vrijdag 2 september 2011

De Palestijnse staat, lont in het kruitvat. Deel VIPalestijnse kinderen opgeofferd (vervolg)

De Palestijnse jeugd die geheel vergiftigd is met haat tegen Joden, is constant slachtoffer van hersenspoeling. Kleuters wordt geleerd om ernaar te streven martelaar te worden. Op kleuterscholen worden ze opgehitst de martelaarsdood te kiezen. Zo groeien kinderen op in een cultuur waarin haat en dood worden verheerlijkt. Yasser Arafat noemde de kleine martelaren "de generaals van de stenen." Kinderen worden aangemoedigd te moorden, als zij naar een uitzending op de officiële Palestijnse televisie kijken. Het onderwerp is de Joden. De indringende woorden klinken in de oren van de kinderen:"Ze moeten worden afgeslacht en gedood, zoals Allah, de almachtige, heeft gezegd: bestrijd ze, Allah zal ze martelen door uw handen. Heb geen medelijden met de Joden, waar ze ook zijn, in elk land. Bestrijd ze, waar u ook bent. Waar u ze ontmoet, dood ze!" zelfmoordmissies worden op scholen verheerlijkt. In plaats van voetbalplaatjes en pokemon kaarten verzamelen Palestijnse kinderen kaarten met daarop de afbeelding van zelfmoordenaars, die bij aanslagen in Israël zijn omgekomen. (1) Met instemming van de PA gebruiken de Palestijnse terreurgroepen kinderen voor hun weerzinwekkende en moordzuchtige plannen. In Gaza lopen tientallen kinderen rond, die hun handen zijn kwijtgeraakt door vroegtijdige ontplofte pijpbommen. De arme stakkers moeten levenslang gehandicapten blijven. Het is bekend dat de kinderen shekels ontvangen, wanneer ze deze bommen in de buurt van Israëliërs tot ontploffing brachten. De harde feiten zijn uiteraard niet gemeld door de internationale en politiek correcte media!! Sommige kinderen werden gedwongen om een zelfmoordmissie uit te voeren. "Ik wil niet dood,"zei een huilende Palestijnse jongen die op pad was gestuurd om een zelfmoordaanslag te plegen. "Ik wil terug naar mijn familie." (1) Daarover hoort u helemaal niets van de politieke correcte media! Op 22 juni 2005 had de IDF de 21 jarige Wafa al-Bas, een vrouwelijke zelfmoordenaar, die vanuit Gaza met 10 kilo springstof in haar broek, Israël probeerde binnen te komen. Wafa al-Bas kreeg toestemming zich in een ziekenhuis in Beersheva te laten behandelen voor brandwonden die ze had opgelopen bij de explosie van een gastank. De zelfmoordaanslag werd in het ziekenhuis net op tijd voorkomen. Tijdens een interview zei ze dat ze gehoopt had 50 Joden, waaronder kinderen en babies, op te blazen. Ze toonde geen berouw voor haar zelfmoordmissie, voor het opblazen van de mensen die bereid waren haar te helpen. Wafa al-Bas vertelde de verslaggevers waarom ze de zelfmoordmissie had willen uitvoeren. "Ik hou van Allah. Ik hou van het land Palestina. Mijn droom is martelaar te worden. Ik geloof in de dood, sinds ik een klein meisje was. Ik wilde een aanslag uitvoeren." Zie videoclip hieronder en de ondertiteling is in het Frans.

   

Weer een voorbeeld van volledig hersenspoeling. Nog een ander voorbeeld van hersenspoeling hoe een Arabische jongen tijdens een uitzending door de Egyptische televisie een tekst uit de Hadith citeerde:"De Dag des Oordeel zal niet aanbreken totdat de moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en iedere steen zal dan zeggen:'O moslim, o slaaf van Allah, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!' Behalve de gharkadboom, want dit is een Joodse boom." Zie videoclip hieronder:


Er is geen verschil tussen het handvest van de PLO en die van Hamas. Beide handvesten hebben met één ding gemeen: de totale vernietiging van de Joodse staat Israël en de verdrijving van alle Joden in de zee. Het denken van de PA en de Hamas is helemaal doordrenkt van Jodenhaat. Haat tegen Joden die in aantal Koranteksten als 'apen en zwijnen' worden afgeschilderd, maar ook haat tegen christenen én haat tegen het ongelovige Westen. Talloze citaten van vooraanstaande moslimtheologen, toespraken van PA en Hamasleiders-en ideologen en verklaringen van zelfmoordterroristen en de teksten van het handvest bewijzen voldoende. Hamas hersenspoelt kinderen en bereidt hen voor op het ondergaan van de martelaarsdood. De martelaarsdood wordt als de meest verheven deugd gezien. Zie videoclip hieronder hoe Hamas van kinderen kindsoldaten voor Allah heeft gemaakt:


De Walt Disney icoon Mickey Mouse wordt misbruikt voor de opvoeding van Palestijnse kinderen. Een als Mickey Mouse verklede man leerde kinderen Joden te haten en te vermoorden en het martelaarschap te verheerlijken. Bekijk de videoclip maar...Er zijn nog talloze voorbeelden. De Amerikaanse filosoof Cynthia Ozick schreef zeer terecht over Palestijnse onderwijs en opvoeding:"De Palestijnen hebben door de geschiedenis te vervangen door een hersenschim, een samenleving uitgevonden die niet met anderen te vergelijken is, omdat de oproep tot haat tegen de Joden er onophoudelijk klinkt. Zij hebben hun kinderen in strijd met werkelijk alle gangbare pedagogische normen en waarden opgevoed. Zij hebben namelijk de meest barbaarse sociale uitvinding gedaan, die elke verbeelding tart: zij rekruteren kinderen voor zelfmoord-operaties om zoveel mogelijk Joden in de drukste straten en openbare gelegenheden in Israël te vernietigen. Het is het resultaat van een onvoorstelbaar ideaal, dat de Palestijnen hun kinderen op school met behulp van slogans en liederen waarin het vergieten van bloed wordt verheerlijkt, leren om anderen te doden en tegelijkertijd zelfmoord te plegen. Een hersenschimmige Palestijnse moraal is er ook in geslaagd om het Westen binnen te dringen waar zelfmoordaanslagen worden gepleegd." (2) Ja, de hele Palestijnse generatie is heel bewust opgeofferd aan de doodcultus: de Baäl-Molochcultus!
Het onderwijs van de Palestijnse jeugd heeft onvoorstelbare desastreuze en verwoestende gevolgen voor de toekomst van het Palestijnse volk. Het heeft niet alleen enorme schade toegebracht aan het Palestijnse volk, maar ook voor het volk Israël!

Twee onderstaande foto's: Palestijnse kinderen worden onderwezen en voorbereid voor de zelfmoordmissies..Onderstaande foto: Moeder offert als zelfmoordenares haar leven op voor de zaak van Allah..


Waarschuwing: De onderstaande foto is zeer schokkend en gruwelijk. Deze foto toont hoe jonge zelfmoordenaars zichzelf opbliezen en talrijke slachtoffers gemaakt hadden. De lichamen van de zelfmoordenaars zijn helemaal uit elkaar gerukt. Er blijven bijna niets over van hun lichamen dan alleen hoofden...


Waarschuwing: De onderstaande foto's is ook zeer schokkend en gruwelijk. De foto's tonen de Israëlische slachtoffers van de zelfmoordaanslagen. Onder de slachtoffers zijn er kinderen en babies. Zijn de zelfmoordaanslagen soms gerechtvaardigd, zoals de westerse linkse progressieven dat wel beweren? Zelfmoord is een daad van egoïsme.Op 20 augustus 2003 werd een bus met daarin veel Joodse kinderen en babies opgeblazen door een zelfmoordterrorist die zich als orthodoxe Jood had vermomd. Volgens de hulpverleners van het Megan David Adom (Israëlische Rode Davidster) was de slachting de meest afgrijselijke, die ze ooit hadden gezien. Volgens de artsen was deze massamoord de ergste in zijn soort. Overal werden lichaamsdelen gevonden en babies, kinderen en volwassenen lagen totaal verbrand en doodgaand op straat. De dubbele bus zoals u de bovenstaande foto van de opgeblazen bus ziet, volgepakt met voor een belangrijk deel religieuze gezinnen die terugkwamen van gebed bij de Klaagmuur, was geheel opgeblazen met 21 doden, waaronder zes kinderen en 135 gewonden, waarvan velen voor hun hele leven verminkt blijven, als gevolg. Veel lichamen waren zo gruwelijk verminkt dat ze volgens patholoog dr. Yehuda Hiss niet meer te identificeren waren. Ouders schreeuwen het uit en zochten in ziekenhuizen naar hun kinderen en kinderen zochten naar hun ouders. Een hulpverlener vond een nog levende baby van 3 maanden, die onder de lichamen van twee volwassenen lag. De Palestijnse zelfmoordenaar, Raed Abdel-Hamed Mesk moordde in naam van Allah en riep:"Allahu Akbar!" De PA noemde de aanslag een "Jeruzalem operatie" en in Hebron dansten de Palestijnen van vreugde in de straten. (1)

Onderstaande foto: 15 maanden oude baby Ariel Yered werd op 3 april 2001 door hulpverleners van het Magen David Adom naar het Soroka ziekenhuis in Beersheva gebracht. De artsen vechten voor zijn leven. De baby was zwaargewond geraakt bij een Palestijnse mortieraanval.De grootmoefti van Jeruzalem, Ibrahim Sabri, zei eens trots in een interview met een krant:"Hoe meer de jeugd uitziet om Shahid (martelaar) te worden, hoe meer geliefd deze is... Daarom huilen de moeders van vreugde, wanneer zij horen van hun dood.. De shahid wordt benijd, omdat de engelen in de hemel hem dragen naar zijn trouwerij." Dat een zelfmoordenaar zelfmoord pleegt en ontelbare Joden, vijanden van Allah, om het leven brengt en naar het paradijs gaat om daar zeventig kraalogige maagden als beloning te ontvangen, met wie hij onbeperkte seks mag hebben, is dat een enorme dwaasheid. De belofte van de paradijselijke beloning is niets anders dan een grote leugen van de duivel! De Koran zegt dat het martelaarschap in de Jihad het eeuwige leven in het paradijs garandeert:

"En denk van hen die op Allah's weg gedood zijn, niet dat zij dood zijn; zij zijn juist levend bij hun Heer, waar in hun onderhoud wordt voorzien."
Soera 3:169

Maar de zelfmoordenaars zullen zeker niet in het paradijs komen, want de Bijbel zegt heel duidelijk dat moordenaars en zelfmoordenaars géén eeuwige leven zullen beërven:

"Een ieder, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende."
I Johannes 3:15 (Statenvertaling)

Zelfmoord is de enige zonde dat niet vergeven kan worden!

Er staan terroristen en leiders van de PA en de Hamas een vreselijk oordeel in het vooruitzicht te wachten, want zij verleiden kinderen tot grote zonde en leren hen te haten en te moorden:

"Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee."
Matthéüs 18:6

"Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er GEEN SLACHTOFFER MEER OVER VOOR DE ZONDEN; MAAR EEN SCHRIKKELIJKE VERWACHTING DES OORDEELS, EN HITTE DES VUURS, DAT DE TEGENSTANDERS ZAL VERSLINDEN."
Hebreeën 10:26-27 (Statenvertaling)

"Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God!"
Hebreeën 10:31 (Statenvertaling)

Gematigde moslims en islamapologeten wijzen erop dat de islam zelfmoord verbiedt. Daarom zouden volgens hen islamitische zelfmoordenaars die het bloed van onschuldige mensen vergieten, geen echte moslims zijn. Gezien het feit dat Mohammed zelf zelfmoordplannen had, toen hij zijn eerste "visioenen" van de zogenaamde engel Gabriel (niet de echte engel Gabriel zoals we hem uit de Bijbel kennen, maar in werkelijkheid een boze geest die zich als Gabriel voordoet) kreeg en dit heel beangstigend en traumatisch was, heeft Mohammed zelfmoord verboden. (3) De Koran zegt:"O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol." (Soera 4:29) Volgens de Hadith (islamitische overleveringen) zal de manier, waarop iemand zelfmoord pleegt, in de hel altijd herhaald zal worden. (3) MAAR...echter wie vecht op het pad van Allah en daarbij een zelfmoordactie onderneemt, wordt niet beschouwd als zelfmoordenaar, maar als martelaar en heeft gegarandeerd toegang tot het paradijs, zoals weergegeven in volgend Korantekst:

"Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal."
Soera 9:111

In de islamitische wereld bestaat er brede eensgezindheid dat een moslim die tegen bezetting vecht en daarbij een zelfmoordmissie uitvoert, een martelaar is. Mohammed beweert dat de Torah en het Evangelie, zoals u de bovenstaande Korantekst gelezen hebt, oproepen tot zelfmoordactie. Maar zo'n oproep tot zelfmoordactie staat nergens in de Torah en het evangelie te vinden!! U ziet hoe Mohammed de woorden van God verdraait. Zelfmoord is en blijft een grote zonde.

                                                                                     Wordt vervolgd 

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Bid voor de Palestijnse kinderen, opdat zij bevrijd zullen worden van de misdadige terreurbenden, en voor de Joodse slachtoffers en hun nabestaanden. Bid ook voor de Joodse kinderen die slachtoffer zijn van de zelfmoordaanslagen. God zegene u.

                                                                                       PaulBronnen en referenties:

(1) Palestijnse terreuraanslagen. Door Franklin ter Horst
(2) Onderwijs van PA moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israël. Door dr. Hans Jansen
(3) Beweging van Belgische ex-moslims: geweld in de islam: zelfmoordterroristen

3 opmerkingen:

Anoniem zei

weer een goed stuk paul. Wist je trouwens dan veel palestijnen afstammen van de joden. Er stond hierover een artikel in Israel to day

gr Ver

Anoniem zei

Islam is dé geloof !!! en jij weet helemaal niks precies als je daarover wilt schrijven leer dan eerst de islam kennen i.p.v. dingens te zeggen die voor half waar zijn ! schaam je ! ik ben bekeerd tot de islam en heb geen spijt

De burcht sion zei

Beste anoniem, ik hoef de islam niet te kennen, ook al weet ik zoveel over de islam en haar 1400-jarige geschiedenis en de koran. Je zei dat ik me moet schamen. Nee, net zoals de apostel Paulus schreef dat hij zich niet schaamde om het evangelie te verkondigen, schaam ik me er ook niet voor de waarheid te moeten vertellen.

De waarheid is Jezus Christus en niet de islam! De islam ontkent dat Jezus de Zoon van God is. Dus is de islam in feite antichristelijk. In wezen is de islam ook de antichrist, zoals de apostel Johannes schreef:

"Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet." (I Johannes 2:22-23. Statenvertaling)

"En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld." (I Johannes 4:3. Statenvertaling)

Dat klopt. De islam is niet de waarheid als het niet belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is, die gekomen is om aan het kruis voor onze zonden te sterven. Alleen Jezus is de waarheid, zoals Hij ook zegt:

"Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven." (Johannes 14:6)

Je zegt dat je tot de islam bekeerd bent en dus geen spijt hebt, is dat alleen maar omdat je de waarheid verworpen hebt en niet in Here Jezus gelooft. Je weigert Jezus als de Zaligmaker te erkennen. Degene die Here Jezus Christus verworpen heeft, is verloren. Je zult wel verschrikkelijk spijt krijgen dat je Here Jezus Christus verworpen hebt.

Je zou als een moslim diep moeten schamen voor de gruwelijkheden die de IS (Islamitische Staat) heeft begaan. Talloze onschuldige mensen, allen mannen, vrouwen en kinderen, en minderheden (christenen, Jedizi, Koerden) zijn in naam van de islam vermoord. Wie zegt dat de IS geen deel uitmaakt van de islam, is een leugenaar. Bovendien is de islam eigenlijk géén religie, zoals wel beweerd wordt!! Het vermoorden van onschuldige mensen heeft dus ook niets te maken met het geloof. Het ware geloof is de relatie met God, alleen als je Here Jezus Christus als de Zaligmaker en Redder erkent en aanvaardt. Verder is het ware geloof ook gebaseerd op naastenliefde, zoals God duidelijk zegt in Zijn woord:

"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen." (Matthéüs 5:43-44)