donderdag 1 september 2011

De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat. Deel VPalestijnse kinderen opgeofferd (vervolg)

Ook heeft de Baäl-Moloch cultus weer een ander vermomming gedaan. Er zijn wereldwijd meer dan half miljoen kinderen onder de achtien jaar gerekurteerd in veel landen. Driehonderdduizend van hen vechten op dit moment daadwerkelijk mee in bloedige oorlogen. In 75% van alle conflicten worden kinderen ingezet als soldaat. Sommigen zijn maar zeven jaar oud. Kinderen zijn een makkelijk prooi voor militaire rekrutering. (1) Ze zijn gemakkelijk te manipuleren en te jong om te weerstaan aan de druk en het geweld, waarin ze worden meegesleurd. In de ogen van de gewetenloze en misdadige militairen, terroristen en dictators zijn kinderen de bruikbaarste soldaten. Ze zijn klein en kunnen relatief onzichtbaar door het struikgewas lopen. Ze zijn snel, behendig, gemakkelijk manipuleerbaar en zeer gehoorzaam. Ook hebben ze geen benul van de dood, al vechten ze dapper en onversaagd. Ze zijn vooral goedkoop: Ze hoeven geen soldij en hebben minder voedsel nodig dan volwassen soldaten. Zowel jongens als meisjes worden gebruikt als kindsoldaten. In landen als Oeganda en Sierra Leone bestaat een derde van de kindsoldaten uit meisjes. Naast soldaten worden ze ook gebruikt als seksslavinnen voor de commandanten. Veel jongens en meisjes worden ook ingezet in de strijd, waarbij ze als voorhoede of mijnenvegers kunnen uitgestuurd. Sommige kinderen worden gebruikt voor zelfmoordmissies. (1) Door hun onvolwassenheid, onbesuisdheid en gebrek aan ervaring worden kindsoldaten gemakkelijker gewond en gedood op het stijdveld dan volwassen soldaten. Velen zijn ledematen kwijt en voor de rest van hun hele leven gehandicapt. Kinderen worden ook gedwongen enorme wreedheden te begaaan tegenover hun eigen familie, vrienden, buren en naasten. Dit soort praktijken zijn bedoeld om de band met de achterban te doorbreken en voorgoed te binden aan het leger. In Oeganda, Sierra Leone, Congo en enkele landen worden kinderen ontvoerd door rebellengroepen en gedwongen om te deelnemen aan onvoorstelbare misdaden tegen de weerloze burgerbevolking, waaronder onthoofdingen, amputaties, verkrachtingen en het levend verbranden van mensen. In Liberia en Sierra Leone kregen vele kinderen drugs toegediend om hun angst en aarzeling te overwinnen. Veel kinderen kunnen niet meer weggaan uit het leger. Als zij deserteren of ontsnappen, wordt er wraak genomen op hun families. (1) 

De gevolgen van het leven als kindsoldaat zijn verschrikkelijk en verwoestend. De overlevingskansen van een kindsoldaat zijn zeer klein. Men schat het aantal gesneuvelde kindsoldaten in de laatste tien jaar op 2 miljoen. (1) Als de kinderen de oorlog overleven, zijn de lichamelijke gevolgen bijzonder zeer groot. Ze moeten zware lichamelijke lasten dragen, waardoor vervormingen en vergroeiingen kunnen ontstaan aan de onvolgroeide schouders en rug. Ook lopen zeer veel kinderen infecties van de luchtwegen en de huid en seksueel overdraagbare ziektes als syflis en AIDS komen onder hen veel voor. Oor-en oogbeschadigingen en lichamelijke verminkingen door kogels, mijnen en inslag zijn ook de ernstigste lichamelijke gevolgen. Ook zijn veel kinderen ernstig ondervoed. (1) Vooral de psychische en mentale gevolgen voor kinderen zijn niet meer te overzien. Honderdduizenden van deze kindsoldaten kunnen nooit meer een normaal leven leiden. Oorlogstrauma's gaan immers gepaard met een hele reeks symptomen als concentratieproblemen, depressies, nachtmerries, bedplassen, cognitieve ontwikkelingsstoornissen, gebrek aan een toekomstperspectief. (1) De toekomstverwachtingen van kinderen zijn helemaal afgesneden. Ook raken veel kinderen hun familie en vrienden kwijt. Ze missen niet alleen onderwijs, maar ook hun jeugd is helemaal afgepakt door gewetenloze misdadigers die niet bekommeren om het welzijn van het kind. Op 20 november 1989 werd het verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en werd na ratificatie door 20 lidstaten van kracht. Deze verdrag wordt meestal het kinderrechtenverdrag genoemd en waarborgt de rechten van het kind. Volgens het verdrag hebben kinderen recht op normaal leven, privacy, geneeskundige verzorging, onderwijs, vrije tijd, spel en aktiviteiten en een naam en nationaliteit. Ook krijgen pleeg-en adoptiekinderen en verwaarloosde, misbruikte en gehandicapte kinderen bijzondere bescherming. Tegelijk biedt het verdrag bescherming van kinderen tegen discriminatie, geweld, misbruik, economische uitbuiting, drugs, seksuele exploitatie en seksueel misbruik, ontvoering, kinderhandel, foltering en doodstraf. (2) Het verdrag bevat ook aanvullende protocols tegen gewapende conflicten en kindermisbruik. In praktijk is het verdrag genegeerd en zijn de rechten van kinderen op grote schaal geschonden!

Sinds de oprichting van de PLO, de Palestijnse BevrijdingsOrganisatie, werd de Baäl-Moloch cultus, waarbij in oude tijden kinderen werden geofferd, weer een nieuw leven ingeblazen door de wijlen Palestijnse terroristenleider Yasser Arafat en nu nog steeds voortgezet door zijn opvolger Mahmoud Abbas en de Hamas. In 1970 maakte het Amerikaanse nieuwsblad LIFE bekend dat de PLO kinderen als soldaten had ingezet. Aan de cover is de foto duidelijk te zien hoe de jonge kinderen geweren dragen en marcheren in naam van Allah.

LIFE cover Palestijnse kindsoldaten
Tegenwoordig zwijgen de politiek correcte media in alle talen over de misdaden van de PA en de Hamas. Het NOS journaal en de meeste Nederlandse dagbladen hebben u helemaal niets verteld over Palestijnse kindsoldaten. De schokkende foto toont een Palestijnse kleuter, omgord met explosieven en een hoofdband van de Hamas. Deze foto werd gevonden in het familiealbum van een door Israël gezochte Palestijnse terrorist Nadar, toen de Israëlische soldaten die een huiszoeking deden, op zoek gingen naar een recent foto van de terrorist. De grootvader van het kind ontkende in eerste instantie dat het kind familie van hem was, maar gaf later toe dat het de zoon van zijn zoon Nadar was. De foto zou slechts een 'grap' zijn. Sky News Network meldde dat "de foto aangaf dat de familie een groot gevoel van humor bezat." (3) Wat een misselijkmakende conclusie! Bekijk de foto hieronder en beoordeel zelf of deze foto onschuldig is of niet!

Baby als zelfmoordenaartje

In reactie op het bekend maken van de foto van de baby ontkenden de Palestijnen in eerst alles. Pas toen ook zij uiteindelijk moesten toegeven dat de foto geen vervalsing was, keurden ze het af als een "goedkope propaganda" foto, waarbij het kind was misbruikt. (3) Maar dat is beslist geen propaganda. Er zijn nog andere foto's van Palestijnse kleuters die als "wandelende tijdbommen" gebruikt worden door de Palestijnse terroristen.Hoe ziek zijn die soort lui die kleine kinderen volproppen met explosieven en naar Israël uitsturen om daar opgeblazen te worden en ontelbare slachtoffers te maken. Op 16 februari 2004 was een 11 jarige Palestijnse jongen, Addullah Quran, met in een rugzak 10 kilogram wegende zware bom, opgepakt, toen hij langs de Israëlische controlepost over de grens van Gaza met Israël wilde oversteken. Naast de bom in de rugzak vond de politieagente die het kind tegenhield, een spiderman-pop en een mobiele telefoon. Het was de bedoeling van de terroristen om de bom die gevuld was met spijkers, schroeven en roestig ijzerafval, van afstand met behulp van de mobiele telefoon tot ontploffing te brengen en het kind op te offeren voor de jihad. Toen de terroristen het in de gaten kregen dat het jongetje opgepakt werd, besloten ze de bom en de koerier vanaf een afstand met behulp van de mobiele telefoon op te blazen. Maar de ontsteking weigerde. Een technische probleem voorkwam de dood van het kind en velen rondom hem. (4) U ziet hoe ziek en gewetenloos zijn de terroristen die in opdracht van de PA en de Hamas handelen en bereid zijn kinderen op te offeren in naam van Allah en voor de "Palestijnse zaak."

Anja Meulenbelt, één van de Nederlandse voorvechters van de "Palestijnse zaak" haalde zo'n lef vandaan om Palestijnse terroristen en Israëlische soldaten "gelijkwaardig" te noemen! Van gelijkwaardigheid is absoluut geen sprake. Ook had Anja Meulenbelt Likoed Nederland ervan beschuldigd "leugens over de Palestijnse terroristen" te verspreiden. Ze schreef in haar weblog:"Israël beweert routinematig dat er kinderen als menselijke schilden worden gebruikt. Het is nog nooit bewezen. Wat wel bewezen is dat Israëlische soldaten Palestijnen als menselijke schilden hebben gebruikt. Hoor je daar Likoed Nederland ooit over? Natuurlijk niet. De opmerking over families die zich gelukkig mogen prijzen met een dood kind, is door en door racistisch, en ieder mens met een geweten onwaardig. Palestijnen zijn geen andere mensen dan Joden en hebben hun kinderen net zo lief, en willen net zo min dat ze sterven. De meeste dode kinderen zijn geen jongens van 16 jaar, nog afgezien van het feit dat niet elke jongen van zestien vanzelf een 'kindsoldaat' zou zijn. Iedereen die de feiten weet over de oorlog tegen Gaza, weet dat er nauwelijks is gevochten, dat er bijna geen Palestijnen vechtend zijn omgekomen.." Ze liegt! Een onderstaande videoclip laat u het tegendeel van Anja Meulenbelt's bewering zien dat Palestijnse kinderen als menselijke schild wel gebruikt werden door de Hamasterroristen. Bij gevechten in Gaza op 14 maart 2004 vielen aan de kant van de Arabieren 14 doden, waaronder 4 kinderen. Dat deze kinderen als menselijk schild hebben gediend, werd door de internationale media niet gemeld. Kinderen werden via luidsprekers opgetrommeld zich naar het strijdtoneel te begeven. Bewapende Hamasstrijders gebruikten kinderen als menselijke schilden en liepen tussen hen in terwijl ze op Israëlische doelen aan het schieten waren. Ze hielden zich op tussen groepen stenen gooiende kinderen en ze staken hun lichamen in de lucht vanachter barricades in de hoop dat ze geraakt zouden worden door Israëlische kogels om zo de wereldopinie weer tegen Israël op te hitsen. (6) Bekijk de videoclip hoe een Hamasstrijder een spartelende kind met geweld meesleurde en hem als menselijke schild gebruikte.

 
Er zijn nog andere videoclips die bewijzen dat Palestijnse kinderen als menselijke schilden werden gebruikt door Hamasstrijders. Hamas begaat een oorlogsmisdaad door kinderen als menselijke schilden te gebruiken. De tactiek van het menselijke schild is verboden in de Geneefse Conventie van 1949. Geloof Anja Meulenbelt en andere voorvechters van de Palestijnse zaak absoluut niet, als zij beweren dat Israël kinderen als menselijke schilden zou gebruiken. Uiteraard laten zij foto's van Palestijnse kindsoldaten en Joodse slachtoffers, voornamelijk kinderen, helemaal niet zien, dan alleen maar wel gemanipuleerde foto's van slachtoffers onder Palestijnse kinderen die "door Israël zouden gedood zijn."

Sinds de Osloakkoorden van 1993 van kracht waren, werd de Palestijnse Autoriteit in het leven geroepen en Yasser Arafat was niet-democratisch gekozen president geworden. Een jaar later werd het Palestijnse ministerie van onderwijs ingesteld en operationeel. Vanaf dat moment zijn de ene na de andere generatie Palestijnse kinderen naar het voorbeeld van de Hitlerjugend geindoctrineerd met onvoorstelbare haat jegens Israël en het Westen. De ideeën van de PA en de Hamas worden via televisie, scholen en moskeeën verspreid onder de Palestijnse bevolking. De kinderen die sinds 1994 deze indoctrinatie hebben gekregen, zijn nu de volwassen zelfmoordterroristen. Het lesmateriaal dat op de Palestijnse scholen wordt gebruikt en...voor een groot gedeelte gesubsideerd door de EU (wij betalen belasting aan onze regering en de regering staat een bijdrage af aan de EU!!), staat al jaren helemaal bol van anti-Israël, anti-semitische, anti-zionistische en anti-westerse teksten. De Palestijnse jeugd is geheel vergiftigd van virulente Jodenhaat. Het martelaarschap wordt verheerlijkt. Het gebruik van zelfmoordacties tegen de Israëlische bevolking is het belangrijkste strijdmiddel van de PA, de Hamas, de Islamitische Jihad en andere terreurgroepen. Voordat een generatie vrijwillige zoveel 'martelaren' kan leveren, dienen de kinderen eerst hierop geestelijk voorbereid te worden. Als gevolg van de jarenlange verheerlijking van het martelaarschap hebben de kinderen 'martelaren' binnen de Palestijnse samenleving een zeer hoog aanzien gekregen. Uit aantal onderzoeken blijkt het dat de grote meerderheid van de Palestijnse kinderen en leerlingen niet alleen bereid is om in de strijd tegen Israël te sneuvelen, maar er ook naar verlangt om zichzelf op te offeren en shahid te worden, dat wil zeggen om het martelaarschap voor de zaak van Allah te ondergaan. (7) De Palestijnse onderzoeker Salma al-Debi, die in het Culturele Centrum voor de ontwikkeling van de jeugd van 14 tot18 jaar in Nabloes op de Westelijke Jordaanoever werkte, merkte op:"Wij hebben daar te maken met een verloren generatie. Moge God hen te hulp komen! Zij geloven in het geweld. Een cultuur van de dood heeft zich onder hen verspreid. Er zijn duizenden die als martelaar willen sterven. Bijna 65% van de groep van 400 jongeren met wie ik werk, gelooft in het martelaarschap. Ik zeg tegen hen:Het Palestijnse volk wil dat jullie blijven leven. Alleen levende mensen kunnen hun vaderland dienen, maar geen dode mensen!" (7)
Over de hele Gazastrook worden ieder jaar tijdens de zomervakantie duizenden kinderen ondergebracht in wat men 'zomerkampen' noemt. De kinderen worden gehersenspoeld om Joden te haten en zijn geinstrueerd in alle vormen van terreur. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar. Verspreid over honderden zomerkampen worden kinderen getraind hoe ze kassam raketten en granaten moeten afschieten, hoe ze met geweren moeten omgaan, hoe ze bommen moeten maken, hoe ze een Jood te pakken krijgen, enzovoorts, enzovoorts. (6) Bekijk aantal foto's hieronder:


Ik hoop dat de foto's u ervan zullen overtuigen hoe misdadig zijn de PA en de Hamas die kinderen willen opofferen voor de zogenaamde Palestijnse zaak. Misschien kent u een gezegde: Het doel heiligt alle middelen. Deze gezegde was trouwens een uitspraak van Lenin. Het vervolg zult u nog moeten lezen.

                                                                             Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                              PaulBronnen en referenties:

(1) nl.wikipedia.org/wiki/Kindsoldaat
(2) UNICEF
(3) ICEJ.nl: schaamteloze kinderoffers, A.D. 28-06-2002
(4) ICEJ.nl: Jonge Palestijnse kinderen worden opgevoed tot terrorist
(5) Anja Meulenbelt's weblog
(6) Palestijnse terreuraanslagen. Door Franklin ter Horst
(7) Onderwijs van PA moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israël. Door prof.dr. Hans Jansen

Geen opmerkingen: