maandag 10 oktober 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 14
De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer...

Een ander eigenaardige Illuminati-kaart, getiteld Goal Population Reduction, toont ons dat de beroemde wolkenkrabber The Empire State Building weer het hoogste gebouw van New York wordt, toen de Twin Towers ingestort waren en van de aardbodem voorgoed verdwenen. Zie de Illuminati-kaart hieronder:


We lezen het opschrift op de kaart in het Engels: Destruction of up to three Huge Places... (Vernietiging van drie reusachtige gebouwen)

Precies zoals de Illuminati-kaart zegt, waren de Twin Towers en het WTC-7, alle drie reusachtige gebouwen, inderdaad vernietigd. Aan deze afbeelding zien we hoe een zwarte rook op de skyline van Manhattan doemt, achter de toppen van de gebouwen, waar de Twin Towers ooit stonden, opstijgt en het griezelige gezicht van een demon gevormd heeft. We weten dat alle Illuminati-kaarten in 1995 gemaakt waren en op de markt gebracht werden. Veel van de Illuminati-kaarten werd jaren later op 'n verbijsterende wijze een werkelijkheid, alsof het om de toekomst ging. De illuminati-kaarten zijn eigenlijk een occulte toekomstvoorspelling. De echte illuminati-plannen die uitgevoerd worden door de echte illuminati (ook vrijmetselaars en Jezuïeten), staan in relatie met het occultisme met het oog op de Nieuwe Wereld Orde als hun einddoel. Maar het gezicht van de rook, zoals het op de Illuminati-kaart afgebeeld staat, is zo eigenaardig. Op 11 september 2001 vloog een afgevuurde raket (volgens de officiële en vervalste lezing een gekaapte vliegtuig) de Zuidelijke toren in en meteen ontplofte, verscheen er onmiddelijk een bizarre gezicht van een grijnzende duivel met de horens en een grote sikkel in zijn hand in de door de ontploffing veroorzaakte flitsende rook. De gebeurtenis werd gefilmd en is meermalen op You Tube te zien. We moeten echter beseffen dat het gedeelte van deze videofilm realtime bewerkt was. Op deze film zien we een vliegtuig die op de toren afvloog. Maar in werkelijkheid is dat helemaal géén vliegtuig, wel alleen een raket. Zie de videoclip hieronder:


De bizarre gebeurtenis werd eerst live uitgezonden door CNN en later door andere nieuwszenders.


Nieuwszenders Chicago Tribune en Herald Tribune
En de foto's van de grijnzende duivel. We zien ook heel duidelijk dat hij een enorme sikkel in zijn hand heeft, net zoals Magere Heintje een zeis bij zich heeft. Het lijkt wel dat hij enorme plezier in zich heeft om dood en verderf onder de mensen die zich in de toren bevonden, te zaaien.
Sceptici zeggen dat de film nep en helemaal bewerkt was geweest. Ze hebben voor de helft gelijk: de eerste beelden van de film waren inderdaad realtime bewerkt. Zo werd de raket als een vliegtuig met de staartvin en vleugels digitaal bewerkt. Maar voor de rest is de film wel echt. Want er doken andere foto's en videofilms op die ook beelden van andere duivels laten zien. De bekendste is de foto van Mark D. Philips, een freelance-fotograaf. Mark D. Philips nam een foto vanaf het dak van zijn appartement in Brooklyn. Op de foto zien we dat er een enorme gezicht op de rook van de Twin Tower staat. De sceptici zeggen dat de foto ook een truc is. Maar op de vraag of de foto ook nep was geweest, luidde het antwoord van Associated Press: nee. De foto is naar verluidt niet geretoucheerd. De foto dat Mark D. Philips van de demon in de rook had gemaakt, blijkt echt te zijn.

Sceptici en niet-christenen zeggen dat demonen niet bestaan. Helaas voor henzelf hebben ze het mis. Misschien hoort u een dominee die aan de kansel in zijn kerk een preek houdt, zeggen dat de duivel niet bestaat. Er zijn ook christenen die beweren dat de duivel niet bestaat. Hun boute bewering is echt ongehoord en dwaas. Zo'n iemand, die wel gelooft in Jezus Christus en daarnaast het bestaan van de duivel ontkent, zouden we kunnen vergelijken met iemand, die mooi weer of bijvoorbeeld het onloochenbare feit dat vogels kunnen vliegen, normaal vindt, terwijl hij aan de andere kant het bestaan van slecht weer en de werking van de zwaartekracht niet wil accepteren. Er zijn ook enkele mensen die weigeren te geloven dat de aarde rond is! Over het niet accepteren van het bestaan van slecht weer gesproken. Toen de wetsgeleerden Jezus vroegen of Hij een teken uit de hemel zou tonen, antwoordde Jezus:

"..Als het avond geworden is, zegt gij: Goed weer, want de hemel is rood. En des morgens; vandaag onweer; want de hemel is somber rood. Gij huichelaars! Het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?"
Matthéüs 16:2-3 (Statenvertaling)

 Er zijn wetenschappers en atheïsten, die graag de spot drijven met God en de Bijbel en ons willen doen geloven dat de duivel een "middeleeuwse mythe" en een "fabelfiguur" is. Maar een Chinese wijsgeer Confucius zei:

"Je hoeft je niet druk te maken om boze geesten, maar hou er rekening mee met hun bestaan."

De duivel is helemaal géén middeleeuwse verzinsel. Beslist ook geen produkt van de menselijke verbeelding! Alle volken en culturen op aarde erkennen het bestaan van duivels. Ook Joden, boeddhisten, hindoe's en moslims erkennen het bestaan van demonen. De Bijbel, het hoogst gezaghebbende Woord van God, dat op onze gehele cultuur zo'n enorme stempel gedrukt heeft, erkent ook het bestaan van demonen en leert ons dat satan werkelijk bestaat evenals zijn enorme leger van demonen. Here Jezus noemde de duivel de mensenmoorder van den beginne.

"Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen."
Johannes 8:44

De Bijbel noemt de duivel de draak:

"En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem."
Openbaring 12:9

Ook wordt de duivel een verderver genoemd. De foto's bewijzen dat de demonen bezig waren geweest de mensen die in de Twin Towers in hun val zaten en niet konden ontsnappen, af te slachten.

"..een verderver der volken is opgebroken, uitgegaan uit zijn plaats, om uw land tot een woestenij te maken; uw steden zullen verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn."
Jeremia 4:7

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden."
I Petrus 5:8

Geleerden, humanisten en atheïsten kunnen ons geen verklaring geven waarom zoveel kwaad en ellende op aarde zijn en wat de werkelijke oorzaak van het kwaad op aarde is. De Bijbel zegt ons wel dat satan de werkelijke boosdoener en de bron van alle kwaad op aarde is. Echte satanisten geloven ook in het bestaan van satan en ook in het bestaan van God en Zijn zoon Jezus Christus. De satanisten loochenen het bestaan van God niet, maar betwisten wel Zijn opperheerschappij. Zolang God echt bestaat, dan bestaat de duivel ook, evenals het bestaan van de hemel en de hel. In het Nieuwe testament worden aantal gevallen van demonische bezetenheid vermeld. Hoewel demonische bezetenheid in het Westen niet grootschalig voorkomt, komt demonische besmetting wel veel voor! Demonen zijn realiteit. Alleen zijn ze geestelijke en onstoffelijke wezens en dus voor het menselijke oog onzichtbaar. Maar in enkele gevallen openbaren ze zichzelf wel aan mensen, die zich ingelaten hebben met het occultisme. In een heel bijzonder geval als 9/11 verschenen de demonen zelf, opdat we hun gezichten die in de zware rookwolken waren gehuld, konden zien. Toen de Twin Tower instortte, verrezen er enorme stofwolken. Uit de stofwolken doemde een demon die in rook helemaal gehuld was, op en hij liet zijn slagtanden zien en zijn wenkbrouwen fronsten. Zelfs zijn horens waren achteroverste en zijn blik was grimmig en vernietigend. Zijn hele gedaante zag er afstotelijk uit.


En zie de videoclip, zodat u hem beter kunt zien.


En nog enkele foto's en u zult ervan overtuigd zijn dat ze beslist geen nep zijn!
En een heel interessante videoclip...


Volgens een webmaster van de christelijke media was dit een droom voor de demonen. "Een daad van haat en geweld is een sensationeel rit voor een demon. Ze krijgen helemaal een kick ervan. Demonen wisten wat er ging gebeuren in New York en zij verzamelden zich op het moment van de aanslag om er in te springen, zoals een mens op de rijdende trein springt om een sensatie te hebben." (2) David Icke, occultist en complotdenker, vermeldde echter wat twee voormalige satanisten hem hadden verteld dat de gezichten op de foto's precies leken op de demonen, die ze tijdens een satanische ritueel hadden gezien. De demonen staan volgens hen bekend als zeer krachtige vuurdemonen. (3) In de oudheid werden er mensen, vooral kinderen, aan Baäl, Moloch en Astarte die in werkelijkheid demonen waren, geofferd. De aanslagen op de Twin Towers waren volgens de voormalige satanisten een grootschalige ritueel van mensenoffer, die door de Illuminati uitgevoerd werd. Ik deel ook de mening van de voormalige satanisten. Want tijdens het vuuroffer worden de demonen opgeroepen, precies zoals de Illuminati-kaart "Goal, Population Reduction" uit 1995 'voorspelde.' Ook toont de kaart volgens David Icke een symbolische verbinding van de aanslagen op het WTC met het globale plan van de Illuminati om de wereldbevolking te reduceren. (3) De Illuminati geloven wel in de Bijbelse eindtijdprofetieën, maar doen het tegenovergestelde wel op hun eigen manier. Want de Illuminati willen de Bijbelse profetieën omkeren en het verlossingsplan van God saboteren om daarna naar de macht te kunnen grijpen. Door een grote vuuroffer te plegen en de demonen op te roepen zou het derde deel van de wereldbevolking uitgeroeid worden, zoals we in het Bijbelboek Openbaring lezen dat de vier apocalyptische ruiters losgelaten worden om dood en verderf onder de mensheid te zaaien. (Openbaring 6:1-8)

Een opmerkelijke foto van een demon die in de rook van het verwoeste WTC was gehuld en een paard had bereden, precies zoals de Openbaring dit beschreef. Zie de afbeelding hieronder en let op de Engelse tekst 'riding horse.'


Riding horse (bereden paard) doet ons wel denken aan de vier apocalyptische paarden uit de Openbaring. De aanslagen op het WTC waren inderdaad vuuroffers, eigenlijk mensenoffers, geweest. Ze waren het startschot geweest, zodat de Illuminati met behulp van de demonische machten die zij opgeroepen hadden, kunnen beginnen met het decimeren van de wereldbevolking. Zeer opmerkelijk zijn de Georgia Guidestones in Georgia, Amerika. De Georgia Guidestones zijn de grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georiga. Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin "10 geboden" (absoluut géén Bijbelse geboden!) worden weergegeven in acht moderne talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige Apocalypse, die een nieuwe beschaving op aarde moeten zien op te bouwen. De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok. Het bouwwerk is rond de zes meter hoog en is gemaakt van zes granieten platen die meer dan 200 ton in totaal wegen. Een granieten plaat staat in het midden, daar omheen staan vier stenen gerangschikt. (4) De vier stenen stellen uiteraard vier windstreken van de aarde voor. (Daniël 7:2, Psalm 104:4, Openbaring 7:1) Een dekplaat rust op de vijf platen, die astronomisch zouden zijn uitgelijnd. (4) Echter stellen de vijf platen vijf werelddelen voor. Denk aan de vijf Olympische ringen die vijf continenten voorstellen! Op elke staande steen staat een bericht op elke zijde in een afzonderlijke taal. Als men tegen de klok vanaf het noorden om de constructie bundelt, is dit de volgorde waarin men de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, klassiek Chinees en Russisch. De Verenigde Naties hadden voor verschillende vertalingen gezorgd. Daarnaast is er ook een korte bericht in andere dode talen: Egyptische hiërogliefen, Babylonisch, klassiek Grieks en Sanskriet. (4)

Georgia Guidestones
De Georgia Guidestones zijn veelal omstreden en wekken weerzin bij de plaatselijke bevolking, maar ook bij christenen en anti-globalisten die in de teksten niet veel goeds zien. Een Amerikaanse activist mark Dice, auteur van het boek "The Resistance Manifesto", bracht het in verband met een geheim Luciferiaanse genootschap die uit is op een nieuwe wereldorde, waarin de wereldbevolking gedecimeerd zou worden. (4) De Illuminati-kaarten bevestigen het bestaan van een geheime Luciferiaanse genootschap en de plannen voor het reduceren van de wereldbevolking!! De Guidestones zijn de anti-bijbelse tien geboden van deze zogenaamde Nieuwe Wereld Orde. Anderen zien de hand van de Rozenkruizers. Volgens Jay Weidner is de naam R.C. Christian een eerbetoon aan de oprichter van de Rozenkruizers, Christian Rosenkreutz. (4) De Rozenkruizers zouden volgens de tegenstanders uit zijn op een reductie van de wereldbevolking en hebben volgens de complotdenkers de gebeurtenissen van de afgelopen jaren in gang gezet, van 9/11 tot met de huidige financiële crisis (schuldencrisis, bankencrisis en kredietcrisis). Een Illuminati-kaart bevestigt ook de betrokkenheid van de Rozenkruizers! Echter zijn er ook andere Illuminati-kaarten die de betrokkenheid van de vrijmetselaars, de Jezuïeten en de grote jongens van de VN, de Bilderberg Club, de CFR en de Trilaterale Commissie bevestigen! De complottheoristen denken dat de gebeurtenissen zouden uitmonden in de door velen verwachte Apocalype in december 2012. Volgens Jay Weidner zijn de Guidestones instructies voor de overlevenden. Ik persoonlijk ben ook van mening dat de Guidestones instructies voor de overlevenden van de Apocalype zijn. Maar ik denk niet dat de doelstelling in december 2012 gehaald zou worden. De Illuminati hebben aantal grote gebeurtenissen als 9/11 in scene gezet en willen de wereldbevolking decimeren; 7 miljard inwoners zouden tot 500 miljoen gereduceerd worden! Niet voor niets staat een Engelse tekst op een bericht van de Guidestones te lezen:

"Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature..."

Vertaald: Houd de mensheid onder 500 miljoen in eeuwige balans met de natuur.

Zie de foto van de hele Engelse tekst van het bericht van de Guidestones hieronder:

Full English text
of the Guidestones

De zogenaamde 'tien geboden' van de Guidestones zijn occult en ook duivels. Ze zijn ook in strijd met de echte Bijbelse tien geboden. Blijkbaar willen de Illuminati een grootste genocide aller eeuwen plegen: tweederde deel van de mensheid zou uitgeroeid worden. Maar één van de tien Bijbelse geboden luidt: Gij zult niet doodslaan! (Exodus 20:13) Ook denken de Illuminati de zeven zegels te verbreken door apocalyptische gebeurtenissen in gang te kunnen zetten. Maar zij vergissen zich echter! Blijkbaar hebben de Illuminati een belangrijke tekst uit de Heilige Schrift niet gelezen. In Openbaring 5:2-3 lezen we dat niemand in de hemel noch op de aarde een boekrol met de zeven zegels kan openen om inzage te krijgen. Niemand is waardig om de boekrol te kunnen openen! Ook de Illuminati niet!! De paus kan de boekrol ook niet openen, gezien het feit dat deze boekrol in de hemel ligt en niet op aarde is! Geen mens kan de boekrol met zeven zegels openen en lezen. Ook de engelen niet. Alleen de leeuw uit de stam Juda is wel in staat de boekrol te openen en de zeven zegels te verbreken. De leeuw van Juda, het Lam Gods, is Yeshua ha Masiach, dat is Here Jezus in Zijn hoogsteigen persoon. Hij alleen heeft het volste recht de boekrol met de zeven zegels te openen. (Openbaring 5:5-14)

Bovendien vergeten de Illuminati die denken dat ze 'alles in hun hand kunnen houden', een belangrijke les uit de Griekse mythologie. Een bekende verhaal was de doos van Pandora. De doos van Pandora bevatte vreselijke rampen en mocht daarom niet geopend worden. Uit pure nieuwsgierigheid had Prometheus de doos geopend waarna de rampen zich over de aarde verspreidden. Gelukkig wist hij de doos nog net op tijd te sluiten om de 'Hoop' achter te houden. Nu hebben de Illuminati de doos van Pandora geopend en vreselijke gebeurtenissen in scene gezet. Maar het kan alles uit de hand lopen waardoor alle gebeurtenissen niet meer in de hand gehouden kunnen worden! Vandaar de ernstige Bijbelse waarschuwing:

"Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees VERDERF OOGSTEN, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten."
Galaten 6:7-8


                                                                   Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.                                                                     Paul


Bronnen en referenties:

(1) Associated Press
(2) Urbanlegends
(3) Cuttingedge.org
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Georgia Guidestones

1 opmerking:

Anoniem zei

Moest bij het getal 11 ook denken aan de 11e van de 11e , het zo heidense carnavalsfeest, met al die uitwassen en de nar als beeld van de duivel.
Kijk ook regelmatig naae de studies van Mike Hoggard, moet af en toe even naar adem happen tussendoor, zoveel informatie!!!! God,s zegen Summer