vrijdag 18 maart 2011

Gruwelijke slachting in Itamar

van links naar rechts bovenaan te beginnen: Ruth Fogel (35 jaar),
Rabbi Udi Fogel (36 jaar). Onderaan: Elad (4), baby Hadas (3
maanden) en Yoav (11). De andere kinderen overleefden de slachting
en worden opgevangen door hun grootvader Chaïm Fogel, een inwoner
van Nevei Tzuf, eveneens in Samaria. De vermoorde familie werd op zondag
13 maart  begraven op de Har Menuchot begraafplaats in Jeruzalem.

Wie kent Dries van Agt niet? De "grote voorvechter van de rechten van het Palestijnse volk," zoals hij zichzelf graag noemt, was op 7 maart te gast in het programma Pauw en Witteman geweest om zijn boek "Een schreeuw om recht" te 'promoten.' Tijdens het programma op TV had van Agt niets dan alleen maar felle kritiek geleverd op Israël. En hij bleef Israël beschuldigen van het schenden van mensenrechten. Al zijn zijn beschuldigingen vaak eenzijdig en ongegrond. Ook hield hij een dagboek bij van zijn reis door Israël en het bezoek aan de westelijke Jordaanoever. In het gesprek met Pauw en Witteman vond van Agt het ongepast dat de minister van Buitenlandse zaken, Uri Rosenthal, pro-Israël is en de diplomatieke banden met Israël nog steeds ondergehouden worden. Kennelijk wilde hij daarmee suggereren dat de diplomatieke banden met Israël verbroken moeten worden. Tijdens het bezoek aan de westelijke Jordaanoever had hij ontmoeting met de Palestijnse premier Fayyad Salam gehad.. Ook werd hij rondgeleid door een Palestijnse gouverneur. De gouverneur bracht hem naar een huis dat door een brand werd verwoest. In zijn dagboek schreef van Agt;"Als voorbeeld noemt de gouverneur een Palestijns huis dat een dag eerder door kolonisten in brand is gestoken. We besluiten om daar een kijkje te gaan nemen. Ter plaatse treffen we een vreselijke situatie aan: een van de kamers op de benedenverdieping is volledig uitgebrand, nadat kolonisten twee molotov-cocktails door het raam hebben gegooid - op het moment dat er twee kinderen (van twee en vijf) in de kamer lagen te slapen. Het is aan hun grootmoeder te danken dat ze nog leven; die kon hen net op tijd redden. De ouders en hun kinderen treffen we in shock toestand aan." De lezers zullen het verhaal van van Agt wel slikken. Maar het verhaal rammelt nogal aan alle kanten. Of het huis van een Palestijnse gezin door de Joodse kolonisten inderdaad in brand werd gestoken, valt dat te betwijfelen. De hamvraag is; waar zijn ooggetuigen, die de kolonisten molotov-cocktails naar het huis hebben zien gooien?? Waarom werd er géén onderzoek ingesteld naar het incident? Blijkbaar geloofde van Agt alles wat er hem verteld werd, ook al had hij het verwoeste huis bezocht. Het huis kon evengoed door een Palestijn in brand gestoken worden. Of een kortsluiting kon de oorzaak van de brand zijn. Of een pan kon vlam vatten. Harde bewijzen zijn er natuurlijk niet. Ook al is het niet uitgesloten dat een boze kolonist de dader kon zijn. Maar van Agt twijfelde er geen enkele moment, schoof de schuld direkt in de schoenen van de kolonisten en schreef;"De kolonisten zijn voor deze moorddadige aanslag verantwoordelijk. Volgens ooggetuigen zijn twaalf kolonisten naar het huis getrokken om brand te stichten; één van hen had een semi-automatisch wapen. Israëlische media berichten dat dergelijke acties 'price tag' genoemd worden. Kolonisten laten de plaatselijke Palestijnse burgerbevolking prijs betalen wanneer ze door hun eigen regering worden aangespoord om de stichting van nieuwe of de uitbreiding van bestaande nederzettingen te staken. Niemand die de Palestijnse burgerbevolking effectief tegen dit soort wandaden beschermt. En zo vertrekken wij met het wrange vermoeden dat de bewoners nog veel meer kolonistenterreur te wachten staat." Het dagboek dat van Agt van 27 februari tot 3 maart bijgehouden had, had geen woord gerept over Palestijnse terreur, moordpartijen op Joodse kolonisten en corruptie van de PA (Palestijnse Autoriteit). Helemaal niets. Al zijn verhalen zijn eenzijdig en duidelijk gericht tegen Israël. Vroeger was Dries van Agt een grote vriend van Israël geweest. Een mens kan gemakkelijk veranderen. Het kan ook zijn dat een goedaardig en vriendelijk persoon ineens in een monster veranderd is. Ook een beste vriend kan in een vijand veranderen. Zo vergaat het met van Agt. Nu is hij een grote vijand van Israël geworden. Ondubbelzinnig verklaart hij in zijn dagboek;"In mijn voordracht leg ik nog eens uit hoe ik in de loop van de tijd mijn blind geloof in het gelijk van Israël ben verloren en ben uitgegroeid tot een strijdbare activist voor de rechten van de Palestijnen. Bij veel toehoorders zie ik ongeloof dat dit de Werdegang is van iemand die ooit premier was van het land dat nu binnen Europa staat als het meest pro-Israël." Dat zei hij letterlijk uit zijn eigen mond! Het is duidelijk dat hij helemaal besmet door het antisemitisme is geraakt en zich laat meeslepen door zijn eigen gemengde gevoelens. Ook de grote kerkhervormer Maarten Luther had enorme sympathie voor het Joodse volk en poogde ook het Joodse volk tot het Christendom te bekeren. Toen zijn pogingen mislukt waren en de bekering van het Joodse volk uitbleef, onstak hij in woede en werd een vijand van het Joodse volk. Hij keerde zich tegen het Joodse volk, schreef een zeer kwaadaardige pamflet, getiteld "Over de Joden en hun leugens" (verschenen in 1543) en riep in zeven maatregelen de protestanten op de synagoges en huizen van Joden in brand te steken. De geschiedenis herhaalt zich telkens als een persoon als de heer Dries van Agt ooit pro-Israël was geweest en nu een gezworen vijand van Israël is geworden. Anti-israël en anti-Zionisme zijn ook uitingen van antisemitisme. Een ongehoord argument kom je steeds vaker tegen als iemand zegt dat hij persoonlijk niets tegen de Joden heeft maar wel tegen Israël en het Zionisme is. Maar dat is een drogreden. De beroemde Amerikaanse voorvechter van de rechten van de zwarten, Martin Luther King, wees erop dat anti-zionisme in feite antisemitisme is.

Toen van Agt's rondreis op 3 maart afliep, vond er negen dagen later een tragedie in Itamar plaats. Op 12 maart 2011 (de Sabbat!) drongen de Palestijnse terroristen in een huis van een Joods gezin binnen, overvielen de bewoners in hun slaap en vijf weerloze Joden, man, vrouw en drie kleine kinderen, werden de keel koelbloedig doorgesneden. Onder de slachtoffers was een baby van maar enkele weken oud. De lafhartige aanslag werd opgeeist door de Al Aqsa martelarenbrigade. Toen het nieuws bekend werd gemaakt, was er een spontaan volksfeest onder de Palestijnen in de straten van Rafah; er werden massaal snoepgoed en zoetigheden uitgedeeld. Heel Israël was diep geschokt en de Israëlische regering betuigde medeleven aan de nabestaanden. Ook zwoer de Israëlische regering wraak. En het Israëlische leger opende een klopjacht op de daders. Israëlische premier Netanyahu haalde fel uit naar de Palestijnse president Abbas wegens vele vormen van haatzaaierij. Abbas distantieerde zich van de moord op het gezin Fogel en deed alsof hij niks te maken had gehad. Na de lugubere moord volgde er helemaal geen storm van internationale verontwaardiging en er waren ook geen medeleven betuigd vanuit diverse landen. Had de VN de moord openlijk veroordeeld? Niets! Wees eerlijk, hebt u van Agt ooit horen zeggen dat hij de moord scherp afgekeurd en veroordeelt heeft? Niets! Die rioolrat maakte alleen maar zoveel ophef van het 'onrecht dat het Palestijnse volk aangedaan is.' In een interview met de volkskrant zei van Agt;"Ik zal me tot m'n laatste doodsnik tegen dit onrecht verzetten." Maar géén woord gerept over vele onrecht dat het Joodse volk aangedaan is!!


In Rafah deelt Hamas zoetigheden uit

Premier Netanyahu had in overleg met de naaste familie van het gezin Fogel voor deze keer een uitzondering gemaakt en de gruwelijke beelden vrijgegeven. De foto's zijn nodig om uw ogen te openen voor de realiteit!!

Wees gewaarschuwd; de beelden zijn niet voor gevoelige zielen!!


De elfjarige zoon Yoav Fogel werd bloedig toegetakeld
De vierjarige Elad Fogel maakte tegenover de met messen
gewapende Palestijnse sadisten geen schijn van kans!


Zwaar aangeslagen hulpverleners in Itamar halen de stoffelijke
resten van baby Hadas Fogel het huis uit.
Nu u de waarheid onder eigen ogen gezien hebt, moet u echt goed gaan nadenken. Laat u niet misleiden door de media die een verkeerd, eenzijdig en onjuist beeld van Israël schetst en zoveel leugens over Israël rondstrooit. Laat u ook niet misleiden door van Agt die als een lasteraar rondgaat. De Nederlandse dagbladen als Trouw tonen ook echt geen medeleven met de nabestaanden van de vermoorde familie Fogel. Van linkse partijen hoor je ook nergens betuiging van medeleven. 

Medechristenen, broeders en zusters, ik vraag u voor de nabestaanden van de vermoorde familie Fogel te bidden. En plaats ook een reactie eronder en spreek een gebed uit. En bid ook dat het antisemitisme u ook niet zal besmetten. Want het antisemitisme is een uiterst dodelijk gif. Veel dodelijker dan een vergif dat u zou innemen. Het vergiftigt uw eigen ziel en bereidt uw ziel alleen maar voor het vreselijke oordeel. Zegen Israël, opdat u ook gezegend zult worden. Wie een Jood aandoet, heeft Here Jezus ook aangedaan. Het Joodse volk is en blijft het volk van God!! Israël is God's oogappeltje. "Wie u aanraakt, raakt zijn oogappel." Zacharia 2:8. Het is zo belangrijk dat u in uw gebed Here Jezus vraagt u met Zijn kostbare bloed geheel te bedekken, opdat het antisemitisme geen vat op u kan hebben. Het bloed van Jezus is een zeer krachtig anti-gif en maakt het vergif geheel onschadelijk. Helaas heeft de geschiedenis bewezen dat de kerk geheel besmet blijft met antisemitisme, zoals het geval met de PKN en de Lutherse kerken in Zweden is. AMI (Jeruzalem Bijbel Centrum) berichtte vorig jaar dat in de pastorie in Södra Vätternbygden in Zweden waren de mensen bij elkaar gekomen voor een voordracht door een oecumenisch gezelschap, dat drie maanden in een dorp op de westelijke Jordaanoever had gewerkt om het leven voor de Palestijnen te vergemakkelijken. Men was verteld dat het Palestijnse dorp door "illegale voorposten van Israëlische nederzettingen" omringd was. Na de voordracht kon iedereen vragen stellen en toen riep één van de toehoorders;"Waarom heeft niemand ons dit ooit verteld? Ze zouden alle Joden de keel moeten doorsnijden!" De woorden kwamen uit de mond van een Zweedse christen!!! Nu u ziet hoe vergiftigd zijn de Zweedse Christenen en hoe gevaarlijk is het vergif antisemitisme. Bid ook voor de Palestijnen, opdat de Here hun harten aanraakt, hun ogen opent en hun diepgewortelde haat jegens de Joden wegneemt. Want de Palestijnen hebben Here Jezus als hun Verlosser heel hard nodig. Aan hen moet het evangelie ook verkondigd worden. God heeft Palestijnen ook lief. Bid voor vrede voor Jeruzalem! Bid voor heel Israël, opdat Israël behouden moge worden! Om Sion's wil zal ik niet zwijgen.

God zegene u. Shalom!

                                                               Paul


Bron; brabosh.com
         Jerusalem Post
         Christenen voor Israël
         AMI
         pauw&wittemangastenblog/driesvanagt

1 opmerking:

Anoniem zei

paul afgelopen zaterdag sprak broeder Poot bij ons in de dienst Hij vertelde dat hij op die dag in Israel was. Wat het verhaal nog gruwelijker maakt is dat de moordenaars hun handen hebben gedoopt in het bloed van de slachtoffers en zo hun handafdrukken hebben achter gelaten. Ook vertelde hij dat zaterdagavond de joden zullen opgaan naar Itamar en Poerim zullen vieren en laten zien dat Haman hun niet dood kreeg en Hamas ( wat afstamt van de naam Haman) ook niet. Of dit is gebeurt weet ik niet.

Ga door met je site kijk er regelmatig op Shalom en Gods zegen Ver