zondag 12 augustus 2012

Israël voorbereid op een nieuw slagveld"En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt; want dit moet geschieden; maar nog is het einde niet."
Marcus 13:7 (Statenvertaling)

Israël bereidt zich voor op oorlog

Israël heeft grootschalige voorbereidingen getroffen voor een gewapend conflict op meerdere fronten. De Israëlische media speculeerden de afgelopen dagen steeds vaker over een op handen zijnde aanval op het Iraanse atoomprogramma. Als Iran aangevallen wordt, verwacht Israël dat de door Iran gesteunde beweging Hezbollah vanuit Libanon raketten op het land zal afvuren. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah claimde dit voorjaar dat zijn raketten heel Israël kunnen bereiken. Ook de groeiende onrust in de Egyptische Sinaï-woestijn en de opstand in Syrië brengen Israël in opperste staat van paraatheid. (1) IDF commandant Yisrael Ziv zei op de Israëlische radio dat een Israëlische aanval op Iran kan leiden tot een regionale oorlog. Het gaat volgens hem niet om een serie aanvallen. (2) Eerder meldde de Amerikaanse National Intelligence Estimate (NIE) dat Iran in rap tempo het kritieke punt heeft bereikt waarbij haar nucleaire programma niet langer kwetsbaar zal zijn voor een militaire aanval. Het rapport van NIE meldde verder dat Iran recentelijk 5000 "Twin Centrifuges" in haar ondergrondse nucleaire faciliteit in Fordo bij Qom heeft geplaatst. Dit zou volgens Israël het nucleaire programma van Iran immuun maken voor een militaire aanval. (2)


Iraans nucleaire programma
Een satellietfoto van ondergrondse nucleaire centrifuge
in Natanz, Iran
Hoewel de Verenigde Staten en Israël van mening verschillen over het tijdstip van een aanval op het Iraans kernprogramma, is er complete overeenstemming over de inlichtingen die vergaard zijn. Het NIE-rapport wordt beschouwd als één van de meest geheime rapporten die door Washington worden verzameld. Volgens Israëlische bronnen zijn er ook 'gewapende groepen', die hernieuwde activiteiten ondernemen in Parchen, een militaire basis gebruikt voor nucleair onderzoek en ontwikkeling. Uit recente satellietbeelden blijkt dat het gebied is veranderd in voorbereiding op een tijd dat Iran niet langer een bezoek van het IAEA (Internationaal AtoomEnergie Agentschap) kan weigeren. (2) Verder meldde de Israëlische krant Yedioth Achronoth afgelopen vrijdag dat premier Netanyahu en minister van Defensie Ehud Barak hadden  gepleit voor een aanval VÓÓR de herfst, terwijl de IDF tegen een aanval zou zijn. Volgens Netanyahu en Barak is het de moeite waard om het nucleaire programma van Iran te vertragen. De Israëlische krant Yediot Achronot meldde dat Barak in de afgelopen weken twee keer een vergadering had met Israëls belangrijkste generaals en leiders van de Israëlische inlichtingendiensten om hen te overtuigen van de noodzaak om nu Iran aan te vallen. (3) Volgens de krant waren veel generaals terughoudend om Barak's standpunt te steunen, in de eerste plaats omdt zij niet geloven dat Israël in staat is om Iran's nucleaire programma op significante wijze te vertragen. (3) Volgens de legerleiding van IDF zou het juist tot het tegenovergestelde leiden. (2) Minister Barak gaf toe dat Iran een Israëlische aanval zal beantwoorden door ook Hezbollah in te zetten. Dit zal tot slachtoffers leiden en de oorlog zal Israël elke dag ruim 300.000 dollar gaan kosten. Barak zei dat degenen in het leger die tegen de aanval zijn, bang zijn voor een onderzoek. Een Israëlische aanval zal volgens Ehud Barak niet leiden tot de vernietiging van Israël en niet tot grote kritiek van de wereld leiden. (2) Volgens de Israëlische premier Netanyahu zal Iran binnen enkele maanden over een eigen atoombom beschikken. Hij kreeg ook bijval van Donald Rumsfeld de voormalige Amerikaanse minister van Defensie, die vond dat premier Netanyahu gelijk heeft dat de westerse sancties nog maar weinig effect hebben. Volgens Rumsfeld hoeft Israël alleen maar het Iraanse nucleaire programma te vertragen. Rumsfeld roemde verder de Israëlische geheime dienst die uitstekend op de hoogte is van de situatie in Iran. (2) 


Benjamin Netanyahu krijgt bijval van Donald Rumsfeld
Het Israëlische leger begon op zondag 12 augustus met een experiment met zogeheten 'alarm-sms'jes'. Alle in Israël geregistreerde telefoonnummers krijgen een test-sms'je van het leger dat waarschuwt voor een naderende raketinslag. Het leger wil  het alarm toespitsen op specifieke lokaties via de mobiele telefoons van mensen. (1) Het Israëlische leger kondigde al aan munitie en andere voorraden over het hele land te gaan verspreiden. De meeste voorraden liggen nu opgeslagen naast de legerbases. Maar omdat de locaties van de bases grotendeels bekend zijn, verdeelt het leger uit angst voor raketaanvallen alle voorraden over nieuwe, ondergrondse locaties. (1) 


De Israëlische luchtmacht
Stanley Fischer, het hoofd van de Israëlische Centrale Bank, verklaarde vrijdag 10 augustus dat de Israëlische economie is voorbereid op een grootschalig gewapend conflict. De BTW en accijnzen zijn verhoogd, wat volgens experts bedoeld is om financiële reserves te vormen voor een oorlogstijd. Ondanks de inspanningen schreef de Israëlische krant Yedioth Aharanot dat Israël niet is voorbereid op de gevolgen van een aanval op het Iraanse kernprogramma. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu weersprak de bevindingen van de krant direct op de televisie. Daarin wees hij op de grote bijdragen die Israël de afgelopen jaren heeft geinvesteerd in luchtafweersystemen en oefeningen voor rampscenario's. (1) 

Israël niet veel vertrouwen in de Amerikanen

Hoofdartikelen in Israëlische kranten en nieuwsuitzendingen op televisie onthullen dat de Israëliërs niet zeker zijn of ze er op kunnen vertrouwen dat de Amerikaanse president Barack Obama - of welke Amerikaanse leider dan ook - zijn woord houdt om ervoor te zorgen dat Iran geen kernbom maakt. De militaire analist Ari Shavit interviewde voor de linkse krant Ha'aretz een niet nader genoemde 'senior decision maker' die benadrukte dat Israël niet kan en niet moet vertrouwen op Amerika om Iran's trotse streven naar kernwapens te stoppen. (3) "In theorie zouden de Amerikanen makkelijk de kloof tussen internationale eisen en Iran het gedrag kunnen overbruggen,"zei de nietgenoemde bron. "De Amerikanen hadden krachtig kunnen dreigen om het nucleaire programma van Iran te vernietigen, als het volgend voorjaar nog steeds operationeel zou zijn." Helaas, zoals de bron uitlegde, kan Obama niets toezeggen voor de toekomst, omdat hij niet eens weet of hij tegen die tijd nog president is. "En als Mitt Romney wordt gekozen, wel, de geschiedenis heeft ons geleerd dat een president zo'n drastische actie niet zal ondernemen tijdens zijn eerste jaar in functie." "Om die redenen,"leek de bron te klagen,"mag je geen serieuze verwachtingen baseren op de Amerikaanse veiligheidsgaranties." (3) Tal van media-analisten en Knesset-leden maakten later bekend dat Shavit's bron niemand anders was dan minister van Defensie Ehud Barak. Enquêtes, uitgevoerd door alle grote Israëlische kranten, lieten zien dat het volk Israël verdeeld blijft over de cruciale vraag: Iran alleen aanvallen, wachten op Amerikaanse steun of gewoon de Verenigde Staten het werk alleen laten afhandelen. De meeste Israëliërs zijn er echter van overtuigd dat een nucleair bewapend Iran één van de ernstigste bedreigingen vormt voor het voortbestaan van Israël als natie-staat. (3) 

De Sinaï erg onrustig

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een groep gewapende mannen de VN-vredestroepen in de Egyptische Sinaï vlakbij de Israëlische grens aangevallen. Dat heeft een veiligheidsbron gemeld. De mannen openden het vuur op de VN -troepen, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Egypte heeft eerder deze week extra troepen naar de Sinaï gestuurd nadat de moslimradicalen op zondag 5 augustus zeker 16 Egyptische grensbewakers hadden gedood. Het Egyptische staatspersbureau MENA meldde dat het leger zes 'terroristen' heeft opgepakt tijdens een operatie in het noorden van de Sinaï. (4) Normaal gesproken is de aanwezigheid van het Egyptische leger in de Sinaï beperkt, als gevolg van het Camp David akkoord tussen Egypte en Israël uit 1979. Israël heeft toestemming gegeven voor de militaire opratie van Egypte op het schiereiland. De Egyptische staatstelevisie meldde afgelopen vrijdagmiddag dat de grensovergang Rafah met de Gazastrook tijdelijk is heropend, maar alleen om Palestijnen uit Egypte terug te laten keren naar de Palestijnse kuststrook. (4) 

De Egyptische president Morsi heeft op zondag 12 augustus de legerleider en minister van Defensie Tantawi ontslagen. ook het hoofd van de legerstaf Anan is uit zijn functie gezet. Verder heeft Morsi de rechter Mekki als vicepresident angesteld. In verband met de onrust in de Sinaï had Morsi afgelopen woensdag  ook de nationale veiligheidschef en de gouverneur van de noordelijke Sinaï-regio ontslagen. (5) Volgens de analisten had het besluit van de Egyptische president te maken met de onrust in de Sinaï die nog steeds voortduurt. De onrust zou 'het geknoei van het Egyptische leger' zijn. Israël zou Egypte gewaarschuwd hebben dat er iets stond te gebeuren, maar deze waarschuwing zou genegeerd worden door het leger die verder niets ondernam. De Egyptische president Morsi gaf een toelichting op het gedwongen vertrek van Tantawi en de stafchef Anan. Morsi benadrukte dat het besluit 'in het belang van Egypte' is. Hij beweerde dat het ontslag van de topgeneraals niet moet worden gezien als een persoonlijke afrekening. (6) Eigenlijk heeft het ontslag van de machtige legerleider Tantawi veel te maken met de machtsstrijd tussen het leger en de Moslim Broederschap, die nog steeds woedt. De NRC-redacteur Carolien Roelants denkt dat er een machtsstrijd gaande is. "Het was wel verwacht dat het een moeizaam samenleven zou worden tussen het leger en president Morsi,"schreef ze. "Maar door Tantawi te ontslaan heeft Morsi het leger echt de handschoen toegeworpen en gezegd: kom maar op. Tantawi is immers niet zomaar iemand. Hij is de voorzitter van de Militaire Raad en minister van Defensie, die duidelijk door het leger op die plek is neergezet om de regering van Morsi in de gaten te houden." (7) Of het leger bereid is de macht af te staan ten gunste van president Morsi, is zeer de grote vraag. De Egyptische president Morsi heeft duidelijk willen laten zien dat hij als president de baas in Egypte is. Sinds de aanslag van zondag 5 augustus op een grenspost, waarbij 16 Egyptische grensbewakers waren omgekomen, is het incident in de Sinaï een uitstekende gelegenheid voor Morsi om de strijd met de militaire leiding aan te gaan. NRC-redacteur Carolien Roelants deelt de mening en schrijft ook:"Ik denk dat Morsi en de Moslim Broederschap dit al langer van plan waren, maar dat hij zocht naar een goed moment. En dat zijn de gebeurtenissen in Sinaï wel een goede aanleiding." (7) Of het leger zich zomaar naar de kazernes laat sturen, is ook een zeer grote vraag. Ondertussen woedt de machtsstrijd tussen Morsi en de legertop voort hetgeen het Israël grote zorgen zal baren. Ook heeft Morsi een wijziging van de grondwet terug, die de president minder macht gaf over het leger. (6) Niet alleen de Sinaï is erg onrustig. Ook in Syrië woedt de burgeroorlog tussen de gewapende oppositie en het regime van Bashar al-Assad. De positie van Bashar al-Assad is de laatste tijd wankel geworden, nadat een aantal generaals en de Syrische premier naar de oppositie waren overgelopen.

De Israëlische aanval op het Iraans nucleaire programma onvermijdelijk

De Israëlische aanval op het Iraans nucleaire programma zal onvermijdelijk zijn. Echter deel ik de mening van de Israëlische minister Ehud Barak niet dat de aanval niet tot forse internationale kritiek zou leiden. De vijanden van Israël die zich in de westerse regeringen hebben verschanst, zoeken een gelegenheid om Israël te demoniseren. De EU-vertegenwoordiger Catherine Ashton is zeer berucht om anti-Israëlische uitlatingen. Ook zal ze Israël zeer zeker openlijk veroordelen, als het haar goed uitkomt! Maar de Israëlische aanval laat ons het falen van het Westen wel zien. Het Westen faalt volkomen in haar diplomatieke middelen om Iran af te zien van het ontwikkelen van kernwapens. Ook begaat het Westen dezelfde fout als die van de vroegere Britse premier Chamberlain die naar München had gereisd om Hitler er toe te brengen af te zien van het voeren van oorlog. Toen het vredesverdrag ondergetekend werd, keerde Chamberlain triomfantelijk terug naar Londen met de misleidende boodschap: No more war! (Nooit meer oorlog!) Helaas beging Chamberlain een gruwelijk vergissing, toen Adolf Hitler een jaar later Polen aanviel en de Tweede Wereldoorlog was begonnen. De westerse politici hebben de historische lessen blijkbaar niet geleerd! Diplomatie kan Iran niet ervan weerhouden een atoombom te maken. De Israëlische premier Netanyahu is ervan overtuigd dat de Amerikaanse president Barack Obama veel te laat zal zijn met een aanval. Echter heeft de Israëlische regering niet veel vertrouwen in Barack Obama, zoals het al duidelijk is gebleken. Volgens de analisten zal de Israëlische aanval Obama in grote verlegendheid brengen en de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney in de kaart spelen.  Dat is NIET onze probleem, maar het probleem van westerse politici die voor de zoveelste keer zichzelf hebben bewezen dwazen te zijn.

Drie hoofdrolspelers van het politieke toneel: Netanyahu
(links), Barack Obama (midden) en Ahmadinejad (rechts)
Bid dat Iran een halt moet worden toegeroepen om een vreselijk wapen te maken, anders staat ons een nieuwe wereldbrand te wachten! Een duidelijk boodschap aan u en aan het adres van de Nederlandse regering en alle westerse regeringen: IRAN IS ERVAN OVERTUIGD GERAAKT DAT AMERIKAANSE DREIGEMENTEN GEEN TANDEN HEBBEN EN DUS HEEFT ISRAËL NIET ECHT IETS AAN WOORDEN VAN BEMOEDIGING EN VEILIGHEIDSGARANTIES VAN WASHINGTON!!! Een nucleaire Iran is een groeiende bedreiging voor de Joodse staat Israël en de hele wereld, zoals de Israëlische minister van Defensie Ehud Barak zegt:"De Iraanse nucleaire dreiging is groter dan de dreiging waarmee Israël werd geconfronteerd voor de Zesdaagse Oorlog." Hou er rekening mee en bid dat de westerse regeringen geen dezelfde denkfout als die van de Britse idioot Chamberlain zullen maken!! Echte christenen die om Israël geven, horen te bidden voor Israël en ook het Joodse volk te bemoedigen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                            Paul Parker

                                                             Het artikel is bijgewerkt

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermeningvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden. 

Bronnen en referenties:

(1) De Telegraaf: Israël bereidt zich voor op oorlog. 12-08-2012
(2) Nieuws-uitgelicht.infonu: Laatste nieuws Israël-Iran: een militaire aanval Israël/VS?
(3) Israel Today: Israëli's onzeker over hulp van VS tegen Iran. 12-08-2012
(4) De Volkskrant: Vredestroepen aangevallen in Egyptische Sinaï. 12-08-2012
(5) NOS nieuws: Morsi ontslaat legertop Egypte. 12-08-2012
(6) NOS-TT: Generaals weg in landsbelang. 12-08-2012
(7) De Volkskrant 12-08-2012

Geen opmerkingen: