dinsdag 8 januari 2013

De strijd om Syrië in 2013 beslistDe situatie in Syrië steeds grimmiger

Dagelijks komt Syrië in het nieuws. De strijd om Syrië is nog niet beslist. Het heeft het Westen erg gefrustreerd dat de Syrische president Bashar al-Assad taaier blijkt te zijn dan men dacht. Al 22 maanden heeft het regime van Assad zich weten te standhouden tegen de rebellen. Maar volgens de Israëlische regering en de Israëlische inlichtingendiensten verliest Bashar al-Assad wel steeds meer terrein. Ook Rusland vindt dat hij de controle over zijn land lijkt te verliezen. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zei dat de oppositie wel eens kan winnen. Daarom heeft Rusland de evacuatie van Russische staatsburgers uit Syrië voorbereid. Of Bashar al-Assad werkelijk aan de verliezende hand is, is nog te vroeg om te zeggen. 2013 zal een spannende jaar worden als het om het lot van Syrië gaat. In het Westen wordt de Syrische president Bashar al-Assad eenzijdig afgeschilderd als een wreed despoot die zijn eigen volk onderdrukt, terwijl de rebellen als 'good guys' verheerlijkt worden. De westerse media maken ons dagelijks wijs dat de rebellen voor de vrijheid van het Syrische volk vechten. Maar er duiken steeds meer verontrustende berichten op, die een heel ander licht werpen, waaruit blijkt dat de rebellen helemaal niet voor vrijheid en rechten van het Syrische volk vechten. Het blijkt ook dat een groot deel van de rebellen uit buitenlandse huurlingen bestaat. Maar dat vertellen de westerse media ons niet graag. De westerse regeringen, vooral onze eigen regering, weten maar heel goed dat de rebellen grotendeels buitenlanders zijn, en verzwijgen opzettelijk voor ons. Misschien klinkt dit in uw oren als een ernstige beschuldiging. Ook president Assad heeft het Westen ervan beschuldigd de rebellen geholpen te hebben. Inderdaad hebben de westerse regeringen de rebellen geholpen door hen van wapens en geld te voorzien. Vorig jaar had een Nederlandse Jezuïetenpater ook verteld dat het Westen achter de Syrische opstand zit en er baat heeft om de regio te destabiliseren. 


Rebellen in Syrië
Op zondag 6 januari heeft de Syrische president in zijn TV-toespraak gezegd dat Syrië te gronde wordt gericht door misdadige buitenlandse strijders. Volgens hem is er op dit moment een ongekende oorlog aan de gang, omdat het Westen de opstandelingen van wapens en geld heeft voorzien. Vrouwen en kinderen lijden daaronder, zei Assad. Volgens hem gaan de rebellen zelfs zo ver dat ze de graanvoorraden willen plunderen, waardoor gebrek aan voedsel kan ontstaan. (1) Dat is immers ook de bedoeling van de opstandelingen om de Syrische bevolking opzettelijk te verhongeren, zodat de schuld in de schoenen van het regime geschoven kan worden. De VN schat dat een miljoen Syriërs te weinig te eten hebben. de meesten van hen wonen in gebieden waar gevochten wordt. Volgens de VN bereikt voedselhulp deze mensen niet. (2) De VN beweert dat de Syrische regering beperkingen aan voedselhulp heeft opgelegd. De waarheid is dat de rebellen de voedselhulp kunnen saboteren en voor zichzelf houden. Het wereldvoedselprogramma stelt dat zo'n 1,5 miljoen Syriërs structureel worden geholpen met voedselpaketten, terwijl 2,5 miljoen Syriërs ze nodig hebben. Er is vooral gebrek aan meel. (2) Maar dat is nog niet alles. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt te vrezen dat de chemische wapenvoorraad van Syrië in handen kan vallen van de rebellen. Als de Syrische chemische wapens  inderdaad in handen van de rebellen vallen, zullen de gevolgen niet alleen voor Israël en de hele regio, maar ook voor het Westen enorm groot zijn. Maar het lijkt of het Westen zich niets aantrekt van de verontrustende berichten die erop wijzen dat de chemische wapenvoorraden in handen kunnen vallen van de rebellen. Het Westen maakt zich alleen maar druk om de zogenaamde "schending van het Turkse luchtruim door Syrië" en stuurt nu patriotraketten naar het Turkse grensgebied met Syrië om Turkije tegen "aanvallen van de agressor" te beschermen en "vijandelijke raketten" neer te schieten. Het kan zijn dat de rebellen een grensincident willen uitlokken, zodat de schuld aan het Syrische regime gegeven kan worden. De Syrische oppositie wil dolgraag een buitenlandse militaire interventie in Syrië uitlokken. 

Maar hebben het NOS-journaal en de Nederlandse media u wel eens verteld dat de rebellen een passagiersvliegtuig wilden neerschieten? Uiteraard niet! Het NOS-journaal, het RTL-journaal en andere media hebben u helemaal niets verteld over de oorlogsmisdaden van de rebellen en laten ook beelden niet zien. Een videoclip op You Tube laat ons wel zien dat de FSA-rebellen met zo'n luchtdoelraket wel degelijk een passagiersvliegtuig wilden neerschieten. De onderstaande videoclip zal u wel ervan overtuigen. Bekijk het maar... Weet dan wel dat het FSA (Vrije Syrische Leger) door het Westen gesteund wordt! Nu u de videoclip gezien hebt, vindt u het ongehoord schandalig dat het Westen het FSA steunt. Waarom de rebellen het passagiersvliegtuig wilden neerhalen, is het antwoord dat men de schuld van het neerhalen van een passagiersvliegtuig aan Bashar al-Assad kunt geven. Zo wordt de publieke opinie in het Westen op een geraffineerde manier bespeeld. De strijd dat de rebellen tegen het regime van Bashar al-Assad voeren, heeft hoe dan ook niks te maken met vrijheidsstrijd. Deze strijd is in werkelijkheid een door de moslims gevoerde heilige oorlog. Het wordt ineens duidelijk als we de volgende onderstaande videoclip zien dat de rebellen niet om vrijheid hebben geroepen. De door het Westen gesteunde rebellen hebben een loflied ter ere van Osama bin Laden ter gelegenheid van de herinnering aan de aanslagen op 9/11 gezongen. Ze roepen in koor:"Onze leider Osama bin Laden, Amerika's ergste nachtmerrie..."De video bewijst volkomen dat de rebellen geen vrijheidsstrijders maar terroristen zijn, zoals de Syrische president hen al omschrijft. De bovenstaande videoclips zijn wel nodig om u wakker te schudden en uw ogen te openen voor de realiteit dat zich in Syrië afspeelt. Vergeet niet dat deze videoclips door alle westerse journaals NIMMER vertoond zijn! De situatie in Syrië wordt steeds grimmiger en vertoont het karakter van sektarisch geweld. Het laat westerse regeringen volkomen koud dat onschuldige burgers door islamitische rebellen afgeslacht worden. De media (en ook de regeringen) vertellen alleen maar leugens dat de Syrische president Assad onschuldige mannen, vrouwen en kinderen heeft afgeslacht, terwijl de rebellen "in wanhoop tegen de dictatuur en voor vrijheid van het Syrische volk strijden." President Assad is wel een dictator, maar een islamitische dictatuur is nog veel erger dan een seculier en pro-westerse dictatuur! 

Assad zwicht niet voor de rebellen en het Westen

In zijn toespraak tot het Syrische volk zegt de Syrische president Bashar al-Assad dat hij niet wil buigen voor de rebellen en ook niet voor het Westen, in het bijzonder de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Barack Obama heeft keer op keer geëist dat Assad moet opstappen. Uiteraard is Assad niet van plan om op te stappen en de macht over te dragen aan de oppositie. Want hij vreest dat de machtsovername gepaard gaat met een enorme chaos. Ook kwam hij met zijn eisen waaraan de rebellen moeten voldoen voordat er met hen serieus gepraat kan worden over hervormingen.  "De marionetten van het Westen moeten het land uit en de Syrische opstandelingen moeten hun wapens neerleggen. Als die het beste met Syrië voor hebben, kan een dialoog beginnen,"aldus de Syrische president. Volgens Assad kan er alleen gepraat worden met de rebellen die oog hebben voor het welzijn van het Syrische volk en bereid zijn om een dialoog aan te gaan met het regime. (1)De Syrische president Assad wil dat het Westen echt moet ophouden met het verlenen van steun aan de rebellen. Ook  eist hij dat alle buitenlandse Jihadisten onmiddelijk het land verlaten, en dat de andere rebellen de strijd staken en hun wapens neerleggen. Uit Assad's toespraak blijkt duidelijk dat hij niet toegeeft aan het Westen en de rebellen. Ook is hij bereid te praten over hervormingen in Syrië, die opgenomen  zouden moeten worden in een nieuwe grondwet. Assad kondigde aan dat het Syrische volk over een nieuwe grondwet mag stemmen. "Daarna kunnen er verkiezingen worden gehouden, gevolgd door de wederopbouw van Syrië,"aldus de president. (1) Zijn toespraak werd geregeld onderbroken door luid applaus. Na afloop werd hij bijna onder de voet gelopen door enthousiaste leden van de Baath-partij, waartoe Assad ook behoort. 

Echter heeft de oproep van Bashar al-Assad voor een nationale dialoog weinig bijval gekregen. De Nationale Coalitie van de Syrische oppositie gaf geen gehoor aan Assad's oproep en weigert iedere oplossing te accepteren. De Coalitie beweert dat het voorstel van Assad alleen bedoeld is om "de pogingen van de VN-gezant Brahimi te dwarsbomen." Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Devatologu, herhaalt Assad alleen "zijn loze beloften" en is het tijd voor "verandering." Ook de Europese Unie reageerde "kritisch" op de toespraak van Assad. Volgens EU-buitenlandchef Catherine Ashton moet Bashar al-Assad opstappen om "hervormingen in Syrië te kunnen realiseren." (3) Ze zei dat de Europese Unie bij het standpunt blijft dat Assad plaats moet maken voor "een politieke oplossing." De Verenigde Staten hebben fel naar de Syrische president uitgehaald. "Assad is losgeraakt van de werkelijkheid,"zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Ze voegde eraan toe dat de president "iedere legitimiteit kwijt is." (4) Is Assad werkelijk losgeraakt van de werkelijkheid, zoals de Amerikanen beweren? We zullen straks zien of Assad of het Westen de realiteitszin kwijtgeraakt is. Wat een politieke oplossing betreft, is ie nog ver te zoeken. Het staat vast dat de oppositie niet bereid is tot een nationaal dialoog met de Syrische regering aan te gaan. 

De Syrische minderheden zitten tussen hamer en aambeeld

Evenals in Egypte is het Westen bereid het nieuwe leiderschap in Syrië te steunen, als Bashar al-Assad wegvalt. Maar de realiteit is dat het nieuwe regime niets beter is dan het oude regime! De nieuwe machthebbers zullen zéér zeker meedogenlozer en slechter zijn dan de huidige Syrische president Assad. Nu de Syrische rebellen en buitenlandse Jihadistische huurlingen overwinningen vieren in steden in het noorden van het land, hebben ze daar alles overhoop gehaald en volgens berichten wraak genomen op minderheden die niet achter hen staan in de strijd tegen de dictator Bashar al-Assad. Uiteraard hoort u helemaal niets van de enorme wreedheden en gruweldaden van de rebellen, omdat de westerse media alles opzettelijk voor ons verzwijgen of de feiten verdoezelen. Volgens moeder-overste en non Agnes-Mariam de la Croix wordt de publieke opinie in het Westen al 22 maanden gemanipuleerd. "Dat het volk van Syrië massaal in opstand is tegen het regime, klopt niet. De cijfers van het aantal slachtoffers, die elke dag worden gelanceerd op gezag van het Observatorium voor de Mensenrechten in Londen zijn fictie,"zei de moeder-overste vorig jaar. (5) De VN schat dat er zo'n 60.000 Syriërs door het geweld zijn omgekomen. Maar hoe weten we dat zulke cijfers betrouwbaar zijn!? En wie zijn de slachtoffers? Westerse media hebben u helemaal niet verteld dat de meeste slachtoffers christenen en Alawieten zijn. Onder de slachtoffers zijn uiteraard Syrische moslims. Moeder-overste en non Agnès-Mariam de la Croix die de moeder-overste van het Grieks-katholieke klooster van Sint Jacob de Verminkte in Syrië is, licht ons de werkelijke situatie in Syrië door en zegt dat de situatie in het land erg ingewikkelder is dan de strijd van een volk tegen zijn dictator. Ze waarschuwt ons voor de machtsovername door islamitische radicalen. De non Agnes-Miriam vertelde aan de buitenlandse pers dat in een geval een taxichauffeur uit zijn voertuig werd getrokken door rebellen en onthoofd, en zijn lichaam op straat werd gegooid als voedsel voor zwerfhonden. Wat had de man misdaan tegen de rebellen? "Zijn broer had hogerop geklaagd over het gedrag van de rebellen,"zei moeder-overste Agnes-Miriam. "En de man, Andrei Arbashe, was een christen." (6)  

Moeder-overste Agnès-Miriam spreekt de waarheid. Een onderstaande video-clip bevestigt dat twee mannen in Homs door de rebellen onthoofd werden. Wees gewaarschuwd: de beelden zijn ZÉÉR SCHOKKEND EN GRUWELIJK EN NIET GESCHIKT VOOR GEVOELIGE KIJKERS!   Deze gruwelijke beelden bewijzen volkomen dat de door het Westen gesteunde rebellen oorlogsmisdaden hebben begaan!! Moeder-Overste Agnès-Miriam ontlvluchtte Syrië de afgelopen zomer, na een waarschuwing dat de rebellen van plan waren haar te ontvoeren. Sindsdien spreekt zij over de ongekende wreedheden die de Syrische rebellen hebben begaan, wreedheden die volledig worden GENEGEERD DOOR DE GROTE MEDIA EN DE WESTERSE REGERINGEN, die het FSA en aanverwante groepen steunen. "De opstand is gekaapt door islamitische huurlingen, die meer geinteresseerd zijn in het strijden van een heilige oorlog dan in het veranderen van de regering,"zei ze onlangs in The Sunday Times. "Christenen betalen een hoge prijs." (6) Nu zien we dat de bewering van de Amerikanen dat Assad de realiteit is kwijtgeraakt, helemaal niet klopt. Niet Bashar al-Assad maar het Westen is de realiteit kwijtgeraakt!! In een ander interview wees moeder-overste Agnès-Miriam er op dat veel rebellen van buiten Syrië komen en te horen krijgen dat zij tegen Israëlische of zionistische troepen vechten, wat hen er toe aanzet alles op hun weg te doden. Er zijn ook dreigingen van rebellenleiders geweest dat zij na het verdrijven van het regime van Bashar al-Assad hun strijdkrachten op Israël willen loslaten. (6) Nu begrijpen we ook waarom Israël de muur langs de grens met Syrië op Golan Hoogvlakte wil bouwen om te voorkomen dat de Syrische rebellen de grens zouden oversteken en bloedige aanslagen in Israël plegen. Ook is de vrees van de Israëlische premier Netanyahu gegrond dat de Syrische chemische wapenvoorraad in handen van de rebellen kan vallen! Als het daadwerkelijk gebeurt, dan zouden de rebellen chemische wapens gaan inzetten om Israël en mogelijk het Westen te bestoken!! 


Moeder-overste Agnès-Miriam de la Croix
Vorig jaar vonden enkele journalisten die zich gewaagd hadden aan risico's van blind geweld bloot te stellen, de dood, hadden de westerse media gesuggereerd dat het regime verantwoordelijk was voor de dood van de westerse journalisten. Maar de moeder-overste Angès-Miriam zei dat de werkelijke verantwoordelijkheid voor de dood van enkele journalisten bij de rebellen ligt. "Wie doodt de mensen? Ik heb met eigen ogen in Homs en Kasayr gezien dat gewapende bendes er de wet stellen en angst zaaien onder de bevolking. Ze schrikken voor NIETS terug. Het krioelt van al-Qaeda strijders in Noord-Syrië. Hun bedoeling is het land te destabiliseren en het openbare leven te verlammen. Wapens worden, ook door de maffia, massaal ingevoerd vanuit Irak, Libië, Jordanië, Turkije. Er is trouwens NIET één Syrisch bevrijdingsleger maar twee of drie, die onderling verdeeld zijn,"aldus de moeder-overste. (5) Ze waarschuwt ons dat als de radicale moslimrebellen er met de steun van het Westen in slagen de macht over te nemen, er voor de christenen en andere minderheden in Syrië geen toekomst is. Veel Syrische christenen en Alawieten, waartoe Assad behoort, vrezen een grote slachtpartij en weten dat hun leven niet zeker is. De Syrische opstandelingen hadden na het vrijdaggebed regelmatig gescandeerd:"Christenen naar Beiroet. Alawieten naar het graf." 

Al jarenlang hebben westerse pro-Palestijnse activisten geklaagd over de vermeende "onmenselijke behandeling van de Palestijnen door Israël." Ze bekritiseren Israël alleen maar en vertellen ook grove leugens over de Joodse Staat. Maar...het schijnt hen NIET te deren over het lot van de Palestijnen in Syrië. Tot de pro-Palestijnse activisten is het besef nog niet doorgedrongen dat de Palestijnen ook bedreigd worden door de Syrische rebellen! Veel Palestijnen zijn voor de Syrische rebellen uit hun "vluchtelingenkampen" gevlucht, omdat zij de kant van de Syrische president Bashar al-Assad hadden gekozen. Dat de Palestijnen, allen mannen, vrouwen en kinderen, nu op de vlucht voor de misdadige rebellen, slaan, interesseert het drama de westerse anti-Israël activisten helemaal niet! Het gaat de activisten alleen maar om het demoniseren van Israël. Tegelijk praten ze de misdaden van Hamas en de Palestijnse Autoriteit goed. Ook worden de misdaden van de Syrische rebellen en buitenlandse Jihadistische huurlingen door de grote media en de westerse regeringen goedgepraat! 


Palestijnse vluchtelingen uit Syrië
Het zal u echt verbazen dat Hamas en de Palestijnse Autoriteit geweigerd hebben hun gevluchte Palestijnse broeders op te nemen. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, had een tijd geleden de Hamasregering in de Gazastrook gevraagd hun Palestijnse broeders uit Syrië op te nemen. De Palestijnse Hamasleider Ismail Haniyeh wees het verzoek van UNRWA af met de bewering dat het een "gevaarlijk precedent" zou kunnen vormen voor andere Palestijnse vluchtelingen, die de Gazastrook binnenkomen. Hij stelde dat de vluchtelingen naar Israël "moeten terugkeren" en niet naar de Gazastrook. Ook beweerde Haniyeh dat zijn regering niet de financiële draagkracht heeft. (7) Kennelijk willen Hamas en de PA de Palestijnse vluchtelingen als politiek werktuig tegen Israël gebruiken. Daardoor maken zij misbruik van de situatie in Syrië. Libanon heeft al 2500 Palestijnse vluchtelingengezinnen, bij elkaar 13.000 personen, ondergebracht. 

Westerse militaire interventie in Syrië verantwoord?

Het antwoord luidt NEE! Omdat het Westen de rebellen die zich schuldig hebben gemaakt aan gruwelijke misdaden, gesteund heeft, kleeft er ook bloed aan handen van het Westen! Ook onze eigen regering heeft zich medeplichtig gemaakt aan de misdaden van de rebellen. Dat Nederland materiaal van onderdelen en batterijen van patriotraketten naar Turkije heeft gestuurd, is de houding van onze regering zo hypocriet geworden. Jan de Volder schreef in zijn opinie dat de westerse militaire interventie in Syrië waanzin zou worden. Dat heeft hij volkomen gelijk. Volgens hem zou deze interventie de toestand alleen maar hopeloos compliceren. We zijn zo gewend aan de journaalbeelden over Syrië, die alleen maar eenzijdig zijn. Het roept onze wraak op als we horen en zien hoe het Syrische regime en leger hun eigen bevolking beschieten en onschuldige burgers, waaronder vrouwen en kinderen, treft, zoals in delen van de zo bekend geworden Homs. In onze ogen is Bashar al-Assad een zeer wrede tiran die de opstand met bruut geweld neerslaat. Tegelijk roepen de eenzijdige beelden van elk westerse journaal onze machteloosheid en frustraties op. Maar....toch is emotie een slechte raadgever, zoals Jan de Volder stelt. Het is gevaarlijk om ons te laten meeslepen door onze eigen emoties. Daardoor kunnen we onze nuchtere kijk en inzicht kwijtraken. De media vertellen niet altijd de waarheid en kunnen feiten en gebeurtenissen verdraaien. Desinformatie hoort er altijd bij. De vroegere gebeurtenissen in Bosnië (1995) en Kosovo (1999) riepen verontwaardiging bij de westerse publieke opinie op en leidden tot NAVO-interventies. De slachtpartij in Houla en andere gruwelijke gebeurtenissen in Syrië hebben zeker onze verontwaardiging opgeroepen. We zijn allemaal boos op de Syrische president Bashar al-Assad. Alleen zijn we op deze manier afgeleid van de misdaden van de rebellen. Er wordt in het Westen voortdurend gepropageerd dat de Syrische rebellen voor vrijheid, burgerrechten en democratie vechten. Maar wie de geschiedenis goed kent, weet dat de Franse revolutionairen in koor riepen: Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Alleen de Franse Revolutie eindigde in nachtmerrie en de roep om vrijheid werd in de kiem gesmoord door guillotine. Hetzelfde zal zeker gebeuren in Syrië. 

Het is terecht dat Rusland en China de westerse interventie in Syrië niet graag zien zitten. De twee grootmachten kunnen zich niet veroorloven een tweede fout te maken. Hun fout was dat ze geen veto uitspraken tegen de resolutie die NAVO-ingrijpen in Libië mogelijk maakte. Het NAVO-ingrijpen leidde tot de val van Muammar Khadaffi. Khadaffi werd door de Libische rebellen gevangen genomen en zonder enige vorm van proces doodgeschoten. Het Westen gaf geen blijk van afkeuring van de executie van Khadaffi en juichte deze executie alleen maar toe! Ook zullen de westerse regeringen, zoals onze regering Rutte,  instemmen met de toekomstige executie van Bashar al-Assad door de rebellen. Wat een hypocrisie van het Westen! Wat er nu in Syrië gebeurt, gaat het helemaal niet om een spontane opstand van ongewapende burgers. Want de opstand wordt gedirigeerd door het Westen en de Arabische buurlanden, Saoedi-Arabië en Qatar. En de media die in opdracht van de westerse regeringen handelen, maken ons wijs dat het Syrische volk om vrijheid, burgerrechten en democratie roept. False flagoperaties als de slachting van Houla en een vermeende gifgasaanval die in werkelijkheid doelbewust gecreëerd waren door de rebellen, zijn bedoeld om een westers militaire interventie uit te lokken. Als een westers militaire interventie in Syrië daadwerkelijk plaatsvindt, maakt dit de situatie alleen maar ingewikkelder. Moeder-overste Agnès-Miriam de la Croix waarschuwde vorig jaar al voor de gevolgen van de westerse militaire interventie. "Ze eisen militair ingrijpen van de internationale gemeenschap, zoals op de conferentie van de Vrienden van Syrië. Maar een militaire interventie zou tot een burgeroorlog in het land leiden zoals in Irak en Libië. Als het huidige lekenregime weg is, krijgen we een islamitisch regime en daar zal Saoedi-Arabië zich mee bemoeien,"klonk de waarschuwing van de moeder-overste. (5) Landen die zich de Vrienden van Syrië noemen, zijn in feite de vijanden van het Syrische volk!

Het Westen realiseert zich nog niet dat het Midden-Oosten een wespennest is, en daarom is een militaire interventie in Syrië niet echt verantwoord. Ook zou het verstandig zijn voor de westerse regeringen om echt te stoppen met het steun geven aan de Syrische rebellen die het bloed van onschuldige burgers vergieten. Anders zullen de nieuwe islamitische regimes in het Midden-Oosten zich op 'n dag tegen ons allemaal keren. Wat de media en de activisten ons helemaal niets vertellen of opzettelijk voor ons verzwijgen, hebben de islamitische rebellen allang de oorlog verklaard aan het Westen. Ze lachen zich ook rot om het Westen. De meeste westerlingen zijn verschrikkelijk naïef. Ook de westerse regeringen en politici zijn naïef. Zeer terecht zei Wladimir Lenin, de aanvoerder van de Russisch Revolutie, dat de westerlingen "nuttige idioten" zijn. De westerse regeringen die de Syrische rebellen hebben geholpen, gedragen zich inderdaad als nuttige idioten. In de ogen van de moslimradicalen zijn de onnozele westerlingen nuttige idioten! Achter de rug worden de westerlingen bespot en belachelijk gemaakt. 

De strijd om Syrië in 2013 een eindfinale

Het ziet er naar uit dat de door het Westen gesteunde rebellen steeds meer terrein winnen. Ook hebben ze gruwelijke misdaden tegen onschuldige en weerloze burgers begaan. Achter de bloedige burgeroorlog in Syrië verschuilen zich uiteraard de onzichtbare demonische machten die met verbetenheid strijden tegen Israël. Dat hebben de meeste mensen in het Westen niet in de gaten, omdat zij helemaal verblind zijn door het materialisme en daardoor hun zicht op geestelijke dingen missen. Wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, leidt de zogenaamde Arabische Lente (de term 'Arabische Lente' is uitgevonden door westerse media en politici) echter niet tot ware democratie en vrijheden voor de Arabische volken. In werkelijkheid leidt deze Arabische Lente tot nieuwe islamitische dictaturen, zoals inmiddels is gebeurd in Egypte. In Egypte heeft de Moslim Broederschap de macht in rap tempo geconsolideerd en de Egyptische grondwet in Sharia omgetoverd. Ondertussen gaat de strijd door, zodat alle seculiere en pro-westerse regimes in het Midden-Oosten omvallen en het net om Israël sluit. De strijd in Syrië is in werkelijkheid een strijd tegen Israël. De columnist Bart Repko weet goed te verwoorden:"Vandaag neemt de druk op Israël enorme proporties aan. De met veel tamtam aangekondigde democratische hervormingen in de omringende, islamitische landen bleken een dekmantel voor 'de broederschap van moslimdwepers', die zo een geslaagde greep naar de macht doen. Deze 'broederschap' heeft maar één religieuze drijfveer: Hoe drijven we de Joden zo snel mogelijk de zee in en maken wij ons meester van hun land?" (8) Bovendien zijn we vandaag ook ooggetuige van ontwikkelingen die nooit eerder hebben plaatsgevonden. Deze huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten hebben zeker betrekking op de vervulling van oude Bijbelse profetieën. 

Niemand weet wanneer Bashar al-Assad valt. Het is gewoon een kwestie van tijd. Alleen God weet wanneer Assad valt. Gezien de huidige ontwikkelingen in Syrië zal het niet lang meer duren eer het regime van Bashar al-Assad op 'n gewelddadige wijze omgeworpen wordt. Wat er daarna gebeurt met het lot van het Syrische volk, moeten we echter niet verwachten dat Syrië een vrij en democratisch land zou worden. Want de oppositie heeft géén goede bedoelingen en zeker ook geen oog voor het welzijn van het Syrische volk, in het bijzonder de minderheden. De oppositie heeft alleen oog voor twee werkelijke doelen: de vestiging van de op Sharia geschoeide islamitische dictatuur en de vernietiging van de Joodse Staat Israël. De val van Assad belooft wel een gruwelijke slachting onder de Syrische minderheden, zowel christenen als Alawieten. Zeer dom en onverantwoord van het Westen om hulp te bieden aan de rebellen in hun strijd tegen het dictatoriale regime van Assad. "We maken een enorme domme fout door de islamitische van haat vervulde vijand van Israël de vredespijp aan te reiken,"merkte Bart Repko in zijn column op. (8) De strijd om Syrië zal in 2013 een eindfinale worden. Maar de strijd zal nog niet gestreden worden. Want na de val van het Syrische regime zullen Jordanië en Saoedi-Arabië aan de beurt komen. Saoedi-Arabië die de Syrische rebellen zowel financieel als logistiek heeft geholpen, zal uiteindelijk een slachtoffer worden en een koek van eigen deeg verdienen. De werkelijke eindstrijd zal in de nabije toekomst beginnen, wanneer de omringende islamitische landen miljoenen moslimstrijders op de been zullen brengen om een Jihad tegen Israël te beginnen. De eindstrijd zal niet alleen uitlopen op een mogelijke wereldoorlog, maar ook op de allergrootste nederlaag voor de islam. Tegelijk zal dit niet alleen het einde van de islam, maar ook van het Westen inluiden, zoals Yeshua HaMasjiach voorzegd heeft dat de tijden der heidenen vervuld zullen worden. Ook voorzegt de Bijbel de verwoesting van Egypte, Syrië, Jordanië, Saoedi-Arabië en de Gazastrook. 

Oproep tot gebed voor Syrië, Israël en het Midden-Oosten

Bid voor het Syrische volk en vooral voor de Syrische minderheden zoals christenen en Alawieten. Bid ook voor de Palestijnen die op de vlucht zijn geslagen voor de wraakzuchtige en moordende rebellen. Beste lezer, u moet begrijpen dat de Syrische president Bashar al-Assad vecht voor het overleven van het Syrische volk. Jammer genoeg wordt hij door de media als een leugenaar neergezet. De echte leugenaars en manipulators zijn de media, onze regeringen en de Syrische oppositie die als marionetten naar de pijpen van de onzichtbare boze macht dansen!! En de NAVO die oorspronkelijk West-Europa verdedigde tegen het Rode gevaar, is verworden tot een criminele organisatie. De Bijbel roept ons ook op voor de regering te bidden. Bid dat onze regering echt moet stoppen met het geven van steun aan de Syrische rebellen. Onze regering mag de verdrukking van  de Syrische minderheden niet langer negeren of bagatelliseren. Bid dat God de ogen van onze regering zal openen voor de werkelijke situatie die in Syrië zich afspeelt. De regering behoort een dienaar van God te zijn, zoals de Bijbel ons leert. In praktijk is onze regering en veel westerse regeringen helemaal géén dienaars van God. Ze staan nu in dienst van de boze. U moet niet denken dat Nederland, de Verenigde Staten en andere westerse landen Vrienden van Syrië zijn. Ik verzeker u dat ze vijanden van het Syrische volk zijn. Op 'n dag zullen ze zich "Vrienden van Palestina" noemen en een vijandige houding jegens de Joodse Staat aannemen! U bent gewaarschuwd! Bid ook voor Israël en het Joodse volk. Voor Israël is de tijd van de grote benauwdheid aangebroken. Tenslotte heeft moeder-Overste Agnès-Miriam de la Croix het laatste woord voor ons.


Moeder-overste Agnès-Miriam maakte duidelijk dat ze geen voorstander was van de Syrische president Bashar al-Assad en ook geen sympathie koestert voor de Syrische oppositie. "Als religieuzen willen we democratie en godsdienstvrijheid, maar we doen niet aan politiek. We zijn voor het Rijk Gods, maar we moeten ook realistisch zijn. Vergeet niet dat Syrië een lappendeken is van achtien godsdiensten en nog meer etnische gemeenschappen. Er bestond tussen hen een sociaal pact dat goed werkte: je spreekt bijvoorbeeld niet publiek over je religie; christenen geven hun kinderen een Arabische naam om niet op te vallen. Zo konden we veilig samenleven ondanks de verscheidenheid,"aldus de moeder-overste. (5) De meeste minderheidsgroepen in Syrië geven eigenlijk de voorkeur aan Assad met al zijn fouten, boven de zogenaamd pro-democratische rebellen. Assad komt zelf uit een minderheidsgroep, de Alawieten, en zijn regime heeft de minderheidsgroepen overwegend beschermd. Dat hebben westerse media en politici u de waarheid vast en zeker NIET verteld! Nu het Westen die de rebellengroepen steunt, Syrië heeft kapotgemaakt, vertelt de moeder-overste Agnès-Miriam de naakte waarheid over de huidige situatie in Syrië:"Onder de vlag van vrijheid en democratie worden nu de tegenstellingen in de verf gezet en haat gezaaid tegen de 'ongelovigen' om een burgeroorlog uit te lokken, zoals in Libanon destijds." (5)

Ten laatste wil ik ook duidelijk maken dat ik niet achter Assad sta, maar bid wel voor hem en het Syrische volk. Ik sta absoluut NIET achter het kabinet Rutte II, de Syrische oppositie, Amerikaanse president Obama en de NAVO die zoveel ellende in Syrië hebben veroorzaakt!! Over het Westen zal God zeker oordelen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                             Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) NOS-nieuws: Assad geeft niet toe aan rebellen. 06-01-2013
(2) NOS-TT: VN: miljoen Syriërs lijden honger. 08-01-2013
(3) TT-Canvas:"Assad herhaalt zijn holle beloften." 06-01-2013
(4) NOS-TT: Scherpe reactie VS op rede Assad. 06-01-2013
(5) Mediawerkgroep Syrië: Karmelites Agnès-Miriam de la Croix: Syrische christenen vrezen 
      slachtpartij. 04-03-2012
(6) Israel Today Headlines: Minderheden verdrukt onder Syrische rebellen. 01-01-2013
(7) Israel Today Headlines: Palestijnen willen geen vluchtelingen uit Syrië. 04-01-2013
(8) Israel Today Column: Genoeg is genoeg. Door Bart Repko. December 2012

Geen opmerkingen: