donderdag 21 maart 2013

President Barack Obama bezoekt Israël. Deel 2President Obama verwelkomt met raketten vanuit Gaza

Op tweede dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Barack Obama aan Israël werden de inwoners van de Israëlische stad Sderot opgeschrikt door twee raketten die vanuit de Gazastrook waren afgvuurd. Niemand raakte gewond. Het was de tweed keer dat vanuit de Gazastrook op Israël werden afgevuurd sinds het einde van de militaire operatie Pillar of Cloud (bij ons bekend als Pillar of Defense), waarbij de Israëlische strijdkrachten in november 2012 optraden tegen de Palestijnse terreurorganisatie Hamas, nadat de aanhoudende raketbeschietingen waren geëscaleerd. Een radicale groep met banden met de islamitische terreurbeweging al-Qaeda eiste de verantwoordelijkheid voor de raketbeschieting op. (1) De terroristen hadden vier raketten afgeschoten op burgerdoelen in het zuiden van Israël. Een van de raketten trof een huis in Sderot en beschadigde het. Een andere raket kwam op een open terrein neer en nog de twee andere konden niet over de grens van Gaza met Israël komen. Israël heeft niet direct gereageerd op deze aanval. (2) De nieuwste raketaanval geschiedde op de dag dat president Obama Ramallah ging bezoeken. Kennelijk was de raketbeschieting bedoeld om de Amerikaanse president duidelijk te maken dat hij niet welkom is. 

Iran dreigt met aanval op Israël

Naast de Palestijnse raketaanval op Israël liet Iran ook van zich horen. "Als Israël een aanval uitvoert op Iran, zal de Islamitische Republiek de Israëlische steden Tel Aviv en Haifa vernietigen,"zei de Iraanse hoogste geestelijke leider ayatollah Ali Khamenei. Khamenei sprak de menigte toe, terwijl de Amerikaanse president Obama in Israël was voor zijn officiële bezoek aan de Joodse Staat. Op de agenda staat onder meer het nucleaire programma van Iran, waar Israël en de Verenigde Staten tegenstander van zijn. Israël heeft meermalen met militaire actie gedreigd tegen Iran, als het zijn nucleaire programma niet onmiddelijk staakt. (3)Khamenei liet weten niet optimistisch te zijn over onderhandelingen met de Verenigde Staten over het nucleaire programma, maar beweerde ze ook niet af te wijzen. Volgens hem willen de Verenigde Staten de kwestie ook niet oplossen. "Als de Amerikanen dat zouden willen, ligt de oplossing 'om de hoek',"benadrukte ayatollah Khamenei. Volgens de geestelijke leider wil Iran dat de wereld "het natuurlijke recht erkent" van zijn land om uranium te verrijken. (3) Israël en de westerse landen verdenken Iran ervan een kernwapen te willen ontwikkelen. Iran houdt nog steeds vol dat het nucleaire technologie alleen wil gebruiken voor 'vreedzame doeleinden.' 

Wint Obama het hart van Israël?

"Dit is te mooi om waar te zijn,"schreef de Israëlische krant Ma'ariv. "Obama omhelst ons, prijst ons, belooft ons royale financiële hulp en deelt onderweg naar Jeruzalem sympathie en liefde uit aan het volk Israël." (4) Dat klinkt positief. Maar Ma'ariv ging verder:"Zelfs de diepste meningsverschillen over een mogelijke aanval op de Iraanse nucleaire installaties verpakte Obama in cadeaupapier. Maar het gaat er hem uiteindelijk om een Israëlische aanval te voorkomen en via omwegen een overeenkomst tussen de Israëli's en de Palestijnen te bereiken. Maar hiervoor moet hij eerst het hart van het Israëlische volk winnen." (4) 


Barack Obama (midden) verwelkomd door de Israëlische
president Shimon Peres en de Israëlische kinderen
In al zijn toespraken benadrukte de Amerikaanse president hoe standvastig de band tussen Israël en de Amerikanen is. Hij beloofde Israël financiële steun voor de komende honderd jaar. De Amerikaanse journalist Jeffrey Goldberg die goede banden met Barack Obama heeft, noemde Obama's bezoek aan Israël een "liefkozingsoperatie in de woestijn." De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukte steeds weer tegenover president Obama hoe belangrijk het is voor Israël dat de Joodse Staat zich nu zichzelf kan verdedigen. Beide leiders spraken in de persconferentie over het Israëlische vredesproces; ze waren het er over eens dat alleen een twee-staten-oplossing mogelijk is, waarbij één van de twee staten als het vaderland van het Joodse volk moet worden erkend. 


Barack Obama en Benjamin Netanyahu 'verbroederd'
Inderdaad is de erkenning van Israël als de Joodse Staat de belangrijkste voorwaarde voor de Palestijnen. Tot nu toe weigeren de Palestijnen Israël als de Joodse Staat te erkennen. In een toespraak voor Israëlische studenten in Jerusalem International Convention Center zei de Amerikaanse president Obama dat de Verenigde Staten zal doen wat het moet doen om te voorkomen dat Iran nucleaire wapens zou bemachtigen. Verder zei hij dat vrede in het Midden-Oosten meer dan noodzakelijk is omdat dit de weg is, die naar veiligheid leidt. Daarvoor moet een 'onafhankelijke levensvatbare Palestijnse staat' komen. Hij erkende dat er moed voor nodig is om vrede te bereiken, en dat dit 'risico's met zich meeneemt.' (5) Obama noemde Israëlische staatslieden, Menachem Begin en Yitzchak Rabin,  moedige leiders die vrede hebben gesloten met Egypte en Jordanië. Ook zijn er volgens de Amerikaanse president geloofwaardige voorstellen gedaan door Israël aan de Palestijnen in Annapolis. Obama geloofde dat de Israëliërs vrede willen, en dat ze het recht hebben om sceptisch te zijn, gezien de Palestijnse terreur die volgde na terugtrekking uit Gaza en Libanon. (5) Al klinken Obama's redevoeringen wel mooi, maar getuigen echter van weinig realisme. Of de Amerikaanse president erin geslaagd is de harten van Israëliërs te stelen, zal de komende tijd nog blijken. Zeker is dat president Obama een charme-offensief is begonnen om het vertrouwen van Israël voor zich te winnen. 

Obama kil ontvangen door Palestijnen

Na de hartelijke en warme verwelkoming in Israël werd Obama in de Palestijnse "hoofdstad" Ramallah begroet met brandende Amerikaanse vlaggen, vijandige en hatelijke spreekkoren en schoenen. Wat een groot contrast met het warme welkom dat de Amerikaanse president tijdens zijn aankomst in Israël ontving! Terwijl Israëlische president Shimon Peres in staat was de algemene apathie onder de Israëli's over het bezoek van de Amerikaanse president Obama te verhullen, maakte de vijandige reactie op de aankomst van de Amerikaanse leider in Ramallah het onmogelijk dit ook bij de Palestijnse Arabieren te doen. (6) Een lachende Obama werd opgewacht door streng kijkende Palestijnse functionarissen. (5) De ontvangst was niet bepaald warm en sfeervol. Toen president Obama de cornpound van de Palestijnse Autoriteit, bekend als 'Muqata', binnenging, stonden buiten honderden demonstranten die hun schoen omhoog bieden (een grote belediging en verwensing in de Arabische wereld) en eisten dat de president "Palestina" moet verlaten. Israëlische en Palestijnse media citeerden veel van de wisselende slogans van de demonstranten, zoals "Wij willen geen vrede, alleen kogels en raketten" en "Ga naar huis, jij duivel, we willen hier geen Amerikanen zien." Een Palestijnse vrouw hield een foto van haar gevangen zoon omhoog, die betrokken was bij een mislukte aanslag op het World Trade Center in 1993, en hield vol dat hij "niets verkeerds heeft gedaan." Er waren berichten over botsingen tussen demonstranten en de politie van de PA. In Bethlehem staken Palestijnen een aantal Amerikaanse vlaggen in brand, die in de straten van de Bijbelse en Joodse stad waren opgehangen. 

Abbas' dubbelhartigheid

Achter gesloten deuren bespraken president Obama en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas over het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. Na afloop van het twee uur durende gesprek uitte Obama kritiek op het Israëlische nederzettingenbeleid. "Het nederzettingenbeleid van Israël brengt de vrede niet dichterbij,"beweerde de Amerikaanse president. Maar hij vond dat de Palestijnen dit niet als voorwaarde moeten stellen om te gaan onderhandelen. Kennelijk ging Obama niet zover dat hij van Israël kon eisen dat het land stopt met de bouw en uitbreiding van nederzettingen. Er is volgens Obama geen reden om pas te onderhandelen als alles af van tevoren is bepaald. De Palestijnse president Mahmoud Abbas zei in het bijzijn van Obama dat Israël niet mag bouwen om de vredesbesprekingen voort te kunnen zetten. "Israël maakt al een grens door het bouwen van nederzettingen zodat er niet meer onderhandeld kan worden over een grens tussen Israël en Palestina,"zei Abbas. Ook veroordeelde hij volgens eigen zeggen "het Israëlische geweld, de arrestaties, de nederzettingen, de bezetting en het ontkennen van het recht van de vluchtelingen." Verder heeft Abbas de raketaanvallen op Israël veroordeeld. (5) 


Barack Obama en Mahmoud Abbas tijdens een
persconferentie
De woorden van Abbas zijn echter hypocriet. Mahmoud Abbas staat bekend als een Holocaustontkenner en ontkent ook het fundamenteel recht van de Joodse Staat. Zo huichelachtig is hij als hij de Palestijnse raketaanvallen op Israël openlijk veroordeelt. Onlangs zei hij voor het Russische nieuwsnetwerk RT dat de rivaliserende factie Hamas "geen terroristische organisatie" is. Verder zei hij in interview met de Russische nieuwszender dat Europa er verkeerd aan deed te debatteren over de vraag of Hamas al dan niet een terreurbeweging is en het niet als zodanig mag bestempelen. (7) Abbas negeert in werkelijkheid de voortdurende aanvallen en de voorbereidingen voor aanslagen en gaat juist voorbij aan de Gaza-oorlog van november 2012. Hij houdt vol dat de Hamasleiders 'niet langer gewapend verzet steunen.' Hij zei ook dat het Westen geen aandacht moet schenken aan tegengestelde verklaringen van de Hamasleiders. Vanzelfsprekend denkt Abbas dat zijn eigen Fatahbeweging niet langer betrokken is bij geweld tegen Israël - dat is tenminste wat hij voortdurend zand in de ogen van de westerse leiders strooit - maar Israëlische veiligheidsfunctionarissen die wekelijks tientallen geplande aanvallen verijdelen, denken hier anders over. (7) De reden van Abbas' misleiding is dat zolang Palestijnse organisaties betrokken zijn bij geweld tegen Israël, heeft de Joodse Staat alle reden om compromissen op het gebied van zijn eigen veiligheid te weigeren. Het maakt niet uit hoe 'gematigd' Abbas zelf zou zijn; zolang hij geen effectieve controle over zijn 'volk' heeft, dan is hij zeker ook géén geschikte en betrouwbare vredespartner! Maar de westerse leiders als president Obama willen zo graag toezien op een vredesakkoord dat ze bereid zijn een oogje dicht te knijpen voor feitelijk geweld, zolang Abbas en Hamas de juiste woorden spreken. Het lijkt voor de internationale gemeenschap weinig uit te maken dat zelfs als Hamas voor enige tijd stopt met zijn terreurdaden, het uiteindelijke doel van de misdadige organisatiede vernietiging van de Joodse Staat blijft. En Hamas heeft er helemaal geen moeite mee dit helder en duidelijk te zeggen! Geen wonder dat Israël aanvoelt dat het met zulke misdadigers als Abbas en Hamasleiders geen vrede kan sluiten. (7)

Israëli's wijzen er al lange tijd op dat onder toezicht van Obama en het Westen kunnen Israël en de Palestijnse Autoriteit een papieren overeenkomst ondertekenen, maar indien deze laatste Hamas en andere terreurgroepen niet onder controle heeft, dan is een dergelijke overeenkomst zinloos. (6) Bovendien hebben de Palestijnen die tegen de komst van Obama demonstreerden, al duidelijk gemaakt dat zij geen vrede willen dan alleen kogels en raketten. In het onderwijs worden Palestijnse kinderen aangemoedigd de Joden te vermoorden. Hoezo vrede? Kennelijk is de Amerikaanse president Barack Obama nog steeds naïef.

Obama bezoekt Shrine of the Book en het Israël Museum

De Amerikaanse president Barack Obama bracht het bezoek aan de beroemde Shrine of the Book, waar hij de Dode Zee-rollen bekeek en erover werd geïnformeerd. Hij werd begeleid door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die enkele gedeelten uit de boekrol van Jesaja voorlas aan de Amerikaanse president. Zoals de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Michael Oren, vorige week uitlegde, geeft Obama's bezoek aan de Shrine of the Book een duidelijke boodschap van Amerikaanse steun voor de eeuwenoude band van het Joodse volk met dit land. "De oude Dode Zee-rollen werden meer dan 2.000 jaar geleden in het Hebreeuws geschreven door Joden in hun thuisland, het Land Israël,"zei Michael Oren op de Israëlische nieuwszender Channel 2 News. "Obama's bezoek aan dit museum stuurt een boodschap naar de wereld over hoe diep de wortels van de Joodse Staat in deze regio zijn." (7) Geen enkele natie of christen kan de Joodse band met het land ontkennen! 


Barack Obama bekijkt de boekrol van Jesaja 
Obama bezoekt het Israël Museum
Nadat president Obama de Amerikaanse erkenning van Israëls verleden bevestigde, liep hij verder naar het aangrenzende Israël Museum om geïnformeerd te worden over de toekomst van de Joodse Staat. In een speciale tentoonstelling voor hun hoog bezoek toonden Israëlische uitvinders, kunstenaars en onderzoekers grensverleggende technologische vorderingen, waaronder een exo-skelet (loophulp voor invaliden), robot-obers en een 'mind-control'- helm, die het mogelijk maakt een computer te bedienen, gebruik makend van niets anders dan hersengolven. Obama noemde de Israëlische innovaties 'inspirerend.' (7) 

Zwarte Miss Israël uitgenodigd voor dineren met Obama

Geloof het of niet. Yityish Aynaw die vorige maand tot de eerste zwarte Miss Israël werd gekroond, heeft deze week nog meer geluk gekregen: ze mag aanschuiven bij het speciale galadiner met president Barack Obama die momenteel in Israël is. (8)


Miss Israël 2013 
Yityish Aynaw
Vanwege haar donkere huidskleur is het op z'n minst bijzonder te noemen dat ze de Missverkiezing heeft gewonnen. Aynaw kwam op haar twaalfde leeftijd als wees naar Israël. Oorspronkelijk komt ze uit Ethiopië. Voordat ze tot miss verkozen werd, heeft ze eerst drie jaar in het Israëlische leger gediend. Aynaw voelt zich zeer vereerd dat ze is uitgenodigd voor zo'n groot feest met de president van de Verenigde Staten. (8)

                                                                                                        Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                                   Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Refdag: Israël beschoten tijdens bezoek Obama. 21-03-2013
(2) Israel Today Headlines: Palestijnen verwelkomen Obama met raketten uit Gaza. 21-03-2013
(3) Refdag: Iran dreigt tijdens bezoek Obama aan Israël. 21-03-2013
(4) Israel Today Headlines: Obama: veel lof voor Israël om het volk te winnen. 21-03-2013
(5) Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël maart 2013
(6) Israel Today Headlines: Obama koel ontvangen door Palestijnen in Ramallah. 21-03-2013
(7) Israel Today Headlines: Obama bezocht Dode Zee-rollen en nieuwe technologie. 21-03-2013
(8) NOS-Headlines: Zwarte Miss Israël ontmoet Obama. 21-03-2013

Geen opmerkingen: