maandag 28 maart 2011

De Opname: de meest verbreidde eindtijdvisie getoetstEen wijd verbreide eindtijdvisie is dat er een tijd van 7 jaren van ellende zal zijn aan het midden van deze eeuw. Weinigen kennen de oorsprong van deze theorie en de Grote Verdrukking (zoals het is genoemd) wordt algemeen aanvaard als een vastgesteld feit. Maar alleen het hebben van een uitleg over enkele ingewikkelde bijbel verzen, wil niet zeggen dat deze uitleg waar is.

Hoe populair ook de "7 - jaar verdrukking" visie mag zijn, het zou ook wel eens verkeerd kunnen zijn, want er is geen direct bewijs uit de Bijbel voor. Jawel, er zijn verzen, die we uitleggen als een "7 - jaar verdrukking" maar in geen enkel vers uit de Bijbel wordt dit letterlijk gezegd. Weinigen vragen zich af hoe deze gedachte ontstaan is, maar één ding is duidelijk: het heeft een zeer twijfelachtig begin... Hier komt het verhaal.

Vanaf de eerste kerkvaders tot de Reformatie was de algemeen aanvaarde gedachte over de Bijbelse profetie lineair historisch dat Openbaringen tot vervulling zouden komen door het hele Christelijke tijdperk, zonder onderbrekingen dus. Maar in de 16e eeuw werd een nieuwe visie van Bijbelse profetie gegeven door een Jezuïeten priester met als doel de broeders van de Reformatie te stoppen met het leren dat de Katholieke kerk waarschijnlijk "de Hoer van Babylon" uit Openbaring 17:3-6 was.

In het jaar 1591 vond de Jezuïet Ribera een "toekomstvisie" uit. Hij stelde vast dat het boek Openbaring pas vervuld zou worden aan het eind van het Christelijke tijdperk. Ribera leerde over een herbouwd Babylon, een herbouwde Tempel in Jeruzalem en een eindtijd antichrist... Dit klinkt u waarschijnlijk bekend in de oren? Het ziet er dus naar uit dat Ribera de vader van de profetische visie is die nu door vele grote denominaties wordt geleerd.

Maar Ribera is maar een deel van het verhaal. In 1731 was er een Spaanse familie in Chili, genaamd De Lacunza, die een zoontje hadden met de naam Manuel. Na 15 jaar besloot de jonge Manuel een katholieke priester te worden en vertrok per boot naar Spanje. 36 jaar later (toen de Jezuïeten uit Spanje waren gegooid wegens hun brute methoden) moest de nu vader Manuel de Lacunza Y Diaz naar Imola in Italië vertrekken, waar hij de rest van zijn leven woonde. In Imola vertelde De Lacunza dat hij een "bekeerde Jood" was met de naam Rabbi Juan Jushafat Ben-Ezra. 

Onder die valse naam schreef hij een 900 pagina's dik boek, getiteld "De komst van de Messias in glorie en majesteit". In dit boek poneerde hij de theorie dat de Gemeente ongeveer 45 dagen, voordat Jezus terug zou komen op aarde, bij de Here zou worden opgenomen. Gedurende die 45 dagen (de Gemeente zou dan in de hemel zijn) zou God Zijn wraak uitstorten over de slechten, die op aarde waren achter gebleven. Geloof het of niet, een Jezuïet uit Chili, die zich voordeed als een Joodse rabbijn, zette als eerste de mini-verdrukking of voor-verdrukking-opname visie op papier.

Manuel de Lacunza
De Lacunza stierf in Imola in 1801 en dat zou het eind van alles betekend hebben. Maar na zijn dood werden Lacunza's gedachten spinsels geleerd in Spanje. In 1812 werd zijn boek zelfs gepubliceerd in het Spaans. Veertien jaar later werd het vertaald in het Engels door een fanatieke volgeling genaamd Edward Irving. Lacunza's ideeën zouden ook hier aan hun eind gekomen kunnen zijn, want de meeste Engelsen zagen hem als een ketter.

