donderdag 14 februari 2013

Open brief aan het Vaticaan: Ken de ware aard van de islamDe wereld juichte toe, toen de vroegere president van Egypte, Hosni Mubarak het veld moest ruimen voor de nieuwe machthebbers. Het Westen heeft gehoopt dat de Arabische Revolutie tot ware democratie, vrijheid en burgerrechten in Arabische landen zou leiden. De term 'Arabische Lente' werd uitgevonden door westerse media en politici. Echter is deze term niet juist, want de zogeheten Arabische Lente leidt helemaal niet tot echte democratie, vrijheden en burgerrechten. De revolutie van Facebook-jongeren werd meteen gekaapt door de islamitische radicalen. Na de val van het regime van Mubarak bestuurde de militaire junta het land tijdelijk. Uiteindelijk werden de schijnbare vrije verkiezingen in Egypte georganiseerd. Vorig jaar kwam de Moslim Broederschap als de grote overwinnaar uit de stembus tevoorschijn. Egypte heeft een 'democratisch' president gekregen. Mursi, zelf een vooraanstaand lid van de Moslim Broederschap, werd de nieuwe president. Onlangs heeft president Mursi verregaande bevoegdheden gekregen. Geleidelijk wordt Egypte in een Sharia-staat omgetoverd. Ook wordt de klok naar de Middeleeuwen teruggedraaid. In Egypte worden christenen aangevallen door islamisten. Christelijke vrouwen en kinderen worden regelmatig ontvoerd, mishandeld en gedwongen zich te bekeren tot de islam. Ook zijn christenen vermoord. Ook kerken en kloosters zijn het doelwit van de islamisten. Van een echte religieuze verdraagzaamheid, een belangrijk voorwaarde voor echte democratie en eërbiediging van de burgerrechten, is absoluut geen sprake. Wat het meest verbazend is, zijn alarmerende berichten over de christenvervolging in Egypte genegeerd door westerse media, politici en kerkleiders die graag politiek correct willen blijven. Ze mogen géén kwaad woord spreken over de islam en blijven de leugens verkondigen dat de islam een "godsdienst van verdraagzaamheid, broederlijkheid en vrede" is. Vooral westerse christelijke leiders zijn onverschillig wat er gebeurd is in Egypte maar ook in Syrië, Irak en andere Arabische landen. Een Koptische christelijke leider heeft zich geschokt gereageerd over de onverschilligheid van westerse Christelijke leiders voor de moeilijke situatie van de Egyptische christenen, Kopten genaamd, en de dreiging van de islam. De in de Verenigde Staten woonachtige Egyptische Koptische leider, heeft een noodkreet gepubliceerd, omdat de wereldwijde kerk, met name de Rooms-Katholieke Kerk, zich niet heeft ingezet voor de benarde situatie van de acht tot tien miljoen Koptische christenen in Egypte, die in steeds gevaarlijker omstandigheden leven. (1)

Dr. Ashraf Ramelah, directeur van de Voice of the Copts, schreef de volgende open brief aan het Vaticaan om zijn zaak te bepleiten (1)

"Onze missie is om het Westen meer bewust te maken van het lot van de Egyptische christenen en hun strijd tegen islamitische overheersing. Ik ben geboren in een koptisch gezin in Caïro en het Arabisch was mijn moedertaal in mijn jeugd. Zaken die waardevol zijn bij het interpreteren en verklaren van de huidige gebeurtenissen, omdat deze betrekking hebben op de verborgen werkelijkheid van de islam en de invloed ervan op de vrije wereld. 

Natuurlijk dacht ik dat de Christelijke gemeenschap rond de wereld en vooral de kerkgenootschappen in de Verenigde Staten mijn boodschap zouden accepteren en met ons meewerken in deze zeer ernstige inspanning. Ik merkte dat het tegendeel waar is. De meeste kerken, waaronder de Koptisch Orthodoxe en de Katholieke kerk, zijn onverschillig of niet geinteresseerd om ons mogelijkheden te geven om te komen spreken over de gevaren van wate er achter de vervolging van Christenen en Joden zit, zelfs als we niet om een speciale behandeling of financiële bijdragen hebben gevraagd. 

Om het botweg te zeggen: telkens wanneer we met katholieke bisschoppen en priesters in de Verenigde Staten spraken over de Kopten, werd ons verzoek om actie meestal genegeerd. Ik was volkomen verbijsterd door het consequente van deze reactie. Ik vond dit onverklaarbaar - tot nu toe.

Mijn antwoord kreeg ik een paar dagen geleden door een gebeurtenis met de katholieke bisschop McManus van Worcester, Massachusetts, die zijn besluit om een vriend van mij, Robert Spencer, een activist, acteur en expert betreffende de islam, te laten spreken tijdens een mannenconferentie op 16 maart, annuleerde. De bisschop gaf toe aan de valse beschuldigingen van een islamitische suprematie groep die Spencer venijnig aanviel met termen zoals aartsislamofoob en haatzaaier, bewerend dat hij geen autoriteit had om over de islam te spreken. 

Het Katholieke bisdom boog voor deze brutale eisen en annuleerde de afspraak, zonder belangstelling te tonen voor het standpunt van Spencer of voor vrije meningsuiting. Zulke onderdanigheid door de zaak te sussen verzwakt de kerk. 

Ik heb altijd geloofd dat mijn gebrek aan succes om de kerk te activeren met mijn boodschap over de Koptische strijd nooit alleen aan mijn persoonlijk falen te wijten was. Het annuleren van Spencer's uitnodiging door de bisschop in reactie op druk van islamitische activisten bevestigt mijn overtuiging dat in werkelijkheid de plaatselijke kerk faalt. 

Moslims in Egypte en andere landen met een islamitische meerderheid vallen christenen en hun kerken aan, verdrukken hen met reeksen gewelddaden, verricht in de naam van Allah en de islam, alleen vanwege hun Christelijke geloof. Kerkleiders in de vrije landen behoren zich uit te spreken ter verdediging van hun broeders en zusters in Christus die vervolgd worden en verzwakt raken door sterke golven van islamitische aanvallen, onmachtig om zichzelf te helpen onder wrede regimes. Door dit uit te spreken beoefenen we het onderwijs van de woorden van onze Heer. 

We bepleiten geen heilige oorlog. Onze tegenstanders doen dat. We vragen alleen dat kerkleiders die verstrikt zitten in vrees, intimidatie en leugens als gevolg van valse propaganda en interreligieuze dialoog, toestemming krijgen om kritisch te denken de oorsprong van de verdrukkende machten over de hele wereld te onderzoeken en de redenen waarom christenen tot slachtoffer worden gemaakt, nauwkeurig te onderzoeken. Alleen de officiële leiders van kerkgenootschappen kunnen deze toestemming geven in verklaringen, die de desinformtiecampagne die de christenen en Joden in het Westen opgedrongen krijgen, weerspreken. 

Om er voor te zorgen dat elke gelovige zich bewust wordt, goed geinformeerd is  en weet voor welke dreiging we staan, moet de kerk zorgen voor openheid en belangstelling om de waarheid te leren kennen uit juiste en betrouwbare bronnen - zonder wegfilteren, verdoezelen of politieke correctheid. Elke christen moet het wereldbeeld begrijpen van de daders van deze gruwelijke misdaden tegen christenen en Joden over de hele wereld - voordat het te laat is." (1)

Aldus Ashraf Ramelah in zijn open brief aan het Vaticaan.

Hopelijk zal de brief het Vaticaan bereiken. Of de nieuwe paus die de aftredende paus Benedictus XVI zal opvolgen, aandacht zal schenken aan de benarde situatie van christenen in het Midden-Oosten, is maar de vraag. Ook is het belangrijk om de gevaren van de islam niet te onderschatten. Helaas vertellen westerse politici, media en kerkleiders niet graag de waarheid over de islam. Dat de islam een godsdienst van verdraagzaamheid, broederlijkheid en vrede is, is flauwekul. Het is waar dat niet iedere moslim een fanatiekeling is. Sommige moslims nemen het islamitisch geloof niet echt serieus, net zoals er ook christenen zijn, die niet alles geloven wat de Bijbel zegt! Toch is algemeen bekend dat in de houding van de meeste moslims tegenover de niet-moslims is het eerder geweld dan barmhartigheid, die wordt toegepast. De moslims beweren dat de islam een godsdienst is van verdraagzaamheid, broederlijkheid, gerechtigheid en vrede. Dit is een leugen. In GEEN enkel islamitisch land wordt evangelisatie toegestaan! In veel van islamitische landen wordt een moslim die zich tot het christendom bekeert, verstoten door zijn eigen familie en de islamitische gemeenschap. Het komt ook voor dat een moslim die een afvallige wordt, vermoord wordt. Als u de ware aard van de islam niet echt wilt leren kennen, vertellen vele verzen in de Koran toch heel anders! De Koranverzen vuren wel aan tot geweld tegen Joden en christenen.

In een Koranvers staat te lezen dat christenen zwaar worden gestraft:

"Zij zeggen:'God heeft en Zoon tot Zich genomen. Heilig is Hij, Hij is Zichzelf genoeg. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is. Gij hebt hier geen gezag over. Zegt gij over Allah wat gij niet weet? Zeg:'Degenen die over Allah een leugen verzinnen, zullen niet slagen.' Zij zullen in deze wereld tijdelijk genieten, daarna zal hun terugkeer tot Ons zijn, dan zullen Wij hen een strenge straf doen ondergaan, omdat zij niet geloofden." 
Soera 10:68-70

Volgens de Koran gaat een christen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, naar de hel. Lees een vers uit de Koran:

"Het past niet bij Allah Zich een Zoon te verwekken, Heilig si Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daar toe slechts:'Wees', en het 'is'. Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg. Doch (sommige) partijen verschillen hierover onderling van mening; maar wie de ongelovigen bijhun aanwezigheid op de grote Dag. Hoe helder is hun horen en hun zien zijn op die Dag wanneer zij tot Ons zullen komen. Waarlijk, de onrechtvaardigen zijn in duidelijke dwaling."
Soera 19:35-38

Mensen die graag politiek correct blijven en alles filteert wat kritisch gezegd is over de islam, proberen de westerse Koranvertalingen te matigen om iedereen wijs te maken dat de islam tolerant en vredevol is, weten echter niet dat wie de Koran matigt, gaat naar de hel:

"Doch degenen die trachten Onze woorden krachteloos te maken, zullen de bewoners van het Vuur zijn."
Soera 22:51

Als u nog steeds niet ervan overtuigd bent, zullen twee onderstaande foto's u wel wakker schudden:Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                       Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Israel Today Headlines: Open brief Koptische leider: ken aard van de islam. 14-02-2013

Geen opmerkingen: