vrijdag 5 juli 2013

Het Egyptische volk verjaagt farao MorsiPresident Morsi ten val gebracht

Zoals verwacht was, heeft het Egyptische leger met de instemming van het volk president Mohammed al-Morsi afgezet. Eerder heeft de legerchef en minister van Defensie, Abdel Fattah al-Sisi de Egyptische president gewaarschuwd dat het leger tussenbeide zal komen als de president niet naar het volk luistert. Morsi weigerde af te treden en wilde ook niet naar het volk luisteren. Toen het ultimatum van het leger en de oppositie verstreken was, greep het leger in en president Morsi werd onder huisarrest geplaatst. Toen de opperbevelhebber in de nacht van woensdag 3 juni op donderdag 4 juni op de televisie aankondigde dat Morsi officieel uit zijn ambt is ontzet, weerklonken op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Caïro vreugdekreten. De betogers vierden na de afzetting van president Morsi de hele nacht een uitbundig feest. Er werden talloze vuurpijlen afgeschoten en "Allahu akbar" (Allah is groot) en "Leve Egypte!" geroepen. (1)Helaas ging het vreugdefeest gepaard met gewelddadigheden.  Op verschillende plekken in Egypte braken na het afzetten van president Morsi rellen uit, waarbij 14 doden waren gevallen. Voor- en tegenstanders van Morsi gingen met elkaar op de vuist, terwijl op het Tahrirplein in Caïro de hele nacht werd gefeest. In Alexandrië kwamen drie mensen tijdens de schermutselingen om. In een andere stad aan de noordkust, Masra Matrouh, vielen acht doden en in Minya nog een dode. Volgens de media waren onder de doden zeker vier agenten. In Fayoum waren de kantoren van de Moslim Broederschap aangevallen. De gebouwen werden geplunderd en in brand gestoken. Nadat het leger Moris aan de kant heeft gezet, is voorzitter van het Constitutioneel Hof, Adli Mansour, als interim-president beëdigd. De 67-jarige jurist Mansour beloofde de Egyptische grondwet en de mening van het volk te respecteren. In een toespraak prees hij de revolutionairen, het leger en de rechtelijke macht in hun strijd tegen Morsi en de Moslim Broederschap. Zijn toespraak werd meermalen onderbroken door luid applaus van het publiek in de zaal. (2)


Waar Morsi zich bevindt, is onduidelijk. Wel wordt hij vastgehouden door het leger. Volgens bronnen zit hij momenteel in een gebouw van de militaire inlichtingendienst. Een openbaar aanklager had een arrestatiebevel uitgevaardigd voor het hoofd van de Moslim Broederschap, Mohamed Badie, en zijn assistent Kairat el-Shatar. Shatar is volgens persbureau Reuters een rijke zakenman die wordt gezien als de beste politieke strateeg binnen de Moslim Broederschap. Mohammed Badie werd gearresteerd en de volgende dag op vrije voeten gesteld. Volgens TV-zender Al-Jazeera heeft het leger een lijst van 300 namen opgesteld van moslimbroeders die worden gezocht. Het Egyptische leger heeft in Caïro op een aantal plaatsen strategische posities ingenomen bij gebouwen en bij een plein waar de leden van de Moslim Broederschap zich bevinden. Vijf TV-zenders die in handen zijn van de Moslim Broederschap, waren uit de lucht gehaald en ook een station van Al-Jazeera. Het schijnt dat Al-Jazeera beelden van een pro-Morsi demonstratie wilde vertonen. (1)

Huichelachtige reacties wereldleiders

Toen de massabetoging tegen het bewind van Morsi afgelopen zondag begon, reageerden westerse politici nauwelijks op de grimmige situatie in Egypte. Nadat Morsi van de troon gestoten werd, lieten de westerse leiders van zich opeens horen. Duidelijk is dat ze NIET blij zijn met de val van president Morsi. Ze doen alsof het om een staatsgreep gaat. In werkelijkheid heeft het leger helemaal geen militaire staatsgreep gepleegd. Dat het leger Morsi heeft afgezet, gebeurt alleen met de instemming van het Egyptische volk. Merkwaardig wordt er in het Westen géén woord gerept over de wil van het volk. Het schijnt dat de realiteit niet tot westerse politici is doorgedrongen dat de meerderheid van het Egyptische volk achter het ingrijpen van het leger staat, en dat er geen sprake is van een militaire staatsgreep. De Amerikaanse president Barack Obama die de Moslim Broederschap aan de macht heeft geholpen, meed het woord 'staatsgreep' om de gebeurtenissen te omschrijven. In een zorgvuldig geformuleerde verklaring noemde Obama de actie van het Egyptische leger 'zeer zorgwekkend.' Verder zei hij dat de Verenigde Staten 'geen partij kiezen in de situatie in Egypte.' (2) In werkelijkheid heeft de VS tijdens de rumoerige dagen van de Egyptische Revolutie in 2011 wel partij gekozen voor de Moslim Broederschap. Obama was duidelijk niet blij dat zijn nieuwe bondgenoot Mohammed al-Morsi afgezet werd. Hij riep het Egyptische leger op om 'de macht zo snel mogelijk over te dragen aan een democratisch gekozen regering.'  (2) Welke 'democratisch gekozen regering' bedoelde Obama nou? Kennelijk bedoelde hij de Moslim Broederschap. Hoewel de moslimbroeder Morsi wel democratisch gekozen was, heeft hij de democratie alleen maar gebruikt om de macht naar zich toe te trekken. Het Egyptische volk vergeet niet dat de Amerikaanse president Obama de Moslim Broederschap heeft gesteund, en nemen het hem zeer kwalijk. De afkeer van Obama is onder het Egyptische volk zo groot. De onderstaande foto's zijn het bewijs. Deze foto's zijn in de westerse (en Nederlandse) kranten en op journaals NERGENS vertoond!!


Obama heeft zijn regering opgedragen om na te gaan welke gevolgen de ontwikkelingen voor de Amerikaanse hulp aan Egypte hebben. Egypte ontvangt jaarlijks 1,5 miljard dollar steun. "De vraag of Egypte nog recht heeft op financiële steun, moet worden onderzocht,"zei Obama. Hij zinspeelt dat de VS de geldkraan voor Egypte zal dichtdraaien. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Kamel Amr, die oud-president Morsi de rug toekeerde, zei dat er helemaal geen coup is in Egypte. Hij probeerde zijn Amerikaanse collega John Kerry vooral ervan te overtuigen dat er geen sprake is van een militaire coup. Hij trachtte te voorkomen dat Washington de geldkraan zou dichtdraaien. Amr heeft zijn collega in de VS opgebeld om hem te zeggen dat het afzetten van president Morsi geen staatsgreep was. "Het leger heeft ingegrepen en de grondwet opgeschort, zodat er nieuwe verkiezingen kunnen komen. Er is geen politieke rol voor het leger. Dit was juist het omgekeerde van een militaire coup,"aldus Amr, die na de val van Morsi is aangebleven als minister van Buitenlandse Zaken. (3) Het is de vraag of Amr er in heeft geslaagd zijn collega John Kerry ervan te weten overtuigen. De westerse definitie van wat er in Egypte is gebeurd, is volgens de westerse media belangrijk omdat een "coup" kan leiden tot economische sancties tegen Egypte. 

Ook in Europa weerklonken 'bezorgde' reacties. Frankrijk hoopt dat er snel verkiezingen komen, en Groot-Brittannië vraagt alle partijen om geen geweld te gebruiken.


De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, verklaarde dat elke militaire interventie in een staat "een punt van zorg" is. Het persbureau Reuters schreef dat Ban Ki-moon in zijn verklaring de afzetting van Morsi niet heeft goedgekeurd. De VN-chef deelde de mening van president Obama dat "het cruciaal is snel met een burgerregering te komen." (2)Vreemd dat hij niets zegt over de beëdiging van de burger Adli Mansour als interim-president. Mansour is geen militair maar burger.

Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, is "bezorgd" over de situatie in Egypte. Hij zei dat in verband met de huidige situatie in Egypte heeft Nederland besloten overheidssamenwerking ter ondersteuning van Egypte's regimewisseling voorlopig uit te stellen. Op zijn Facebookpagina schreef hij:"Het leger heeft ervoor zelf sturig te geven aan het transiteproces, dat is niet zonder risico, want ook Morsi kan rekenen op veel aanhangers. Daarom roept Nederland het leger op de veiligheid van alle Egyptenaren te garanderen en de richtingenstrijd via democratische middelen te laten verlopen. Vrije en eerlijke verkiezingen, vrijheid van meningsuiting, recht om te demonstreren, respect voor mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden. Alleen via politieke dialoog zijn legitieme wensen van Egyptische bevolking te realiseren."  (2) Echter getuigt Timmermans' reactie van weinig realisme. Kennelijk vergeet minister Timmermans dat Morsi niet maalt om de rechten van de minderheden. Onder zijn bewind werd veel geweld tegen Koptische christenen gebruikt. Morsi heeft nog nooit zijn best gedaan om de christelijke minderheid te beschermen. Nog geen twee weken geleden werd een aantal sjiieten door radicale soennieten in Egypte vermoord. De westerse media negeren de vervolging van minderheden in islamitische landen volkomen. Zowel VN-secretarisgeneraal Ban Ki-moon als westerse politici veroordelen in een gezamenlijke 'jongenskoor' niet alleen het Egyptische leger, maar ook het Egyptische volk die farao Morsi heeft verjaagd! Hun reacties op de situatie in Egypte zijn hypocriet en wereldvreemd. Het lijkt of westerse politici hun realiteitszin zijn kwijtgeraakt. Nog erger: ze zijn ook hun 'troetelkind' Morsi kwijtgeraakt.

ElBaradei verdedigt het ingrijpen van het leger

De Egyptische politicus, Nobelprijswinnaar en voormalige directeur van IAEA (Internationaal Atoomenergie Agentschap) Mohamed ElBaradei heeft het ingrijpen van het leger verdedigd en weerlegde de suggestie van westerse leiders. Hij zei in een interview met de Britse nieuwszender BBC dat het leger de macht niet heeft gegrepen, maar dat 22 miljoen Egyptenaren het leger hebben gevraagd in te grijpen om te voorkomen dat het land verder afglijdt in een islamitisch dictatuur en een burgeroorlog. ElBaradei wijst de term 'militaire staatsgreep' af, omdat een burger is aangesteld tot interim-president, en omdat spoedig een overgangsregering wordt gevormd met diverse partijen. Verwacht wordt dat ElBaradei binnenkort tot interim-premier benoemd zal worden.

Mohammed Elbaradei: Het leger pleegt geen coup!
De Moslim Broederschap is ook uitgenodigd om deel te nemen aan de overgangsregering. Maar de Moslim Broederschap wijst het verzoek van de hand en wil niet meeregeren. (1) Het is duidelijk dat de Moslim Broederschap die niet wil meeregeren, de macht alleen maar voor zichzelf wil houden!

Het Westen begrijpt niets van realtiteit in Egypte!

Het Nederlandse kabinet vindt het belangrijk dat het 'democratische' systeem gerespecteerd moet worden. "Het Egyptische leger heeft veel te veel macht. Dat kan eigenlijk niet meer!"aldus minister Henk Kamp die het standpunt namens het kabinet verwoordde. De Nederlandse regering doet alsof Egypte een westers land is! Maar Egypte is helemaal géén westers maar oosters. Het ontgaat het Nederlandse kabinet dat Egypte en ander Arabische landen nog nooit een echte democratie hebben gekend. In de islamitische landen ontbreekt het pluralisme volkomen. In al die landen heeft de islam de boventoon en de minderheden zijn slechts ondergeschikt. De islamitische landen kennen geen scheiding tussen kerk en staat. Het kabinet is niet de enige die de 'staatsgreep' in Egypte veroordeelt. Ook zogenaamde deskundigen die zich arabisten noemen, hebben kritiek geuit op het leger én het Egyptische volk! Westerse politici, commentatoren, media en burgers kunnen niet werkelijk begrijpen dat het leger in het Midden-Oosten maar al te vaak de enige is die het seculiere karakter van staten kan beschermen. Het Syrische regime van Bashar al-Assad is ook seculier en beschermt de minderheden. In het Westen wordt Assad alleen maar afgeschilderd als een 'beest die zijn eigen volk vermoordt.' Zeer terecht schreef Michael van der Galien van Dagelijkse Standaard:

"Als je het Egyptische leger bijvoorbeeld ontmantelt, kan de Moslim Broederschap daar doen wat het wil. Dat houdt in dat vrouwen massaal onderdrukt en zelfs verkracht worden, dat de Sharia wordt ingevoerd als de wet van het land, en dat christenen, agnosten, atheïsten en niet-soennieten behandeld worden als beesten." (4)

Is dat het Midden-Oosten dat Henk Kamp, Frans Timmermans, Ban Ki-moon, Amon Grunberg en andere politici en commentatoren voor ogen staat!? Het antwoord is blijkbaar wel. Het begrip van een democratisch systeem in islamitische landen is extreem beperkt. Degene, zoals Morsi, die de verkiezingen wint, mag doen en laten wat hij maar wil! Morsi heeft Egypte inderdaad geprobeerd te islamiseren. Hij had immers opdracht gegeven tot een hervorming van de grondwet, die erin voorziet dat de door hem "ter bescherming van de revolutie genomen beslissingen" juridisch niet meer kunnen worden aangevochten. Tegelijk had hij de vroegere hoofdofficier van justitie Abdel Meguid Mahmud ontslagen. Verder wist Morsi de grondwetswijziging door te drukken zodat alle grondwetbijlagen, beslissingen en wetten van de president definitief zijn dat er tegen hen niet meer juridisch bezwaar kan worden gemaakt. (5) Alle grondwetswijzigingen gaven Morsi absolute macht. Als Morsi er verder in slaagt het land volledig te islamiseren, dan zullen religieuze minderheden en andersdenkenden vervolgd worden. De zeer gevaarlijke en verontrustende ontwikkeling is wel op tijd gestopt dankzij het ingrijpen van het Egyptische leger! Het is terecht dat de door de Moslim Broederschap opgestelde grondwet buiten spel gezet wordt. Westerse politici beweren dat Morsi door het verlichte Westen een beetje in de goede richting geduwd kan worden. Dan zou het best goed komen. Daarom heeft de EU Morsi 5 miljard euro steun gegeven, op voorwaarde dat de democratische ontwikkeling in goede baan geleid moet worden. Echter begaan westerse politici een gruwelijke vergissing. Heel interessant maar ook terecht schreef Michael van der Galien in zijn opiniestuk:

"De Moslim Broederschap is geen CDA. Morsi en Buma hebben werkelijk niets met elkaar gemeen. Morsi wil een theocratie opzetten, zoals Iran die ook heeft - met dit verschil dat Iran sjiitisch is. Egypte soennistisch. Hij heeft geen enkele behoefte aan het introduceren van wat voor verlichtingsidealen dan ook." (4)

Farao Morsi
Westerse politici die benadrukken dat Morsi democratisch gekozen is, vergeten een historisch les dat Adolf Hitler ook democratisch gekozen was! Adolf Hitler die zich als een democraat voordeed, volgde keurig de democratische spelregels, deed mee aan de Duitse verkiezingen van 1933 en won die ook. Toen hij de macht eenmaal in handen nam, gaf hij de Duitse democratie de dolkstoot. Wat zei Adolf Hitler ook alweer? "Ik zal de democratie gebruiken om haar te vernietigen,"was zijn letterlijke uitspraak! Voor het Westen is het vervelend dat het Egyptische leger met de steun van het volk de macht greep. Maar het is de enige manier om het seculiere karakter van de staat te beschermen. Vroeger heeft het Turkse leger over het seculiere karakter van de Turkse staat gewaakt. Toen de islamist Recep Tayyip Erdogan  premier van Turkije werd, liet hij een aantal hoge officieren arresteren en de actieve rol van het Turkse leger werd aan banden gelegd. Nu het Turkse leger buiten spel is gezet, kan Erdogan doen wat hij maar wil. Ook streeft Erdogan naar theocratie! Zoals in Egypte gebeurd is, heeft de meerderheid van de Turken ook zich afgekeerd van de 'democraat' Erdogan! In tegenstelling tot Morsi is Erdogan niet gevallen. De oorzaak is dat het Turkse leger die traditioneel de hoeder van het seculiere Turkije is, buiten spel is gezet en daardoor veel macht heeft verloren.  Het is tragisch dat westerse politici het Midden-Oosten niet kunnen begrijpen. Ze negeren een belangrijk feit wat veel Egyptenaren van voormalige president Morsi vinden dat hij zich als een dictator gedraagt! De waarheid is dat de Arabische woestijncultuur NIET hetzelfde is als de westerse landschapscultuur!! Egypte is absoluut géén westers land! Nog een belangrijk feit: islam en democratie kunnen niet samengaan. Ze zijn onverenigbaar. Politicoloog Monique Samuels wijst erop dat veel Egyptenaren, zowel moslims als niet-moslims, helemaal geen politiek islam willen. De meerderheid van het Egyptische volk wil absoluut géén islamitisch dictatuur, zoals het in Iran het geval is.

Verheugde reactie Bashar al-Assad

De Syrische president Bashar al-Assad is vol lof over de Egyptische massabetoging die Morsi ten val bracht. Hij noemt de val van Mohammed al-Morsi in Egypte het einde van de politieke islam. In een interview met een Syrische krant heeft Assad hulde gebracht aan de moedige protestbeweging. Hij herhaalde dat Syrië geen opstand van een volksbeweging heeft beleefd, maar de Syrische opstand een samenzwering is, die door westerse landen en Arabische Golfstaten wordt gefinancieerd. (2) (6) Soennistische opstandelingen in Syrië genieten van al-Qaeda en verschillende groeperingen die nauw verwant zijn aan de Moslim Broederschap van Morsi. De burgeroorlog in Syrië heeft een rol gespeeld bij de val van Morsi. Het Egyptische leger zou zijn gealarmeerd door Morsi's oproep tot ingrijpen in Syrië en zijn rol op een bijeenkomst van radicalen die opriepen tot een jihad in Syrië. (6) Ook de aanval op Egyptische sjiieten heeft mogelijk een rol gespeeld. De koning van Saoedi-Arabië heeft de Egyptenaar Adli Mansour gefeliciteerd met zijn benoeming tot interim-president.

Israël geeft geen commentaar op de machtswisseling

In tegenstelling tot de westerse naïeve en wereldvreemde regeringsleiders en politici geeft Israël geen commentaar op de situatie in Egypte. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de leden van zijn kabinet gevraagd zich te onthouden van openbare verklaringen. Israëlische functionarissen wilden alleen maar zeggen dat ze 'de situatie nauwgezet volgen.' Dat is een zeer verstandige tactiek, want het ontneemt de tegenover elkaar staande facties in Egypte de mogelijkheid om de ander te beschuldigen van "in opdracht van de zionisten te werken." De waarheid is dat het op de korte termijn weinig uitmaakt voor Israël wie het roer in Egypte overneemt. Israël koestert niet de illusie dat enige potentiële Egyptische leider warme vriendschapsbanden met Israël zou onderhouden, hoewel heel weinig mensen verwachten dat vijandigheid tegenover Israël een negatieve invloed zal hebben op de Israëlisch-Egyptische vredesovereenkomst. (7) Niemand in Israël heeft een traan gelaten bij de val van Morsi, terwijl de Egyptische machtswissel een klap in het gezicht van het Westen is. De Israëli's weten heel goed dat Morsi niet bepaald een Jodenvriend is.

Op dit moment is het voor Israël belangrijker welke invloed de machtswisseling zal hebben op de dreigingen die uitgaan van de grensstreek in de Sinaï. De Israëlische veiligheidsdiensten vrezen dat de islamitsiche radicalen nieuwe terreuraanslagen zullen plegen. In de afgelopen dagen is langs de Israëlisch-Egyptische grens aan beide kanten de militaire aanwezigheid versterkt. Ook de over de Gazastrook regerende Hamas liet duidelijk zijn aanwezigheid zien bij de grensovergangen. Het Egyptische leger moet voorkomen dat Hamasstrijders vanuit de Gazastrook naar Egypte oversteken om van daar uit het transport van wapens door smokkeltunnels naar Gaza te organiseren. Onder Mubarak en later Morsi is de situatie in het Sinaï-schiereiland snel verslechterd. Nu het Egyptische leger zijn handen vol heeft aan het onder controle houden van Egypte's bevolkingscentra, is er geen twijfel mogelijk dat verschillende islamitische terreurgroeperingen, zoals al-Qaeda, en zelfs meer radicale elementen binnen de Moslim Broederschap gebruik zullen maken van de gelegenheid om hun positie in de Sinaï te versterken. Van daaruit kunnen ze aanvallen op het zuiden van Israël uitvoeren of Hamas hierbij helpen vanuit Gaza. (7)

De vrees van de Israëlische veiligheidsdiensten dat terroristen gebruik zouden maken van de onstabiele situatie in Egypte om hun terroristische activiteiten te ontplooien, is bewaardheid geworden. Want islamitische strijders vielen in de nacht van donderdag op vrijdag een politiepost aangevallen bij de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bij Rafah. Ze beschoten de politiepost met raketten, waarbij een Egyptische soldaat werd gedood en twee Egyptische politieagenten raakten gewond. Eerder werden mortiergranaten afgevuurd op een controlepost van het Egyptische leger op de luchthaven El Arish, die op slechts een paar kilometer van de Israëlische grens ligt. (8)


Hoe het verder afloopt in Egypte...

Nu president Mohammed al-Morsi door het leger met de steun van het volk is afgezet en de rol van de Moslim Broederschap uitgespeeld is, is de vraag of de rust in Egypte zal wederkeren. Egypte was tot dusver het toonbeeld van de sprong naar de macht van de islamitische beweging in de Arabische Lente geweest. De Moslim Broederschap won verkiezing na verkiezing met de valse belofte dat Egypte effectief bestuurd kan worden en de visie van de politieke islam verwezenlijkt kan worden, met inachtneming van zogenaamde democratische spelregels. De islamisten beweren dat de islam de oplossing is voor alle problemen en maatschappelijke kwalen. Al snel bleek dat de moslimbroeders uit waren op macht. Wat het nog erger maakte, was dat de Moslim Broederschap gewoon niets deed aan talrijke en groeiende misstanden en gewoon ook niet in staat was Egypte effectief te besturen. Het was voor veel Egyptenaren duidelijk dat de Moslim Broederschap de revolutie van jongeren had gekaapt. Intolerantie en geweld tegen minderheden als de Kopten, bestuurlijke inefficiëntie en machtsmisbruik van oud-president Morsi deden de emmer letterlijk overlopen. Al deze toestanden zorgden ervoor dat de islamisten in Egypte hun hand hebben overspeeld. 

Het is ook de vraag of de rol van de Moslim Broederschap voorgoed uitgespeeld wordt. Het Egyptisch leger heeft in zijn verklaring gezegd dat de betogingen van de aanhangers van Morsi toegelaten zijn. In werkelijkheid wilde het leger niet overgaan tot massale arrestaties en onderdrukking van de Moslim Broederschap, anders zou het averechts gaan werken. In een verklaring op Facebook liet de legerleiding weten het recht op protest te zullen respecteren zolang de demonstraties de nationale veiligheid niet in gevaar komt. Op vrijdag 5 juli demonstreerden de aanhangers van de Moslim Broederschap de hele dag tegen het afzetten van Morsi. Toen een groep van zo'n honderd mensen oprukte naar de kazerne van de Republikeinse Garde waar Morsi vermoedelijk wordt vastgehouden, werd het vuur op de betogers geopend waarbij drie doden vielen. Volgens ooggetuigen werd er op aanhangers van de Moslim Broederschap geschoten door het leger. (9) Een incident laat zien hoe fragiel de situatie in Egypte is. Mohammed Badie, het hoofd van de Moslim Broederschap, die na zijn arrestatie was vrijgelaten, verscheen op een demonstratie ter ondersteuning van Morsi en riep in zijn toespraak het leger op zich terug te trekken. Hij noemde de afzetting van Morsi een samenzwering en bezwoer dat de Moslim Broederschap "de rechten van het Egyptische volk zal herstellen." Hij zei letterlijk dat de moslimbroeders soldaten zijn die Morsi met hun leven zullen verdedigen. "We zullen ons niet af laten schrikken door bedreigingen of arrestaties..of de galg. Allah, zorg dat Morsi overwint. Breng hem terug naar het paleis. Wij zijn soldaten en verdedigen hem met ons leven." 

Mohammed Badie
Op vrijdagavond kwam het tot een confrontatie tussen duizenden voor- en tegenstanders van de afgezette president Morsi, toen aanhangers van de Moslim Broederschap via de brug over de Nijl optrokken richting het Tahrirplein. Daar hebben zich duizenden tegenstanders van Morsi verzameld. Beide groepen gooiden met stokken en stenen naar elkaar. Ook bekogelden ze elkaar met vuurwerk en molotovcocktails. Bij confrontaties waren zeker 30 mensen om het leven gekomen en er vielen meer dan 1000 gewonden. De sfeer is nog steeds grimmig. (10) Bekijk de video hier:


De video laat ons wel zien hoe groot en diep is de verdeeldheid in Egypte. De kans dat de Moslim Broederschap die zich niet bij de machtswisseling neerlegt, de wapens zal opnemen, is reëel aanwezig, hoe die op dit moment heel klein is. Israëlische experts verwachten dat er een felle strijd tussen het leger en de Moslim Broederschap zal ontbranden. Ook de International Crisis Group, een denktank in Brussel, heeft in een verklaring gewaarschuwd dat politieke uitsluiting van de Moslim Broederschap zou kunnen leiden tot gewelddadig, zelfs wanhopig verzet van Morsi's aanhangers. We wachten af hoe het verder zal aflopen in Egypte. Ik persoonlijk ben blij dat farao Morsi afgezet is. Ik laat ook geen traan om hem. Ik wens het moedige Egyptische volk Gods zegen. En ik bid ook dat er eindelijk werkelijke vrede en verzoening tussen het Egyptische volk en het Joodse volk komen. Helaas laat de Bijbel een heel somber toekomst voor Egypte zien. Bid voor het Egyptische volk en vooral voor de Kopten en andere Egyptische minderheden maar ook voor moslims. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                             Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

  (1) NOS-TT, TT-Canvas teletekstnieuws 04-07-2013
  (2) NRC: Gemengde reacties buitenlandse regeringsleiders op situatie Egypte. 04-07-2013
  (3) NOS-TT: Egypte stelt VS gerust:'geen coup'. 04-07-2013
  (4) Dagelijkse Standaard: Nederlanders begrijpen niets van realiteit in het Midden-Oosten.
  (5) E.J. Bron: Egyptische president Morsi kroont zichzelf tot nieuwe farao.
  (6) NOS-TT: President Assad blij met val Morsi. 04-07-2013
  (7) Israel Today Headlines: Vrees voor aanslagen na machtswisseling in Egypte. 04-07-2013
  (8) Israel Today Headlines: Islamisten vallen Egyptische soldaten aan bij de grens. 05-07-2013
  (9) NOS: Hoofd moslimbroeders vrijgelaten. 05-07-2013
(10) NOS, NRC: Betogers slaags in Caïro. 05-07-2013

Geen opmerkingen: