woensdag 20 april 2011

Iran bouwt eigen halal internetHet zal u niet verbazen wanneer de Iraanse overheid zich grote zorgen maakt over de toenemende invloed van het 'verderfelijke World Wide Web' (afgekort WWW) op de burgers en werkt nu daarom hard aan een alternatief. Het alternatief is het zogenaamde 'halal internet' dat volgens de overheid speciaal wordt gericht op de moslims. Iran ontwikkelt het islamitische internet voor een groot aantal landen in de regio, waarbij het nieuwe halal netwerk in sommige landen het huidige bestaande wereldwijde web volledig moet gaan vervangen. In Iran zelf zal het traditionele internet echter gewoon blijven bestaan.

Op welke techniek het Iraanse internet gebaseerd is, maakt de overheid nog niet bekend en ook is nog onduidelijk wanneeer dit gelanceerd gaat worden. De voertaal op het halal internet wordt Perzisch, de officiële taal in landen als Iran, Afghanistan en Tadzjikistan.

Verwacht wordt dat Iran met een eigen internet volledige vrijheid krijgt om zaken te censureren en de bevolking af te sluiten van bepaalde websites of extensies. Momenteel maakt de overheid er ook veel werk van om de toegang tot bepaalde westerse sites te blokkeren. Welke islamitische landen zich naast Iran op het nieuwe internet zullen gaan begeven, is nog onduidelijk. (1)

Vermoedelijk heeft het besluit van Iran te maken met de cyberaanval van de Stuxnet virus, die enorme verwoestingen heeft aangericht aan Iraanse computersystemen. Ook had de Stuxnet virus het Iraanse kernwapenprogramma behoorlijk in de war geschopt. (2) Ook heeft dit te maken met de Arabische onrust. Er waren de afgelopen maanden rellen geweest in Iran. De rellen werden keihard de kop ingedrukt. De Iraanse autoriteiten zijn inderdaad bang dat de Arabische onrust naar Iran kan overslaan zoals het wel geval is met Syrië. Het kan ook zijn dat de Iraanse autoriteiten in evangelisatie een grote bedreiging zien voor de islam. Steeds meer Iraniërs zoeken Jezus via het internet. In Iran is er geen godsdienstvrijheid. In Iran zijn christenen zwaar vervolgd. Bekering tot het Christendom is in veel islamitische landen riskant en kan met de dood bekopen worden.

Zal het toekomstige halal internet in staat zijn de 'verderfelijke invloeden van de westerse kapitalistische landen' tegen te houden? Het is maar een vraag. De Berlijnse Muur kon de oost-Duitsers niet ervan weerhouden de socialistische heilsstaat te ontvluchten. Zelfs het ijzeren gordijn en het bamboe gordijn konden de bijbelverspreiding in het vroegere Oostblok en in Rood-China niet verhinderen. Ook zullen de 'muren van het halal internet' de waarheid niet tegenhouden. De Bijbel is zo'n machtig wapen. Geen aardse macht, ideologie en religie kan de Bijbel, het Gods Woord, tegenhouden. Want het Woord Gods is levend en krachtig dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt zo diep door het menselijke lichaam en de gedachten. (Hebreeën 4:12) Ja, het Woord Gods is krachtiger dan het internet en zal ook zo diep door het halal internet dringen! Bovendien zijn de hackers zo vindingrijk dat ze in de nabije toekomst ook in staat zullen zijn om in het halal internet binnen te dringen! Geen technologie is zo volmaakt. En een geavanceerde computersysteem is ondanks verbeterde beveiligingen en aanpassingen nooit 100% waterdicht.

Hiermede een citaat:

"Het inbreken op afstand, bijvoorbeeld via een telefoonverbinding of een terminal, brengt geen lichamelijk risico's mee, zoals bij een traditionele bankoverval. De misdadiger van de toekomst moet een wiskundig en technisch hooggeschoold iemand zijn. Nog een mogelijkheid is dat terreurorganisaties door middel van sabotage het maatschappelijk verkeer kunnen proberen te ontregelen. Bovendien rijst de vraag of het niet mogelijk is electronisch in te breken bij banken. Men probeert in de wereld van de moderne informatica de onrustbarende mogelijkheden van computerinbraak op afstand zo veel mogelijk te verdoezelen. Maar met schrik is men erachter gekomen dat het mogelijk bleek, zelf door muren heen, computergegevens te stelen. Tientallen specialisten hebben zich gestort op het zoeken naar mogelijkheden om dit gevaar te kunnen voorkomen." (3)

We weten dat cybercriminelen persoonlijke gegevens als bankrekeningnummer, identiteitsnummer en sofinummer kunnen stelen en zelfs ook verkopen. En de Chinese hackers zijn dagelijks bezig met het aanvallen en inbreken van de computers in de westerse bedrijven. De interpol is nog steeds niet erin geslaagd kinderporno op het internet met tak en wortel uit te roeien, want sommige pedofielen zijn ontzettend slim geworden om alles te kunnen omzeilen. Laat Iran maar eigen halal internet lanceren en we zullen wel zien of het halal internet zich kan standhouden tegen de  'verderfelijke, kwaadaardige, westerse en zionistische stortvloed'.

Bid dat het evangelie van Jezus Christus het Iraanse volk zal bereiken. Bid ook dat het Woord Gods ook de muren van het halal internet zal doorbreken!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                               Paul

Bron:
(1) DigitalLife
(2) Ynetnews en Xandernieuws
(3) De Komende Computermaatschappij, deel 2, door J.I. van Baaren.

Geen opmerkingen: