donderdag 10 november 2011

De Kristallnacht: een schande voor de mensheid. Deel 3De lessen geleerd?

Wat er tijdens de Kristallnacht was gebeurd, mogen we dit nooit vergeten. De Kristallnacht en de Holocaust (de Shoa) zijn de zwarte bladzijden in de geschiedenis van de mensheid. De Kristallnacht is ook een schande voor de hele mensheid! Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren de gruwelen van het nazi-regime bekend gemaakt. Vooral de dood van zes miljoen Joden schokte iedereen. Het Duitse volk werd met de gruwelen van het nazi-regime geconfronteerd en zocht in plaats van verootmoediging en berouw tonen een soort excuus. "Wir haben es nicht gewusst!" Met het soort excuus hadden de Duitsers hun handen in het water gewassen, zoals Pontius Pilatus het deed. (Matthéüs 27:24) Maar het water neemt de bloedschuld van het Duitse volk echter niet weg. Alleen het bloed van Jezus Christus kan de zonden wegnemen. Helaas hebben het Duitse volk, de Duitse regering en de Bondsdag hun schuld nog steeds niet beleden aan de God van Israël. Berouw, bekering en vergeving zijn noodzakelijk en kunnen genezing brengen aan het Duitse volk én de verzoening tussen Duitsland en Israël bewerkstelligen. Hoewel de Duitsers "niemals wieder!" roepen, blijft de schuld op hen rusten. Evenals de vloek des Heren.

De grote vraag is of wij, alle mensen, de lessen van de Kristallnacht en de Shoa, wel geleerd hebben. Of toch niet. Helaas luidt het antwoord: NEE. De mensen hebben nog steeds niets geleerd van de dure lessen van het verleden! Een citaat van de Duitse filosoof Hegel:

"De geschiedenis leert ons dat de mens niets heeft geleerd van de geschiedenis."

Hegel had gelijk, ook al verfoei ik zijn Hegeliaanse dialektiek. (De Hegeliaanse dialektiek werd vaker gebruikt door communisten en nazi's) Op één punt ben ik het wel eens met Hegel wat de les van de geschiedenis betreft. De geschiedenis herhaalt zich telkens weer. Het bloedige verleden is alweer vergeten. Boycot van Israëlische producten bewijst dat de mens helemaal niets geleerd heeft van de geschiedenis. Men is een zeer lange en bewogen geschiedenis van Jodenvervolgingen helemaal vergeten: de eerste georganiseerde pogrom in Worms in 1096, waarbij meer dan 700 Joden het leven verloren, de verdrijving van de Joden uit Engeland en Wales in 1290, slachtingen onder de Joden door de kruisvaarders, de pogrom in Sevilla, Spanje in 1391 waarbij duizenden Joden om het leven kwamen, de Spaanse Inquisitie in 1492 en de verdrijving van Joden uit Spanje, het oprichten van de Joodse getto's door paus Paulus IV, het afslachten van de hele Joodse gemeenschappen in Polen door de Kozakken en de Russen, de pogroms in het tsaristische Rusland, de zaak Dreyfus in Frankrijk,  de Holocaust in nazi-Duitsland en het bezette Europa. Dat zijn maar enkele voorbeelden uit de geschiedenis. Het antisemitisme is nu nog steeds springlevend! Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, de Arabische wereld en nog andere landen!! In Nederland en de rest van Europa en in de Verenigde Staten roepen de anti-Israëlische boycotactivisten die zich solidair verklaren met het zogenaamde Palestijnse volk, om economische boycot van Israël. Hun boycot-actie roept nare herinneringen op aan de boycot van Joodse winkels in nazi-Duitsland. (lees mijn artikel "De vloek van anti-Israël boycot") In Schotland is onlangs een wet aangenomen dat de Israëlische producten niet op de markt gebracht mogen worden. Men heeft de dure lessen van het verleden helemaal niets geleerd. De linkse activisten beschuldigen Israël ervan een apartheidspolitiek te bedrijven. Hun beschuldigingen zijn absoluut onwaar en ongegrond. De ware drijfveer van de linkse activisten is Jodenhaat.

Vandaag hebben zeer veel mensen de historische lessen nog steeds niet geleerd! De Occupy demonstranten hebben zichzelf bewezen dat zij helemaal niets hebben geleerd van de geschiedenis. Bij 'Occupy Wall Street' demonstraties neemt het aantal antisemitische uitbarstingen toe. Antisemitische incidenten baren de Amerikaanse Joodse gemeenschap en de Israëliërs grote zorgen. De incidenten begonnen toen een eenzame demonstrant een bord droeg, waarop "Zionisten controleren Wall Street" staat te lezen, en betuigde dat de Amerikaanse economische ellende "kan worden teruggevoerd op de Joden." Sindsdien was deze boodschap opgepikt door andere demonstranten bij 'Occupy Wall Street.' Al in 1967 had de Amerikaanse voorvechter van de burgerrechten voor de zwarten, Martin Luther King, ernstig gewaarschuwd dat mensen die zich antizionisten noemen, in feite antisemieten zijn. "U beweert, mijn virend, dat u niet de Joden haat, maar alleen 'anti-zionist' bent. Dan zeg ik...als mensen kritiek hebben op het zionisme, bedoelen ze de Joden. Ze praten antisemitisch,"aldus Martin Luther King. (1) Blijkbaar zijn de Occupy demonstranten de waarschuwing van Martin Luther King helemaal vergeten, alleen maar omdat zij de lessen niet ter harte nemen!! De term 'Zionisten controleren Wall Street' roept echter herinneringen op aan de nazi-leuzen die stellen dat 'Joden het internationale bankwezen beheren.' De geschiedenis herhaalt zich. Daarom zijn twee foto's hieronder geplaatst om u ervan te overtuigen dat de leuze van de Occupy demonstrant wel antisemitisch is en precies hetzelfde is als de nazi-karikatuur. Op de nazi-karikatuur staat te zien dat een Joodse bankier op de geldbuidel zit, waarop de onderstaande tekst te lezen;"De god van de Joden is het geld.."

Nazi-karikatuur; de Joodse bankier

Vergelijk de nazi-karikatuur met het bord van de Occupy demonstrant.. Verder heb ik geen commentaar voor u!

Antisemitische tekst Occupy;
Google - Zionists control Wall Street
Nog een ander foto:

Antisemitische tekst Occupy; Joodse miljardairs
Een andere demonstrant in New York riep;"bijna alle managers van het hedgefunds en bankiers op Wall Street behoren tot een kleine etnische groep. Ze zijn allemaal Joods. Er is een samenzwering in dit land waar Joden de controle hebben over de media, de financiën. Ze hebben geld gebundeld om de controle te krijgen over Amerika." (2) De taal is duidelijk antisemitisch. Precies hetzelfde hadden de nazi's anti-Joodse uitspraken gedaan. Hitler schreef in Mein Kampf;"De Joden zijn de meesters van het kapitalisme en hun doel was het om vrije volkeren onder het slavenjuk van het internationale Joodse grootkapitalisme te dwingen." Om u ervan te overtuigen dat de teksten van de Occupy demonstraties precies hetzelfde zijn als de nazi-propaganda, is de afbeelding van de nazi-propaganda hieronder geplaatst.

Antisemitische naziposter;
De eeuwige Jood
Eerder had de leider van de Amerikaanse nazi-partij, Rocky Suhayda, zijn steun voor 'Occupy Wall Street' betuigd. Zijn uitspraak stond op zijn website te lezen:"Wie bezit rijkdom en macht in dit land? De Joodse kapitalisten! Wie is dan ook de grootste vijand die deze vuiligheid laat gebeuren? De Joodse kapitalisten!" (2) In Los Angeles zei demonstrante Patricia Mc
Allister (waarschijnlijk lerares) die bij Los Angeles Unified School District werkte;"Ik denk dat de zionistische Joden deze grote banken en onze Federal Reserve leiden, die niet wordt geleid door de federale regering. Die Joden moeten worden weggestuurd uit dit land!" (2) Al hun uitspraken bewijzen voldoende dat de geschiedenis zich weer herhaalt. Een organisator van de Occupy beweging heeft een reeks complottheorieën dat de Joden het Amerikaanse buitenlandse beleid gecontroleerd zouden hebben. (2) De bewering van de organisator is absurd en onwaar. Niet de Joden, maar de anti-zionist Barack Obama (een moslim en een vrijmetselaar in vermomming), enkele leden van de Moslim Broederschap en de vrijmetselaars bepalen het Amerikaanse buitenlandse beleid, die in de laatste jaren steeds meer anti-Joods en anti-Israëlisch is. Barack Obama wordt ook als de drijvende kracht achter de Arabische Revolutie gezien, omdat hij een belangrijke rol speelt in de Arabische opstanden die niks te maken hebben met democratie en vrijheid.


De Israëlische krant Yediot Achronot vond de anti-semitische uitbarstingen van de Occupy demonstraties "moeilijk om naar te kijken." (2) Een Israëlische commentator zei:"Het is net als nazi-Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog. Denkt u dat dit soort laster niet kan gebeuren?" Veel Amerikaanse commentatoren hebben in de media naar voren gebracht dat slechts een klein deel van de deelnemers aan de Occupy beweging openlijke antisemieten zijn. Maar anderen wijzen erop dat HET NAZI-ANTISEMITISME ALS EEN RANDVERSCHIJNSEL IN DUITSLAND BEGON VOORDAT HET UITEINDELIJK DE BINNENLANDSE AGENDA VAN DIT LAND BEPAALDE IN DE JAREN 40. Een groeiend aantal Israëliërs en Joodse organisaties ergeren zich aan het ontbreken van een duidelijke en stellige afwijzing van de hatelijke retoriek van de Occupy beweging door de grote media en politieke leiders, dan over paar Occupy demonstranten. (2)

Een gebeurtenis in Boston bevestigt de vrees dat de 'Occupy Wall Street' beweging een anti-Israëlische en anti-semitische ondertoon heeft. De media hadden het ernstige incident bewust genegeerd. Het incident roept wel herinneringen aan de Kristallnacht op. Tijdens de Kristallnacht hadden de nazi's Joodse winkels, woningen en weeshuizen bestormd en grote vernielingen aangericht en de synagogen in brand gestoken. De geschiedenis herhaalt zich nu, toen de 'Occupy Boston', een tak van de Amerikaanse beweging 'Occupy Wall Street' op vrijdag 6 november 2011 het Israëlische consulaat in Boston bestormde. Een aantal activisten wist in te breken in de lobby van het consulaat, waar op dat moment niemand was, omdat de Joodse sabbat al was begonnen. De bestorming was een reactie op Israëlische onderschepping van de nieuwste Gazavloot, die een poging deed om de maritieme blokkade door te breken.

Occupy demonstranten op mars naar het
Israëlische consulaat in Boston
En kijk naar de onderstaande videoclip hoe de Occupy demonstranten het Israëlische consulaat bestormden en bezet hielden. Deze videoclip is nooit vertoond op het door veel Nederlanders 'betrouwbaar' geachte NOS-journaal!!! De Nederlandse media zwijgen in alle talen.


Kade Ellis, de organisator van Occupy Boston, die een minitieus verslag publiceerde van de gebeurtenissen, twitterde op haar Twitter-account:"Geen dubbeltje meer! Zelfs geen stuiver! Geen geld meer voor Israëlische misdaden!" De Amerikaanse senator Scott Brown van Massachussetts veroordeelde de bestorming van het consulaat krachtig. "Deze groep demonstranten heeft een giftige boodschap die duidelijk moet worden weerlegd,"zei Brown. "Het was schokkend om de demonstranten anti-Israëlische slogans te horen zingen als steun aan de door terroristen gesteunde intifada, die zoveel ellende en dood in Israël heeft veroorzaakt." (4) Ik voeg hier eraan toe: De bestorming van het Israëlische consulaat door Occupy demonstranten in Boston is een openlijke aanval op de Joodse staat Israël en het Joodse volk! Het incident in Boston werd door de media en de activisten afgedaan als "acties van een kleine minderheid van dwazen." Maar...de mars naar het Israëlische consulaat in Boston was een gesanctioneerde gebeurtenis, vermeld in de officiële lijst op de website van 'Occupy Boston.' De onderstaande foto van de website 'Occupy Boston' bewijst dat de Occupy demonstranten hun steun verlenen aan Gaza flotilla.

Website Occupy Boston

 In Gods ogen maakt de wereldwijde Occupy beweging zich schuldig aan het antisemitisme!

Heeft Nederland de lessen van de Kristallnacht ook geleerd??

Een goede vraag! Helaas heeft Nederland de lessen van de Kristallnacht helemaal niets geleerd! De geschiedenis vertelt ons dat de Nederlandse regering van Colijn na Kristallnacht op 15 december 1938 de grens voor Joodse vluchtelingen sloot en het toelatingsbeleid had verscherpt. De Nederlandse minister van Justitie, Carel Goseling, had de Joodse vluchtelingen tot ongewenste vreemdelingen bestempeld. De houding van de toenmalige regering was ongehoord schandalig. Vooral premier Colijn was streng gereformeerd. Duidelijk is wel dat de Nederlandse kerken de valse vervangingstheologie aanhangen en anti-Joods zijn. Ook hebben de kerken de Jood Jezus en de Joodse Bijbel gekaapt. En de niet-Joodse en christelijke kunstenaars hebben Jezus als "blondharige" afgeschilderd. Zelf de nazi-ideoloog Alfred Rosenberg had Jezus tot "Ariër" verklaard! Over hun weerzinwekkende en zondige houding is niet te spreken. De regering Colijn werd wel door het parlement gedwongen de toelatingsquata te versoepelen. Toen Nederland in de oorlogsjaren bezet werd door de Duitsers, besloten de bezetters onder leiding van Seyss-Inquart dat alle Joden uit Nederland moesten verdwijnen. Joodse eigendommen werden onteigend en geplunderd. De anti-Joodse maatregelen werden ook genomen. Vanaf 1942 vonden razzia's plaats. Veel NSB-ers hadden de Duitsers geholpen bij de opsporing en arrestatie van Joden. De echte drijfveer van de NSB-ers die Jodenjagers werden, was niet alleen geldzucht, maar ook Jodenhaat. Van de naar schatting 140.000 Joden die Nederland in mei 1940 telde, waren er ongeveer 101.800 in Auschwitz en andere vernietigingskampen vergast, doodgemarteld, verhongerd of op andere wijze omgebracht. In totaal waren in Europa door de nazi's zes miljoen Joden vermoord, een genocide die in de geschiedenis zijn weerga niet kent. Nederland kende, op Polen na, de grootste Jodenvernietiging van Europa: 87 procent van de Joodse bevolking overleefde de Duitse bezetting niet. (4)

Weinige Joden die de Shoa overleefden en naar Nederland terugkeerden, waren zwaar getraumatiseerd. Ze waren helemaal berooid of van hun bezittingen beroofd. Schandalig was dat Joodse woningen van voor de oorlog inmiddels door anderen bewoond werden, moesten de overlevende Joden zonder hulp van familie die immers omgebracht was door de nazi's, een ander woning zoeken! Juridische conflicten betreffende Joods vooroorlogse bezit dat in handen van anderen was gekomen, duren tot vandaag voort. (4) De naoorlogse regering schoot in hulpverlening aan de overlevende en gedupeerde Joden ernstig tekort! Er was ook geen maatschappelijke, financiële en medische hulp verleend aan de Joden. Het heeft lang geduurd voordat Nederlandse Joden zich van het trauma van de Shoa konden herstellen. Ook hun kinderen en kleinkinderen (naoorlogse generaties) leefden voortdurend met gedachten met de dood onder de vreselijkste omstandigheden. (4) De enige troots was dat 4513 niet-joodse personen die hun leven gewaagd hadden om Joden bij zich te laten onderduiken, of hun nabestaanden voor hun dappere daad inmiddels een onderscheiding hebben gekregen van Yad Vashem. (4) De namen van de Nederlandse helden zijn te vinden aan het Pad der Rechtvaardigen.

Maar het overgrote deel van het Nederlandse volk is zo laks met het verleden. Aantal antisemitische incidenten in Nederland hebben het wel bewezen. In het volgende deel lezen we dat het antisemitisme in Nederland de kop heeft gestoken.

                                                            Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                     
                                                              PaulBronnen en referenties:

(1) Saturday Review, augustus 1967
(2) Israel Today
(3) Israel Today: Mars 'Occupy' naar Israëlische consulaat. 8-11-2001
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Joden in Nederland
1 opmerking:

Anoniem zei

Heel goed dat je het onder de aandacht brengt Paul! Je ziet het antisemitisme net zoals bij de 2e WO toenemen, hoewel iedereen weet welke ellende het heeft veroorzaakt, wordt er toch onverschillig mee omgegaan. De duvel gaat rond als een briesende leeuw! Brucie