dinsdag 26 april 2011

Doe niet mee aan Gazavloot

Uri Rosenthal

Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken roept Nederlandse organisaties op niet deel te nemen aan een internationale vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook. Volgens het kabinet levert deze actie "allerminst een bijdrage aan een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict",zo schreef de bewindsman dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.
De regering kan Nederlandse schepen en opvarenden echter niet verhinderen uit te varen, constateert hij. Vanuit Griekenland vertrekken half mei met ongeveer vijftien schepen, waaronder mogelijk een Nederlands schip, met humanitaire goederen en zo'n duizend opvarenden naar Gaza. De vloot moet daar eind mei aankomen. Dat is een jaar nadat de Israëlische marine de vorige vloot tegenhield op de Middellandse zee. Bij die opereatie kwamen negen opvarenden, allen Turken, om het leven. (1)

Ik ben het eens met minister Rosenthal. Mijn advies luidt ook; doe niet mee! Er is absoluut geen sprake van humanitaire crisis in de Gazastrook, zoals de media ons wel willen doen geloven. Er zijn steeds meer bewijzen gekomen dat er overvloed is aan levensmiddelen in de Gazastrook. Het door de media geschetste beeld van de 'dakloze, hongerende en verdrukte Palestijnse bevolking' is nogal misleid. De misleiding is vooral bedoeld om de schuld in de schoenen van Israël te schuiven. Toen de EU-vertegenwoordiger Catherine Ashton, één van de felste vijanden van Israël, op eendaagse bezoek in de Gazastrook kwam, zei ze:"Als men van Israël naar Gaza reist, dan komt men van een 21ste eeuw in een beschadigd landschap. Wederopbouw is onmogelijk zolang Israël de invoer van goederen blokkeert. De mensen beschikken er niet veel meer dan over rüines." (2) Haar uitspraak stemt niet overeen met de werkelijkheid. Inmiddels zijn foto's opgedoken op internet waarop gloednieuw winkelcentrum, geheel in westerse stijl, overvloed aan voedsel op de markten in Gaza en luxe restaurants te zien zijn. AMI schreef in een bericht;"De manager van het winkelcentrum, Abu Abdo, heeft verklaard dat dit winkelcentrum zal bijdragen aan het herstel van de economie. Het is tot stand gekomen door het werk van handelaren in Gaza, waardoor het een voorbeeld is voor andere inwoners. Het biedt Israëlische broeken voor een gunstige prijs, maar ook Turkse, Franse en Amerikaanse producten. Ondanks de bekendgemaakte armoede in de Gazastrook, is dit een winkelcentrum voor de elite van Gaza, die bestaat uit functionarissen van Hamas, plaatselijke leiders, werknemers van consulaten en de VN." Waar haalt die lui van de Gazastrook geld vandaan!? De aap komt uit de mouw, als we het bericht van AMI verder lezen. "Dit moet een prachtige plek zijn voor alle functionarissen van Hamas en hun vrienden, waar ze het geld kunnen uitgeven dat ze onder andere van de VN hebben gekregen. Maar dat is niet alles: ze kunnen ook genieten van een gloednieuw zwembad van Olympisch formaat. Ministers van de Palestijnse Wetgevende Raad, leiders van Islamitische en nationale regeringsorganen en clubleden en atleten woonden de openingsceremonie bij. Nasim Yaseen, de secretarisgeneraal van het Islamitisch genootschap, was de gulle gevers erkentelijk. Zij hadden dit project mogelijk gemaakt." Het AMI vroeg zich af of het kan zijn dat er helemaal geen crisis is, zoals we zouden moeten geloven, en dat de zaken er veel beter voor staan. "Kan het zijn dat ze doorgaan met tegen de wereld te liegen, zodat er nog meer geld binnenstroomt waardoor de elite een hoge levensstandaard kan hebben? Wie geeft er om de anderen die zich met moeite in leven kunnen houden? Hoeveel flotilla's moet Israël nog ondergaan vanwege de leugens die verspreid worden? Hoe kan het dat de media alleen berichten verspreiden over vreselijk lijden in Gaza, maar dat ze vergeten dit nieuwe winkelcentrum te melden en al de luxe goederen die daar te koop zijn, en de restaurants en het zwembad? Lijden de mensen in Gaza echt honger? Of is het mogelijk dat er helemaal geen humanitaire crisis is, maar alleen een valse boodschap die in de wereld wordt verspreid om de haat tegen Israël aan te wakkeren en antisemieten reden te geven om tekeer te gaan? De economie draait goed in Gaza, zoals het winkelcentrum bewijst,"aldus AMI. (3) Als u deze informatie bevestigd wilt hebben, bekijk drie You Tube videoclips maar.. De clips bewijzen het tegendeel volkomen en laten u ook zien hoe u bedrogen en misleid bent door de media die een valse voorstelling van de zogenaamde humanitaire crisis geven.
Er zijn mensen die bedrogen willen worden door de antisemitische verhalen die ze van de media horen. Daarom raden AMI en ik u aan de informatie zelf te verifiëren, dan zult u zien dat dit berichtgeving volkomen waar is. Het is altijd nuttig om het zelf te controleren, dan ziet u dat bovenstaande feiten kloppen.

Het incident met de Gazavloot vorig jaar ligt nog vers in het geheugen. De Gazavloot is een provocerende actie tegen Israël en wordt georganiseerd door de anti-Israëlische organisaties en linkse pressiegroepen. Aantal organisaties hebben banden met het terrorisme. Eén van de beruchte organisatoren is de Palestijnse Amin Abou Rashed die de Nederlandse nationaliteit bezit en banden heeft met Hamas en de Moslim Broederschap.
Uiteraard zullen wapens en munitie aan boord van de Gazavloot meegesmokkeld worden, zodat de strijd tegen Israël voortgezet zal worden. De enthousiaste westerse deelnemers zijn zo naïef, idealistisch en goedgelovig en willen misschien beetgenomen worden. In de ogen van de PA, Hamas en andere Palestijnse terreurbenden zijn de westerse activisten "nuttige idioten". De term "nuttige idioten" is uitgevonden door Lenin. Met nuttige idioten bedoelde Lenin meelopers, sympathisanten en progressieven. Sommigen van de activisten hebben inderdaad goede bedoelingen, maar vergeten een waar geworden gezegde: goed bedoeld, slecht gedaan. Ook worden de activisten gevoed met haat tegen Israël. Wellicht hebben ze wel gehoord van het evangelie. Maar ze hebben geen gehoor gegeven aan Gods oproep tot bekering en verwerpen Jezus Christus als hun Verlosser, Zaligmaker en Heer en de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Hun verwerping van de waarheid zal hen iets vreselijk duur te komen staan!! Als u een ouder van een kind bent, zou u beslist niet graag willen dat het uw kind zoiets zou overkomen. Dan raad ik u dringend aan uw kind niet aan de Gazavloot te laten meedoen! Waarom zal ik u vertellen. Er zijn twee feiten die u beslist moet weten. Feit 1: vorige week werd een pro-Palestijnse activist en Italiaan, Vittorio Arrigoni genaamd, ontvoerd en vermoord door de terroristen van een Palestijnse splintergroep. De moordenaars waren later opgespoord en gedood door de Hamas-militie. Om te bewijzen wordt een schokkende foto hieronder geplaatst.

Vittorio Arrigoni
Vittorio Arrigoni was zo naïef en idealistisch geweest en geloofde alles wat hem voorgeschoteld werd. Hij geloofde dat Israël veel onrecht deed en het Palestijnse volk zo geleden had. De leugens zijn zoet in de mond en bitter in de buik. Dat was hem overkomen. Hij was actief geweest in de Gazavloot en deed mee aan de boycotactie tegen Israël. Zijn pro-Palestijnse houding, aandeel in de anti-Israëlische actie en haat tegen Israël waren hem noodlottig geworden! De prijs dat Vittorio Arrigoni met zijn eigen leven moest betalen, was werkelijk hoog.
Tweede feit: God heeft meer dan eens een vloek uitgesproken over naties, instellingen en individuen. Het is één van de zwaarste vormen van Gods oordeel. Toen God Abraham riep, deed Hij een belofte aan hem dat Hij een vervloeking zal uitspreken over iedereen die Abraham vervloekt. Derek Prince schreef;

"Zodra God iemand roept voor een speciale taak, dan wordt deze persoon automatisch het doelwit van satans vijandschap. Daarom bouwde God in Abrams roeping een speciale beschermingsclausule in:"Wie u vervloekt zal Ik vervloeken." Verderop in de Bijbel wordt deze bescherming specifiek door Isaäk aan Jakob doorgegeven (Genesis 27:29) en vervolgens aan het volk Israël (Numeri 24:9) - dat wil zeggen aan het Joodse volk." (4)

"Ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vloekt.."
Genesis 12:3a (Statenvertaling)

We zien door de hele geschiedenis dat God inderdaad een vloek heeft uitgesproken over een ieder die het Joodse volk vervloekt. In moderne spreektaal wordt deze negatieve houding tenopzichte van de Joden 'antisemitisme' genoemd. Antisemitisme is dus een belangrijke oorzaak voor het bestaan van de vloek. Vandaag de dag zijn de ernstige gevolgen van deze specifieke vloek overal zichtbaar, zowel in het leven van individuen als in de geschiedenis van hele landen. Er rust zeker een vloek op ons leven, als ieder van ons zo'n negatief en vijandig houding ten aanzien van het volk Israël aanneemt. U bent gewaarschuwd.

Bent u bereid gehoor te geven aan de oproep van minister Rosenthal? Zo ja, dan hebt u een verstandige keuze gedaan. Laten we niet meedoen aan de Gazavloot. Laten we ons ook niet gaan bemoeien met het Israëlisch-Palestijns conflict, want het gaat ons persoonlijk niet aan! Het Israëlisch-Palestijns conflict is een persoonlijk zaak tussen Israëliërs en Palestijnen dat alleen werkelijk opgelost kan worden door de komst van de Messias Jezus Christus. Bovendien is het Israëlisch-Palestijns conflict een lont in het kruitvat die de wereld tot ontploffing kan brengen! Het is belangrijk dat we achter Israël moeten staan en het Joodse volk zegenen, opdat wij ook gezegend zullen worden en een rustig leven gaan leiden. Zonder dat we ons laten meeslepen door het Israëlisch-Palestijns conflict, anders belanden we in de bodemloze geweldsspiraal. Nog een goed advies voor u: luister naar God en Zijn Woord en doe wat Hij gebiedt. Het allerbelangrijkste is dat we ook gehoor moeten geven aan de oproep van de Allerhoogste en levende God!! 

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                            Paul

Bronnen:

(1) Diverse Nederlandse media
(2) Blog.seniorennet.be/angeltjes/
(3) AMI januari/februari 2011. 36ste jaargang nr. 1
(4) Van vloek naar zegen. Door Derek Prince

Geen opmerkingen: