zaterdag 17 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 7De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer...

Nu u het vorige artikel gelezen hebt dat het "gekaapte" vliegtuig het Pentagon niet had geraakt. Ongetwijfeld zult u zich gaan afvragen of de gekaapte vliegtuigen de Twin Towers werkelijk geraakt hadden of toch niet. Volgens verschillende ooggetuigen waren er helemaal geen vliegtuigen die de Twin Towers ingevlogen hadden! Maar hoe zit het met de beelden van de inslagen op de torens? Zoals ik al zei dat we ons niet moeten laten misleiden door de media, zijn de bekende TV-beelden gemanipuleerd. Dat wil zeggen: vervalst. U vindt het vast en zeker vergezocht als ik zeg dat de beelden vervalst zijn. Ik zelf vind het ook vergezocht. Toch is het in onze grote belang dat de waarheid boven de tafel moet worden gebracht. De ware feiten moeten achterhaald worden, anders blijft de leugen regeren. Daarom moet dit alles tot diep in de bodem uitgezocht worden. 

Na de aanslagen op 11 september 2001 en de publicatie van het officiële 9/11 Commissie Rapport begon professor David Ray Griffin de achtergronden van 9/11 intensief te bestuderen, waaruit vele lezingen en publicaties volgden. Hij had ontdekt dat er vele gaten zijn in het officiële rapport, en trok z'n harde conclusie dat de hele versie van 9/11 helemaal niet klopt. De heer David Ray Griffin schreef aantal boeken. Eén van zijn boeken, 11 september, werd ook in het Nederlands vertaald. Met zijn lezingen en publicaties wil hij aantonen dat de officiële lezing van 9/11 een grote leugen is en de aanslagen met medewerking van de Bush administratie verricht waren. Ik wil u erop wijzen dat professor David Ray Griffin een gedegen en diepgaand onderzoek heeft verricht, en dat we hem niet als conspiracy theorist mogen afschilderen.
David Ray Griffin
Zijn boeken zijn bijzonder interessant en onderbouwt de ware feiten van 9/11 echt redelijk!Met zijn boek 11 september. Een onderzoek naar de feiten heeft David Ray Griffin honderd feiten genoemd. Enkele van 100 redenen waarom 9/11 een doorgestoken kaart is, worden genoemd:

(1) Van de vermeende moslim-kapers werd verklaard dat zij zich in topless-bars zouden hebben opgehouden en zich met alcohol hebben laten vollopen. Zo'n gedrag dat voor oprechte en vrome moslims op zijn zachts gezegd vreemd is. (1)
(2) Behalve de video die de wereld is overgegaan van Mohammed Atta, zijn er geen andere vliegveld video-opnames van ook maar één van de andere 18 kapers van de lijntoestellen bekend. Uiterst vreemd. Zie de foto van de video-opname van Mohammed Atta die in de hal van het vliegveld binnenliep, op de bewuste dag dat de aanslagen gepleegd waren, hieronder:

Screenfoto van Mohammed Atta
(3) Minimaal 6 van de 19 kapers zijn elders op de wereld levend opgedoken (!) na de aanslagen, terwijl "alle vliegtuigen verwoest waren en er geen overlevenden gemeld zijn." (1)


(4) Geen van de 4 bemanningen van de gekaapte vliegtuigen maakte melding bij de luchtvaartautoriteiten van een op handen zijnde kaping. (1)
(5) Geen van de 4 bemanningen van de gekaapte vliegtuigen drukte de speciale 4 cijferige code in, die een stil alarm zou slaan en melding maakt van een op handen zijnde kaping. (1)
(6) Er is geen enkel bewijs dat ook maar iets van overblijfselen van de kapers is geidentificeerd op één van de 4 locaties waar de crashes van de gekaapte vliegtuigen plaatsvonden. (1)
(7) Van geen van de 8 zwarte dozen van de vier vliegtuigen die gecrashed zouden zijn, is officieël melding gemaakt! Laat staan dat er over de inhoud van de gesprekken die op band zouden moeten staan, melding is gemaakt. (1)
(8) Hoewel de kapers de kaping met simpele schuifmessen zouden hebben gepleegd, heeft geen van de 4 bemanningen zich ingespannen om de kaping te verrijdelen, ondanks het feit dat er een paar vietnam-veteranen onder de piloten zijn. (1)
(9) Hoewel de twee WTC torens en het Pentagon met een ongeloofelijke precisie zijn geraakt, heeft geen van de vermeende 19 Kapers ooit een degelijk vliegbrevet gehaald. (1)
(10) Hoewel er voor verdediging van het Amerikaanse luchtruim een tijd staat van 10 tot 20 minuten, konden de zogenaamd gekaapte vliegtuigen meer dan een uur vrij rondvliegen in het inmiddels gesloten luchtruim. (1)
(11) De FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, hadden maar liefst 18 minuten nodig om het verlies van contact met vlucht 77 en het afwijken van haar vluchtplan te rapporteren.
(12) Voor de afwijkingen van deze zaken van vlucht 77 had de FAA maar liefst 39 minuten nodig. (1)
(13) Hoewel de vluchten 77 en 175 op weg waren naar New York, werden de speciaal voor New York bedoelde interceptie-straaljagers op de basis La Guardia in New York niet gewaarschuwd. Noch die van het ook nabij gelegen Langley Militaire vliegveld in Virginia. (1)
(14) Hoewel de speciale verdedigingslinie NORAD, die het Amerikaanse luchtruim defensief dient te bewaken, de eerste melding kreeg van een kaping om 8:38 uur, werden geen straaljagers de lucht in gestuurd om bijvoorbeeld het Pentagon te bewaken. Dit gebouw werd vervolgens om 9:37 uur getroffen door een 'verkeersvliegtuig.' (1)
(15) Pas nadat de tweede WTC toren was getroffen, werden 2 F-15 jagers die voor de kust van Long Island, New York, vlogen, ingezet om naar Manhattan te vliegen. (1)
(16) Deze twee jagers die waren opgestegen van Otis Airforce Base, hadden binnen 9,5 minuut New York bereikt, waren ze daartoe ingezet; ruim 34 minuten voordat het Pentagon werd getroffen. (1)
(17) De twee F-15 onderscheppingsjagers die onderweg waren om de gekaapte vlucht 77 uit de lucht te halen, vlogen met een snelheid van zo'n 447 Mph. Dat is 24% van hun topsnelheid. (1)

Hoe zit het met de gekaapte vliegtuigen die de Twin Towers ingeboord hadden? Echter hebben de ooggetuigen verklaard dat er helemaal geen vliegtuigen waren. Moeten wij hen gaan geloven? Of toch niet? Fout van aantal websites als Waarheid 9/11 dat de ooggetuigenverklaringen door hen genegeerd worden, terwijl de getuigen in onze grote belang gehoord moeten worden. Het is logisch dat sommige ooggetuigen meenden vliegtuigen gezien te hebben. Want het ging alles zo snel. Soms kunnen onze eigen ogen ons bedriegen. We kennen vele TV-beelden en foto's van de inslag van het gekaapte vliegtuig op de Twin Tower allemaal. Deze eerste en beroemde beelden waren over de hele wereld te zien en schokten iedereen. Iedereen was totaal verbijsterd, toen men de TV-beelden zag hoe het vliegtuig in de WTC toren had ingevlogen en vervolgens explodeerde. Jaren later blijkt het dat deze TV-beelden nep zijn! De film bleek op basis van real-time digitale beeldbewerking gemonteerd te zijn. Onlangs dook een originele film in het archief van een Amerikaanse TV-zender op, die ons laat zien dat er helemaal geen vliegtuig was die op de toren had ingeslagen. Ineens is het helemaal duidelijk dat de officiële TV-beelden vervalst en digitaal bewerkt zijn. De originele filmbeelden bevestigen de verklaringen van de ooggetuigen dat er helemaal geen vliegtuigen waren. Zie de videoclip hieronder.


Waarom maken de media ons zo wijs dat er vliegtuigen gekaapt en op de Twin Towers gestort waren!? De media zijn helemaal niet objectief, zoals we dachten. Het is allang bekend dat de media een valse en onjuiste verslaggeving doen over Israël, Libië en andere gebeurtenissen. Zo worden wij gemanipuleerd door de media die naar de pijpen van de machtselite dansen. De verslaggevers doen wat ze opgedragen zijn. 


De mediabazen zijn ordinaire criminelen die connecties hebben met de grote jongens. De grote jongens zijn niet anders dan de leden van de machtselite. In werkelijkheid zijn de grote jongens de Illuminati, zoals de Illuminati-kaarten hieronder de media-connecties laten zien.

Illuminati-kaarten: Big Media
en Media Connections
Nu weten we dat de officiële lezing van 9/11 een grote leugen is en door de regering en de media aan ons opgedrongen is. Adolf Hitler wist wel beter. Hij zei:"Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven." Tijdens de Bilderbergconferentie in Duitsland op 5 juni 1991 richtte David Rockefeller, één van de machtigste mensen op aarde en een echte Illuminaat, in zijn openingstoespraak tot wereldleiders, bankiers, mediabazen, industrielen en anderen en zei letterlijk:

"Wij zijn de Washington Post, the New York Times, Time Magazine en andere gerenommeerde publicaties dankbaar, wiens hoofdredacteuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloftes van discretie nu al veertig jaar respecteren. Het zou onmogelijk zijn geweest voor ons onze plan voor de wereld te verwezenlijken, als we in de schijnwerpers van de publiciteit zouden hebben gestaan gedurende die jaren. Maar de wereld is meer dan verfijnd en bereid om voort te marcheren naar een wereldregering. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers staat zeker boven de nationale zelfbeschikking van de laatste eeuwen."

John Swinton die als redacteur van de New York Tribune werkzaam was, gaf eerlijk toe dat er geen onafhankelijke pers zoiets bestaat. "Er bestaat een onafhankelijke pers in Amerika zoiets niet,"zei hij. Howard Beale deed in Network (1976) een zeer kritisch opmerking over de televisie:

"Televisie is niet de waarheid. Televisie is een vervloekte pretpark. Televisie is een circus, een kermis, een reizende gezelschap van acrobaten, verhalenvertellers, dansers, zangers, jongleurs, kermisfreaks, leeuwentemmers en voetballers."

Besef dan wel dat de officiële gebeurtenissen rond 9/11 niet anders dan een mediacircus zijn en de leugen regeert. Het wordt hoog tijd dat we eens en voor altijd afrekenen met de leugens en mythen van 9/11 en de waarheid achterhalen, zoals Isaac Newton eens zei dat de waarheid zijn vriend is. De media weten heel goed dat zeer veel mensen erg geneigd zijn de leugens te geloven. De duivel zelf is de vader van de leugen, zoals Here Jezus hem noemt. (lees Johannes 8:44)

Over de media en de leugenaars lezen we aantal Bijbelteksten:

"Zonde van hun mond is het woord van hun lippen; laten zij daarom in hun hoogmoed gevangen worden, en om de verwensing en de leugen die zij vertellen."
Psalm 59:13

"..gij hebt dit volk op een leugen doen vertrouwen."
Jeremia 28:15

"En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid."
II Thessalonicenzen 2:11-12 (Statenvertaling)

De gebeurtenissen van 9/11 waren wel degelijk een aanval op Amerika. Maar de zelfmoordmissies waren niet uitgevoerd door de moslimterroristen, zoals de officiële lezing luidt. De aanvallen met de vliegtuigen zijn met een ongeloofelijke precisie op professionele wijze uitgevoerd, zoals het geval was met het vliegtuig die op het pentagon dook en dan weer wegvloog zonder het gebouw te raken. Zoiets waren de kapers tot stuntvliegen met acrobatische toeren, precisie en vakkundigheid niet in staat! Bovendien waren de wanden van het WTC veel en veel te sterk om te kunnen worden doorboren door een aluminiumvliegtuig, omdat het vliegtuig aan de andere kant van het gebouw weer tevoorschijn komt en zeker 50 cm staal moet hebben doorboren! (2) Zie een foto hieronder hoe erg sterk zijn de stalen balken van de ingestorte WTC toren, en beoordeel zelf:Dat heeft de voormalige Russische veiligheidsofficier Dimitri Khazelov erop gewezen hoe sterk waren de stalen constructie van de Twin Towers. Volgens hem kennen iedereen van Amerikaanse nieuwszenders, FBI, CIA tot topfunctionarissen en commissieleden het ware verhaal. Ik ben het geheel eens met de Rus Khalezov, omdat ik weet dat de officiële geschiedenis van wereldgebeurtenissen vervalst is en de ware feiten voor ons verzwijgen zijn. Laten we een afbeelding hieronder goed bekijken hoe het vliegtuig door de wand van de WTC toren heeft doorgeboord.


Het lijkt of het vliegtuig door de wand verdween en later ontploft. De foto's zijn erg misleidend. Het is onmogelijk om de stalen wanden van de WTC toren met het vliegtuig door te boren. Indien het vliegtuig de WTC toren raakt, dan zou deze meteen ontploffen en de onderdelen van het vliegtuig zouden zowel naar buiten als binnen rondgeslingerd zijn. Mijn moslimvriend (een erg pientere jongeman. Ik noem zijn naam niet) geeft een heel goede voorbeeld en vergelijkt een neergeschoten man met de toren die door het vliegtuig getroffen werd. Als een kogel dwars door de borst van de man gaat, valt de man er achterover neer. Zo gaat het ongeveer hetzelfde met het gekaapte vliegtuig die door de stalen wanden van de toren boort, dan valt de toren er om. Maar de toren bleef gewoon overeind, al werd deze getroffen. En de snelheid van de kogel kan best vergelijken worden met die van het vliegtuig. Een wiskundige of een natuurkundige kan dezelfde conclusie trekken. Zie een voorbeeld van de inslag van het vliegtuig hieronder:

  
De WTC toren was zo'n immens massieve en extreem sterk constructie van staal en beton. Er bestaan wel blauwdrukken van de bouw van de Twin Towers, die ons kunnen vertellen hoe extreem sterk is de massieve constructie van staal. Ze zijn alleen niet openbaar gemaakt, anders zou het openbaar maken van de blauwdrukken de regering en de media in grote verlegendheid brengen. Mocht u toch twijfelen aan de hypothese, dan kunt u beter gaan wenden tot onafhankelijke deskundigen die kunnen bevestigen hoe sterk is de stalen constructie van de WTC torens.
Het is vrijwel onmogelijk om de supersterke staalconstructie met het vliegtuig te vernielen. De regering probeert krampachtig een bewijs te leveren dat het vliegtuig de toren inderdaad ingevlogen had, en de officiële foto is overal op TV en internet en in de kranten en publicaties te zien hoe het vliegtuig door de stalen constructie van de WTC toren ingevlogen had en een inslaggat in de toren maakte.


Inslaggat in de WTC toren

Laat u toch niet misleiden door de bovenstaande foto. Indien u het inslaggat goed bekijkt en goed nadenkt, zal het aan de hand van de foto u zeker opvallen dat de "voetafdrukken" van de vleugels en de romp van het vliegtuig duidelijk zichtbaar is, net zoals u schoenafdrukken op de besneeuwde grond ziet. Maar waar is een "voetafdruk" van de hoge staartvin van het vliegtuig??? De foto bewijst niet dat het vliegtuig de toren had ingevlogen en vervolgens explodeerde. Een illustratie hieronder geeft u stof tot nadenken...


Een opzienbarende foto laat ons zien dat een overlevende uit het gat van de WTC toren, waar het zogenaamd gekaapte vliegtuig ingeboord had, levend kroop en naar de omstanders  ertoe gezwaaid had. De vrouw bleek niet verminkt en levend verbrand te zijn. Aan haar kleren was duidelijk te zien dat ze niet gescheurd waren en het haar van de vrouw was ook niet geschroeid door de brand die ontstond doordat de kerosine vrijkwam. De vrouw leek ook niet gewond te zijn. Hoe vreemder, hoe verdacht zijn de omstandigheden. Beijk vier foto's hieronder:De vrouw was niet de enige overlevende. Er waren ook andere overlevenden in het inslaggat van de WTC toren gezien. Ook kropen ze zonder kleerscheuren naar de rand van het inslaggat. Ze wilden alleen maar gered worden. Uit het inslaggat steeg rook op. Bekijk videoclip hieronder goed:


Het belangrijkste is dat u de videoclip nogmaals afspeelt en het inslaggat goed bekijkt, dan zal het u zeker opvallen dat de staartvin of andere wrakstukken van het vliegtuig nergens te zien zijn!
Als er geen gekaapte vliegtuigen die de WTC torens hadden ingeslagen, waren, rijzen er aantal vragen hoe en waardoor explosies in de Twin Towers ontstaan. Volgens Dimitri Khalezov waren de explosies veroorzaakt door raketinslagen. Het interessantste is dat aantal ooggetuigen ook zeiden over raketten die de Twin Towers insloegen. Dat zullen we in het volgende artikel spoedig weten.

                                                       Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                       
                                                            PaulBronnen en referenties:

(1) WantToKnow, Amethist.nl: 100 redenen waarom 9/11 doorgestoken kaart is
(2) Zapruder.Inc, Nuclear Demolition door Dimitri Khazelov
Geen opmerkingen: