maandag 2 mei 2011

David Wilkerson, een vurig boodschapper van God

David Wilkerson
(1931-2011)
Toen het boek, getiteld "Met de rug tegen de muur", verscheen, zei David Wilkerson;"Wat ik in dit boek heb geschreven, heeft de vuurproef van het leven doorstaan. Een boek over keiharde strijd. Want ik kan getuigen dat ik na tien jaar werken aan de zelfkant van New York heb geleerd wat vechten is. Wie nóóit eens moeilijkheden heeft, moet dit boek maar niet lezen. Want het is geschreven voor mensen die stormen in hun leven kennen, of daar op voorbereid willen zijn." Zijn woorden kwamen als donderslag voor mij maar ook voor sommige mensen die wel eens moeilijkheden in hun leven hebben. Het is waar dat het boek "Met de rug tegen de muur" uitermate niet geschikt is voor mensen die...nog nooit moeilijkheden hebben eens gehad!


Beste lezers, sommigen van jullie hebben wel eens moeilijkheden in hun leven. Dat was mij ook wel eens overkomen. Niet één moeilijkheid maar meermalen. Het leven is inderdaad hard en de strijd keihard. Een slag dat geleverd is, kan gewonnen of verloren worden. U hebt wel eens een dieptepunt in uw leven gekend. Maar er is altijd een uitweg voor alle mensen. Mensen die nog nooit moeilijkheden hebben, hebben uitweg meestal niet nodig. Maar God biedt uitweg voor iedereen, ongeacht sociale status, huidskleur, taal en cultuur. De uitweg is Jezus Christus. Jezus Christus zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij alleen biedt uitweg en kan onze lasten verlichten. Ook kan Hij uw problemen oplossen en niemand anders.

"Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht." Matthéüs 11:28-30

Het kruis in de asfaltjungle
in stripboek
Inderdaad is het juk van Jezus zacht, als u uzelf aan Here Jezus overgeeft en uw leven in Zijn hand legt dan hebt u zeker rust. Het overkomt mij en zeer veel wedergeboren christenen en we ervaren innerlijke rust en vrede in onze harten, toen we onszelf aan Hem overgeven en onze leven aan God toevertrouwen. Here Jezus is de enige persoon die echte vrede en rust kan geven. Niemand anders. Precies zoals God zegt in de Schriften;"Buiten Mij is er geen andere verlosser." Hosea 13:4 Wat een groot contrast met weldoeners die zich als messiassen voordoen maar een ijzeren juk aan miljoenen mensen opleggen! Al mag een goeroe zich een heilige noemen, maar hij kan uw lasten echter niet verlichten. Het ijzeren juk van dictators als Stalin, Pol Pot, Khadaffi, Bashir al-Assad en Ahmadinejad is hardvochtig en drukt uw lasten zo zwaar. Ze kunnen u géén rust geven, want ze zijn niet zachtmoedig en nederig. Ze verheffen zich boven iedereen en denken ook boven de wet te komen staan. Maar hun ijzeren juk dat ze aan miljoenen mensen hebben opgelegd, zal verbroken worden door Here Jezus, zoals de profeet Jesaja geprofeteerd had;


"Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midiansdag." Jesaja 9:3

Ja, ook kan Here Jezus het ijzeren juk dat op uw schouders zo zwaar drukt, verbreken. Ik heb het niet over het juk van een diktator, maar over alcohol, drugs, gokken, kleptomanie, depressie, schuldenlast, enzovoorts. Deze juk is inderdaad hardvochtig en de roede van de drijver is zo hard als staal. Maar ze zijn verbroken door Here Jezus. Zonde is verschrikkelijk en leidt tot grote ellende. En de duivel gedraagt zich als een slavendrijver en wil ons allemaal in slavernij brengen. En het juk dat hij ons opgelegd heeft, is erg hardvochtig. De duivel kent geen genade, zoals de dictators ook geen barmhartigheid kennen. Maar God kent genade en is zeer barmhartig en lankmoedig. Als u iets verkeerd gedaan heeft en berouw krijgt, kunt u de Here God om vergeving vragen en Hij vergeeft uw overtredingen en misstappen. Want God is liefde. Hij kent uw gemoedsgestelheid, pijn, verdriet en moeilijkheden en wil u graag helpen. Daarom doet Hij ons een aanbod dat we beslist niet moeten afwijzen; Als we Here Jezus als onze persoonlijke Heer, Verlosser en Zaligmaker aanvaarden, zijn wij zeker behouden dan hebben we ook het eeuwige leven. Want het juk van Here Jezus is zacht en niet hardvochtig.

David Wilkerson wist dat het juk van Here Jezus zacht is, en was bereid het juk op zich te nemen. En hij volgde zijn meester Here Jezus en deed wat de Here hem opgedragen had. God zond David Wilkerson die als predikant in een klein stadje in Pennsylvania werkzaam was, naar New York om het evangelie aan zeer gevaarlijke en meedogenloze bendeleden die voor nergens terugdeinzen, te verkondigen. De gevaarlijke missie begon met het lezen van Life Magazine.. Het oog van David Wilkerson viel op een foto van zeven tieners uit New York City die werden verdacht van een moord. Deze foto ontroerde hem zo dat hij in februari 1958 besloot naar deze stad te gaan. In New York begon hij het evangelie aan talloze jeugdbendes te verkondigen. Het juk dat op alle bendeleden zo zwaar drukt, is erg hardvochtig. Hun leven is beheerst door haat, angst, misdaad, drank, drugs, genotmiddelen en vrije seks. De enige taal die ze kunnen verstaan, is een kogelschot. De bendeleden doen niets anders dan alleen maar beroven, afpersen, moorden en dealen. Al zijn ze nog zeer jong, belanden ze in de vicieuze cirkel van misdaad, verslaving, angst en wanhoop dat er in hun ogen geen uitweg was. Maar God ziet hen, ontfermt Zich over hen en helpt hen uitweg te vinden. Daarom had God pastor David Wilkerson naar New York City gezonden om het goede nieuws aan de bendeleden te vertellen.


David Wilkerson in 1958
 In het boek "The cross and the switchblade" (in het Nederlands vertaal; Het kruis in de asfaltjungle) vertelde David Wilkerson over zijn eerste ontmoeting aldaar met Nicky Cruz en andere bendeleiders. Hij predikte hen dat Jezus hen liefhad, en zag hoe tallozen, waaronder Nicky Cruz, zich tot Jezus Christus bekeerd waren. Het boek had en heeft een grote impact en is meer dan vijftig miljoen maal verkocht en in meer dan dertig verschilldende talen vertaald. (1) Het boek "Het kruis in de asfaltjungle" werd in 1970 verfilmd.
Als tiener zag ik ook deze film. Ik kan me nog heel goed herinneren, toen ik nog een kostschooljongen was, keek ik samen met andere jongens in aanwezigheid van de groepsleider naar de film "Het kruis in de asfaltjungle" dat door de EO op TV werd uitgezonden. De film was zo indrukwekkend geweest. Ook het boek is zeker aangrijpend en heeft een diepe indruk gemaakt op mij.
Het boek getuigt ervan hoe oneindig is Gods liefde voor alle mensen en ook hoe God mensen uit een bodemloze moeras van ellende, dood en duisternis verlost heeft. Het bewijst ook hoe God bendeleden als Nicky Cruz van het ijzeren juk bevrijd heeft en de macht van de zonde verbreekt

Filmposter "The cross and
the switchblade" (1970)

In 1958 richtte David Wilkerson Teen Challenge op, een organisatie dat zich bezighoudt met evangelisatie onder de jongeren en hulpverlening aan heroïne-verslaafden. In 1967 startte Wilkerson de organisatie Youth Crusades. Met deze organisatie richtte hij zich op de verkondiging van het evangelie onder de zogenaamde 'goodniks', de jongeren uit de middenklasse die verveeld waren en een rusteloos bestaan leidden. Wilkerson wilde hen ervoor behoeden dat ze op het verkeerde pad terecht zouden komen. In 1971 verplaatste hij het hoofdkwartier van zijn organisatie naar Lindale in Texas en richtte in dat jaar World Challenge op, ook een organisatie voor wereldwijde evangelisatie. Toen David Wilkerson in 1986 in New York City kwam, kreeg hij het gevoel dat de Heilige Geest tegen hem zei dat hij terug moest keren naar deze stad en een kerk moest beginnen op Times Square. Dit deed hij en in 1987 ging de Times Square Church aan Broadway, een interkerkelijk fundamentalistisch christelijk kerk, van start. Inmiddels zijn meer dan 80.000 mensen van meer dan 100 nationaliteiten elk week bij elkaar gekomen om God te aanbidden en te lofprijzen. De gemeente kent zo'n 30 bedieningen die door vrijwilligers worden uitgevoerd, te denken hierbij valt aan een voedingsprogramma voor de daklozen van New York tot aan een weeshuis in Zuid-Afrika. Een grote taak van Times Square is om te geven aan een minderbedeelde. (2)

Times Square Church aan
Broadway
Naast zijn evangelisatie, moedige werk onder de wanhopige jongeren en activiteiten als voorganger en evangelist heeft Wilkerson meer dan dertig boeken geschreven en is hij wereldwijd een veelgevraagd spreker. Ik weet nog heel goed dat ik een geweldig boek van David Wilkerson als cadeau van mijn gelovige moeder kreeg. De titel van deze boek is "Proost christen!". Het boek greep mij aan en deed mij beseffen hoe ernstig, verkeerd en zondig is drankverslaving. Met zijn boek kon David Wilkerson aantonen dat alcohol uit de boze komt en beslist niet van God komt. Hij wist ook de leugens van christenen die zeggen dat Jezus wijn wel eens dronk, aan de kaak te stellen. Ook waarschuwde hij tegen de gevaren van alcohol. Jarenlang was ik verslaafd aan alcohol. En ik bracht de hele nacht door in aantal kroegen en belandde in grote moeilijkheden. De drank ruïneerde mij ook financieel.
Een tijdje had ik ook gewerkt in een zeer gevaarlijk kroeg. Op een gegeven moment zond God twee mannen die ik in een stamkroeg persoonlijk kende, naar mij om mij te waarschuwen dat ik niet naar de kroeg moest gaan waar ik werkte. Ik nam de waarschuwing serieus. Inderdaad werd de kroeg enkele maanden later door de politie dichtgetimmerd wegens een schietpartij. Vier jaar later kreeg ik een gevoel dat ik moest stoppen met drinken. Maar ik kon niet op eigen kracht breken met de drank. Op advies van mijn moeder ging ik naar Healing Rooms. Daar hadden de mensen voor mij gebeden. God bevrijdde mij van mijn alcoholverslaving en deed ook een wonder dat ik géén ontwenningsverschijnselen kreeg en mijn verlangen naar drank verdween totaal! Zonder het boek "Proost christen!" van David Wilkerson was ik zeker in onkunde gebleven. David Wilkerson was zo moedig geweest om ten strijde tegen drankmisbruik te trekken en mensen, ook christenen, te waarschuwen tegen de gevaren van alcohol. Ik denk dat hij de enige predikant was die moed opgevat had zich tegen het alcoholgebruik uit te spreken. Eerlijk gezegd heb ik niet één Nederlandse predikant horen zeggen dat alcohol uit de boze komt. "Predikanten met lef gevraagd,"aldus het motto van Wilkerson.

 Het meest spraakmakende boek "Het visioen" verscheen in 1978 en zorgde voor opschudding, want het ging over profetieën die David Wilkerson van God over de eindtijd zou hebben ontvangen. In het boek worden de profetieën uiteengezet wat er tot aan de verwachte wederkomst van Jezus Christus voor rampen, wetteloosheid, aardbevingen, overstromingen, financiële crisis, oorlogen en vervolgingen staan te gebeuren. Toen ik nog een tiener was, was ik zeer sceptisch over Wilkerson's boek. Maar..tal van voorzeggingen die in het boek "Het visioen" staan opgetekend, zijn in de loop van de jaren letterlijk vervuld. Ja, de meeste van de ontwikkelingen die David Wilkerson had zien aankomen, zijn letterlijk zo gebeurd! We zien nu om ons heen hoe de wereld zich afstevent op een apocalyptische catastrofe. Het is niet zo dat David Wilkerson met het visioen een spelletje speelt met onze angst. Met zijn boek wilde hij ons ernstig waarschuwen voor afschuwelijke dingen die ons staan te wachten. De Arabische wereld is nu in grote beroering, aardbevingen zoals het recent in Japan was gebeurd, nemen steeds toe en de wereldeconomie is nog steeds wankel, de Euro is zeer onstabiel door de crisis in Eurolanden als Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal, de islam rukt verder op in Europa en bacteriën en virussen zijn resistent geworden tegen antibiotica. En nog veel meer. Ik moet eerlijk toegeven dat David Wilkerson een boodschap van God inderdaad had ontvangen. David Wilkerson schreef ook in zijn boek "Het visioen" dat er naakt gedanst zou worden in een kerk. Zijn woorden zijn een bewaardheid geworden, nu het paaldansen in een kerk geintroduceerd wordt en de volgende stap naaktdansen zou zijn. Zie mijn artikel "Schokkend: paaldansen voor Jezus". (4) Al was David Wilkerson visionair geweest, was hij ook maar een mens. Zijn tegenstanders hadden hem onder vuur genomen en schilderden hem als een 'valse profeet' af vanwege het controversiele boek.

David Wilkerson kwam op 27 april 2011 om het leven bij een ernstig auto-ongeluk in de Amerikaanse staat Texas, toen zijn auto plotseling op de andere weghelft terechtkwam waar een vrachtwagen reed. De vrachtwagenchauffeur zag Wilkerson's auto en probeerde aan de kant te gaan, maar kon een fataal botsing niet voorkomen. Het is nog steeds onduidelijk hoe pastor David Wilkerson op de andere weghelft terechtgekomen was. Zijn vrouw was ook betrokken bij het ongeluk en was tezamen met de vrachtwagenchauffeur opgenomen in het ziekenhuis. (3) David Wilkerson is in de besloten kring begraven. Dat had zijn familie besloten. Op 14 mei 2011 zal er een herdenkingsdienst gehouden worden in Times Square church. Het zal live op nederlandse tijd om 20.00 uur live worden uitgezonden via de webstream. U kunt de officiële website van David Wilkerson bezoeken en de live-uitzending volgen: www.worldchallenge.org/  En bezoek ook de nederlandstalige Daily Devotionals van David Wilkerson: www.dutchdw.wordpress.com/

We betuigen ons medeleven met de nabestaanden van David Wilkerson en wensen hen heel veel sterkte en
Gods kracht en zegen toe. En bid ook voor de familie van David Wilkerson. Mocht u de familie Wilkerson willen condoleren, dan raad ik u aan de nederlandstalige website www.dutchdw.wordpress.com/ te bezoeken.

Mijn opmerking: nu David Wilkerson als de laatste echte Amerikaanse evangelist heengegaan is, zal hij de ineenstorting van een supermacht als de Verenigde Staten in de nabije toekomst zeker niet meemaken. Wel zijn zijn profetische woorden die hij van God heeft gekregen, in het boek "Het visioen en verder" (2004) te lezen:

"Wat ik in mijn geest zag, was een  ramp die vele malen ernstiger is. Als Amerika God blijft verwerpen, zal het getroffen worden door dezelfde oordelen die Israël destijds troffen. Deze oordelen zullen niet alleen New York treffen maar het gehele land. Ook het hart van Amerika zal niet gespaard blijven. De economie van het land zal ineenstorten en geweld zal ongekende vormen aannemen. Er zullen talloze branden in onze steden woeden en het straatbeeld zal beheerst worden door tanks." Het visioen en verder, pagina 103

En een citaat van David Wilkerson voor u; Deze vijf woordjes zijn: God heeft alles onder controle!

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                       Paul

Bronnen en referenties:

(1) nl.wikipedia.org/wiki/David Wilkerson
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Times Square Church
(3) dutchdw.wordpress
(4) De burcht Sion; Schokkend: paaldansen voor Jezus 

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Weer een prachtig artikel.

Inderdaad God heeft alles onder contrôle.

Een anoniem lezer

Anoniem zei

hallo paul,
ten eerste heb je een mooie site met opbouwende en vermanende verhalen. Vooral het respect dat je betoont door zo uitgebreid en fijn over D. Wilkerson te verhalen, aan wie ik ook goede herinneringen heb middels zijn boeken en film, ook aantal keren dat nicky cruz in nederland kwam.
David is natuurlijk niet de laatste amerikaanse evangelist, want de vermaarde Billy Graham is waarschijnlijk nog de langstlevende evangelist tot nu toe.

Je verhaalde over het naakt/paaldansen. Een paar jaar geleden hebben charismatische mensen in een kerk in Engeland zich de kleren van het lijf gerukt en onder demonische invloed gedanst. Dit kwam zelfs in de kranten. Kritische christenen schreven dit toe aan de invloed van Toronto/Lakeland enz. Waarmee wel duidelijk werd dat in de hedendaagse kerk het goddelijke en demonische naast elkaar bestaan, waardoor uiteindelijk velen zullen afvallen van het geloof.

Maar God kent de zijnen en zal ons tot het einde toe beschermen: God heeft nog steeds alles onder controle!

bullbox (van xander nieuws)

Anoniem zei

Hallo, Paul, wat fijn dat ik dit even kan vragen.
Ik vind je site heeel mooi, maar het is een beetje lastig dat alles onder elkaar staat. Het ligt ZEKER aan mijn computer, maar ik kan het artikel bijna niet op de regel krijgen omdat het zo lang is, ben ik weer voorbij, waar was ik ook alweer.....
Zou je het kunnen veranderen in onderwerp NA onderwerp iplv onderwerp onder onderwerp??
Dat zou wel fijn zijn, ik kom er op deze manier helaas niet uit.
Veel hartelijke groeten,
Josefientje