dinsdag 28 augustus 2012

Het proces Anders Breivik. Deel 2
Hoe langer, hoe gekker

In het vorige artikel had u gelezen dat  Anders Breivik de voormalige Noorse premier Gro Harlem Brundtlund op het eiland Utoya wilde gevangen nemen en vervolgens onthoofden. Dat had hij verklaard op de vierde dag van het proces. Ook zei hij dat hij de onthoofding van Brundtlund wilde filmen en de video van deze executie op YouTube wilde zetten. Alleen was zijn geplande daad niet doorgegaan, omdat de ex-premier Brundtlund Utoya al verlaten had, toen Breivik er kwam. Hoe langer, hoe gekker werd het proces dat het op een mediacircus begon te lijken, toen één van de rechters Patience in plaats van oplettendheid Patience op zijn computer ging spelen. Het veroorzaakte opschudding en dat was te zien in een videofilmpje op de website van de Noorse krant Verdens Gang. Terwijl een Zweedse professor in het getuigenbankje stond te getuigen, speelde de rechter Ernst Henning Eielsen Patience op zijn computer in plaats van aandachtig te luisteren naar de getuigenis. (1) Het gedoe met Patience is te zien in de onderstaande videoclip.


Volgens een woordvoerder van de rechtbank viel het allemaal wel mee. "Eielsen heeft niet ontkend dat hij Patience zat te spelen, en er zijn verschillende manieren om geconcentreerd te blijven,"aldus de woordvoerder. (1) De Zweedse professor die moest getuigen, begreep niets van het hele gedoe met Patience. "Ik begrijp niet waarom het zo belangrijk is om het hierover te hebben,"zei hij tegen de krant. "Het speelt geen rol voor mijn verklaring. De rechter lette wel op en stelde wel heel veel vragen." (1) 


De Noorse krant Verdens Gang maakte het nieuws van
de Patience spelende rechter wereldkundig.
Eerder moest een lekenrechter opstappen nadat het bekend werd gemaakt dat hij een opmerking op Facebook maakte dat Breivik de doodstraf moest verdienen. 

Is Breivik psychotisch of niet? 


Om tot gruwelijke daden te komen hebben de meeste koel berekenbare moordenaars meestal allereerst hun emoties uitgeschakeld. Het overkomt professionele en bikkelharde killers en Anders Breivik ook. Hij verklaarde op de vijfde dag van het proces dat hij moest leren zijn emoties helemaal uit te schakelen. "Men moet gevoelsmatig afgestompt zijn, dat kan men oefenen,"zei hij. Tot 2006 was Breivik naar zijn eigen zeggen normaal en een 'erg aardig persoon', daarna heeft hij zich 'ontmenselijkt' om zich te richten op de 'vijand', een proces dat jarenlang heeft geduurd. "Men kan iemand niet doden, als men mentaal niet is voorbereid,"zei hij. (2) Dat is logisch, want de nazi's, de Rode Khmers en de Stalinisten hadden ook zichzelf ontmenselijkt en mentaal voorbereid om massamoorden te plegen. Ook dictators zoals Pol Pot, Adolf Hitler, Jozef Stalin, Idi Amin, hadden hun eigen emoties uitgeschakeld en hun menselijkheid gedood, voordat zij bevelen gaven om massamoorden te plegen, hoewel zij persoonlijk nog nooit iemand hadden gedood. Breivik beweert geen narcist die alleen maar van zichzelf houdt, te zijn. "Ik voel een grote liefde voor dit land. Dat is niet normaal, maar zo ben ik,"hield Breivik een betoog. (2) Mensen als Breivik misbruiken vaderlandsliefde voor hun eigen doeleinden. Moorden hebben hoe dan ook niks te maken met vaderlandsliefde, zoals de meeste nazi's en andere gewetenloze lui wel beweren. Heel veel mensen weten nog altijd niet wat het grote verschil is tussen vaderlandsliefde en nationalisme. Als het om vaderlandsliefde gaat, denkt men dat het een vorm van fascisme is, zoals links-progressieven wel beweren. Maar dat is onjuist. 


Anders Breivik
Ook ziet Anders Breivik zichzelf niet als 'waanzinnig', maar is hij 'crimineel gezond' en 'toerekeningsvatbaar.' (2) De geestesgesteldheid van Breivik is tot heden nog altijd een voer voor psychologen en psychiaters. Menig psychologen en psychiaters proberen vandaag nog steeds in de gedachtenwereld van Breivik te wroeten. Talloze boeken over de mentale toestand van Breivik zullen gaan verschijnen. Maar tijdens het proces spraken twee rapporten over Breiviks psychische toestand elkaar tegen. Nog altijd verschillen de psychologen van mening. Geen wonder dat Breivik zo fel heeft uitgehaald naar de pyschiaters. Tijdens de rechtszaak zei hij dat de pyschiaters die vorig jaar hun conclusie trokken dat hij ontoerekeningsvatbaar is, 'kwaadwillende verzinsels' hadden bedacht om te bewijzen dat hij gek is. Even later nuanceerde hij:"Misschien niet kwaadwillend, maar in ieder geval verkeerd." (3) De psychiaters schreven dat Breivik leed aan 'paranoïde schizofrenie.' Ook zou hij volgens hen pyschotisch zijn. Breivik zette tijdens het proces zijn bezwaren uiteen tegen het psychiaterisch onderzoek. Hij zei dat er 'meer dan 200 leugens' in de rapporten staan. Volgens eigen zeggen varieert het psychiaterisch rapport van 'taalfouten tot compleet verzonnen paragrafen.' (4) Hij wil niet dat mensen zouden gaan denken dat hij gek is, omdat hij vind dat 'de anti-islamideologie die hem inspireerde tot zijn aanslagen, serieus moet worden genomen.' Breivik noemde de psychiaters die zijn geestestoestand onderzochten, ook 'incompetent, omdat ze niet eerder iemand hadden onderzocht die uit politieke motieven een aanslag had gepleegd.' (3) Hij vroeg zich af of de psychiaters wel in staat waren zijn geval objectief beoordelen, omdat zij wellicht te zeer geschokt waren door zijn daden. (4) De andere psychiaters die ook een onderzoek deden, verklaarden tijdens het proces dat Breivik een heldere geest heeft. Vandaar twee rapporten die elkaar tegenspreken! Breivik wilde absoluut geen vernederende psychiaterisch behandeling, zoals het Openbaar Ministerie had geeist. De Noorse krant publiceerde de brief van Breivik, waarin stond dat hij geen behandeling wenste. "Ik moet eerlijk toegeven dat dat het allerergste is dat me zou kunnen overkomen, omdat het de ultiemste vernedering zou zijn,"schreef Breivik. Op de laatste dag van het proces had Anders Breivik geluk gehad, toen de rechtbank hem toerekeningsvatbaar had verklaard. Toen Breivik het vonnis hoorde, glimlachte hij alsof ie de overwinning had behaald. Zijn advocaat Geir Lippestad denkt er echter anders over. Volgens de advocaat is zijn cliënt waarschijnlijk krankzinnig. Hij liet ook eerder al weten dat Breivik zichzelf zag als 'een soort verlosser.' Dat was ook hetzelfde geval met Adolf Hitler. Adolf Hitler zag zichzelf als de verlosser, die het Duitse volk uit de crisis kon eruit halen. Volgens Jens Breivik, de vader van Anders Breivik, leeft zijn zoon in een andere wereld. Dat is precies hetzelfde met Adolf Hitler die ook in zijn eigen droomwereld leefde. Hitler waande zich wel als de Prussische koning Frederik en de Germaanse mythologische held Siegfried. Dat is het aanknopingspunt dat alle psychiaters en psychologen over het hoofd zien!! 

Breivik gebruikte drugs tijdens de aanslagen

Eerder had Breivik verklaard dat hij zijn emoties had uitgeschakeld. Ook heeft hij zijn eigen geweten gedood en zichzelf ontmenselijkt. Om een schepje te doen had hij blijkbaar drugs gebruikt. Hij verkeerde onder invloed van drugs, toen hij dood en verderf zaaide op het eiland Utoya, waarbij voornamelijk jongeren, waaronder enkele kinderen, op brute wijze werden afgeslacht. Een Noorse forensisch toxicoloog verklaarde tijdens het proces in Oslo dat Breivik een cocktail van cafeïne, efodrine en anabolen had genomen. "De anabolen kunnen zijn agressie hebben aangewakkerd,"zei hij. Anders Breivik had zelf toegegeven dat hij drugs had gebruikt. 
Ook zijn advocaat Geir Lippestad heeft in een interview met persbureau AP bevestigd dat zijn cliënt Breivik drugs had gebruikt. "Hij gebruikte drugs zodat hij tijdens de aanval sterk, wakker en efficiënt te werk kon gaan,"zei hij. (5) De advocaat Geir Lippestad liet ook weten dat Breivik geen idee heeft van de impact van zijn aanslagen. "Hij vroeg mij of ik geschokt was en hoeveel mensen hij had gedood. Hij wist niet of zijn plan geslaagd was,"vertelde de advocaat. "Ik zei hem dat ik die vragen niet wilde beantwoorden." (5) Voor advocaat Geir Lippestad was het zwaar en moeilijk om Anders Breivik te moeten verdedigen. Ook had hij geen idee waarom Breivik hem als advocaat had gekozen. "Maar toen ik er met familie, vrienden en collega's over sprak, kwam ik al snel tot de conclusie dat ik aan de democratie moet denken. Iemand moet het doen,"aldus Lippestad. (5) 


Advocaat Geir Lippestad (links) en Anders Breivik (rechts)
Volgens de Noorse media heeft advocaat Geir Lippestad al verscheidene neo-nazi's bijgestaan in hun proces. (5) 

Is Breivik een christenfundamentalist? 

In zijn manifest had Anders Breivik zichzelf bestempeld als "een conservatief en nationalistisch christen", die strijdt tegen de islam en tegen de multiculturele samenleving. Ook de media suggereren dat hij een christen is. De vraag is of het klopt wat Breivik over zijn christelijke achtergrond zei en wat de media ook erover zeggen. Geen van beide beweringen klopt. Het stemt ook niet overeen met de waarheid. Gezien het feit dat Breivik massamoord op Utoya had gepleegd, kan hij géén christen zijn! Tijdens de Kruistochten beweerden de kruisvaarders ook christenen te zijn. Wijlen president G.W. Bush beweerde een wedergeboren christen te zijn. Hoe kan hij een wedergeboren christen zijn, terwijl hij de christelijke minderheid in Irak niet heeft beschermd tegen het geweld van moslimextremisten, toen Irak nog bezet werd door het Amerikaanse leger!? In Noord-Ierland stonden katholieken en protestanten elkaar naar het leven, terwijl beide religieuze groepen zich christenen noemen. De katholieke IRA pleegde in het verleden bloedige aanslagen en vermoordde ook onschuldige mensen. Al die zogenaamde christenen zijn GÉÉN echte christenen! 

Anders Breivik had tijdens het proces erkend dat zijn daden, waarbij in totaal 77 mensen om het leven kwamen, 'gruwelijk' en 'barbaars'zijn en dat hij 'onvoorstelbaar leed' heeft veroorzaakt. Voor zijn gruwelijke daden van 22 juli 2011 had Breivik zich laten inspireren door het terreurnetwek al-Qaeda. Volgens hem is al-Qaeda zo succesvol, omdat zij zelfmoordenaars inzet en het martelaarschap verheerlijkt. Hij had al-Qaeda meer dan 100 uur op het internet bestudeerd en vervolgens een "soort van al-Qaeda voor christenen" willen oprichten, zoals de media suggereren. (2) Echte christenen zouden NOOIT een terreur-netwerk willen opzetten om moorden te plegen. In het verleden hadden zogenaamde christenen heel wat bloed vergoten. Ja, er kleeft nog altijd veel bloed aan de handen van de kerk, al zouden zéér veel christenen niet graag willen toegeven. De geschiedenis staat helemaal bol van kerkelijke vervolgingen tegen Joden, vermeende heksen, andersdenkenden en protestanten. Vele duizenden mensen kwamen door het toedoen van de Roomse kerk om het leven, alleen maar omdat ze het niet eens waren met de kerkelijke leer. Vooral de Joden hebben het zwaar geleden. Ze waren bloedig vervolgd en afgeslacht, hun bezittingen en huizen waren geconfisqueerd en hun synagogen werden in brand gestoken. Wat is de reden waarom de Joden door de christenen vervolgd zijn? De reden was dat de Joden Jezus Christus zouden hebben vermoord. Dat beweerden de Roomse kerk en de theologen. Vandaag leeft de beschuldiging nog voort in de meeste kerkgenootschappen en enkele evangelische kringen, vandaar dat de hedendaagse kerken Israël, de collectieve Jood onder de naties, hebben gedemoniseerd. Het bewijst dat de kerk niets van de geschiedenis geleerd heeft. De zogenaamde christenen die het Joodse volk hebben vervolgd en getracht te vernietigen, zijn helemaal géén echte christenen!! Een echte christen die zijn/haar hart aan Jezus Christus geeft en Hem als zijn/haar Heer en Zaligmaker aanvaardt, houdt ook vast aan de Bijbelse geboden van liefde:"Hebt uw naaste lief als uzelf." (Matthéüs 19:19) Een echte christen heeft niet alleen het volk Israël maar ook moslims en alle andere mensen lief. De oorspronkelijke christelijke leer was geheel gebaseerd op naastenliefde. Heel veel zogenaamde christenen belijden Heer Jezus Christus met de mond, echter NIET met het hart! Het feit dat ze Jezus' woorden "heb uw naaste lief als uzelf" maar al te vaak vergeten, spreekt voldoende dat er nog steeds oorlogen, conflicten, bomaanslagen, revoltes, revoluties, hongersnood, enzovoorts op aarde zijn. We moeten niet vergeten dat echte christenen de bloedige daden van Anders Breivik scherp afgekeurd hebben! Indien het waar is dat Breivik een christen is en moorden pleegt, dan heeft hij het Bijbelse gebod overtreden:

                                                     "Gij zult niet doodslaan." Exodus 20:13

Anders Breivik heeft niet alleen deze gebod, maar ook alle andere Bijbelse geboden overtreden, zoals het staat geschreven in de Heilige Schrift:

"Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig aan alle (geboden). Want Die (God) gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden." 
Jacobus 2:10-11 (Statenvertaling)

Het is zo gevaarlijk dat de media met deze suggestie de indruk willen wekken dat alle christenen zo slecht zijn, omdat veel mensen die het medianieuws lezen, zouden gaan denken dat als Breivik een christen is, dan zijn ook alle christenen moslimhaters, xenofoben en terroristen. Het is ook een kwaad opzet om christenen in diskrediet te brengen. Bovendien verzwijgen de media ook het nieuws voor u dat christenen in een aantal moslimlanden bloedig vervolgd zijn. Veel christenen werden om hun geloof gedood, hun bezittingen waren gestolen en al hun huizen en kerkgebouwen werden in brand gestoken. De daders die de christenen op beestachtige wijze hebben afgeslacht, zijn...fanatieke moslims!! Al deze berichten van bloedige christenvervolgingen in islamitische landen zijn in de ogen van westerse media en politici 'niet politiek correct'! Westerse media en politici vinden het erg ongepast om de gruwelijke christenvervolgingen in de moslimwereld te berichten. Ook al willen ze GÉÉN kwaad woord spreken over moslims en de islam. Als iemand kritisch spreekt over de islam, dan wordt hij meteen als een 'haatzaaier' bestempeld, alleen maar omdat hij de waarheid vertelt! In het Westen wordt de islam gepropageerd als een vredelievende godsdienst, terwijl het in werkelijkheid niet zo is. Ook de moslims moorden in naam van hun godsdienst. Zelf talloze verzen uit hun 'heilige' boek, de Koran, vuren aan tot geweld tegen Joden, christenen en andersgelovigen. De Joden zijn de enigen die onder christenen en moslims ontzettend hebben geleden, ook al hebben zij christenen en moslims nog nooit vervolgd! De waarheid is dat zowel christenen als moslims onvoorstelbare, barbaarse en onmenselijke wreedheden hebben begaan jegens de Joden. Het is aan u om er zelf te beoordelen of het volkomen waar is. De moslimextremisten verheerlijken het geweld en het martelaarschap. Echte christenen en orthodoxe Joden hebben het geweld en het martelaarschap NOOIT verheerlijkt. Maar...christenen en Joden die om hun geloof zijn gedood, zijn echte martelaren en zullen, gekleed in lange witte gewaden met palmtakken in hun handen, voor de troon van het Lam staan om hun hemelse beloning te verdienen. (Openbaring 7:9-17) Naam-christenen dachten dat als zij het bloed van Joden, moslims en anderen vergieten, zullen ze hun plek in de hemel verdienen. Moslim-extremisten denken dat als zij het bloed van Joden, christenen, anders-gelovigen en ongelovigen vergieten, zullen ze hun plek in het paradijs verdienen. Maar de Bijbel maakt ons duidelijk dat een moordenaar NIET in het paradijs zal vertoeven! 

"Een ieder, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende."
I Johannes 3:15 (Statenvertaling)

Anders Breivik beweert als een conservatief christen tegen de islam en het multiculturalisme te strijden, terwijl hij het bloed van zoveel mensen, waaronder een aantal kinderen op het eiland Utoya, heeft vergoten. Hij had ook plannen om de Amerikaanse president Barack Obama met een bomaanslag om het leven te brengen. Tijdens het verhoor had Breivik aan de politie bekend dat hij Barack Obama tijdens een ceremonie wilde doden door een auto nabij het stadhuis in Oslo te laten ontploffen. (6) In 2009 kwam de Amerikaanse president Barack Obama naar Noorwegen om de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst te nemen. Alleen ging de geplande aanslag op Obama niet door vanwege de draconische veiligheidsmaatregelen. Wel had Breivik in zijn 'kruistocht tegen de islam en de multiculturele samenleving' 77 mensen in Oslo en op het eiland Utoya gedood. De Bijbel leert helemaal NIET dat er tegen mensen gestreden moet worden. Een echte wedergeboren christen wéét dat hij/zij niet moet strijden tegen mensen van vlees en bloed, zoals ook in de Bijbel staat geschreven. De Bijbel zegt dat wij niet door middel van geweld tegen moslims, socialisten, communisten, neo-nazi's en andere mensen moeten strijden. Het bewijs vinden we in de Bijbel zelf:

"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht."
Efeziërs 6:12 (Statenvertaling)

De strijd tegen de machten is geestelijk waarover de Bijbel spreekt. Met 'overheden, machten, geweldhebbers der wereld en de duisternis' bedoelt de Bijbel de boze geestelijke machten. Verder leert de Bijbel ook dat gelovigen het Woord van God, het geloof en het gebed als geestelijke wapens moeten hanteren in hun strijd tegen de boze machten. Achter de islam, het multiculturalisme, het marxisme, het nazisme, het nationalisme en de andere ideologieën schuilen de geduchte demonische machten die we met onze natuurlijke ogen niet kunnen zien. Het is ook bekend dat Breivik zo'n verschrikkelijke haat tegen moslims, socialisten en andersdenkenden koestert. Zulke haat en moorden maken het ONMOGELIJK dat Breivik een christen is! Breivik beschouwt links-progressieven, socialisten, moslims als zijn vijanden, haat hen en doodt hen. Maar Here Jezus Christus leert echter dat we onze vijanden moeten liefhebben. Zijn letterlijke uitspraak staat in de Bijbel te lezen:

"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is."
Matthéüs 5:43-45 (Statenvertaling)

Geheel anders dan de Bijbel  roept de Koran de moslims wel op tot Jihad (heilige oorlog) tegen ongelovigen, Joden en christenen! De Bijbel heeft niets gemeen met de Koran. Helemaal niets, omdat er al te grote verschillen zijn tussen twee boeken. 

Als het waar is dat Anders Behring Breivik een christen is, waar zijn Noorse christenbroeders- en zusters die kunnen bevestigen dat hun broeder Breivik een christen en een trouwe kerkganger is!? Gezien het feit dat NIET één Noorse christen is opgedaagd om te kunnen bevestigen dat Breivik een christen is, dan is de 'christelijke achtergrond' van Breivik een leugen! Niet alleen een leugen van Anders Breivik zelf, maar ook een media-leugen. De journalisten die niet objectief zijn en de Bijbel nog nooit hebben gelezen, horen zulke onwaarheden niet te vertellen dat Breivik een christen is! Het is waar dat het hedendaagse christendom niet geheel is gebaseerd op de naastenliefde. Het christendom dat tweeduizend jaar heeft geduurd, is met bloed bevlekt, innerlijk verdeeld en vermengd met heidense en afgodische rituelen, ceremonies en riten. Ook kent het christendom verschillende stromingen zoals Rooms-katholicisme, protestantisme, mormonisme, orthodoxie, enz. Ieder van de christelijke stroming heeft eigen versie, die niet overeenkomt met de Bijbel! Ook de islam kent verschillende stromingen zoals soennisme, sjiitisme en soefisme. Al deze religies en stromingen maken naastenliefde in praktijk onmogelijk. 

                                                                                   Wordt vervolgd

Het volgende en laatste deel zal binnenkort gepubliceerd worden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                         Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) NOS op 3: Rechter speelt Patience tijdens proces. 4-06-2012
(2) AD.nl: Breivik: Ik heb mij ontmenselijkt om te kunnen moorden. 20-04-2012
(3) AD.nl: Breivik: Meer dan 200 leugens in psychiaterisch rapport. 25-04-2012
(4) Volkskrant: Breivik wil geen 'vernederende' psychiaterisch behandeling. 4-04-2012
(5) Volkskrant: Drugs hielden Breivik op de been tijdens schietpartij
(6) Volkskrant: Breivik plande bomaanslag op Obama. 1-04-2012

Geen opmerkingen: