vrijdag 22 april 2011

De vloek van de anti-Israël boycot

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog lag Europa in puin en de gruwelen van de oorlog waren zichtbaar geworden. De wereld was geschokt, toen het bekendgemaakt werd dat de nazi's zes miljoen Joden om het leven gebracht hadden. De Holocaust was een zwarte bladzijde in de geschiedenis dat met bloed geschreven werd. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zocht het Duitse volk een excuus nadat ze geconfronteerd werden met de gruwelen van de nazi-concentratiekampen als Dachau, Auschwitz, Buchenwald. Wanneer Duitse burgers naar de Holocaust gevraagd werd, klonk hun veelgehoorde uitspraak:"Wir haben es nicht gewusst." Men wilde de oorlog zo snel mogelijk vergeten en de roep weergalmde door Europa:"Niemals wieder!"

Een DDR postzegel met de tekst;
Niemals wieder Kristallnacht

Helaas steekt het antisemitisme weer de kop op in Duitsland en de rest van Europa. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. De Duitse filosoof Friedrich Hegel zei al;"De geschiedenis leert ons dat de mens niets van de geschiedenis geleerd heeft." Ik weet niet of het Duitse volk de woorden van Friedrich Hegel kent. Ik denk het niet. Inderdaad zijn de meeste mensen de dure lessen van de geschiedenis vergeten. En de jeugd is niet geinteresseerd in de geschiedenis. Het tragische gevolg ervan is dat de geschiedenis zich telkens weer herhaalt. Het is zo schokkend en beschamend om te moeten vernemen dat aantal anti-Israël organisaties en linkse actiegroepen oproepen tot boycot Israël. Zij beschuldigen Israël ervan "apartheidspolitiek te bedrijven jegens het Palestijnse volk." Vorige maand, van 7 tot 20 maart hadden anti-Israëlische en pro-Palestijnse organisaties, waaronder veel kerken uit de hele wereld (!), de Anti-Apartheid Week (AAW). De actieweek werd in 2005 voor het eerst gehouden door de OIC (Organisatie van de Islamitische Conferentie). Sinds 2005 wordt de Israël Anti-Apartheid Week jaarlijks gehouden in de grote steden van Europa, Canada en de Verenigde Staten. De AAW roept op tot een boycot, het terugtrekken van investeringen en sancties. De AAW geniet steun van een organisatie, die zich The Elders noemt. The Elders werd opgericht door Nelson Mandela en geleid door twaalf voormalige staatsleiders als Jimmy Carter, Mary Robinson. (1) Van hen is het bekend dat zij anti-Israël zijn. Israël wordt als een apartheidsstaat en een bron van het kwaad en van onderdrukking gedemoniseerd door OIC, de Wereldraad van Kerken, pro-palestijnse organisaties en linkse pressiegroepen. Ook de linkse media helpt mee Israël te demoniseren.  
Ook ICCO (Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking), die nauw samenwerkt met het fondswervende Kerk in Actie, de buitenlandse hulporganisatie van de PKN (Protestantse Kerken in Nederland), riep tot boycot Israël. Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dreigde de ICCO te korten op de subsidie, als zij doorgaat met activiteiten, die strijdig zijn met de opvattingen van de regering. De financiële steun van ICCO aan de de website Electronic Intifada was een doorn in het oog van de minister. Daarop staan onder meer oproepen te lezen tot boycotactiviteiten tegen Israël. De heer Rosenthal vond dat strijdig met het regeringsbeleid en vond dat ICCO daarmee moest stoppen. (2) Echter weigerde ICCO haar beleid te wijzigen en zocht een voorwendsel. "Ons doel is dat Israël zich houdt aan het Internationaal Recht en de mensenrechten,"aldus een woordvoerder van ICCO. Hoewel de PKN niet meedeed aan de boycotactiviteiten, worden alle banden met ICCO ondanks oproepen nog steeds niet verbroken. Het lijkt of de kerken, die beweren een 'onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk' te hebben, de geschiedenislessen weigeren te leren. Hieruit blijkt het dat de houding van de kerken nog altijd anti-Israëlisch is.

De boycot van Israël roept echter nare herinneringen op aan de nazi-boycot van Joodse winkels. Op 1 april 1933 werden de Joodse winkels geboycot door de nazi's. De SA-ers in uniformen poseerden voor de ingang van de Joodse winkels en weerhielden klanten Joodse producten te kopen. Bekijk een foto hieronder hoe de nazi's een affiche aan de etalage van de Joodse winkel ophingen met de tekst: 'Kaupt nicht bei Juden!' (vertaald: Koop niet bij Joden)


Israel Today meldde dat de boycot-actie Jitschak Friedmann, een Holocaustoverlevende uit Haïfa, deed herinneren aan deze leus van de nazi's. (3)

We zien in de huidige boycot actie tegen Israël een bewijs dat de geschiedenis zich herhaalt en de mens ervan niets geleerd heeft!! Anti-Israëlische actiegroepen uiten dreigende taal door de Europese consumenten te vragen (en te intimideren) geen producten uit Israël te kopen. Deze anti-Israëlische organisaties als BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties) worden steeds agressiever in hun strijd tegen Israël, zoals de nazi's bijzonder agressief tegen de Joden waren geweest. Nu richten de actievoerders zich vooral op jonge mensen en bij voorkeur studenten in universiteiten. (3) De pro-Palestijnse actiegroepen beweren in hun haat tegen Israël gedreven te zijn door een "verlangen naar rechtvaardigheid voor het Palestijnse volk." Het zou hen gaan om "mensenrechten en de bescherming van het Palestijnse volk." "Deze randgroepen zijn principieel tegen alles. Ze zijn antiglobalisatie, anti-Amerika, anti-Israël", zegt D.J. Schneeweiss van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken,"Ook al gaat het nu nog om kleine groepen die sterk geloven in samenzweringstheorieën, wordt de dreiging toch steeds groter." (3) Ja, de linkse randgroepen mogen wel klein zijn maar hun ideeën, sterk geloof in theorieën over "zionistische wereldcomplot", fanatisme en pure haat tegen Israël maken hen juist zeer gevaarlijk! Precies zoals het gedweep met Adolf Hitler en het geloof in het Joods-Bolsjewistische complot de nazi's uiterst gevaarlijk maakten. Israel Today schreef dat de politieke onderzoekingsbureau Instituut Reut het commentaar op de Israël Apartheidsweek gaf:"In theorie strijden zij voor de mensenrechten, het internationale recht en de vrede in het Midden-Oosten, maar in de praktijk is de pro-Palestijnse beweging tegen het bestaansrecht van Israël. In diepste wezen is het een ondermijning van het recht op een Joodse, democratische staat." (3) De pro-Palestijnse en anti-Israëlische actievoerders gedragen zich precies hetzelfde als de bruinhemden!

Een ander voorval roept ook herinneringen op aan de massale boekenverbranding in nazi-Duitsland. De nazi's verbrandden Joodse lectuur. Boeken werden massaal op de brandstapels gegooid. Vorig jaar hadden de Palestijnse premier Salam Fayyad en de bewoners van de stad Salfit in de Westelijke Jordaanoever Israëlische producten, die bij de Palestijnse winkels in beslag werden genomen, in het vuur gegooid. (4)

Salam Fayyad gooide een Israëlisch
product in het vuur

Twee maanden later verbrandden Jordaanse activisten, die strijden tegen normalisering van de economische betrekkingen met Israël, honderden Israëlische groente -en fruit kratten op d markt in Amman, de hoofdstad van Jordanië, nadat een imam een fatwa had uitgevaardigd dat de aankoop van Israëlische goederen verbood. Er werden ook oproepen tot Jihad tegen Israël gedaan. (5).

Bekijk de drie andere foto's goed dan ziet u de grote overeenkomst tussen de verbranding van Israëlische producten en de verbranding van Joodse boeken in nazi-Duitsland!! De geschiedenis herhaalt zich weer!!

Verbranding van Israëlische
kratten in Amman

De nazi's verbrandden Joodse boeken
in Opernplatz, Berlijn

De boycot-actie tegen Israël is misleidend, oneerlijk en discriminerend en heeft hoe dan ook niks te maken met de solidariteit met het Palestijnse volk en de strijd tegen het racisme. De boycot-actie is een onderdeel van de anti-Israël organisaties en linkse pressiegroepen om Israël in een kwaad daglicht te brengen. Het is ook een uiting van pure haat tegen Israël. Ja, haat tegen het Joodse volk. De activisten schuwen geen grove middelen om te intimideren, te liegen en te bedriegen. Voor hen heiligt het doel alle middelen om Israël aan te klagen en te demoniseren. Ze zijn ook hondsbrutaal geworden de Davidsster te vergelijken met het hakenkruis!! Hun brutaliteit en laaghartige daad laten wel de ware gedaante en bedoelingen van de mensen achter de anti-Israël organisaties en pressiegroepen zien.

Dat de boycot inderdaad misleidend, immoreel, oneerlijk en discriminerend is, bewijst een uitspraak van het Europees Hof voor Mensenrechten in Straatsburg op 16 juli 2009 wel. De boycot van Israëlische producten door een Franse burgemeester van Seclin was aangezet tot discriminerend handelen. De burgemeester was daarvoor terecht veroordeeld door een Franse rechtbank. Hij was het niet eens met het vonnis van de Franse rechtbank en ging in hoger beroep. En hij vond dat zijn vrijheid van meningsuiting werd beknot. Maar hij kreeg ongelijk. Dit had het Europees Hof voor Mensenrechten geoordeeld. Het Hof vond dat de burgemeester van Seclin terecht veroordeeld was voor het oproepen tot discriminatie. De uitspraak bevatte echter ook twee belangrijke elementen, die buiten Frankrijk gelden. Oproepen tot boycot van Israëlische producten is discriminatie, stelt het vonnis, want het sluit producenten, exporteurs, importeurs, enz. uit van de normale uitoefening van hun beroep, omdat zij deel uit maken van het Israëlische volk. Bovendien mag een lokaal gezag niet oproepen tot een boycot tegen een ander land: dat kan alleen de regering, en dan nog alleen in het kader van een uitspraak van de VN. De burgemeester van Seclin had in 2002 eerst in de gemeenteraad en vervolgens op de website van 'zijn' gemeente een gemeentelijke boycot aangekondigd van Israëlische producten, in het bijzonder vruchtensap. Hij legde daarbij onder meer uit dat hij dat deed wegens de 'genocide onder de Palestijnen', die de vroegere premier Ariel Sharon zou uitvoeren. Een Joodse koepelorganisatie deed aangifte wegens discriminatie en het OM zag reden om de burgemeester te vervolgen. In hoger beroep werd de burgemeester veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie en het betalen van boete van duizend euro. (6) De hele versie van het verhaal "Europees Mensenrechtenhof: Israëlboycot was discriminatie" kunt u op de website van CIDI lezen.

Zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw creeëren de anti-Israël activisten nu een bijzonder zeer gevaarlijke klimaat dat de wereld verder afglijdt in een duister periode. Het gevaar bestaat dat de activisten de komende jaren steeds agressiever en gewelddadiger worden. Ook de nazi's waren gewelddadig geweest. De kans is reeël groot dat de activisten naar terreurmiddelen zullen grijpen en aanslagen plegen op vestigingen van concerns, die zaken doen met Israël, en de winkels, die Israëlische producten importeren.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw had de beruchte RaRa (Revolutionaire Anti-Racistische Actie) aanslagen gepleegd op de vestigingen van de bedrijven, die zaken deden met Zuid-Afrika. De toenmalige BVD omschreef de RaRa als 'politiek gewelddadig'. Door de aanslagen had RaRa veel materiële schade aangericht. De linkse actiegroep RaRa streefde doelen na dat de bedrijven uit Zuid-Afrika moesten terugtrekken. Vanaf 1985 pleegde RaRa terroristische aanslagen op Makro-vestigingen. De eigenaar van Makro, SHV (Steenkolen Handelsvereniging) was actief in Zuid-Afrika. RaRa eiste dat SHV zich daar zou terugtrekken. De eis was nog niet ingewilligd. Op 17 september 1985 brandde een Makro-filiaal in Amsterdam (Duivendrecht) geheel uit. Nadat op 19 januari 1987 de Makro-filiaal in Nuth opnieuw in vlammen opging, zwichtte SHV voor de druk en besloot zich terug te trekken uit Zuid-Afrika. Ook Shell was regelmatig het doelwit van RaRa. Tientallen Shell-tankstations werden aangevallen. Bij een aanslag in 1987 op het bedrijf Boot Olie BV dat zaken deed met Zuid-Afrika, ontsnapte de bevolking van Alphen aan de Rijn aan een grote ramp. Want op het terrein bevond zich een opslagplaats met gasflessen en drie tanks met ongeveer 600.000 liter dieselolie en benzine. De opslagplaats bleef door een wonder gespaard. (7)
Nu we uit de geschiedenis van RaRa weten, moeten we een kans op herhaling niet uitsluiten dat de anti-Israël activisten in de nabije toekomst uiterst gewelddadig zullen worden en zich als terroristen gaan ontpoppen. Ook de geschiedenis levert een onweerlegbare bewijs dat de anti-Joodse acties in nazi-Duitsland zich in gewelddadigheden ontaardden! De Kristallnacht van 1938 was een voorbeeld geweest en nog ook de verjaardag van de kerkhervormer en antisemiet Maarten Luther (1483-1546)! De Kristallnacht resulteerde in de Endlösung.

Toen Adolf Hitler langs de democratische verkiezingen aan de macht kwam, maakte hij een einde aan de democratie en de diktatuur in Duitsland werd gevestigd. Anti-Joodse ideeën, die in Mein Kampf beschreven waren, konden in daden omgezet worden. De boycot van de Joodse winkels (1 april 1933), de boekenverbranding (10 mei 1933) en het invoeren van de rassenwetten van Neurenberg (15 september 1935) waren de eerste stappen geweest. Toen kwam een grote stap van de nazi's; de Kristallnacht dat in de nacht van 9 op 10 november 1938 geschiedde. De Kristallnacht was een door de nazi's georganiseerde pogrom tegen de Joden. In heel Duitsland werden Joden aangevallen, er werden 267 synagogen in brand gestoken en ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. De brandweer kreeg het verbod opgelegd de branden te blussen. In de beruchte nacht waren 92 Joden vermoord. De reacties van Duitse burgers waren verschillend. Volgens de Britse historicus Martin Gilbert waren veel Duitsers geen voorstander van de pogrom. Zijn mening werd bevestigd door de getuigen die vertelden dat 'mensen achter hun gordijnen zaten te huilen'. Soms werden de vervolgde Joden geholpen. Maar...de meerderheid van de Duitse burgers wachtte machteloos af tot het voorbij was. (8) Wees eerlijk: wacht je ook machteloos af tot de anti-Israël boycot achter de rug gaat? Zo ja, dan hebt u de activisten vrij spel gegeven. Inderdaad gaf het stilzwijgen van de meerderheid van de Duitse burgers de nazi's vrij spel. Er was geen protest tegen de pogrom. De andere Duitsers deden wel mee met de SA tijdens de Kristallnacht en namen het initiatief tot deze anti-Joodse rellen. Getuigen vertelden dat onder de deelnemers ook vrouwen en kinderen waren. Een Britse correspondent in Berlijn, werkzaam voor de London Daily Telegraph, deed verslag;"In Berlijn heerste de wet van het gepeupel, hordes vandalen gaven zich over aan een orgie van vernietiging. Ik heb in de laatste vijf jaar diverse anti-Joodse rellen meegemaakt, maar nooit zo ziekmakend als nu. Raciale haat en hysterie lijken zich volkomen meester te hebben gemaakt van een anders zo fatsoenlijk volk. Ik zag chic geklede vrouwen staan applaudiseren en schreeuwen van vreugde, terwijl respectabele moeders uit de middenklasse hun baby's in de hoogte hielden zodat ze beter de 'pret' konden zien." (8)

Joods synagoge in brand
tijdens de Kristallnacht

En de houding van de kerk in Duitsland was tijdens de Kristallnacht ongehoord schandalig en varieerde van positief tot passief! Zowel de Protestantse als de Katholieke kerk hadden helemaal géén officiële kritiek geuit op de pogrom. De Protestantse bisschop van Thüringen, Martin Sasse, toonde zich verheugd over de vernietiging van de synagogen. Kort na de Kristallnacht publiceerde Sasse een boek over de geschriften van Maarten Luther. In het voorwoord schreef hij:"Op 10 november 1938, de geboortedag van Luther, branden de synagogen in Duitsland." Volgens Sasse had Luther zich geen mooier verjaardagsgeschenk kunnen wensen. (8) In 1543 werd een antisemitisch pamflet met de titel "Wider die Juden und ihre lügen" door Maarten Luther uitgegeven. Maarten Luther schreef in deze pamflet;"Men moet hun synagogen en scholen in brand steken en wat niet wil branden, moet men met aarde overdekken zodat geen mens er een steen of sintel meer van ziet, voor eeuwig niet." Ook schreef Luther;"Naast de duivel is er geen bitterder, giftiger en heftiger vijand dan een rechtgeaarde Jood." (9)

De Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968) nam op 5 december 1938 het voor de verdrukte en vervolgde Joden op en schreef;

"Wanneer er gebeurt, wat met betrekking tot deze kwestie reeds in Duitsland in alle openlijkheid besloten is en reeds uitgevoerd wordt: de fysieke uitroeiing van juist dat volk Israël, de verbranding van juist de synagogen en de Thora-rollen, het afwijzen van juist de "Jodengod" en de "Jodenbijbel" als de samenvatting van al datgene wat de Duitse mens een gruwel moet zijn, dan is alleen al daarmee dit vast komen te staan: daar wordt geprobeerd de christelijke kerk in haar wortel aan te tasten en te doen afsterven. Misschien zijn er nog mensen die de oren kunnen sluiten voor de onzegbare ellende, die thans in alle Duitse landen, door de antisemitische pest veroorzaakt, ten hemel schreit. Maar hoe is mogelijk dat ons als christenen de oren niet tuiten in het aangezicht van datgene wat deze nood en boosheid feitelijk te betekenen heeft? Wat  zoúden we zijn, wat zijn we zonder Israël? Wie de Joden verwerpt en vervolgt, die verwerpt en vervolgt toch Degene, Die voor de zonden der Joden en daardóór ook voor onze zonden gestorven is! Wie een principiële Jodenvijand is, die geeft daarmede tegelijk te kennen, ook al ware hij voor het overige een engel des lichts, dat hij een principiële vijand van Jezus Christus is. Het antisemitisme is zonde tegen de Heilige Geest. Want het antisemitisme betekent de verwerping van de genade Gods." (10)

Karl Barth

Laat de citaat van Karl Barth een ernstig waarschuwing zijn voor de kerken in de huidige dagen!! De kerken die meedoen aan de boycot, begaan ook een grote zonde tegen God. Zolang de kerken Israël als verbondsvolk verwerpen en vervolgen, verwerpen en vervolgen ze Jezus Christus ook!!! De waarschuwing geldt ook voor de PKN, kerkgenootschappen en evangelische en charismatische bewegingen! Zolang de kerken in hun onverzoenlijke en vijandige houding jegens het volk Israël blijven volharden, zal het vreselijke oordeel over deze kerken onherroepelijk zijn! Niet alleen de kerken zullen leeglopen maar ook de leeggelopen kerkgebouwen zullen gesloopt of overgenomen door de moslims worden zoals het geval in Engeland was toen een negentiende-eeuwse kerkgebouw door de moslims opgekocht en tot een moskee omgebouwd werd en een nabijgelegen christelijke begraafplaats werd ontwijd!! (13) De lijken werden uit de christelijke begraafplaats verwijderd en elders begraven of als mest gediend. Wat er in Engeland gebeurd was, is dat uiteraard schokkend voor de christenen. Maar laat deze gebeurtenis christenen wakkerschudden. Laat het gebeurtenis een voorbeeld zijn voor alle andere kerken, al is de afval in grote aantallen toegenomen.

"..omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen." Openbaring 3:16

Dat waren de woorden van Jezus Christus, die de kerken uit Zijn mond heeft gespuugd.

Een ander waarschuwing uit de Schriften dat de kerken niet tegen Israël moeten beroemen:

"..beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt - niet gij draagt de wortel, maar de wortel u." Romeinen 11:18

De wortel is Israël. Laat de kerk goedertierenheid Gods aan Israël bewijzen zoals het staat geschreven in de Schriften;

"Zij (Israël) zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. WEES NIET HOOGMOEDIG, MAAR VREES! Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u NIET sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid; over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; ANDERS ZULT OOK GIJ WEGGEKAPT WORDEN." Romeinen 11:20-22 

De activisten dienen de belangen van het Palestijnse volk helemaal niet. Ze zijn niet solidair met de Palestijnse vrouwen en kinderen, maar wel met de PA en de terroristenbendes als Hamas. Met hun boycot-actie willen ze Israël economische schade toebrengen. Maar ze brengen Nederland en andere Europese landen uiteindelijk ook economische schade toe. Ja, de anti-Israël activisten kunnen Nederland en andere landen ten gronde richten! Ook de kerken die meedoen aan de boycot, zullen Nederland zeer zeker ten gronde richten en halen een vloek over ons land. Het overkwam Spanje, toen de Spaanse koning Ferdinand van Aragon het koninklijke besluit in 1492 uitvaardigde dat alle Joden met een beroep het land binnen vier maanden moesten verlaten. Ook werd de Spaanse Inquisitie ingesteld door de koning. De inquisitie was voornamelijk gericht tegen de Joden. Duizenden Spaanse Joden, Marranos genaamd, werden opgespoord en overgeleverd aan de wreedheden van de Spaanse Inquisitie. Het gevolg ervan was dat het Spaanse wereldrijk na de verdrijving van de Joden uit elkaar viel en de eens zo rijke Spaanse cultuur in verval raakte. Toen aan het eind van de 15e eeuw de Joden uit Spanje en Portugal verjaagd werden, trokken paar Joden naar het Oosten. Ze werden verwelkomd door sultan Bayazet II van het Ottomaanse rijk. Toen de sultan van de Spaanse verdrijving van de Joden hoorde, moest hij gezegd hebben;"Noemen jullie deze koning (Ferdinand) de Wijze? Hij ruïneert zijn eigen land om het mijne te verrijken!" Zeer terecht was deze uitspraak van de sultan! (11) Laat dit een les zijn voor ons en voor Nederland en de hele wereld!

"Ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vloekt.." Genesis 12:3 (Statenvertaling)

Gods vloek is nog steeds actueel en overal paraat. In de vorige eeuw had nazi-Duitsland het Joodse volk vervloekt en bijna uitgeroeid. Uiteindelijk werd Duitsland vervloekt: Heel Duitsland werd tijdens de oorlog platgebombardeerd door de geallieerden. Na de oorlog werd het land in twee aparte staten verdeeld zoals Europa in twee machtsblokken verdeeld werd. Ook verloor Duitsland grote gebieden en de sterkste en agressiefste Duitse deelstaat Pruisen hield op te bestaan. Nu Duitsland weer als één land herenigd is, bestaat de geestelijke verdeeldheid nog altijd. Het oosten van Duitsland is economisch achtergesteld terwijl het westen welvarend blijft en de kloof tussen 'Ossies en Wessies' is zichtbaar groot vandaar hun onderlinge wantrouwen. Ook wordt Duitsland overspoeld door de moslims. Is dat het oordeel van God? Ja zeker! Landen en volken moeten zwaar boeten voor wat zij het volk Israël hebben aangedaan. Bid en hoop dat Nederland niet de verkeerde weg gaat inslaan!

De boycot van Israëlische producten is een opmaat naar de nieuwe Holocaust! En ongehoorde uitspraken en slogans als "Israël is een apartheidsstaat", "Israël schendt het volkenrecht en de mensenrechten in het land dat is geroofd van de Palestijnen" en "Israël laat Palestijnse kinderen doodbloeden" zijn geraffineerde leugens. Ook zijn de foto's van 'bloedende Palestijnse kinderen' gefingeerd om de mensen te misleiden en haat te kweken. Onlangs bleek het dat het Goldstone-rapport, die de 'Israëlische oorlogsmisdaden' aan de kaak stelde, vervalst en alleen bedoeld was om Israël te demoniseren en in de beklaagdenbank te zetten. De verontrustende en gevaarlijke ontwikkeling is dat de EU samenwerkt met de andere organisaties OIC, NGO's en VN om een economische, politieke en culturele boycot van Israël te bewerkstelligen. Hun gezamenlijke doel is de stelselmatige demonisering en delegitimatie van de staat Israël op scholen en universiteiten en in media en kerken. (3) In de nabije toekomst zal nog een grote stap ondergenomen worden om ook ten strijde tegen Israël op te trekken.

Lees een Bijbelse profetie en huiver:

"O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, opdat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht." Psalm 83:2-5


De foto is veelzeggend.

Als de EU besluit tot officiële boycot van Israël over te gaan, dan treft de vloek Gods de hele unie! De hele Europese Unie zal als een kaartenhuis volledig ineenstorten! Het zal opgehouden zijn te bestaan. Is het u niet opgevallen hoe fragiel is de Euro? De Euro-crisis en de torenhoge schuldenlast van Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland hebben vast en zeker te maken met de houding van de EU jegens Israël. Het zij gewaarschuwd.

De heer Jan van Barneveld schreef helder en duidelijk;"Iedereen die door woorden of daden Israël nog verder in de moeilijkheden en in de put helpt, laadt daardoor de toorn van God op zich. Men zij gewaarschuwd! God verlangt van ons, dat we in liefde naast Israël staan, hoe we verder ook over Israël mogen denken." (12)

De activisten die voor boycot van Israël ijveren, zullen zeker de toorn van God op zich laden. Het overkwam een pro-Palestijnse activist, toen hij paar dagen geleden door terroristen van een Palestijnse splintergroep ontvoerd en vermoord werd. Dat was de prijs van de anti-Israël actie dat de vermoorde Italiaanse activist Vittorio Arrigoni met zijn eigen leven moest betalen! De anti-Israëlische activisten verwerpen Jezus Christus als de Verlosser en Zaligmaker, wijzen de Bijbel als het Woord van God volledig af en laten zich meeslepen door hun verblinde haat tegen Israël. Uiteindelijk zullen zij de grote gevolgen voor henzelf moeten dragen. Dat geldt ook voor de kerken, de regeringen en de landen.

"De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten." Spreuken 22:3

"En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten."
Matthéüs 24:10

En het besluit...

Nu u het gelezen hebt, is het raadzaam voor u dat u beter niet moet meedoen aan de boycotactie. En geloof de leugens van de activisten niet, al komen ze met 'bewijzen' die uiteindelijk toch vervalst en gefingeerd zijn. Het antisemitisme heeft nu zich als antizionisme vermomd. De nazi's van gisteren zijn de boycot-activisten van vandaag. Helaas tiert het islamitische antisemitisme in Europa welig. Ook in ons land. We mogen niet lijdzaam toekijken en machteloos voelen terwijl het kwaad via de anti-Israëlische en pro-Palestijnse organisaties door ons land trekt en een spoor van verwoesting, dood en verderf achterlaat. Stel dat een activist een brandbom naar een synagoge of een winkel, waar Israëlische producten te koop zijn, gooit met dodelijke afloop.. Het zal in de toekomst zeker gebeuren!
Het wordt hoog tijd dat we onze tegengeluid laten horen en op de bres staan voor Israël.

"Wij gelovigen-uit-de-heidenen horen door Jezus bij de God van Israël. Als onze God nu zo achter Israël staat, Israël liefheeft, hoeveel te meer moeten wij Hem daarin volgen. In gebed, woorden en daden wordt van ons verwacht, dat wij onze liefde voor en solidariteit met Israël tonen,"aldus de heer Jan van Barneveld. (12)

Het antisemitisme moet bestreden worden. Ja, met tak en wortel uitroeien. Voorlichting geven is niet voldoende. En politieke en maatschappelijke middelen zijn niet voldoende. Daarom had de apostel Paulus ons geadviseerd geestelijke wapenrustig ook te moeten gebruiken. Het antisemitisme kan worden bestreden met de geestelijke wapens, omdat antisemitisme geestelijk is en van de boze geestelijke machten vandaan komt. Antisemitisme vloeit voort uit de diepgewortelde haat van satan. De duivel haat het Joodse volk hartgrondig en wil het hele volk vernietigen. Al eeuwenlang heeft hij met verwoede pogingen het volk Israël getracht te vernietigen. Als christenen zijn wij geroepen de geestelijke Bijbelse wapenrusting te gebruiken door onze ledenen te omgorden met de waarheid en te bekleden met het pantser der gerechtigheid, onze voeten te schoeien met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, het schild van het geloof ter hand te dragen, waarmede de brandende pijlen van de boze gedoofd kunnen worden, de helm des heils op onze hoofd te dragen en het Woord Gods als het zwaard te hanteren. En volharden in het geloof en aanhouden met onze gebeden. Efeziërs 6:10-18. Niet voor niets heeft de Here God ons tot wachters aangesteld en de opdracht gegeven om voor Israël onophoudelijk te blijven bidden:

"Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde." Jesaja 62:6-7

Koop Israëlische producten en laat u niet uit het veld slaan door de domme en onwetende activisten. Toon moed en we hoeven niet bang te zijn voor de schreeuwerige en agressieve lui die niets anders dan alleen maar Israël zwart willen maken. En doe ook een aangifte tegen de activisten of een organisatie die tot boycot oproept! Met het doen van aangiftes bij het OM maken we de activisten, de organisaties en de kerken duidelijk dat hun antisemitische acties niet getolereerd kunnen worden. U mag ook een dominee die een preek tegen Israël houdt, gerust aangeven. U hoeft niet bang te zijn voor een dominee. Een dominee of een geestelijke is geen heilige boontje, hoor! Als gelovigen hebben wij ook het recht een dominee of een voorganger aan te spreken. Indien hij niet naar ons luistert, stuur hem gewoon de laan uit! Doe eerst met bidden en overleggen met de Here, dan zal de dominee de laan uitgestuurd worden opdat hij geen beroep mag uitoefenen. U mag ook een kerkelijke organisatie aangeven bij het OM. Want God behoudt Zijn recht een ambtsdrager uit zijn functie te zetten. Bid ook voor de regering, opdat de boycot-actie tegen Israël verboden zal worden:

"Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, VOOR KONINGEN EN ALLE HOOGGEPLAATSTEN, OPDAT WIJ EEN STIL EN RUSTIG LEVEN MOGEN LEIDEN IN ALLE GODSVRUCHT EN WAARDIGHEID."
I Timótheüs 2:1-2

Doen wij niet, dan heeft de duivel vrij spel en ons land wordt overspoeld door de duistere en kwaadaardige krachten. Geeft de duivel daarom geen voet. Efeziërs 4:27 God geeft ons geen geest van lafhartigheid maar van moed. II Timótheüs 1:7

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                                  Paul
Bronnen en referenties:

 1  Israel Today: Anti-Apartheid Week 2011. April 2011
 2  De Telegraaf. 13-01-2011
 3  Israel Today: Pas op voor barcode 729. April 2011
 4  Ynetnews.  5-01-2010
 5  Ynetnews 15-03-2010
 6  CIDI: Europees Mensenrechtenhof; Israëlboycot was discriminatie. 11-03-2011
 7  nl.wikipedia: RaRa
 8  nl.wikipedia: de Kristallnacht
 9  Pamflet "Wider die Juden und ihre lügen" door Maarten Luther. 1543
10 "Christus of ideologie", door J.A.E. Vermaat. (1977)
11 Israël onze oudere broeder door J. van Barneveld,                                                                           
     De wonderbaarlijke geschiedenis van het Joodse volk door Plantegenet Somerset Fry
12 Israël onze oudere broeder door J. van Barneveld
13 Neerlandsbloed.nl: Islamitische kolonisatie vernietigt onze erfenis. 26-09-2009  


  
 

 


1 opmerking:

Anoniem zei

Geweldig artikel.