maandag 29 april 2013

Nieuws wetenschap april 2013Het nieuws wetenschap verschijnt maandelijks. Soms krijgt deze een vervolg. Alle wetenschappelijke nieuws wordt op dit artikel onderworpen aan de kritische toetsing van de Bijbel. De Bijbel spreekt de wetenschap niet tegen. Wel wijst de Bijbel de evolutietheorie volledig af omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses, die door echte wetenschappelijke feiten niet ondersteund kunnen worden.

Chinese vlagdolfijn is uitgestorven

Een slecht nieuws voor de dierenliefhebbers. De Chinese vlagdolfijn (Upotes Vexillipter) is volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) uitgestorven. Dat werd al langer vermoed, maar een laatste telling van rivierdolfijnen in de Jangtze-rivier in China bevestigt dat beeld. Wetenschappers hebben vorig jaar 3400 kilometer rivier afgespeurd naar rivierdolfijnen. Ze vonden geen spoor van de vlagdolfijn of Baij zoals het daar in het Chinees heet. De onderzoekers concluderen dat er echt geen vlagdolfijnen meer zijn. Uit het onderzoek bleek ook dat de Jangtse-bruinvis met uitsterven wordt bedreigd. Die populatie is in de afgelopen zes jaar volgens het WNF met ruim de helft gedaald. Er zouden er nog maar 1000 van over zijn. (1) Als de daling zo doorgaat, is de Yangtz bruinvis, de enige bruinvis zonder rugvin, rond 2025 zo goed als zeker uitgestorven, vreest het WNF. (2)

Baij, Chinese vlagdolfijn
De oorzaken van het uitsterven van de Chinese vlagdolfijn zijn verstikking en overbevissing. Rivierdolfijnen worden vooral in hun bestaan zéér ernstig bedreigd door visserij, vervuiling en waterkrachtcentrales. Ze raken verstrikt in visnetten en hebben door overbevissing minder garnalen en vis te eten. De vlagdolfijn kwam nergens anders voor dan in de Jangtse-rivier in China. (1) In 2006 dachten onderzoekers ook al eens dat het afgelopen was met de dolfijnsoort, maar in 2007 dook er toch weer een op. (2)

NASA wil asteroïde vangen en verslepen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ontwikkelt momenteel ambitieuze plannen om een asteroïde te vangen en in de buurt van de aarde te plaatsen. Gedacht wordt om het enorme rotsblok bijvoorbeeld in een baan rond de maan te brengen. Daarna zullen astronauten de asteroïde vereren met het bezoek om het hemellichaam verder te onderzoeken. Dat melden Amerikaanse media. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 'het mogelijk is om een asteroïde van 500.000 kilogram te verplaatsen.' (3) Zo wil NASA drie doelen bereiken. Ten eerste wil de organisatie meer kennis vergaren over het gevaar dat asteroïden vormen, zodat er tijdig kan worden ingegrepen als er eentje op ramkoers ligt met de aarde. Ten tweede moeten de astronauten onderzoeken of er nuttige natuurlijke hulpbronnen aanwezig zijn op het rotsblok. Als laatste wil NASA de technieken perfectioneren die nodig zijn voor een bemande ruimtereis naar Mars. (4)

Een asteroïde vangen en slepen...
Tegen 2019 moet volgens de NASA het rotsblok in de ruimte gevangen worden met een...robotschip. Het zou gaan om een asteroïde met een doorsnede van zeven à acht meter. In 2019 zou de asteroïde in de buurt van de maan verplaatst worden. (3) Tegen 2021 zullen astronauten ze kunnen onderzoeken. Mogelijk komt er in de toekomst dan mijnbouw. De NASA kan zich met het project ook voorbereiden op wat er moet gebeuren, mocht er ooit een asteroïde dreigen te botsen...met de aarde. (3) Volgens senator Bill Nelson, voorzitter van de senaatscommissie voor ruimtevaart, stelt de Amerikaanse president Barack Obama in eerste instantie 100 miljoen dollar beschikbaar om met het project te beginnen. Het geld wordt gebruikt om de juiste asteroïde op te sporen. (4)

Asteroïden
Het plan van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie mag zéér gewaagd en ambitieus zijn. Met het vergaren van kennis wil NASA voorkomen dat een asteroïde op ramkoers met de aarde zou liggen. Ook wil de NASA beginnen met de mijnbouw op een asteroïde, nu de bodemrijkdommen van de aarde uitgeput lijken te raken. Elke dag sterven er veel dieren uit en tropische regenwouden worden massaal gekapt en verbrand. Ook worden de zeeën leeggevist. De multinationals als Shell wil olie op de Noordpool gaan winnen. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Dat er ook 100 miljoen dollar wordt vrijgemaakt voor een peperdure project zoals het vangen en verplaatsen van een asteroïde, is zeer onverantwoord. Waarom wordt er geen geld vrijgemaakt voor het redden van dieren en planten die nu gevaar lopen snel uit te sterven. Als er niet tijdig ingegrepen wordt om het dieren- en plantenrijk te redden, zijn de gevolgen voor de mensheid niet meer te overzien. Een zéér belangrijk vraag is of het voorkomen kan worden dat een asteroïde met de aarde zou gaan botsen. Is de mens wel in staat zijn om de ramkoers van de asteroïde met de aarde te voorkomen? Nee! Volgens de Bijbel zal een asteroïde ooit op 'n dag neerstorten op de aarde. De Bijbelse profetie zal zeker in vervulling gaan, mocht er een asteroïde in ramkoers met de aarde komen. Lees Openbaring 8:10-12.

Plastic tot 5.000 meter diep onder zee

Onderzoekers van de Universiteit van Gent hebben tot 5.000 meter diep in de oceanen plastic deeltjes gevonden. Nog nooit eerder is dat zo diep in zee ontdekt. Veel plastic afval komt terecht in zee en wordt daar afgebroken tot erg kleine deeltjes of microplastics van 5 millimeter tot enkele micrometer! Die worden opgegeten door zeedieren waarvan er jaarlijks 1,5 miljoen zouden sterven. (5) Omdat microplastics moeilijk afbreekbaar zijn, vormen ze een bron van vervuiling. Vissen en andere zeedieren kunnen de stukjes eten. Microplastics zijn ook de bronnen van drijvende eilanden van plastic afval in de oceanen, de zogenaamde plastic soep.

Microplastics
Plastic soep in de oceaan 
Uiteindelijk komen die plastics via vis en mosselen ook terecht in onze magen. Wie een kilo mosselen eet, zou 300 tot 600 plasticdeeltjes binnen krijgen. De wetenschappers roepen dan ook op om te stoppen met het gooien van plastic producten in zee of rivieren. (5) De zee is GÉÉN vuilnisbelt!! Helaas doen zeer veel mensen nog steeds. Dat ze geen respect tonen voor het milieu en de natuur, werd duizenden jaren geleden voorzegd door de Bijbel. In de Bijbelse profetie staat te lezen dat de mens de aarde heeft ontheiligd met alle verschrikkelijke gevolgen voor de hele mensheid. Ontheiliging van de aarde is...MILIEUVERVUILING!!! 

Een vogel eet fopspeen op
Een schildpad eet plastic op

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vindt dat er een Europees verbod moet komen op microplastics in cosmeticaproducten en producten zoals badschuim of tandpasta. Dat schreef hij op 16 april in zijn brief over afvalbeheer aan de Tweede Kamer. Ook wil Mansveld dat consumenten moeten worden geinformeerd over deze kleine, moeilijk afbreekbare stukjes plastic in cosmetica en verzorgingsproducten. Verder wil de staatssecretaris dat de cosmeticabranche op zoek blijft gaan naar alternatieven voor het gebruik van microplastics. Met deze maatregelen wil staatssecretaris Mansveld deze bron van milieuvervuiling aanpakken. Om ervoor te zorgen dat er geen microplastics meer via het afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomen, wil staatssecretaris Mansveld samen met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport pleiten voor een Europees verbod op microplastics in verzorgingsproducten. "Een groot deel van dit soort producten op de Nederlandse markt is afkomstig van buitenlandse producenten. Dan is een Europees verbod ook de meest effectieve maatregel. Hier wil ik echter niet op wachten. Ik wil in de tussentijd al iets doen voor de Nederlandse consument. Die moet weten of die tube tandpasta of dat flesje badschuim microplastics bevat,"aldus Mansveld. In overleg met het ministerie van VWS en maatschappelijke partners wil Mansveld kijken hoe consumenten geïnformeerd kunnen worden over microplastics in cosmetica en verzorgingsproducten. "Ook wil ik consumenten een duurzame optie geven door de cosmeticabranche te vragen om alternatieven te gebruiken voor microplastics. De branche is al op de goede weg,"zei hij. (6)

In scrub, tandpasta en doucheproducten kunnen microplastics bevatten. Via het afvalwater komen deze stukjes in het oppervlaktewater en de zee terecht waar ze gifstoffen absorberen. Moeilijk afbreekbare microplastics vormen niet alleen bedreiging voor het leven in de zee, maar leveren ook een gevaar voor onze gezondheid op! Nogmaals een waarschuwing voor iedereen: De zee is GÉÉN vuilnisbelt! Hou de zee schoon!

IJsman Ötzi had slechte tanden

De neolithische ijsman Ötzi had een zeer bijzonder slechte mondhygiëne. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Zürich. Wetenschappers brachten het gebit van de ijsmummie voor het eerst met een CT-scan in kaart. De resultaten tonen aan dat Ötzi last had van paradontitis, cariës en tandbreuken. Het dieet van Ötzi en de barre omstandigheden zijn mogelijke oorzaken. Veel van de aandoeningen komen ook vandaag nog voor. Het nieuwe onderzoek kan wetenschappers meer inzicht verschaffen over de vroege stadia van deze ziektes. (7)


IJsmummie Ötzi
CT-scan toont slechte mondhygiëne van Ötzi:
parodontitis, cariës en tandbreuken.
Het is niet de eerste keer dat er een onderzoek met de CT-scan verricht werd naar de gezondheid van de neolithische ijsman. Met behulp van CT-scans is aangetoond dat drie of vier van Ötzi's rechter ribben werden samengedrukt toen zijn lichaam werd verpletterd door het ijs. Verder ontdekten wetenschappers dat Ötzi's epidermis, de buitenste huidlaag, ontbrak, een logisch gevolg van het natuurlijk proces van mummificatie in het ijs. De natuur zorgt soms voor de mummificatie van mensen en dieren. Ook had Ötzi aderverkalking en waarschijnlijk zweepworm (Trichuris trichiura), een inwendige parasiet. (8) De mysterieuze ijsman Ötzi is wereldberoemd om zijn ijsmummie. Op 19 september 1991 werd hij in de Italiaanse Ötztaler Alpen door twee amateurbergbeklimmers gevonden. De naam Ötzi die is gegeven aan de ijsmummie van een man uit de Kopertijd, is ontleend aan de Ötztaler Alpen, waar hij werd gevonden. Ötzi is de oudste menselijke mummie die in Europa is gevonden. Wetenschappelijke onderzoek naar de ijsmummie, in het bijzonder voeding, kleding, uitrusting en bewapening, heeft veel verrassende informatie opgeleverd over het leven in de Europese prehistorie waarover maar heel weinig bekend is. Volgens het onderzoek waren de laatste uren voor zijn dood dat hij de berg ongeveer 1200 meter hoger had opgeklommen. Dat bleek uit pollen van de hopbreuk die in de darm van Ötzi waren aangetroffen. (8) Over de doodsoorzaak verschillen onderzoekers nog steeds van mening. Op basis van de doodsoorzaak denken de meeste onderzoekers dat de man op de vlucht was geslagen.

Reconstructie: Ötzi in zijn volledige
uitrusting, kleding en bewapening
Ötzi werd vermoedelijk het slachtoffer van een jachtongeval of gewapend conflict. Want in zijn borstkas is bij de linkerschouder (pas een paar jaar na de vondst) een vuurstenen pijlpunt ontdekt, die aanvankelijk bij eerder CT-onderzoek niet was opgemerkt. De bijhorende wond links op de rug is "vers". De schacht van de pijl was verwijderd, de pijlpunt is blijven steken. De long is niet geraakt. Men nam aanvankelijk aan dat het schot niet onmiddellijk dodelijk was, maar dat het mogelijk vele uren of dagen later in combinatie met uitputting wel tot zijn dood heeft geleid. Gedetailleerd onderzoek met een CT-scanner leidde echter tot de conclusie dat de slagader die naar de linkerarm gaat, door de pijlpunt was geraakt; in het weefsel eromheen was ook een groot hematoom zichtbaar. Dat zou betekenen dat Ötzi in slechts enkele minuten zou zijn doodgebloed. Een team van pathologen van Eduard Egater-Vigl was in 2005 ook al tot conclusie gekomen dat de pijl het linkerschouderblad doorboord had en de slagader getroffen had, die de linkerarm van bloed voorziet. Experimenteel onderzoek met voor het tijdperk representatieve bogen toont aan dat ze een reikwijdt van ongeveer 180 meter hebben. Een pijl die vanaf dertig meter wordt afgeschoten, gaat door het lichaam. Dat is niet gebeurd bij Ötzi. Wetenschappers vermoeden daarom dat hij van vrij grote afstand in de rug moet zijn geschoten. De schutter stond op een lager standpunt. (8)


Reconstructie aanval op Ötzi
Röntgenfoto toont dodelijke wond

Pijlwond op de linkerschouder
Naast de schotwond had Ötzi een snijwond aan zijn rechterhand en een hoofdwond. Er zijn bloedsporen gevonden op zijn wapens en kleding. DNA-onderzoek wijst erop dat de bloedsporen van vier verschillende personen afkomstig zijn. Er zijn ook rode bloedcellen gevonden in de wonden aan de hand en schouder. Daarmee is het oudste bloed dat ooit gevonden wordt. Een theorie is daarom dat Ötzi zich tegen een aantal vijanden heeft moeten verdedigen. Daarbij kan hij zijn pijlen verschoten hebben en zijn boog verloren zijn. Mogelijk had hij met opzet deze moeilijke weg over de bergen uitgezocht om aan zijn belagers te ontkomen. Dat zou dan gelukt zijn, want hij is niet beroofd van zijn voor die tijd kostbare bijl. Hij zou zich nog zelf in het rotskommetje genesteld hebben. Hij zette zijn rugzak, onafgewerkte boog en bijl tegen de rotswand en legde de pijlkoker op een horizontaal stuk rots. Zijn mes had hij in de hand. Voorover geleund tegen een rotsblok zou de man gestorven zijn. Recenter onderzoek suggereert echter dat de pijlwond spoedig gevolgd werd door de hoofdwond, die mogelijk met een steen is toegebracht of door een val op de rots. Vóór zijn overlijden zou Ötzi op zijn buik gelegd zijn en zou iemand, hetzij vriend of vijand, getracht hebben de pijl uit de wond te trekken. (8)

De vondst van de ijsmummie Ötzi werd nog interessanter omdat hij een groot aantal gereedschappen en andere voorwerpen bij zich had. Die voorwerpen zouden in de loop der eeuwen allang vergaan zijn. Ditmaal vergingen ze in een zeer ongewone situatie niet. Deze vondsten hebben veel informatie opgeleverd over dagelijkse voorwerpen die mensen in de steentijd gebruikten. Ötzi was zeker niet onvoorbereid de berg op gegaan, want hij had een complete jacht- en overleveringsuitrusting bij zich: schoenen van verschillende soorten leer (van berenhuid voor de zool, hertenleer voor het bovenwerk), een kalfsleren riem van 4 à 4,8 cm, een geitenleren lendenschort, een knielange, leren jas, een halfbolvormige muts van berenvacht, een aantal pijlen, een boog, een pijlkoker van genaaid hertenleer, een koperen bijl, een mes in essenhouten handvat, stukken vuursteen, enzovoorts. Uit de bijzonder interessante vondsten blijkt dat Ötzi goed uitgerust en bewapend was, ondanks zijn slechte gebit en aderverkalking.

Poolijs smelt 10 keer zo snel dan vroeger

Het Antarctische ijs smelt tijdens de zomer 10 keer sneller dan 600 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Britse en Australische wetenschappers. Ze boorden op James Ross Island tot 364 meter diepte om de temperaturen van een ver verleden na te gaan. Daaruit blijkt dat het 600 jaar geleden het koudste was en de hoeveelheid smeltend ijs toen het kleinste was. Volgens het onderzoek namen de temperaturen de voorbije eeuwen gestaag toe. Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw verliep die stijging wel opmerkelijk sneller. Op het einde van de eeuw lag de temperatuur 1,6 graden Celsius hoger dan 600 jaar geleden. (9)

Poolijs
De opwarming van de aarde lijkt niet de belangrijkste oorzaak van de snelle smelting van het poolijs te zijn. Daarvoor zijn er nog steeds geen harde bewijzen voor de opwarming geleverd. Over de opwarming verschillen veel wetenschappers nog van mening. Naar een ander oorzaak moet gezocht worden.
______________________________________________________________________________

Citaten Nicolaus Copernicus, Pools-Duitse wiskundige, diplomaat, arts, jurist en astronoom (1473-1543)

...Er is geen verschil tussen het massa-middelpunt en het geometrische middelpunt van de aarde...

Wiskunde is geschreven voor wiskundigen.

Laat niemand die ongeoefend is in de wiskunde, beginnen met lezen.

Na lang onderzoek ben ik eindelijk tot de overtuiging gekomen dat de zon een vaste ster is. Dat ze omgeven is door planeten die om haar heen draaien en waarvan zij het middelpunt en de fakkel is; dat er behalve de hoofdplaneten nog planeten van de tweede orde zijn, die eerst als satellieten rond hun hoofdplaneten draaien en samen met hen rond de zon; dat de aarde een hoofdplaneet is, onderworpen aan een drievoudige beweging; dat alle verschijnselen van de dagelijkse en jaarlijkse beweging, de regelmatige terugkeer der seizoenen, alle wisselvalligheden van het licht en van de temperatuur van de atmosfeer die ermee gepaard gaan; het resultaat zijn van de wenteling van de aarde om haar as en van haar periodieke beweging rond de zon; dat de schijnbare loop der sterren slechts een optische illusie is, die tweeggebracht wordt door de werkelijke beweging van de aarde en door de schommelingen van haar as; dat tenslotte de beweging van de planeten aanleiding geeft tot twee soorten verschijnselen, die men zeer goed moet onderscheiden: de ene soort is het gevolg van de beweging van de aarde, de andere soort van de beweging van deze planeten rond de zon. Op die manier heerst de zon, als op een koningstroon gezeten, over heel de sterrenfamilie die haar omringt.

In het midden van alle hemellichamen zetelt de zon. Wie zou in deze prachtige tempel deze lamp op een andere of betere plaats kunnen zetten dan vanuit ze alle gelijktijdig kan verlichten? Waarlijk, sommigen hebben de zon niet onterecht de lantaarn van het universum genoemd, anderen noemden haar de geest, en weer anderen heerser. Zo werkelijk gezeten op een koninklijke troon bestuurt de zon het geslacht der sterren die haar omgeven.

Zoek de waarheid in alle dingen, voor zover God heeft gegeven.

Om de machtige werken van God te kennen, Zijn wijsheid, majesteit en macht te begrijpen en de prachtige werking van Zijn wetten in graden te waarderen, moet dit alles zeker een aangename en aanvaardbare wijze van aanbidding voor de Allerhoogste zijn, aan wie onwetenheid niet te danken is dan kennis.

Om te weten dat we weten wat we weten, en te weten dat we niet weten wat we niet weten, dat is ware kennis

Want het feit dat dezelfde planeten nu eens dichter bij de aarde en dan weer verder weg worden waargenomen, bewijst noodzakelijkerwijs dat de aarde niet het middelpunt van hun cirkelbewegingen is. Het is minder duidelijk of de nadering en de verwijdering nu wordt uitgevoerd door de aarde of door de planeten.

Waarom zouden we met het oog op de dagelijkse rotatie niet toestaan dat het zich in de hemelse sferen manifesteert maar dat het zich in de aarde realiseert? Deze situatie lijkt veel op wat Vergilius' Aeneas zegt:"We zeilen weg van de haven, en het land en de steden glijden naar achteren." Want wanneer een schip rustig voortdrijft, zien de zeelui zijn beweging weerspiegeld in alles daarbuiten, terwijl ze er daarentegen vanuit gaan dat zij in rust zijn, tezamen met alles aan boord. Op dezelfde wijze kan de beweging van de aarde zonder twijfel de indruk wekken dat het hele universum draait.
_______________________________________________________________________________

Resistente parasieten ontdekt

Wetenschappers hebben drie malaria-parasieten ontdekt, die resistent blijken te zijn tegen medicijnen. Ze werden gevonden in het westen van Cambodja, schrijft het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics. Elk jaar sterven honderdduizenden mensen aan malaria. "De resistentie van de parasieten is waarschijnlijk veroorzaakt door misbruik van het actieve bestanddeel Artemisinine,"zegt arts Marc Coosemans van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Het gevaar bestaat nu dat de parasieten zich verspreiden naar Afrika, waar de meeste malariadoden vallen. (10)


Malaria-mug
Omdat veel mensen nog niet weten wat malaria is, is voorlichting noodzakelijk. Ook al als de mensen op vakantie gaan naar tropische landen. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een zeer goede informatie voor ons wat malaria is en hoe malaria werkt. Malaria is een infectieziekte dat wordt veroorzaakt door parasieten die via een muggenbeet in het lichaam terecht komen. De mug is dus de overbrenger van de parasiet van de ene mens (malariapatiënt) naar de andere. De parasiet is een ééncellig organisme, behorende tot de protozoën. Het is dus geen bacterie of virus! Er zijn vele soorten muggen, maar alleen muggen van het geslacht 'Anopheles' kunnen malariaparasieten bij mensen overbrengen. In de mens beginnen de malariaparasieten zich eerst in de lever en daarna in de rode bloedcellen te vermenigvuldigen. De ziekteverschijnselen die bij malaria horen, zoals koude rillingen, koorts, spierpijn en hoofdpijn, worden veroorzaakt door de parasieten die zich in het bloed vermenigvuldigen. Deze opgetreden verschijnselen zijn in het begin vaak niet te onderscheiden van een griepaanval. Vandaar dat men tijdens of na een vakantie in de (sub) tropen bij een 'grieperig' gevoel en koorts in de eerste plaats moet denken aan de mogelijkheid van een malaria-infectie. (11)

Een infectie met malaria-parasieten kan binnen enkele weken tot de dood leiden als men niet snel behandeld wordt. Maar...er zijn verschillende soorten van malaria, die een meer of minder ernstig ziekteverloop laten zien. Malariaparasieten komen niet alleen bij de mens voor. Naast de vier malariaparasieten die de mens infecteren, vindt men verschillende soorten malariaparasieten bij apen en andere zoogdieren en ook bij vogels en reptielen. Die parasieten zijn echter normaal gesproken niet infectieus voor de mens. Er zijn verschillende vormen van malaria bij de mens, die veroorzaakt worden door vier verschillende soorten malariaparasieten. (11)

De vier soorten die de mens infecteren, zijn: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. Malaria tropica (ook wel falciparum, hersenmalaria of cerebrale malaria genoemd) is de meest kwaadaardige en gevaarlijke vorm van malaria. Als men niet tijdig behandeld wordt, kan dat binnen enkele weken tot de dood leiden. Malaria tropica wordt veroorzaakt door de parasiet Plasmodium Falciparum. De koortsaanvallen verlopen grillig. Malariavorm is de meest voorkomende malariavorm in tropisch Afrika, Zuid-Oost Azië en het (sub) tropische deel van Zuid-Amerika. In Midden-Amerika komt deze vorm van malaria veel minder voor. Deze malaria tropica veroorzaakt het hoge sterftecijfer aan malaria. Per jaar sterven er tussen 1 en 2 miljoen mensen aan een infectie met Plasmodium Falciparum, voornamelijk kinderen onder de vijf jaar in tropisch Afrika. Niet alle (onbehandelde) infecties in kinderen in Afrika leiden tot de dood: door herhaalde infecties wordt een gedeeltelijke immuniteit tegen de parasiet opgebouwd en ongeveer 2% van de infecties verloopt met dodelijke afloop. Het kwaadaardige verloop van deze infectie wordt (gedeeltelijk) veroorzaakt doordat geïnfecteerde rode bloedcellen vast gaan zitten in kleine bloedvaatjes van belangrijke organen, bijvoorbeeld in de hersenen. Hierdoor raken bloedvaatjes verstopt waardoor toevoer van zuurstof en voedingsstoffen gehinderd wordt. Daarnaast treden beschadigingen van bloedvaatjes en orgaanweefsel op, o.a. door afweerreacties van het immuunsysteem van de mens zelf tegen deze parasieten. Dit kan leiden tot uitval van vitale functies van organen, coma en uiteindelijk de dood. (11) Over andere vormen van malaria vind u meer informatie op website van het LUMC: https://www.lumc.nl U kunt deze website ook raadplegen over resistente parasieten.

Malaria komt voornamelijk voor in de subtropen en de tropen. Ongeveer 40% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar malaria voorkomt (zie onderstaande afbeelding).

Rode gebieden waar malaria het meest voorkomt
Voor meer gedetailleerde informatie over het voorkomen in verschillende landen zijn de volgende websites die door het LUMC aanbevolen zijn: World Health Organization (WHO), Malaria Risk Map of the World, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). In Nederland kennen wij volgens LUMC de ziekte malaria voornamelijk als 'import ziekte', door het reizigersverkeer tussen Nederland en de (sub) tropen. (11)


                                                          Het artikel kan momenteel bijgewerkt worden.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                                Paul Parker
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) NOS:'Chinese vlagdolfijn is uitgestorven.' 04-04-2013
  (2) De Telegraaf:'Chinese vlagdolfijn nu echt uitgestorven.'
  (3) TT-Canvas: NASA gaat planetoïde vangen en verslepen. 08-04-2013
  (4) NOS: NASA wil asteroïde vangen. 06-04-2013
  (5) TT-Canvas: Plastic tot 5.000 meter onder zee. 12-04-2013
  (6) Rijksoverheid: Mansveld pakt microplatstics in cosmetica en verzorgingsproducten aan.
  (7) TT-Canvas: IJsman Ötzi had slechte tanden. 11-04-2013
  (8) nl.wikipedia.org/wiki/Ötzi
  (9) TT-Canvas: Poolijs 10x sneller dan vroeger. 15-04-2013
(10) TT-Canvas: Parasieten ontdekt die resistent zijn. 29-04-2013
(11) Leids Universitair Medisch Centrum: Wat is malaria?

Geen opmerkingen: