woensdag 14 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 6De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer... (vervolg)

Nu u het vorige artikel gelezen hebt, vragen we ons af of het vliegtuig werkelijk niet gekaapt is en vervolgens op het Pentagon is ingevlogen. De schade aan het Pentagon was immers duidelijk te zien. In werkelijkheid was de schade niet zo groot. Want op de plekken, waar de vleugels en de hoge staartvin van Boeing 757 - vlucht 77 de gevel van het Pentagon geraakt zouden hebben, is nauwelijks grote beschadiging te zien op vele foto's en videobeelden.  Om u ervan te overtuigen is een afbeelding hieronder geplaatst, dan zult u zien waarom het vliegtuig het Pentagon niet heeft geraakt en de schade aan de gevel van het gebouw niet enorm groot is. Let goed op de spanwijdte van de vleugels die de gevel van het gebouw zouden raken. 


Ziet u de afbeelding? De spanwijdte van de vleugels van het vliegtuig is inderdaad erg groot. Nog een ander afbeelding die ons laat zien dat de staartvin van het vliegtuig de gevel van het Pentagon ook niet heeft geraakt.Indien het vliegtuig met de vleugels en de staartvin de gevel van het gebouw heeft geraakt, dan zou het grootste gedeelte van het gebouw verwoest zijn. eenderde deel van het hele gebouw zou totaal beschadigd zijn. Nog twee andere afbeeldingen die ons aan het nadenken zetten:
Maar dat is niet gebeurd, omdat het vliegtuig NIET neergestort is. Een verslaggever zei dat er geen vliegtuig op het Pentagon neergestort was. Zie videoclip hieronder:


De regering claimde dat het vliegtuig volgens deze baan vloog en het gebouw raakte. Maar verschillende ooggetuigen vertelden dat het vliegtuig het gebouw naderde en na de expolosie van het Pentagon weer wegvloog! Waarom worden de ooggetuigenverklaringen niet in het officiële 9/11 Commissie Rapport vermeld? Het lijkt wel dat de verklaringen van de ooggetuigen opzettelijk en doelbewust genegeerd zijn. Graig Ranke en Aldo Marquis, ook bekend als Citizen Investigation Team (CIT), stelden een diepgaand en onafhankelijk onderzoek in naar de ware toedracht van de aanslag op het Pentagon en hadden de ooggetuigen ondervraagd. Het bleek dat de ooggetuigen, op alle van de meest kritieke uitkijkpunten tevens onafhankelijk, unaniem en onbetwistbaar zeker, een drastische afwijkende vluchtroute meldden. Daarmee wordt het aangetoond dat het vliegtuig de straatlantaarns noch het gebouw absoluut niet heeft kunnen raken! Het is een non-controversieel wetenschappelijk feit dat een aanval vanuit deze route een zeer verschillend schadetraject zou hebben veroorzaakt. (1) Bovendien hebben verschillende ooggetuigen dezelfde verklaringen die met elkaar overeenkomen en bevestigen dat het vliegtuig het Pentagon niet heeft geraakt, zoals de regering wel beweert.

De Bijbel maakt duidelijk dat de zaak op grond van twee of drie ooggetuigenverklaringen vastgelegd is:

"Eén enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook, die hij begaan mocht hebben; op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan."
Deuteronomium 19:15

Here Jezus kende de Thora goed, handhaafde de wet van Mozes en zei heel duidelijk:

"Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa." 
Matthéüs 18:16

De Messiasbelijdende Jood en rechter Arthur U. Michelson wist ervan en legde uit waarom de Thora eist dat twee of drie getuigen tijdens een rechtszaak gehoord moeten worden en niet één getuige. Aan iedere getuige werd in het Oude Israël eerst datum, de dag en het uur gevraagd waarop het misdrijf plaatsvond, en iedere bijzonderheid moest nauwkeurig met de tijd erbij weergegeven worden. Als er drie getuigen waren, en wat zij ieder afzonderlijk verklaarden niet in ieder opzicht klopte, werd de aangeklaagde als "onschuldig" vrijgesproken. (2) We zien dat Gods wetten ver vooruitziend zijn! In de moderne tijden wordt de zaak op verklaring van één getuige vastgesteld, wat de Thora echt verbiedt! Menig aangeklaagden zijn op basis van één getuigeverklaring al veroordeeld, hetgeen het later blijkt dat ze onschuldig zijn! Daarom eist de Here God dat er twee of drie getuigen moeten zijn, opdat hun verklaringen getoetst kunnen worden of ze met elkaar nauw overeenkomen. Volgens de Talmoed moet de man minstens twee stemmen in zijn voordeel hebben, en was dit niet het geval, dan moet hij vrijgesproken worden. Voor een schuldigverklaring is een meerderheid nodig van minstens twee stemmen.

De van elkaar onafhankelijke verklaringen van de ooggetuigen die zeggen dat het vliegtuig het Pentagon niet heeft geraakt, komen nauw overeen dat de hele officiële lezing van de aanslag op het Pentagon in duigen valt en de regering wel gelogen heeft. Ook is het Wikipedia-artikel over vlucht 77 een leugen. Graig Ranke en Aldo Marquis van het CIT hadden hun onderzoek naar de ware toedracht van de aanslag op het Pentagon en de verklaringen van de ooggetuigen op video vastgesteld en een documentaire samengesteld. Bekijk de videoclips in acht delen hieronder en luister naar de ooggetuigenverklaringen. Helaas is de videofilm in acht delen niet Nederlands ondertiteld. En bezoek ook www.citizeninvestigationteam.com/ :

Nu is het alles duidelijk dat de hele versie van de aanslag op het Pentagon een grote leugen is en alle feiten door de Amerikaanse regering en de media verdoezeld zijn. Laat u niet misleid worden door de officiële verklaring van de regering en de media! Ook niet door de zwaar gemanipuleerde Wikipedia! Maar het probleem is hoe het zit met de schade van het Pentagon. Als de schade niet veroorzaakt kan worden door het vliegtuig waardoor de explosie veroorzaakt wordt, rijst er een vraag hoe en waardoor de explosie onstaat. De enige en logische conclusie is dat de explosie in het Pentagon veroorzaakt wordt door een projectiel die afgevuurd is! In het volgende artikel zullen we gaan lezen.

                                                                   Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                      Paul
Bronnen en referenties:

(1) Waarheid9/11: Pentagon onafhankelijk onderzoek
(2) Jezus voor het Sanhedrin. Door Arthur U. Michelson
Geen opmerkingen: