vrijdag 17 februari 2012

Wie zit achter de Arabische Lente? Deel XIIDe kernvraag: wie zit erachter?


In het vorige artikel "Wie zit achter de Arabische Lente? Deel XI" had u gelezen dat de illuminati achter de Arabische Lente zitten vandaar de illuminati-kaarten. Dat klopt ook. De Syrische president Bashar al-Assad verklaarde vorig jaar dat de opstand het werk is van saboteurs. De illuminati zijn ook saboteurs, die verantwoordelijk zijn voor tal van maatschappelijke ontwrichtingen, revoluties en revoltes.


Maar of de illuminati de Arabische onrust daadwerkelijk hebben georkesteerd, zal het antwoord nee luiden. De illuminati (betekent verlichten) zijn in werkelijkheid de uitvoerders. Ook de Verenigde Staten die als dirigent van alle ellende in het Midden-Oosten (zie mijn gerelateerde artikel "De Arabische Storm raast voort. Deel 2") moeten worden beschouwd, doen in werkelijkheid alleen maar wat het meesterbrein, de echte organisator en architect, bevolen heeft. Want de Amerikaanse regering is eigenlijk een instrument, een verlengstuk van de echte en onzichtbare regering die achter de schermen regeert! Sir William Pitt wist ervan en zei:"Er is iets achter de troon groter dan de koning zelf!" Ook de Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1858-1919) die de moordaanslag overleefde, kende de waarheid. Hij zei letterlijk:


"Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is." 


En nog een citaat van Felix Frankfurter (1882-1965), die als rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof werkzaam was:


"De werkelijke heersers in Washington zijn onzichtbaar en oefenen van achter de schermen hun macht uit."


Als u een fan bent van Barack Obama, dan zult u de bittere waarheid moeten weten dat de huidige president Barack Obama niets anders dan alleen maar een stroman is van de onzichtbare machtselite die achter de schermen alle touwtjes in handen heeft. De machtselite in Amerika staat bekend als CFR (Council on Foreign Relations). De CFR was in 1920 opgericht door invloedrijke personen, die gefrustreerd waren dat de Amerikaanse Senaat de toetreding van de Verenigde Staten tot de Volkenbond (voorloper van de huidige Verenigde Naties), waarbij Amerika zich daaraan ondergeschikt zou worden gemaakt, verwierp. (1) Vandaag is de CFR het machtigste orgaan van Amerika:


"De CFR ging steeds verder met machtsuitbreiding, het werd Amerika's onzichtbare regering. Het is met behulp van deze organisatie en via belastingvrije stichtingen, universiteiten en regeringsdepartementen dat deze internationale samenzwering naar buiten toe de binnen- en buitenlandse politiek van de Verenigde Staten meer dan 90 jaar heeft beheerst." (1)


Het is duidelijk dat GEEN Amerikaanse president iets kan klaarspelen zonder direkte of indirekte medewerking van de CFR, Amerika's onzichtbare en niet-gekozen regering! (1) Zonder medewerking van de CFR zou het Barack Obama nooit lukken de Egyptische ex-president Hosni Moebarak tot aftreden te dwingen. Dat is heel logisch. Maar CFR is niet de enige machtige en invloedrijke groep ter wereld. Er zijn ook andere machtige en invloedrijke groeperingen die de internationale politiek medebepalen: de Bilderbergclub en de Trilaterale Commissie. Op hun beurt zijn de machtige clubs ook verlengstukken van een veel grotere macht. De CFR, de Bilderbergers, de Trilaterale Commissie en vele andere Ronde Tafelgroepen maken deel uit van een ingewikkeld en ondoorzichtig systeem. Dat wil zeggen: een systeem van kringen binnen kringen. Dit ingewikkelde systeem kan het best vergeleken worden met een steen, die in een vijver wordt gegooid. De plons veroorzaakt kringen in het water, die groter worden naarmate ze verder van het centrum afkomen. Maar waarom al zo'n ingewikkelde netwerk van organisaties? De groepen zijn in werkelijkheid frontorganisaties van één organisatie. Deze onzichtbare en voor ons totaal onbekende organisatie zit in het centrum vanwaar de kringen vandaan komen. Die onzichtbare organisatie kan het best beschouwd worden als de illuminati. Maar zoals ik al zei, zijn de illuminati de uitvoerders. Zij moeten de plannen geheel uitvoeren wat hen bevolen is! De illuminati zijn niet de ware meesters. Ze zijn wel handlangers en gehoorzamen blindelings de bevelen van hun geheimzinnige meester. Zie de illuminati-kaart, getiteld 'Secret Master', hieronder:


Geheime Meester: Iedereen in de
wereld is gecontroleerd door een kleine
en kwaadaardige groep waarvan we
jammer genoeg niets weten. 
Er staat ook op deze kaart te lezen dat de geheime meester ook een lid is van de illuminati. Wie is de geheime meester? Volgens enkele onderzoekers en de voormalige Jezuïet Alberto Rivera is de generaaloverste van de Jezuïetenorde de geheime meester. Volgens hen is het Vaticaan een broeinest van internationale samenzweringen. Alberto Rivera onthulde wat wijlen kardinaal Augustin Bea hem had verteld dat de illuminati de gewapende arm zijn van het Vaticaan. Zou de Arabische Revolutie, de zogenaamde Arabische Lente, gepland en georganiseerd zijn in de donkere gangen van het Vaticaan!? Een eeuwenoude gezegde luidt:"Alle wegen leiden naar Rome." Het gezegde berust helaas ook op de waarheid. Er is ook een illuminati-kaart, die kan bevestigen dat het Vaticaan de machtsbasis is van de illuminati! Maar de illuminati en hun zogenaamde meester, de generaaloverste van de Jezuïeten, zijn slechts instrumenten van de echte onzichtbare macht. Welke onzichtbare macht? De president van Jemen, Ali Abdullah Saleh, zei vorig jaar tot zijn aanhangers;"Ik ga een geheim onthullen. Er is een commandopost in Tel Aviv voor het destabiliseren van de Arabische wereld. De commandopost staat in Tel Aviv en wordt beheerd door het Witte Huis." Saleh beweerde dat de Verenigde Staten eigenlijk de demonstraties tegen zijn regime steunen en leiden, maar dat "de zionisten uiteindelijk de touwtjes in handen hebben". "Wij zeggen dat dit een zionistische agenda is,"verklaarde hij. Hij benadrukte dat de "pro-democratische" revoluties in de hele regio deel uitmaken van een "samenzwering ten dienste van Israël en de zionisten." (2)


President van Jemen:"Ik ga u een geheim vertellen.."
Zo'n beschuldiging aan het adres van Israël en de zionisten is absurd en belachelijk!! Dergelijke beschuldigingen hebben we ook in het Westen al eerder gehoord. De antisemieten verspreiden wilde geruchten dat de zionisten  Wall street en alle banken en multinationals zouden beheersen. Deze valse en ongehoorde beschuldigingen zijn niet anders dan klinkklare leugens en staan bekend als de Joodse complottheorieën. De Bijbel waarschuwt ons ernstig voor fabels en raadt ons aan dat we de complottheorieën absoluut niet moeten geloven! De nazi's hadden ook antisemitische complottheorieën die vandaag nog steeds springlevend zijn! De waarheid is dat het fictieve "zionistische wereldcomplot" een rookgordijn is van de echte samenzwering. De antisemitische complottheorieën leiden onze aandacht af van de echte samenzweerders!! Het staat buiten kijf dat niet de zionisten maar de illuminati de echte samenzweerders zijn, zoals de illuminati-kaarten duidelijk aangeven! Volgens de ex-illuminati Doc Marquis en Svali zijn niet de zionisten maar de illuminati de werkelijke boosdoeners. Mensen die beweren dat de zionisten als samenzweerders alle touwtjes in handen hebben, weten NIETS wat zionisme echt betekent! Mensen die de Bijbel nooit hebben gelezen, weten ook NIETS over de geschiedenis en unieke bestemming van het Joodse volk en Gods heilsplan met Israël en de hele wereld. Precies zoals Derek Prince schreef:"Wie verward is over Israël, is verward over de Bijbel!"


De Iraanse president Ahmadinejad beweerde dat de mahdi hoogstpersoonlijk achter de Arabische Revolutie zit en binnenkort zal afrekenen met 'de grote satan' de Verenigde Staten. Tijdens zijn toespraken heeft Ahmadinejad zijn gebed telkens herhaald. "O Allah, bespoedig de komst van imam al-Mahdi en geef hem een goede gezondheid en de overwinning." Zou de mahdi soms achter de Arabische Revolutie zitten? Vorige jaar was op internet een weblog van Mahmoud Ahmadinejad verschenen in het Perzisch, Engels, Frans en Arabisch. Er is iets merkwaardig aan de hand met Ahmadinejad's weblog. Terwijl de voornaam van de Iraanse dictator Mahmoud is, staat onder de domeinregistratie "Mahdi"! Is Ahmadinejad soms de mahdi in zijn hoogsteigen persoon!? Maar de soennieten zitten niet echt op Ahmadinejad te wachten, omdat de Iraanse president een sjiiet is en geen soenniet. Maar wie is de mahdi? De mahdi is een islamitische verlosser. Echter kan de mahdi absoluut niet vergeleken worden met de Joodse Messias. In de Koran wordt de mahdi niet genoemd. De meeste Sjiitische moslims geloven dat de mahdi in de persoon van Mohammd al-Mahdi, de twaalfde imam, die in 869 werd geboren en op de leeftijd van vijf jaar werd verborgen door Allah, nog leeft en ergens zich schuil houdt. Hij zou niet zichtbaar voor mensen zijn, maar is actief in het dagelijks leven en kan om hulp gevraagd worden. Volgens de islamitische eschatologie zou de mahdi bij het eind der tijden opnieuw verschijnen om de wereld om te turnen in een "perfecte islamitische samenleving". De huidige gebeurtenissen in de Arabische wereld lijken erop te wijzen dat de mahdi in de nabije toekomst zou komen. Zeker is het dat de zogenaamde mahdi een charismatische leider is, die de moslims zou verenigen om een vuist te maken tegen Israël en het decadente en ongelovige Westen. 


Beste lezer, u moet begrijpen dat de zogenaamde 'Arabische Lente' helemaal GÉÉN lente die tot ware democratie, vrijheid en burgerrechten zou leiden, is. In werkelijkheid is de Arabische Lente de Islamitische Revolutie. Deze revolutie heeft miljoenen moslims teruggebracht tot het fundamentalisme van de islam uit de 7e en 8e eeuw. Deze revolutie is zo sterk dat de ene islamitische staat na de andere terugkeert naar de islamitische code, de Sharia. De moslims die voor de revolutie strijden, zijn bereid daarvoor de klok terug te zetten naar de Middeleeuwen! De Islamitische Revolutie, beter als de Arabische Storm omschreven, creëert een revolutionair leger van jonge mannen en vrouwen, die bereid zijn de martelaarsdood te sterven voor de islam. We hebben niet te maken met een antieke religie die in de 21ste eeuw steeds populairder wordt. Zoals de heer van Baaren schreef:"Wij hebben niet te doen met een oude religie die de Bijbel tegenstaat en dan weer wegvalt. We hebben te maken met een macht die het doel van God met de mens en zijn wereld tegenstaat." (3) 


Als u zegt dat de Arabische Revolutie toch door de jongeren was georganiseerd, dan hebt u het mis! Toen de Arabische Lente vanuit Tunesië naar Egypte was overgewaaid, dacht iedereen in het Westen dat de Egyptische jongeren de revolutie georganiseerd hadden, zoals de westerse media berichtten. Maar de berichten van de media zijn nogal misleidend. Inderdaad waren de jongeren op straat gegaan om voor vrijheid en democratie te demonstreren. Het blijkt dat die jongeren die de revolutie hebben 'bewerkstelligd', niet georganiseerd zijn! Helemaal niet! De enige georganiseerde partijen tijdens de omwenteling in Egypte waren die van Moebarak en van de Moslim Broederschap. Toen Moebarak wegviel, is de Moslim Broederschap als de enige machtsfactor die de revolutie kan organiseren, overgebleven. En de jongeren? De jongeren zijn naïef en idealistisch en hebben goede bedoelingen. Die 'aanvoerders van de revolutie', zoals de westerse media hen noemen, blijken niet over middelen te beschikken. Ook hadden ze een eigen politieke partij opgericht. Na de Egyptische verkiezingen kregen ze zeer magere verkiezingsresultaten. Ze haalden zeven zetels die zich helemaal NIETS voorstellen!! De verhalen van de westerse media dat de moderne Facebook-jongeren in Egypte en de andere Arabische landen de macht in handen hebben gekregen, zijn nonsens en die mediaverhalen moeten we naar het rijk der fabelen verwijzen. In het Westen willen media en politici de waarheid niet graag horen dat de nietsvermoedende Arabische jongeren als 'stoottroepen van de Islamitische Revolutie' gebruikt zijn!! In tegenstelling tot de jongeren die niet echt weten welke richting Egypte op moet gaan, beschikt de Moslim Broederschap wel over middelen zoals propaganda. Ook krijgt de Moslim Broederschap hulp van de illuminati. Maar..de Arabische Revolutie is aangestuurd door een verborgen en onzichtbare macht die we niet kunnen zien! Ook achter het gezicht van de islam, een zogenaamd 'antieke' religie, schuilt een onzichtbare geestelijke macht. 


De geestelijke macht zit achter de Arabische Lente


Er zijn tal van Midden-Oostendeskundigen die de oorzaken van het Israëlisch-Arabische conflict en de opleving van de islam trachten te verklaren. Geen van hun verklaringen is bevredigend. De deskundigen kunnen zich vergissen als hun analyses niet juist blijken te zijn. De waarheid is dat zij het conflict in het Midden-Oosten NIET kunnen verklaren, zonder dat er eerst een werkelijke en diepgewortelde oorzaak achter te halen is. Derek Prince gaf een goede voorbeeld:"Als Nederland zo vaak genoemd zou worden in de Bijbel, zouden we ervan overtuigd zijn dat niemand de Bijbel kan begrijpen zonder iets af te weten van Nederland. Datzelfde geldt voor Israël: we kunnen de Bijbel niet ten volle begrijpen als we niet iets afweten van Israël! Wie verward is over Israël, is verward over de Bijbel!" (4) Dat is logisch. Zonder praktisch kennis van de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, kunnen Midden-Oostendeskundigen het slepende Palestijns-Israëlische conflict niet begrijpen. Dan begrijpen ze de hele situatie in het Midden-Oostenn ook niet!! Om de Arabische Storm te kunnen begrijpen moeten we eerst de Bijbel echt serieus nemen en bestuderen. In de Bijbel staan er talrijke voorzeggingen over Israël en het Midden-Oosten. Veel van de profetieën zijn reeds in vervulling gegaan. Bijvoorbeeld de terugkeer van het Joodse volk naar het oude vaderland. Westerse politici proberen het Israëlisch-Arabische conflict op te lossen of een Iraanse dreiging van kernwapens af te wenden. Echter hebben zij het volkomen gefaald. Al hun pogingen zijn op niets uitgelopen! Men weet niet wat de echte oorzaak is. Dat komt doordat de westerse politici de Bijbel niet ten volle begrijpen en ook niet serieus hebben genomen! Zij geloven ook niet in de Bijbel. Door gebrek aan kennis des Heren maken zij een hele stapel fouten en richten zij zichzelf en hun eigen landen ten gronde! Al die mensen hebben de Bijbel nog nooit gelezen en weten ook niet dat Egypte, Syrië, Iran, Libië en Saoedi-Arabië in de Bijbel vermeld staan. Juist deze genoemde landen zijn volgens de Bijbel de hoofdrolspelers van de eindtijd. We zien nu dat de Bijbelse profetie over die genoemde landen een werkelijkheid is geworden! Als u vraagt of Turkije ook in de Bijbel vermeld staat, luidt het antwoord: ja. Alleen de naam Turkije komt niet in de Bijbel voor. Want het huidige Turkije had in de Bijbelse tijden een andere naam. Net zoals Derek Prince al zei, zijn veel mensen, van rechts tot links, erg verward over het Midden-Oosten. Wie verward is over het Midden-Oosten, is ook verward over de Bijbel!! 


Dat de geestelijke macht achter de Arabische Lente zit, staat vast. Hoewel we de tastbare wereld zien als een wereld van materie, een wereld van ruimte, bestaat er ook een dimensie, die we als tijd kennen maar echter niet kunnen zien. De mens bestaat niet alleen maar uit vlees en bloed, maar ook uit ziel. De ziel is als niet-materiële essentie voor het menselijke lichaam onmisbaar: Onze bewustzijn, voelen en ervaringen zijn geestelijk. Denken, voelen en ervaren zijn onstoffelijk. Er bestaat ook een geestelijke wereld van levende wezens, die we ook niet kunnen zien. De Bijbel erkent het bestaan van de onstoffelijke en geestelijke wereld en spreekt van het zichtbare en het onzichtbare. Daarom zegt de Bijbel dat God de schepper van het heelal, van zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld, is en alle dingen hun bestaan hebben in Hem:


"Dewelke het Beeld (Jezus Christus) is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem." 
Colossenzen 1:15-17 (Statenvertaling)


God Zelf is voor de mens onzichtbaar, omdat God Geest is. (Genesis 1:1-2). In tegenstelling tot God is de mens echter gebonden aan de zichtbare wereld. Onze natuurlijke menselijke denken is geheel vastgelegd op ruimte (drie dimensies: lengte, breedte en hoogte) en tijd (vierde dimensie). Evenals de mens is ook de natuurwetenschap beperkt voor wat de grenzen van kennis betreft, zodat de wetenschappers alleen de zichtbare wereld kunnen verklaren. Een werkelijkheid daarbovenuit is niet te onderzoeken: daarom zijn ook geen natuurwetenschappelijk betrouwbare uitspraken daarover mogelijk. Het gevolg ervan is dat veel mensen de onjuiste conclusie trekken:"Wat niet wetenschappelijk te onderzoeken is, dat kan ook niet bestaan!" (5) Men schiet te kort in het onderzoek naar de onbestaanbaarheid van een zaak. Een onderzoeker heeft een goede opmerking. Hij zei:"Ieder voorwerp dat we kennen, vereist een bepaalde methode om gekend te worden. Wordt deze methode niet toegepast, dan verschijnt ofwel geen, ofwel een fout resultaat!" (5) Het ligt eraan of het voorwerp wel of niet aanwezig is, ofwel daaraan dat een kennismethode niet deugt voor dit voorwerp! De vraag houdt de mens bezig als er een methode op het onderwerp 'God' wordt toegepast: Wanneer u God niet kent, dan is Hij wel of niet aanwezig, een onderwerp dat niemand echter gewoonlijk erover nadenkt. Vaak is deze onderzoekingsmethode fout. Het onderwerp "Bestaat God wel of niet?" houdt de meeste mensen al eeuwenlang bezig. Tot nu toe geen resultaat. De Bijbel erkent het probleem en heeft wel het antwoord op de vraag:"..hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard." (Romeinen 1:19 Statenvertaling) Wat is nu van God kenbaar of zelfs zichtbaar? Ook hier geeft ons de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, de oplossing van dit mysterie:


"Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn."
Romeinen 1:20 (Statenvertaling)


Hoe heeft de hele mensheid op die Gods openbaring in de schepping gereageerd? De mensen hebben God niet als God verheerlijkt, noch Hem dank en lof ervoor gebracht! Daarom concludeert de Bijbel:"Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden." Romeinen 1:21-22 (Statenvertaling) De overleggingen van de mensen, zoals René Descartes die een toverformule "Ik denk, dus ik besta" had bedacht en het bestaan van God in twijfel trok, degenereren en lopen op niets uit. Dat men het bestaan van God tenslotte totaal loochent - zoals het tegenwoordig materialisme leert - is niets anders dan een ontaarding van het menselijk denken. Nieuw is de gedachte van het atheïsme beslist niet. Al 3000 jaar geleden wist koning David ervan en zei kort en bondig in de Bijbel:"De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God." Psalm 14:1


Er is wel een mogelijkheid om het bestaan van God door het verstand te kennen en te beamen. Daaruit komt een verdere en zeer belangrijke vraag: Is er buiten het verstandsmatige kennen een verdere kennismethode, waarmee de mens God persoonlijk in zijn leven kan ervaren? (5) Ja, die is er beslist! Het Bijbelse antwoord luidt heel eenvoudig: geloven. Met 'geloven' wordt niet een onzekere, vrijblijvende en inhoudsloze zaak bedoeld zoals agnosten doen. (bijvoorbeeld: Ik geloof dat er ergens een God moet bestaan, alleen ben ik er niet helemaal zeker van) Wat het geloof precies inhoudt, betekent geloof letterlijk 'vertrouwen, zich toe vertrouwen.' De Bijbel geeft daarvoor de volgende definitie:"Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, een bewijs der zaken, die men niet ziet." Hebreeën 11:1 (Statenvertaling) Verder geeft de Bijbel een helder en duidelijk verklaring:"Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet onstaan is uit het waarneembare." Hebreeën 11:3 Dat wil zeggen: uit dingen die met de zintuigen waargenomen kunnen worden. Over het buitengewone en grote belang van het geloof wordt bovendien ook gezegd:"Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken." Hebreeën 11:6


In tegenstelling tot de mens is God niet gebonden aan tijd en ruimte. Hij is niet hetzelfde als de sterfelijke mens. Hij is eeuwig en oneindig, omdat Hij tijd, ruimte en dimensie overstijgt en alle tijd, ruimte en dimensie aan Hem ondergeworpen zijn. Dat wil zeggen: alle natuurwetten zijn ondergeworpen aan God en gehoorzamen Hem. Alle dingen hebben inderdaad hun bestaan in Hem. Zonder het bestaan van God zouden we zeker niet bestaan!! Verder vertelt de Bijbel dat God ook de onzichtbare, geestelijke en onstoffelijke wereld heeft geschapen. In Colossenzen 1:15-17 lezen we dat God 'tronen, machten, heerschappijen en overheden' heeft geschapen. De "tronen, machten, heerschappijen en overheden" slaan duidelijk op de engelen (Hebreeuws: Mal'akh oftewel Malachim). Uit de beschrijving blijkt dat het om een hiërarchie gaat. In Efeze 6:12 komen we dezelfde beschrijving tegen, alleen van een heel ander aard als het om overheden, machten en wereldbeheersers gaat. Het enige verschil is dat 'tronen'  niet in Efeze 6:12 wordt voorkomt. De 'tronen' zijn een engelensoort en staan in het Bijbelboek Ezechiël bekend als wielen (Hebreeuws: Ophanim). Daarom worden Ophanim in verband met het visioen van Ezechiël 'tronen' genoemd, omdat zij als wielen (raderen) de dragers van de troon van God zijn vandaar hun naam. (Ezechiël 1:15-18) In Colossenzen 1:16 noemt Paulus hen thrones, Grieks woord voor tronen. Soms worden de wielen in verband met Daniël 7:9 als gagal of de wielen van gagallin genoemd. Cherubijnen (Hebreeuws: Cherubim) worden ook in verband met de tronen gebracht, omdat hun geest in de raderen zit. (Ezechiël 1:19-21) Denk maar aan de Ark van het Verbond, waarop twee cherubs staan. De ark stelt de troon van God voor. De cherubs zijn de meest verheven geschapen wezens. Ze zijn de bewakers van Gods troon. Ook hadden de cherubs met uitgetrokken en vlammende zwaard Adam en Eva van het paradijs verdreven. Maar in de tabernakel zijn ze echter verbonden met genade. Een waarschuwing: Cherubs (of cherubijnen) mogen absoluut niet verward worden met cupido's, putti's!! Cupido's zijn nergens in de Bijbel te vinden en daarom moeten we hen toeschrijven aan de menselijke verbeelding. Bovendien zijn cupido's van heidens oorsprong. Wel kan de Bijbel hen als boze geesten identificeren! En een ander engelensoort worden heerschappijen (Hebreeuws: Hashmallim. Latijns: Dominatio. Grieks: Kyriotites) genoemd. En nog veel meer. Veel mensen denken dat alle engelen in de hemel hetzelfde zijn en vleugels hebben. Maar dat is misverstand. Anders dan de cherubijnen en serafijnen die wel vleugels bezitten, hebben de aartsengelen (ook wel bekend als 'zonen van God'. In het Hebreeuws: B'nai Elohim) geen vleugels! Nergens vinden we in de Bijbel dat de aartsengelen vleugels hebben. De aartsengelen worden meestal als boodschappers beschouwd, omdat ze in het Hebreeuws malachim, wat betekent boodschappers, genoemd zijn. Malachim is een algemene woord voor engelen. De bekendste aartsengel is Michaël. Alle soorten engelen zijn reëel en wel levende wezens (in het Hebreeuws: Chayot HaKodesh). Alleen zijn ze niet van vlees en bloed, omdat ze een geestelijk lichaam bezitten. Volgens de Bijbel zullen de gelovigen, zowel wedergeboren christenen als Messiasbelijdende Joden, bij hun opstanding uit de dood een nieuw en onvergankelijke lichaam ontvangen. (I Corinthiërs 15:35-49, Matthéüs 22:30) 


Een Middeleeuwse houtsnede: ontdekking van de hemel
Als we Efeze 6:12 lezen, gaat deze Bijbeltekst hier om gevallen engelen die hun oorspronkelijke woonplaats hadden verlaten. (2 Petrus 2:4, Judas 1:6) De engelen die in zonde waren gevallen, worden duivels, demonen en boze geesten genoemd en staan onder aanvoering van de duivel. Wie kent de duivel niet, de afschrikwekkende afbeelding van een gestalte met bokkepoten, staart, horens en drietand? Dit zo dikwijls tot schertsfiguur vervaardigde product van de menselijke verbeelding moet dat geheimzinnige wezen voorstellen, dat in de Bijbel als 'satan' aangeduid wordt. Een andere naam van dit sinistere wezen is 'lucifer'. Lucifer betekent letterlijk 'lichtdrager'! Vandaar de naam illuminati (een latijns woord voor verlichten)! Hoewel de meeste mensen (zelfs ook de kerkleiders en heel veel christenen!) niet in het bestaan van de duivel geloven, verzekert de Bijbel ons dat hij en zijn hele leger demonen wel echt bestaan! De satan is de absolute vijand van God en alle mensen; door zijn geraffineerde werk als verleider tot zonde wil hij God en mensen uit elkaar drijven. Daarom strijdt hij ook zeer fanatiek tegen Gods verlossingwerk voor de hele mensheid door Jezus Christus. De naam satan betekent tegenstander. Waarom de duivel als afzichtelijke wezen met bokkepoten, staart en horens door de mensen wordt afgeschilderd, hebben we nog geen idee. De Bijbel vertelt ons alleen dat de duivel van oorsprong een geschapen en hoogst verheven engel van volmaakte schoonheid was. Door zijn hoogmoed was hij echter gevallen. De meesten van ons kennen wel een spreekwoord: Na hoogmoed komt de val. Sommige Bijbelgeleerden en commentatoren denken dat de duivel een aartsengel was en tot de groep 'zonen van God' gerekend werd. In Job 1:6 lezen we dat de zonen van God bijeen kwamen om zich voor God te stellen. Onder de zonen van God bevond zich satan ook. Maar als we het Bijbelboek Ezechiël gaan lezen, merken we dat de duivel van oorsprong een cherub was geweest! (Ezechiël 28:14) Dus kan hij niet tot de zonen van God gerekend worden! Heel veel Bijbelgeleerden, Joodse en christelijke commentatoren en christenen vinden het een raadsel waarom satan zich als één van de zonen van God voorstelde en hoe het mogelijk was dat de andere zonen van God  hem niet hadden herkend. Alleen God had hem wel herkend en vroeg hem vanwaar hij kwam. De oplossing van het raadsel vinden we ook in de Bijbel. In 2 Corinthiërs 11:14 blijkt dat de duivel zich als de engel des lichts voordeed. Vandaar zijn vermommingen! De duivel is beslist géén middeleeuwse fabeltje en ook geen product van de menselijke verbeelding. Door de hele Bijbel heen worden we verzekerd van het werkelijke persoonlijke bestaan van de duivel en zijn demonische aanhang! Ook moslims, hindoes en boeddhisten geloven in het bestaan van de duivel. De Chinese wijsgeer Confucius zei:"Je hoeft je niet druk te maken over boze geesten, maar houd er wel rekening met hun bestaan." 


De Bijbel openbaart ons het boosaardige en zeer wrede karakter van de duivel. Jezus Zelf wijst ons op de boosaardige natuur van satan, wanneer Hij hem een 'MENSENMOORDER VAN DEN BEGINNE' en een 'leugenaar' noemt, die niet in de waarheid staat en een vader van de leugen is.  (Johannes 8:44) Het tegenwoordige wereldsysteem, dat opgebouwd is op de grondregels van geweld, hebzucht, eerzucht en zondige genoegens, is geheel gebaseerd op de ware natuur van satan. Het systeem was ook de omkoopprijs, die satan Jezus Christus aanbood. Here Jezus wees het aanbod echter af. De satan wordt in de Bijbel 'vorst der duisternis' en 'overste van de wereld' genoemd. Zijn systeem is inderdaad gestoeld op corruptie, want hij is zelf ook corrupt. In Ezechiël 28:18 lezen we dat Lucifer 'onrecht deed bij zijn koophandel'. Deze Bijbeltekst wijst erop dat satan al rééds voor zijn val veel engelen had omgekocht. Corruptie, trots, hebzucht, machtswellust en eerzucht vinden allemaal hun diepe oorsprong in het karakter van de duivel. Ook is satan de bron van alle ellende op aarde. Heel veel geleerden, filosofen, humanisten, psychologen en psychiaters kunnen niet verklaren waarom zoveel kwaad op aarde geschiedt en waar het kwaad vandaan komt. Alleen hebben ze een leugen bedacht dat het kwaad slechts 'een oerdrift' is van de mens. Alleen de Bijbel heeft een zeer betrouwbare verklaring waar het kwaad vandaan komt en wijst satan aan als de bron van het kwaad. Niet het kapitalisme of het zionisme is de bron van het kwaad, maar de duivel zelf! Als 'vorst die in de lucht heerst' staat hij aan het hoofd van een geweldig leger van demonen, zoals Efeze 6:12 hen beschrijft. Het Nieuwe Testament geeft ruimschoots getuigenis van de werkelijkheid en de persoonlijkheid van de demonen. De demonen waren engelen die in dienst van God stonden, maar samen met hun heer, de satan, afvallig zijn geworden. Het streven en het gezamenlijke doel van de demonische machten is het beïnvloeden van de mensen, het kapot maken van de relatie van de mensen met God, het geestelijke en lichamelijke leven van de mens te vernietigen en de mens aan te zetten tot het kwaad. Ook zijn de boze geesten in staat om bezit te nemen van het menselijke lichaam, waarna de mens geheel hun willoze instrument wordt. Dat noemen we bezetenheid. Demonische bezetenheid komt in het Westen relatief weinig voor, maar de demonische besmetting is echter zo groot, zonder dat de mensen het in de gaten krijgen! Met grote verbetenheid strijden de demonische machten onafgebroken tegen Gods verlossingsplan met de hele mensheid. Eerder hadden zij getracht Jezus   (in het Hebreeuws: Yeshua. Jezus betekent letterlijk: God redt) die als de Heiland op aarde kwam om ons te redden van de zonde, te doden. (Matthéüs 2:13-18) Het lukte satan en zijn demonische legers aanvankelijk Jezus door middel van kruisiging te vermoorden, maar zij leden grote nederlaag, toen het bleek dat de kruisdood van Jezus de verzoening tussen God en de mens had bewerkstelligd. (I Corinthiërs 2:8, Hebreeën 2:14) Door de Opstanding uit de dood verbrak Jezus de macht van de duivel over de mens.  Eeuwenlang hebben dezelfde demonische machten het Joodse volk getracht te vernietigen en van de aardbodem te laten verdwijnen. Waarom? Er zijn drie redenen waarom satan het volk Israël hartgrondig haat en wil vernietigen:


 God heeft het Joodse volk uitverkoren om een zegen voor alle volken te zijn: "..in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden." (Genesis 12:3b Statenvertaling) Ja, God wil via Israël alle volken zegenen. Daarom heeft God ook tegen Abraham, de stamvader van het Joodse volk, gezegd:"En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt." (Genesis 12:3a) Daarom wil de duivel niet dat alle volken gezegend zouden worden door Israël. Geleerden, historici, politici en gewone mensen kunnen niet verklaren waarom de Joden het meest verachtelijke, vertrapte en vervolgde volk zijn. Zonder Bijbelse kennis kunnen zij de echte bron van het antisemitisme niet verklaren en achterhalen! 
2 Uit het Joodse volk zou de Messias geboren worden. In Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob zei Jezus;"Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden." (Johannes 4:22 Statenvertaling) In de NBG-vertaling lezen we: het heil is uit de Joden. In Genesis 49:10 en Hebreeën 7:14 lezen we dat de scepter van Juda (Hebreeuws: Yehuda. En het woord voor 'Jood' is Yehudi) niet zal wijken noch de wetgever, totdat Silo komt en alle volken zullen Hem gehoorzamen. Uit de genoemde teksten komen we tot conclusie dat met "zaligheid", "Silo" wordt de Messias Jezus (Hebreeuws: Yeshua Ha Mesjiach) bedoeld. De duivel wilde niet dat de Messias zou komen. Daarom had satan getracht Jezus om te brengen, zodat er geen redding voor de hele mensheid mogelijk is. 
3 Nu het Joodse volk na eeuwenlange omzwerving op aarde naar het oude vaderland terugkeert en Israël als de jonge Joodse staat weer herleefd is, maakt de Bijbel echter duidelijk dat Here Jezus niet al zal terugkeren op aarde voordat de Joden zich opnieuw gevestigd hebben in Jeruzalem en het Beloofde Land. Want er staat geschreven in de Heilige Schrift:"De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen." (Romeinen 11:26-27) Dat is de reden waarom satan de wederkomst van Jezus meer dan haat en vreest. Hij wil absoluut niet dat Jezus zou terugkomen om met Zijn volk Israël een Messiaanse vrederijk op aarde te stichten. Ook wil satan niet dat hij straks voor duizend jaar in de donkere afgrond, een onderaardse gevangenis, gebonden zal worden, waarna hij voor korte tijd zal worden vrijgelaten om vervolgens voor eeuwig te worden opgesloten in de poel van vuur. (Openbaring 20:1-3) Met alle middelen die de duivel voorhanden heeft, bestrijdt hij de wederkomst van Jezus, omdat hij heel goed weet dat Jezus' terugkeer het einde zal inluiden van zijn periode als 'de god van deze wereld'. 


Dat zijn de drie redenen die het antisemitisme ook verklaren! De duivel is de bron van het antisemitisme en zet de mensen aan tot Jodenhaat. Ook al realiseren zéér veel mensen zich niet waarmee zij eigenlijk bezighouden. Heel wat psychologen en historici hebben altijd zich afgevraagd wat Adolf Hitler zich eigenlijk bezielde om de Joden zo verschrikkelijk te haten. De Jodenhaat vloeit niet alleen voort uit het hart van de mens. Bij Adolf Hitler komt de Jodenhaat niet alleen tot uiting. De Jodenhaat is ook demonisch ingegeven! Een aantal ooggetuigen bevestigde dat Adolf Hitler een bezetene was. Dat willen psychologen en historici niet graag geloven! Maar de getuigenverklaringen van aantal vooraanstaande nazi's zijn onbetwistbaar en bevestigen gezamenlijk dat Adolf Hitler inderdaad door demonen was bezeten. Tijdens de processen in Neurenberg, na de Tweede Wereldoorlog, vertelde admiraal Donitz dat Hitler een "wezen was dat krachten deed uitstromen" en dat "een geweldige suggestieve macht" had. (6) Hermann Rauschning zei ook:"Hitler gaf zich over aan machten die hem met zich meevoerden - machten van duister en verwoestend geweld. Hij dacht dat hij nog vrijheid van handelen bezat, maar reeds lang was hij gebonden aan een magisch iets dat zeer wel omschreven kan worden als de werking van boze geesten.." (6) Niet alleen Hitler was bezeten door de demonen, maar ook heel veel nazi's, zowel hooggeplaatsten als SS-ers, zijn demonisch bezeten. De satan gebruikte hen als instrumenten om het Joodse volk uit te roeien. De Holocaust (de Joden noemen hem Shoa) was het ongekende climax in de geschiedenis van het Joodse volk geweest. Een derde deel van de Joodse wereldbevolking was uitgeroeid. Ondanks zijn verwoede pogingen kon satan niet verhinderen dat de Joden uit alle delen van de wereld naar hun oude vaderland terugkeren en de staat Israël in 1948 uitgeroepen werd. Nu gebruikt de duivel de Arabische volken en de islam om Israël te vernietigen! Derek Prince schreef:"De satan is beter op de hoogte van Bijbelse profetie dan de meeste predikers. Hij weet wat hem te wachten staat en hij strijdt met al zijn mogelijkheden, gebruikt elke slinkse streek, list en leugen, die hij maar bedenken kan, om de situatie te voorkomen die de weg naar de wederkomst van Christus vrijmaakt." (7) Indien het de duivel wel lukt Israël te vernietigen, dan kan Jezus niet terugkomen om een vrederijk op aarde te stichten. Dan is er ook geen hoop meer voor alle mensen! Derek Prince schreef helder en duidelijk:"Zonder het Joodse volk zijn er geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, is er geen Bijbel en geen Redder!" (4) Vandaag woekert het antisemitisme als een aanzwellende kanker nog steeds voort in Europa, de Verenigde Staten, de Arabische landen en heel veel landen. In één woord: de hele wereld keert zich tegen Israël! De Arabische lente, zoals het Westen hem liefkozend noemt, is eigenlijk geen lente maar herfst die op het punt staat een islamitische winter te baren. Het heeft veel te maken met de strijd om Jeruzalem. U kunt bijna geen krant in de hele wereld openslaan of het journaal niet volgen zonder verwijzingen naar actuele gebeurtenissen in Israël en Jeruzalem tegen te komen. Bijna de helft van alle resoluties van de Verenigde Naties gaat over het Midden-Oosten, in het bijzonder over Israël. Niemand begrijpt wat de onderliggende reden is voor alle aandacht en controverse en zelfs het voortdurende geweld dat gepaard gaat met het feit dat Jeruzalem door Joden nu wordt bewoond. Er zijn onvoldoende logische of politieke redenen, die de wereldwijde ophef over Jeruzalem kunnen verklaren. Over Jeruzalem schreef Derek Prince:"Het is nog altijd een relatief kleine stad, met minder dan een miljoen inwoners, in een smalle strook land, zo klein dat ze op sommige landkaarten niet eens zichtbaar is. De stad ligt in een land met ongeveer vijf en een half miljoen inwoners, wat in vergelijking met de rest van de wereld slechts een druppel in een emmer water is!" (7) Voor zeer veel mensen is er nog geen praktische reden om te bedenken wat de wereldwijde ophef over Jeruzalem kan worden verklaard. De hoofdreden is GEESTELIJK, hoewel de westerse politici (en ook niet-westerse politici) dat niet begrijpen. Er zijn ook heel weinig christenen die dat echt begrijpen. Voor mensen die niet in God en de Bijbel geloven, is dat onbegrijpelijk! Toch is het een geestelijke zaak. Want de strijd om Jeruzalem is de strijd tussen God en satan, de strijd tussen de hemelse legers en de demonische machten en de strijd tussen goed en kwaad, die in de hemelse gewesten woedt!! Het gaat namelijk om de wederkomst van de Here Jezus Christus, Yeshua Ha Mesjiach in Zijn hoogsteigen persoon, om Zijn heerschappij te vestigen op aarde! Daarom zit de geestelijke macht achter de Arabische lente.Achter de Arabische lente zijn de demonische machten in de onzichtbare wereld bijzonder actief, al realiseren we ons niet! De Arabische lente is in werkelijkheid aangestuurd door deze machten in de hemelse gewesten. Ook regeringen, koninkrijken en republieken worden aangestuurd door de boze demonische machten. De domme en onwetende westerse politici beseffen niet dat hun regeringen door de geestelijke machten ook aangestuurd zijn om sancties tegen dictatoriale regimes van Muammar Khadaffi, Hosni Moebarak en Bashar al-Assad aan te kondigen en militaire hulp te verlenen aan de islamitische opstandelingen. Ook zitten de geestelijke machten achter de VN wat resoluties tegen Israël en het Midden-Oosten betreft! Ook zijn werelds machtige organisaties en genootschappen, de CFR, de Bilderbergclub, de illuminati, het Vaticaan de instrumenten van de geestelijke machten. De columnist Bart Repko  schreef terecht:"Er heerst een strijd van leven op dood in de onzichtbare wereld. Alle machten van de hel keren zich tegen de plannen van de God van Israël. Uit alle macht trachten zij te verhinderen dat Gods plannen met Israël en deze wereld in vervulling zullen gaan. Ze proberen te verhinderen dat de Joodse Messias Jeshua terugkeert in Jeruzalem, Israël. Dat is de enige reden dat Israël in de hoek staat waar de klappen vallen. Machtige, onzichtbare vorsten controleren en manipuleren onze politieke leiders en machthebbers." (8) 


Heel interessant wordt het als de columnist Bart Repko verder schreef:"Het zou me niets verbazen als deze 'vorst van Perzië'  de vorst van de islam is. De enorme onrust die op dit moment gaande is in de landen die Israël omringen, moet in dit licht worden gezien. Ik meen dat de 'vorst van Perzië' als een der machtigste vorsten de omringend moslimlanden opschudt. Als een octopus zullen talloze moslimtentakels zich in een wurgende greep rond de smalle hals van Israël proberen te klemmen. In één tentakel houdt deze octopus een klein vlaggetje omhoog met de tekst 'democratische hervormingen.' We trappen er enthousiast in. Oude, decadente leiders die in slaap gedut zijn door hun macht en weelde, worden aan de kant geschoven en zullen plaatsmaken voor krachtige islamitische leiders. Je zult geestelijk inzicht moeten ontvangen om te begrijpen hoe laat het is op Gods horloge. Oude tijden keren niet meer terug." (8) Inderdaad is er geen weg meer terug. 


De vraag is wie 'de vorst van Perzië' die momenteel de vorst van de islam is, is. Dat zullen we in het volgende en allerlaatste artikel gaan lezen. Wat er momenteel is gebeurd in de Arabische landen, moeten we ons niet langer misleiden door de media, politici of uw dominee of voorganger die zonder Bijbelse kennis niet iets kunnen afweten van Israël en het Midden-Oosten! Laat u ook niet misleiden door Midden-Oostendeskundigen! Vaak slaan zij de plank mis, omdat ze de Bijbel niet ten volle kunnen begrijpen. Want de Bijbelse profetieën over het Midden-Oosten gaan binnen korte tijd in vervulling!  


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                   Paul
Bronnen en referenties:


(1) Het Geheimenis der Wetteloosheid. Door J.I. van Baaren
(2) Israël Today: Israël krijgt de schuld van onrust in de Arabische wereld. 2-03-2011
(3) Islamitisch Fundamentalisme in het licht van de Bijbel. Door J.I. van Baarn
(4) Israël in het nieuws. Door Derek Prince
(5) Wij willen alleen maar je ziel. Door U. Baümer
(6) Christus of ideologie? Door J.A.E. Vermaat
(7) Wachters op de muur. Door Derek Prince
(8) Israel Today column Bart Repko. April 2011

Geen opmerkingen: