woensdag 18 april 2012

Wist u dat...?

Wist u dat..."De Stille Kracht" een plagiaat was?


Wie kent Louis Couperus' "De Stille Kracht" niet als een Nederlandse televisieserie uit 1974, naar het gelijknamige boek van Louis Couperus? Het verhaal speelt zich af aan het einde van de 19e eeuw en draait voornamelijk om de culturele kloof tussen Oost en West, in het bijzonder Java en Nederland en om de natuurlijke orde die gehandhaafd moest worden door het Indonesische eiland Java. De natuurlijke orde werd in stand gehouden door de "Stille Kracht", guna-guna, een term die zowel op de voor westerlingen ondoorgondelijke en onbegrijpelijke aspecten van de oosterse cultuur slaat als op een vorm van tovenarij. (1)


Cover "De Stille Kracht"
De roman "De Stille Kracht" bleek niet bedacht en geschreven te zijn door de bekende Nederlandse schrijver Louis Couperus (1863-1923). De Nederlandse evangelist Karel Hoekendijk (1904-1987) vertelde in zijn boek "Voor ik het vergeet" dat "De Stille Kracht" oorspronkelijk het werk was van zijn vader C.J. Hoekendijk, die als zendeling in het voormalige Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, werkte. "In de tijd dat mr. Patijn gouverneur-generaal over Nederlands-Indië was, werd mijn vader als specialist overal heengezonden waar gevallen van guna-guna werden gesignaleerd,"schreef Karel Hoekendijk. "Hij onderzocht dit serieus en rapporteerde dit aan de regering. Hij werd als een kenner geapprecieerd. Hij ontmoette het geheimzinnige sirih spuwen op mensen van nowhere, het stenen gooien ook van nowhere, het verplaatsen van voorwerpen over honderden kilometers, enfin al die typische guna-guna manifestaties. Vader schreef daarover een boek dat hij "Stille Kracht" noemde. Later bezocht hem in Garut de rondreizende schrijver Louis Couperus, die in Batavia en Bandung uit zijn werk las, deze had een lang gesprek met deze kenner van guna-guna. Couperus had van de regering in Batavia over mijn vader gehoord. Toen later Louis Couperus zijn "Stille Kracht" schreef, was hij niet origineel, hij had die naam overgenomen van de zendeling in Garut. Veel wat daarin was geschreven had hij daar gehoord. In zijn boek "Oostwaarts" schrijft hij over dit bezoek." (2)


Wist u dat...er een Joodse paus was geweest?


Misschien is het u niet bekend dat er in de Middeleeuwen een felle strijd om het Pontificaat was gestreden. Vaak met een bloedig afloop. In de geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk waren er verscheidene tegenpausen geweest, die om de macht streden. Eén van de tegenpausen was Anacletus II (1090-1138). Ironisch genoeg noemde Voltaire hem "de Joodse paus". (3) Op grond van zijn Joodse afkomst moest paus Anacletus II het hoofd bieden aan een groot deel van de oppositie en een politieke laster die tegen hem was gericht. Zijn echte naam was Pietro Pierleoni. Hij was afkomstig uit een invloedrijke Joodse familie, die tot het christendom was overgegaan. Pietro Pierleoni was in Rome geboren en bracht zijn studie door in Parijs. Hij werd monnik in de beroemde Abdij van Cluny. In 1116 riep paus Paschalis II hem naar Rome en benoemde hem tot kardinaal. In 1121 werd Pierleoni benoemd tot pauselijk gezant in Engeland en Frankrijk. (4) 


Anacletus II
Op 14 februari stierf paus Honorius II. Een minderheid van de kardinalen riep 's ochtends Gregorio de Papareschi uit tot paus Innocentius II. Dit gebeurde echter op een formeel onjuiste wijze, waardoor veel kardinalen Innocentius' benoeming niet erkenden. Later op de dag benoemden de kardinale, nu wel op formeel correcte wijze, Pierleoni tot paus. Pierleoni nam de naam Anacletus II aan. (4) Beide pausen erkenden de aanstelling van de ander niet en bestreden elkaar om de macht. Anacletus wist uiteindelijk Rome in handen te krijgen, waardoor Innocentius gedwongen werd naar Frankrijk te vluchten. Het leek erop dat Anacletus de strijd om het pausdom gewonnen had. In september 1130 sloot hij een overeenkomst met Rogier II van Sicilië. Ook had hij de steun van Willem X van Aquitanië. De steun maakte echter dat Lotharius III van het Heilige Roomse Rijk de kant van Innocentius koos. Bovendien wist Innocentius in Frankrijk de steun van Bernard van Clairvaux te verwerven, op dat moment een van de invloedrijkste mannen binnen de kerk. (4) Door zijn onvermoeibare ijver en welbespraaktheid slaagde Bernard van Clairvaux erin de heersers van Frankrijk en Duitsland voor de zaak van Innocentius te winnen. De tegenstanders van Anacletus verspreidden smadelijke geruchten dat de Joodse paus Analectus kerken en kapellen beroofd en verkocht zou hebben. (3) In oktober 1131 sprak Innocentius de ban uit over Analectus. Twee jaar later verdreef Lotharius paus Anacletus uit Rome, waardoor de andere paus Innocentius triomfantelijk kon binnentrekken. Als dank voor zijn bemoeienis en steun kroonde Innocentius Lotharius tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. Korte tijd later wist Anacletus Rome echter te heroveren en zag Innocentius zich opnieuw gedwongen te vluchten. Anacletus hield Rome in handen tot zijn dood in 1138. (4) De Joden kozen de kant van Anacletus in dit pauselijk schisma, die duurde tot aan zijn overlijden. (3) Na de dood van de tegenpaus Anacletus benoemden zijn aanhangers Gregorio Conti als zijn opvolger. Deze nam de pauselijke naam Victor IV aan. (4) Toch is het zeer waarschijnlijk dat de vage historische herinnering aan paus Anacletus II en zijn Joodse afkomst, zijn kerkelijke strijd en misschien zijn vriendelijke houding ten opzichte van de Joden in latere dagen zich heeft gevormd in de semi-mythische achtergrond voor de wijdverbreide Middeleeuwse legende met betrekking tot de Joodse paus. (3) 


Wist u dat...de schoondochter van Osama bin Laden een Jodin is?


Dat de schoondochter van Osama bin Laden een Jodin is, weet bijna niemand. Dit feit werd strikt geheim gehouden tot er in Docha in Qatar een ontmoeting plaatsvond tussen haar en de Israëlisch -Spaanse journalist Enrique Zimmerman. Zaina bin Laden (54) is getrouwd met Omar bin Laden, de vierde van de twintig zonen van de vermaarde en wijlen terroristenleider Osama bin Laden. Ze groeide op in het Engelse Prestwich. Daar bevindt zich de op één na grootste Joodse gemeenschap van Engeland met acht synagoges. Zaina ging naar een Joodse school en haar vriendinnen waren voornamelijk Joods.


Zaina bin Laden
De oorspronkelijke naam van Zaina was Jane Felix-Browne. Zaina trok naar warmere oorden en ontmoette in Egypte de vierentwintig jaar jongere Omar bin Laden. Tijdens een excursie naar de pyramides vam Gizeh werden ze verliefd en in 2006 trouwden ze met elkaar. Na het bliksembezoek van Zimmerman aan Qatar stuurde Zaina een sms'je naar zijn mobiele telefoon. In het vliegtuig naar Israël las hij haar bericht:"Ik ben een Jodin." Ze had haar Joodse afkomst nooit openbaar durven maken. Maar nu was ze er klaar voor zich te laten interviewen in Manchester, ver genoeg bij haar woonplaats in Qatar vandaan. Ze sprak met het oog op de veiligheid in bedekte termen. "De vader van mijn moeder stamt af van een Joods geslacht uit Wit-Rusland. Ik heb in het verleden eigenhandig sabbatskaarsen aangestoken." (5)


Omar bin Laden was de aangewezen opvolger van zijn vader als hoofd van al-Qaeda. Maar hij bedankte voor de eer en brak met zijn vader. (5) De Engelstalige Wikipedia bevestigt het huwelijk van Omar bin Laden met Jane Felix-Browne. Het huwelijk werd op islamitisch wijze ceremonieel gesloten in Egypte en in Saoedi-Arabië, waarna het kerverse echtpaar paar maanden in Jeddah verbleef. Het echtpaar kondigde hun scheiding in september 2007 aan als reactie op bedreigingen. (6)


Zina en haar echtgenoot
Omar bin Laden
Zaina beschreef de achtergrond van de familie bin Laden als stressvol. "Omar is erg op hoede voor iedereen. Hij kijkt voortdurend uit naar mensen, als hij voelt. Voor camera's is hij bang. Hij is niet voor niets de zoon van Osama. Maar als we samen zijn, vergeet hij zijn leven." (6) Omar bin Laden had al zijn visum voor Groot-Brittannië aangevraagd om voor onbepaalde tijd te verblijven in het huis van zijn vrouw Zaina. Echter werd het visum geweigerd door een ambtenaar van de Britse ambassade in Caïro. (6)


Omar bin Laden keurde de Amerikaanse handelswijze volledig af, toen het lichaam van zijn vader op zee begraven werd. Hij en zijn familie noemden de op zee begrafenis van Osama bin Laden onfatsoenlijk. 


Wist u dat...Gwyneth Paltrow afstamt van de rabbijnenfamilie?


Gwyneth Paltrow heeft een tijdje geleden ontdekt dat ze uit een familie van rabbijnen stamt. Hoewel ze niet religieus is, kwam de Hollywoodster erachter dat in haar familielijn veel invloedrijke rabbijnen voorkomen. Palterowitsj was de achternaam van de rabbijn van Nowogard in Polen. Gwyneth is de dochter van de Joodse filmproducent Bruce Paltrow. (7)


Gwyneth Paltrow
Ze is met Joodse en christelijke normen en waarden grootgebracht. De Hollywoodster die een oscar en een Grammy Award heeft gewonnen, zei:"Ik ben blij met mijn opvoeding. Ik geloof niet in een bepaalde religie, maar wel in een geestelijke wereld. Religies liggen ten grondslag aan alle problemen in de wereld." Zijzelf en haar man Chris Martin (Coldplay) willen hun kinderen, Apple en Moses, een Joodse opvoeding geven. Haar man zei dat het houden van de sabbat en een kosjer huis daarbij het belangrijkste waren. Gwyneth Paltrow heeft haar bekendheid ondermeer te danken aan films als "Iron Man" en "Shakespeare in love" en de laatste film "Glee." (7)
Wist u dat...de Nederlandse koning Willem II in de Vrijmetselarij ingewijd was?


Ongeloofelijk maar waar. De meeste Nederlanders weten niet dat het Nederlandse koningshuis sinds vele generaties sterke banden heeft met de Vrijmetselarij. Een aantal Nederlanders weet dat koningin Beatrix op 19 juni 1959 tot Dame Grootkruis van Eer en Devolte in de Orde van Ridders van Malta door haar vader werd verheven. Momenteel is koningin Beatrix lid van de omstreden en veelbesproken Bilderbergclub. Hoewel ze geen lid is van de Vrijmetselarij, bestaan er in het Oranjehuis nog altijd sympathieen voor de Vrijmetselarij. Op 14 maart 1817 werd prins van Oranje-Nassau, de latere koning Willem II (1792-1849), ingewijd in de Vrijmetselarij. Hij was van 1840 tot 1849 koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg en hertog van Limburg. Willem II had ook de bijnaam de Held van Waterloo. (8)


Koning Willen II der Nederlanden
De gevolgen van zijn lidmaatschap van de Vrijmetselarij waren wel ontstellend. Het is bekend dat de Vrijmetselarij verbonden is met vreselijke vervloekingen. Op 7 oktober 1840 besteeg hij de troon als Willem II. Onder zijn koningschap was de macht van de vorst al minder dan voordien. De revoluties van 1848 en 1849, waarin Lodewijk Filips I van Frankrijk werd afgezet en andere Europese vorsten met geweld tot concessies werden gedwongen, deed hem nu ook vrezen voor zijn eigen troon. De koning verklaarde daarop tegenover zijn ministers dat hij in één nacht van conservatief in liberaal was veranderd. Dit was vooral te danken aan de liberaal Thorbecke, die de nieuwe grondwet bijna volledig zelf had geschreven. (8)


Hij regeerdre slechts korte tijd als constitutionele vorst. Na het overlijden van zijn lievelingszoon Alexander ging zijn gezondheid achteruit. Met zijn oudste zoon, de latere koning Willem III, lag hij overhoop. (8) Toen Willem II op 13 februari 1849 voor het eerst de nieuwe Tweede Kamer toesprak, merkte men op dat hij er slecht uit zag en zijn stem zwak was. Begin maart wilde hij zich voor korte tijd terugtrekken in zijn paleis in Tilburg. Zijn lijfarts raadde hem af, maar de koning zette door. (8) Op 13 maart nam hij afscheid van zijn vrouw, koningin Anna Paulowna, en reed naar Rotterdam. In Rotterdam was Willem II gekleed in een lange mantel met als hoofddeksel zijn typische Russische muts. In de haven wilde hij een in zijn opdracht in aanbouw zijnde stoomjacht bezichtigen. Bij de trap raakte hij met zijn laars verward in zijn mantel en viel van zes treden af. Onmiddelijk stond hij weer op en op de ontstelde vragen reageerde hij laconiek maar geruststellend:"Het is niets." (8) Toen de koning naar Tilburg reisde, werd hij door de menigte toegejuicht. Maar tegen de gewoonte in werd er vanuit het rijtuig niet gereageerd. Het slechte weer deed de koning geen goed en hij had de mantel dicht om zich heen geslagen. In Tilburg aangekomen werd zijn gezondheid erg verslechterd. Twee dagen lang was de koning kortademig. Op 17 maart werd zijn toestand zeer kritiek. Rond drie uur kreeg Willem II een ernstige aanval van kortademigheid, waarbij hij zijn arts in de armen vloog. Deze zette hem weer terug in zijn stoel, waarna hij stierf. (8) Koningin Anna Paulowna was zo geschrokken dat zij zich hysterisch op zijn levenloze lichaam wierp. Enkele dagen heeft ze urenlang geknield bij zijn lijk gezeten. (8) Het lichaam werd naar 's konings wens niet gebalsemd en in een zinken kist gelegd. De kist was voorzien van een glazen plaat. Op 4 april werd Willem II bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in Delft.


Het is zeer terecht dat de Vrijmetselarij als "verderfelijke en lichtzinnige sekte" door Abraham Kuyper werd genoemd. 


Wist u dat...het Duitse regeringsvliegtuig aan Iran was verkocht?


Israëlische veiligheidsdeskundigen en diplomaten veroordelen deze verkoop van het regeringsvlietuig "Theodor Hüss", omdat het indruist tegen de sancties van Europa tegen Iran. De Amerikaanse regering legde de Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air in oktober 2011 sancties op vanwege banden met de islamitische Revolutionaire Garde. Mahan Air zou behalve leden van deze garde ook oorlogsmaterieel hebben vervoerd. Een westerse diplomaat liet de Jerusalem Post weten dat 'eens temeer is bewezen dat Iran nu eindelijk hardere sancties moeten worden opgelegd.' (7)


Het Duitse regeringsjet "Theodor Hüss" is een zeer luxueus vliegtuig en werd gebruikt door de Duitse VIP's met inbegrip van bondskanseliers, ministers van Buitenlandse Zaken en andere leden van het Duitse kabinet. Een recente aankoop door de Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air was erg gênant voor de Duitse regering. Spiegel online noemde deze aankoop "schaaamte voor Berlijn." De "Theodor Hüss" , ooit een officiële regeringsvliegtuig, behoort nu aan Mahan Air ondanks de Duitse steun voor hardere sancties tegen Teheran. (9) 

Het zeer luxueueze Duitse regeringsvliegtuig met het type
Airbus 310-304 nu verkocht aan Iran
Spiegel Online onthulde dat deze vliegtuig eerst voor 3,1 miljoen euro aan een Oekraïense investeerder werd verkoch. Later werd het vliegtuig door de Oekraïense investeerder doorverkocht aan Iran. (9) Het ligt dan nu ook voor de hand dat het vliegtuig zal worden gebruikt voor de reizen van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en zijn gevolg. (7) Een politiek afgang voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel.


Wist u dat...Justin Bieber het woord "Jeshua" in Hebreeuwse letters liet tatoeëren? 


Het Canadese tieneridool Justin Bieber liet de Hebreeuwse naam 'Jeshua' (in het Nederlands Jezus) als tatoeage in zijn huid aanbrengen nadat hij in Israël was geweest. (10)


Justin Bieber
Boven en onder: tatoeage met de Hebreeuwse letters
van  de naam Jeshua (Jezus)


Voor elk concert spreekt de 17 jarige jongen het 'Shema Israel' uit. We weten niet of Justin Bieber de Bijbeltekst uit Leviticus 19:28 kent, en ook niet hoe groot de invloed van zijn Joodse ontdekker Scooter Braun is. (10) De Bijbel verbiedt inderdaad elke vorm van tatoeage. 


"Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken."
Leviticus 19:28


En ook mogen we geen Naam en afbeelding van de levende God van Israël in onze huid laten tatoeëren. (Exodus 20:4-7)


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                                                      Paul


Het auteursrecht ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


  (1) nl.wikipedia.org/wiki/De Stille Kracht
  (2) Voor ik het vergeet, pagina 30. Door Karel Hoekendijk
  (3) Jewish Encyclopedia
  (4) nl.wikipedia.org/wiki/Tegenpaus Anacletus II
  (5) Israel Today april 2012
  (6) en.wikipedia.org/wiki/Omar bin Laden
  (7) Israel Today januari 2012
  (8) nl.wikipedia.org/wiki/Willem II der Nederlanden
  (9) Spiegel Online International: Iranian Airline buys chancellor Merkel's retired Jet. 21-11-2011
(10) Israel Today juli/augustus 2011Geen opmerkingen: