donderdag 6 oktober 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 13De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer...


In het vorige artikel deel 12 lezen we dat Zapruder Inc zich sceptisch had afgevraagd hoe de kernwapens onder het WTC-complex daar terechtgekomen waren. Volgens Dimitri Khalezov zou dit te maken hebben gehad met de bouwvoorschriften uit die tijd die stellen dat het gebouw moet worden opgeleverd met een sloopplan. (1) Zoals ik al schreef dat Nelson Rockefeller opdracht had gegeven om de sloopmogelijkheden van de WTC-torens te bestuderen. (Zie deel 10) Gezien het feit dat een normale gecontroleerde sloop met zulke wolkenkrabbers onmogelijk is en de nucleaire sloop het enige alternatief is, werd er in geheim overleg gekozen onder de torens tunnels aan te leggen waarin uit WTC 7 kernwapens konden worden aangebracht. De sceptici zeggen dat Khalezov geen bewijs die zijn hele theorie zou bevestigen, kan leveren. Maar de sceptici vergeten één heel belangrijke ding dat vrijwel alle wereldsteden onderaardse tunnels hebben! Net zoals de grote wereldsteden heeft New York een wirwar van metro-tunnels, ondergrondse rivieren, riolen, waterleidingen en kabelleidingen. Ook is New York voorzien van een 97 km lange tunnel voor de aanvoer van drinkwater vanuit het Hillview reservoir in Yonkers naar New York City. De tunnel, ook genoemd tunnel no. 3, is in feite een enorme waterleiding. De aanleg van deze tunnel is wel de grootste investering in de geschiedenis van de stad New York. Bij de aanleg waren al 28 mensen om het leven gekomen tussen 1970 en 2009. De bouw was in 1970 begonnen en zou in 2020 afgerond worden. (2) New York kent aantal belangrijke tunnels en bruggen voor het vervoer. De belangrijke tunnels waren Hudson buizen, Holland Tunnel, Brooklyn Battery tunnel en Queens-Midtown Tunnel. (3) Er zijn ook oude en verlaten metro-tunnels en schachten die al jaren niet meer te gebruiken zijn. Als u een scepticus en een ongelovige Thomas bent die niet graag wil geloven dat New York onderaardse tunnels heeft, dan bent u nog nooit in New York geweest! Ik ben wel in New York geweest en weet dat de metropool een enorme netwerk van onderaardse gangen, tunnels, riolen en waterleidingen heeft. Het netwerk van onderaardse gangen, tunnels, riolen, waterleidingen, enzovoorts is een ware ondergrondse doolhof! Om u te laten zien dat New York inderdaad een underground heeft, is een 3D afbeelding hieronder geplaatst.


En een echte foto van een oude tunnel in de ondergrondse van New York.


Het schijnt dat dak-en thuislozen in de verlaten tunnels en schachten gewoond hebben. Ze worden mol people genoemd. In haar boek The Mole People beweerde Jennifer Toth dat de zwervers kleine geordende samenlevingen in de ondergrondse hebben gevormd en kun eigen sociale en culturele eigenschappen ontwikkelen vandaar Urban legends. (4) Inderdaad hebben de molmensen in de ondergrondse wereld gewoond. Zie foto hieronder:


Er is ook een enorme netwerk van openbaar vervoer in New York; The New York City Subway. De New York City Subway is een openbaar vervoer systeem met 468 stations en 24 lijnen. Deze subway is verspreid over de districten van New York: Manhattan, Brooklyn, Queens en de Bronx. State Island heeft een spoorlijn, de State Island Railway, maakt ook gebruik van metro's, maar is niet officieël beschouwd als onderdeel van de New York Subway. Toch is het opgenomen in alle officiële Subway maps sinds 1998. (5) Heel interessant maar zeker ook zeer belangrijk voor ons allebei is het station Cortlandt Street dat als Cortlandt Street - WTC bekend staat. Deze station was genoemd naar Cortlandt Street dat vroeger oost en west liep van Broadway naar West street in Lower Manhattan en bijnaam "Radio Row" had vanwege vele elektronica dealers op straat. Het station werd gebouwd en geopend in 1918 en was oorspronkelijk gelegen onder Cortlandt en Greenwich. In 1965 werd Cortlandt straat ten westen van Church street afgebroken om het superblok van het WTC te creëeren. Het station met ingangen in de WTC hal en (lees wel aandachtig en u zult zien dat Khalezov het gelijk heeft wat de tunnels onder het WTC-complex betreft) OMLIGGENDE TUNNELS werden gebouwd. Tijdens de aanslagen op de WTC torens waren het station en de omliggende tunnels zwaar beschadigd wat resulteerde in de tijdelijke sluiting van de lijn IRT Broadway - Seventh Avenue. De stalen balken van het station waren helemaal verfrommeld en het dak stortte geheel in. (6)


Het Cortland Street Station zwaar beschadigd
Het station moest afgebroken worden. Later zijn de tunnels en sporen in de omgeving van het station die Ground Zero doorkruisen, geheel herbouwd. (6) Dat er onder het WTC inderdaad tunnels waren aangelegd, moeten we eerst weten wat de voorgeschiedenis van de bouw van het WTC-torens ons zal vertellen. De stalen structuur van de Twin Towers was ongeloofelijk sterk dat het echt onmogelijk is door middel van branden en vliegtuigen in te storten. Ook werden brandwerende materialen in de torens geplaatst om de stalen structuur, met inbegrip van alle spanten en balken vloeren, te beschermen! Het bevestigt de meldingen van de brandweerlieden dat de branden in de torens bijna geblust werden. Maar hoe de branden toch zo lang duurden, kan het alleen verklaard worden doordat de beperkte hoeveelheden nano-thermiet aangebracht en tot ontploffing waren gebracht om indruk te wekken dat de instorting van de Twin Towers veroorzaakt werd door branden, zoals de officiële lezing van de Amerikaanse regering en de media ons doet geloven. Maar nano-thermiet is niet de oorzaak van de instorting van de WTC-torens, zoals u in de vorige artikelen had gelezen. En de mislukte bomaanslag op 1993 bewees ook dat de Twin Tower niet kon instorten dankzij de stalen structuur en fundering van deze toren! De bom was wel in de garage onder de toren geplaatst en tot ontploffing gebracht, maar kon de toren toch niet omver blazen. Daarom is het zo belangrijk om eerst de voorgeschiedenis te kennen hoe de torens gefundeerd konden worden en de onderaardse tunnels aangelegd waren. U zult wel zien waarom de geschiedenis van enorme waarde is en de lessen getrokken moeten worden. Zonder verleden is er geen toekomst. Dat is logisch. Zonder voorgeschiedenis zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen wat de werkelijke oorzaken zijn van de instorting van de Twin Towers en het WTC-7. Dat is ook de reden waarom de meeste 9/11 onderzoekers en waarheidsvinders als Steven E. Jones, David Ray Griffin en velen, de voorgeschiedenis van het WTC negeren of over het hoofd gezien hadden.

Op 21 maart 1966 werd de bouw van het WTC begonnen met het vrijmaken van het 6,5 hectare grote oppervlak. 164 gebouwen en vijf wegen moesten gesloopt worden. In totaal vormden zij dertien (!) huizenblokken. Het slopen verliep echter niet vlekkeloos. Want het bouwterrein lag vol met onbekende kabels, leidingen, oude funderingen, tunneltjes, ondergrondse riviertjes en...oude graven. Het had enorm veel tijd gekost om deze in kaart te brengen. De slopers moesten helemaal zorgvuldig te werk gaan om geen storingen op Lower Manhattan te veroorzaken. Toen het terrein vrij was van bebouwing, kon de volgende fase beginnen. Om de gebouwen van het WTC te kunnen dragen moesten de funderingen op de harde rotslaag van New York gebouwd worden. Deze rotslaag bevond zich op een diepte van 20 meter. Om de funderingen aan te kunnen leggen moest het terrein helemaal afgegraven worden. Er was echter één probleem: het grondwater. Omdat het bouwterrein aan de rivier lag, stond het grondwater hoog. (7) Waarom het grondwater zo belangrijk is, zult u in het volgende artikel weldra begrijpen! Men moest voorkomen dat de enorme bouwput onder het water zou lopen. Normaal zou men continu het water wegpompen, maar de angst bestond voor verzakking van een nabij gelegen bebouwing. De hoofdingenieur John M. Kyle vond een geniale oplossing. Hij kwam op het idee een soort 'badkuip' te maken, die het water buiten moest houden. Nu kon men op 'n eenvoudige manier de 'badkuip' leeg scheppen. Om de 'badkuip' te aanleggen groef men eerst 20 meter diepe sleuven. Tijdens het graven liet men de sleuven vollopen met water en bentoniet, een mengsel dat vloeibaar blijft. Deze mengsel heeft een grotere dichtheid dan aarde. Zo kon voorkomen worden dat de sleuf tijdens het graven zou dichtslibben. Toen de sleuven gereed waren, liet men er een geprefabriceerde stalen kooi inzakken. Deze stalen kooi werd als wapening gediend. Nu konden de sleuven met beton gevuld worden. Het beton was zwaarder dan het bentoniet, waardoor het bentoniet bovenin kon worden afgezogen. Met deze techniek werd een 'badkuip' gevormd. Nu kon het uitgraven van de bouwput beginnen. In totaal moest ongeveer 920.000 m3 aarde worden weggegraven. Om dit af te voeren zouden er ongeveer 100.000 vrachtwagenladingen nodig zijn. Het afvoeren van aarde naar een reguliere dumpplaats zou enorm veel tijd en geld kosten. Daarom werd de grond gedumpt in de rivier. (7) Hierdoor werd een nieuw stuk land naar het poldervoorbeeld gecreëerd van zeven hectare groot. Dit nieuw stuk grond heet tegenwoordig Battery Park City. (7) Daarna kon men beginnen met de bouw van de Twin Towers. Heel interessant wordt het dat een tunnel in de 'badkuip' aangelegd werd. We zien een enorme buis dat als tunnel gediend werd, op de foto. Zie de foto hieronder:

Een tunnel in de badkuip van het WTC (Oost)
De foto geeft wel een aanwijzing. Nog een ander foto van de 'badkuip' van het WTC hoe men een metrotunnel onder het WTC had aangelegd.

Tunnel in de badkuip van het WTC (west)
Twee foto's dateren uit het jaar 1969, toen ze genomen werden. Tijdens het afgraven van de bouwput en de bouw van de torens bleven de originele Hudson buizen in dienst als verhoogde tunnels. Ook een interessante aanwijzing. We zien dat er wel degelijk tunnels onder het WTC complex waren aangelegd waarin kernwapens in het diepste geheim konden worden aangevoerd. Ook waren er kelders onder het WTC. Alleen de blauwdrukken van de bouwplannen van het WTC kunnen ons meer vertellen. Of ze ooit geopenbaard zouden worden, zullen we nooit te weten komen. Wikipedia vertelt ons niet de hele waarheid, omdat deze site vasthoudt aan de officiële lezing van 9/11. Wel zijn er aantal interessante aanknopingspunten op 9/11 artikelen van Wikipedia te vinden. 

Aantal complottheoristen en websites beweren dat de Israëlische slopers achter de vernietiging van de Twin Towers zaten. Maar u zult zien dat hun suggestie niet strookt met de waarheid. De nucleaire sloop van de Twin Towers en het gebouw WTC 7 kan niet uitgevoerd worden door de Israëlische slopers. Volgens Dimitri Khalezov schijnt de techniek gepatendeerd te zijn door Controlled Demolition Inc., een Amerikaans sloopbedrijf (1). Heel interessant wordt het wat de Engelstalige Wikipedia ons vertelt dat het Amerikaanse sloopbedrijf Controlled Demolition Inc. geraadpleegd werd hoe de badkuip na de aanslagen op de Twin Towers beschermd kon worden tegen de overstromingen die van Hudson rivier kwamen. Op het artikel van Wikipedia staat te lezen dat op 22 september 2001, elf (let wel goed op het getal) dagen na de aanslagen op Twin Towers werd een plan gepresenteerd door Mark Loizeaux, de voorzitter van Controlled Demolition Inc. waarin 'de badkuip' van het WTC in het belang beschermd moest worden tegen de overstromingen van het water. (8) Vreemd. Of Controlled Demolition Inc. daadwerkelijk betrokken was in de nucleaire sloop van het WTC, zullen we nooit weten. Wel staat er alleen maar een vermelding van het plan van het sloopbedrijf. Zoals ik al zei dat Wikipedia niet alle feiten kan vertellen. Want Wikipedia vertelt vaak halve waarheden en halve leugens en is gemanipuleerd. Als een artikel op Wikipedia niet aanstaat, wordt het meestal gewijzigd of verwijderd. Het doet er niet toe welke bedrijf ingehuurd was om de techniek toe te passen op de sloop van de Twin Towers. Wel staat buiten het kijf dat de 9/11 een inside job was.

Nu we weten dat de kernwapens vanuit het WTC-gebouw 7 via de tunnels naar de kelders van de Twin Towers vervoerd en daar verborgen gelegd waren. Maar om de kernwapens tot ontploffing te brengen moet er natuurlijk eerst een schacht diep in de grond geboord worden. Het verklaart een hele hoop merkwaardige en verdachte omstandigheden waarom verschillende evacuatieoefeningen in de weken voor 11 september gehouden werden waarbij de strengbeveiligde Twin Towers volledig ontruimd moesten worden en vijf dagen voor de aanslagen alle explosievenspeurhonden uit de WTC gebouwen geweerd moesten worden. Niemand mocht eigenaardige geluiden die vanuit de kelders vandaan zouden komen, horen. Niemand mocht in de buurt van de kelders komen.  Het aanleggen van de schachten en het vervoeren van kernwapens moesten geheim gehouden worden. Om een schacht in de grond te boren en de kernwapen erin te leggen is de diepte 40 a 70 meter onder de grond. We zien een heel interessante 3D afbeelding van de schacht van Manhattan, die van boven naar beneden leidt en bij de onderaardse watertunnel eindigt, hieronder:


En ter vergelijking een ander afbeelding van de ondergrondse kernproef hoe de schacht diep in de grond aangelegd wordt om vervolgens een kernbom erin te leggen:


De samenloop van gebeurtenissen en omstandigheden rond 9/11 was uiterst merkwaardig. Hoe vreemder en hoe verdachter was de gebeurtenis rond het WTC-7 gebouw die zeven uur later na de verwoesting van de Twin Towers op 'n mysterieuze wijze ineenstortte. Er werd helemaal géén terroristische aanslag op het WTC-7 gepleegd, want deze gebouw was niet geraakt door een gekaapte vliegtuig. Toch stortte WTC-7 om 17.25 in een oogwenk geheel in. Dit 47 verdiepingen tellende en 174 meter hoge gebouw was in een vrije en loodrechte val totaal verpulverd, alsof alle structuren waren weggevallen. Het gebouw was op het WTC- terrein juist het verst van de Twin Towers verwijderd. Er was wel sprake van aantal kleine branden die in het WTC-7 woedden, niet geblust werden en in de loop van de dag tot forse branden uitgebreid waren. Maar de brand was niet de oorzaak van de instorting van het WTC-7 gebouw. Het is zo goed als zeker dat deze WTC-7 volledig weggevaagd werd door de nucleaire sloop. Op 27 februari 2007 dook op Google video een verbijsterend fragment op uit het BBC-archief. Het bestand werd na enkele uren door Google verwijderd. Maar het bestand was in de korte tijd zo veelvuldig gekopieerd dat het nog dezelfde dag verscheen op o.a. You Tube en op de Prisonplanet website. Het bestand bevat een uitgebreid BBC-verslag van het instorten van WTC-7 op 11 september 2001. (9) Aan de video-clip kunt u zien dat het gebouw WTC-7 nog geheel onbeschadigd bleef en niet ingestort was. Tijdens het verslag was het enorme gebouw nog steeds zichtbaar als deel van de toen al gewijzigde skyline, waar de Twin Towers uit het stadsbeeld voorgoed verdwenen waren. De verslaggeefster zag het gat gedeeltelijk aan voor de plek waar ook WTC-7 had moeten staan. Van belang is te vermelden dat de verslaggeefster slechts doorgeefluik is van gebeurtenissen en niet primair van eigen waarneming zal zijn uitgegaan. De instorting van WTC-7 werd in beeldtekst als volgt gemeld:"The 47 storey Salomon Brothers Building close to the World Trade Center has also collapsed." Deze benaming voor wat Salomon Brothers Building later WTC-7 is genoemd, is correct. (9) Zie drie foto's hieronder:

En zie videoclip hieronder:Op een gegeven moment viel bij de BBC de verbinding met de verslaggeefster weg. Indien de verbinding niet was verbroken, zou het betreffende gebouw nog ongeveer vijf minuten (exact van haar gezicht) zijn ingestort. Waarom het bestand nooit officieël vertoond was, gaf de BBC de reden aan dat de tapes "zoekgeraakt" waren. De bewering van BBC is later herroepen, toen het bleek dat ze weer terecht waren. (9) Wilde de BBC een blunder verdoezelen? Of wilde de programmaleiding de waarheid verbergen? Het lijkt wel erop. Want de media staan ook onder de controle van de Illuminati. (zie deel 7)

Waarom het WTC-7 gebouw vernietigd moest worden, hoewel deze niet in relatie stond met de Twin Towers, is de vraag tot op het heden nog steeds onbeantwoord. Er circuleren hardnekkige geruchten dat Larry Silverstein, een onroerend vastgoedhandelaar, investeerder en projectontwikkelaar, een verzekeringspremie had opgestreken, toen het WTC-complex verwoest werd. Hij was immers de eigenaar van WTC torens 1 en 2 en WTC vier en vijf en ongeveer 39.500 m2 kantoorruimte geweest. Nog geen twee maanden eigenaar ten tijde van de aanslagen op 11 september. Het lease-contract had betrekking op de WTC torens en enkele gebouwen. Silverstein betaalde 14 miljoen dollar uit zijn eigen zak voor het contract. De overeenkomst omvatte ook het recht van Silverstein, zijnde leaseholder, om de gebouwen te herbouwen, mochten ze verwoest worden. Nadat de deal gesloten was en de WTC-gebouwen verzekerd waren, werd de verzekeringspolis ondertekend door 24 verzekeraars voor een totaal bedrag van 4,55 miljard U.S. dollar per geval van de zaakschade. Later was dit een geschilspunt tussen Larry Silverstein en de verzekeringsmaatschappijen gebleken, omdat Silverstein de aanslagen als twee gevallen zag en de verzekeraars de beide vliegtuiginslagen als één geval bekeken hadden. Toen alle gebouwen op het WTC, met inbegrip van zeven gebouwen, op 11 september vernietigd of onherstelbaar beschadigd werden, was de schikking na een langdurige geschil met de verzekeraars over de hoogte van het schadebedrag getroffen voor de herbouw van het WTC. (10)

Larry A. Silverstein

Nu komt het bizarre van het verhaal: na de aanslagen op het WTC werd gemeld dat het "instortingsgevaar" van het WTC-7 zo reëel was geworden, besloot Silverstein samen met deskundigen het gebouw te laten neerhalen. Silverstein zou gezegd hebben in het Engels:"The smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull and we watched the building collapse." De eigenaardige uitspraak werd in het filmfragment opgenomen en op 10 september 2002 uitgezonden door PBS documentary voor de serie "America rebuilds."

 Volgens de 9/11 website Waarheid 9/11 is 'Pull it' jargon voor het met explosieven 'gecontroleerd' neerhalen van een gebouw. De complotdenkers wilden de uitspraak van Larry A. Silverstein als bewijs aanvoeren voor de gecontroleerde sloop van het WTC. Later bleek Silverstein's uitspraak echter als een oproep om de inspanningen voor de brandbestrijding van WTC-7 te stoppen en de instorting als gevolg van branden te aanschouwen. Net zoals Khalezov geloof ik niet dat Silverstein met zijn uitspraak de met explosieven gecontroleerde sloop van het WTC-7 gebouw bedoelde. Helaas hebben de antisemieten de uitspraak van Larry Silverstein misbruikt om hun argumenten kracht bij te zetten dat de zogenaamde zionisten achter de aanslagen op het WTC zaten. Ze noemen Larry A. Silverstein een zionist! Martin Luther King had al zo gewaarschuwd dat als men iemand als Larry A. Silverstein een zionist noemt, bedoelt men een Jood. Gezien het feit is de heer Larry A. Silverstein inderdaad van Joodse komaf. De beschuldigingen aan het adres van Larry Silverstein zijn uiteraard absurd en ongegrond, alleen maar omdat de vastgoedhandelaar een Jood is. Echter moeten de complotdenkers en 9/11 onderzoekers zich honderd keer bedenken wat zij Silverstein willen gaan verdenken van zijn zogenaamde betrokkenheid in de aanslagen op het WTC. De betrokkenheid van Silverstein in de aanslagen is nog nooit bewezen! Daarom moeten we heel voorzichtig zijn eer we iemand zomaar gaan beschuldigen zonder harde bewijzen in handen te hebben. Of Larry Silverstein voorkennis had van de sloop van het WTC-7, kunnen we niet zomaar zeggen. Het kan zijn dat hij onder druk was gezet om de ware toedracht van de aanslagen te verzwijgen. Wel is het zeker dat als hij zijn mond opendoet, hangt zijn eigen leven aan een zijden draad! Het vermeende aandeel van Silverstein in 9/11 voldoet echter niet aan de vraag waarom het WTC-7 gebouw ook vernietigd moest worden.

Om erachter te komen moeten we eerst gaan uitzoeken welke bedrijven kantoorruimtes in het WTC-7 gebouw hadden gebruikt, zoals een detective aanwijzingen en sporen zoekt. Het bleek dat in het WTC-7 gebouw waren afdelingen van geheime diensten en financiële diensten gevestigd. Bijvoorbeeld SEC (Securities and Exchange Commission), een machtige beurswaakhond. Nu wordt het erg interessant: In deze WTC gebouw waren er ook afdelingen van USSS en CIA. Is de USSS niet de geheime dienst die de publicatie van de Illuminati-kaarten trachtte te voorkomen door een inval te doen in het hoofdkantoor van Steve Jackson, de maker van het Illuminati-kaartspel? Zie deel 3. De voormalige Duitse minister van Defensie Andreas von Bulow en de ex-chef van de Pakistaanse Geheime Dienst, Hamid Gul, hadden verklaard dat de CIA achter de aanslagen op het WTC stond. Ook heeft een Illuminati-kaart met de titel CIA erop gewezen. Zie deel 9. Ook had Carlyle Group een afdeling in dezelfde gebouw. Carlyle Group is een Amerikaanse wereld's machtige en grootste particuliere investeringsmaatschappij. Deze bedrijf beheert meer dan $ 85 miljard en heeft circa 520 werknemers in twaalf landen. (12) Carlyle Group is veelal omstreden vanwege reorganisatorische en zeer lucratieve overnames, durfinvesteringen en belangen in de wapenindustrie en was in het verleden in opspraak gekomen vanwege betrokkenheid van het Amerikaanse bedrijfsleven bij de oorlog in Irak. (12) Bovendien heeft Carlyle Group duistere zaken en belangenverstrengeling in politiek en bedrijfsleven. Niet voor niets is de Carlyle Group zeer bekend om de "Iron Triangle" (ijzeren driehoek), een verband tussen militaire, economische en leidinggevende machten zoals in dit geval het Amerikaanse leger, de wapenleverancier en de regering die de wapens betaalt. (12) Op de loonlijst van Carlyle Group staan enkele bekende oud-politici: George W. Bush, George H.W. Bush, James Baker (voormalige minister van Buitenlandse Zaken onder George W. Bush), Britse oud-premier John Major (voorzitter van Carlyle Europe van 2002 tot 2005), afgezette Thaise premier Thaksin Shinawatra. Ook Olivier Sarkozy, de halfbroer van de Franse president Nicolas Sarkozy, staat op de loonlijst en is sinds maart 2008 als manager-directeur van Global Financial Services Division werkzaam. Beste lezer, u zult het erg interessant vinden als u nu leest dat op de ochtend van 11 september 2001, de dag dat de aanslagen op het WTC en het Pentagon gepleegd werden, vergaderden Bush senior en James Baker met de zakenman Shafiq bin Laden, de broer van Osama bin Laden, op een bijeenkomst, die door Carlyle Group was georganiseerd. (12) Ook was er een afdeling van Kissinger Associaties (TRW) in het WTC-7 gebouw. Het verbaast ons niet dat men het WTC-7 gebouw door middel van de nucleaire sloop met opzet liet opblazen, zodat alle sporen op deze manier uitgewist kunnen worden. Net zoals Khalezov eens zei dat de kernwapens vanuit het WTC-7 via de tunnels naar de kelders van de Twin Towers aangevoerd werden, is het logisch dat alle sporen die naar de daders kunnen leiden, uitgewist moesten worden. Het is zeker niet uitgesloten dat Carlyle Group ook betrokken was geweest in de aanslagen op het WTC. Het herbergen van verschillende geheime diensten en wereld's machtige bedrijven in het WTC-7 verklaart heel wat waarom deze gebouw vernietigd moest worden.

                                                                  Wordt vervolgd


God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                        
                                                                    Paul


Bronnen en referenties:

  (1) Zapruder Inc.:One 9/11 theory to rule them all
  (2) en.wikipedia.org/wiki/New York City Water Tunnel No.3 
  (3) en.wikipedia.org/wiki/Bridges and Tunnels in New York City
  (4) en.wikipedia.org/wiki/Mole People
  (5) en.wikipedia.org/wiki/The New York City Subway
  (6) en.wikipedia.org/wiki/Cortlandt Street (IRT Broadway Seventh Avenue Line)
  (7) en.wikipedia.org/wiki/Construction of the World Trade Center
  (8) en.wikipedia.org/wiki/Controlled Demolition Inc.
  (9) Waarheid 9/11, PrisonPlanet.com
(10) en.wikipedia.org/wiki/Larry A. Silverstein
(11) Waarheid 9/11
(12) nl.wikipedia.org/wiki/Carlyle Group

1 opmerking:

Anoniem zei

aan het idee van kernwapens moet ik wel wat wennen.. in wtc7 was toch het coordinatiecentrum met mooi uitzicht op de torens.. ik weet niet meer wie dat stelde, misschien robin de ruiter wel
groeten Allie