zondag 20 november 2011

Actueel: De lessen van de Kristallnacht nog niet geleerd door de Duitsers!
Het Duitse volk nog niet geleerd van de lessen!

Ik las paar dagen geleden een artikel van het Reformatorisch Dagblad dat eenvijde deel van het Duitse volk "latent antisemitisch" is. Het was zo schokkend om te moeten vernemen dat het Duitse volk nog steeds niets geleerd heeft van de lessen van de Holocaust. De geschiedenis herhaalt zich nog steeds.   
In Worms werd er vorig jaar gepoogd om een eeuwenoude synagoge in brand te steken. De aanslag op de synagoge was mislukt. Maar deze brandstichting leidde tot storm van verontwaardiging van Duitse politici. Het had in mei 2010 niet veel gescheeld of de synagoge in de stad Worms in vlammen zou opgaan. Waren de brandstichters rechtsextremisten of moslims? Of waren de daders boycot-activisten? Het is nog nooit opgehelderd, want niemand had de aanslag op de synagoge opgeëist. Maar in mijn artikel "De vloek van de anti-Israël boycot" die op mijn blogger gepubliceerd was, had ik al gewaarschuwd dat de boycotactivisten tot gewelddadige acties zouden overgaan en middelen als brandstichting niet zullen schuwen. De RaRa activisten hadden in de jaren tachtig aantal bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika, letterlijk geterroriseerd. Nadat de brand bij de synagoge snel geblust werd, vond men een stuk papier met daarop de woorden:"Zolang jullie de Palestijnen geen rust geven, geven wij jullie geen rust." 


Synagoge in Worms. Mei 2010
Aan de foto kunt u sporen van brand-

stichting zien.
De brandstichting in de Wormse Synagoge was een van de vele antisemitische gemotiveerde incidenten, die in 2010 plaatsvonden, stelde het gepresenteerde rapport "Antisemitismus in Deutschland" vast. Het was de eerste publicatie van een onafhankelijke groep deskundigen op dit terrein, de "Expertenkreis Antisemitismus." Deze werd in 2009 op verzoek van de Bondsdag, het Duitse parlement, door de Duitse regering in het leven geroepen, met als doel "de strijd tegen antisemitisme te versterken en Joods leven in Duitsland verder te bevorderen." 

Het Reformatorisch Dagblad schrijft:

Een vrolijk beeld roept dit eerste verslag, dat volgens de opstellers de basis wil opleggen voor "mogelijk latere rapporten", niet op, Weliswaar rust er op Jodenvijandige uitingen in de openbare ruimte - politiek, media - nog altijd een "taboe"; ondergronds, onderhuids, in huiskamers (internet, sociale media), in kroegen en op sportclubs gebeurt er heel wat. Een van de belangrijkste conclusies: bij zo'n 20 procent (!) van de Duitse bevolking is sprake van "latent antisemitisme", zo blijkt uit allerlei onderzoek. Hierbij gaat het, aldus de "Expertenkreis", voor een deel om klassiek Jodenhaat: "Joden hebben, onder andere in de financiële en economische wereld, veel te veel invloed en hebben alle narigheid die hun overkomt, eigenlijk ook aan zichzelf te wijten en of proberen altijd maar weer een slaatje te slaan uit de Holocaust." Daarnaast is er antisemitisch geladen kritiek op Israël, die bijvoorbeeld de Israëlische politiek ten opzichte van de palestijnen "op één lijn plaatst met de vernietigingspolitiek van nazi-Duitsland." Zo'n 20 procent, een vijfde deel van de Duitsers latent antisemitisch - omgerekend zijn dat veel meer mensen dan de aanhangers van rechts - en links-extremistische alsook islamitische groepen in het land bij elkaar. Extreem rechts, waaronder bijvoorbeeld de afgelopen week ontdekte terreurcel NSE (in verband met de Dönermoorden in Duitsland), omvat naar schatting zo'n 26.000 personen; extreem links ongeveer 32.000. Islamitische groeperingen tellen circa 37.470 aanhangers. Achter het antisemitische geweld zitten doorgaans echter jonge rechts-extremisten, neo-nazi's, schrijft de "Expertenkreis." "Berichten in de media wekken nogal eens de indruk dat het vooral gaat om mensen uit de Arabische wereld of moslims. Deze opvatting wordt door de politiestatistieken niet bevestigd." Tussen 2001 en 2010 werden jaarlijks honderden antisemitische "straftaten", strafbare feiten, geregistreerd: de meeste in 2006 (1809); de minste in 2010 (1268). Uit dit laatste gegeven concluderen de onderzoekers overigens niet dat het antisemitisme in Duitsland afneemt. Integendeel. Om het allemaal iets concreter te maken:

* In Januari 2010 werd een kerk in Dorfhain, Saksen, besmeurd met leuzen als "Juden raus aus dem Gemeinderat." (vertaald: Joden eruit uit de gemeenteraad)
* In februari van het hetzelfde jaar werden een hakenkruis en het woord "Jude" aangebracht op het Anne Frankcentrum in Berlijn.
* In april schonden onbekenden de Joodse begraafplaatsen in Delitzsch.
* In dezelfde maand werd de "gedenkstätte" Neuengamme, het voormalige concentratiekamp, besmeurd met hakenkruisen, SS-runentekens en antisemitische leuzen.
* In dezelfde maand bekogelden onbekenden de synagoge in Chemnitz met stenen.
* Ook in april werden in een voetbalstadion in Solingen leuzen als "Judenblock" en "Judenunion" aangebracht.
* In mei 2010 werd de ruim 900 jaar oude synagoge in Worms op meerdere plaatsen in brand gestoken met behulp van een brandbare vloeistof. In oktober gebeurde iets vergelijkbaars met de net nieuwe synagoge in Mainz, en in april 2011 werd de Joodse begraafplaats in Essen-Huttrop geschonden. (1)

En nog veel meer incidenten. Mijn commentaar: Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland en andere landen!!

In de virtuele wereld van rechtsextremisten zijn er al zoveel bizzare dingen aan de orde van de dag. Zo vermoordde "Konrad" zonder enige scrupules uiteindelijk de vermeende Jood David Stremplin in de virtuele wereld. Zonder terug te keren naar de plek van het misdrijf ging hij (Konrad) op weg naar de dichtbijzijnde politiepost, waar hij zichzelf aangaf met de woorden:"Ik heb geschoten, omdat ik Duitser ben. Joden hóren niet in Duitsland." (1)

Complottheorieën en Nieuwe WereldOrde

Maar ook in islamitische kringen in Duitsland is de haat tegen Joden groot, stellen de auteurs van het rapport "Antisemitimus in Deutschland" vast. Zij wijzen in dat verband niet zozeer op allerlei aanslagen, als wel op de verspreiding van antisemitische propaganda en samenzweringstheorieën. Zo zou de globalisering leiden tot een "Nieuwe WereldOrde van zionisten." Joden zouden ook achter de aanslagen van 11 september 2001 zitten om zo de "christenen tegen moslims op te zetten en uiteindelijk via de zogenaamde strijd tegen het terrorisme de islamitische staten aan zich te kunnen onderwerpen." (1)


Aanhangers van de Pakistaanse islamitische partij
'Jamaat-e-Islami' demonstreren op 11 september 2011
in Islamabad in Pakistan. Zij beschuldigden Joden van
betrokkenheid op 9/11. 
Beste lezer, ik wil nogmaals voor alle duidelijkheid onderstrepen; Joden hebben helemaal niets te maken met de aanslagen op 9/11!! Zionistische wereldsamenzwering is een grove en demonische leugen van moslims en rechts - en links extremisten, en ook van anti-Israëlische media!! Niet de zionisten en al-Qaeda van Osama bin Laden, maar de Illuminati zitten in werkelijkheid achter de aanslagen op 9/11. De antisemitische samenzweringstheorieën vormen in feite een rookgordijn om onze aandacht af te leiden van de echte daders. Erg dom van de moslims om Hitler's Mein Kampf in het Arabisch te vertalen als hun antisemitische uiting. Jodenhaat verblindt hen echter voor andere feiten die ons nog nooit bekendgemaakt zijn: De nazi's hadden Joden niet alleen als inferieure ras beschouwd. Ze beschouwden ook Slaven (Polen, Russen), Roma's en Sinti's, zwarten als "untermenschen." De nazi's hadden ook heel veel Slaven en Roma's vermoord, alleen maar omdat zij "untermenschen" waren en uitgeroeid moesten worden. De moslims weten nog steeds niet dat de Arabieren in de ogen van de nazi's ook "untermenschen" zijn!! De vernietiging van het Joodse volk stond hoog op de agenda van de nazi's. Omdat de duivel heel goed weet dat het Joodse volk een zegen is voor alle volken op aarde. (Genesis 12:3) Uit het Joodse volk was de Messias Jezus Christus, onze Verlosser, geboren. In de toekomst zou de Messias Jezus terugkomen om met Zijn volk Israël een Messiaans vrederijk op aarde te stichten. Alle volken zouden in vrede en harmonie leven. Dat wil de duivel, de gehate vijand van God én alle mensen, absoluut niet. Daarom moet Israël eerst vernietigd worden, zodat Here Jezus niet kan terugkomen om een vrederijk op aarde te vestigen. De moslims weten ook niet dat als het Joodse volk volkomen vernietigd zou worden door de nazi's, dan komen andere volken die niet-Arisch zijn, aan de beurt: Slaven, zwarten, Mongolen, Arabieren, enzovoorts!!! Bovendien houdt Hitler niet van Joden, maar ook niet van Arabieren, Mongolen, zwarten, Russen, enzovoorts. Hij houdt alléén van blondharige en blauwogige mensen. Dat is een volstaand feit. 

Het Reformatorisch Dagblad schrijft verder: 

Mein Kampf in het Arabisch
Wat overigens antisemitische propaganda betreft: op islamitische "Buchmessen" zijn niet alleen in het Arabisch vertaalde uitgaven van Hitlers "Mein Kampf" verkrijgbaar, maar ook in het Turks vertaalde geschriften als dat van de Amerikaanse autoindustrieël Henry Ford, "De Internationale Jood" - waarvan Hitler op zijn beurt dankbaar gebruik maakte. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het antisemitisme in (nazi-) Duitsland - de these van onder anderen de Italiaanse historicus Enzo Traverso - niet zomaar op zichzelf stond. (1) Dat is logisch, want het antisemitisme bestaat al duizenden jaren oud. 


De "Expertenkreis Antisemitismus" besluit haar eerste rapportage met een reeks aanbevelingen - richting de politiek, het onderwijs, de kerken. Want van een "omvattende strategie" ter bestrijding van het antisemitisme in Duitsland si tot nu toe geen sprake. Evenwel: "Gezien de relatief wijdverbreide antisemitische houding onder de bevolking en de aanwezigheid van Jodenvijandigheid in het leven van alledag zou allereerst de tot nu toe volkomen onbeantwoorde vraag onder ogen moeten worden gezien hoe antisemitische stereotiepen, vooroordelen en instellingen overgedragen worden. Van met name de beantwoording van deze vraag hangt de ontwikkeling van tegenstrategieën, die wérken af." (1)

Duitsland neemt "middenpositie" in Europa in

Als het om antisemitisme gaat, neemt Duitsland in vergelijking met andere Europese landen een "middenpositie" in, zo stellen de auteurs van het rapport "Antisemitismus in Deutschland." Dat wil niet zeggen dat het 'dus' allemaal wel meevalt. "Dat Duitsland in Europa als geheel een middenpositie inneemt, heeft alles te maken met het feit dat landen als Polen, Hongarije en Portugal een extreem hoge mate van Jodenvijandigheid kennen." En dan  is het, aldus de opstellers, ook nog eens zo dat Duitsland, ondanks zijn nazi-verleden en ondanks het gegeven dat eer op antisemitisme in de publieke sfeer nog altijd een taboe rust, op dit punt toch nog HOGER SCOORT dan West-Europese landen zoals Italië, Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk. In hoofdstuk 7 van hun rapport beschrijven de onderzoekers onder andere hoe het er op dit moment voorstaat in Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Zweden en wereldwijd. Nederland komt hier, zeker in vergelijking met Frankrijk en Groot-Brittannië, relatief "gunstig"uit naar voren. "Antisemitisch geweld tegen personen werd overwegend gepleegd door immigranten met een Marokkaanse achtergrond. In 2008 registreerde de Nederlandse politie 141 incidenten tegen Joden, "omdat zij Joden zijn"; maar ook 116 tegen moslims, omdat zij als moslims gezien werden." (1)

Bekering en schuldbelijdenis noodzakelijk

Nu we het artikel van het Reformatorisch Dagblad gelezen hebben, blijkt uit aantal bovenstaande genoemde feiten dat het Duitse volk de lessen van de Kristallnacht en de Shoa nog steeds niet heeft geleerd. Ook het overgrote deel van de Duitse kerken weigert de ernstige situatie onder eigen ogen te zien. Het ziet er naar uit dat de geschiedenis zich heeft herhaald. Het Duitse volk is nog steeds zwaar beladen met het verleden. Op het Duitse volk rust er grote bloedschuld evenals de vloek!

"En ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt."
Genesis 12:3a (Statenvertaling)

Let wel op de bovenstaande Bijbeltekst, waarin God een vervloeking zal uitspreken over iedereen    die Abraham vervloekt. Hier is een belangrijke reden voor. Zodra God iemand als Abraham roept voor een speciale taak, dan wordt deze persoon automatisch het doelwit van satans vijandschap. Daarom bouwde God in Abrahams roeping een speciale beschermingsclausule in:"Wie u vervloekt, zal Ik vervloeken." Verderop in de Bijbel wordt deze bescherming specifiek door Izaäk aan Jakob doorgegeven (Genesis 27:29) en vervolgens aan het volk Israël (Numeri 24:9) - dat wil zeggen aan het hele Joodse volk! (2) We zien dus dat God een vloek heeft uitgesproken over een ieder die het Joodse volk vervloekt. Derek Prince schreef:"In moderne spreektaal wordt deze negatieve houding ten opzichte van de Joden 'antisemitisme' genoemd. Antisemitisme is dus een belangrijke reden voor het bestaan van een vloek." (2) Ja, Duitsland had het Joodse volk in het nazi-verleden vervloekt en bijna uitgemoord. Het gevolg ervan was dat Duitsland platgebombardeerd werd door de geallieerden. Vooral de mooie, oude en historische barokstad Dresden werd volledig verwoest. Maar de gevolgen van de vloek blijken nog verstrekkend te zijn: Duitsland werd na de oorlog in twee aparte staten verdeeld als het oordeel van God. Toen Duitsland in 1991 op eigen kracht herenigd werd, waren de Duitsers nalatig geweest om op de eerste plaats een collectieve schuldbelijdenis aan God en het volk Israël te doen. Daarom is de vloek nog niet opgeheven, zolang de Duitse regering, de Bondsdag en het Duitse volk geen gezamenlijke schuldbelijdenis doen. Bekering, berouw en schuldbelijdenis zijn echt noodzakelijk, zoals God via de profeet Jesaja zegt:

"En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want UW HANDEN ZIJN VOL BLOED. WAST U, REINIGT U, DOET DE BOOSHEID UWER HANDELINGEN VAN VOOR MIJN OGEN WEG, LAAT AF VAN KWAAD TE DOEN. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." 
Jesaja 1:15-18

God roept de Duitse regering, de Bondsdag en het Duitse volk en ook de Duitse kerken tot bekering en berouw op. De Duitse regering, de Bondsdag, het Duitse volk en de kerken moeten hun zonden gezamenlijk belijden aan God wat zij het Joodse volk, het volk van God, hadden aangedaan. Dan moeten zij ook hun gezamenlijke schuldbelijdenis aan Israël doen. Schuldbelijdenis is niet alleen voldoende. Schadevergoeding ook niet voldoende. Het erkennen en afzweren van het antisemitisme is zeer noodzakelijk. Uit de tekst van Jesaja lezen we dat we de verdrukten, wezen en weduwen moeten helpen. Besef dan wel dat het Joodse volk eeuwenlang verdrukt, vertrapt, vervolgd, afgeslacht en vergast werd. Joodse kinderen waren hun ouders tijdens de Shoa kwijtgeraakt. Joodse echtgenoten verloren hun geliefden, zowel kinderen als vrouwen. Joodse vrouwen waren hun echtgenoten kwijtgeraakt. Daarom moeten zij ook getroost en geholpen worden!! Als het Duitse volk zich bekeert, zullen haar tranen de bloedvlekken wegwassen. Ook het bloed van Jezus zal de zonden van het Duitse volk reinigen. Dan volgt er een echte geestelijke genezing voor heel Duitsland! Een belangrijk advies voor de Duitse regering, het parlement, het Duitse volk en de kerken: breekt radicaal met de Lutherse traditie! Maarten Luther was degene die de vernietiging van het Joodse volk en het in brand steken van synagogen en Joodse huizen en het verbranden van de boekrollen in zijn kwaadaardige pamflet "Die Juden und ihre lügen" had aanbevelen. En verklaar Maarten Luther niet langer als "de grootste Duitser" of "Duitse genie." 

Bekeert het Duitse volk zich niet, dan volgt er een zeer zware oordeel Gods over Duitsland. De evangelist Samuel Doctorian zag in zijn visioen dat hij naar zijn eigen zeggen van God ontving hoe Europa getroffen werd door een grote aardbeving en een grote overstroming. Hij zag dat een groot deel van Duitsland verwoest was. (3) Niet alleen Duitsland, maar ook andere landen als Scandinavië, Engeland, Frankrijk, enz. In mijn droom zag ik ook enorme gebieden onder het water staan. Als Duitsland en andere landen, waaronder Nederland, zich bekeren, dan wordt het oordeel van God zeker afgewend. Zoals Nineve gespaard werd voor het oordeel, toen de Assyrische stad berouw kreeg en zich bekeerde. Het ziet er naar uit dat de EU nu op weg naar het oordeel van God gaat, omdat de hele Europese Unie in het voordeel van de Palestijnen zich tegen Israël heeft opgesteld. Wees gewaarschuwd! Niet de islam, het socialisme en het kapitalisme zullen Europa van de ondergang redden, maar de God van Israël is de enige die ons kan redden van de eeuwige verdoemenis! Zelfs de Euro, de afgod van de eurofielen, kan Europa niet redden van de ondergang! De keuze is aan alle Europeanen. 

Derek Prince schreef terecht maar met alle ernst:

"Vandaag de dag zijn de gevolgen van deze specifieke vloek overal zichtbaar, zowel in het leven van individuen als in de geschiedenis van hele landen. Ieder van ons moet zichzelf onderzoeken. Ben ik, of iemand van mijn voorouders, ooit vijandig geweest ten aanzien van het Joodse volk? Hebben we ooit negatief over hen gesproken of hen vervloekt? Als dat zo is, ligt er vrijwel zeker een vloek op ons leven." (2)

Het antisemitisme is en blijft een vloek voor de mensheid!

Historische achtergronden van de Duitse stad Worms

Worms was zeer bekend om de keizerlijke ban op Maarten Luther. In april 1521 volgde op de kerkelijke ban de rijksban. Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk deed de rijksban over Maarten Luther, maar besloot Luther eerst een vrij verhoor toe te staan op de Rijksdag in Worms. In zijn pleidooi weigerde Luther zijn stellingen te herroepen. Op 26 mei 1521 deed het keizerlijk Edict Luther in de rijksban.

In de Middeleeuwen had de stad Worms een grote Joodse gemeenschap gekend. De Joodse kooplieden die vooral actief waren in de buitenlandse handel, genoten van bijzondere privileges en bescherming. De oudste synagoge werd gesticht in 1034. De bewogen geschiedenis van deze 900 jaar oude synagoge kent aantal verwoestingen. In 1938 werd de synagoge tijdens de Kristallnacht verwoest. Na de oorlog werd de synagoge op kosten van de Duitse staat in oude glorie herbouwd. Helaas herhaalt de geschiedenis van de Kristallnacht, toen anti-Joodse activisten geprobeerd hadden de synagoge met behulp van een brandbare vloeistof in brand te steken. Vermoedelijk waren de daders boycot-activisten. De daders kunnen ook in rechts - en linksextremistische kringen gezocht worden. In 1096 werden de Joden in Worms tijdens de Eerste Kruistocht afgeslacht door de kruisvaarders. De Joden die niet onderworpen waren aan de gedwongen doop of zelfmoord boven de gedwongen doop niet verkozen, werden vermoord. Toen de keizerlijke bescherming hersteld werd, konden de Joden die onder dwang gedoopt waren, teruggaan naar het Jodendom. Tijdens de Tweede Kruistocht werden de Joden in Worms op 'n wonderbaarlijke wijze gespaard. Toen de grote pest uitbrak en miljoenen levens in Europa eiste, kregen de Joden overal de schuld. De Joodse gemeenschap in Worms werd in 1349 afgeslacht. In 1615 moesten de Joden uit Worms vluchten. Later keerden de Joden terug in Worms. In de negentiende eeuw kreeg Worms in 1848 een Joodse burgemeester, Ferdinand Eberstadt genaamd, dankzij de burgerlijke gelijkheid tussen Joden en christenen. In 1933 telde Worms 1000 Joden. De meesten waren gevlucht of geemigreerd. De overige 300 Joden werden door de nazi's naar concentratiekampen gedeporteerd. De overlevenden van de Shoa keerden terug naar Worms. De afgelopen jaren vestigen de Joodse immigranten uit Rusland in Worms.


De oudste synagoge van Worms

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.                                                               Paul
Bronnen en referenties:


(1) Reformatorisch Dagblad: Een vijfde Duitsers "latent antisemitisch."
(2) Van vloek naar zegen. Door Derek Prince
(3) Visioen, profetie, openbaring. Door Samuel Doctorian

Geen opmerkingen: