dinsdag 26 april 2011

Is Israël een apartheidsstaat?
Jimmy Carter was degene die de term apartheid in zijn mond nam. De voormalige Amerikaanse president zei in 2006 dat de "misdaden van de Israëliërs tegen de Palestijnen erger zijn dan die van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime". Zijn boek "Palestine: Peace not Apartheid" deed veel stof waaien. In zijn boek stelde Carter dat "Israëls voortdurende beheersing en kolonisatie van Palestijns land zijn de eerste obstakels vvoor een samenhangend vredesakkoord". Was Jimmy Carter niet de man die een prominente rol had gespeeld bij het tot stand komen van het Camp David akkoord tussen Egypte en Israël in 1978? Won die pindaboer niet de Nobelprijs voor vrede? Noemde hij niet ayatollah Khomeini een "man Gods"?
Carter schreef dat het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen was begonnen, toen "Joodse extremisten" in 1939 de Arabieren aanvielen. Maar er klopt helemaal niets van zijn bewering. Ten eerste zijn de Palestijnen nooit een homogeen volk geweest. Pas na 1967 hadden de Arabieren de term Palestijnen gebruikt. Een tweede feit was dat de Arabieren in 1929 reeds met hun terreur tegen de Joden, de rechtmatige eigenaars van het Bijbelse land, waren begonnen. Het boek "Palestine: Peace not Apartheid" strookt helemaal niet met de historische feiten en verdraait dus alle feiten. In feite maakt Carter zich schuldig aan pure geschiedvervalsing. Dries van Agt volgt ook in de voetsporen van Jimmy Carter om geschiedvervalsing te plegen. Verder heeft Carter in zijn boek helemaal geen woord gerept over het bezoek van de groot-moefti van Jeruzalem Amin al-Hoesseini aan Adolf Hitler, de door de groot-moefti georganiseerde gruwelijke moordpartijen op weerloze Joden, het door de PA en Hamas onderdrukken van de Palestijnse christenen en het door Hamas rekruteren en tot zelfmoord-terroristen opleiden van Palestijnse kinderen. We kunnen alleen concluderen dat zijn boek zijn diepe afkeer van het Joodse volk en minachting voor het land Israël verraadt en getuigt alleen van gebrek aan objectiviteit en inzicht. Het boek is ook een samenraapsel van laster en leugens.
We nemen ook aan dat de voormalige president en nobelprijswinnaar Jimmy Carter een spreekbuis van de Palestijnse terroristische organisaties is geworden. (1)

Ik weet nog heel goed toen ik een scholier was en Jimmy Carter nog een president was, keek ik met belangstelling naar een TV-uitzending over de werkzaamheden van Carter in het Witte Huis. In die tijd waren de Bijbelgetrouwe christenen ervan overtuigd dat Carter een "wedergeboren christen" was. Hij was immers een baptist. Ik kan me een scene uit de TV-uitzending nog heel goed herinneren hoe de president en zijn vrouw Rosamary een uurlang bijbelstudie hielden. Nu is hij hard beziggehouden met het demoniseren van Israël! Beseft hij niet dat het volk Israël het volk van God is!? Hoe is het mogelijk dat Carter zoveel onwaarheden over Israël in zijn boek rondbazuint en de Israëlische regering ervan beticht heeft apartheidspolitiek te bedrijven!? Het is voor u en voor mij volkomen duidelijk dat Carter helemaal géén wedergeboren christen is. Een echte wedergeboren christen behoort niet alleen Here Jezus lief te hebben maar ook naasten en...het volk Israël. Een echte christen weet ook dat Jezus Christus met het Joodse volk onlosmakelijk verbonden is. Wie Israël iets aandoet, heeft Here Jezus ook aangedaan! Al had Carter in zijn presidentschap zich beziggehouden met de zogenaamde 'bijbelstudie', vraag ik me af of hij als kind toch niet op een zondagsschool geleerd had dat liegen niet mag. Met zijn boek heeft Carter zo'n lef vandaan gehaald om leugens over Israël te vertellen en feiten te bagatelliseren. Ik durf te zeggen dat die pindaboer aantal bijbelteksten blijkbaar vergeten heeft. Sta mij toe aantal bijbelteksten voor u te citeren:

"Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste." Exodus 20:16

"Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan.." Leviticus 19:16a

"Gij zult niet stelen, gij zult NIET LIEGEN en gij zult elkander niet bedriegen."
Leviticus 19:11

"Maar wie iets met voorbedachten rade doet, hetzij geboren Israëliet, hetzij vreemdeling, die zal een lasteraar van de Here zijn, die zal uit zijn volk worden uitgeroeid."
Numeri 15:30

Jimmy Carter is met zijn boek "Palestine: Peace not Apartheid" dus een lasteraar. Het ergste is dat hij niet alleen laster spreekt over Israël maar ook over God! Zeer veel mensen, helaas ook christenen, weten niet wat de naam Israël betekent. Israël betekent letterlijk: God strijdt!! Lees Genesis 32:28 en Hosea 12:4. God en Zijn volk Israël zijn van elkaar onlosmakelijk verbonden. Eens en voor eeuwig.
Het is triest om te aanschouwen hoe Jimmy Carter en Dries van Agt, die allebei een kerk weleens bezoeken en naar een preek van een geestelijke luisteren, lasteraars zijn geworden om Israël aan de schandpaal te willen nagelen. Hen staat het zware oordeel te wachten, gelijk het staat geschreven in de Schriften:

"Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkeaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen, die in uw kring zijn? Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg." I Corinthiërs 5:11-13

Vorig maand werd er van 7 tot 20 maart een Anti-Apartheid Week gehouden. De organisatoren waren anti-Israël organisaties, kerken en linkse pressiegroepen. Ook aantal linkse partijen deden mee aan de Anti-Apartheid Week. Er werd ook opgeroepen tot boycot van Israëlische producten. VN-onderzoekers, mensenrechtenorganisaties, activisten, kerken, voormalige staatsleiders als Jimmy Carter, Mary Robinson en Desmond Tutu, en critici beschuldigen Israël van de nederzettingenpolitiek, een discriminerende huwelijkswet (!?), het gebruik van Palestijnen als goedkope arbeidskrachten, aparte wegen (?), het houden van de barrière (men gebruikt de term 'Apartheidsmuur'), enzovoorts. Men schildert Israël graag als een apartheidsstaat en vergelijkt de situatie in Israël en de 'bezette gebieden' als die van het vroegere apartheidsregime in Zuid-Afrika. Ze beweren dat de Israëlische bezetting een vorm van kolonisatie en apartheid is die in strijd is met het internationaal recht.
In 1975 had de Algemene Vergadering van de VN een resolutie 3379 aangenomen die bepaalde dat zionisme een vorm van racisme was. De bepaling was zo absurd en ongegrond. Zionisme was helemaal géén vorm van racisme, terwijl antisemitisme juist een vorm van racisme is. Jaren later werd de resolutie herroepen. In 1991 trok de Algemene Vergadering van de VN resolutie 3379 weer in door middel van resolutie 4686. De toenmalige VN-secretarisgeneraal Kofi Annan noemde de resolutie 3379, waarin bepaald werd dat zionisme racisme is, één van de dieptepunten in de geschiedenis van de VN. (2) Nu beleven we opnieuw een dieptepunt in de geschiedenis dat de Joodse staat Israël als de 'apartheidsstaat' afgeschilderd wordt. Ook al is de beschuldiging aan het adres van Israël ongegrond, misleid en vals.

Is Israël wel of toch niet een apartheidsstaat? Het is volstrekt onaanvaardbaar om te zeggen dat Israël geen democratie heeft en dus een apartheidsstaat is. Laten we naar echte feiten kijken.

Echte feiten:

De staat Israël (in het Hebreeuws; Medinat Jisrael, in het Arabisch; Dawlat Israil) is de enige democratie in het Midden-Oosten. Israël is ook het enige land ter wereld met een Joodse bevolkingsmeerderheid. Ook het enige land zonder moslimmeerderheid in het Midden-Oosten.

Het wapen van Israël


Er zijn naast Joodse volksvertegenwoordigers ook Arabische afgevaardigden in de Knesset, het Israëlische parlement. Naast de Joodse zionistische partijen (Likoed, Arbeiderspartij, Het Joodse Huis, Jisrael Beeténoe, Nationaal-religieuze Partij, Kadima, Shas, Kach) zijn er ook Arabische politieke partijen zoals Balad, Hadash en Verenigde Arabische Lijst. Hadash is uiterst links en streeft naar de ontruiming van alle Joodse nederzettingen, terugtrekking uit de door Israël tijdens de zesdaagse oorlog "bezette" gebieden en de creatie van een Palestijnse staat. En de Verenigde Arabische Lijst was gefuseerd als unie van twee Arabische partijen, de Arabische Democratische Partij en de Islamitische Beweging, en is een voorstander van twee staten Israël en een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.
Verenigd Thora-Jodendom is de enige Joodse politieke partij die het zionisme verwerpt, omdat de staat Israël in haar huidige vorm volgens eigen zeggen toch onvolmaakt is en alleen de komst van de Messias zal het ware Israël oprichten. En Het Joodse Huis is een voorstander van een volledig religieus Joods karakter van de staat Israël. (3)

De tegenstanders van Israël zeggen dat Israël Arabieren als tweederangsburgers heeft behandeld. Hun bewering is onjuist. Ruim 1.200.000 Arabieren (20% van de Israëlische bevolking) hebben stemrecht, kiezen hun afgevaardigden, mogen hun eigen ongezouten mening uiten en genieten van dezelfde sociale en publieke voorzieningen als de Joden zoals gezondheidszorg, onderwijs, ziekenhuizen. Veel Israëlische Arabieren zouden niet graag willen ruilen voor een leven in de Palestijnse gebieden als de Gazastrook of in welk Arabische land. Dus de Arabieren (en ook Druzen) hebben dezelfde rechten als de Joden en genieten van hun gelijkwaardige status. U kunt een website mijn-kijk-op.infonu.nl opzoeken en een opinie "Israël als Joodse staat racistisch?" lezen. De Arabieren en Druzen hebben inderdaad de mogelijkheid om de Knesset in het Arabisch toe te spreken. Arabisch is Israëls officiële tweede taal. Zoals België twee officiële talen, Vlaams en Waals, heeft, kent Israël twee officiële talen Hebreeuws en Arabisch. Om u ervan te overtuigen wordt een foto als bewijs hieronder geplaatst dan ziet u twee talen op een Israëlische postzegel staan.


Een ander bewijs van een Israëlische bankbiljet:


De voorkant (bovenaan) van het Israëlische bank-
biljet in het Hebreeuws en de achterkant (onderaan)
in het Arabisch.
Zou u nog steeds durven beweren dat Israël racistisch is? Dat zou u beter niet kunnen doen. Voor het eerst in de jonge geschiedenis van de staat Israël werd een Israëlische Arabier, Raleb Majadele genaamd, die als afgevaardigde van de Arbeiderspartij de Knesset vertegenwoordigt, de eerste moslim minister zonder portefeuille. Na de Druus Salah Tarif was hij de tweede niet-Joodse minister in Israël. Majadele werd op 10 januari 2007 door de voorzitter van de Arbeiderspartij, Amir Peretz, voorgedragen als kandidaat-minister voor wetenschap, cultuur en sport om de opengevallen plaats van voormalig minister Ophir Pines-Paz op te vullen, die om redenen was vertrekken nadat Iisrael Beeténoe (in het nederlands: Israël Ons Thuis) tot de regering was toegetreden. Op 28 januari werd hij benoemd tot minister zonder portefeuille met alle stemmen in het Israëlisch kabinet, behalve die van de nationalist Avigdor Lieberman van de partij Jisrael Beeténoe. (4)

Raleb Majadele
 In zijn artikel "Voor Israëlische Arabieren bestaat er geen Apartheid" schreef Khaled Abu Toameh;

"Een Arabisch lid van de Knesset, die naar de Verenigde Staten en Canada reist om aan universitaire studenten en professoren uit te leggen dat Israël een apartheidsstaat is, kan een hypocriet en leugenaar genoemd worden en veroorzaakt tevens enorme schade aan de belangen van zijn eigen Arabische kiezers en kiesgerechtigheden. Als Israël een apartheidsstaat is, wat doet deze Arabier dan in de Knesset? Apartheid houdt toch in dat dit Knesset lid zich sowieso niet verkiesbaar kan stellen voor verkiezingen? Gelukkig kunnen Arabische burgers naar dezelfde stranden, restaurants en winkelcentra als Joden in deze "apartheidsstaat" gaan. Sterker nog: ze kunnen zich verkiesbaar stellen en voor de eerste keer een minister (Raleb Majadele) leveren." (5)

Israël kent dienstplicht. Joden, Druzen, Tsjerkessen en Samaritanen zijn opgeroepen om dienst in het leger te nemen. Arabische moslims en christenen, die in praktijk vrijgesteld zijn van dienst, kunnen zich vrijwillig voor dienst opgeven. Hiervan wordt vooral gebruik gemaakt door Bedoeïenen. Arabische staatsburgers van Israël zijn niet verplicht om dienst te nemen vanwege de maatschappelijke problemen die dienen in het IDF kan veroorzaken. Er kwam een verandering in de afgelopen jaren: Een Arabische vrouw meldde zich vrijwillig voor dienst in het Israëlische leger.

Korporaal Elinor Joseph, een jonge christelijke vrouw uit het noorden van Israël, had zich een plaats verworven in een gerespecteerde infanterie-eenheid, wat haar tot Israël's eerste vrouwelijke Arabische gevechtspiloot maakte. Haar moedige besluit stuitte op grote bezwaren van haar vriendinnen, familie en vele anderen in haar woonplaats. (6)

Korporaal Elinor Joseph

Vorig jaar nam een Arabische jongeman van 21 jaar dienst in het Israëlische leger. Zijn naam was Sidd Churani. Hij kwam uit een Arabische dorp in Galilea. Sidd Churani zei in een interview;"Veel mensen verbazen zich erover dat ik in het IDF dien. Maar ik vind dat ik in een land woon, dat mij veel heeft gegeven. Ik ben er trots op dat ik een Israëlische soldaat ben. Daarmee vervul ik mijn plicht. Ik vind het belangrijk dat ook Arabieren in het Israëlische leger dienen. Israël is het land waarin wij als Joden en Arabieren samen wonen. Daarom moeten we ook samen verdedigen." (7) Het groeiend aantal Arabieren gingen ook melden voor dienst in het IDF.

Israel Today meldde een ander feit dat ongeveer 180.000 Arabieren uit de autonome gebieden in Israëlische ziekenhuizen behandeld kunnen worden. Met het oog op de groeiende terreurdreiging was Israël genoodzaakt om het verkeer tussen Israël en de autonome gebieden streng te controleren. Daardoor dreigde een humanitaire crisis te ontstaan. Dankzij de goede samenwerking tussen medici en IDF was het toch gelukt het aantal in Israël behandelde Palestijnen te doen stijgen. (8)  De Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever zijn hun recht op medische behandeling helemaal niet onthouden!

Het gelijkwaardig behandelen van Arabieren als staatsburgers in Israël vloeit voort uit de Tora!! Om de tegenstanders van Israël de mond te snoeren zijn aantal bijbelteksten voor u geciteerd:  

"Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte." Exodus 22:21

"De vreemdeling zult gij niet benauwen, want gij kent de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, omdat gij vreemdelingen zijt geweest in het land Egypte." Exodus 23:9

"En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de Here, uw God."
Leviticus 19:33-34

"Want de Here, uw God, is de God der goden en de Here der heren, de grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt; die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte."
Deuteronomium 10:17-18

"..dan zullen de Leviet, omdat hij bezit noch erfdeel met u heeft, en de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen, komen en eten en zich verzadigen - opdat de Here, uw God, u zegene in al het werk, dat uw hand doet."
Deuteronomium 14:29

"Gij zult de arme, behoeftige dagloner niet hard behandelen, hetzij hij behoort tot uw broeders, hetzij tot de vreemdelingen, die zich in uw land, in uw steden zullen bevinden. Op de dag zult gij zijn loon uitbetalen, de zon mag daarover niet ondergaan, omdat hij behoeftig is en er dus naar uitziet - opdat hij niet over u tot de Here roepe en gij u bezondigt." Deuteronomium 24:14-15

"Gij zult het recht van vreemdeling en wees niet buigen; ook zult gij het kleed der weduwe niet tot pand nemen. Gij zult gedenken, dat gij in Egypte slaaf geweest zijt, en dat de Here, uw God, u daaruit bevrijd heeft; daarom gebied Ik u dit te doen."
Deuteronomium 24:17-18

"Wanneer gij uw olijven afslaat, zult gij de takken niet nog eens afzoeken; voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal dit zijn. Wanneer gij de oogst van uw wijngaard inzamelt, zult gij niet nog eens een nalezing houden; voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal dit zijn. Gij zult gedenken, dat gij in het land Egypte slaaf geweest zijt; daarom gebied Ik u dit te doen."
Deuteronomium 24:20-22

Ongeloofelijk dat God ver vooruitziend is! In de Bijbelse tijden bestond al een sociale voorzieningheid in het Oude Israël, terwijl ons land nog niet beschaafd was en bewoond werd door wilde barbaren, die in donkere bossen leefden. U zult eerlijk moeten toegeven dat Gods wetten ongeëvenaard zijn! In Israël gelden de Israëlische wetten niet alleen voor de Joden, maar ook voor de Druzen, de Samaritanen en de Arabieren, zoals het ook staat geschreven in de Tora;

"Eénzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling, die in uw midden vertoeft." Exodus 12:49

"Enerlei recht zult gij hebben; de vreemdeling zij gelijk de geboren Israëliet, want Ik ben de Here." Leviticus 24:22

"...éénzelfde inzetting zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft; een altoosdurende inzetting zal het zijn voor uw geslachten: gij en de vreemdeling zullen voor de Here gelijk zijn. Eéndelfde wet en éénzelfde voorschrift zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft." Numeri 15:16

In Nederland gelden de nederlandse wetten niet alleen voor de autochtonen, maar ook voor de allochtonen! Het is verkeerd dat de moslims, die in Nederland wonen, de Sharia aan het Nederlandse volk willen opleggen, zonder dat ze aan de nederlandse wetten willen houden. De Bijbel maakt echter duidelijk dat ieder volk eigen wetten en regels heeft en daarom moeten vreemdelingen, die in een ander land willen gaan wonen, ook eraan houden! Heeft Israël de in Israël geboren Arabieren echt onderdrukt en als tweederangse burgers behandeld? Indien het waar is, dan zou de Israëlische regering de wet overtreden en gezondigd hebben tegen Gods verordening dat vreemdelingen, dus niet-Joden, niet onderdrukt mogen worden, zoals het ook in de Tora staat:

"Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte." Exodus 22:21

"Wanneer uw broeder verarmt en zich bij u niet meer staande kan houden, dan zult gij hem - vreemdeling en bijwoner - ondersteunen, opdat hij bij u in het leven blijve."
Leviticus 25:35

Gelukkig is niet het geval in Israël dat de Arabieren onderdrukt zouden worden. De beschuldiging dat Israël Arabische staatsburgers onderdrukt zou hebben, is onwaar en leugenachtig. Daarvoor waarschuwt de Bijbel zo ernstig dat een valse getuigenis niet gesproken mag worden.
Toen de staat Israël op 15 mei 1948 uitgeroepen werd, las Israël's eerste premier Ben Goerion de onafhankelijkheidsverklaring voor. Hij zei letterlijk;

"De staat Israël zal openstaan voor immigratie van Joden uit alle naties; zal de ontwikkeling van het land benutten ten gunste van al zijn bewoners; zal gebaseerd zijn op het principe van vrijheid, gerechtigheid en vrede volgens de profeten van Israël; zal volledige sociale en politieke gelijke rechten handhaven voor al zijn burgers; ongeacht geslacht, ras of sekse; zal vrijheid van godsdienst, geweten, opvoeding en cultuur garanderen; zal de gewijde plaatsen van alle godsdiensten handhaven en zal nauwgezet de principes van het Handvest van de Verenigde Naties in acht nemen."

Ben Goerion reikte zijn hand aan de Arabieren en zei ook verder;

"We roepen de Verenigde Naties op het Joodse volk te helpen bij de opbouw van de staat en om de staat Israël op te nemen in de gemeenschap van de naties. Te midden van moedwillige agressie willen we de Arabische inwoners van de staat Israël vragen de wegen van vrede te bewandelen en hun deel bij te dragen aan de ontwikkeling van de staat, op basis van volledig en gelijkwaardig burgerschap en een behoorlijke representatie in al haar geledingen en instellingen."


Er zijn YouTube videoclips waarop een Arabier, een Tsjerkees en een Druus hun verhaal doen waarom ze zo graag wonen in de Joodse staat Israël. (9) Kijk naar de You Tube videoclips:


Andere beschuldigingen aan het adres van Israël

Er zijn ook beschuldigingen geuit aan Israël dat de islamitische heiligdommen bedreigd en geschonden zouden worden. Het gaat daarbij vooral om het Tempelplein (de heiligste plaats van het Joodse volk) in Jeruzalem waar zich de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel bevinden. De aantijgingen blijken ongegrond en vals te zijn. Het omgekeerde is dat de heilige plaatsen van het Joodse volk en ook die van de christenen geschonden en verwoest zijn door de Palestijnen!! Op 7 oktober 2000 werd het Graf van Jozef, één van de patriarchen van het Joodse volk,  door de Palestijnen verwoest. Het Graf van Jozef is één van de heiligdommen van het Joodse volk. (10)
Volgens het Oslo akkoord zou de plaats onder Israëlisch beheer blijven en toegankelijk voor Joodse pelgrims. Op 12 oktober 2000 werd de Al-Shalom synagoge in Jericho door de Palestijnen vernietigd. Op grond van het Oslo akkoord zou de plaats onder Israëlisch beheer blijven en toegankelijk voor Joodse pelgrims. Dat zijn enkele feiten dat wij onder eigen ogen moeten zien!! Niet de Israëliërs maar de Palestijnen hebben de Oslo akkoorden geschonden! Het allerergste is dat de Palestijnen eind 1996 met de bouw van een nieuwe moskee in de gewelven onder het Tempelplein in Jeruzalem begonnen waren en enorme schade toegebracht hadden aan archeologische restanten van de Tempel van Salomo die op deze plaats stond! Ook de bewijzen van het bestaan van de Tempel van Salomo waren opzettelijk vernietigd door de Palestijnen. Sinds oktober 2000 laat de Waqf geen niet-moslims meer op de Tempelberg toe. Pure discriminatie! Ook de Israëlische oudheidkundigen en archeologen krijgen geen toestemming meer op het Tempelplein te mogen betreden. De harde feiten bewijzen volkomen dat de PA géén respect heeft voor Joodse en Christelijke heiligdommen. Toen Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever door de Jordaniërs waren bezet, werden Joden niet toegelaten tot de Klaagmuur en de andere Joodse heiligdommen, zoals het Graf van Rachel in Bethlehem, het Graf van Jozef en de Machpela in Hebron. Daarmee had Jordanië de wapenstilstandbepalingen geschonden. Tijdens de Jordaanse bezetting van Jeruzalem werden alle 58 synagogen in de Oude Stad tussen 1948 en 1967 geplunderd en vernietigd. De Jordaniërs pleegden grafschennis, toen grote delen van de Joodse begraafplaatsen op de Olijfberg werden verwoest. (10) Waar waren de protesten van de wereld gebleven? Niets!

De Palestijnen verwoesten
de graftombe van Jozef
De Westoeverbarrière een apartheidsmuur?

In 2003 werd Israël onder vuur genomen door de internationale gemeenschap vanwege de bouw van de Westoeverbarrière. De tegenstanders zien in de bouw van de Westoeverbarrière een annexatie van de Palestijnse gebieden en de isolatie van de Palestijnse bevolking. Maar laten we naar de ware toedracht kijken: Israël had de Westoeverbarrière in de Westelijke Jordaanoever en in een klein gedeelte van Israël in 2003 gebouwd voor haar eigen veiligheid. De reden van de bouw was dat Israël haar eigen bevolking wil beschermen en de terroristen uit Israëlische steden en dorpen weren. En de betonnen muren en gedeeltes van de barrière waren bedoeld om te voorkomen dat er geschoten zou worden op Israëliërs. Sinds de tweede Intifada pleegden Palestijnen bloedige zelfmoordaanslagen op aantal plaatsen in Israël, zoals discotheken, pizzeria's en bussen waarbij onschuldige burgers gedood werden. Vanaf 29 september tot met 30 juli 2005 kwamen 972 Israëliërs, waaronder 122 kinderen, om het leven. Aan Palestijnse kant had de tweede Intifada het leven van 3315 mensen geeist. Daarom had de Israëlische regering maatregelen genomen om met de bouw van de Westoeverbarrière Israëlische burgers te beschermen. Sinds de bouw van de barrière werd begonnen, was het aantal terroristische aanslagen in Israël met 90 procent gedaald. Het besluit van Israël is begrijpelijk. Maar de internationale gemeenschap ziet de bouw van de Westoeverbarrière anders. En de PA, anti-Israël organisaties, tegenstanders en hun sympathisanten spreken van een "apartheidsmuur". De media gebruikt de term "Israëlische muur" en "afscheidingsmuur". In de ogen van de vijanden van Israël is de barrière een symbool van de "apartheidsstaat." De wereld bemoeide zich mee met Israël en een ontwerpresolutie van de VN Veiligheidsraad, die de bouw van de barrière illegaal zou verklaren, werd ingediend en verworpen door een veto van de Verenigde Staten. Dezelfde resolutie werd in december 2003 aan de Algemene Vergadering voorgelegd en aangenomen met overgrote meerderheid. Vier landen stemden tegen en twaalf onhielden zich van stemming. Deze niet-bindende resolutie stelde dat Israël zou stoppen met de bouw van de barrière. Hierna werd aan het Internationaal Gerechtshof een advies-oordeel over de barrière gevraagd. Van januari tot juli 2004 boog het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over de legaliteit van de barrière. Israël betwistte de juridische geldigheid van de procedure echter en de meeste westerse landen, waaronder de Verenigde Staten en de EU, verleenden geen medewerking aan het Hof. Deze waren van mening dat de kwestie politiek en niet juridisch moest worden opgelost. In haar adviesoordeel van 9 juli 2004 achtte het Internationaal Hof de bouw van de barrière een "schending van internationaal recht" en "illegaal" en concludeerde dat de barrière afgebroken moest worden en dat er schadevergoeding moesten worden betaald aan benadeelde Palestijnen. Israël en de Verenigde Staten verwierpen de uitspraak van het Hof en de Europese Commissie vond dat de barrière gedeeltelijk afgebroken moest worden. (11)
Op 20 juli 2004 nam de Algemene Vergadering van de VN opnieuw een resolutie aan die de uitspraak van het Hof ondersteunde en zodoende de barrière illegaal achtte. 150 landen stemden voor de resolutie, 6 landen waen er tegen en 10 landen onthielden zich van stemming. Tegen stemden Israël, de Verenigde Staten, Australië, Micronesië, de Marshalleilanden en Palau. Ook al was deze resolutie niet bindend en israël kondigde aan door te gaan met de bouw. Alle lidstaten van de Europese Unie stemden deze keer unaniem vóór de resolutie. Ook het Rode Kruis had zich uitgesproken dat de bouw van deze barrière "strijdig is  met de Conventies van Genève". Amnesty International verklaarde op 19 februari 2004 dat de barrière een "schending is van het internationaal recht en bijdraagt aan ernstige mensenrechtenschendingen." Ook Human Rights Watch en vele andere mensenrechtenorganisaties hadden zich tegen de barrière uitgesproken en steunden de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en de VN-resoluties. (11)
Wat zijn de VN, de EU en groot aantal organisaties zo hypocriet geworden!! Toen de Palestijnen bloedige zelfmoordaanslagen pleegden en het bloed van talloze onschuldige mensen vergoten hadden, waren nergens verontwaardigde en afkeurende reacties van de Internationale gemeenschap te horen. En de VN-Veiligheidsraad had de terroristische aanslagen op Israëlische burgers helemaal niet veroordeeld. Er werd ook nergens een resolutie, die de Palestijnse aanslagen zou veroordelen, bij de VN-Veiligheidsraad ingediend. Maar als Israël een "misstap" doet, ontlokt dat wel verontwaardiging bij de internationale gemeenschap!
U kunt de Westoeverbarrière absoluut niet vergelijken met de Berlijnse Muur! De vroegere Berlijnse Muur verhinderde de Oost-Duitsers het socialistische arbeidersparadijs te ontvluchten. Als iemand zich erop waagt de Chinese Muur met de apartheidsmuur te vergelijken, zullen de Chinezen die persoon zeer zeker niet in dank afnemen! De Chinese Muur kan absoluut niet vergelijken worden met de Berlijnse Muur. Want de Chinese Muur, een uit aarde en stenen opgetrokken en 6.259 kilometer lange verdedigingswal, moest het Chinese keizerrijk beschermen tegen invallen van de Mongolen. Israël behoudt het recht haar burgerbevolking te beschermen tegen de terroristische aanslagen. Daarom werd de barrière gebouwd als het antwoord op de aanslagen. De bouw van de barrière is niet in strijd met het internationaal recht! Dat Israël recht op zelfverdediging heeft, is logisch. Wat het oordeel van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag betreft, is dat partijdig en ongegrond. Het bevoordeelt PA en de terreurbenden! Hoe dan ook heeft de Westoeverbarrière niks te maken met de apartheid! Dankzij de barrière is het aantal terreuraanslagen met 90 procent gedaald!

Aparte wegen in Israël?

De tegenstanders beschuldigen Israël ervan aparte wegen voor Joden en Palestijnen te houden. Anja Meulenbelt had ook beschuldiging geuit aan Israël. (12)
De beschuldiging is zo absurd en belachelijk!! Een persoon die zoiets beweert, moet wel haast een gek en een volslagen idioot zijn! Israël heeft helemaal geen aparte wegen. Wel zijn strenge controleposten gehouden en de Palestijnen die in Israël willen komen, gefouilleerd op wapens en bommen. Er is geen sprake van een racistische houding dat Israël jegens de Palestijnen koestert. In Saoedi-Arabië is er wel sprake van pure discriminatie van niet-moslims. Daar zijn wel aparte wegen voor moslims en niet-moslims. Een niet-moslim mag absoluut niet in Mekka binnengaan. Alleen moslims mogen in Mekka, de heilige plek van de islam, komen. Om te bewijzen is een foto hieronder geplaatst dan kunt u aan de verkeersborden zien dat er inderdaad aparte snelwegen zijn in Saoedi-Arabië.


De hamvraag is waarom de mensenrechtenorganisaties niet ertegen geprotesteerd hebben. Zijn ze soms bang voor Saoedi-Arabië? Zijn ze soms vergeten dat de mensenrechten in deze land geschonden zijn!? De eenzijdige kritiek van de mensenrechtenorganisaties op Israël die de mensenrechten geschonden zou hebben, is misplaatst en oneerlijk! Wat de discriminatie van niet-moslims in Saoedi-Arabië betreft, is dat volgens de Saoediërs door de koran getolereerd. Dat klopt, want er staat in de koran dat niet-moslims gediscrimineerd mogen worden. Laat mij een korantekst citeren dat een moslim geen vriendschap met een niet-moslim mag sluiten:

"Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen - en wie dat doet, heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen wederkeren." Soera 3:28

Joden en niet-moslims hebben helemaal geen bevoorrechte positie in veel moslim-landen! In Israël hebben Arabieren, Druzen, Christenen en Tsjerkessen wel bevoorrechte positie gekregen in de Israëlische samenleving.

Is Israël de inspiratiebron van de Arabische onrust?

Het is heel interessant om te lezen wat Tom Friedman, columnist van de New York Times zegt dat Israëls rol herkenbaar is voor iedereen die in Egypte woont. Dat komt door de Arabische pers die het hele afgelopen jaar veel plezier beleefde aan de verhalen over corrupte Israëlische regeringsleiders. En de televisiezender Al Jazeera besteedde veel aandacht aan de plotselinge koersdaling als gevolg van financiële corruptie onder voormalige premier Ehud Olmert, aan seksuele intimidatie van de voormalige president Moshe Katsav en aan het op het laaste moment intrekken van de nominatie van Joav Galant als generaal van het Israëlische leger, omdat hij zich op onrechtmatige wijze land van de staat had toegeëigend. Israel Today vertelt verder: Wanneer Egyptenaren zulke berichten lezen, kunnen zij niet anders dan toegeven dat zij, ondanks alle haat die zij koesteren ten aanzien van Israël, jaloers zijn op het feit dat Israël de corruptie niet ongestraft laat. Tenslotte was de corruptie in Caïro vele malen groter en aan de orde van de dag. Maar in het democratische Israël krijgen de hoogste ambtenaren bij overtreding te maken met dezelfde gerechtelijke macht als minder hooggeplaatste burgers. (13) Ja, Israël heeft zichzelf bewezen een echte democratie in het Midden-Oosten te zijn. Israël is het enige land in het Midden-Oosten dat corruptie hard aangepakt wordt. Vorig jaar werd de voormalige president Moshe Katzav eind december schuldig bevonden aan alle aanklachten door de rechtbank in Tel-Aviv. De aanklachten luidden verkrachting, seksuele intimidatie en verhindering van de rechtsgang. De afgelopen tien jaar werden negen Israëlische politici tot celstraffen veroordeeld. De internationale media reageerden positief en het Israëlische volk spreekt vol lof van de Israëlische rechtbank, die alle burgers gelijk behandeld heeft. Maar...bijna iedereen vergeet één belangrijk ding dat het bestraffen van corruptie al in de Tora vastgelegd is!! Heel veel christenen, kerken en allerknapste theologen zien een belangrijke tekst uit de Tora over het hoofd. Laat mij een tekst uit de Bijbel voor u citeren:

"Rechters en opzieners zult gij aanstellen in al de steden die de Here, uw God, u geven zal, naar uw stammen; zij zullen het volk berechten met een rechtvaardige rechtspraak. Gij zult het recht niet buigen; gij zult de persoon niet aanzien en geen geschenk aannemen; want een geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der onschuldigen. Gij zult alleen gerechtigheid najagen - opdat gij moogt leven en het land bezitten, dat de Here, uw God, u geven zal." Deuteronomium 16:18-20

Met de Bijbel is Israël een lichtend voorbeeld voor alle naties geworden!! God gaf de Tora aan Mozes en het volk Israël en de Tora geldt niet alleen voor de Joden maar ook voor de heidenen. Het is zeer dwaas om te zeggen dat God met de Tora en het volk Israël afgedaan heeft. Here Jezus bewijst met Zijn uitspraak dat de Tora niet afgeschaft zal worden eer de oude hemel en de oude aarde zullen voorbijgaan:

"Meent niet dat Ik gekomen ben om de Tora of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één titel van de Tora voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied." Matthèüs 5:17-18

Jammer dat de uitspraak van Jezus vaak verkeerd begrepen en ook verkeerd geinterpreteerd wordt door bijna alle kerkgenootschappen en evangelische en charismatische bewegingen.
De eerlijke rechtsgang en de harde aanpak van corruptie in Israël hebben de Arabieren inderdaad geinspireerd, al heeft Israël niks te maken met de Arabische onrust. In veel Arabische landen is corruptie door de hooggeplaatsten op grote schaal gepleegd. Het Egyptische volk wil dat Hosni Moebarak berecht moet worden vanwege corruptie. Ook eist het Tunesische volk dat de voormalige president Zine Ben Ali aan Tunesië uitgeleverd en berecht moet worden. Het bewijst wel dat heel veel Arabieren het Israëlische voorbeeld willen gaan volgen.

Het slotwoord

Alle beschuldigingen die aan het adres van Israël zijn gericht, zijn hypocriet, ongegrond en vals. Ze kunnen als pure leugens en laster afgedaan worden. Nu u de echte feiten kent, weet u ook dat Israël helemaal geen apartheidsstaat is. Al eeuwenlang is Israël altijd het mikpunt van smaad, een voorwerp van ontzetting en een spotrede onder de volken geweest. Het Joodse volk heeft als een meest vervolgde en verdrukte volk op aarde ontzettend veel geleden. De vijanden gunnen Israël momenteel geen rust en weten ook niet van ophouden. Toen ik in de concordantie het woord laster opzocht, toonde de Heilige Geest mij een heel bijzonder tekst uit de Bijbel en mijn ogen waren geopend alsof de schubben eraf vielen. Dat Israël inderdaad gelasterd en gehoond wordt, is een Bijbelse profetie nu in vervulling gegaan:

"Gij stelt ons onze naburen tot smaad, tot spot en schimp degenen die rondom ons zijn. Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen, tot een hoofdschudding onder de volkeren. Mijn schande is de ganse dag vóór mij, en de schaamte mijns aangezicht bedekt mij, om de stem des honers en des lasteraars, vanwege de vijand en de wraakgierige. Dit alles is ons overkomen, nochtans hebben wij U niet vergeten, noch valselijk gehandeld tegen uw verbond. Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, noch onze gangen geweken van Uw pad, zo hoewel Gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken, en ons met een doodsschaduw bedekt hebt."
Psalm 44:14-20 (Statenvertaling)

De profetie is inderdaad verbazingwekkend en letterlijk uitgekomen, nu Israël gelasterd en aan de schandpaal genageld wordt door de volken. Let wel op het woord naburen. U raad al dat de naburen de Arabische landen rondom Israël zijn.  En de draken zijn niets anders dan de demonische boze machten die uit zijn op de vernietiging van Israël! Lees Openbaring 12 dat de andere naam van de duivel draak is. U kent een uitdrukking "de draak steken met iemand" vast wel. De tegenstanders en vijanden van Israël steken graag de draak met Israël. Toen ik de hele versie van Psalm 44 las, realiseerde ik me dat het om de geschiedenis van het Joodse volk gaat. Veel van de teksten van Psalm 44 zijn al reeds vervuld. Het volk Israël was inderdaad onder de natien over de hele wereld verstrooid. Na de val van Jeruzalem in het jaar 70 werden de overlevende Joden als slaven op de markt te koop aangeboden voor een zeer laag prijs. Ongeloofelijk dat Psalm 44 de geschiedenis van het Joodse volk weerspiegelt. Het bewijst wel dat de Bijbel het Woord van God is.

Ook waarschuwt de Bijbel ons zo ernstig dat degene die Israël lastert, ook God gelasterd heeft. Want Israël is onlosmakelijk verbonden aan de naam van God en blijft het volk van God!

"Want de Here zal Zijn volk niet verstoten, om der wille van Zijn grote naam. De Here heeft immers verkozen u tot Zijn volk te maken." I Samuël 12:22

Nu de grote naam van God door de tegenstanders van Israël gelasterd en door het slijk gehaald wordt, zal het oordeel over de vijanden, die Israël aan de schandpaal willen nagelen, vreselijk en onherroepelijk zijn! Het overkwam de Assyriërs ook, toen ze voor de muren van Jeruzalem stonden en de naam van God lasterden. Lees II Koningen 18:13-37 en 19:1-37 en alles is u duidelijk geworden!

"Thans echter, wat vind Ik hier? luidt het Woord des Heren. Want om niet is Mijn volk weggevoerd, zijn overheersers maken getier, luidt het Woord des Heren, en voortdurend, de hele dag, wordt Mijn naam gelasterd. Daarom zal Mijn volk te dien dage Mijn naam kennen, dat Ik het ben, die spreek: Zie, hier ben Ik." Jesaja 52:5-6

"Want de naam Gods wordt om u (Israël) gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat"
Romeinen 2:24

De VN, de EU, de Verenigde Staten, de Arabische Liga, diverse organisaties en linkse groepen hebben tientallen jaren Israël geoordeeld op grond van "misstappen" en daarom zullen zij ook uiteindelijk geoordeeld worden. Vandaar een Bijbelse waarschuwing dat we een naaste, een persoon of een natie niet mogen oordelen;

"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl zie, de balk in uw oog is?"
Matthéüs 7:1-4

Wilt u Israël van apartheid gaan beschuldigen, dan zult u eerst erover moeten zwijgen, want de balk is nog steeds in uw oog. Dat geldt ook voor elk land en volk. Toen nazi-Duitsland de anti-Joodse maatregelen nam, werd de apartheid voor Joden en niet-Joden ingesteld! Ook in Nederland en andere landen die door de nazi's bezet waren, werd de apartheid ingevoerd en de Joden moesten een tram apart nemen. Joden werden uit niet-Joodse winkels geweerd. Enzovoorts. Bekijk drie foto's hieronder en denk er goed over na!!

Deze foto's dienen als waarschuwing voor iedereen dat de balk nog steeds in het oog van Duitsland en de voormalige bezette gebieden in Europa is.
Jezus waarschuwt ons allemaal zo ernstig dat wij uit onze eigen mond geoordeeld zullen worden. Lucas 19:22

Jimmy Carter, Dries van Agt, Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel en vele andere tegenstanders gaan inderdaad als schaamteloze lasteraars rond en vertellen heel wat leugens over Israël aan iedereen. Ze verdraaien op schandalige wijze historische feiten en misleiden iedereen. Precies zoals de Bijbel over de lasteraars zegt:

"De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart." Spreuken 26:22

De lasteraars willen u en iedereen met lekkernijen voorschotelen en van hun zoetigheden laten proeven. Daarom moeten wij niets van hun lekkernijen eten, zoals het staat geschreven in de Schriften:

"Neig mijn hart niet tot iets kwaads om in goddeloosheid boze daden te volvoeren met mannen die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, en laat mij van hun lekkernijen niet eten."
Psalm 141:4

Over de lasteraars zal God zwaar oordelen. Lees en huiver:

"Wat beroemt gij u op het kwade, gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch de ganse dag. Gij zint op verderf, uw tong is als een scherpgeslepen scheermes, gij die bedrog pleegt. Gij hebt het kwade lief boven het goede, leugen boven waarheid spreken. Gij houdt van allerlei verderfelijke taal, van een bedriegelijke tong. Maar God zal u voor eeuwig verbreken. Hij zal u wegrukken en uit de tent sleuren, u ontwortelen uit het land der levenden."
Psalm 52:3-7

Neem niets van hun lekkernijen aan en geloof hen niet! En smijt de deur voor hun neus hard dicht en laat hen niet binnen in uw huis! Koop ook geen antisemitische boeken en mijd complottheorieën over zionisme en Israël als de pest volkomen! En zoek aub geen antisemitische websites op! Ze zijn een vloek voor iedereen en vooral voor henzelf! De PA, Hamas en andere vijanden draaien hun propaganda op volle toeren om Israël te blijven demoniseren, precies zoals de Bijbel ook zegt;

"In uw midden zijn lasteraars er op uit om bloed te vergieten.." Ezechiël 22:9

Al willen de kerken niet graag toegeven dat Israël nog steeds uniek is en een unieke plaats inneemt onder de volken van de aarde. Juist in deze eindtijd is het conflict tussen de Palestijnen en Israël zo hoogopgelopen. De kennis van een midden-oostendeskundige is beperkt, omdat de deskundige zonder Bijbelse kennis het Israëlisch-Arabische conflict niet kan doorgronden en de oorzaken vaststellen. Wijlen Derek Prince noemde enkele feiten dat we als christenen opnieuw moeten kijken naar Gods bedoelingen met het Joodse volk. Drie feiten zijn door hem genoemd:

(1) De naam Israël/Israëlieten komt in het Oude Testament meer dan 2500 keer voor. Als Nederland of Amerika zo vaak genoemd zou worden in de Bijbel, zouden we ervan overtuigd zijn dat niemand de Bijbel kan begrijpen zonder iets af te weten van Nederland of Amerika. Datzelfde geldt voor Israël: we kunnen de Bijbel niet ten volle begrijpen als we niet iets afweten van Israël. Wie verward is over Israël, is verward over de Bijbel! Ik voeg mijn commentaar toe: De tegenstanders zijn verward over Israël, zijn ook verward over de Bijbel!! Het feit dat Jimmy Carter en Dries van Agt zich christenen noemen, zijn ze nogal erg verward over Israël en de Bijbel! (Dries van Agt is een katholiek)
(2) In het Nieuwe Testament komt de naam Israël 79 keer voor en niet één keer de kerk!
(3) Het woord Jood komt 84 keer voor in het Oude Testament en 192 keer in het Nieuwe Testament. Het woord christen komt daarentegen slechts drie keer voor in het Nieuwe Testament. (14)

Nog een heel belangrijk feit: Jeruzalem wordt 800 keer in de Bijbel genoemd en niet één keer in de Koran!

Jammer dat steeds meer christenen de leugens over Israël beginnen te geloven. De media hebben een grote rol gespeeld in het demoniseren van Israël. Derek Prince schreef al;

"Eerlijk gezegd ben ik er zeer bezorgd over, hoeveel christenen vandaag in slaap gesukkeld zijn ten aanzien van deze dingen. En ik wil benadrukken dat het meeste van wat je in de media over Israël hoort en ziet, klinklare leugens zijn. En het is een beangstigende gedachte dat de media zoveel invloed hebben, dat ze de sfeer en het denken van mensen kunnen vergiftigen met hun leugens. Ik zal daarover hier niet in detail gaan, maar al meer dan vijftig jaar ben ik hier in Jeruzalem ooggetuige van hoe de media gebeurtenissen verdraaien en gekleurd weergeven. Ik heb het dus niet van horen zeggen." (14)

Laten we als christenen op de bres gaan staan voor Israël! En vertel aan uw familie, vrienden en mede-gelovigen en ook een voorganger over het artikel "Is Israël een apartheidsstaat?". Want het is voor u en voor iedereen die Israël echt liefhebben en achter het volk Israël staan, zo belangrijk dat de leugens van de tegenstanders, terreurorganisaties, instanties, media en groepen ontkrachtigd moeten worden! Ook roep ik u op te blijven bidden voor Israël!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u!

                                     
                                                                              Paul Belangrijke mededeling voor Amerikaanse christenen: De heer Franklin Ter Horst meldde in zijn nieuwsbrief dat Jimmy Carter een rol had gespeeld in het depopulatie programma van de machtselite. Ik wil jullie attent maken dat Jimmy Carter ook had deelgenomen aan de veelbesproken, duistere en occulte Bohemian Grove. Zijn naam is inderdaad vermeld in de ledenlijst van de Bohemian Grove. U kunt en.wikipedia.org/wiki/list_of_bohemian_members/ raadplegen dan treft u inderdaad de naam van Jimmy Carter aan.


Bronnen en referenties;

(1)   Jimmy Carter,"Palestine: Peace not Apartheid", Nieuwsbrief door Franklin Ter Horst. 8-12-2006
(2)   nl.wikipedia/zionisme
(3)   nl.wikipedia/Israël
(4)   en.wikipedia.org/Raleb Majadele. Zie ook nl.wikipedia
(5)   Isra-ned.blogspot. 10-03-2010
(6)   Israel Today 28-07-2010
(7)   Israel Today november 2010
(8)   Israel Today januari 2011
(9)   Joods Actueel, Endtimes
(10) Israël en de Palestijnen: Tien moeilijke kwesties. Door Ronny Naftaniël en Wim Kortenhoeven
(11) nl.wikipedia/apartheidsmuur
(12) Anja Meulenbelt: Politieke repressie in apartheidsstaat neemt toe. 21 mei 2010
        Mijn kijk op infonu.nl/mens en samenleving: Anja Meulenbelt versus Ratna Pelle
(13) Israel Today april 2011: Wakkert Israël de Arabische opstand aan?
(14) Israël in het nieuws. Door Derek Prince


 1 opmerking:

Anoniem zei

Fantastisch artikel weer en o zo nodig!
Ik wil er nog aan toevoegen dat Jimmy Carter verleden week nog in Noord-Korea is geweest en het daar wel aardig vond. Je kunt dat lezen op zijn eigen blog.

Ook Rick Warren was 1 of 2 jaar geleden in Syrie geweest en schreef dat het daar prima was en christenen niet vervolgd werden en menen het goed hadden...
Zo hypocriet en leidersonwaardig gedrag. wat mij betreft vallen ze gelijk van het podium af!

Groet & zegen

bullbox