maandag 5 september 2011

De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat. Deel VII


Palestijnse kinderen opgeofferd (vervolgd)

Wat vindt het beschaafde maar decadente Westen van Palestijnse kindsoldaten die gehersenspoeld zijn om zelfmoordmissies uit te voeren? Dat kijkt even snel de andere kant op!

In de Bijbel lezen we over vijanden die de huid van de Israëlieten afgestroopt hadden. In de Bijbelse tijden waren de Filistijnen erg berucht om het afstropen van huid.

"Ja, zij zijn het, die het vlees mijns volks eten, en hun huid afstropen, en hun beenderen verbreken, en vaneen leggen, gelijk als in een pot, en als vlees in het midden eens ketels."
Micha 3:3

De Bijbeltekst is zeer profetisch!

De grote leugen

U hoort zo vaak verhalen over "bezet Palestina", "het Palestijnse volk onrecht aangedaan", "Israëlische soldaten doden kinderen", enzovoorts. U ziet anti-Israël affiches en posters, waarop bebloede en dode Palestijnse kinderen (de foto's zijn in werkelijkheid gemanipuleerd) staan. Boycotactivisten delen flyers en posters uit en roepen iedereen tot boycot Israëlische producten op, zoals Schotland onlangs besloten had import van Israëlische producten te verbieden. Het internet staat helemaal bol van anti-semitische en anti-Israëlische websites. De bekende pro-Palestijnse Nederlandse activisten, Dries van Agt, Anja Meulenbelt, Gretta Duisenberg, Harry van Bommel en enkelen, ageren met hun websites tegen Israël en geven een valse en misleidende beeld van Israël. Hun artikelen zijn uitsluitend tegen Israël gericht en over de Palestijnen is nergens negatief woord te lezen. Het geweld van de Palestijnen en de zelfmoordaanslagen worden goed gepraat. Volgens Dries van Agt, Anja Meulenbelt, Gretta Duisenberg vechten de Palestijnen immers tegen 'zionistische bezetters.' Dat veel Palestijnen, waaronder Mahmoud Abbas, de Holocaust ontkennen, de Hitler-groet brengen en hun onvoorstelbare haat tegen Joden koesteren, staat helemaal niet te lezen. Met zijn boek "Schreeuw om recht" verdraait Dries van Agt feiten over Israël.
Als u de krant openslaat, krijgt u niet bepaald een positief beeld van Israël. In 95% van al deze gevallen is de berichtgeving over Israël erg misleidend, leugenachtig en eenzijdig. Niet alleen pro-Palestijns, maar ook anti-Israëlisch dus. Er ontbreken fatsoen en objectiviteit volkomen in de berichtgeving. De eenzijdige en misleidende berichtgeving van de media is niets anders dan alleen maar een lastercampagne tegen Israël. Ishmael Khaldi, diplomaat van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, is echt boos over de valse, onjuiste berichtgeving en vindt dat de westerse media er een potje van maken. "Tot een nieuwe generatie journalisten opstaat, die wel het juiste verhaal vertelt, blijven we strijden,"zei Khaldi. (1) Ishmael Khaldi is een moslim, zionist en Arabische Israëliër. De Bedoeïen groeide op als herder, ging vrijwillig in dienst bij de IDF en is tegenwoordig diplomaat. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, haalde hem terug uit San Francisco en gaf hem een prominente rol als zijn adviseur over de Arabische wereld. 

Eenzijdige, oneerlijke en misleidende berichtgeving over Israël is een onderdeel van Pallywood. Ik heb het niet over Hollywood, maar over Pallywood. Pallywood is een Palestijnse leugenindustrie. De term Pallywood is afkomstig van de Amerikaanse historicus Richard Landes, die vaststelt dat Palestijnse en westerse journalisten gebeurtenissen ensceneren om Israël in het kwaad daglicht te brengen. De propaganda begon al in de oorlog in Libanon in 1982. Sindsdien heeft Pallywood veel terrein gewonnen. Veel gebeurtenissen zijn door Palestijnse en Arabische cameramensen en videoteams geensceneerd, soms gebruik makend van uitrusting van westerse nieuwsagentschappen, dat de resulterende beelden voor internationale gebruik naar deze agentschappen worden gestuurd. De hele wereld wordt overspoeld met beelden en verslagen, waarvan niemand weet of ze betrouwbaar zijn en wie, wat en waar de bron is. De ene beelden zijn bloediger dan de andere. De bloedige beelden dringen dagelijks via onze TV-schermen in onze huiskamers binnen en wekken onze afgrijzen op. Iedereen die de hartverscheurende TV-beelden van onderdrukte Palestijnen, vrouwen en kinderen, zien, reageren verontwaardigd op Israël! We zien niets anders dan alleen maar Palestijns bloed die dan wel gefilmd en aangebracht is door 'objectieve' Palestijnse journalisten. En dit alles onder de supervisie van de PA en de Hamas en een business voor de westerse mediabazen die nauwe banden hebben met de Nieuwe WereldOrde.    In Pallywood worden Israëliërs afgeschilderd als brute agressors en wrede bezetters. Een voorbeeld van Pallywood was de Gazaoorlog tussen 27 december 2008 en 18 januari 2009. De internationale media berichtten dat er tijdens de Israëlische inval in Gaza 900 slachtoffers, voornamelijk vrouwen en kinderen, waren gevallen en de meesten zouden door de Israëlische 'bezetter' vermoord worden. Iedereen geloofde het mediaverhaal en de VN stelde een onderzoek in naar de wandaden van het Israëlische leger. Het beruchte Goldstone-rapport stelde dat de Israëliërs 'oorlogsmisdaden hadden gepleegd.' Meteen werd Israël in de beklaagdenbank gezet. Later bleek het dat de beschuldigingen aan het adres van Israël ongegrond waren. Israël had volgens Goldstone helemaal geen oorlogsmisdaden gepleegd. De heer Goldstone had toegegeven dat het rapport vervalst was. Twee jaar na de oorlog in Gaza had Hamas zelf toegegeven dat de slachtoffers in werkelijkheid terroristen waren. Tweederde van de slachtoffers waren Hamasstrijders, Jihadisten en terroristen.
Niet Israël, maar Hamas is degene die oorlogsmisdaden heeft gepleegd!
Gaza bleek niet echt belegerd en onderdrukt door Israël te zijn, zoals u verhalen wel hoort van de reguliere westerse media en de pro-Palestijnse activisten Dries van Agt, Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg. Deze verhalen bleken verzonnen te zijn. Israël veroorzaakt helemaal géén economische of humanitaire crisis in Gaza. Want het beperkte embargo tegen de door Hamas bestuurde Gazastrook is slechts politiek en niet economisch. De Palestijnse activist Mustafa Ibrahim vertelde aan de Arabisch-Israëlische journalist dat wijdverbreide armoede in de Gazastrook niet het gevolg is van het Israëlische embargo, maar van corruptie en een brede kloof tussen rijk en arm. Ongeveer 20 procent van de inwoners van Gaza beschikken over bijna alle rijkdom in Gaza. De rijke inwoners zijn bijna allemaal nauw gelieerd aan de regerende Hamas-beweging. 45% van de rest van de Gaza-bevolking is werkeloos. (2) Dat de westerse media armoede en ellende van de Gazabewoners als "producten van de Israëlische onderdrukking" hadden beschreven, is ongehoord schandalig.

Pallywood: De Palestijnse jongeman gefotografeerd 
door horde westerse fotografen

De internationale media voeren oorlog tegen Israël. De technieken die de media van de nazi-minister Joseph Goebbels hebben overgenomen, zijn geperfectioneerd. De nazi-minister van propaganda, Joseph Goebbels, zei:"Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, zal de bevolking die gaan geloven." Zijn afgod Adolf Hitler, een geslepen redenaar, wist wel beter en zei ook:"Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven." Zijn hypnotische redevoeringen waren het bewijs ervan. Dat Israël het slachtoffer is van laster, smaad en anti-Israël propaganda, is de Bijbelse profetie in vervulling gegaan:

"Gij stelt ons onzen naburen tot smaad, tot spot en schimp dengenen, die rondom ons zijn. Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen, tot een hoofdschudding onder de volken. Mijn schande is den gansen dag voor mij, en de schaamte mijns aangezicht bedekt mij; om de stem des honers en des lasteraars, vanwege den vijand en den wraakgierige."
Psalm 44:14-17 (Statenvertaling)

Wie zijn de naburen? De Palestijnen en de Arabische buurlanden natuurlijk! Gedreven door pure haat en wraakzucht willen de Palestijnen Israël met effectieve mediamiddelen treffen. De Palestijnen en hun westerse supporters, waaronder Dries van Agt en Gretta Duisenberg, zijn de tegenstanders van de God van Israël en willen de Naam van de levende God lasteren, zoals het staat geschreven in de Schrift:

"Thans echter, wat vind Ik hier? luidt het Woord des Heren. Want om niet is Mijn volk weggevoerd, zijn overheersers maken getier, luidt het Woord des Heren, en voortdurend de gehele dag, wordt Mijn Naam gelasterd."
Jesaja 52:5

"Want Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, spreekt de Here HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn."
Ezechiël 36:23 (Statenvertaling)

"Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is."
Romeinen 2:24 (Statenvertaling)

Corruptie en schending van mensenrechten

Iedereen in de Gazastrook en de door de PA bestuurde gebieden weet dat de Palestijnse Autoriteit door en door corrupt is. Het zal ons niet echt verbazen dat de westerse media géén woord gerept hebben over grootschalige corruptie in de PA . Diverse corruptieschandalen die met de dag verder escaleren, worden meteen in de doofpot gestopt door de internationale media buiten Israël. U hoort natuurlijk helemaal niets van NOS, RTL, en andere journaals, als het gaat om corruptie in de PA. Ook hebben pro-Palestijnse supporters, Dries van Agt, Anja Meulenbelt en anderen u helemaal niets verteld. In tegenstelling tot de westerse media besteden de Arabische media enorme aandacht aan corruptie in Israël. De Arabische pers beleefde enorm veel plezier aan de verhalen over corrupte Israëlische regeringsleiders en ambtenaren. De Arabische televisiezender al-Jazeera had een extra lange uitzending aan de plotselinge koersdaling ingelast als gevolg van financiële corruptie onder ex-premier Ehud Olmert. De Arabieren smulden van wilde verhalen over seksuele escapades van de voormalige Israëlische president Moshe Katsav en het op onrechtmatige wijze toeëigenen van staatseigendom door generaal Joav Galant. Wanneer de Egyptenaren, de Syriërs, de Jordaniërs en zeker ook de Palestijnen zulke berichten lezen, kunnen zij niets anders dan toegeven dat zij, ondanks alle haat die zij koesteren ten aanzien van Israël, jaloers zijn op het feit dat Israël corruptie niet ongestraft laat. In het democratische Israël krijgen de hoogst ambtenaren bij overtreding direkt te maken met dezelfde gerechtelijke macht als minder hooggeplaatste burgers. (3) Bovendien is de corruptie in de Arabische wereld vele malen groter en één van de werkelijke oorzaken van de Arabische Revolutie! Ondanks het stilzwijgen van de media verschenen echter artikelen in de Volkskrant en diverse websites die berichtten over het Midden-Oosten. Zo besteedde de Volkskrant met zijn artikel "Bom onder Palestijnse onafhankelijkheid" grote aandacht aan het corruptieschandaal in de PA. Het artikel bevat schokkende details over grootschalige corruptie die de Palestijnse samenleving en de geloofwaardigheid van de PA ondermijnt en de Palestijnse bevolking in diepe armoede heeft gestort.
Fahmi Shabaneh, de vroegere Palestijnse topfunctionaris en voormalige chef van het anti corruptie departement van de Palestijnse GIS (General Intelligence Service), deed onthullingen over de corruptie in de PA onder Mahmoud Abbas alias Abu Mazen. Zijn onthullingen deden veel stof bij de Palestijnen opwaaien. De Palestijnse bevolking had schoon genoeg van de corruptie in de Palestijnse Autoriteit, vertelde Shabaneh. De corruptie bij de PA was de aanleiding geweest voor de machtsovername door Hamas in de Gazastrook. Shabaneh waarschuwde voor een herhaling van het Gaza scenario, als de EU het beleid ten opzichte van de PA niet zou wijzigen. Shabaneh werkte sinds 1983 bij de GIS en zijn onthullingen komen nauw overeen met wat eerder bekende gevallen van corruptie onder Yasser Arafat.
In 2009 werd hij ontslagen nadat hij een seks schandaal rond een van Abbas' vertrouwelingen aan het licht bracht. Shabaneh kreeg het zwijgeld van 100.000 dollar aangeboden door de PA, als hij maar zwijgt over het schandaal. Kennelijk sloeg hij het aanbod af. In het interview met de  Arabisch-Israëlische journalist Khaled Abu Toameh vertelde hij dat ondanks een belofte om af te rekenen met de corruptie in de PA Mahmoud Abbas zich omringd heeft met topfunctionarissen, die een lang verleden hebben met corruptie. De tientallen gevallen van corruptie die Shabaneh onthuld had, werden vrijwel allemaal in de doofpot gelegd.

Fahmi Shabaneh
Hij verklaarde dat zeer veel PA topfunctionarissen na de ondertekening van de Oslo akkoorden in Israël arriveerden met een paar duizend dollar op zak en dat dezelfde functionarissen vandaag miljonairs zijn! Een van de voorbeelden die hij gaf, betrof het verduisteren van tientallen miljoenen dollars, die officieël werden bestemd voor de aankoop van land om Israëlisch landbezit te voorkomen. De landaankopen werden echter nooit uitgevoerd en het geld verdween richting de bankrekeningen van de PA topfunctionarissen. (4) De onthullingen bevestigen de verhalen die Palestijnen uit de omgeving van Bethlehem al jaren vertellen. In Israël werd de documentaire over corruptie bij de Palestijnse Autoriteit door Arutz 10 Nieuws uitgezonden. Een uur voor de uitzending had Mahmoud Abbas gedreigd met onmiddelijke aftreden in geval van de "smeercampagne", waarmee hij uitzending van het programma bedoelde. (5) De Jerusalem Post berichtte dat Abbas zelfs de Israëlische regering onder druk had gezet om uitzending te voorkomen. Eerder had de PA een arrestatiebevel tegen Shabaneh uitgevaardigd en een prijs op zijn hoofd gezet. De PA beweerde dat juist Shabaneh degene was die corrupt was en documenten vervalst had. De reden van het arrestatiebevel was dat Shabaneh in staat van beschuldiging was gesteld wegens collaboratie met Israël. (5) Het mocht niet baten, de uitzendig ging gewoon door. Shabaneh nam de TV ploeg van Arutz 10 mee naar de islamitische begraafplaats bij de Oude Stad in Jeruzalem en liet een nog ongebruikt graf zien, waarvan hij zei dat hij het uit "voorzorg" had gekocht. Volgens Tzvi Yezechkeli van Arutz 10 kreeg Shabaneh tijdens het interview diverse telefoontjes van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen met het verzoek door te gaan met het publiceren van het zwaar belastende bewijsmateriaal tegen de PA corruptie. Volgens Yezechkeli had het Palestijnse volk gewacht op iemand met de moed van Shabaneh, want iedereen wist van de corruptie, maar hield angstvallig zijn mond. Shabaneh onthulde in de Jerusalem Post dat hij aan al-Jazeera en diverse Arabische zenders gevraagd had om interview en publicatie van het bewijsmateriaal. Ook had hij de westerse journalisten hetzelfde gevraagd. Maar de laffe westerse journalisten waren echter bang dat hun relatie met de PA beschadigd zou worden! Dit is een van vele redenen waarom de westerse media geen aandacht aan de corruptiezaak wil besteden!

                                                                                  Wordt vervolgd


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                       
                                                                                     Paul


Bronnen en referenties:

(1) De Pers
(2) Israel Today
(3) Israel Today april 2011
(4) De Volkskrant: De bom onder de Palestijnse onafhankelijkheid
(5) Israelfacts.eu: Corruptie schandaal rond Palestijnse Autoriteit   

Geen opmerkingen: