maandag 27 februari 2012

Het lot van Syrië aan een zijden draad. Deel 1Vertegenwoordigen 'de Vrienden van Syrië' wel het Syrische volk?


Afgelopen vrijdag 24 april kwamen 60 westerse en Arabische landen en organisaties, die zich de Vrienden van Syrië noemen, bijeen in Tunis de hoofdstad van Tunesië. In de internationale conferentie bogen ministers van Buitenlandse Zaken, diplomaten en afgevaardigden van organisaties zich over de kwestie Syrië. De reden van de vergadering was dat ze deze kwestie via de VN-Veiligheidsraad niet konden regelen, want daar lagen Rusland en China enorm dwars. Het door het Russisch-Chinese veto geblokkeerde resolutie ligt nog vers in het geheugen. China en Rusland waren niet in de conferentie aanwezig, omdat het Syrische regime volgens hen niet aan de onderhandelingstafel uitgenodigd was. Beide grootmachten zijn van mening dat er alleen door dialoog met Damascus een eind kan komen aan het geweld in de Syrische steden. (1) Het begin van de conferentie werd door honderden aanhangers van Bashar al-Assad verstoord. Ze waren met bussen naar Tunesië gereisd om tegen de Syrië-conferentie te betogen. De politie voorkwam dat ze dicht bij het hotel kwamen waar de top plaatsvond. (1) De deelnemers van de conferentie bespraken niet alleen een ultimatum aan het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, maar ook de toekomst van Syrië. Met het ultimatum wilden het Westen en de Arabische landen de druk op president Assad verhogen om het geweld te beëindigen en om hulpverleners toe te laten in Syrië. 


Als u onderstaande videoclip van de NOS-journaal wilt zien, moet u echter niet alles geloven wat het journaal over Syrië zegt. U moet goed beseffen dat de sluipschutters die iedereen op straat doden, in werkelijkheid rebellen zijn. Dat hebben verschillende getuigen die niet door de reguliere media vermeld zijn, verklaard. De media verzwijgen echter alle echte feiten voor ons.
Er werd in de slotverklaring van de conferentie besloten om harde sancties tegen Syrië in te stellen. De sancties worden nu uitgebreid. Zo worden alle tegoeden van de Syrische Centrale Bank in Europa bevroren. Die maatregel treedt op maandag 27 februari in werking. Onlangs heeft de Verenigde Naties de voormalige VN-secretarisgeneraal Kofi Annan aangesteld als speciaal gezant voor Syrië. (1) Kofi Annan zou aan een vreedzame oplossing voor de kwestie Syrië werken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, riep de Syrische militairen tot ongehoorzaamheid op. "Zij moeten het bevel van hun meerderen om geweld tegen tegenstanders van het regime te gebruiken niet opvolgen,"aldus Clinton die in Tunis zat. Volgens Clinton zal de weigering om "deze slachtpartij" voort te zetten de weigeraars tot helden maken, niet alleen voor Syriërs, maar ook voor gewetensvolle mensen elders. "Zij kunnen ertoe bijdragen dat de wapens zwijgen,"zei Hillary Clinton. (2) Vreemd dat mevrouw Clinton helemaal géén woord heeft gerept over het geweld van de gewapende oppositie. Waarom heeft Clinton de tegenstanders ook niet opgeroepen om wapens neer te leggen? Haar oproep aan de Syrische militairen is nogal eenzijdig. Ondertussen gaan de rebellen door met het geweld tegen militairen én burgers. Ook werd er in de conferentie nauwelijks gesproken over het feit dat zowel onschuldige burgers als militairen vermoord worden door de rebellen! Ook werd er tijdens de conferentie besloten dat er geen militaire interventie in Syrië zou komen, zoals Qatar gewild heeft. Saoedi-Arabië riep tot bewapening en financiering van rebellengroepen in Syrië op. Syrië verwierp de slotverklaring van de conferentie en noemde de zogenaamde Vrienden van Syrië 'Vijanden van Syrië'. Damascus betreurde de oproep van Saoedi-Arabië tot financiëring van gewapende rebellengroepen in het land. Volgens het Syrische regime leidt een dergelijke steun slechts tot een versterking van het internationale terrorisme. De Syrische media schreven op zaterdag 25 februari dat Saoedi-Arabië met het opperen van het idee een deelgenoot in het Syrische bloedvergieten is geworden. (3) De oproep tot bewapening van de rebellen kreeg overigens geen steun bij aantal landen. Eerder had Amerika overgewogen de Syrische rebellen te bewapenen. "Ik ben voorstander dat de oppositie wapens krijgt,"zei de Amerikaanse senator John McCain tijdens een bezoek aan de Afghaanse hoofdstad Kaboel. (3) Hij beschuldigde Rusland en Iran ervan de Syrische president Bashar al-Assad te bewapenen. "Mensen die opgeofferd worden, verdienen het recht zichzelf te verdedigen,"verklaarde senator McCain. (3) Over welke mensen bedoelt hij nou? Mogen de rebellen het recht hebben onschuldige burgers te vermoorden? Een aantal onafhankelijke ooggetuigen verklaart dat de rebellen heel veel onschuldige mensen die zich op straat waagden te lopen, vermoord hebben. Het heeft hoe dan ook niks te maken met de vrijheidsstrijd. Bovendien zijn de rebellen salafisten die naar de gewelddadige omverwerping van het regime van Bashar al-Assad streven. Ook zijn al-Qaeda strijders in Syrië zeer actief. 


Ook Nederland die heeft deelgenomen aan de Syrië-conferentie en zich een "een vriend van Syrië" noemt, wil de druk op het Syrische regime verder opvoeren. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, had afgelopen vrijdag in Tunis bekendgemaakt dat Nederland voortaan de SNR (Syrische Nationale Raad) beschouwt als "legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk". "Hiermee geven we de Syrische Nationale Raad een steuntje in de rug,"zei Rosenthal. Weet de heer Rosenthal waarover hij praat!? De vraag is of de SNR het Syrische volk echt heeft vertegenwoordigd. Staat het Syrische volk ook achter de SNR, het overkoepelende orgaan van verschillende oppositiegroepen? Er zijn vraagtekens gezet wat de rol is van de SNR. Op 22 februari heeft de Amerikaanse generaal Martin Dempsey, bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten, in een interview met CNN gezegd dat hij het erg voorbarig vindt om nu al te spreken over het bewapenen van de Syrische oppositie, zoals Saoedi-Arabië en de oorlogszuchtige senator John McCain voorstelden. (3) Hij voegde eraan toe dat hij iedereen uitdaagt om hem een duidelijk beeld te schetsen van WIE NU EIGENLIJK DE SYRISCHE OPPOSITIE IS. 


Generaal Martin Dempsey
De waarheid is dat de Syrische oppositie VERDEELD EN NIET GOED GEORGANISEERD is. De defensiespecialist Ko Colijn deelt de mening van de Amerikaanse generaal Martin Dempsey. Hij zei:"Het risico van een burgeroorlog à la Libanon is reëel". (3) Daarnaast zou militaire steun aan de rebellen na een eventuele val van president Bashar al-Assad kunnen leiden tot chaos met verschillende gewapende milities, die om de macht strijden. Dit is ook een argument van Bashar al-Assad en de zijnen, maar daarom NIET MINDER WAAR. Ook Rusland deelt het standpunt van al-Assad! Ook deel ik dezelfde standpunt! Deskundige van de Arabische wereld, Marcia Luyten, zei op 22 februari in Buitenlandpanel op de VPRO:"DE SYRISCHE OPPOSITIE IS EEN VERGAARBAK VAN GEWAPENDE BENDES EN MILITIES ZOALS HET VRIJE SYRISCHE LEGER, dat ook weer bestaat uit verschillende groepen. Er is NIET één oppositie". Ze herinnert ons eraan dat de Taliban ontstond na de Amerikaanse steun aan de Moejaheddien in Afghanistan in hun strijd tegen de Russen. Het besluit van de Nederlandse regering om de SNR te erkennen als 'legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk' is zeer onverstandig. Ook heeft Nederland 1 miljoen euro (wel te verstaan: onze eigen belastinggeld) uitgetrokken voor "noodhulp voor de bevolking van Syrië". "Dat is hard nodig,"zei Uri Rosenthal. Of het geld bij het Syrische volk goed zou terechtkomen, is maar een zeer grote vraag. Uiteindelijk zal onze eigen belastinggeld wel in de handen van de rebellen terechtkomen zodat men wapens gaat kopen om nog meer bloed te vergieten. Heeft de heer Rosenthal de leuze van de Syrische salafisten wel gehoord:"Alawieten naar het graf. Christenen naar Beiroet"!? Ook heeft de Nederlandse regering hulp gegeven aan Syrische bloggers die alleen maar anti-Assad propaganda willen opvoeren en de Jihad verheerlijken. Ook vind ik het erg onverstandig van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om generaal Martin Dempsey voor een 'dienaar van Iran' uit te maken. Netanyahu moet goed beseffen dat de val van Assad niet alleen tot chaos in Syrië, maar ook tot instabiliteit in de hele regio kan leiden! Ook zal de val van Bashar al-Assad kunnen leiden tot grote catastrofale gevolgen voor Israël.


Of de westerse en Arabische landen en diverse organisaties echte vrienden zijn van het Syrische volk, valt te betwijfelen. Alleen God kent de echte plannen en drijfveren van de zogenaamde vrienden van Syrië. Een aantal westerse plannen is Rusland en China ook niet onbekend. Rusland heeft de zogenaamde Vrienden van Syrië de grootste vijanden van Syrië genoemd. Syrië verwoordt het zelf ook perfect. Iemand schreef terecht:"De mensen die zich opwerpen als vrienden, zijn de feitelijke historische onderdrukkers en verschuilen zich achter hun marionetten in de Arabische wereld".  Wat zegt de Bijbel over een soort vrienden?


"Eet niet het brood van wie boos van oog is, begeer zijn lekkernijen niet; want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij; "eet en drink!"zegt hij tot u, maar zijn hart is NIET met u.."
Spreuken 23:6-7


De zogenaamde Vrienden van Syrië vertegenwoordigen helemaal niet het Syrische volk en spreken ook NIET namens het Syrische volk! Ook heeft het Syrische volk hen niet erom gevraagd. De Verenigde Staten en aantal westerse landen bekommeren zich helemaal niet om het welzijn van het Syrische volk. Volgens het Chinese persagentschap Xinhua misbruikt het Westen humanitaire redenen. (3) "De Verenigde Staten en Europa verbergen een dolk achter hun glimlach,"klinken de ernstige woorden in het commentaar van het Chinese persagentschap Xinhua. "De Verenigde Staten en Europa koesteren ambities van opperheerschappij Syrië en de Arabische wereld komt daar langzaam aan achter." (3) De Syrische staatskrant As Saoera noemde de conferentie in Tunis een ontmoeting van de samenzweerders die hun pogingen ondernemen om Syrië te destabiliseren. Inderdaad willen de zogenaamde Vrienden van Syrië het land destabiliseren. Hun echte bedoeling is het terugdringen van de Iraanse invloed. Op deze manier wil het Westen een bondgenoot van Iran kapot maken. Het echte motief van het Westen is  dat het Syrische volk opgeofferd moet worden aan de westerse ambities. De Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten zijn helemaal niet geinteresseerd in echte democratie en mensenrechten voor het Syrische volk. Toen in Jemen verkiezingen werden gehouden, zei Hillary Clinton dat het een grote stap is in de richting van de 'ware democratie'. Zo hypocriet was ze wel! Het blijkt dat er maar één presidentskandidaat is geweest. Andere mededingers naar het presidentschap zijn er niet. De enige kandidaat is niemand anders dan de vice-president Hani, die al 18 jaar samen met ex-president Saleh meeregeert. Zo blijft Saleh achter de schermen zijn touwtjes houden. De verkiezingen in Jemen zijn niet anders dan schijnverkiezingen. Ook nemen de schijnverkiezingen de onrust in Jemen niet weg. Bij een aanslag op een presidentieel paleis in Jemen waren meer dan twintig doden gevallen. Voor het paleis blies een zelf-moordenaar zichzelf op in een auto vol explosieven. De slachtoffers waren paleiswachten. De aanslag vond plaats in het zuiden van Jemen, in de stad Hadramoet. Die ligt ver van de hoofdstad Sanaa, waar de nieuwe president de eed in het parlement aflegde. Hoewel de aanslag niet opgeëist was, staat het land nu aan de rand van de afgrond. In het zuiden van Jemen is al-Qaeda niet alleen actief, maar ook de linkse separatisten ijveren voor de afscheiding van zuid-Jemen. De verontrustbarende ontwikkelingen interesseren de Verenigde Staten helemaal niet! 


De conferentie in Tunis is een schertsvertoning en een nest vol schijnheiligheid en huichelachtigheid en de zogenaamde Vrienden van Syrië zijn niets anders dan alleen maar vijanden van Syrië. Israël moet beter oppassen, want dezelfde "Vrienden van Syrië" zijn ook vijanden van Israël en zullen ooit op 'n dag de Joodse staat met de voet vertrappen!! De Vrienden van Syrië zullen op 'n dag zich "Vrienden van Palestina" noemen!! In mijn artikel "De Arabische Storm raast voort" had ik u verteld dat de westerse inlichtingendiensten in Syrië actief zijn en de rebellen hebben getraind in hun strijd tegen het regime van Bashar al-Assad. Er kleeft bloed aan de handen van het Westen dat de rebellen onschuldige burgers hebben vermoord. Misschien wilt u de waarheid niet graag horen dat westerse landen zichzelf medeplichtig hebben gemaakt aan de moord op Syrische burgers en militairen. In Syrië waren Franse 'instructeurs' opgepakt. (3) De zogenaamde 'instructeurs', allen leden van de westerse geheime diensten, hadden de rebellen een opleiding gegeven. Ook waren de westerse geheime diensten en commando's betrokken geweest bij de omverwerping van het Libische regime van Muammar Khadaffi. De westerse media hadden u en iedereen wijsgemaakt dat de Libische opstandelingen voor democratie en mensenrechten streden. Wat blijkt nu? Na de val van Muammar Khadaffi heeft het Libische volk helemaal géén echte vrijheid en rechten gekregen. Helemaal niets! Amnesty International bericht dat de mensenrechten tegenwoordig zijn geschonden door....de Libische 'vrijheidsstrijders'!! Het bewijs ziet u in de onderstaande videoclip.
Nu verkondigen de westerse media dezelfde leugens dat de Syrische rebellen voor vrijheid, democratie en mensenrechten strijden. Wees ervan overtuigd dat als Bashar al-Assad valt, zal de situatie in Syrië alleen maar steeds erger worden. De mensenrechten zullen op grote schaal door de rebellen geschonden worden!! Reken maar! Bent u de geschiedenisles soms vergeten dat de Franse revolutionairen die om vrijheid, gelijkheid en broederschap hadden geroepen, dezelfde dag de Franse koning vermoordden en de Franse bevolking terroriseerden. Ze stuurden duizenden onschuldige burgers naar de guillotine. 


Een betoger schreeuwt om vrijheid voor Syrië
 Dat de betogers om vrijheid voor het Syrische volk hebben geroepen, gedragen zij in feite precies hetzelfde als de Franse revolutionairen. Laat mij niet lachen als u ook dezelfde leuze roept. Wat de term vrijheid betreft, wist George Orwell wel beter. Hij schreef:"Vrijheid is slavernij, oorlog is vrede, domheid is kracht."


De leugens van de media ontkrachtigd


Er zijn paar dingen die u echt moet weten. In Antwerpen verklaarde karmelites Agnès-Mariam de la Croix (beter bekend als moeder Agnès) van de religieuze gemeenschap van Deir Mar Yacub op 24 februari dat diverse gewone mensen in Homs werden vermoord door terroristen: een postbode, elektricien, kruidenier, begrafenisondernemer, enzovoorts. (3) Dat hebben de westerse reguliere media u helemaal niet verteld. De enige verhalen hoor u alleen maar van de media dat "vrouwen en kinderen afgeslacht zijn door soldaten van Bashar al-Assad". De berichtgevingen zijn nogal eenzijdig. U hoort nooit van de reguliere media dat de sluipschutters die gewone mensen op straat doodschieten, in werkelijkheid rebellen zijn. Ze vermoorden iedereen die zich op straat waagt. Volgens moeder Agnès willen de terroristen de mensen tegen elkaar opzetten en de burgeroorlog uitbreiden. Ook verklaarde ze die meer dan vijf uur werd ondervraagd door twee onderzoeksrechters in Parijs, dat de rebellen op 11 januari 2012 hun aanval hebben uitgevoerd op buitenlandse journalisten en Syrische burgers in Akram. (3) Nu Nederland en een aantal westerse landen hun steun hebben gegeven aan de Syrische oppositie die niet anders is dan een samenraapsel van gewetenloze terroristen en bendes, wordt het land in chaos en ellende gedompeld. U moet begrijpen dat de rebellen alles zullen doen om Syrië geheel te ontwrichten. Als u een ander verhaal wilt horen, dan moet u ook weten wat de Syrische jongeren van Homs de handen uit de mouwen staken voor hun gemeenschap. In de wijken van de Syrische stad Homs keerde de rust terug als het Syrische leger de rebellen verdreef en de orde had hersteld. De jongeren waren massaal aan de slag gegaan om de straten in hun buurt weer schoon te maken. (3) Bekijk de onderstaande foto's hieronder wat de reguliere media hen angstvallig voor ons verborgen houden:Deze foto's zijn nooit in de kranten gepubliceerd. De Nederlandse Jezuïetenpater Frans van der Lught vertelde dat toen de rebellen in Homs de baas waren, stonden zij NIET toe dat de vuilniszakken opgehaald worden. Het openbare leven in Homs lag stil en de openbare scholen waren eveneens dicht. (4) U ziet dat de Nederlandse pater de waarheid spreekt. De foto's bewijzen voldoende. Moeder Agnès organiseerde de persreizen om een objectief beeld te geven wat er in werkelijkheid gaande is in Syrië. Ze weet uit ondervinding van de Libanese burgeroorlog hoe belangrijk het is dat de media voer de juiste informatie moeten beschikken. Tot nu toe hebben de westerse media eenzijdige informatie verstrekt. Ook hebben de media heel doelbewust gehandeld door misleidende en onjuiste berichten te geven. Daarom is het zo belangrijk dat de leugens van de media geheel ontkrachtigd moeten worden. 


De rebellen in de wijk Khaldiyeh in de belegerde
Syrische stad Homs
Syrische meisjes spelen op een uitgebrand politie-
voertuig in de wijk Bayada in Homs
De westerse media die zich graag onafhankelijke pers noemen, brengen vaak eenzijdige en leugenachtige nieuws dat volledig afkomstig is van de rebellen waarvan de regie niet alleen in handen is van de westerse regeringen, maar ook van de verborgen machtselite die achter de schermen werkt. De machtselite is vertegenwoordigd in multinationals, banken, defensie, enzovoorts. Iemand schreef:"In alle Nederlandse kranten staat hetzelfde. Het eenzijdige nieuws wordt ons van vele kanten opgelegd en telkens herhaald. We worden volop geïndoctrineerd." (3) Dat klopt. Daarom is het beter voor ons dat we de reguliere media niet alles moeten geloven. Het is begrijpelijk dat de wereld verontwaardigd is over de wreedheden in Syrië. Er zijn inderdaad veel doden gevallen. Het Syrische regime is wreed. Maar we moeten niet vergeten dat de gewapende oppositie ook buitengewoon wreed is. Volgens de Nederlandse pater Frans van der Lught zijn de tegenstanders van Bashar al-Assad erg meedogenloos en nietsontziend. Het is belangrijk dat we de waarheid moeten horen. De wereld roept hard om militair ingrijpen in Syrië. Misschien roept u ook hetzelfde om militaire interventie in Syrië. Zo ja, dan heb ik een vraag aan u dat u heel eerlijk moet beantwoorden. Waar was u gebleven, toen de bevolking in Darfur honger leed en afgeslacht werd door de islamitische strijders!? Waarom hebt u niet geroepen om militaire ingrijpen in Darfur? In Cambodja hadden de Rode Khmers meer dan 1 miljoen mensen afgeslacht. Het Westen ondernam niets tegen de Rode Khmers! In de Gazastrook en de "Palestijnse gebieden" in de Westbank worden christenen afgeslacht door Hamas en de PA. Het Westen zwijgt in alle talen.  Waarom beschermden de Amerikaanse troepen die Irak bezet hielden, de christelijke minderheid niet tegen het geweld van soennieten en sjiieten? Waarom grijpt het Westen niet in Somalië, toen de bevolking honger lijdt en de islamitische rebellen voedsel voor zichzelf houden? En nog veel meer. De houding van het Westen is erg hypocriet als het om Syrië gaat. Er is nu al zoveel ophef over Syrië gedaan dat zoveel landen zich "Vrienden van Syrië" noemen. Maar waarom géén vrienden van Somalië, Darfur en andere volken?


Een Syrische jongen vindt onderdelen van granaatraket
Op zaterdag 25 februari heeft het Jordaanse ministerie van Informatie medegedeeld dat Jordanië tot dusver meer dan tachtigduizend Syrische vluchtelingen heeft opgevangen. De Syriërs zijn het geweld tijdens de nu al elf maanden durende onrust in het land ontvlucht. Velen worden opgevangen door Jordaanse families en krijgen hulp van de regering in Amman, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) en andere organisaties. Tijdens de Amerikaanse inval in Irak en de oorlog als het gevolg ervan ving Jordanië ook veel Iraakse vluchtelingen op. Naar schatting werden op het hoogtepunt van de Irak-oorlog een miljoen Irakezen opgevangen in Jordanië. (3) 


De onderhandelingen tussen het Internationale Rode Kruis, het Syrische regime en de opposanten over mogelijke evacuaties van gewonden zijn opnieuw gestart. In de eerste ronde konden al zeven gewonden en twintig zieke vrouwen en kinderen worden weggehaald uit de zwaar bestookte wijk Baba Amr in Homs. De gesprekken waren zaterdag 25 februari opgeschort en de volgende dag weer hervat. Dat bevestigde een westerse diplomaat vanuit Damascus. Ook twee gewonde westerse journalisten bevinden zich nog steeds in Baba Amr. (3) 


In het volgende artikel zullen we over het referendum in Syrië en de mogelijke gevolgen voor de Syrische bevolking, Israël en de hele regio gaan lezen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                   Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 


Bronnen en referenties:


(1) NOS
(2) ED.nl
(3) Media Werkgroep Syrië
(4) De Pers

Geen opmerkingen: