donderdag 17 maart 2011

Internet is grootste spionageapparaat ter wereld

Julian AssangeIedereen kent Julian Assange wel. De Wikileaks-oprichter mag dan misschien veel te danken hebben aan het World Wide Web. Ditzelfde internet brengt volgens hem ook ongekende gevaren met zich mee voor de gebruiker.

Tijdens een gesprek met studenten van de universiteit van Cambridge beweert Assange dat internet "het grootste spionageapparaat ter wereld" is, en da het een serieus gevaar vormt voor de vrijheid van meningsuiting. Met name de sociale netwerken geven overheden volgens hem veel inzage in het leven van de burgers. "Er was drie of vier jaar geleden al een kleine Facebook-opstand in Caïro,"vertelt Assange. "Naderhand werd Facebook gebruikt om alle activiteiten op te sporen en ze te martelen, te ondervragen of op te sluiten. Het geeft ons dus niet alleen veel mogelijkheden m te checken wat de overheid allemaal uitspookt, het is ook het grootste spionageapparaat ter wereld."

"Internet is een technologie die niet bepaald in het voordeel werkt van de vrijheid van meningsuiting. En overigens ook niet in het voordeel van mensenrechten. Het is eerder een technologie die men kan gebruiken om een totalitair spionageregime op te zetten,"aldus Assange. Hij is overigens wel van mening dat internet een aanzienlijk aandeel heeft in de revolutie, die momenteel plaats vindt in de Arabische wereld.
Bron; DigitalLife

Hier zien we dat de Bijbelse profetie opnieuw wordt bevestigd door een uitspraak van Julian Assange. Jaren geleden hielden paar Christenen en ik een bijbelstudie. Ingegeven door de Heilige Geest stond een broeder uit de kring op en zei profetisch;"Broeders en zusters, mag ik jullie aandacht... De computers zullen de antichrist helpen met het opsporen van Christenen." 32 jaar geleden deed hij een uitspraak. In die tijd bestonden internet, Facebook, Twitter, mobieltje helemaal niet dan alleen een computer! Laten we paar gedeelten uit de Bijbel lezen;

"En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld." Openbaring 13:7-8

Hoe zal de antichrist, het beest, erin slagen oorlog tegen de heiligen te voeren en hen te overwinnen? Zijn overwinning is alleen met hulp van internet en andere spionagemiddelen mogelijk doordat alle tegenstanders opgespoord en gedood zullen worden. Een totalitaire spionageregime maakt de totale controle over alle mensen, die op aarde wonen, mogelijk. De meesten van ons kennen een gezegde; macht corrumpeert.  Maar wie zijn de heiligen? De heiligen zijn niet alleen Christenen maar ook Joden en andersdenkenden en tegenstanders, die weigeren de toekomstige werelddictator, de antichrist, te volgen en te aanbidden. Ook paar moslims, boeddhisten en hindoe's zullen zeker gedood worden, als zij de antichrist weigeren te volgen.

Ook zal de toegang tot internet, Facebook, Twitter en andere communicatiemiddelen geblokkeerd worden, als iemand het merkteken van het beest niet op zijn voorhoofd of op zijn rechterhand ontvangt. Ook kan hij niet geld opnemen, kopen of zaken doen, als hij het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn rechterhand niet heeft.

"En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid; wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig." Openbaring 13:16-18

Het zal in de toekomst zeer zeker gaan gebeuren!! Het is géén science-fiction. En zeker ook géén fabel! Alles wat de Bijbel voorspeld heeft, komt letterlijk uit! Wist u...dat www voor het getal 666 staat!? Ga maar eens na!


Het is niet de bedoeling om u angst aan te jagen voor wat er straks in de toekomst zal gaan gebeuren. Het is belangrijk dat we ons moeten gaan voorbereiden op de ergste nachtmerrie dat van pas nog zal moeten komen. Laten wij ons blik op onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus richten en ons leven in Zijn hand leggen, ook al zullen we als martelaren gedood worden.

"Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen." Openbaring 13:9-10

God zegene u. Shalom.

                                               Paul
  

Geen opmerkingen: