donderdag 20 september 2012

Nieuws wetenschap september 2012


Het eerste artikel Nieuws wetenschap verschijnt voor het eerst op de blog De burcht Sion en zal maandelijks verschijnen. De lezers moeten weten dat de Bijbel de wetenschap niet tegenspreekt. Helemaal niet. Wel spreekt de Bijbel de evolutietheorie tegen, omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses die door echte wetenschappelijke feiten niet ondersteund kunnen worden. Hoewel de Bijbel de taal van alledag en niet de taal van de wetenschap spreekt, levert deze Boek der boeken ook geen modelbeeld, noch een verouderd, noch een modern wetenschappelijk wereldbeeld. Daarom kan de Bijbel ook in dit opzicht niet in conflict komen met welk wetenschappelijk wereldbeeld dan ook. In tegenstelling tot de Bijbel kan de wetenschap géén geloofsbeeld opleveren, omdat het wetenschappelijk wereldbeeld ons niets kan zeggen over de oorsprong, de zin en de lotsbestemming van alle mensen. Ook kan de wetenschap nooit een bevredigende verklaring geven hetgeen het veel mensen heeft gefrustreerd. Het belangrijke verschil met de wetenschap is dat de Bijbel niet gebonden is aan grens, tijd, ruimte en dimensie, omdat de Bijbel het Woord van God is. Daarom is de Bijbel nooit verouderd, terwijl de wetenschap in de loop van eeuwen verouderd en veranderd kan worden. De Bijbel wijst het filosofische, humanistische en materialistische wereldbeeld wel volledig af, omdat deze wereldbeeld zich voordoet als wetenschap. Alle wetenschappelijke nieuws wordt op dit artikel onderworpen aan de kritische toetsing door de Bijbel. Het geeft de lezer een stof tot nadenken. Sommige wetenschappelijke ontdekkingen en bevindingen ondersteunen de Bijbel. Indien de wetenschappers de Bijbel serieus nemen, dan zullen hun ontdekkingen van onschatbare waarde zijn en door de Bijbel ondersteund worden!

Wetenschap acht warpdrive uit 'Star Trek' mogelijk

NASA-onderzoekers zijn van mening dat een zogeheten warpdrive, waarmee een ruimtevaartuig sneller dan het licht kan worden aangedreven, mogelijk is. Nieuwe berekeningen stellen dat het zelfs kan zonder dat een energiebron met de massa van een kleine ster nodig is. De Warpdrive, bekend uit science-fiction TV-serie 'Star Trek', is volgens sommige onderzoekers mogelijk. (1)


Warpdrive ruimteschip Enterprise uit de TV-serie Star Trek
In 1994 rekende de Mexicaanse natuurkundige Miguel Alcubierre een dergelijke warpdrive door, maar de conclusie luidde dat de energiemassa van een kleine ster nodig zou zijn om zo'n drive te laten werken. Volgens nieuwe theoretische modellen kan een warpdrive echter met aanzienlijk minder energie worden aangedreven en zou het zelfs haalbaar zijn een dergelijk aandrijfmechanisme te bouwen. Een zogeheten Alcubierre-warpdrive zou ruimtevaartuigen sneller dan het licht kunnen laten reizen, een voorwaarde om binnen afzienbare tijd andere sterrenstelsels te bezoeken. Hoewel een warpdrive een 'sneller dan licht' - aandrijving is, zou deze geen afbreuk doen aan het natuurkundige uitgangspunt dat niets sneller kan reizen dan dat licht. De Alcubierre-drive zou namelijk de ruimtetijd voor en achter een ruimtevaartuig vervormen met behulp van een ring, waardoor grote afstanden in korte tijd afgelegd kunnen worden, zonder dat het ruimteschip in zijn 'cocoon' van normale ruimtetijd sneller dan het licht reist. (1)


...Een donutachtige ring die de ruimtetijd vervormt...
De drive rekt de ruimtetijd achter het ruimteschip uit en perst deze voor het voertuig juist samen. De normale ruimtetijd waarin het ruimteschip zich bevindt, zou dan sneller dan het licht door de ruimte bewegen. Om ruimtetijd te vervormen zou echter exorbitant veel energie nodig zijn, maar NASA-wetenschapper Harold White denkt nu dat de benodigde energie kan worden gereduceerd tot honderden kilo's. Dat kan volgens hem met een donutachtige ring die de ruimtetijdverworming oplevert, in plaats van een platte ring. Door het warpveld te laten oscilleren zou de warpdrive nog zuiniger kunnen worden. Volgens White, die bij NASA's Johnson Space Center werkt, kan een warpdrive daarmee op termijn wellicht realiteit worden. White en zijn onderzoeksteam willen experimenten met zeer kleine vervormingen van de ruimtetijd om te onderzoeken of dergelijke vervormingen haalbaar zijn. Hun zogeheten White-Juday Warp Field Interferometer moet ruimtetijdvervormingen van een tienmiljoenste deel kunnen waarnemen. (1)Echter maakt de Bijbel duidelijk dat God die in de eeuwigheid woont en niet aan de tijd onderwerpt, tijd, ruimte en dimensie heeft geschapen en ook grenzen stelt voor tijd en ruimte:

"Want Hij (God) verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft de wijzen wijsheid, en wetenschap degenen die verstand hebben." 
Daniël 2:21 (Statenvertaling)

Ook de apostel Paulus verklaart dat God de tijden heeft bepaald (Handelingen 17:26). Koning en psalmist David zei dat de tijden in Gods hand zijn (Psalm 31:16). Het is zeer de grote vraag of de mens door tijd en ruimte mag reizen en hoe God erover denkt. 

Haalbaarheid science-fiction-ontwerpen serieus onderzocht

In de Verenigde Staten onderzoeken wetenschappers en science-fictionschrijvers samen of utopische ontwerpen daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Het huidige project is een toren van twintig kilometer hoog. Neal Stephenson, science-fictionauteur, wil omhoog, heel hoog. Twintig kilometer hoog moet zijn toren worden. Dat stamt niet uit een van zijn science-fictionboeken, in samenwerking met professor Keith Hjelmstad van de Arizona State University (ASU) heeft de schrijver een haalbaarheidsstudie voor de bouw van de megatoren ontwikkeld. Het project van Stephenson en Hjelmstad is niet uniek. Deze maand wordt het Center for Science and Imagination (CSI) geopend door de Universiteit van Arizona. Onder leiding van Ed Finn zullen daar wetenschappers, schrijvers en kunstenaars bijeenkomen voor onderzoek naar megaprojecten als de eerder genoemde toren. "Een goed geschreven science-fictionroman kan veel Powerpoint-presentaties en conferenties voorkomen,"meent schrijver Stephenson. (2)

Het CSI zal vooral onderzoek doen naar boeken uit het begin van de twintigste eeuw, deze zijn namelijk utopischer van aard dan de huidige science-fictionromans. De oudere generatie science-fictionboeken verhaalden van intergalactische reizen en de ontdekking van vreemde werelden. Deze waren dn ook 'een inspiratie voor jongeren om astronaut of raketwerktuigbouwkundige te worden,'schrijft het wetenschappelijk tijdschrift New Scientist hierover. Moderne science-fictionverhalen zijn eerder distopisch, dit houdt in dat zij vooral de teloorgang van de moderne beschaving beschrijven. (2)

De twintig kilometer hoge toren, idealiter van staal, moet tot in de stratosfeer reiken. Door deze immense hoogte heeft de toren geen last van het aardse klimaat. (2)


NASA ruimtelift: Omhoog, heel hoog, twintig kilometer
Hoge- en lagedrukgebieden lijken daar net zachte briesjes. Door deze voordelige weersomstandigheden is de toren bijvoorbeeld geschikt als luchthaven voor het vliegverkeer. Vliegtuigen hoeven dan niet van hoogte te veranderen, waardoor ze veel brandstof besparen. Daarnaast kan de stratosfeertoren gebruikt worden als platform voor ruimteraketten. De haalbaarheidssituatie van de toren laat zien hoe zo'n project in realiteit uitgewerkt worden. De eerste analyse van professor Keith Hjelmstad toont aan dat de toren zijn eigen gewicht kan dragen. Maar veel vragen blijven nog onbeantwoord. Kan de toren bijvoorbeeld ook het extra gewicht van bijgebouwen dragen? "De toren overstijgt letterlijk alles wat er tot nu toe is ontworpen op bouwkundig gebied,"constateert Hjelmstad. "Als de toren ooit gebouwd wordt, dan is dat het grootste door mensen gerealiseerde project." (2)

Wat een reinste dwaasheid! Sinds de torenbouw van Babel is de mens nog steeds niet veel veranderd. De ambitieuze droom van de allerhoogste toren is nog niet opgegeven. Wat de science-fictionschrijver Neal Stephenson en professor Keith Hjelmstad echter over het hoofd zien, is de befaamde torenbouw van Babel. Hun ambitieuze plan voor de twintig kilometer hoogste toren lijkt verdacht erg veel op de Toren van Babel. In Babel zeiden de mensen ook tot elkander:"Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan DE TOP TOT DE HEMEL REIKT, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden." (Genesis 11:4) Maar toen de HEERE God nederdaald om de bouw van de toren te zien, vond Hij dat het menselijke streven een dwaasheid was. Hij besloot het ambitieuze plan voor de bouw van de Toren van Babel te verrijdelen doordat Hij de taal verward had. De mensen die aan de bouw van de Toren werkten, spraken opeens verschillende talen en konden elkaar niet verstaan. De torenbouw werd stilgelegd, toen de mensen van Babel vertrokken en over de gehele aarde verstrooid waren. Het ambitieuze plan voor de bouw van de twintig kilometer hoge toren zal zeker miljarden dollar kosten. De belastingbetaler zal het meest er voor de gigantische kosten van de torenbouw moeten opdraaien. Het is de vraag of het plan haalbaar is.


De Toren van Babel. Door Pieter Brueghel (1563)
Neal Stephenson is een zeer bekende auteur. In zijn roman 'Snow Crash' introduceerde hij voor het eerst de term 'Avatar', voor een digitaal geanimeerd alterego. Een term die nu wereldwijd gehanteerd wordt. Op internetfora, Twitter of chatprogramma's zijn avatars een afbeelding die naast de naam van de gebruiker staat. Ze zijn de verschijningsvorm van de mens in de virtuele wereld. (2) Zeer veel mensen weten echter niet wat het woord Avatar eigenlijk betekent, ook al is Avatar een science-fictionfilm van James Cameron uit 2009. Avatar is afkomstig van het woord Avatara in het Sanskriet. Avatar betekent letterlijk: de neerdalende. Dat wil zeggen: de incarnatie. In het hindoeïsme is een avatara de incarnatie van de hindoegod Vishnoe in een menselijk of dierlijk lichaam. Avatara's zijn volgens het hindoegeloof de sterkste wezens die voor rust en balans in het universum zorgen. In het epos Mahabharata komen Krishna en Rama voor, twee van de tien Avatara's van Vishnoe. In de Amerikaanse occulte televisieserie Charmed stellen de Avatars zich voor als bovennatuurlijke, magische en machtige wezens die tijd en ruimte manipuleren, de realiteit veranderen en dode mensen weer tot leven wekken! Echter beschouwt de Bijbel de Avatars als demonische wezens, die in feite gevallen engelen zijn. 

Tornado's van vuur in Australië

Het lijkt wel een science-fiction, maar we hebben te maken met een zeer unieke natuurverschijnsel op aarde. Een Australische filmmaker, Chris Tangev, was in de buurt van de toeristische topattractie Uluru, ook wel bekend als Ayers Rock, en ging op zoek naar geschikte filmlocaties in het midden van de uitgestrekte Australische outback. Plotseling zag hij een spectaculaire vuurtornado opdoemen. Hij kon zonder enige aarzeling een uiterst zeldzaam natuurfenomeen filmen. Bekijk de NOS videoclip eronder..Zo'n tornado van vuur wordt ook wel een vuurduivel genoemd. Het ontstaat als warme snel stijgende lucht in contact komt met vuur. In dit geval gebeurde dat boven een bosbrand. De tornadovlammen laaiden zo'n 30 meter hoog op en bleven tientallen minuten in de lucht. (3) Een aantal foto's van vuurtornado is hieronder te zien:

Vuur heeft een enorme macht om te vernietigen. De Bijbel spreekt talloze malen over vuur. God Zelf is als een verterend vuur (Hebreeën 12:29). Ondanks het feit dat de mens het vuur kan uitdoven en een brand blust, heeft vuur een enorme vermogen om dood en verderf te zaaien. Het vuur is zo razendsnel en grijpt zich om heen. De onderstaande foto bewijst dat de vuurtornado zoals een orkaan allesvernietigend is. Het verwoest zelf een huis!Uit de foto blijkt dat de vuurtornado in Australië niet de enige zeldzame verschijnsel is. Al eerder was een vuurtornado in Brazilië waargenomen. Het vuur kan niet altijd negatief zijn, het kan ook als een loutering positief gezien worden. Immers, vuur symboliseert ook loutering. Wie kan de geheimzinnige macht van vuur weerstaan?

Eerste kruising tussen tijger en leeuw

Het kind van een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger is een tijger. Maar de Novosibirskzoo in Siberië is nog een stap verder gegaan. Daar hebben ze leeuw Sam bij tijgerin Zita gezet. Zo kwam de schattige welp Kiara ter wereld. Kiara is volgens de zoo het eerste exemplaar van haar soort en wordt opgevoed door een poes. (4) Bekijk de YouTube videoclip eronder. De video is Engelstalig ondertiteld._______________________________________________________________________________

Citaten Albert Einstein, Duits-Amerikaans natuurkundige (1879-1955):


Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.

Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom.

God dobbelt niet.

Het probleem vandaag de dag is niet de atoomenergie, maar het hart van de mens.

Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind.

Wat me echt interesseert is of God een keuze had toen Hij de wereld schiep.

_______________________________________________________________________________

Bacteriën eten olie in de Golf van Mexico op

Een goed nieuws voor iedereen. Na de olieramp in de Golf van Mexico in 2010 hebben bacteriën het zeewater zeker 200.000 ton olie afgebroken. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers uitgerekend. Hun onderzoek verschijnt in september in het wetenschappelijk blad Environmental Science and Technology. (5) Op 20 april 2010 vond een zware explosie na een blow-out op het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico plaats, waarbij 11 doden en 17 gewonden vielen. Tijdens bluspogingen zonk het platform, waarbij de boorstang brak.


Het boorplatform Deepwater Horizon in brand
Bijna drie maanden lang stroomde olie in de zee. De omvang van de ramp werd pas bekend, doordat het debiet 11 miljoen liter aardolie per dag in de zee stroomde. De Amerikaanse krant New York Times sprak zelfs van mogelijk 16 miljoen liter per dag. Wetenschappers spraken van de ergste olieverontreiniging in de geschiedenis zonder weerga. Er werd tevergeefs gepoogd om de lekken te dichten met behulp van onbemande robotvaartuigen. Honderden miljoenen liters olie en methaan stroomden letterlijk de zee in en bereikten de zuidkust van de Verenigde Staten. Het ecosysteem in de Golf van Mexico werd verwoest. Dieren, zowel vogels als zeeschildpadden, die aan de oppervlakte leven, raakten besmeurd met de olie. Ook werden de koraalriffen bedreigd. 


Een vogel helemaal besmeurd met olie
De olieramp was de ergste in de Amerikaanse geschiedenis dat de term milieuterrorisme beter toegepast wordt. Zowel de Amerikaanse regering als de oliemaatschappij BP maken zich schuldig aan de grootste milieuramp. De milieuramp was ook de aanleiding voor vele complottheorieën. Het schijnt dat er sabotage werd gepleegd voordat het boorplatform Deepwater Horizon tot ontploffing kwam. Harde bewijzen zijn er nog niet. Pas na 3 maanden werd het lek gedicht. Veel olie en gas zaten enkele honderden meters onder de zeespiegel. (5) De bacteriën in die waterlagen hebben meer dan de helft van olie en gas daar afgebroken, aldus de wetenschappers. (5) Het is allang bekend dat de bacteriën olie opeten. We horen niet verontachtzaam te zijn, als het om de schepping Gods gaat. God heeft de mens de taak gegeven om voor de planeet Aarde te zorgen. De mens dient van Hem te leren hoe er zorgvuldig met de natuur omgegaan kan worden. We moeten leren de hulpbronnen die de aarde ons biedt, verstandig te gebruiken en ze niet zelfzuchtig te verspillen. Niet alleen is het noodzakelijk dat we zorg dragen voor de door God geschapen wereld, maar we moeten er ook lering uit trekken wat de milieuramp in de Golf van Mexico betreft. De ramp is geheel te wijten aan de verontachtzaamheid en zelfzuchtigheid van de mens. Om een herhaling te voorkomen, kunnen bacteriën die olie afbreken, als een ideaal wapen in de strijd tegen een olieramp ingezet worden.  
Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                      Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.


Bronnen en referenties:

(1) AD.nl: wetenschap acht warpdrive uit 'Star Trek' mogelijk. 16-09-2012
(3) AD.nl: Haalbaarheid science-fiction-ontwerpen serieus onderzocht. 17-09-2012
(3) NOS nieuws: Tornado's van vuur in Australië
(4) YouTube, AD.nl
(5) AD.nl: Bacteriën aten olie Golf van Mexico op. 11-09-2012

Geen opmerkingen: