vrijdag 30 augustus 2013

Nieuws wetenschap augustus 2013


Het nieuws wetenschap verschijnt maandelijks. Soms krijgt deze een vervolg. Alle wetenschappelijke nieuws wordt op dit artikel onderworpen aan de kritische toetsing van de Bijbel. De Bijbel spreekt de wetenschap niet tegen. Wel wijst de Bijbel de evolutietheorie volledig af omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses, die door echte wetenschappelijke feiten niet ondersteund kunnen worden.

Japan stuurt pratende robot naar het ruimtestation ISS

Dat is géén science-fiction, maar waar gebeurd. In de nacht van zaterdag op zondag op 4 augustus heeft Japan de onbemande raket H-28 gelanceerd naar het Internationaal Ruimtestation ISS. Naast drinkwater, kleren en andere bevoorrading, heeft de raket ook een zeer ongewone en opvallende lading aan boord: Kirobo, een pratende, humanoïde robot. De raket met Kirobo aan boord vertrok zaterdagnacht op het Japanse eiland Tanegashima. De koppeling aan het ISS is gepland op 9 augustus. De astronauten krijgen via de bevoorradingsraketten onder andere vers drinkwater, voedsel, kleren en werktuigen. (1) Maar voor het eerst in de geschiedenis van de ruimtevaart is een pratende robot, genaamd Kirobo, de ruimte ingeschoten. Kirobo heeft het formaat van een pop en is bedoeld als gezelschap voor de Japanse astronaut Koichi Wakata die in november naar het International Space Station (afgekort: ISS) gaat en later dit jaar ook het commando over het ruimtestation overneemt. De naam 'Kirobo' is afgeleid van de Japanse woorden voor "hoop" en "robot", is 34 centimeter groot en weegt ongeveer één kilogram. Zijn uiterlijk is gebaseerd op dat van het bekende stripfiguurtje Astro Boy van Osamu Tezuka. (1)


Kirobo is uitgerust met de modernste spraaksoftware en is in staat om conservaties te voeren met de astronaut Koichi Wakata. Hij zal ook boodschappen van de controlekamer op aarde overbrengen aan de astronaut. Voorts is de robot speciaal ontworpen om te kunnen bewegen in omgevingen zonder zwaartekracht en zal hij Wakata bijstaan bij het uitvoeren van bepaalde experimenten. Het uiteindelijke doel van Kirobo is onderzoeken hoe goed mensen en robots kunnen samenwerken, met het oog op de toekomst, waarin robots wellicht een actievere rol zullen gaan spelen. Er zal ook gekeken worden of mechanische toestellen als Kirobo emotionele steun kunnen leveren aan mensen die voor lange tijd geïsoleerd zijn van de wereld. (1) De makers van de robot hebben er lang aan gewerkt om ervoor te zorgen dat Kirobo kan bewegen en praten, zonder dat er zwaartekracht is. De ontwerper hoopt dat Kirobo nieuwe inzichten geeft in manieren van communiceren. (2) "Kirobo kan Wataka's gezicht onthouden en zal hem dus herkennen wanneer ze elkaar ontmoeten in de ruimte,"zegt Tomotaka Takahashi, de ontwerper van de robot. "Ik hoop dat deze robot kan functioneren als een bemiddelaar tussen een mens en een machine, tussen een mens en het internet of zelfs tussen mensen onderling." (2)


Vlak voor de lancering zei de robot Kirobo dat zijn ruimtereis "een kleine stap voor hem is, maar een enorme sprong voor robots." Dat was een verwijzing naar de woorden van Neil Armstrong, de eerste mens op de maan. (2) Armstrong zei toen hij voet op de maan zette:"Een kleine stap voor een mens, maar een enorme sprong voor de mensheid."

Meteoor boven Rusland was "kind" van 2011 EO40

Asteroïde 2011 EO40 is de verzamelnaam van de rotsen die verantwoordelijk was voor de inslag van een meteoriet in het Oeralgebergte in Rusland. Volgens nieuw onderzoek was het één van deze rotsen die de cluster verliet en op de aarde neerstortte. Op 15 februari 2013 drong een meteoriet de atmosfeer binnen boven het Oeralgebergte in Rusland. Die ontplofte en brokstukken vielen neer op zowat 200 kilometer van de stad Tsjeljabinsk op zo'n 1.500 kilometer van Moskou. Er vielen toen bijna 1000 gewonden. Bijna 3000 gebouwen raakten beschadigd. Kort na het natuurfenomeen hadden onderzoekers op basis van onder meer videobeelden van de inslag vastgesteld dat de meteoriet afkomstig was van de zogenoemde Apollo-planetoïdestroom. Nieuw onderzoek heeft de precieze herkomst binnen die stroom nu nauwer bepaald. Volgens de broers Carlos en Raul de la Fuente Marcos van de Universiteit van Madrid maakte de meteoriet deel uit van de astroïde 2011 EO40. (3)

Flitsende vuurbal boven het Oeralgebergte in Rusland
De broers gebruikten eerst een computersimulatie om hypothetische banen rond de zon te achterhalen, die op het moment van de inslag die van de aarde kruisten. Vervolgens gingen ze na welke asteroïden zich op dat moment ook effectief op één van deze banen bevonden. De meest plausibele match was de asteroïde 2011 EO40. Die asteroïde is eigenlijk een cluster brokstukken verspreid over zo'n 200 meter. Opmerkelijk: eerder hadden onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge in Massachusetts al gewaarschuwd dat die cluster mogelijk gevaarlijk is. Toch is nog verder onderzoek nodig om met zekerheid vast te stellen of de 2011 EO40 de "ouder" is van de meteoriet die boven het Oeralgebergte insloeg. Als dit definitief wordt bevestigd, loont het de moeite de cluster verder in de gaten te houden. Mogelijk zweven nog andere "kinderen" van de 2011 EO40 rond in een baan, die de baan van de aarde kruist. Eventuele toekomstige inslagen kunnen op die manier beter worden voorspeld. (3) Menselijke voorspellingen zijn echter niet perfect. De geschiedenis toont aan dat meteorietinslagen onvermijdelijk zijn.  

Zeeleven verandert drastisch door klimaatverandering

Het leven in zee verandert in rap tempo dan op land, ondanks het gegeven dat de temperatuur daar minder snel stijgt. Dat schrijven verschillende Amerikaanse wetenschappers in Nature Climate Change. De onderzoekers concluderen onder andere dat de leefomgeving van beenvissen en verschillende planktonsoorten gemiddeld met 72 kilometer per decennium opschuift naar de polen. Dat is een stuk meer dan op het land, waar dat maar met 6 kilometer per 10 jaar gebeurt. Dat is opvallend, want de temperatuurstijging gaat op land drie keer zo snel als in zee, aldus de Amerikaanse wetenschappers. (4) Ook seizoensgebonden activiteiten veranderen door klimaatverandering, zo zeggen de wetenschappers. Typische voorjaarsactiviteiten, zoals het leggen van eitjes, verschoven bij al het zeeleven gemiddeld met vier dagen naar voren. Dat is twee keer zoveel als op het land. De grootste verandering vond plaats bij beenvissen, waar de voorjaaractiviteiten tot wel elf dagen zijn opgeschoven. De wetenschappers voegden voor het onderzoek gegevens van 1735 eerder uitgevoerde metingen en studies bij elkaar. (4)

Het zeeleven
Het zeeleven wordt niet alleen bedreigd door klimaatverandering, maar ook door vervuiling. Door de uitstoot van stoffen die sneller worden opgenomen dan CO2 te verminderen, is het volgens klimaatonderzoekers misschien mogelijk de stijging van het zeeniveau te beperken, ook al kunnen we niet direct de koolstofdioxide-uitstoot verlagen. Dat schreven klimaatonderzoekers van het National Center for Atmosheric Research uit de Verenigde Staten in Nature Climate Change. Met de huidige groei van de hoeveelheid broeikasgassen en roetdeeltjes kunnen de gemiddelde temperaturen op aarde in 2050 twee graden Celsius hoger uitkomen voor de industriële revolutie, met alle catastrofale gevolgen voor laaggelegen gebieden zoals Nederland. De verwachting is dat het verminderen van de uitstoot van CO2 te lang op zich laat wachten, maar door de uitstoot van vier andere vervuilers te verminderen, zou de verwachte opwarming in 2050 mogelijk met 0,6 graden verminderd kunnen worden. De andere vervuilers zijn roetdeeltjes (black carbon), ozon, methaan en HFC's (de vervanger van CFK 's in koelsystemen). Deze vervuilers blijven minder lang in de atmosfeer dan CO2. De duur varieert van een week (roetdeeltjes) tot een maand (ozon) tot tien jaar (methaan en HFC's). (5) De klimatologen benadrukken dat ze met dit onderzoek aangeven dat we in ieder geval nog ergens enige controle kunnen uitoefenen op het stijgen van de zeespiegels. Dit is vooral omdat regeringen het niet in korte tijd eens worden over echte significante vermindering van de CO2-uitstoot. Het betekent echter niet dat we daar niet meer door moeten gaan, want de stijging van de temperatuur zet zo wel door, alleen de snelheid wordt mogelijk verminderd, aldus de klimaatonderzoekers. Uit eerder onderzoek van het International Institute for Applied System Analysis blijkt dat de uitstoot van de vier genoemde stoffen vrij snel met zo'n 30 tot 60% gereduceerd kan worden. (5) Er is inderdaad klimaatverandering, maar dat wordt veroorzaakt door het menselijke handelen. Of er sprake is van temperatuurstijging, wordt dat echter betwist door andere wetenschappers. Wel is zeker dat het zeeleven zo ernstig bedreigd wordt door klimaatverandering, vervuiling, plastic afval, enz. De afgelopen vijftig jaar zijn de oceanen drastisch veranderd. Zonder dat iemand het in de gaten krijgt, is het water veel minder groen geworden, wat erop wijst dat het hele ecosysteem is verarmd. Het betekent dat er minder fytoplankton is. Die minuscule plantjes zijn de voornaamste voedselbron waarvan al het leven in zee afhankelijk is. Ontginning van de zeebodem vormt de groeiende bedreiging voor het zeeleven. In mei werd voor het eerst een plan gemaakt over de regels rond de concrete ontmijning van de internationale zee- en oceaanbodems. Tot nu wordt in de bodem alleen gespeurd naar mineralen. Binnen enkele jaren zou er ook gemijnd kunnen worden. Het plan is opgesteld door de ISA (International Seabed Authority), een organisatie die instaat voor het beheer en de controle van ontginning van de zeebodem in internationale wateren. Vanaf 2016 zouden bedrijven mijnlicenties kunnen aanvragen om de bodem te ontginnen. Maar biologen waarschuwen echter voor de gevaren daarvan voor het zeeleven. (6)

James Cameron
Richard Branson
De biologen zijn niet de enigen die waarschuwen voor de gevolgen van de ontginning van de zeebodem. Ook de beroemde filmregisseur James Cameron (The Terminator, Titanic, Avatar) en topondernemer Richard Branson hebben ervoor gewaarschuwd. Ze vinden dat president Barack Obama en minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, van de Verenigde Staten hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de open zeeën beter te beschermen. Volgens hen herbergen de internationale wateren die bijna tweederde van het zeeoppervlak beslaan, de grootste overgebleven bundeling van biodiversiteit op aarde. "Deze wateren lijden het meest onder de explosief toenemende overbevissing, diepzeemijnbouw, chemische vervuiling en verzuring van het zeewater, geluidsoverlast, grote hoeveelheden plastic afval en druk scheepvaartverkeer,"schrijven James Cameron en Richard Branson in een open brief in de Los Angeles Times. (7)

1500 jaar oud Maya-fries ontdekt in Guatemala

Archeologen hebben in de ruïnestad Holmul, in het noorden van Guatemala, een groot fries van de Maya's ontdekt. Het beeldhouwwerk dat 8 meter lang en 2 meter hoog meet, is het grootste object dat ooit is teruggevonden van het Midden-Amerikaanse volk. Het fries is naar schatting zo'n 1500 jaar oud. Het beeldhouwwerk werd gevonden onder een piramide. De archeologen stuitten op het beeldhouwwerk nadat plunderaars er in de buurt een tunnel hadden gegraven. (8)


Het fries dat menselijke figuren voorstelt in een mythologische omgeving, verkeert volgens de onderzoekers in bijzonder goede staat. Zo'n 95% van de beelden is nog intact. Er zijn ook nog resten te zien van de kleuren die de Maya's gebruikten. Gedacht wordt dat het fries de kroning van een Maya-koning verbeeldt. De vondst blijft voorlopig bedekt met aarde, zo zeggen de wetenschappers die het beeldhouwwerk willen beschermen. Het fries is te groot om te verplaatsen. Mogelijk kunnen toeristen het op termijn ter plekke bekijken. (8)
________________________________________________________________________________

Curiosity één jaar op Mars

NASA's beroemde Marswagen Curiosity rijdt alweer een jaar rond over het rotsachtige, woeste, eenzame en grillige oppervlak van Mars. In deze video is in twee minuten in een impressie te zien wat het rijdende laboratorium de afgelopen twaalf maanden is tegengekomen. Curiosity was in 2012 op 5 augustus op de Rode Planeet geland. Een maand later had de robot Curiosity voor de allereerste keer zijn boorarm gebruikt om een gat te maken in een rots op Mars. Het Mars Science Laboratory, zoals de Rover officieel heet, werd op 26 november 2011 vanaf het Cape Canaveral Air Force Station in Florida gelanceerd. De missie van de Curiosity is de zoektocht naar aanwijzingen voor de vroegere aanwezigheid van water op Mars.De Marswagen Curiosity is momenteel bezig met zijn reis naar Mount Sharp, een berg op de Rode Planeet. Curiosity gaat daar het onderste gedeelte van de berg bestuderen. De Rover woelt het oppervlak om, onderzoekt rotsen, meet gassen in de ijle atmosfeer en neemt foto's. Volgens wetenschappers heeft het karretje onder meer bouwstenen van 'leven' gevonden, zoals de elementen koolstof en waterstof. Dat zou betekenen dat er in een ver verleden microben, primitieve organismen, zouden kunnen hebben geleefd op Mars. Ook beweren wetenschappers dat Curiosity het bewijs heeft gevonden dat er ooit water op Mars heeft gestroomd. Of er leven in een ver verleden op Mars was, zijn er nog steeds speculaties. De wetenschappers kunnen nog steeds geen definitieve bewijs leveren van de aanwezigheid van water op Mars.
________________________________________________________________________________

De magnifieke Melkweg schittert over Machu Picchu (Peru)


De foto is genomen door Thomas O'Brien.
________________________________________________________________________________

Citaten Blaise Pascal, Franse wis- en natuurkundige, theoloog en filosoof (1623-1662)

Alle goede spreuken zijn reeds op de wereld; men verzuimt slechts om ze toe te passen.

Al het leed der mensen spruit hieruit voort dat zij niet rustig in hun kamer kunnen blijven.

Alle ellende op de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet gewoon thuis kunnen blijven.

Daar de mensen geen geneesmiddel wisten tegen de dood, de ellende en de onwetendheid en toch gelukkig wilden zijn, hebben zij bedacht er maar niet aan te denken.

De bekoring van de roem is zo groot dat men hem mint, waar men hem ook aan verbindt, zelfs aan de dood.

De andere godsdiensten berusten niet op waarheid. Mohammed heeft geen gezag. Zijn argumenten moesten dus zeer sterk zijn omdat ze alleen op hun eigen overtuigingskracht steunen. Wat zegt hij dan? Dat men hem moet geloven.

De mens is niet meer dan een zwak riet, maar het is een denkend riet. Het is niet nodig dat het heelal zich bewapent om hem te verpletteren: een damp, een waterdruppel volstaat om hem te doden. Maar ook wanneer het heelal hem zou verpletteren, ook dan nog zou de mens edeler zijn dan wat hem doodt, omdat hij weet dat hij sterft, terwijl het heelal niets weet van wat het op hem voorheeft. Zodoende bestaat al onze waardigheid in ons denken.

De mens is hierin groot dat hij weet dat hij ongelukkig is. Een boom kent zijn eigen ellende niet.

Het geweten is het beste zedekundige geschrift dat wij hebben; daaruit moeten wij het veelvuldigst onze raad putten.

Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen die zich voor zondaars houden, en zondaars die zichzelf als rechtvaardigen beschouwen.

Wie voor engel wil spelen, speelt het Beest.

God kennen en niet uw eigen ellende maakt hoogmoedig. Uw eigen ellende kennen en God niet leidt tot wanhoop. Christus kennen is de middenweg, want daarin vinden we zowel God als onze ellende.

Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.

De verbeelding beschikt over alles; zij beslist over schoonheid, recht en geluk, die alles betekenen in de wereld.

De uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderd.

Ik bewonder de brutaliteit waarmee deze lieden over God durven te praten.

In het geloof zit voldoende licht voor degenen die willen geloven, en voldoende schaduw om degenen die niet willen geloven, te verblinden.

Het is niet goed te veel vrijheid te bezitten.

________________________________________________________________________________

Vallende sterren in de maand augustus

In augustus waren er 's nachts met het blote oog veel meteoren, zoals in de volksmond ook wel vallende sterren genoemd, waargenomen. Het ging om gruis dat de dampkring binnendrong, de zogeheten Perseïdenzwerm. De Perseïdenzwerm bereikte op dinsdag 13 augustus rond 1 uur zijn maximum.


Rond 07.30 uur stond de radiant van de zwerm in het hoogste punt aan de hemel. Tijdens het hoogtepunt waren tot wel 100 vallende sterren per uur te bewonderen. De meteoren waren helder en snel en hadden nalichtende sporen. Hoewel de meteoren van de meeste zwermen niet allemaal op de dag van het maximum verschenen, was de Perseïdenzwerm normaal gesproken circa negen dagen rondom het maximum te zien. De zwerm had daarmee een relatief korte piek. De omstandigheden voor het spectaculaire schouwspel waren dit jaar zeer gunstig. Er was weinig maneschijn. Alleen bewolking kon roet in het eten gooien. Maar in andere werelddelen kon men vallende sterren zien. De onderstaande foto's waren in verschillende landen gemaakt. 

______________________________________________________________________________________

Bijna doodervaring geen voorbode van hemels hiernamaals?

De Amerikaanse artsen zeggen dat de hersenactiviteit van stervende ratten na een hartstilstand nog even seconden flink opwakkert, in een patroon dat lijkt op dat van een 'zeer waakzaam brein'. "Dat toont andermaal aan dat er weinig bovennatuurlijks aan bijna doodervaringen is,"schreef een team Amerikaanse artsen in het vakblad PNAS. Ongeveer een op de vijf patiënten geeft na het overleven van een hartstilstand aan ervaringen te hebben gehad, die doen denken aan de overgang naar een hemels hiernamaals, de basis voor boeken als de bestseller "Eindeloos Bewustzijn" van Pim van Lommel. De elektrische hersenactiviteit van het elektro-encefalogram (EEG) lijkt dan immers vlak. Dat zou betekenen dat het bewustzijn gewoon doorgaat als de hersenen stilvallen. Maar door in te zoomen op de uitdovende hersengolven bij negen stervende ratten maken George Mashour en collega's van de Univesiteit van Michigan gehakt van dit 'ongefundeerde geloof', zoals ze het noemen. Bij de proefdieren die onder verdoving een spuitje kregen, zwollen sommige hersengolven na de hartdood juist aan. Ook vertoonden de golven een samenhang, die er bij gezonde ratten op duidt dat ze bij bewustzijn zijn. "Dat demonstreert dat het zoogdierbrein, paradoxaal genoeg, in staat is op de grens van de dood een verhoogd bewustzijn voort te brengen,"schreven ze. Dat is dan wel een andere vorm van bewustzijn dan 'gewoon' bewustzijn, onderstreepten de onderzoekers. De proefdieren waren buiten westen. Voor de monitor in het ziekenhuis zijn de signalen waarschijnlijk te zwak, waardoor het EEG vlak lijkt. (9)


Aan de Radboud Universiteit Nijmegen zag ook arts en wetenschapper Tineke van Rijn al eens hersengolven bij stervende proefdieren, overigens van een ander type. Toch vindt ze de conclusies van de Amerikanen te ver gaan. "De hersenactiviteit is er. En deze activiteit is er ook bij een brein dat cognitief actief is. Maar geldt het ook omgekeerd en ben je dus cognitief actief als je deze hersenactiviteit hebt? Ik zou dat niet durven te zeggen." Zelf is Van Rijn daarom bezig met vervolgexperimenten, waarbij ze stervende ratten een geluid laat horen, om te zien of hun EEG daarop reageert. "Pas als sprake is van een reactie, kun je zeggen dat er informatieverwerking is." Het is niet voor het eerst dat wetenschappers de echtheid van sterfbedervaringen betwisten. Met name het gevoel van 'uittreding' uit het lichaam is al veel onderzocht: de ervaring blijkt in het laboratorium op te wekken door de hersenen te desoriënteren met magneetvelden, elektroden of vernuftige opstellingen van spiegels en camera's. (9) Maar er zijn mensen die zeggen dat ze bijna doodervaringen (afgekort: BDE) hebben. Heel wat wetenschappers geloven niet in het hiernamaals. Toch geloven heel veel christenen, Joden, hindoe's, boeddhisten en moslims in het hiernamaals. Alleen verschillen hun opvattingen wel. De moslim heeft zijn islamitische paradijs, de hindoe zijn Nirvana, de christen de hemel, de Indiaan zijn eeuwige jachtvelden, enzovoorts.

Voor een ieder aardbewoner die in deze wereld geboren wordt, is er een tijd om te leven en een tijd om te sterven. Vanaf de geboorte dat wij beginnen te leven, beginnen we ook alweer te sterven. Niemand ontkomt aan de kringloop van geboorte, groei, afbraak en sterven. Maar wat gebeurt er dan als het uur aanbreekt dat we gaan sterven? Zal het bewustzijn dat ogenblik overleven? Als een mens sterft, zal hij herleven? Dat is de vraag dat men eeuwenlang heeft gesteld. Door alle eeuwen hebben de mensen de onbeantwoorde vraag gesteld:"Overleeft het bewustzijn de dood? Is er leven aan de andere zijde van het graf? Of is de eeuwigheid slechts een droomloze slaap, die geen ontwaken kent?" (10) Indien het laatste waar is en het einde van de rechtvaardigen en de goddelozen hetzelfde is, dan heeft het leven geen zin meer. Dan kunnen we terecht zeggen dat de mensen kunnen genieten van alle aardse genoegens in het tegenwoordige leven en de toekomst vergeten. Het heeft geen zin te werken voor iets dat geen opbrengst geeft. Zelfs de apostel Paulus was ervan bewust en schreef:"En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen." (I Corinthiërs 15:13-19 Statenvertaling) Paulus schreef ook verder:"Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Éfeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij." (1 Corinthiërs 15:32 Statenvertaling) Toch zijn de meeste mensen er niet van overtuigd dat de dood het definitieve einde is, zoals atheïsten beweren. Want hun diepste intuïtie zegt hen dat er iets aan de andere zijde van het graf is. Het geloof dat het bewustzijn de dood overleeft, is bijna algemeen. Maar slechts verharde atheïsten en wetenschappers die beïnvloed zijn door het materialisme, beweren dat de dood het einde is, en dat er helemaal geen bovennatuurlijke is. De wetenschappers proberen door middel van experimenten te bewijzen dat er helemaal geen hiernamaals is en het bewustzijn gewoon met de dood verdwijnt. Echter maken zij enorme denkfouten. Voor een kind is het logisch te geloven in een leven na de dood. Het is alleen wanneer hij, eenmaal volwassen geworden, verstrikt raakt in de zonde of verwikkeld raakt in de aangelegenheden van dit leven dat hij probeert de gedachten aan het leven na de dood te verdrijven. Maar toch...blijft een innerlijke stem hem fluisteren dat er iets aan de overzijde is, en in de meeste gevallen kan hij NOOIT volledig ontkomen aan die stem van het geweten dat ernstig waarschuwt voor een toekomstige afrekening. (10)  


De vraag is of het inderdaad mogelijk is dat dit machtige en algemene oersinstinct van onsterfelijkheid in de menselijke ziel misleidend is? Kan het zijn dat deze innerlijke roep tot een leven aan de overzijde van de dood slechts een luchtspiegeling is, een illusie om de mens voor altijd te bespotten? dat verhoede God! (10) Dat de wetenschappers die trachten te bewijzen dat er geen hiernamaals is, inderdaad denkfouten hebben gemaakt, leert de natuur ons dat zelfs de instincten van het dierenrijk in ware relatie staan tot de werkelijkheid. Een voorbeeld van de natuur is dat de postduif, indien weggehaald van haar woonplaats, een instinct in zich heeft dat haar onfeilbaar terugbrengt naar haar onderkomen. Zelfs al zou het middernacht zijn en de afstand ver, het instinct, in haar tere borst geplaatst, misleidt haar niet! Het geleidt haar trouw naar huis. De zalm die zijn jaren in de zee doorgebracht heeft, wordt juist vóór zijn dood door een vreemd instinct gedreven naar de wateren vanwaar het kwam. Tegen de snelle stroom in baant hij zich een weg over de watervallen en riviertjes zonder zich voedsel of rust te gunnen tot hij eindelijk de bestemming bereikt waar het tot leven kwam. Daar, terwijl hij zijn kringloop volbrengt, vervult hij de functie van het voortbrengen van zijn soort. (10) De natuur leert dat het leven duidelijk verschillende fasen kan doorlopen. Dat het leven zelfs kan voortkomen uit de dood. De gewone vlinder leeft het eerste deel van zijn bestaan als een lelijke, kruipende rups. Nadat zijn loop vervuld is, rolt de rups open en gaat ogenschijnlijk dood. Iemand die niet goed op de hoogte is van de werking van de natuur, zou zeggen dat het leven van de rups voorgoed voorbij is! Maar...wat overblijft, heeft slechts het uiterlijk van een lijk en het ligt verstijfd en als de dood gedurende vele dagen. Door een wonder komt een prachtige vlinder uit het lelijke doodslichaam tevoorschijn! Niet langer gedwongen om op de grond te kruipen, spreidt hij zijn vleugels uit en vliegt weg. Zo geeft de dood ons een heel andere bestaan, zoals een Indiaan zegt. Dat is de les dat de natuur ons geeft. De apostel Paulus verwijst naar de natuur om nader te illustreren hoe er leven voortkomt uit loutere dood.  Hij wijst op het tarwegraan dat in de grond gezaaid wordt, slechts om te vergaan. Maar de natuur heeft weer een wonder in reserve, want uit het zaad dat sterft, komt een nieuw leven dat niet alleen bestendig blijft, maar ook zijn soort vermeerdert. Wat God kan doen voor zo'n klein zaadje, dat kan Hij zeker doen voor de mens, de kroon van Zijn schepping!


Al mag een materialist, een verstokte atheïst en een ongelovige beweren dat het bewustzijn van de mens alleen maar van de hersenen uitstraalt. Zodat, wanneer de hersencellen afsterven, de persoonlijkheid van de mens voorgoed verloren gaat. Maar dat is niet waar! De wetenschappers zijn niet in staat hun theorie te bewijzen, want de hersenen zijn niet de mens zelf! Zij zijn slechts een instrument dat de mens gebruikt. De wetenschappers vergeten één belangrijk feit dat de hersenen met het toetsenbord van de computer vergelijken kunnen worden. Zonder de gebruiker die het toetsenbord bedient, werkt de computer niet. De computer start nooit vanzelf op, zonder dat een gebruiker de knop indrukt. De auto start niet vanzelf, zonder dat de bestuurder de sleutel in de stopcontact zet. Vanzelfsprekend werkt het menselijke lichaam niet zonder de hersenen. Maar het feit dat de hersenen op het toetsenbord lijken, spreekt vanzelf dat zonder het bewustzijn werken de hersenen ook niet! De medische wetenschap is er wel in geslaagd een deel van de menselijke hersenen te verwijderen zonder de dood te veroorzaken. Maar de persoonlijkheid blijft altijd bestaan. Een deel van het lichaam mag verlamd worden of het vermogen tot spreken verdwijnt of de mens op de een of andere manier ongeschikt raakt, maar de mens is daar nog steeds! Daar is een persoon, een duidelijke persoonlijkheid die achter het brein woont. In het onderbewustzijn van de hersenen zetelt de ziel. Het bestaan van de menselijke ziel is onbetwistbaar. De Bijbel bevestigt dat de ziel werkelijk bestaat en er wel leven na de dood is. Job stelde dezelfde eeuwenoude vraag:"Als een man gestorven is, zal hij weder leven?" (Job 14:14a Statenvertaling) Uiteindelijk wist hij de vraag te beantwoorden:"Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen." (Job 19:25-26 Statenvertaling) Daarom heeft God door rechtstreekse openbaring uit Zijn woord ons getoond dat de dood niet het einde van ons bestaan is, maar dat er wel leven is na de dood. De dood is slechts een overgang van het tijdelijke naar het eeuwige, zoals een lelijke, kruipende rups uiteindelijk sterft, komt een wondermooie vlinder uit het doodslichaam tevoorschijn. Zoals de Bijbel zegt, is het lichaam slechts een huis, waarin de ziel woont. Al verkeert het menselijke lichaam dat sterft, in staat van ontbinding, maar de ziel, zoals het bewustzijn heet, vergaat niet en leeft nog steeds voort.


Wat de Bijna Dood Ervaring (afgekort BDE) betreft, is er absoluut geen sprake van werkelijke dood. De beroemde cardioloog Maurice Rawlings legt uit dat een Bijna Dood Ervaring kan vergeleken worden met een geweer dat op u gericht is. De persoon die zijn geweer op u richt, zegt:"Geef me je geld!" U zou doodsbang kunnen worden, maar dat is een Bijna Dood Ervaring. Maar u komt niet dichtbij het sterven. Een bijna auto-ongeluk is een bijna doodservaring, maar er is niets bij betrokken waardoor het hart of de ademhaling stopt. (11) Toch zeggen mensen die deze boeken schrijven, dat BDE klinische dood is. Mensen die BDE persoonlijk meemaken, vertellen over een prachtige licht die aan het eind van de tunnel bevindt. Het is opvallend dat zij NERGENS over de hemel en de hel spreken, terwijl de Bijbel altijd spreekt over de hemel en de hel. Mensen met BDE komen dankzij reanimatietechniek die het hart terugbrengt, weer tot leven, maar hebben géén echte doodservaringen! Daarom is BDE een op u gerichte geweer. Een geest die uit het lichaam treedt om het leven buiten het lichaam te ervaren, die de geest van het lichaam scheidt. Dit is de definitie in de Bijbel, wanneer de geest van het lichaam scheidt. Daarom moeten we volgens dr. Maurice Rawlings spreken over een permanente scheiding, niet een door mensen gemaakte scheiding. We spreken alleen over klinische dood. Dit is waar de grote meerderheid van de mensen die ware ervaringen hebben, zich bevindt. (11) Er zijn getuigen die de klinische dood beleven, en ze kunnen ons vertellen dat de hel werkelijk bestaat! Ze hebben niet over een mooie prachtige witte licht die aan het eind van de tunnel zich bevindt zoals New Age ons wil propageren. Ze vertellen alleen over werkelijke, tastbare, geestelijke werelden die in het hiernamaals zich bevinden. Daarom zegt de Bijbel ons heel duidelijk:"Het is de mens eenmaal te sterven, en daarna het oordeel."

Virus oorzaak dolfijnensterfte VS

De hoge dolfijnensterfte aan de Amerikaanse oostkust is te wijten aan het aan mazelen verwante morbillivirus. Dat hebben onderzoekers vastgesteld.

Tuimelaar
Sinds het begin van de sterfte in juli zijn er langs de kust van New Jersey tot North Carolina 333 dode dolfijnen aangespoeld, vooral tuimelaars, de meest voorkomende dolfijnsoort. De onderzoekers verwachten dat de epidemie tot het voorjaar van 2014 zal aanhouden. Tegen die tijd zullen de tuimelaars immuun zijn geworden en zal de ziekte niet verder worden verspreid. In 1987 en 1988 was het morbillivirus ook de oorzaak van dolfijnensterfte. (12)

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                        Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) De Redactie: Japan stuurt pratende robot Kirobo naar het ISS. 04-08-2013
  (2) NOS: Raket met pratende robot naar ISS. 04-08-2013
  (3) De Redactie: Meteoor boven Rusland was "kind" van asteroïde 2011 EO40. 03-08-2013
  (4) NU.nl: Zeeleven verandert drastisch door klimaatverandering. 05-08-2013
  (5) NU.nl:'Vermindering vervuiling kan zeespiegelstijging remmen.' 14-04-2013
  (6) TT-Canvas: Ontginning zeebodem stapje dichterbij. 18-05-2013
  (7) UPClive sterren: Titanic-regisseur: bescherm de open zeeën. 18-08-2013
  (8) AD: 1500 jaar oud Maya-fries ontdekt in Guatemala. 08-08-2013
  (9) Volkskrant: Bijna doodervaring geen voorbode van hemels hiernamaals. 13-08-2013
(10) Leven na de dood. Door Gordon Lindsay
(11) Bidden helpt: Naar de hel en weer terug.
(12) TT-Canvas: Virus oorzaak dolfijnensterfte VS. 28-08-2013

Geen opmerkingen: