vrijdag 18 maart 2011

Anti-zionisme is anti-semitisme!

Martin Luther King (1929-1968)
Anti-semitisme is de eeuwenoude haat tegen het Joodse volk en is en blijft tragisch genoeg een smet op de ziel van de mensheid en een vloek voor de mensheid.
Openlijke Jodenhaat is wettelijk verboden, dus verpakt de anti-semiet zijn gif op geraffineerde wijze nu in anti-zionisme en zijn nu alle Israëliers het favoriete doelwit. Mensen, die fel anti-Israël en 'anti-zionistisch' zijn, beweren dat zij niets tegen de Joden hebben en dus geen anti-semieten en racisten zijn. Maar in feite zijn dit drogredenen. In ons land zijn Gretta Duisenberg, Dries van Agt, Anja Meulenbelt en anderen zeer berucht om hun anti-zionistische en anti-Israëlische opvattingen. Ook al zijn hun opvattingen en uitlatingen anti-semitisch. Op het internet wemelt het van anti-zionistische en anti-semitische websites. Ook vele complottheorieen bevatten anti-semitisme. In groot aantal (ook Christelijke!) complottheorieen wordt het Zionisme als de 'hoofdschuldige' aangewezen. Een veelgehoorde argument is dat de Zionisten achter de Nieuwe WereldOrde zitten. Deze absurde argument is nooit te bewezen. Dat zijn allemaal leugens. De geraffineerde leugens zijn uitsluitend bedoeld om Israël en het Joodse volk in het kwaad daglicht te brengen. De anti-semieten, die zich als anti-zionisten vermomd hadden, willen het Joodse volk als zondebok aanwijzen en gebruiken voor alle ellende, onrecht en misstanden in de wereld.

De wijlen vrijheidsactivist Martin Luther King zei het al in 1967 ronduit; anti-zionisten zijn anti-semieten. Mensen, die tegen Israël zijn, discrimineren de Joden wel. Martin Luther King wist dat Joden en Zwarten onvrijwillig uit hun eigen landen ontrukt en ontworteld werden. Beide volkeren waren gevormd door de tragische ervaring van de slavernij. Ook wist hij dat Joden en Zwarten gedwongen werden in getto's te leven. Ook waren beide volken onderworpen aan racistische wetten, onderdrukking en genocide. De Joden en de Zwarten hadden ontzettend veel geleden, dat wist Martin Luther King. En hij begreep de kreet van de Here God;"Laat Mijn volk gaan!"

Lees de uitspraak van Martin Luther King aandachtig en goed;
"U beweert, mijn vriend, dat u niet de Joden haat, maar alleen 'anti-zionist' bent. Dan zeg ik...als mensen kritiek hebben op het Zionisme, bedoelen ze de Joden. Dat is God's eigen waarheid... En wat is anti-zionistisch? Het is de ontkenning van een fundamenteel recht van de Joden, iets dat we terecht opeisen voor de bewoners van Afrika en vrijelijk verlenen aan alle andere naties op deze aardbol. Het is dus discriminatie van de Joden, mijn vriend, omdat zij Joden zijn. Kortweg: het is anti-semitisme. Laat mijn woorden tot in de diepten van je ziel doordringen!" Saturday Review, augustus 1967

Er zijn echter mensen, die twijfelen aan de autheniciteit van de uitspraak van Martin Luther King. Maar Democratische congreslid John Lewis, een leerling en medewerker van dr. Martin Luther King, en dr. Seymour Martin Lipset van de George Mason University en van Stanford University bevestigden echter dat de uitspraak van Martin Luther King authentiek was. Dr. Seymour Martin Lipset verklaarde dat hij Martin Luther King had horen zeggen;"Praat niet zo! Als mensen kritiek hebben op zionisten, bedoelen ze de Joden. U praat anti-semitisch!"

Op 25 maart 1968, minder dan twee weken voor zijn tragische dood zei Martin Luther King glashelder als het om Israël ging. "Israël is als één van de grote buitenposten van de democratie in de wereld en een prachtig voorbeeld voor wat kan worden gedaan, hoe een woest land kan worden omgezet in een oase van broederschap en democratie. Vrede voor Israël betekent veiligheid en de veiligheid moet een realiteit zijn."

Laten we Israël zegenen, opdat wij ook gezegend zullen worden. Want Israël is een zegen voor de hele wereld. Lees de indringende en profetische woorden van de Here God;

"EN IK ZAL ZEGENEN DIE U ZEGENEN, EN VERVLOEKEN DIE U VLOEKT; EN IN U ZULLEN ALLE GESLACHTEN DES AARDRIJKS GEZEGEND WORDEN." Genesis 12:3


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. Shalom


                                                                      Paul

Bron; Jewish American History Foundation
          Xandernieuws