zaterdag 2 april 2011

Woede moslims na koranverbranding VS

Rellen in Afghanistan
Op 1 april 2011 waren acht medewerkers van de VN omgekomen bij anti-Amerikaanse rellen in de stad Mazar-i-Sharif in het noorden van Afghanistan. Onder de doden waren vijf Nepalese medewerkers. Ook een Noor en een Zweed kwamen om. De rellen braken uit bij een betoging. De demonstranten waren de straat op gegaan uit woede over een pastoor in Florida die twee weken geleden een koran verbrand had. De demonstratie begon vreedzaam, maar liep snel uit op gewelddadigheden. De betogers bestormden een kantoor van de VN, schoten op de bewakers en staken het gebouw in brand. Twee van de acht slachtoffers waren onthoofd, deelde de Afghaanse politie mede. De plaatselijke gouverneur sprak van twaalf doden. Bronnen binnen de VN zeiden echter dat het dodental kan oplopen tot mogelijk twintig.
President Barack Obama sprak zijn afschuw uit en benadrukte dat de VN-medewerkers zeer belangrijke werk doen en een bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van een sterkere Afghanistan. "We roepen alle partijen met klem op het geweld af te zweren,"zei hij.

Ook op andere plaatsen in Afghanistan werd tegen de koranverbranding gedemonstreerd. Betogers in de west-Afghaanse stad Herat verbrandden Amerikaanse vlaggen. In de Afghaanse hoofdstad Kaboel verzamelden de demonstranten zich rond de Amerikaanse ambassade. Op 2 april 2011 hadden twee gewapende mannen een NAVO-basis in Kaboel aangevallen. Drie militairen raakten daarbij gewond. De aanvallers, die geweren en raketwerpers bij zich hadden, waren doodgeschoten. Eén van hen wilde mogelijk een zelfmoordactie voeren, liet een woordvoerder van de NAVO weten.


Woedende betogers staken Amerikaanse vlag in brand.
Vorig jaar kondigde een Amerikaanse dominee, Terry Jones, aan samen met zijn vijftig volgelingen tweehonderd korans in het openbaar in brand te steken om de terroristische aanslagen van 11 september te herdenken. De openbare koranverbranding zou op 11 september, de dag dat de aanslagen op Twin Towers 10 jaar geleden gepleegd waren, geschieden. Het plan van Terry Jones ontlokte felle protesten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, sprak zich tegen het voornemen uit. En generaal Petraeus die het bevel voerde over de NAVO-missie in Afghanistan, keurde de geplande koranverbranding volledig af en zei te vrezen dat de Amerikaanse troepen meer gevaar zouden lopen, als de koranverbranding zou doorgaan. Actrice Angelina Jolie die als VN-ambassadeur op bezoek in Pakistan kwam, deelde het voornemen van Terry Jones niet en zei;"Ik heb moeite om mijn aversie tegen het verbranden van andermans religieuze teksten onder woorden te brengen." De Duitse Joden reageerden onthutst en veroordeelden het plan van Terry Jones. De koranverbranding deed hen denken aan de grootschalige boekverbranding in de jaren van Nazi-Duitsland. De voorzitter van een Joodse federatie, Charlotte Knobloch noemde het voornemen van de dominee Terry Jones 'verschrikkelijk en walgelijk.'
Het Vaticaan uitte felle kritiek en de pauselijke raad legde een verklaring af met de woorden;"Een schandalige en ernstige daad. Elke godsdienst met zijn eigen heilige geschriften, godsdienstige plaatsen en symbolen heeft recht op respect en bescherming."
In ons land noemde de PVV leider Geert Wilders die zelf een oproep deed de koran te verbieden, het voornemen van de dominee een 'slecht plan.'
Onder druk van de Amerikaanse regering zag Terry Jones van de koranverbranding af. Hij besloot de moslimgemeenschap een kans te geven het boek te verdedigen. Naar zijn eigen zeggen was er nog steeds geen reactie gekomen.

Moslim jongens reciteren koranteksten
 Op zondag 20 maart werd er een "proces" tegen de koran in een kerk in de Amerikaanse staat Florida gehouden. Nadat de koran 'schuldig bevonden en ter dood veroordeeld' werd, stak een predikant, Wayne Sapp, tijdens een speciale terechtstelling een koran aan, nadat het boek eerst een uur in kerosine had gelegen. De verbranding vond plaats onder toeziend oog van de dominee Terry Jones. Gedurende de tien minuten dat het boek brandde, maakten sommigen van de ruim dertig toeschouwers foto's. De film werd ook gemaakt en circuleert nu op internet.

                                            Kijk naar You Tube video:
                                                          
     
De dwaze daad van twee Amerikaanse dominees om in het openbaar een koran te verbranden had tot averechtse effect geleid. Meteen na deze daad kwam in Pakistan tot geweldsuitbarsting. De Pakistaanse christenen moesten het ontgelden. Op 25 maart viel een woedende menigte van islamistische extremisten een Pinksterkerk in Hydeerabad aan. Daarbij werden twee christenen vermoord en een aantal Bijbels in brand gestoken, weet het Katholieke Nieuwsblad te melden. Volgens ooggetuigen probeerden de aanvallers het kerkgebouw in brand te steken, maar probeerden christelijke gelovigen dit te voorkomen. Aanwezige veiligheidstroepen gingen ervandoor waarmee de achtergebleven christenen werden overgeleverd aan de woedende menigte. De aanvallers schreeuwden antichristelijke leuzen en een gevoel van woede jegens de christelijke minderheid maakte zich meester van de stad.

De voorganger van de Pinkstergemeente meldde dat "ondanks de veroordeling van het verbranden van de koran de gemeenschap onder vuur is komen te liggen, omdat de moslims denken dat we banden met de Amerikanen." "Wij zijn Pakistanen en geboren in dit land. We hebben geen enkele relatie met de Verenigde Staten,"benadrukte de voorganger. "wat hebben die twee onschuldige mensen verkeerd gedaan? Dat waren geen Amerikanen, maar slechts Pakistaanse christenen."

Bij een tweede incident werd de Volle Evangeliegemeente in de buurt van Lahore aangevallen. Ook daar staken moslims de kerk in brand, gooiden Bijbels op straat en beschuldigden zij de christenen van godslastering. Ook beweerden zij in de buurt van de kerk vernielde korans te hebben gevonden. Bij de aanval raakten een aantal bewakers gewond. Vorige week werd in steden als Peshawar, Lahore en Islamabad gedemonstreerd tegen de koranverbranding zoals gewild door Terry Jones. De demonstranten verbrandden zijn foto en riepen leuzen tegen de Verenigde Staten. Ook werd opgeroepen de Amerikaanse dominee te vermoorden. Extremsten kondigden represailles aan tegen christenen indien de Amerikaanse regering nalaat op te treden tegen dominee Terry Jones.

Ook de Pakistaanse christelijke gemeenschap had als steunbetuiging aan de moslims gedemonstreerd tegen de koranverbranding. Volgens de katholieke priester Anwar Patras waren de christenen de eersten van alle Pakistanen. "Wij zijn geboren in dit land en we zullen hier worden begraven, we hebben geen binding met Terry Jones en zijn zieke ideeën." Ook veroordeelde hij het moslimgeweld en betreurde de dood van de twee christenen. Volgens hem verkeert de christelijke gemeenschap in Pakistan in groot gevaar. In een interview met Asia News had bisschop Rufin Anthony van Islamabad/Rawalpindi verklaard dat de christelijke leer tolerantie en liefde leert. Volgens hem is de Amerikaanse dominee een 'fanaticus' die "een zieke ideologie" aanmoedigt. De bisschop beschuldigde Terry Jones ervan "de reikwijdte van zijn daden" te negeren. "De Pakistaanse christenen leven nu met nog meer angst, omdat zijn daden onze situatie heeft verslechterd,"verklaarde de bisschop;"Kerken zijn bedreigd en Bijbels verbrand. Onschuldige christenen moeten nu de gevolgen dragen."

Het geweld tegen christenen in de moslimlanden is trouwens niet gemeld door NOS en de reguliere media die alleen maar aandacht besteden aan de gewelddadige anti-Amerikaanse demonstraties en de aanval op een VN-gebouw en een NAVO basis!! Ongetwijfeld zult u binnenkort berichten van andere christelijke organisaties als Open Doors wel vernemen.

Terry Jones (links) en Wayne Sapp (rechts)
De actie van twee Amerikaanse predikanten Terry Jones en Wayne Sapp is zeer onverantwoord en ondoordacht. Die twee heren hebben het leven van geloofsgenoten in groot gevaar gebracht en het tegenovergestelde bereikt dat de haat jegens christenen bij de moslims alleen maar verergerd wordt. Ze hebben evangelisatie aan de moslims helemaal géén goede dienst bewezen. Een christen hoort het getuigenis van Jezus Christus te verkondigen en mag moslims nooit provoceren met domme acties of beledigingen. Een predikant of een evangelist is opgedragen het evangelie aan de mensen te verkondigen dat Jezus hen liefheeft en aan het kruis stierf voor hun zonden. Het evangelie geldt ook voor moslims. Daarom mogen we moslims nooit provoceren of degraderen, al zijn we het niet eens met de standpunten van de koran. We weten dat de koran de moslims oproept christenen en Joden te haten en te vervolgen. Het is belangrijk dat wij christenen de moslims liefhebben, hen de weg naar Jezus wijzen en voor hen bidden, zoals het staat geschreven:

"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." Matthéüs 5:43-45

Wat de koranverbranding betreft, hoort een christen niet het initiatief te nemen de koran in het openbaar te verbranden. Laat het initiatief maar over aan de moslims. De apostel Paulus ging het evangelie in Efeze verkondigen, maar gaf nooit aanstoot aan de Grieken door in het openbaar een toverboek te verbranden. Dat deed hij niet! In Handelingen 19:17-20 lezen we dat de Grieken die tot het geloof in Jezus Christus kwamen, hun toverboeken hadden bijeengebracht en verbrand ten aanschouwen van iedereen. Jaren geleden was een Amerikaanse heks en sataniste tot bekering gekomen en ze had een heksenboek en occulte voorwerpen in haar tuin bijeengebracht en verbrand. Stel dat de moslims massaal tot bekering komen en Jezus Christus als hun Verlosser, Zaligmaker en Heer aanvaard hebben, zullen zij zeker afstand gaan nemen van hun korans! Ook een boeddhist die tot bekering komt, zal afstand nemen van het Boeddhabeeld en bant deze beeld voorgoed uit het huis! Zolang de moslims niet tot bekering komen, laat hen met rust en hun korans houden. En verbied hen niets. Maar provoceer hen niet met het verbranden van korans!! Bid wel voor hen en zegen hen in naam van Jezus Christus.

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                        Paul


UPDATE: Op zondag 3 april 2011 werd voor de derde dag weer gedemonstreerd in Afghanistan. In Jalalabad in oost-Afghanistan verbrandden de betogers een Amerikaanse vlag en er werden leuzen gescandeerd;"Dood aan Amerika! Dood aan alle Joden! Dood aan Israël! Amerika en Israël zijn de vijanden van de islam." De betogers schreeuwden urenlang dat de Amerikaanse troepen moeten vertrekken, en verbrandden een beeltenis van Barack Obama. In Kandahar was een politieagent doodgeschoten. De pers meldde echter twee doden en 36 gewonden in Kandahar zonder verdere specificaties.

Wat heeft Israël te maken met de actie van Terry Jones?? Israël heeft er totaal niks te maken met de koranverbranding!! Alle Joden, waar ze overal ter wereld zijn, hebben er niks te maken met de koranverbranding en zijn dus onschuldig!!! Vandaag heeft Terry Jones nergens zijn spijt van zijn domme actie betuigd.
Bron:

Los Angeles Times
Katholieke Nieuwsblad
Asia News
NOS en diverse media

1 opmerking:

Anoniem zei

Hoi Paul,
Goed en duidelijk stuk heb je geschreven. Ik heb eigenlijk een andere vraag voor je ( heb ik gisteren gestel op xander maar waarschijnlijk was je daar al weg) Je weet veel over de Islam en hebt het regelmatig over de mahdi en dat dat de anti-christ zou zijn. Maar de Koran is toch niet door God geschreven is in essentie toch een afgodenboek? Waarom geloof je dan wel dat het verhaal van de mahdi wel klopt? gr Ver