Edward Irving
 Maar het werd nog erger. Ongeveer in diezelfde tijd ontmoette een evangelist uit de gelederen van Irving, genaamd Robert Norton, een meisje uit Schotland, genaamd Margaret Macdonald, die een visioen zou hebben gehad dat de Gemeente in het geheim zou worden opgenomen. Norton was zo gecharmeerd van het idee dat hij haar "visioen" door heel Engeland tijdens zijn preken doorgaf.
John Darby, de stichter van de Plymouth Broeders, werd ook geinteresseerd in deze nieuwe leer en woonde enkele bijeenkomsten bij van Irving. In zijn brieven beweerde Darby dat hij het met deze "nieuwe waarheid" eens was geworden en maakte er geen geheim van dat hij beinvloed was door de geschriften van de Lacunza uit Italië. Darby, echter, was niet tevreden met het nogal eenvoudige idee van een 45 - dagen verdrukking van Lacunza-Irving, dus ontwikkelde hij een complexere theorie. Darby dacht dat de laatste week van Daniel zijn 70 weken profetie (Daniël 9:24-27) nog niet was vervuld, en ontwikkelde een theorie, dat deze 70e week misschien wel een toekomstige 7-jaren verdrukking kon zijn aan het einde der tijden. Om dit idee met de wereldgeschiedenis overeen te laten komen, vond hij een 2000 jaar gat uit tussen 69e en 70e week van Daniël zijn "70 weken" profetie.
Het was allemaal giswerk theologie, maar nu weet u de werkelijke oorsprong van de "7-jaar verdrukking" en de "voor de verdrukking opname" theorie.
Op deze twijfelachtige basis voegden Darby en zijn vrienden enkele gedachten spinsels van de Jezuïet Ribera:
1. Er zou een Joodse Tempel worden herbouwd met de herinvoering van de dierenoffers.
2. dat de antichrist zou verschijnen en de wereld 7 jaar zou regeren.
3. dat na 3,5 jaar goede regering deze veronderstelde antichrist zich zou keren tegen de Joden, de dierenoffers zou stoppen en de slag van Armageddon zou beginnen.

Zo ging dit verder en verder, gebaseerd op duizelingwekkende, nergens op gebaseerde gissingen, afkomstig van Darby zijn "2000 jaar gat in de geschiedenis" en de "7-jaren verdrukking" theorie die tevoorschijn werd getoverd uit de 70ste week van Daniël zijn "70 weken" profetie.

John Darby
Als Darby de Verenigde Staten niet had bezocht, zou zijn 7-jaar idee waarschijnlijk gelijk verdwenen zijn, immers er waren niet veel volgelingen van hem. Maar in de Verenigde Staten ontmoette Darby C.I. Scofield. Deze was zo aangeraakt door de Ribera-Lacunza-Macdonald-Darby ideeën dat hij besloot dit op te nemen ind e kanttekeningen van zijn Bijbel, die hij aan het schrijven was. Bekende bijbelgeleerden uit die tijd, zoals A.J. Gordon, Charles R. Erdman en W.G. Moorhead probeerden hem hier van af te krijgen. Drie leden van Scofield's correctie commissie traden zelfs af vanwege zijn vastberadenheid steun aan deze visie, maar hun stemmen werden niet gehoord. De "7-jaren verdrukking" theorie bleef....
En zo is het gedachten spinsel van een Jezuïet, wat groeide als een giftige paddestoel, binnengeslopen in de nu beroemde kanttekeningen van de Scofield referentie Bijbel. Omdat de Protestantse kerk de Jezuïeten en volgelingen van Irving als ketters beschouwden, probeerden alle betrokkenen de oorsprong van de opnameleer te verhullen en, ongeloofelijk teleurstellend, claimden ze zelfs uitvinders van deze leer te zijn. Ze waren over het algemeen succesvol, want de meeste voorgangers en theologen geloven dat John Darby en C.I. Scofield de vaders waren van wat vandaag bekend staat als "Dispensational Eschatology" (vertaald; Onderbrekingsleer van de laatste tijden). In de volgende jaren werd de Sofield Bijbel de meest gelezen engelse Bijbel, die met zijn kanttekeningen er voor zorgde, dat deze "7-jaar verdrukking" theorie verspreid werd in de Amerikaanse kerken. Zelfs vandaag denken er nog mensen dat de kanttekeningen net zo waar zijn als de bijbeltekst zelf.
Dr. Ironside van het Moody Bijbel Instituut ondersteunde de Darby-Scofield theorie, maar gaf in een later stadium van zijn leven toe dat het vol met 'gaten' zat. Het Dallas Theologische Seminarium, de Biola universiteit en andere centra van "de onderbrekingsleer" ondersteunden ook Darby zijn zienswijze. Er zijn echter hele horden conservatieve theologen, die ertegen waren, maar slechts weinigen hebben de moeite genomen om deze Ribera-Lacunza-Mcdonald-Darby-Scofield theorie te weerleggen in een taal die elke gelovige kan begrijpen.
Het is bijna niet te geloven dat zulke belangrijke eindtijd visies van de Protestantse kerk begonnen zijn met een gedachten spinsel van Jezuïeten priesters, waarvan er een was die onder een valse naam optrad...en wat nog ongeloofelijker is, dat deze gedachten werden versterkt door een visioen van een 15 jarig meisje, dat pas een jaar tot geloof was gekomen en onder invloed stond van occultisme en levitatie (1). Maar de historisch gedocumenteerde oorzaken over het ontstaan van de "onderbrekingsleer en de laatste tijden" valt niet te ontkennen. Vele theologie studenten hebben geprobeerd te achterhalen waar de bijbelse gronden voor de "onderbrekingsleer" vandaan komt, maar zonder succes. Uiteindelijk accepteerden nieuwe voorgangers gewoonweg Ribera-Lacunza-Macdonald-Darby-Scofield en hebben blijmoedig hun kuddes deze valse leer onderwezen. Zelden vragen ze zich af wat de onvaste fundering is waarop ze bouwen, namelijk de twijfelachtige meningen van de Jezuïeten die dit alles in gang hebben gezet. Vele evangelische kerken hebben de 7-jaren visie hoog in hun vaandel, maar het is zo in tegenspraak met de eenvoudige stellingen uit de Bijbel zelf - in het bijzonder over de laatste bazuin - zodat men zich afvraagt hoe het mogelijk is dat zo velen deze leer aanhangen. In II Timótheüs 4:3-4 staat geschreven:

"Er zal een tijd zijn, wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar daar zij kittelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerten en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabels." Statenvertaling 1977

We zijn vlakbij het einde van alle dagen. De Joden komen nu thuis in Israël, net zoals de Here voorspelde, zoals in talloze teksten staat. Vanwege de vele profetieën die zijn vervuld gedurende de laatste 63 jaar, kunnen we nu beweren dat alle schriftplaatsen, die gebruikt zijn voor de "7-jaar verdrukking" theorie inclusief Daniël's 70ste week, vervuld zijn. Het Ribera-Lacunza-Irving-Macdonal-Darby-Scofield eindtijd scenario is gewoon niet waar. En omdat het niet waar is, kunnen we opnieuw naar Daniël zijn profetieën gaan kijken waar ze nu echt over gaan.

God is waarheid, dus hoe goed een persoon de Here dient, is niet gebaseerd op hoe goed hij is in het verdedigen van zijn eigen visie, maar op hoe gewillig hij is de waarheid te zoeken en te volgen.

Aanbevolen bijbelteksten zijn;

"Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze."
 Johannes 17:15

"Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem." I Thessalonicenzen 4:14 (let goed op wederbrengen!)

"..en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op aarde." Openbaring 5:10

Bron: Joods-messiaanse gemeente. De naam van de gemeente kan ik helaas niet achterhalen.

(1) Levitatie is de mogelijkheid om door middel van meditatie het fysieke lichaam op te heffen door het los te makenvan de zwaartekracht en het te laten zweven. Dit wordt door de meeste kerken beschouwd als demonie.

Een opmerking: Dat Manuel de Lacunza zich als een Joodse rabbi voordeed, doet het ons denken aan de profetie van Jezus. In Openbaring 3:9 zei Here Jezus heel profetisch;

"Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het NIET zijn, maar liegen."

De profetie van Here Jezus is letterlijk vervuld, toen de Jezuïeten zich als Joden voordoen en de valse en verderfelijke leer verkondigen om het Evangelie geheel te ondermijnen en de Gemeente van Jezus Christus te infiltreren en van Gods Woord en kracht te beroven en het volk Israël te vernietigen. De Orde der Jezuïeten is in werkelijkheid de 'synagoge des satans'!!

Een belangrijk informatie: De "Sociëteit van Jezus", beter bekend als de Jezuïeten, werd in 1534 in Parijs opgericht door een Spaanse edelman, genaamd Ignatius van Loyola. De orde der Jezuïeten werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus III in zijn bul. Het voornaamste doel van de Jezuïeten was het bestrijden van de Reformatie en het uitroeien van alle ketters. De jezuïeten waren en zijn verantwoordelijk voor de Bartholomeüsnacht van 1572 (beter bekend als 'de bloedbruiloft'), waar duizenden Franse protestanten, onder wie admiraal Gaspard de Coligny, de schoonvader van Willem van Oranje, gruwelijk afgeslacht werden, de Franse Revolutie, de Russische Revolutie, revoltes en twee wereldoorlogen. Ook zitten ze natuurlijk achter de Arabische onrust. De oprichter van de Illuminati, Adam Weishaupt, was ook een Jezuïet. Napoleon Bonaparte, Thomas Jefferson, Adolf Hitler, Leon Trotski, Jozef Stalin, Samuël Morse en vele anderen bevestigen allemaal dat de Jezuïeten achter de grote gebeurtenissen zitten. Geloof het of niet, de Jezuïeten zijn de echte Illuminati en de werkelijke oorzaak van de meeste gewelddadige en bloedige gebeurtenissen in de afgelopen vijf eeuwen. Nu zijn ze nog steeds actief in de wereldpoltiek. Ook zijn zij de ware machtselite! Want de vrijmetselaars, rozenkruisers, Bilderbergers, trilaterale commissie en vele andere organisaties en genootschappen zijn ondergeschikt aan de orde der Jezuïeten en dansen geheel naar hun pijpen. De Jezuïeten zijn en blijven de gevaarlijkste, machtigste en meedogenloze organisatie. John F. Kennedy wist ervan en durfde hun naam niet in de mond te nemen. De moordaanslag op hem was ook het werk van de Jezuïeten geweest. Hou er rekening mee dat de Jezuïeten de gezworen vijanden van de ware Gemeente van Jezus Christus en het volk Israël zijn!!

Om de eindtijdscenario kracht bij te zetten willen de Jezuïeten een "opname" in de nabije toekomst in scene brengen. Zie de Illuminati-kaart en lees een engelse tekst goed;


"When the Rapture comes..."
  Ik bid dat de Here God uw ogen zal openen voor de waarheid. Mocht u toch twijfelen aan het artikel, vraag mij gerust en plaats uw reactie. Maar vraag eerst aan de Here om bevestiging. Alleen de Heilige Geest zal u een bevestiging geven. God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                               Paul                                                                               

7 opmerkingen:

Catharina Saureen zei

Hallo, ik ben zo benieuwd naar waar u de informatie van Lacunza vandaan hebt. Ik kan nergens vinden dat hji zich voor een bekeerde jood uitgaf.
Met vriendelijke groet,
Angela Flokstra Sauchelli

Catharina Saureen zei

Hallo,
Ik heb uw artikel met interessegelezen. Ik ben zo nieuwsgierig waar u de informatie vandaan haalt over Lacunza die zich voor false Jood uitgaf. Ik kan het nergens terug vinden.

De burcht sion zei

Hallo Catharina (of Angela), ten eerste heb ik de informatie vandaan gehaald van een Messiaans belijdende Joods gemeente. Maar het artikel is niet meer op internet te vinden. Daarom heb ik het artikel overgenomen en op mijn blog gezet. Ten tweede is er ook interessante informatie op Engelstalige Wikipedia over Manuel Lacunza. Het artikel bevestigt precies zoals je op mijn blog leest. Meer informatie: en.wikipedia.org/wiki/Manuel Lacunza

Die Jezuïet heeft zich inderdaad als Jood uitgegeven. Op Engelstalige Wikipedia staat te lezen dat hij de Joodse naam heeft aangenomen.

Anoniem zei

http://leftbehind.punt.nl/content/2009/07/de-feiten-over-de-opname

herma zei

Anoniem
Waar haalt de persoon (achter je link) vandaan dat het in de dode zeerollen staat? Waar haalt hij het uit dat het al in de 4e eeuw werd geleerd?
Herma

Unknown zei

Hallo, dank u voor het verhelderende artikel.

De opname theorie van o.a. Tim LaHaye en degenen die u terecht noemde, is uiteindelijk afkomstig van de oude kerkvaders o.a. Irenaeus (130-202)en is absoluut strijdig met wat de Bijbel ons leert. De opnameleer is tevens strijdig met de Bijbelse opstandingsleer.

Jezus verteld zelf in o.a. Mattheus 24:27 dat zijn ( weder )komst voor iedereen duidelijk merkbaar zal zijn , dus geen geheime wegvoering. Vanaf vers 15 wordt over de ( enorme ) gevolgen van de grote verdrukking gesproken ( die nog moet komen ) en in vers 21 wordt nogmaals bevestigd dat dat op ongekende grote schaal ( nog ) gaat gebeuren.

Deze grote verdrukking is dus een verdrukking van dusdanige omvang met enorme gevolgen, die er niet geweest is van het begin af der wereld, en later ook niet zijn zal. Waarom zouden de dagen verkort worden omwille van de uitverkorenen , als de uitverkorenen toch in de hemel worden opgenomen omdat anders geen vlees ( lees: geen mens ) behouden zou blijven zoals in vers 22 te lezen is ?.

De welbekende tekst uit 1 Thess. 4:15-17 kan alleen goed begrepen worden als men acht slaat op het juiste woord dat hier gebruikt wordt 'parousia' dat dus in vers 15 gebruikt wordt. Het woord staat voor 'aanwezigheid' van de Heere. apousia betekent 'afwezigheid'. Geen enkele vertaler zou apousia vertalen met 'vertrek' vergelijk eens Filippenzen 2:12, hier staat parousia voor aanwezigheid en apousia voor afwezigheid.

In Zacharia 14:4 staat 'Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg' de Olijfberg is ook nu nog steeds op de Aarde. De voeten van de HERE God die op de Olijfberg staan, hebben te maken met de komst van de Zoon des mensen. Op de Olijfberg voorspelde Hij de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing en verdrukking die de Joden zal doen vluchten (Mattheus.24): daarná komt de verheerlijking van Jeruzalem die dus nog in de toekomst ligt.

In Handelingen 1:10-11 vertellen de engelen dat Jezus op gelijkerwijs terug zal komen als dat de Galilese mannen Hem naar de Hemel hebben zien gaan, Jezus was toen vanaf de Aarde naar de Hemel opgevaren tot dat Hij terug zal komen ten dage van de opstanding. ( in o.a. Ezechiel 37 staat op een prachtige wijze de opstanding van de 12 stammen van Israël verwoord )

Het in de 'lucht' ontmoeten dat in vers 17 van 1 Thess. 4 wordt genoemd, heeft het absoluut niet over een opname in de Hemel. Het gaat hier over 'die levend overgebleven zijn' , die de Heere ( in de lucht ) tegemoet gaan, en altijd met Hem zullen wezen, dit gaat over de komst des Heren !!!. Waar zal Hij zijn bij zijn ( weder ) komst ? de Bijbel leert ons dat 'te dien dage zullen zijn voeten op de Olijfberg staan' te lezen in Zacharia 14:4 en deze ( aardse ) Olijfberg ligt dan ( bij zijn ( weder )komst ook dan nog steeds in Jeruzalem.

Wij moeten in acht nemen dat er in onze (eind) tijd, vele valse profeten en valse Messiassen zullen komen, lees het hele hoofdstuk van Mattheus 24 heel aandachtig door, dat nu steeds actueler zal gaan worden.

Heel goed dat u dit belangrijke onderwerp op uw blog heeft geplaatst !!! Gods zegen.

Marcel

Roland zei

Wel.Het geeft te denken. Als denken gelijk is aan horen die ik dat. Als God wil dat het landen zal in mijn hart zal ik het daar stil overwegen en God vragen wat mij te geloven en/of te doen staat.