woensdag 9 november 2011

De Kristallnacht: een schande voor de mensheid. Deel 2 Schade van de Kristallnacht...vergoed door Joden zelf!!

De Kristallnacht had de Duitse economie enorme schade toegebracht. De schade werd uiteraard veroorzaakt door de nazi's zelf. De Kristallnacht was na jaren van pesterijen, verbodsbepalingen en boycot van Joodse winkels de grootste geweldsuitbarsting tegen de Joden in Duitsland geweest. Joodse huizen, winkels, synagogen en andere eigendommen waren vernield en verwoest. De nazi's wilden de verantwoordelijkheid voor de geweldsuitbarsting niet op zich nemen en schoven hun schuld in de schoenen van de Joden. Hermann Göring gaf aan dat het "niet de Joden waren die geleden hadden gedurende deze pogrom, maar het Rijk." Hij en de andere nazi-leiders wisten maar al te goed dat de aanzienlijke schade, die door een vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappijen op 25 miljoen Reichsmark werd geschat, officieël vergoed moest worden aan de gedupeerde Joden. Een ander probleem voor de nazi-leiders was dat het merendeel van de verwoeste panden door Joodse ondernemers gehuurd werden, en dat de "arische" huiseigenaren ook de gedupeerden waren. Geschat werd dat het vervangen van de kapotgeslagen ruiten in totaal zes miljoen Reichsmark zou kosten. (1) Een bijkomstig probleem was dat men voor de productie van spiegelglas afhankelijk was van België. De productie van dit glas zou zes maanden in beslag nemen en de kosten moesten betaald worden met kostbare buitenlandse valuta. (1)

Hoe misdadig, laaghartig en gewetenloos waren de nazi-leiders dat ze de Joden lieten opdraaien voor de schadevergoeding!! Men bedacht een "oplossing" dat de schade verhaald zou worden op de gedupeerde Joden. Er werd besloten dat de verzekeringsmaatschappijen alle schade zou uitbetalen, maar dat de schade die Joden geleden hadden, wel moest worden uitbetaald aan het ministerie van Financiën. Om het Rijk verder te laten profiteren, had men besloten de Joden een 'verzoeningsboete' van één miljard Reichsmark op te leggen! Op 12 november 1938 moest de Joodse gemeenschap een boete van miljard Reichsmark betalen wegens "hun vijandige houding ten opzichte van het Duitse volk, het uitlokken van geweld en de moord op vom Rath." (2) Het geld, waarop de verzekerde Joden recht hadden, moest in de staatskas worden gestort door de verzekeringsmaatschappijen die eigenlijk aan de Joden hadden moeten uitkeren. Verder werd de boete in de vorm van belasting bij de Joden geïnd. Jodeen moesten 25% van hun vermogen afstaan aan de Duitse staat: in totaal werd er 1.126.612.495,- Reichsmark opgehaald! (2) Het misdadige en onwaardige gedrag van de nazi-leiders was schandalig en ongehoord. Maar dat was nog niet alles. Hoewel de verzekeringsmaatschappijen de schade van de Kristallnacht volledig vergoedden en de schade van de Joden aan het Rijk uitbetaald moest worden, konden enkele "ariërs" aanspraak maken op een schadevergoeding. Joodse vastgoedeigenaren en huurders moesten de schade aan hun bedrijven en huizen onmiddelijk uit eigen zak vergoeden. Geen enkele Jood van Duitse nationaliteit mocht juridische procedures aanspannen in Duitse rechtbanken ten aanzien van uit de pogrom voortvloeiende kwesties. (1) Vanaf 1 januari 1939 mochten Joden geen winkels en groothandels meer beheren, geen werknemers meer in dienst nemen, geen producten op de markt aanbieden en adverteren of orders aannemen. Tevens mocht vanaf deze datum geen enkele Jood een topfunctie in het bedrijfsleven bekleden. Rijbewijzen van Joden werden ingetrokken. Kunstwerken, juwelen, edelmetalen en aandelen van Joden werden in beslag genomen door de nazi's. (1) Ook werden Joden de toegang tot theaters, concertzalen, bioscopen en musea ontzegd. Onvoorstelbaar maar zeer onrechtvaardig en misdadig. Beste lezer, de geschiedenis zal zich zeer zeker herhalen, als we niets ondernemen tegen activisten en organisaties die voor boycot van Israël ijveren. De boycotactivisten en organisaties zijn in werkelijkheid antisemitisch en zullen enorme economische en financiële schade aan Nederland en andere landen zeker aanrichten, zolang we hen tolereren. Ook zullen zij de Joden de schuld geven van alle geleden schade. Laat het in de toekomst niet weer opnieuw gebeuren! U hoeft niet bang te zijn voor schreeuwerige linkse wereldverbeteraars, progressieven en activisten die de boel kort en klein willen inslaan. U kunt een aangifte doen tegen hen! Ik verzeker u dat zij precies hetzelfde gedragen als de nazi's!

De Kristallnacht een voorbode van de Shoa

Na de Kristallnacht werden Duitse Joden zowel economisch als sociaal uit de maatschappij radicaal geweerd. Maar van een echte fysieke uitroeiing van de Joden was voorlopig nog geen sprake. Het is moeilijk om te zeggen dat de Kristallnacht het begin van de Endlösung was. Wel was de Kristallnacht een opmaat naar de Shoa geweest. Bovendien moet de Kristallnacht gezien worden als een startschot voor radicalere maatregelen die uiteindelijk het fundament vormden voor deze systematische massamoord. In feite was de Kristallnacht een voorbode van de Shoa. Eigenlijk begon de weg naar de Shoa in 1933, toen Adolf Hitler aan de macht kwam. Vanaf de Kristallnacht raakte het in een stroomversnelling. Door de gewelddadige uitbarstingen gedurende de Kristallnacht kwam de Joodse vluchtelingenstroom vanuit nazi-Duitsland op gang. Veel Joden zochten wanhopig een veilig onderkomen. Maar veel landen waren niet echt bereid hen op te vangen. Zo kwamen 1500 Joodse vluchtelingen illegaal naar Nederland, maar ze waren niet echt welkom. Op last van de regering Colijn werden de grenzen streng bewaakt en de meeste Joodse vluchtelingen werden teruggestuurd. Toen de Nederlandse grenzen op 17 december 1938 definitief gesloten werden, hadden 7000 illegale en legale Joden na de geweldsuitbarstingen in de Kristallnacht toch in Nederland een tijdelijk toevluchtsoord gevonden. Vele tienduizenden Joden vluchtten legaal of illegaal naar andere landen als Engeland, Amerika, Latijns-Amerika, toenmalige Palestina (het huidige Israël) en naar het land met het meest soepele beleid: het door de Japanners bezette Sjanghai. (1) Voor de Joden die in Duitsland waren achtergebleven, was de situatie steeds onverdragelijk. Er waren talrijke discriminerende wetten uitgevaardigd. De Joden werden tot derderangsburgers gedegradeerd en konden niet meer langer rekenen op steun van het buitenland, de samenleving of de kerk. Steeds meer landen kwamen met immigratiebeperkingen. Het lot van de Duitse Joden lag definitief in de handen van de nazi's.

De fysieke uitroeiing van de Europese Joden werd op dat moment nog niet serieus overwogen. De nazi's bleven zich richten op geforceerde emigratie en de volledige economische, financiële en sociale uitsluiting van Joden. Zo kreeg Reinhard Heydrich, de rechterhand van de SS-leider Heinrich Himmler, steeds meer bevoegheden inzake de Joodse kwestie. Hij stelde voor om in Duitsland een centraal bureau voor de emigratie van Joden op te richten, zoals ook in Oostenrijk al gebeurd was. Dit bureau onder leiding van zijn naaste medewerker Adolf Eichmann, had volgens hem al 50.000 Joden het land uitgezet. Verder pleitte hij ervoor om Joden een speciaal teken te laten dragen, zodat ze herkenbaar waren. Dat gebeurde pas in september 1941. Maar op 24 januari 1939 kreeg Heydrich van Göring wel de opdracht tot het oprichten van een emigratiebureau in Duitsland. Tegen het einde van dat jaar werden 78.000 Duitse en Oostenrijkse Joden en 38.000 Tsjechische Joden uitgewezen. (1) De uitwijzing van de Duitse, Oostenrijkse en Tsjechische Joden zorgde voor onoverkomelijke problemen. Veel landen zaten zwaar in de maag met de vluchtelingenstroom. Op de internationale conferentie in Evian (  1938) over het probleem van de groeiende stroom Joodse vluchtelingen konden de afgevaardigden het zelfs niet eens worden over een gedeeltelijk vrij toelatingsbeleid voor deze verjaagde mensen. De Australische afgevaardigde zei:"Het zal niet onbekend zijn dat wij op dit moment geen rassenprobleem hebben. Wij willen er ook niet één importeren door Joodse vluchtelingen op te nemen." (3) Hoe tragisch en verkeerd is de houding van heel veel landen, waaronder Amerika, Engeland en Nederland ten aanzien van de Joden. Het besluit heeft wel enorme gevolgen voor het Joodse volk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Amerikaanse regering onder president Franklin D. Roosevelt een voorstel verworpen om 20.000 Joodse kinderen uit Duitsland op te nemen. "We zitten al vol,"was het excuus. (3) 20.000 Joodse kinderen die niet in Amerika waren toegelaten, waren tijdens de Shoa omgekomen. Mogelijk vergast in Auschwitz. U mag verontwaardigd zijn over de schandalige houding van Amerika. Het excuus "We zitten al vol" is eigenlijk niets anders dan een leugen.

Ondanks dat er toendertijd nog geen concrete stappen tot vernietiging van de Europese Joden genomen waen, deden zowel Hermann Göring als Adolf Hitler wel bepaalde en zeer onheilspellende uitspraken. Toen de Tweede Wereldoorlog op 1 september begon, bleef de Endlosüng ook nog uit. De nazi's dachten aan een oplossing dat een veroverd gebied als 'reservaat' aan de Joden toegewezen zou worden. Echter belemmerde de oorlog de oplossing van de Joodse kwestie, omdat emigratie naar het buitenland gedurende de oorlog praktisch onmogelijk was geworden. (1) Het zogenaamde Madagascarplan dat in 1940 overwogen werd en tot doel had om de Europese Joden te deporteren naar Madagascar, was niet haalbaar vanwege het overwicht dat de Engelsen in de Atlantische oceaan hadden. (1) Hitler besloot tot fysieke uitroeiing van de Europese Joden over te gaan. Eerder had hij op 30 januari 1939 in z'n toespraak tot de Rijksdag gezegd:

"Ik geloof dat de Joden het lachen inmiddels is vergaan. Vandaag wil ik opnieuw een profeet zijn: indien het internationale financiële Jodendom binnen en buiten Europa erin zou slagen de naties nogmaals in een oorlog te storten, dan zal dat niet resulteren in de bolsjewisering van de aarde en daarmee de overwinning van de Joden, maar de vernietiging van het Joodse ras in Europa!" (1)

Adolf Hitler spreekt de Rijksdag toe

Al reeds had Hitler het Duitse woord Vernichtung (vernietiging) meermalen uitgesproken om zijn dreigementen te uiten, kwam deze demonische 'voorspelling' niet alleen uit. Hitler maakte zijn dreigementen ook waar. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was het eenderde deel van de Joodse wereldbevolking uitgeroeid. Daarom kan de Kristallnacht niet onbesproken blijven, wanneer de ontstaansgeschiedenis van de Holocaust (de Joden gebruiken de term Shoa liever) - de systematische vernietiging van 6 miljoen Joden - ter sprake komt. De Kristallnacht moet wel als een voorbode van de Shoa gezien worden.

Diepgewortelde oorzaken

Veel historici hebben getracht de oorzaken van het Duitse antisemitisme achter te halen. De oorzaken zouden in het vooroorlogse Duitsland liggen. Na de Eerste Wereldoorlog had het verdrag van Versailles bepaald dat Duitsland als "veroorzaker van de oorlog" verantwoordelijk was gesteld voor alle schade welke de geallieerde en geassocieerde regeringen en hun onderdanen geleden hadden als gevolg van de door Duitsland ontketende oorlog. Inmiddels weten we dat Duitsland niet het enige land was die de oorlog had ontketend. Er waren meer landen betrokken geweest. Vooral de Illuminati (Jezuïeten) waren de werkelijke aanstichters van de Eerste Wereldoorlog en zaten ook achter het verdrag van Versailles! Het verdrag van Versailles was in de ogen van zeer veel Duitsers onrechtvaardig en vernederend. Men noemde deze verdrag "moordplan", "diktaat van Versailles." Vandaar de "Dolchstoss-legende" (dolkstootlegende). Inderdaad was het verdrag van Versailles zeer onrechtvaardig. Het veelomstreden artikel 231 inzake de oorlogsschulden vormde de inleiding op de zware herstelbetalingen van Duitsland aan zijn vroegere vijanden. Wanneer het verdrag op 28 juli 1919 in de Spiegelzaal van Versailles ondergetekend werd, wisten de Duitsers nog niet welke bedragen deze oorlogsscchuld wel zal doen oplopen. Later bleek dat het verdrag rampzalige gevolgen had voor Duitsland. Wanneer de beurskrach in Wall Street, New York in 1929 toesloeg, waren de Verenigde Staten en de meeste landen over de hele wereld niet alleen getroffen door de economische en financiële ramp. Ook Duitsland werd het meest getroffen. Niet de beurskrach maar de zware herstelbetalingen vormen de belangrijkste oorzaak van de economische en financiële ontwrichting van het vooroorlogse Duitsland. De nazi's maakten veel gebruik van de kwesties van de oorlogsschuld en de dolkstootlegende in hun propaganda. We hebben wel stil bij gestaan dat het verdrag van het versailles, zoals de nazi's hem "het diktaat van Versailles" regelmatig noemden, en de dolkstootlegende juist hadden bijgedragen dat Adolf Hitler aan de macht kon komen. Ook had het verdrag van Versailles een kiem gelegd voor een nieuwe wereldoorlog en de Shoa!! Of er sprake was van een complot, zou ik heel eerlijk ja zeggen. Maar de officiële en vervalste geschiedenis laat de ware feiten uiteraard niet zien.  Volgens de vroegere Amerikaanse president Harry Truman was de dolkstootlegende een van de voornaamste "tricks" geweest waardoor Hitler aan de macht kon komen. (4) Als vrijmetselaar moest Harry Truman zeer goed op de hoogte geweest zijn van de ware feiten!!

Ook werd de schuld van de Duitse nederlaag, de teloorgang van het Duitse Keizerrijk en het verdrag van Versailles afgeschoven op de Joden. In de roerige tijden van de economische en maatschappelijke ontwrichting in het vooroorlogse Duitsland had het Duitse volk blijkbaar behoefte aan een zondebok. Het Joodse volk werd als de zondebok aangewezen. Al reeds had Adolf Hitler de schuld van de grote misstanden aan de Joden gegeven. In "Mein Kampf" schreef hij dat het internationale Jodendom "een kiem der ontbinding in volkeren en rassen en de vernietiger der menselijke cultuur" was. Volgens hem schaarde het Jodendom zich achter het bolsjewisme en het Westerse kapitalisme, zoals we dergelijke en hetzelfde geluiden bij de Occupy demonstranten horen. Maar we moeten goed beseffen dat het verdrag van Versailles, de economische malaise in Duitsland en de opkomst van Adolf Hitler niet de werkelijke oorzaken zijn van het Duitse antisemitisme. Het is niet zo dat antisemitisme door middel van de nazi-propaganda onder het grote deel van de Duitse burgers als vanzelfsprekend gezien werd. Het antisemitisme in Duitsland en de rest van Europa is beslist géén 20ste eeuwse verschijnsel. Noch een negentiende eeuwse verschijnsel. Want het antisemitisme is van alle tijden en komt in de meeste culturen voor. Ook in Nederland! Hoewel het woord antisemitisme pas in de negentiende eeuw voor het eerst gebruikt werd, bestaat de Jodenhaat allang. Eeuwenlang hebben heel wat machthebbers (denk maar aan de Farao, Haman, Titus, enz.) en volken het Joodse volk beschuldigd, gemolesteerd, verdrukt, vertrapt, geslagen, verbrand en opgehangen. De moord op zes miljoen Joden door de nazi's vormde het climax van de eeuwenoude Jodenhaat. 

Antisemitische naziposter; De Jood
krijgt de schuld van de oorlog
De werkelijke en diepgewortelde oorzaak van het Europese antisemitisme ligt in het christendom!! Uiteraard zou u als christen verontwaardigd reageren en ontkennen dat het christendom de grote veroorzaker is van het antisemitisme. Maar een historicus die de kerkgeschiedenis zo goed kent, wéét heel goed dat het volkomen waar is. Ja, het is waar dat het christendom een enorm bijdrage heeft geleverd aan de eeuwenlange Jodenvervolgingen. Beste lezer, ik vraag u het artikel rustig en aandachtig te lezen, dan zult u dezelfde conclusie trekken dat het christendom inderdaad verantwoordelijk is voor het Europese antisemitisme. Hoewel het christendom van oorsprong Joods is en de eerste christenen Joden waren geweest (lees Handelingen 11:26), heeft deze religie zich losgemaakt van de Joodse wortels. De nazi-term "Judenrein" was niet nieuw. Deze term werd al reeds in het vroege christendom gebruikt!! Toen het christendom met het heidendom ging vermengen en de kerk steeds meer wereldlijk werd, begonnen de niet-Joodse christenen zich geleidelijk los te maken van de Joodse wortels van het christendom. Men wilde het christendom naar analogie van 'ontluizen' 'ontjoden,' zoals Hitler de Duitse samenleving wilde reinigen van de Joodse elementen vandaar het woord 'judenrein'. Tijdens het eerste concilië van Nicea in 325 na chr., het eerste oecumenisch concilië, besloten 318 bisschoppen onder ausipiciën van keizer Constantijn de Grote (die man is géén christen ondanks het feit dat hij nog steeds geeërd is door de christenen!!)  na lange beraadslagingen dat de Joodse origine van het christendom ontworteld moest worden. Ja, de joodse wortels werden uit het christendom ontrukt! In plaats van het Joodse Pesach werd de heidense pasen als de christelijke feestdag van de opstanding van Jezus Christus gevierd en de Joodse sabbat werd afgeschaft. In plaats van de Joodse sabbat werd zondag als "de meest eerbiedwaardige dag voor de aanbidding van de zon" voortaan de rustdag van alle christenen. De heidense en afgodische dag van de zonneaanbidding is tot het heden nog altijd als "de Dag des Heren" genoemd!! Om antisemitische redenen had de kerk gebroken met de Joodse feest-en rustdagen. Men wilde "de afschuwelijke Joden" niet langer volgen. De kerk deed nog een stap verder en verzon een definitieve leer, zodat er voorgoed afgerekend zou worden met de Joodse wortels van het christendom.  De eerste kerkvaders bedachten een formulering van de nieuwe christelijke leer dat als de vervangingstheologie de geschiedenis van de kerk inging. De vervangingstheologie leert dat de rol van Israël na de kruisiging en opstanding van Jezus "definitief uitgespeeld" is en het aandeel van de Joden in de moord op Jezus wordt als teken gezien dat God "Zijn belofte aan Israël definitief opgeheven had." Het Joodse volk heeft Zijn Messias verworpen, heeft God Israël ook verworpen, aldus de redenering van de eerste kerkvaders. Tot de dag van vandaag hebben de meeste theologen de christenen nog steeds onderwezen dat de belofte aan Israël haar vervulling heeft gevonden in Jezus Christus en de kerk ook de plaats van Israël heeft ingenomen. De bevoorrechte positie van Israël is overgegaan op de kerk, zo leert men. "Het Joodse volk is eens en voor altijd vervangen door de kerk,"aldus het motto van de kerkelijke leer. Ik las ook een artikel van een voorganger (van een pinkstergemeente) die ik goed ken, dat de sabbat de vervulling heeft gevonden in Jezus Christus en de christenen de sabbat als de rustdag niet hoeven te houden! Maar deze leer is ook onbijbels! Blijkbaar is die voorganger besmet door de valse vervangingstheologie die als dodelijke vergif in de charismatische - en pinksterbewegingen heeft binnengeslopen!! Ik moet u erop attenderen dat Jezus Christus zelf aan de sabbat hield en regelmatig naar de synagoge op sabbat ging. Nog nooit heeft Hij met de sabbat gebroken! Hij zei letterlijk dat niet één titel of jota van de Thora eraf valt! (Matthéüs 5:18) Toen de vervangingstheologie als de nieuwe leer door de Rooms-katholieke kerk aanvaard werd, werd het Joodse volk als volksvijand verklaard. De eeuwenoude leugen werd vanuit de kansel van elke kerk verkondigd dat de Joden "Christusmoordenaars" zijn. Immers, zij hadden Jezus Christus gedood. Over het aandeel van de heidense (niet-joodse) Romeinen in de moord op Jezus wordt doodgezwegen!! De Romeinen waren degenen die Jezus Christus aan het hout hadden genageld en met de lans doorgestoken!!

Het is zo beschamend om de kerkgeschiedenis te moeten lezen wat de christenen het Joodse volk aangedaan hebben! De satanische vervangingstheologie heeft miljoenen christenen zo vergiftigd en hun harten met Jodenhaat gevuld. Als u nog steeds niet gelooft dat het christendom de hoofdoorzaak van het Europese antisemitisme is, dan raad ik u aan eerst in de kerkgeschiedenis en de geschiedenis van Europa te gaan verdiepen. Dan zult u wel zien dat het volkomen waar is. Al zou het overgrote deel van de christenen niet graag willen toegeven. Zeer terecht schreef professor Michael L. Brown:

"Al bijna tweeduizend jaar heeft het christendom de Jood meedogenloos ontmenselijkt waardoor de Holocaust - het meest extreme gevolg van deze ontmenselijking - kon ontstaan. Hoewel veel nazi's antichristelijk waren (en het nationaal-socialisme antichristelijk was), waren de nazi's vrijwel allemaal, zoals de Joodse filosoof Eliezer Berkovitz vaststelde, kinderen van christenen. Christenen? Kinderen van christenen? De christelijke wereld? Hoe kon dit bestaan? Natuurlijk, we zouden kunnen zeggen dat als deze mensen echte christenen waren en dat als ze echt wedergeboren waren geweest, zij zulke afschuwelijke dingen nooit gedaan hadden. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Sommige kerkelijke leiders die aan de buitenkant zo 'christelijk' leken, hadden ook een grote zwakheid: op een slinkse manier stelden zij de Joden in een kwaad daglicht! Soms keurden ze zelfs geweld tegen hen goed. Zij die beweerden broeders en zusters van de Heer in de geest te zijn, vielen hun broeders en zusters in het vlees aan. En die tragiek duurt nog steeds voort." (5)

Beste lezer, mag ik u erop wijzen dat de beruchte pro-palestijnse activist en antisemiet Gretta Duisenberg van een christelijke gezin afkomstig was en de openbare geloofsbelijdenis in het streng gereformeerde kerkgenootschap deed maar in de jaren zestig met het christendom brak. (6) Veel linkse prominente leiders zoals wijlen Hans van Mierlo waren afkomstig uit de christelijke gezinnen! Aantal van hen zijn tegen Israël en verklaren zich solidair te zijn met "het Palestijnse volk" die in werkelijkheid niet bestaat. Adolf Hitler was als kleine jongen een misdienaar in de Rooms-katholieke kerk in zijn geboorteplaats Braunau geweest! Het is werkelijk onvoorstelbaar dat de vrome en zo christelijke kerk geheel onder de ban van de duistere macht is gekomen en de valse kerkelijke vervangingsleer zo'n verwoestende uitwerking heeft gehad op vele generaties christenen. Dat gebeurt vandaag nog steeds!

Er kleeft heel veel Joodse bloed aan de handen van de kerk. De christenen hebben een zeer zware zonde tegen de God van Israël begaan. Als christen zult u wel diep moeten schamen! Het antisemitisme woekert als kanker in de 21ste eeuw nog steeds verder en heeft zich niet alleen uitgezaaid in de christelijke kerken, maar ook in de moskeeën, de politieke instituten en organisaties en de geheime genootschappen als de Bilderberg Club. In de vierde eeuw had Chrysostomus (zijn naam betekent 'met een gouden mond' vanwege welbespraakte verkondiging van waarheid en liefde) die als één van de grootste kerkvaders hemelhoog geprezen werd, de synagoge een roversnest, een hol van roofdieren en een demonentempel vol afgoderij genoemd! Hij zei dat de synagoge erger is dan een bordeel! "Ik haat de Joden om dezelfde reden als waarom ik de synagoge haat,"waren de woorden van de kerkvader. (5) Noemt u de kerkvader Chrysostomus een vrome en zéér gelovige man?!? In de duistere Middeleeuwen werden Joden regelmatig voor de vreselijke keuzen gesteld: gedoopt of verbannen worden, gedoopt of gemarteld worden, gedoopt of gedood worden. Weet u waar de zeer bekende term "de Wandelende Jood" vandaan komt? Nee? Laat mij u nog vertellen: Paus Innocentius III, de zogenaamde 'beschermer van het Joodse volk', zei dat de Joden "tot eeuwige slavernij veroordeeld waren, omdat zij de Heer gekruisigd hadden." De paus zei letterlijk:"De Joden, tegen wie het bloed van Jezus om wraak roept, moeten niet gedood worden, want dan overtreden we als christen de wet van God. Maar ze zijn gedoemd over de aarde rond te zwerven, totdat het schaamrood hen op de kaken staat." (5)  Dus de Joden moesten over de aarde zwerven, verstoken van alle rechten (tenzij die hen 'genadig werden toegestaan'), zonder huis en zonder bescherming, voortdurend bedreigd, zowel in rustiger tijden als in tijden van vervolging, omdat ze tot een minderwaardig soort behoorden. (5) 

Nazi-propaganda:
De Wandelende Jood
 De term 'Wandelende Jood' was zeker niet uitgevonden door de nazi's, maar door de paus! De "grote kerkhervormer" Maarten Luther die bekend was geworden door zijn strijd tegen de Roomse handel in aflaten en de grote misstanden van de Rooms-katholieke kerk aan de kaak stelde, was aanvankelijk vriendelijk en mild tegenover de Joden. Hij benadrukte dat Jezus een Jood was. Historisch gezien klopt het wel dat Jezus een Jood was. De Heilige Schrift bevestigt Zijn Joodse afkomst ook en liegt er niet om. In 1523 schreef Maarten Luther zo positief over de Joden en zo negatief over de katholieke kerk:

"...sommige Joden zich aangetrokken zouden voelen tot het christelijk geloof. Want die dwazen en stommelingen - pausen, bisschoppen, drogredenaars en monniken - hebben de Joden tot op heden zó behandeld dat als ik een Jood was en zag welke stomkoppen aan het hoofd van christelijke 'kerk'stonden, ik liever een varken dan een christen zou willen zijn. Want ze hebben de Joden als honden behandeld, en niet als mensen." (5)

Maarten Luther

Twintig jaar later bleek dat de Joden zich niet massaal tot het christendom bekeerd waren, veranderde de houding van Maarten Luther jegens het Joodse volk totaal. Hij werd een felste antisemiet. Blijkbaar was hij besmet door het christelijke antisemitisme van de Rooms-katholieke kerk. Hij besloot het Joodse volk niet langer als het door God uitverkoren volk te beschouwen. In 1543 schreef Maarten Luther in zijn kwaadaardige pamflet "Wider die Juden und ihre lügen" (Over de Joden en hun leugens):

"Men moet hun synagogen en scholen in brand steken en wat niet wil branden, moet men met aarde overdekken, zodat geen mens er een steen of sintel meer van ziet, voor eeuwig niet." (7)

"Ten eerste meoten hun synagoges worden verbrand... Ten tweede moeten hun huizen verwoest en vernietigd worden... Ten derde moeten we hun gebedenboeken en Talmoeds afpakken... Ten vierde moeten hun rabbi's een verbod krijgen om onderwijs te geven, op straffe des doods... Ten vijfde mogen ze geen paspoorten meer hebben en niet meer reizen... Ten zesde moeten ze ophouden met woekeren... Ten zevende moeten we jonge en sterke Joden en Jodinnen een dorsvlegel, een bijl, een houweel, een spade, spinrokken en een spinnewiel geven; in het zweet des aanschijns moeten ze hun eigen brood verdienen... Deze luie onderkruipsels meoten uit onze maatschappij verwijderd worden... Daarom nu en voor altijd: wég met de joden!" (7)

Hij schreef nog verder:"Naast de duivel is er geen bitterder, giftiger en heftiger vijand dan een rechtgeaarde Jood." Luther's pamflet is vol haat en venijn. Luther noemde Joden "onze ongeluk." Later gebruikten de nazi's de term ook. Vandaag nog steeds! Zeer terecht schreef René Süss;"Met grof geschut brengt Luther vrijwel het hele arsenaal aan antisemitische mythes en stereotyperingen in stelling. Alleen het raciale antisemitisme ontbreekt bij hem vanzelfsprekend, want dat werd pas ontwikkeld in de negentiende eeuw. Luther was een van de eersten die zei dat men zich van de Joden moest ontdoen door hen allemaal te doden. Bij hem begint de ideologie van de "Endlösung" van de "Judenfrage", het gruwelijke streven naar een wereld zonder Joden. Eeuwenlang hadden de christelijke machthebbers en ideologen betoogd dat het Jodendom als religie overbodig was geworden en weg moest." De nazi's hadden helemaal géén moeite mee om de aanbevelingen van Luther in praktijk te brengen. Ze voerden de wens van Maarten Luther ook uit! Tijdens de Kristallnacht die met de geboortedag van Maarten Luther samen viel, werden synagogen in brand gestoken en Joodse huizen en winkels verwoest. Ook hadden de nazi's de boekrollen, de Thora, verbrand!! Zie de foto hieronder:

De Kristallnacht: de boekrollen verbrand
De Protestantse bisschop van Thüringen, Martin Sasse, toonde zich verheugd toen de synagogen in brand werden gestoken en vernietigd. Kort na de Kristallnacht publiceerde Sasse een boek over de geschriften van Maarten Luther. In het voorwoord schreef hij:"Op 10 november 1938, de geboortedag van Luther, branden de synagogen in Duitsland." Volgens bisschop Sasse had Luther zich geen mooier verjaardagsgeschenk kunnen wensen. (2) (8) Tijdens de Tweede Wereldoorlog beriepen zeer veel kerkelijke leiders, zowel protestanten als katholieken, in Duitsland zich op Maarten Luther om de uitroeiing van de Joden te rechtvaardigen. Tijdens de processen van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog verdedigde Julius Streicher, hoofdredacteur van het antisemitische blad Der Stürmer, zich door aan te geven dat zelfs een door vriend als vijand bejubelde "genie"als Luther de Joden haatte. "Hij zou vandaag beslist in mijn plaats op de beklaagdenplaats hebben gezeten, als het pamflet "Over de Joden en hun leugens" door de aanklageers ingebracht zou zijn,"aldus Streicher. (8)

Adolf Hitler noemde in 1923 Maarten Luther als "het grootste Duitse genie, die de Jood zag zoals wij hem pas vandaag beginnen te zien." In "Mein Kampf" noemde Adolf Hitler zich een christen die een plicht heeft tegen de Joden te strijden! Een citaat uit Mein Kampf:

"Dus geloof ik vandaag in de geest van de Almachtige Schepper te handelen: als ik me tegen de Joden verweer, strijd ik voor het werk van de Heer."

Joachim Kahl schreef over Hitler:"Adolf Hitler, de voornaamste exponent van het fascisme in Duitsland, was katholiek christen. Hij trad nooit uit de kerk en werd ook nimmer geëxcommuniceerd. Zijn boek "Mein Kampf" verscheen nooit op de 'Index Liborum Prohibitorum', waarop tot voor kort alle geschriften gezet worden, die in vragen van geloof en moraal in strijd waren met de katholieke leer. Hitlers's politieke ideeën waren blijkbaar niet in tegenspraak met de katholieke zedenleer." (9) Wat Hitler heeft gedaan, heeft Luther aangeraden, met uitzondering van de gaskamers. Luther was een wegbereider van de Shoah, aldus de conclusie van de onderzoeker René Süss. Nog iets bijzonder: hoewel de uitgave en verkoop van Mein Kampf in Nederland en enkele landen nog steeds verboden is, wordt Mein Kampf in Arabische landen in het Arabisch vertaald en goed verkocht. En nog steeds gelezen door de Arabieren. Wist u dat Hitler's Mein Kampf het favoriete boek was van wijlen Yasser Arafat?

In Duitsland wordt Maarten Luther nog steeds gezien als de "grootste Duitser." Zelfs de Duitse linkse politieke partijen, de SPD en Die Grünen, hebben Maarten Luther gepromoot als "bevrijder en hervormer" en als "symbool van de Duitse natiestaat." Waarom niet Frederik de Grote, voor wie ik enorme bewondering heb, (Ook Hitler en Napoleon hadden bewondering voor hem) of Goethe die immers de grootste Duitse dichter was?? Het lijkt wel dat het Duitse volk de lessen van het verleden nog steeds niet geleerd heeft!! De Lutherse Wereldfederatie (LWF), waarvan PKN (Protestantse Kerk in Nederland) lid is, heeft sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zich uitgesproken tegen antisemitisme, MAAR weigert nog altijd om Luthers medeverantwoordelijkheid voor de Jodenvervolging door de nazi's onder eigen ogen te zien. Als LWF-lid beweert de PKN een "verbondenheid met het Joodse volk" te hebben, maar wil de "Lutherse traditie" binnen het Nederlandse Protestantisme behouden. Het is de vraag of de PKN afstand zou moeten nemen van de "Lutherse traditie" van Jodenhaat. (8)

Over Frederik de Grote wil ik iets bijzonder zeggen. Frederik de Grote, de koning van de Duitse deelstaat Pruisen (Pruisen werd na de oorlog officieël ontbonden door de geallieerden), die zeer goed bevriend was met de atheïstische dichter Voltaire, raakte in gesprek met zijn hofpredikant over het bestaan van God en over de ingeving van de Heilige Schrift. De koning vroeg:"Hoe weet je dat de Bijbel Gods Woord is? Bewijs mij eens dat er een God is." Het antwoord kwam meteen maar kort en bondig:"De Joden!" De koning Frederik de Grote bevestigde deze verklaring met de woorden:"Goed geantwoord!" Dit was wel het kortste antwoord op de vraag van Frederik de Grote, in de geschiedenis vermeld, het sterkste bewijs en de volle waarheid. Ja, het Joodse volk is het sterkste bewijs dat God echt bestaat en dat de Bijbel inderdaad het Woord van God is en door God ingegeven is. Duizenden jaren lang hebben heel veel machtige volken getracht het Joodse volk te vernietigen en van de aardbodem weg te vagen. De Joden werden uit hun land verdreven, als slaven verkocht, gemarteld, afgeslacht en over de hele wereld verstrooid. Ondanks alle erbarmelijke omstandigheden en zware vervolgingen bestaat het Joodse volk nog steeds! Het is een grote wonder van God dat Israël na de Shoa nog steeds springlevend is. Het zijn Hitler en de christelijke kerk nog nooit gelukt het Joodse volk te vernietigen. Ondanks het feit dat het Joodse volk het wonder van God is, geloven zeer veel mensen, misschien u zelf, nog steeds niet in wonderen en het bestaan van God!! Maar hoe verklaren zij het voortbestaan van het Joodse volk? Hitler en de christelijke kerkleiders die getracht hebben het Joodse volk uit te roeien, moeten wel zwaar boeten voor hun misdaden.

                                                 Wordt vervolgdNu u het artikel gelezen hebt, hoop ik dat u en andere Gods kinderen vandaag en voor altijd de zonden die de kerk in het verleden en het heden heeft begaan, volledig verwerpen. Dat zal verzoening brengen tussen u, de echte christenen die Israël met hun oprechte harten liefhebben, en het Joodse volk, én ook verzoening tussen het Joodse volk en haar Messias. De enige manier, waarop deze vreselijke zonden tegen het Joodse volk uitgewist kunnen worden, is volledig schuld te belijden aan God én het volk Israël. We moeten ons diep schamen voor onze 'christelijke' ouders, voorouders, kerkleiders en politieke en maatschappelijke leiders en ook voor onszelf en ons met een gebroken hart echt bekeren. Of we Rooms-Katholiek of protestant of pinksterganger zijn, er kleeft bloed aan de handen van alle soorten kerkgenootschappen, onze ouders, voorouders en ons land. Ook aan onze handen. Michael L. Brown schreef:"Als de Kerk zich bekeert, zullen haar tranen de bloedvlekken wegwassen." Het wordt hoog tijd om allereerst onze zonden aan Here Jezus te belijden en de Kristallnacht te herdenken. Dan volgen er echte genezing en vergeving! Nu u het artikel gelezen hebt, hoop ik dat u echt wakker geschud bent van de ernst van de waargebeurde feiten waarover ik geschreven heb.  Aarzel niet uw reactie hieronder te plaatsen wat u ervan vindt! Uw mening telt mee. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                 Paul


Bronnen en referenties:

(1) Go2war2.nl
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Kristallnacht
(3) Volgend jaar in Jeruzalem. Door Evert van der Poll
(4) Christus of ideologie. Door J.A.E. Vermaat
(5) Bloed aan onze handen. Door dr. Michael L. Brown
(6) nl.wikipedia.org/wiki/Gretta Duisenberg
(7) Wider die Juden und ihre lügen. Door Maarten Luther
(8) Gebladerte Archief: Kerkhervormer inspireerde Hitler
(9) Het onheil van het christendom. Door Joachim Kahl

Geen opmerkingen: