donderdag 19 januari 2012

Wie zit achter de Arabische Lente? Deel XIEen somber beeld van het Midden-Oosten geschetst door een Jezuïetenpater


Voordat we ons afvragen wie er achter de Arabische Lente zit, gaan we eerst het relaas lezen van een Nederlandse Jezuïetenpater die in Syrië jarenlang heeft gewerkt en gewoond. Beste lezer, u moet begrijpen dat niet alle Jezuïeten boosdoeners en samenzweerders zijn. Op basis van de getuigenisverklaring van de wijlen ex-Jezuïet Alberto Rivera en de bevindingen van enkele onderzoekers zijn de Jezuïeten van lage rangen niet op de hoogte van de duistere handelswijze van de Jezuïeten van hoge rangen. Ze weten niet dat Jezuïeten en vrijmetselaars van hoge rangen, zoals Albert Pike hen "twee handen op één buik" noemde, werken aan de Nieuwe WereldOrde. Maar...de Jezuïeten van lage rangen zijn veel beter op de hoogte gehouden van elke politieke en maatschappelijke situatie dan de politici en de westerse media!! Ja, de Jezuïeten schatten een situatie bijzonder goed in. Bijvoorbeeld de situatie in de Arabische wereld. Vaak schatten bijna alle westerse politici een situatie verkeerd in, omdat ze geen langetermijndenkers zijn.  Verrassend genoeg lijken de uitlatingen van de Nederlandse Jezuïetenpater het vermoeden te bevestigen dat de Illuminati achter de Arabische Lente zitten. 


De bekende Nederlandse verslaggever Arnold Karskens was in Homs, de gevaarlijkste stad van Syrië, op bezoek bij een 73 jarige Nederlandse Jezuïetenpater. De Nederlandse Jezuïet Frans van der Lugt is sinds 1966 als geestelijke, psychologische en sociale begeleider in Syrië werkzaam. Bekend in Syrië staat onder meer het centrum Al Ard, waar hij werkt. In Al Ard werken moslims en christenen samen voor de ontwikkeling van de Arabische samenleving. Pater Frans woont jarenlang in Homs en vertelde de verslaggever Arnold Karskens dat het geweld door de buitenlandse media soms wordt overdreven. Hij schetst een heel ander beeld van Syrië dan de westerse media ons voorschotelen. Het blijkt ook dat de westerse media veel ware feiten voor ons hebben verzwegen en een misleidende beeld van Syrië verfraaien. De westerse berichtgeving over tanks die op de "weerloze" bevolking schieten, klopt ook helemaal niet. Volgens pater Frans zijn er nu criminele bendes die tegen de Syrische president Bashar al-Assad betogen, zeer actief. Ze schieten ook op onschuldige burgers, vooral Alawieten en christenen. De westerse media hebben u vast en zeker niet verteld dat het Syrische leger de burgers juist beschermen tegen de gewapende betogers die op militairen en burgers schieten. We zien alleen maar journaalbeelden van anti-Assad demonstraties en schietende militairen die "onschuldige en weerloze burgers, vrouwen en kinderen doden." U hoort alleen maar over de wreedheden van de Syrische president Bashar al-Assad, maar nergens een woord over de wreedheden van de Syrische oppositie! Een Nederlandse journalist die in Syrië gewond was geraakt, beschuldigde de Syrische regering ervan op hem en zijn collega's te schieten, maar heeft helemaal géén woord gerept over gewapende bendes die willekeurig schieten op alles wat beweegt! Hij kan ook niet bewijzen dat de regering en het leger achter de aanslag op hem en zijn collega's zaten en de dood van zijn Franse collega op hun geweten hadden. Het is van groot belang dat we naar pater Frans van der Lught moeten luisteren wat hij ons allemaal zal vertellen. Hij kent de situatie in Syrië veel beter en heeft een juiste beeld weergegeven, die heel anders is dan die van de westerse media. 


In Homs gooit een demonstrant een traangas bom
Pater Frans heeft sinds het begin van de Arabische Lente heel veel zien veranderen. Onophoudelijk werd er geschoten en klonken er bij offensieven zware granaat-en artillerie-explosies. Volgens de pater heeft het geweld langzaam toegenomen. "Eerst schieten. Toen aanslagen. Toen bezetting en nu bomaanslagen,"aldus pater Frans. (1) De militairen lagen s'nachts onder vuur en schoten terug. De rolluiken van de gesloten winkels tonen talloze inslagen. Langs de gevels en op braak liggende percelen lagen vuilniszakken, die niet opgehaald konden worden. "De opstandelingen willen niet dat het wordt opgehaald,"zei de pater. Het openbare leven in Homs lag de laatste maand zo goed als stil. De universiteit was gesloten. Veel middelbare scholen waren eveneens dicht, vooral in de wijken waar de opstandelingen het gezag uitoefenden. (1) Het doet ons wel denken aan een Napolitaanse toestand. In een wijk van Napels was een middelbare school gesloten en de vuilniszakken liggen in de Italiaanse stad nu nog maandenlang te rotten, omdat de Napolitaanse mafia, de beruchte Camorra, het bevolen had. Een christelijke school in Homs kreeg volgens pater Frans extra bewaking. Er werd een aanslag gepleegd op een espressobar. Andere winkeliers hielpen glasscherven bij elkaar te vegen. Niemand kon de verslaggever Arnold Karskens vertellen wat de reden was voor de aanslag. Pater Frans heeft wel zo'n vermoeden. "Anti-regeringselementen willen chaos creëeren." (1) Zijn inzicht blijkt wel juist te zijn! Inderdaad zijn de anti-Assad betogers uit op een chaos. 


Pater Frans: de westerse media liegen over Syrië


De Jezuïetenpater Frans van der Lugt haalde fel uit naar de westerse media, omdat de berichtgeving over Syrië nogal eenzijdig en onjuist is. "Laat me eerst iets over het verleden van de regering vertellen. Natuurlijk heeft ze fouten gemaakt en moet de regeringsstructuur veranderen. Onze president heeft dit ook toegegeven. Maar wat mij altijd stoort in de westerse berichtgeving, is dat er NOOIT EEN GOED WOORD valt over de huidige regering en dat ze van dingen beschuldigd wordt, die ze niet gedaan heeft,"kon pater Frans vertellen. "We hebben die regering in het verleden echt niet zo negatief ervaren. Wat mij betreft, ze hebben me altijd geholpen in mijn projecten en gesteund in mijn idee in dienst te staan van soennieten en Alawieten. Ze wilden ook steeds meer de scheiding van godsdienst en staat en waren enthousiast over projecten die niet confessioneel waren." (2) Hoort u wat de pater zei over de scheiding van religie en staat? Vreemd dat de westerse media ons helemaal niet hebben verteld dat de Syrische regering van Bashar al-Assad naar de scheiding van religie en staat streven! Het positieve ontwikkelingsproces van Syrië wordt nu teniet gedaan door anti-regeringselementen die naar de omwerping van het regime van Bashar al-Assad streven. Volgens pater Frans heeft de Syrische regering veel positieve dingen gedaan. In alle dorpen is nu water, electriciteit en gratis onderwijs. In elk streek staat een ziekenhuis, waar mensen gratis behandeld worden, vertelde de pater. Syrië  heeft een goed wegennet en er werd gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur voor toerisme etc. De regering betaalt volgens de pater haar ambtenaren goed uit, vaak beter dan in de privésector. Ook het pensioen is goed: 75 procent van het salaris. (2) Over zulke positieve dingen hebben de westerse media ons nooit verteld. Zeker ook niet over hervormingen, die de Syrische president had voorgesteld. De westerse media suggereren dat Bashar al-Assad zijn belofte over de hervormingen niet heeft waargemaakt. In werkelijkheid willen de Syrische oppositiegroeperingen helemaal géén hervormingen, zoals de president heeft gepresenteerd. Ze willen alleen maar één ding: het opstappen van Bashar al-Assad!! Pater Frans vertelde dat het hoofd van de geheime politie mensen uit de arme wijken in Homs kwam opzoeken om te kijken of hij hen hulp kon verlenen. Echter de gewapende betogers lokten hem in een val en schoten hem samen met vier anderen dood. (2) De uitvaart van de vermoorde politiechef in zijn dorp was indrukwekkend, wist pater Frans te vertellen. "Persoonlijk vind ik dat deze regering moet blijven, ondanks alle moeilijkheden, en door moet gaan op de weg van de hervormingen,"aldus de pater. "Het grote probleem is wel de gewapende groeperingen, die alles doen om de regering ten val te brengen om dan een soennitisch bewind te krijgen." 


Toen aan Pater Frans gevraagd werd wie het best een democratiseringsproces kan begeleiden, schudde hij zijn hoofd. "Ik denk niet dat de huidige oppositie daarvoor geschikt is. Bij die oppositie bestaat zelfs geen oppervlakkige eenheid. ze vallen in verschillende groeperingen uit elkaar: de islam, de liberalen en democraten (veelal de jongeren), de veteranen (communisten, enz.). De wieg van hun taal is veelal de reactie. Hun taal ademt weinig overtuiging uit. Ze zijn meer "tegen" iets dan dat ze iets positiefs naar voren brengen. En wat hebben ze in feite in handen om het beleid over te nemen? De hele infrastructuur is in handen van de regering. Daarbij is vanaf het begin het probleem van de gewapende groeperingen gekomen, die ook bij de oppositie horen, maar die nu hun eigen leven leiden en de val van de regering beogen." (2) Echt zorgwekkend is dat het Westen de Syrische oppositie die uit verschillende groeperingen bestaat en sterk verdeeld is, steunt. Vooral Turkije steunt de Syrische oppositiegroepering SNC krachtig en voorziet die ook van wapens. Het blijkt ook dat de Syrische oppositie niet bepaald vreedzaam is, zoals de westerse media ons wel willen laten geloven. Over de oppositie heeft pater Frans een heel ander verhaal verteld, die ons meer een duidelijkheid kan verschaffen. "De straatoppositie is veel sterker dan elke andere oppositie. En die oppositie is gewapend en gaat vaak WREED EN GEWELDDADIG te werk om daarna de schuld aan de regering te geven. Veel regeringsmensen zijn door hen gefolterd en doodgeschoten. Ik persoonlijk verwacht weinig goeds van de oppositie, die ook aangestookt en betaald wordt van buitenaf." Duidelijk is dat de westerse regeringen en de westerse media die de Syrische oppositie openlijk steunen, zich schuldig hebben gemaakt aan de wandaden van de oppositie!! Eerder had de Franse president Nicolas Sarkozy geopperd dat Frankrijk de Syrische oppositie moet gaan bewapenen. Daarmee stuurt hij doelbewust aan op de bloedige burgeroorlog in Syrië! De berichtgevingen van de westerse media over de Arabische betogingen voor "democratie en vrijheid" blijken allemaal leugens te zijn. 


De media manipuleert ons
Pater Frans vertelt verder:"Hier in Homs gaat het niet meer over de regering en de demonstranten. Het is hier nu een ware oorlog tussen twee goed bewapende partijen. In het verleden hadden gewapende groeperingen in een groot deel van Homs gedurende drie dagen de macht in handen genomen. ALLES WERD AFGEZET en we konden ons huis niet meer uit. Het leger kwam  na drie dagen aan en heeft onder andere via hevige straatgevechten de macht weer overgenomen. Mensen zaten DRIE DAGEN ZONDER BROOD, WATER EN ELECTRICITEIT. Daarna is het leger begonnen gratis brood en water te geven." Niet bepaald een fraai beeld van de "vreedzame" oppositie, zoals de westerse media dit wel heeft afgeschilderd! "Aan dit alles zit ook een sektarisch kleurtje", aldus pater Frans. "Het leger bestaat vooral uit Alawieten en de oppositie uit soennieten. We zijn dus ergens met een confessionele burgeroorlog bezig. Maar officieel gaat het om de strijd tussen de regering en de oppositie." Ja, volgens de officiële lezing van de westerse media en de westerse regeringen die ons dolgraag willen wijsmaken dat het Syrische volk democratie en burgerlijke vrijheden eist. De waarheid is dat een groot deel van het Syrische volk niet achter de oppositie staat! Vorig jaar zei de Syrische president Bashar al-Assad dat het leger plicht heeft de gewapende betogers af te schieten. Hij noemde de gewapende betogers bandieten. Bashar al-Assad zou zijn uitspraken hebben gedaan tijdens een ontmoeting met de Libanese minister van Buitenlandse Zaken, Adman Mansour. (3) Maar de westerse media verdraaiden de woorden van de Syrische president en wekten de indruk dat Bashar al-Assad het leger heeft bevolen vreedzame burgers af te schieten, terwijl het leger in werkelijkheid burgers beschermt tegen de gewapende bendes!


Een Syrische soldaat praat met een jongetje. 
De bovenstaande foto laat ons zien dat er helemaal geen sprake is van het afschieten van vreedzame burgers, vrouwen en kinderen, zoals de westerse media wel hebben gesuggereerd. Verder schreven de westerse media dat met "bandieten" zou de Syrische president mensen die het wagen oneens met hem te zijn, bedoelen. Op 15 januari had de VN-secretarisgeneraal Ban Ki-moon de Syrische president Bashar al-Assad nog eens opgeroepen het geweld tegen demonstranten te stoppen. "Ik zeg het vandaag wederom tegen president Assad van Syrië: stop het geweld. Stop het doden van je volk." (3) Merkwaardig genoeg werd er helemaal GÉÉN woord gerept over de gewelddadige oppositie die mensen heeft vermoord en ook op onschuldige burgers schiet. Wat een hypocrisie van de VN-baas!! Ban Ki-moon had zijn standpunt herhaald dat "de Arabische Lente aangeeft dat het volk tirannie niet langer accepteert." Maar de VN-baas weet heel goed dat de Syrische demonstranten helemaal niet om echte democratie en vrijheid hebben geroepen. De VN-baas doet wat de machtselite achter de schermen zegt. In feite is de machtselite de buikspreker en de VN-baas een marionet. Adolf Hitler wist wel beter en zei:"Hoe groter de leugen is, hoe meer mensen het gaan geloven."


Nu rijzen er cruciale vragen wie de straatoppositie heeft bewapend, wie de wapenleveranciers zijn en wie een belang heeft in de val van Bashar al-Assad. Uiteindelijk de grote vraag wie achter de Arabische Lente zit. Laten we weer eens gaan horen wat de Jezuïetenpater nog meer te vertellen heeft. 


De Syrische volksopstand van buitenaf geleid


De Jezuïetenpater ontkende dat er in Syrië sprake is van een Arabische Lente, zoals in Tunesië en Egypte. "Voor mij is meer sprake van een herfst. Als de regering en het leger wegvallen, wordt het een bloedbad,"waarschuwde pater Frans ernstig. Zijn collega-pater, Michiel Brenninkmeijer (79) was het eens met hem en zei ook:"De demonstranten willen een maatschappij in volledig Mohammedaanse stijl. Dan gaan we driehonderd jaar terug in de tijd. Dan zijn de christenen de klos, zoals in Irak is gebeurd. En nu in Egypte. Dan hebben wij niks meer te vertellen. Dat is het gevaar." (4) De twee Jezuïetenpaters wonen al bijna veertig jaar in Syrië en slaan de zorgwekkende ontwikkelingen voor de christenen gade. "Dertig jaar geleden waren we hier met 15 procent van de bevolking. Nu nog 4 of 5 procent,"zuchtte pater Frans. "We minderen in aantal, zoals in Turkije en in Irak. Alleen de mensen die niet weg kunnen, blijven." (4)


Jezuïetenpaters Frans van der Lugt (links)
en Michiel Brenninkmeijer (rechts)
De berichtgeving over tanks die op de bevolking schieten, is er mede oorzaak van dat de EU sancties afkondigde: een wapenembargo, een reisverbod voor regeringsfunctionarissen naar landen van de Europese Unie en tegoeden zijn bevroren. Volgens de verslaggever Arnold Karskens is het opvallend dat niemand het aftreden van Bashar al-Assad eist, zoals wel het geval was bij Muammar Khadaffi en Hosni Mubarak. Volgens een bejaarde Syriër, met wie Arnold Karskens sprak, zijn de sancties dan ook bedrog. Het is niet de bedoeling dat de huidige Syrische president vertrekt. "Het gaat het Westen niet om humanitaire en democratische rechten, maar om de Syrische olie. De Verenigde Staten zien dat Irak, Libanon, Bahrein en ook Syrië sterker onder invloed komen van Iran. Dat willen ze opbreken. De sancties blijken daarbij een pressiemiddel te zijn,"schreef Arnold Karskens. (4)


Volgens pater Frans worden de anti-Assad elementen betaald door landen als Qatar en Saoedi-Arabië. "Het is hier een van buitenaf geleide volksopstand." Heel interssant wordt het, toen de emir van Qatar, Hamad bin Khalifa al Thani, op 14 januari voorstelde dat er buitenlandse troepen naar Syrië gestuurd moeten worden. De emir vond dat er manschappen gestationeerd moeten worden om "het dodelijke neerslaan van anti-regimeprotesten te stoppen." (3) Eerder had de NAVO de rebellen geholpen met het verdrijven van de Libische dictator Muammar Khadaffi. Ook hadden het Westen en de NAVO hun aandeel in de moord op Khadaffi. Bedoelt de emir van Qatar soms dat de buitenlandse troepen de betogers moeten gaan helpen om Bashar al-Assad te verdrijven? Het lijkt er wel op. Pater Frans zag achter de onlusten tegen het regime van Bashar al-Assad een breed complot. "Het Westen wil de machtsblokken in het Midden-Oosten kapotmaken, zoals de band tussen Syrië en Iran, om plaats te maken voor confessionele militair machteloze staatjes. Zo beschermen ze Israël en de toevoer van Olie." De analyse van pater Frans is wel juist. Alleen heeft pater Frans bij het verkeerde eind, als hij zegt dat het Westen Israël wil beschermen. Het Westen beschermt Israël helemaal niet. Om geostrategische redenen steunt het Westen de Palestijnse Autoriteit en de Hamas zowel politiek als financieël in hun oorlog tegen de Joodse staat Israël. En de regering van de Amerikaanse president Barack Obama is niet bepaald pro-Israël. Waarom de Verenigde Staten het door de PA eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat niet steunen, heeft dit vooral te maken met de aanstaande presidentsverkiezingen. Als Barack Obama herkozen wordt, dan zal hij zeer zeker een anti-Israëlische beleid weer hervatten! In werkelijkheid voert het Westen een geheime oorlog tegen Israël! Wat pater Frans zegt over de westerse bescherming van olietoevoer, klopt het inderdaad. Met het omverwerpen van het regime in Libië en het vermoorden van Khadaffi heeft het Westen de olietoevoer vanuit Libië veilig gesteld. De Jezuïetenpater is zeer bezorgd om de toekomst van Syrië. "De val van de regering houdt niet per se de val van de Alawieten in. Dan komt er waarschijnlijk een ware burgeroorlog, die kan uitlopen op een wereldoorlog in deze streek,"zei pater Frans met dodelijke ernst. "En dat allemaal om een "Nieuw Midden-Oosten", het troetelkind van de buitenstaanders, die ons alsmaar uit eigenbelang de les willen lezen op een huichelachtige paternalistische manier. Ze hebben het voor ons uitgevonden: 'de Arabische Lente.' Maar het gaat hier niet over onze lente, maar over hun lente hier, als verlengstuk en vermomming van hun winter!" (2)


Met zijn uitlatingen bevestigt pater Frans dat er een complot tegen Bashar al-Assad gesmeed wordt. Ook was er een complot gesmeed tegen Muammar Khadaffi en Hosni Mubarak. Het was de samenzweerders gelukt het regimes van Khadaffi en Mubarak omver te werpen. In feite bekommeren zowel westerse als arabische samenzweerders helemaal niet om het welzijn van de Arabische volken noch om het lot van de vervolgde minderheid als de christenen, noch om Israël. Het gaat hen niet alleen voornamelijk om macht en controle, maar ook om de wereldheerschappij! De vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger zei ooit:"Wie olie controleert, controleert de wereld." Er hoeft geen sprake zijn van goudkoorts, wel van oliekoorts! Olie is immers het zwarte goud! Aantal illuminati-kaarten die door Steve Jackson ontworpen werden, in 1995 waren gemaakt en bizarre toekomstvoorspellingen bevatten, hebben het inderdaad over olie en andere zaken als dictaturen en revoluties!! Deze kaarten onthullen ook de werkelijke plannen van de Illuminati. Hoe Steve Jackson aan deze plannen van de samenzweerders kwam, is nog niet echt duidelijk. Maar ik vermoed dat Steve Jackson Illuminati-plannen kreeg van de Jezuïeten die aan hem met opzet hadden gelekt. Laten we aantal illuminati-kaaten hieronder bekijken:


Multinationale oliemaatschappijen
De multinationale oliemaatschappijen hebben inderdaad grote belangen in de Arabische "goudmijnen"; olievelden. Een ander Illuminati-kaart bewijst dat de samenzweerders controle willen uitoefenen over de OPEC.


OPEC
Iemand schreef een opmerkelijk reactie in een weblog:"Een zwakke Amerikaanse munt-eenheid heeft de wereld in een ijzeren wurggreep en dat is geen toeval. New World Order optima forma. Eén van de grootste terroristen is de Petro-dollar. Een korte toelichting is eenvoudig en laat je voortaan het dagelijkse nieuws door andere ogen bekijken. Een hoop dingen worden ineens een stuk logischer. Belangrijk is wel het besef van het enorme belang dat er speelt. Het faillissement van wereld's grootste en enige supermacht staat op het spel. De onwaarschijnlijke grote oliewinsten van de wereld's grootste bedrijven. Het wel of niet voor een tribunaal gesleept worden van een hoop neocons en ander tuig. Misschien ook wel Nederlands. De Dollar-investeringen van de OPEC-landen. De Dollarreserves van zowat de hele wereld. Als de Dollar valt, valt alles. Een spel met de allerhoogste inzet dus, en dan kijk je niet op een aanslagje meer of minder. Ben je nog niet overtuigd dat 9/11 een inside-job was en geloof je nog niet in false-flag operaties? Diskwalificeer dit artikel dan niet, maar parkeer deze kennis dan even in je achterhoofd. Op een dag zal alles samenvallen en synthetisch (overheids-) terrorisme en de olie-dollar zullen het centrum van je bewustwording blijken. Je zult ook meteen begrijpen waarom overheden zo'n enorme angstterreur over je uitgestort hebben. En waarom controle over de olievoorraden zo belangrijk is, niet direct omdat olie misschien opraakt, maar meer omdat de prijzen gecontroleerd moeten kunnen worden." (5) 


De Syrische volksopstand is niet alleen van buitenaf geleid. Ook de revoluties in Egypte, Tunesië, Jemen en Libië waren van buitenaf geleid! Nog andere Illuminati-kaarten tonen aan dat de revoluties gepland en georganiseerd zijn door de machtselite die achter de schermen werkt en alle touwtjes in handen heeft. Eerst een illuminati-kaart over dictatuur;


Dictatuur
Uit de kaart "Dictatorship" blijkt dat de Illuminati dictaturen, zowel linkse als rechtse, in het geheim steunen en in stand houden. Het is allang bekend dat de Russische Revolutie en de nazi-machtsovername gefinancieërd waren door de schatrijke bankiers die naar de Nieuwe WereldOrde streven. De wijlen heer J.I. van Baaren schreef:"De eliteclub, de CFR (Council on Foreign Relations), en de huidige Illuminati die achter alle pogingen tot de vorming van een wereldregering zitten, zitten ook achter de communistische en fascistische. Opnieuw wordt op een andere wijze bevestigt door de CFR-professor Caroll Quigley die in zijn boek 'Tragedy and Hope' al jaren geleden toegeeft: De superbankiers controleren ook de communistische landen." (6) Nu willen de Illuminati Arabische olie-producerende landen controleren. Paar decennia's hebben de Illuminati de oude regimes in het Midden-Oosten bewust in stand gehouden. Nu willen zij van de oude regimes afkomen en nieuwe regimes, namelijk islamitische, installeren! Daarom hebben zij de revolutie in de Arabische wereld georganiseerd. Een belangrijk feit is dat de jongeren de Arabische Revolutie helemaal niet hebben georganiseerd. De Arabische jongeren bedoelen het goed, maar zijn naïef en misleid. Nietsvermoedend deden ze mee aan de demonstraties tegen de oude regimes. De harde waarheid is dat de jongeren als 'stoottroepen' door de moslimradicalen en  de illuminati gebruikt worden. Bekijk de Illuminati-kaart hieronder dan herkent u het beeld direkt.


Macht aan het volk
Deze beeld is precies hetzelfde als het beeld van de Arabische massabetogingen. De betogers eisen dat macht aan het volk gegeven moet worden. Vergelijk de bovenstaande kaart met de andere afbeelding hieronder, dan is het voor u alles duidelijk...


Gebalde vuist. Toeval of niet?
De heer E. Smit schreef vele jaren geleden:"Aan de andere kant bewerkten zij een merkwaardige samenwerking tussen groepen, die in het oog van de wereld juist elkaars dodelijke tegenstanders zijn. Superrijke bankiers bleken soms nauwe relaties te onderhouden met leiders van revolutionaire volksmenigten. Het zal voor velen een verrassing zijn te vernemen dat vele rellen, stakingen, opstanden en andere revolutionaire aktiviteiten, waarbij dan kreten als "Dood aan de kapitalisten" worden gebezigd, blijken te zijn georganiseerd en gefinancieërd door superkapitalisten uit het hogere bankwezen." (7) Ja, de superkapitalisten hebben in het diepste geheim nauwe relaties ondergehouden met de islamitische radicalen, vooral de Moslim Broederschap. De heer E. Smit herinnerde eraan dat de Russische Revolutie volledig voorbereid en gefinancieërd was in New York. De schatrijke Wall-Street bankier Jacob Schiff en de topadviseur van het Witte Huis, kolonel Mandel House, speelden een grote rol in de Communistische revolutie. Nu spelen de Amerikaanse president Barack Obama en zijn naaste medewerker Hillary Clinton een grote rol in de Arabische revolutie! Bekijk de onderstaande illuminati-kaart hieronder en schrik niet als u hem ziet.


Hillary Clinton
En tenslotte een Illuminati-kaart: Revolutie. U herkent de afbeelding van de onderstaande kaart wel. Het lijkt erg sterk op Libië. Lees ook de onderstaande tekst goed en merk twee Engelse woorden "rebels" en "hills" op. In Libië zijn er niet alleen woestijnen maar ook heuvels. Ook vochten de Libische rebellen tegen wijlen dictator Khadaffi. Nu vechten de Syrische opstandelingen tegen dictator Bashar al-Assad! Onthou wel één ding goed: De illuminati-kaarten waren in 1995 gemaakt! Deze kaarten bewijzen dat de maker Steve Jackson volledig op de hoogte was geweest van de werkelijke samenzwering die jarenlang  tot in de kleine details grondig was voorbereid.


Revolutie!
Dezelfde CFR, Bilderbergers, Illuminati, Jezuïeten en vrijmetselaars van hoge rangen die achter de Arabische Lente zitten, zitten ook achter de aanslagen op 9/11, Utoya, Oslo, Euro-crisis en andere gebeurtenissen. Ze hebben aantal grote gebeurtenissen zelf in scene gezet om angst onder bevolking te zaaien, chaos zoveel mogelijk te creëeren en uiteindelijk een wereldmacht te grijpen met een wereldregering als een dictatoriaal instelling. Maar...de moslimradicalen lijken niet echt gediend te zijn van de machtselite en willen ook een islamitische wereldregering instellen: het wereldKalifaat met de mahdi als het staatshoofd. Nu begint de machtselite langzaam haar greep op de moslimradicalen te verliezen, wat er echter niet verwacht is. 


De moslims hebben ook een eschatologische verwachting en kijken reikhalzend uit naar een islamitische 'messias' die de moslimwereld zou verenigen en voorgoed afrekent met het ongelovige Westen. Over de islamitische messias heeft de Hadith, een islamitische overlevering, niet alleen voorspeld. Ook de Bijbel heeft het over hem! Maar veel westerse christenen willen niet geloven dat de toekomstige antichrist een moslim is! Ze vergeten echter een belangrijk feit dat de westerse leiders juist willen samenwerken met de nieuwe islamitsche regimes die in aantal Arabische landen aan de macht zijn gekomen. Een Israëlische analist waarschuwt allang voor de samensmelting tussen de islam en het westerse humanisme! Dat zullen we in de volgende en laatste artikel gaan lezen. 


                                               Wordt vervolgd


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) DePers 11-01-2012
(2) De Wereld Morgen blogs 12-09-2011
(3) Dagelijkse Standaard
(4) Arnold Karskens weblog: Undercover in Syrië
(5) Wereldgeheimen: Petro-dollar terrorisme
(6) Het Geheimenis der Wetteloze. Door J.I. van Baaren
(7) Bestaat er een plan? Door E. SmitGeen opmerkingen: