woensdag 22 mei 2013

Wist u dat...het Westen een draaiboek voor Syrië heeft?
"Tegen beter weten in wordt het simplistische verhaal volgehouden van een vreedzaam volk dat massaal en met doodsverachting in opstand komt tegen een tiran die reageert met massamoord. Wat niet in die baseline past, wordt genegeerd."
Jef Lambrecht

"Als u de krant niet leest, bent u niet geïnformeerd. Als u de krant wel leest, bent u verkeerd geïnformeerd."
Mark Twain

"Laat niemand u misleiden met drogredenen.."
Apostel Paulus. (Efeziërs 5:6a)

Inleiding

Dagelijks horen we van de burgeroorlog in Syrië. De media vertellen verhalen over ongeloofelijke wreedheden van het Syrische regime. We zijn inmiddels gewend aan het beeld van Syrië. In onze ogen is de Syrische president, Bashar Hafez al-Assad genaamd, een wrede dictator, een monster die weerloze kinderen laat doden.  U ziet de bovenstaande afbeelding van een kindertekening die de burgeroorlog in Syrië voorstelt. De tekening was gemaakt door een getraumatiseerde Syrische kind die een belangrijk ooggetuige was van de verschrikkingen die zich afspelen in Syrië. De kindertekening is inmiddels een voer geworden voor psychologen en psychiaters die proberen achter te halen wat de dictator Assad allemaal heeft uitgevreten. Maar is het beeld van dictator Assad wel juist? Kloppen de berichten die de media hebben gegeven, wel allemaal? Dat zijn enkele vragen die we stellen. Maar pas op, de mediaberichten zijn niet altijd juist. Zoals de negentiende-eeuwse Amerikaanse schrijver Mark Twain al zei, zijn we door de media verkeerd geïnformeerd! Daarom waarschuwt de Bijbel ons dat we ons niet moeten laten misleiden door drogredenen van media en westerse leiders. Wat u echt niet weet, bestaat er al een geheime oorlog dat het Westen tegen Syrië heeft gevoerd. Een groot aantal schokkende feiten laten ons een weergave zien dat het Westen een draaiboek heeft voor Syrië.

Pas op voor de misleidende foto! Deze foto is bedoeld
om op onze emoties in te spelen

Schokkende feiten opgesomd:

Wist u dat... het Westen, Turkije en de Arabische Golfstaten ten aanzien van Syrië een tweesporenstrategie volgen? Westerse landen oefenen diplomatieke druk uit, sturen clandestein speciale militaire eenheden ter plaatse en verlenen humanitaire bijstand, terwijl de regionale landen - Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar de gewapende rebellen bewapenen en versterken. (1) 

Wist u dat... het draaiboek al rééds klaar ligt? Eerst een 'bevrijd gebied' creëeren, vervolgens de oppositie beter bewapenen en omvormen en tenslotte buitenlandse grondtroepen sturen, om te beginnen in het 'bevrijd gebied.' Dat heeft een voormalig topman van de CIA verklaard. Na Afghanistan, Irak en Libië - allemaal landen waar het Westen denkt 'orde op zaken te moeten stellen' - dreigt Syrië nu volgende falende staat te worden. (1) Opgemerkt moet worden dat het enige voordeel van de Amerikaanse invasie in Afghanistan het verdrijven van de Taliban was. Maar... de Amerikaanse politiek ten aanzien van Afghanistan heeft echter desastreueze gevolgen: de Amerikanen zijn er nog niet in geslaagd om de Taliban voorgoed onschadelijk te maken, onschuldige Afghaanse burgers worden gedood door onbemande drones, de Taliban die de wonden heeft gelikt, begint steeds sterker te worden en...corruptie tiert in dat land nog welig. Blijkbaar speelt corruptie de Taliban bijzonder in de kaarten. Tekenen van het falende beleid van het Westen.

Wist u dat... de Syrische president Bashar al-Assad een dialoog met de oppositie heeft aangeboden? Ook heeft hij hervormingen aangekondigd. Maar wist u ook dat... de voorstellen van de Syrische president door de oppositie op aandringen van het Westen afgewezen worden? (2) De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk willen NIETS weten van Assads hervormingen en dialoog met de oppositie. Ze willen alleen maar één ding: het gedwongen vertrek van president Assad. Vreemd dat de zogenaamde democratische landen niets willen weten van de hervormingsvoorstellen van Bashar al-Assad, die de sleutel voor de echte oplossing van het conflict kunnen vormen. De oplossing zou wellicht tot democratie in Syrië kunnen leiden. Blijkbaar wil het Westen helemaal geen vreedzame oplossing voor Syrië! Zolang de dialoog tussen het Syrische regime en de oppositie door het Westen tegengewerkt wordt, is de westerse democratie NIET geloofwaardig!!

Wist u dat... de Verenigde Staten de Syrische oppositie heimelijk heeft gesteund. Dat heeft Wikileaks vorig jaar aan het licht gebracht. (1) Nu wordt de verenigde oppositie Syrian National Council (SNC) als de 'wettige regering van Syrië' erkend door de Verenigde Staten en andere landen.

Wist u dat... de Syrische oppositie NIET erkend wordt door Rusland, China, India, Zuid-Afrika, Brazilië? Die landen spreken zich ook openlijk uit tegen elke vorm van buitenlandse inmenging of militaire interventie in Syrië! (1)

Wist u dat... de door het Westen gesteunde oppositie in Syrië besloot te kiezen voor een militaire confrontatie met het leger, nu blijkt dat de zogenaamde volksopstand niet meer werkt? (1) Het Westen besluit voor de tactiek van 'verschroeide aarde' te kiezen: verregaande economische sancties, banktegoeden in het buitenland bevroren, doodseskaders (rebellen) als bloedhonden afsturen, bloedbaden (Houla) aanrichten, infrastructuur vernietigen, verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. In feite hebben het Westen, Turkije en de Golfstaten aangestuurd op een burgeroorlog. Dit alles om een jihad te gaan uitvechten tegen een land dat veilig en stabiel was totdat er een machtswissel tegen de wil van het Syrische volk onstaat. Een topman van de Israëlische geheime dienst Mossad heeft onthuld dat de regimewissel in Syrië een eerste stap van het Westen is om Iran klein te krijgen. (2) 

Bloedhonden van de Verenigde Staten
Wist u dat... het draaiboek voor Libië en Syrië ook al rééds in veelbesproken en bizarre (occulte) Illuminati-kaarten bekend zijn? De kaarten vertellen dat de 'illuminati' (de verzamelnaam voor de echte samenzweerders) de jihad en de revoluties in Libië en Syrië vele jaren geleden hadden gepland. De maker van het kaartspel, getiteld 'Illuminati NWO Game', was blijkbaar zéér goed op de hoogte van de echte plannen. Toen het kaartspel in 1995 op de markt gebracht werd, wilde de Amerikaanse geheime dienst kost wat kost verhinderen dat de plannen onthuld zouden worden! Hoe de maker aan de blauwdrukken kwam, is niet bekend. Maar de kaarten bewijzen dat de Amerikaanse inlichtingendiensten achter de Syrische opstand zitten.


Illuminati-kaart 'Jihad'
Illuminati-kaart 'Revolutie'. Let
op de onderstaande Engelstalige
tekst: The rebels are in the hills... (De 

rebellen zijn in de heuvels) Play this 
card with any attack... (Speel dit kaart
met een aanval) Destroy or control
against a Nation... (Vernietig of 
controleer een natie) Toeval? 
Misschien weet u nog dat de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy in 2008 Syrische president Bashar al-Assad een warm onthaal heeft gegeven in Parijs? Maar wist u ook dat...de journalisten van Le Figaro van hun directie instructies hadden gekregen om niets te schrijven over politieke gevangenen in Syrië? (1) Zo hypocriet is de Franse regering dat men de Syrische president zo warm heeft onthaald en later als een baksteen laat vallen. Hetzelfde gebeurde met wijlen Libische dictator Muammar Khadaffi. Khadaffi werd ook warm onthaald door vroegere president Sarkozy. De westerse leiders staan bekend om hun opportunisme, hypocrisie en verraad. De Franse regering heeft verraad gepleegd aan zijn vroegere vrienden Assad en Khadaffi. Als u de onderstaande foto's ziet, zult u kotsmisselijk worden van het huichelachtige gedrag van de voormalige Franse president Sarkozy (en uiteraard de andere westerse leiders).

Sarkozy verwelkomt Assad
Sarkozy en Khadaffi schudden hun handen. 
Wist u dat...de Franse journalist die op 11 januari om het leven kwam in Homs, gedood werd door een mortier, afgeschoten door de rebellen en NIET door de Syrische regeringssoldaten? Dat staat ZWART OP WIT in het officieel rapport van de Arabische Liga. (1) 

Wist u dat...president Assad geen chemische wapens tegen de rebellen heeft ingezet. Wist u dat hij dit niet doet en ook geen andere zware oorlogswapens gebruikt onder druk van Rusland? (1) De laatste tijd duiken steeds meer aanwijzingen op dat er chemische wapens zijn gebruikt. De Amerikaanse president Barack Obama had gezegd dat chemische wapens "een rode lijn" zijn voor Assad. Hij beschuldigde de Syische president ervan chemische wapens tegen de rebellen gebruikt te hebben, hoewel er geen harde bewijzen zijn. "De beschuldigingen dat er chemische wapens zijn gebruikt in Syrië, zijn voorwendsels. Het is een voorwendsel van het Westen om een oorlog te starten tegen Syrië,"zegt de Syrische president Assad in een zeldzaam interview met een Argentijnse dagblad. (3)

Maar wist u dat...de rebellen chemische wapens wel hebben gebruikt? Er verschijnen video's op You Tube, die bewijzen dat de rebellen chemische wapens TEGEN BURGERS ÈN MILITAIREN hebben ingezet. Hoe komen ze aan zulke wapens!? Van wie hebben de rebellen hulp gekregen om chemische wapens te gebruiken? De rebellen hebben niet de expertise om met chemische wapens te kunnen omgaan. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze hulp gekregen van de westerse inlichtingendiensten. In de onderstaande video vertellen de ooggetuigen die de chemische aanval hebben overleefd, dat het door het Westen gesteunde FSA chemische wapens hebben gebruikt. Een Syrische meisje die het overleefd heeft, zegt dat Allah de rebellen zal vervloeken.Wist u dat...de gerespecteerde jurist en voormalige aanklager van het VN-tribunaal voor ex-Joegoslavië, Carla Del Ponte, die de schending van mensenrechten in Syrië onderzoekt, verklaard heeft dat de rebellen achter de inzet van chemische wapens zitten? Ze had gesproken met ooggetuigen, onder wie ook artsen. De ooggetuigen hebben verklaard dat de rebellen gebruik hebben gemaakt van chemische wapens, en dat het om gevreesde zenuwgas Sarin gaat. Carla Del Ponte zegt absoluut GÉÉN aanwijzingen te hebben gevonden dat het regime van Bashar al-Assad chemische wapens heeft gebruikt. (4) Ondanks de Amerikaanse beschuldigingen aan het adres van Assad wijst dit alles naar de richting van de rebellen. De chemische aanval, uitgevoerd door de rebellen, was een false flag operatie, zodat de schuld in de schoenen van het regime geschoven kan worden. De bedoeling is uiteraard het uitlokken van een buitenlandse interventie, zoals de Amerikaanse president Obama al heeft aangegeven dat het in Syrië zal interveniëren, mocht er een chemische aanval plaatsvinden.  

Wist u dat...Carla Del Ponte werd teruggefloten door de voorzitter van de VN-commissie? Het lijkt of men haar het zwijgen wil opleggen. Dat Carla Del Ponte teruggefloten wordt, is het bewijs dat de Amerikanen de belastende ooggetuigenverklaringen in de doofpot willen leggen! (2)

Wist u dat...de oorlog in Syrië een kwalijk religieus- en geopolitiek tintje heeft gekregen? Soennieten worden TEGEN Sjiieten opgezet. Turkije, de Arabische Golfstaten, de Moslim Broederschap en Al-Qaeda zijn soennitisch. Iran is sjiitische en de Syrische Alawitische minderheid, waartoe president Bashar al-Assad behoort, eveneens. Het is beslist GÉÉN toeval dat de gebieden die onder controle staan van de rebellen, soennitisch zijn. Na de Amerikaanse invasie in Irak zijn de sjiieten daar aan de macht gekomen, waardoor de Golfstaten sterk aan macht hebben ingeboet. Qatar en Saoedi-Arabië willen die machtspositie kost wat kost terugwinnen en van Syrië een soort vazalstaat maken om dan Iran de genadeslag te kunnen toebrengen. (1) We moeten ook niet vergeten dat de sjiitische opstand in Bahrein bloedig werd neergeslagen door de soennitische Golfstaten. Westerse politici hebben GÉÉN benul van de islam. Als u een grondig kennis van de islam hebt, dan had u ook moeten weten dat er binnen de islam twee hoofdstromingen bestaan, de soennieten en de sjiieten! Het christendom kent ook twee hoofdstromingen, de katholieken en de protestanten. In het verleden hebben katholieken en protestanten oorlogen met elkaar gevoerd. Maar...westerse politici en media hebben u de waarheid echter niet verteld dat de burgeroorlog in Syrië een sektarische achtergrond heeft.

Buitenlandse jihadisten in Syrië
Wist u dat... heel wat Syrische rebellenleiders een naam hebben die verwijst naar 'soennitische' overwinning? Dat de preken in de moskees in rebellengebieden de regering omschrijft als een 'satanische horde'? (1) Dat de soennitische demonstranten de straat opgaan en in het koor roepen:"Alawieten naar het graf! Christenen naar Beiroet!"? En dat bij een commentaar op een You Tube film over een door de rebellen gevangen genomen kapitein te lezen staat dat hij eerst verkracht zou worden vooraleer ritueel te worden afgeslacht als een 'ongelovig dier'? (1) Een schokkende videofilm heeft de afgelopen tijd voor wereldwijde verontwaardiging gezorgd, waarop staat te zien hoe een rebel het hart uit het opengesneden lichaam van een gedode Syrische regeringssoldaat heeft gerukt en opgegeten. Voordat hij zijn tanden aan het hart zette, riep hij voor het oog van de camera:"Ik zweer bij Allah dat we jullie harten en levers zullen opeten, jullie soldaten van die hond Bashar! Allahu Akbar!" Bashar is de voornaam van de Syrische president Assad. (2)

Een rebel sneed het lichaam van een Syrische soldaat
open en rukte het hart
Wist u dat...er willekeurig wraakacties worden ondernemen tegen de Alawitische minderheid? Zo gebeurt het dat als er aan rebellenzijde iemand omkomt, er dan ook iemand van de Alawieten vermoord wordt om dat te wreken. (1) De rebellen passen het principe van 'oog om oog' en 'voet om voet' toe. Ook worden de Alawieten ontvoerd om ze dan te ruilen tegen gevangengenomen rebellen. (1)

Een zwangere vrouw vermoord door de rebellen
Een triest beeld van Syrië: Een kat ernstig gewond. U
kunt een schotwond aan zijn rug zien!
Wist u dat... de soennitische rebellen naar het leven van Syrische christenen staan? Syrië was ooit de bakermat van het christendom. Toen de Messiasbelijdende Joden die verstrooid waren door de verdrukking, naar Antiochië gingen, werden ze daar voor het eerst 'christenen' genoemd (Handelingen 11:26). Antiochië was in de oudheid het uitgangspunt van de zendingsreizen naar de heidenen èn het centrum van de Bijbelverspreiding. In Syrië begon de apostel Paulus zijn zendingsreis door Klein-Azië. Toen Syrië door de moslims veroverd werd, raakten de christenen in de loop van eeuwen in de minderheid. Momenteel wordt Syrië gedomineerd door moslims die met 90% de absolute meerderheid vormen. De overige 10% bestaat...uit christenen. Deze 10% christenen leven in een aparte situatie. Deze aparte situatie kenmerkt zich allereerst in de minderheid die zij vormen. Een minderheid die een grote slachting vreest wanneer de val van Bashar Hafez al-Assad werkelijkheid zal worden. (5) Misschien vindt u het vreemd en ongeloofwaardig. Toch is het volkomen waar.

Wist u dat... de Syrische christenen liever hebben dat hun president Bashar al-Assad aanblijft dan dat hij opstapt, zoals het Westen van hem eist? Hun angst is niet ongegrond. U moet goed beseffen dat westerse media, politici en kerkleiders die politiek correct wensen te blijven, doen alsof er niks aan de hand is. Ze negeren alarmerende berichten van de wreedheden van de rebellen die zij jegens christenen hebben begaan. Ze willen eigenlijk geen kwaad woord over moslims spreken, als er sprake is van wandaden. Bij de val van Assad zullen de soennitische moslims een ander bewind gaan voeren ten opzichte van christenen, Alawieten, Druzen en Koerden. Ten tweede kenmerkt de huidige situatie zich in het feit dat christenen hun leven NIET zeker zijn. Eerder gebeurt ook al in Irak. Na de val van de Iraakse dictator Saddam Hoessein worden Iraakse christenen opgejaagd, ontvoerd, mishandeld, gemarteld en vermoord. Veel Iraakse christenen waren op de vlucht geslagen voor het tomeloze geweld in Irak. Vandaag duurt het sektarische geweld in Irak voort. De huidige situatie in Syrië kenmerkt zich door toenemende geweld tegen christenen. Brute geweld waarvan de voorbeelden verschrikkelijk zijn, terwijl iedereen in het rijke Westen rustig slaapt en zich niets aantrekt van het erbarmelijke lot van christenen in het Midden-Oosten. Het volgende voorbeeld van een 75-jarige Syrische christen die voor de opstand in Syrië een welgestelde zakenman uit Aleppo was geweest, zegt genoeg:

"Zijn leven veranderde echter totaal toen hij ontvoerd werd. De man is drie dagen gemarteld, hij kreeg elektrische schokken en werd geslagen met een gloeiende staaf. Gelukkig werd hij vrijgelaten nadat zijn gezin 35.000 dollar losgeld had betaald." (5)

En verder:

"Vaders die worden bedreigd met ontvoeringen, martelingen en bekeringen tot de islam van...hun zonen en dochters." (5)

Deze voorbeelden geven maar een beperkte weergave van wat daadwerkelijk gebeurd in Syrië. Dat er sprake is van het voorbereiden van een islamitische staat, is duidelijk. De verontrustende ontwikkelingen laten dat maar al voldoende zien. Wanneer de Syrische president Assad van het toneel verdwijnt, zullen de Syrische minderheden het zwaar te verduren krijgen. Niet alleen christenen, maar ook Alawieten en Druzen. De sharia, de islamitische wetgeving, zal als maatstaf voor iedereen worden gebruikt. (5) Nog steeds niet ervan overtuigd? Dan zullen de onderstaande foto's u wel ervan overtuigen. De rebellen hebben de Kerk van de Heilige George in al-Hamidya in de Syrische provincie Homs verwoest.

En een foto van een mis. De Syrische orthodoxe priesters hielden een mis ter nagedachtenis van een christenjongen, Sari genaamd, die werd vermoord door de rebellen. (2)Wist u dat... niet alleen Syrische christenen maar ook Israël liever de Syrische president Bashar al-Assad hebben!? Ondanks de grensincidenten op de Golanhoogten en de Israëlische bombardementen op een wapenopslagplaats in Damascus staat Israël momenteel voor een zéér moeilijke keuze. De burgeroorlog in Syrië heeft ook verstrekkende gevolgen voor Israël, waarin men noodgedwongen moet kiezen tussen het al jaren bestaande regime van de dynastie Assad of de Syrische 'revolutionairen'. Volgens de Britse krant Times heeft een hoge Israëlische legerofficier toegegeven dat de Israëlische regering liever Bashar al-Assad heeft. "Beter de duivel (Assad) die we kennen, dan de kleine demonen (rebellen) die op een dag Syrië kunnen veroveren,"is de uitspraak van de Israëlische legerofficier. (6) Een beschuldiging dat Israël met de Verenigde Staten, de Arabische Golfstaten en Turkije zou samenspannen om Assad ten val te brengen, is gewoon niet waar. Maar wist u dat... de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de enige pleitbezorger voor de voormalige Egyptische president Hosni Mubarak was!? Netanyahu had de wereld gewaarschuwd voor de opvolgers van Mubarak. (6) De wereld heeft niet ernaar geluisterd. Vandaag luistert de wereld niet naar de ernstige waarschuwingen van Netanyahu dat de Syrische chemische wapens in handen kunnen vallen van de rebellengroepen als het FSA, Al-Qaeda en Al-Nusra. Het is zo goed als zeker dat Netanyahu straks de pleitbezorger voor Bashar al-Assad zal worden. De Verenigde Staten hebben geprobeerd druk op Netanyahu uit te oefenen om zich tegen Assad uit te spreken. Maar... Israël houdt zich tot nu toe afzijdig van het Syrische conflict, afhankelijk van een situatie hoe het verder zal aflopen.

Wat het grensincident op de Golanhoogten betreft, is dit vermoedelijk het werk van de rebellen geweest, met de bedoeling dat Israël in het conflict erbij betrokken zal worden. Het is best mogelijk dat de rebellen instructies hebben gekregen van de westerse mogendheden.  

Terroristen zeggen dat ze een Syrische basis nabij de
Golan vernietigd hebben. De rebellen scheppen er
vaak op en claimen wat ze verwoest hebben. 
Wist u dat... steeds meer Israëli's zich zorgen beginnen te maken over het Amerikaanse buitenlandse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten? Niet alleen Israëli's zijn niet de enigen die erover zorgen maken. Ook steeds meer Turken vinden dat hun premier Recep Tayyip Erdogan een verkeerde beleid ten aanzien van Syrië heeft gevoerd.  (2) Steeds meer Joden, Arabieren en Turken beginnen afkeer te krijgen van de Amerikaanse politiek.

Wist u dat... het draaiboek voor Syrië al vele jaren geleden gereed werd gehouden door Zbigniew Brzezinski, een voormalige veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter (1976-1979)? In zijn boek "The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives" heeft de sinistere heer Brzezinski plannen voor het Midden-Oosten ontvouwd. In het 200 pagina's tellende boek zette hij in 1997 een visie uiteen, die inmiddels tot in bijna elke detail werkelijkheid is geworden. Zbigniew Brzezinski wordt door velen gezien als HET GEOPOLITIEKE BREIN VAN HET AMERIKAANS IMPERIALISME.Zonder emotie, zonder enig gevoel van medemenselijkheid, maar wel met een indrukwekkende kennis van zaken en duizelingwekkend inzicht verdeelt Brzezinski de huidige wereld. Vreemd dat dit belangrijke werk nog NOOIT in een Nederlandse vertaling is verschenen, vandaar dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking geen idee heeft wat er in werkelijkheid zich afspeelt in Syrië en hoe gevaarlijk is de Amerikaanse politiek ten aanzien van Israël, Syrië, Iran, Egypte en andere Arabische landen. Het laat Zbigniew Brzezinski volkomen koud dat Syrische burgers, allen mannen, vrouwen en kinderen, ongeacht hun achtergrond en religie, afgeslacht worden door de rebellen. Het doel heiligt alle middelen. De letterlijke uitspraak van Zbigniew Brzezinski luidt:

"In de vorige keren was het makkelijker om een miljoen mensen te controleren, dan om ze te doden. Nu is het makkelijker om een miljoen mensen te doden  dan om ze te beheersen." (7)

Geostrategie: Syrische rebellen gebruikt als pionnen
Wist u dat... Syrië niet alleen kleine hoeveelheden olie maar ook aardgasvoorraden heeft? Dit is een aanleiding voor de Verenigde Staten en de Golfstaten om controle te willen uitoefenen over de natuurlijke rijkdommen van Syrië. Al rééds wordt in het boek "The Grand Chessboard" van Zbigniew Brzezinski besproken over de controle over de natuurlijke rijkdommen in het Midden-Oosten!! Brzezinski vindt dat de Verenigde Staten controle gaan uitoefenen over olierijke gebieden in het Midden-Oosten. Hij schreef in zijn boek:

"Voor Amerika is Eurazië de belangrijkste geopolitieke prijs." 

Zbigniew Brzezinski (rechts) praatte met Bashar
al-Assad (links). Assad kon niet weten wat Brzezinski
een vreselijke plan met hem en het Syrische volk in zijn
boek bedacht heeft. 
Zbigniew Brzezinski
Wist u dat... Zbigniew Brzezinski samen met zijn vriend David Rockefeller de Trilaterale Commissie heeft opgericht? De Trilaterale Commissie wordt beschouwd als één van werelds invloedrijkste en machtigste organisaties. Het heeft al zoveel negatieve en schadelijke invloed op de wereldpolitiek. Samen met Henry Kissinger wordt Zbigniew Brzezinski gerekend tot de GRIJZE EMINENTIE. Hij en zijn vriend Henry Kissinger wonen dikwijls de Bilderbergclub bij. Het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid (ook die van Groot-Brittannië en Frankrijk) vormt als een grootste bedreiging voor de stabiliteit in het Midden-Oosten. En de islam? Is de islam wel gevaarlijk? Jahoor! Maar... met hun beleid ten aanzien van het Midden-Oosten hebben de Verenigde Staten de doos van Pandora geopend! Het gevolg ervan is dat de islam tot de meest dodelijke ideologie is uitgegroeid. We zien al de verwoestende gevolgen van het Amerikaanse beleid dat Tunesië, Egypte, Jemen en Libië ten prooi zijn gevallen aan de machtige Moslim Broederschap, met nieuwe islamitische dictatuur als het resultaat. Als Syrië valt, komt Jordanië aan de beurt. Uiteindelijk zal Saoedi-Arabië ook aan de beurt komen. Want Saoedi-Arabië wordt ook genoemd in Brzezinski's boek! We moeten niet vergeten dat Zbigniew Brzezinski eigenlijk GÉÉN vriend is van Israël en de Arabische landen! Er bestaat ook een verborgen agenda dat de vernietiging van de Joodse Staat als het draaiboek uitgewerkt zal worden! Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, David Rockefeller en andere sinistere en gewetenloze lui staan in dienst van de Nieuwe Wereldorde (afgekort: NWO). Het is werkelijk onvoorstelbaar dat zulke mensen als Brzezinski tot alles in staat zijn. Maar achter de schermen van de NWO schuilen de werkelijke duistere machten die voor het menselijke oog onzichtbaar zijn. Als u zo vertrouwd bent met de Bijbel, dan weet u ook dat we NIET tegen vlees en bloed kunnen strijden, MAAR...MET DE BIJBELSE WAPENRUSTING tegen de boze duistere machten strijden (Efeziërs 6:10-18). Dat is een opdracht van God die we van Hem hebben gekregen.

Besluit

De egocentrische westerlingen maken zich ALLÉÉN maar druk om hun afnemende welvaart, onzekere toekomst en economische crisis en negeren de verschrikkelijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten volkomen. Het enige wat zij eigenlijk willen, is rustig doorslapen en niet gestoord worden. Ook hebben de egocentrische westerlingen, waaronder Nederlanders, zich laten hersenspoelen door politici en media die zoveel onwaarachtige en misleidende berichten over Syrië geven. Helaas is de propaganda op volle toeren gedraaid. Wij, westerlingen, worden zoet gehouden. We sukkelen in slaap en bemerken het gevaar dat ons dreigt, helemaal niet. Maar...de Bijbel waarschuwt iedereen ernstig dat het noodlot ook op 'n dag in het Westen zal toeslaan!! Wordt wakker eer het te laat wordt! Niet voor niets heeft de Bijbel ons opgeroepen om waakzaam te blijven. Wat we te horen krijgen uit Syrië, is dan ook een persoonlijke oproep tot elke Nederlander. Een oproep dat we het belang inzien van onze vrijheid en veiligheid. Als laatste om het nooit zo ver te laten komen zoals in Syrië. Het is een logische conclusie, MAAR...een zondige mens is tot alles in staat!!!

Nog een zeer belangrijke oproep: LAAT U NIET MISLEID WORDEN DOOR DROGREDENEN VAN POLITIEK CORRECTE MEDIA EN POLITICI, die een propaganda maken voor de zogenaamde 'Arabische Lente'!!! U krijgt een 100% garantie dat de Arabische Lente helemaal niet leidt tot echte vrijheid, burgerrechten en democratie voor de Arabieren. Wel leidt de door het Westen gedirigeerde Arabische Revolutie tot een islamitische winter. Een goede raad voor u: stem NIET op politici en politieke partijen die in leugens van de Arabische Lente, een gematigde islam en een goedheid van de mens geloven. Want zij hebben hun eigen leugens niet alleen lief maar zelf ook geloofd. Al is de leugen snel, maar de waarheid achterhaalt wel alles! Bid voor het Syrische volk. Het Syrische volk heeft uw gebeden en steun nodig. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                                        Paul Parker


                                               Het artikel wordt nog steeds bijgewerkt

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) De Morgen: wist je dat het scenario voor de oorlog tegen Syrië is uitgetekend?
(2) Diverse media, onafhankelijke bronnen
(3) TT-Canvas:"Chemische wapens? Voorwendsel oorlog." 19-05-2013
(4) TT-Canvas: Syrische rebellen gebruiken gifgas. 06-05-2013
(5) Dagelijkse Standaard: Syrië, ooit de bakermat van het christelijke geloof. 17-05-2013
(6) Israel Today Headlines:'Liever  regime-Assad dan de Syrische revolutionairen.' 21-05-2013
(7) Cassiopaea.org: Syria's position on Brzezinski's "Grand Chessboard". 01-06-2012

Geen opmerkingen: