zondag 13 november 2011

De Kristallnacht, een schande voor de mensheid. Deel 4Heeft Nederland de lessen van de Kristallnacht ook geleerd?? (vervolg)

In Nederland steekt het antisemitisme de laatste jaren de kop. Het grote deel van de Nederlandse bevolking is wel onverschillig wat antisemitische incidenten betreft. Vooral de jongeren hebben de historische lessen helemaal niet geleerd. Antisemitische uitingen brengen uiteraard herinneringen aan de Shoa naar boven. Regelmatig worden anti-semitische leuzen tijdens voetbalwedstrijden gescandeerd. De boycot-activisten ijveren nog steeds voor boycot van Israëlische producten. Hun acties roepen herinneringen op aan de nazi-boycot van Joodse winkels in de jaren dertig. De nazi's plakten een bord voor de etalage van een Joodse winkel op, waarop staat te lezen: Kaupt nicht bei Juden! (vertaald: Koop niet bij de Joden!) Zie de foto hieronder:

Nazi-boycot van Joodse winkels in Duitsland
Vandaag zijn de linkse boycot-activisten anti-semieten geworden. Ze gedragen zich precies hetzelfde als de nazi's van de vorige eeuw. Nog erger; ze zijn ook schaamteloos en brutaal geworden. De tegenstanders van Israël maken helemaal geen onderscheid tussen Nederlandse Joden en Israëliërs. De Nederlandse Joden worden 'zionisten' genoemd, hoewel niet alle Nederlandse Joden achter het zionisme staan. Er zijn ook Joden die zich uitspreken tegen het zionisme. Een Ander Joods Geluid beweging is een tegenstander van het zionisme. Maar voor de Israël-haters maakt het helemaal niets uit. Ze beschouwen alle Nederlandse Joden als zionisten! Regelmatig zijn er berichten over Nederlandse Joden, die het slachtoffer worden van anti-Joodse uitingen, bedreigingen en fysiek geweld. Vooral allochtone jongeren die zeggen zich te identificeren met de Palestijnen, maken zich regelmatig hieraan schuldig. Ik ken een Marokkaanse jongen die grote bewondering koestert voor Hamas. Hij zei tegen mij dat hij Joden haatte. Ook keurde hij bloedige aanslagen op Israëlische burgers door Hamas goed. Met hem discussieren was voor mij zinloos, want hij keerde zich ook tegen mij en wilde niet met mij praten. In sommige Amsterdamse buurten is het plotseling gevaarlijk geworden om met een keppeltje over straat te lopen, terwijl dat vroeger geen probleem was. (1) Ook worden synagogen en Joodse graven beklad met hakenkruizen en Joden worden op straat uitgescholden. Een zeer ernstig incident was dat paar Marokkaanse jongens Hitler-groet brachten aan Joden die op straat liepen. Ik herinner me nog heel goed toen ik folders huis aan huis in een buurt bezorgde, zag ik dat het woord 'kankerjood' boven de brievenbus naast de deur gekrast werd. Ik was diep geschokt toen ik het las. Vier a vijf jaar geleden werd een Joods echtpaar uit een buurt in Amsterdam-west weggepest. Niemand ondernam iets tegen pesterijen. Waarom? Omdat de buurt voornamelijk bewoond is door allochtonen. Op internetfora wordt ongebreideld uiting gegeven aan antisemitische gevoelens. Aantal pro-palestijnse websites verdraaien de feiten over Israël en zijn vaak een voedingsbodem voor het antisemitisme in Nederland. Bij zeer veel Joden overheerst het gevoel, vaak gevoed door persoonlijke ervaring met antisemitische utingen en incidenten, dat het antisemitisme in Nederland eerder toeneemt dan daalt. Een gegronde vrees van de Nederlandse Joden wordt bevestigd in het jaarlijkse onderzoek van het CIDI. (2) Ook bevestigt de vrees van de Joden dat Nederland niets heeft geleerd van de Kristallnacht en de Shoa!! Wat boycot-actie betreft, wil ik u en alle andere lezers ernstig waarschuwen dat actie voor boycot van Israël een eerste stap is naar de nieuwe Kristallnacht! Geloof het of niet! Laten we even naar een stukje geschiedenis kijken wat er na de machtsovername van Adolf Hitler in Duitsland gebeurd was:

Na de Rijksdagverkiezingen in het vooroorlogse Duitsland kwam Adolf Hitler op 30 januari aan de macht. Hij werd rijkskanselier. Aan de Weimarrepubliek die een zeer lange tijd aan de ziekbed gekluisterd werd, kwam voorgoed een einde. Ook de zeer zwakke democratie werd om zeep geholpen. Direkt na de machtsovername van Hitler werden anti-Joodse maatregelen genomen. In de eerste maanden werden Joden fysiek aangevallen door SA-leden en nazi-sympathisanten. Tegen geweld tegen Joden werd nauwelijks opgetreden. Pesterijen van Joden waren aan de orde van de dag en werden ook vaak aangemoedigd. Op 1 april 1933 had de nazi-regering voor het eerst een anti-Joodse boycot georganiseerd, precies hetzelfde zoals pro-palestijnse organisaties boycot van Israël organiseren. Gedurende de anti-Joodse boycot posteerden SA-mannen zich voor de Joodse winkels en probeerden zij klanten te weren om naar binnen te gaan. Joodse winkels werden gemarkeerd met een davidster en de voor winkels opgestelde SA-mannen hielden borden vast waarop leuzen als "Duitsers! Pas op! Koop niet van de Joden!" geschreven waren.

Joodse winkel beklad met het woord 'Jude'
(Duits voor Jood)
De winkelruiten werden ingegooid. Op veel plaatsen waren de Joodse winkels geplunderd. Ook Joodse winkeleigenaren werden mishandeld. Ook Joodse advocaten en rechters moesten het ontgelden en werden in verschillende steden met geweld uit rechtszalen eruit gegooid. Ook buitenlandse Joodse winkels waren niet gespaard. Tengevolg van felle protesten van enkele landen besloot de Duitse overheid de officiële boycot te beëindigen. Ondertussen ging het geweld tegen Joden gewoon door. De anti-Joodse boycot was de eerste stap. De volgende stap kwam toen Duitse Joden van 1933 tot 1935 steeds meer beperkingen opgelegd kregen. Zo mogen Joden vanaf 29 april 1933 geen beroepen als artiest, kunstenaar, journalist, musicus of filmregisseur meer uitoefenen. (3) Op 15 september 1935 waren de beruchte rassenwetten, de Neurenbergwetten, afgekondigd. Dat was de derde stap. Op grond van de racistische wetten mochten Joodse mannen niet huwen met 'Arische' vrouwen. Het zogenaamde en veelal omstreden Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre diende ter bescherming van het Duitse (Arische) bloed en de Duitse eer. (3) Joden werden nog wel beschouwd als Staatsangehörige (onderdanen), maar waren in feite beroofd van politieke, sociale en economische rechten. In verband met de Olympische Spelen van 1936, die in Berlijn werden gehouden, waren geen noemenswaardige anti-Joodse wetten uitgevaardigd, anders zouden ze de buitenlandse bezoekers afschrikken en het imago van Duitsland schaden. In 1938 werd het beleid ten aanzien van de Joden weer hervat door de nazi's. De hele reeks anti-Joodse boycotacties, maatregelen en rassenwetten van Neurenberg ontaardde in een zeer gewelddadige en grootschalige pogrom tegen Joden in heel Duitsland. De gewelddadige pogrom tegen de Joden ging als de Kristallnacht de geschiedenis in. De Kristallnacht was de vierde stap, maar NIET de laatste stap. De laatste stap van de nazi's was de Shoa, de vernietiging van de Joodse bevolking in Europa.

De geschiedenis zal zich zeer zeker herhalen als we de boycot-activisten de vrije hand geven! De openlijke aanval op het Israëlische consulaat in Boston was het bewijs ervan. De actie voor boycot van Israël is ÉÉN van de stappen naar de totale vernietiging van de Joodse staat Israël en het Joodse volk!! U bent gewaarschuwd. Het is betreurenswaardig dat de Nederlandse overheid nog steeds niets heeft ondergenomen tegen linkse tegenstanders van Israël. De bekende tegenstanders zijn Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt en Harry van Bommel. Die politieke activisten blijven ongestoord hun giftige boodschap rondstrooien en ageren met hun websites tegen Israël. Gretta Duisenberg is wel de bekendste tegenstander van Israël. Ze is zeer berucht om haar uitlatingen, provocaties en haat tegen Israël en de Joden en heeft zich regelmatig schuldig gemaakt aan antisemitisme. Duisenberg kwam in opspraak, toen ze in september 2006 tegen een verslaggeefster van het weekblad Nieuwe Revu zei dat "de Israëliërs altijd liegen en we aan hun koppen kunnen zien." Ze noemde de Israëliërs schoften en keurde de ontvoeringen van Israëlische soldaten goed. (4) Toen de verslaggeefster Gretta Duisenberg vroeg hoeveel handtekeningen ze wilde verzamelen voor een nieuw op te richten politieke partij, dacht Gretta even na en antwoordde;"Zes miljoen." Daarmee doelde ze zeer bewust op het aantal zes miljoen Joden die tijdens de Shoa waren omgekomen. Haar uitspraak zorgde voor opschudding. Later vertelde Gretta Duisenberg in het televisieprogramma Pauw en Witteman dat ze een "grapje" had gemaakt over het getal zes miljoen. (4) Wat een misselijkmakende, respectloze en duivelse grap!! Een keer zei Gretta Duisenberg tegen het dagblad de Pers dat Nederland "geregeerd wordt door de Joodse lobby." "De orthodoxe christenen en de orthodoxe Joden domineren onze regering en die van de Verenigde Staten,"klonk haar uitspraak. (4) Met haar laster en opruïng weet ze niet van ophouden. Duisenberg haalde zo'n lef vandaan, toen ze zei in interview met de website NieuwWij.nl dat Joden "zogenaamd het uitverkoren volk" zijn en "hun opvatting vergeleken kan worden met die van de nazi's over Ariërs." Ze zei ook dat "het tijd wordt dat wij afkomen van het eeuwige schuldgevoel vanwege de Holocaust." De uitspraak van Gretta Duisenberg wekte de woede van de Joodse gemeenschap. Herman Loonstein, de woordvoerder van Federatief Joods Nederland (FJN), noemde de uitspraken van Duisenberg walgelijk. Hij achtte haar ook zonneklaar een smerige antisemiet, een ware Jodenhaatster die nog ook trots is op haarzelf. (4) Gretta Duisenberg verklaarde in een interview met NieuwWij.nl dat ze antisemiet bijna een eretitel vond. Ze was ook erg trots op haarzelf.

 Op 13 januari 2009 deed de advocaat Bram Moszkowicz aangifte tegen Gretta Duisenberg en de twee kamerleden, Harry van Bommel en Sedat Karabulut, vanwege aanzetten tot haat, discriminatie en geweld, omdat zij tijdens de demonstratie tegen het Israëlische optreden in de Gazastrook op het museumplein in Amsterdam 'intifada, Intifada, Palestina vrij' hadden geroepen. Daarnaast deed Moszkowicz ook aangifte tegen onbekende personen, die 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas!' riepen. Door de combinatie van twee leuzen maakten volgens Moszkowicz de kamerleden en Gretta Duisenberg zich schuldig aan het in het openbaar mondeling aanzetten tot haat, geweld en discriminatie van mensen.

Demonstratie op het Museumplein, Amsterdam
Januari 2009

Het Openbaar Ministerie Amsterdam zag geen reden tot strafvervolging tegen Harry van Bommel, Sedat Karabulut en Gretta Duisenberg over te gaan en beweerde dat hun optreden bij de demonstratie tegen de inval van het Israëlische leger in de Gazastrook niet strafbaar was. Het Openbaar Ministerie was van mening dat van Bommel, Karabulut en Duisenberg niet kan worden verweten dat zij niet onmiddelijk afstand hadden genomen van de antisemitische leuze van de moslimdemonstranten "Hamas, Hamas, Joden aan het gas." (5) Het besluit van het Openbaar Ministerie is ongehoord schandalig en getuigt ook van hypocrisie. Het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer zijn wel hypocriet als zij om strafvervolging tegen de pedofielenvereniging Martijn roepen. In hun ogen is de pedofielenvereniging een "criminele organisatie." Maar waarom hebben het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer niet geroepen om strafvervolging tegen notoire antisemieten als Gretta Duisenberg en antisemitische websites als Het Zuur?? Waarom hebben ze ook niet opgetreden tegen zeer gevaarlijke islamitische organisaties die banden hebben met Hamas en de Moslim Broederschap? Waarom maken het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer zoveel ophef over pedofilie, terwijl abortus, moord op ongeboren babies, in ons land getolereerd blijft en het vijfde gebod "Gij zult niet doodslaan" met voeten vertreden wordt!? Blijkbaar kennen zij de ernstige Bijbelse waarschuwing niet dat men eerst de balk uit hun eigen oog moet wegdoen eer zij de splinter uit het oog van hun broeder zouden wegdoen. (Matthéüs 7:1-5) Gezien de lakse en hypocriete houding van het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer blijft de balk in hun eigen oog nog steeds en hun oordeel is onwaardig!  Als men pedofiele websites op internet wil verbieden, dan moeten ook alle antisemitische websites verboden worden!

De Israëlische ambassadeur Harry Kney-Tal was niet te spreken over het besluit van het Openbaar Ministerie en vindt dat mensen die het militaire optreden van Israël in Gaza  met nazi-methodes vergelijken, moeten worden vervolgd. "Als Geert Wilders wordt vervolgd, dan moeten degenen die hun leuze 'Joden zijn nazi's' roepen, ook voor de rechter gedaagd worden,"zei Kney-Tal, die het toenemend antisemitisme met zorg gadesloeg. "Vooral onder moslims constateer ik een problematisch taalgebruik jegens Israël en de Joden. Maar ook onder radicaal links bespeur ik een groeiend antisemitisme." Volgens de Israëlische ambassadeur begaf Harry van Bommel zich op glad ijs door tijdens een demonstratie het Palestijnse volk op te roepen tot een intifada  tegen Israël. "Van Bommel komt gevaarlijk dicht bij het demoniseren van de staat Israël, als hij niet wegloopt van een demonstratie waar 'Hamas, Joden aan het gas' wordt geroepen,"aldus Kney-Tal. (6) Ik deel ook de mening van de Israëlische ambassadeur en vind dat van Bommel, Karabulut en Duisenberg strafrechtelijk vervolgd moeten worden vanwege hun deelname aan de antisemitische demonstratie. Ook hebben zij zich nooit gedistantieerd van de vreselijke leuze waarop Hamas opgeroepen wordt de Joden te vergassen. Gretta Duisenberg liet haar ware gedaante zien, toen ze voor een tumult op 4 mei 2011 zorgde. Tijdens de twee minuten stilte van de Dodenherdenking bleef ze in het Amsterdamse restaurant l'Entrecôte et les Dames bellen. Haar onwaardige gedrag zorgde voor ergernis bij de gasten van het restaurant. Nadat een minuut van de twee minuten stilte verstreken was, begon Duisenberg kritiek te leveren op de herdenking. "Is het nou nog niet voorbij en waarom duurt het zo lang?" Duisenberg werd tevergeefs verzocht te vertrekken. In plaats daarvan ging ze bij alle tafels langs om een pleidooi te houden voor de Palestijnse zaak. Veel gasten ergerden zich aan het onbeschofte gedrag. Later werd Gretta Duisenberg afgevoerd door de politie. (7) Voordat ze afgevoerd werd, zou ze iedereen die in het restaurant aanwezig was, voor 'zionisten' uitgemaakt hebben. "Hoe durft iemand zoiets in haar hoofd te halen,"zei de eigenares van het restaurant, Wilmar te Winkel, tegen de Telegraaf. (7) De website van Gretta Duisenberg, Stop de Bezetting, werd overspoeld met boze reacties van zeer veel mensen die vreselijk boos waren geworden op haar. Volgens NOS waren er meer dan 800 boze reacties.

Kristallherdenking schandelijk misbruikt

Linkse organisaties als Nederland Bekent Kleur zijn wel verschrikkelijk brutaal en maken schandelijk misbruik van de herdenking van de Kristallnacht. In 2000 zorgde Abdou Menebhi, voorzitter van de Stedelijke Marokkaanse Raad Amsterdam, tijdens de Kristallherdenking voor opschudding door, tegen de afspraken in, Israël in de herdenking te betrekken. Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, besloot hierop Menebhi's toespraak te onderbreken en haalde hem van het podium weg. (8) In 2001 werd de Kristallherdenking misbruikt voor bepaalde doeleinden als 9/11, Pim Fortuyn en de identificatieplicht. In 2008 herdacht NBK (Nederland Bekent Kleur) weer na een zesjarige afwezigheid. Deze linkse organisatie vroeg tijdens de herdenking aandacht voor "discriminatie van moslims in Nederland." In toespraken werd een lijn getrokken van de Kristallnacht naar hedendaagse discriminatie zoals "vermeend" antisemitisme door Marokkaanse jongeren en de "vermeende stigmatisering" van moslims in Nederland. Rabbae stelde dat extreemrechts, waaronder Rabbae de PVV van Geert Wilders bedoelde, "dezelfde strategie van ontmenselijking tegen de moslims gebruikt als de nationaal-socialisten tegen de Joden in de jaren dertig." Zijn vergelijking lokte felle kritiek van de Joodse gemeenschap. Paul Damen, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, sprak in een column van een schandelijke, a-historische en schaamteloze bijeenkomst. De gelijkstelling van vermeende moslimhaat met de Kristallnacht noemde hij meefiften op andermans leed. Het Centraal Joods Overleg zegt ook dat Nederland Bekent Kleur de Kristallnacht heeft gepolitiseerd en misbruikt voor politieke agenda.

Ik vind dat Rabbae zijn mond beter moet houden.  De stelling dat de moslims "slachtoffers van discriminatie" zijn, is nogal misleidend. Rabbae heeft helemaal géén woord gesproken over toenemende antisemitische geweld tegen Joden door Marokkaanse jongeren. Op scholen neemt het antisemitisme toe onder allochtone jongeren. De allochtone jongeren willen helemaal niets weten van de holocaust en verstoren lessen over holocaust. De leraren vertelden dat ze geen lessen meer konden geven over de holocaust. "Omdat de klas dan niet meer te houden is. Jongeren maken een hoop kabaal en roepen allerlei lelijke dingen. Er zou een dreigende sfeer ontstaan." De Anne Frank Stichting erkent ernstige problemen en zei:"We weten dat het vooral op zwarte scholen speelt." (9) Een leraar van een VMBO-school vertelde dat hij tegen zijn klas niet durfde te zeggen dat hij Joods is, en besloot lessen over de oorlog en de Jodenvervolging over te slaan vanwege tumult en agressie in de klas. (9)

Ook heeft Rabbae paar feiten verzwegen dat het antisemitisme in Arabische landen een grote rol heeft gespeeld. Zo werd het Mein Kampf van Adolf Hitler in het Arabisch vertaald en verkocht in Arabische landen. In de Tweede Wereldoorlog bracht grootmoefti Amin al-Hoesseini die zeer bekend stond om zijn virtuele Jodenhaat, bezoek aan Adolf Hitler. Ook moedigde hij Bosnische moslims, die deelnamen aan de SS van Heinrich Himmler, aan om zoveel mogelijk Joden te doden. Ook in de Koran zijn antisemitische verzen die tegen de Joden gericht zijn, te vinden!

Het antisemitisme in de 21ste eeuw nog steeds springlevend!


Om het artikel "De Kristallnacht, een schande voor de mensheid" af te sluiten wil ik nog paar schokkende foto's plaatsen. Ik ben zeer genoodzaakt aantal foto's die ik tijdens surfen op internet vond, aan u te laten zien. De foto's bewijzen 100% dat de mensen niets geleerd hebben van de Kristallnacht en de Shoa. Het antisemitisme is in de 21ste eeuw, waarin wij nu leven, nog steeds springlevend!

Op de eerste foto die hieronder geplaatst is, zien we een demonstratie tegen Israël. Aantal borden zijn duidelijk antisemitisch. De foto is zeer schokkend om te zien.

Tekst van antisemitische bord vertaald:
Sluit Guantanamo Bay. Heropen Auschwitz
Guantanamo Bay is een Amerikaanse legerbasis in Cuba waar vermeende al-Qaeda strijders jarenlang vastgehouden worden. De demonstrant roept om sluiting van Guantanamo Bay, maar om heropenen van Auschwitz! Zoals ik al zei dat de linkse activisten brutaal en schaamteloos zijn, deinzen ze nu duidelijk voor nergens terug!

Theorieën over Joodse samenzweringen zijn niet nieuw. De bekendste Joodse samenzweringstheorie was de Protocollen van de Wijzen van Zion. De nazi's hadden ook samenzweringstheorieën over Joden. Zo werden de Joden ervan beschuldigd het kapitaal en de hele wereld onder hun controle te houden. Vandaag herhaalt de geschiedenis zich. Men heeft vandaag nieuwe complottheorieën.


Nazi-propaganda: Joodse samenzwering
Vandaag beschuldigen moslims, anti-Israël activisten, complottheoristen en de media de Joden ervan achter de aanslagen op 9/11 te zitten. De leugenachtige verhalen doen de ronde dat de Israëlische Mossad de Twin Towers in New York opgeblazen zouden hebben. In de ogen van antisemieten is Israël "de hoofdschuldige van 9/11". Bekijk de onderstaande foto's en dan ziet u dat de hedendaagse 'Joodse samenzweringentheories' precies hetzelfde zijn als de nazi-propaganda over de Joodse samenzweringen.
De hedendaagse kerk heeft nog altijd niets geleerd van het verleden en houdt blijkbaar vast aan de valse vervangingsleer. De beschuldiging dat de Joden Jezus Christus vermoord hadden, bestaat niet alleen in de Middeleeuwen, maar is vandaag ook gehoord!! Bekijk de foto maar.

Een Amerikaans klein meisje draagt twee borden.
Tekst vertaald: God haat Joden. Joden vermoordden Jezus
Zeer veel mensen, waar ze overal ter wereld zijn, hebben de historische lessen van de Holocaust niet ter harte genomen, zijn zéér koppig en begaan nog steeds een zeer zware zonde tegen God. Antisemitisme is een grote zonde tegen God. Nog altijd hebben de mensen beweerd dat de Joden de Wall Street controleren. Ze verkondigen ook de leugen dat de Joden Hollywood controleren. Ze hebben ook de namen van Steven Spielberg, Howard Stern, Michael Eisner, enzovoorts genoemd, alleen maar omdat de genoemde personen Joods zijn. Het is volkomen duidelijk dat de antisemieten een grootste lastercampagne aller tijden op touw gezet hebben. Ze openen niet alleen een aanval op de Joodse bekendheden als Steven Spielberg, Howard Stern, Gene Simmons (van de satanische popgroep KISS), Michael Eisner, enz, maar ook op het hele volk Israël. In werkelijkheid strijden ze tegen de God van Israël. De aanval op het Joodse volk is een aanval op God! Dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk. Zie twee foto's over "Joodse samenzwering in Hollywood" hieronder:U ziet nu met uw eigen ogen dat de antisemieten voor niets terugdeinzen! Ze halen zo'n lef vandaan de Davidster met het hakenkruis te vergelijken!! Juist dat de nazi's die hakenkruizen in hun vandaals hielden, zes miljoen Joden vermoord hadden, is het schaamteloos en onverantwoord om de Davidsster met het hakenkruis te vergelijken. Men houdt niet op met het demoniseren van Israël! Bekijk drie onderstaande foto's hoe de moslims de Joodse Davidster met het hakenkruis van de nazi's vergelijken. Rabbae heeft u vast en zeker niets verteld dan alleen maar geklaagd over "discriminatie van moslims"!
Mijn oproep aan het Nederlandse volk: WORDT WAKKER EER HET TE LAAT WORDT!!
Mijn goede vriend zei tegen mij dat Nederlanders echte slaapkoppen zijn. Hij had gelijk. Het wordt hoog tijd dat we het antisemitisme krachtig bestrijden. Een voorlichting is niet alleen voldoende. De Bijbel leert ons dat we het antisemitisme met geestelijke wapens moeten bestrijden. Dat kan alleen met de Bijbelse wapenrusting. Vergeet niet dat het antisemitisme ook geestelijk is, omdat de Jodenhaat diep voortkomt uit het menselijke hart.

"Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein."
Matthéüs 15:18-20

Bekering en berouw zijn noodzakelijk. Helaas weigert de mens zich te bekeren van zijn boze wegen. Daarom is het oordeel Gods over mensen, volken en landen onherroepelijk, als men hardnekkig blijft verzetten tegen God. Laten wij gelovigen op de bres staan voor het Joodse volk. We moeten helemaal achter Israël staan en volharden in onze gebeden voor het Joodse volk. Maar gebeden zijn niet alleen voldoende. Als blijk van echte liefde voor het Joodse volk moeten we Nederlandse Joden ook ondersteunen. Bijvoorbeeld meehelpen met het opknappen van oude en verwaarloosde Joodse graven of vervallen synagoges. Ik wil ook een mededeling doen dat niet alle moslims Jodenhaters zijn. In Amsterdam west hadden de Marokkaanse jongeren de Joden wel geholpen met het opknappen van de oude Joodse graven. Dat had AT5 gemeld. Daarom horen christenen die het Joodse volk daadwerkelijk liefhebben, ook mee te helpen. Ook moeten de gelovigen de straatarme Joden in Israël met voedsel en kleding helpen. Vooral Joodse kinderen die dringend behoefte hebben aan eten, kleding, speelgoed, opleiding en onderdak.

Jan van Barneveld schreef terecht:"Wij gelovigen uit de heidenen horen door Jezus bij de God van Israël. Als onze God nu zo achter Israël staat, Israël liefheeft hoeveel te meer moeten wij Hem daarin volgen in gebed, woorden en daden wordt van ons verwacht, dat wij onze liefde voor en solidariteit met Israël tonen." (10)

Nog een ding: De Bijbel zegt dat hoereerders, afgodendienaars, echtbrekers, homofielen, pedofielen, dieven, alcoholisten, oplichters, geldgierigen, lasteraars, moordenaars en leugenaars het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. (I Corinthiërs 6:10) God maakt in Zijn Woord ook duidelijk dat Jodenhaters het Koninkrijk Gods ook niet zullen beërven!! Christenen die tegen Israël keren en antisemitische leugens vertellen, zullen het Koninkrijk Gods ook niet binnengaan! Reken maar! Dat is de harde boodschap van God die aan antisemieten gericht is. Raak Israël, Gods oogappeltje, niet aan! (Zacharia 2:8)

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                           Paul


Bronnen en referenties:

  (1) nl.wikipedia.org/wiki/Joden in Nederland
  (2) CIDI
  (3) Go2War2.nl: Kirstallnacht
  (4) nl.wikipedia.org/wiki/Gretta Duisenberg
  (5) Openbaar Ministerie
  (6) Elsevier 28 januari 2009
  (7) Elsevier mei 2011
  (8) nl. wikipedia.org/wiki/Kristallnachtherdenking in Nederland 
  (9) Likoed Nederland: Lessen over holocaust verstoord
(10) Israël, onze oudere broeder. Door Jan van Barneveld 

1 opmerking:

Likoed Nederland zei

Bedankt voor uw reactie op Xandernieuws.

Meer informatie over de schandalige 'herdenking' in 2011:
http://www.likud.nl/actie015.html