vrijdag 23 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 9De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer... (vervolg)

Volgens de officiële lezing was de instorting van de WTC torens veroorzaakt door brand, die was vrijgekomen door kerosine van twee gecrashte vliegtuigen. De officiële lezing is meer dan belachelijk. Het verbaast ons nog steeds dat de officiële lezing nog altijd geloofd wordt door miljoenen mensen over de hele wereld! En de media die partijdig en niet objectief en onafhankelijk blijken te zijn, steunen de officiële lezing van de Amerikaanse regering nog steeds en houden de mythe van 9/11 in stand. Echter wordt de officiële lezing in twijfel getrokken en weerlegd door aantal onomstotelijke feiten. Volgens onafhankelijke experts kan een vliegtuig dat brand veroorzaakt, NOOIT hebben gezorgd voor een instorting. Zoals ik al eerder zei dat de WTC torens veel te sterk waren en onmogelijk snel ingestort konden worden door branden. De branden die door kerosine veroorzaakt zouden worden, konden vrij snel geblust worden. Staal smelt alleen bij een hoog temperatuur van 1500 graden en het constructiestaal van de Twin Towers bij een zeer hoog temperatuur van 1800 graden. Kerosine brandt alleen onder bepaalde omstandigheden (niet in een open gebouw) op een temperatuur van zo'n 800 graden celsius! Staal krijg u pas gesmolten in speciale hoogovens en NOOIT bij een brand in een gebouw ongeacht de duur daarvan!


WTC torens in brand

David Ray Griffin schreef zeer kritisch maar terecht in zijn boek "11 september. Onderzoek naar feiten":"Volgens een verklaring die kort na 11 september bij een groot publiek bekend werd, werd het instorten van de noordelijke en zuidelijke torens veroorzaakt doordat de hitte van de branden die werden gevoed door de brandstof, de stalen kolommen van het gebouw deed smelten. Inmiddels is men het er echter in het algemeen over eens dat de branden bij lange na niet heet genoeg kunnen zijn geweest. Om staal te kunnen doen smelten is een temperatuur nodig van zo'n 1500 celsius die alleen door een bepaald apparaat, zoals een oxyacetyline-brander, kan worden opgewekt. Een koolwaterstofbrand zoals op basis van geraffineerde kerosine - vliegtuigbrandstof - wordt bij lange niet zo heet. Thomas Eagar, hoogleraar in materiaaltechnieken en technische systemen aan het MIT,  legt uit dat de maximaal haalbare temperatuur van een open vuur, dat wordt gevoed door koolwaterstoffen, tussen de 870 celsius en 925 celsius ligt. Bovendien waren de WTC - branden heel brandstofrijk - wat blijkt uit het feit dat er veel zwarte rook vanaf kwam - en werden ze daardoor niet eens erg heet voor een koolwaterstofbrand. Waarschijnlijk slechts zo'n 650 celsius tot 700 celsius. De smelttheorie toont aan dat een aantal van de alom geaccepteerde verklaringen voor het instorten van de torens wetenschappelijk onjuist is. Veel andere theorieën zijn ontoereikend, omdat ze bepaalde bouwaspecten en de manier, waarop de gebouwen instortten, niet in aanmerking nemen." (1)
Het is uitgesloten dat kerosine branden in de WTC torens zou veroorzaakt hebben. De branden leiden nooit tot verhitting om het staal van de constructie te verzwakken, daarvoor brandt kerosine ook lang niet heet genoeg. Dat bleek uit radiogesprekken tussen brandweermannen, die ter plaatse waren gekomen. De branden waren al bijna geblust. Als brandende kerosine de oorzaak was, is dit vrijwel onmogelijk, omdat brand de stalen structuur van het WTC gebouw nooit exact hetzelfde symmetrisch en zeker ook niet op alle vloeren zal aantasten. (3) De Pancake Theory (pannekoek theorie) die stelt dat de instorting van de WTC torens veroorzaakt werd door branden, is meteen naar de prullenmand verwezen. Meteen is er alweer een ander theorie opgedoken, die stelt dat de instorting veroorzaakt werd door explosieven die tot ontploffing werden gebracht. David Ray Griffin vermoedde dat de explosieven de oorzaken kunnen zijn van de instorting van de Twin Towers. Hij schreef;"Er waren opvallend kenmerken, die erop wezen dat de Twin Towers door explosieven werden neergehaald: een groot deel van het beton werd midden in de lucht verpulverd en het stof werd horizontaal uit de gebouwen gestuwd, waardoor er enorme stofwolken ontstonden." (2) Experts vermoedden dat de explosieven vooraf in de gebouwen waren geplaatst, met het oog op een feit dat er sprake was van verborgen explosieven die de structuur van de WTC torens zouden hebben verzwakt. Ze hebben het bijna gelijk. De branden waren inderdaad veroorzaakt door explosieven die in de torens verborgen zaten en tot gecontroleerde ontploffing werden gebracht. Ooggetuigen vertelden dat ze zes vuurflitsen in de WTC toren tussen de tiende en vijftiende verdieping hadden gezien. Ook brandweermannen bevestigden dat ze meerdere knallen hadden gehoord, die hen deden denken aan bomexplosies. Ik laat twee brandweermannen in de onderstaande videoclip aan het woord:

  
Dit unieke videofragment en ander materiaal werden beschikbaar gesteld, nadat een rechtszaak tegen NIST werd aangespannen door het International Center for 9/11 Studies. Dit materiaal werd binnen NIST beheerd door de Computer Security Division en bevat ondermeer zeer gevoelige informatie en beeldverslagen over de instorting van de WTC torens. (4) Deze beeldverslagen zijn NOOIT vermeld door de media. Zeker ook niet door de Nederlandse media! Onder de beelden zijn interviews met brandweermannen, die aanwezig waren in de gebouwen. Hierbij wordt bevestigd dat er sprake was van meerdere zware explosies ter hoogte van de lobby voor het instorten van de noordelijke toren WTC 1. Deze beelden zijn niet eerder vrijgegeven! (4) Welke soort explosief zou de WTC toren tot ontploffing hebben gebracht??
De natuurkundige en onderzoeker Steven E. Jones heeft een theorie dat nano-thermiet de oorzaak was van de instorting van de Twin Towers. We moeten allemaal wel eerlijk toegeven dat de instortingstijd erg merkwaardig is: alle drie gebouwen (WTC 1, 2 en 7) stortten namelijk met vrije valsnelheid in. Dat wil zeggen: de top van de drie gebouwen stort even snel ter aarde als een voorwerp dat we uit het raam gooien. Om drie gebouwen te laten instorten moeten alle steunbalken per verdieping op exact hetzelfde tijdstip bezwijken. Exact op hetzelfde moment dat de bovenliggende vloer de betreffende vloer raakt. Verdieping voor verdieping. En dat ook nog in drie gebouwen op exact dezelfde wijze. (3) Het feit van een heel ander soort instorting is de Controlled Demolition (gecontroleerde sloop). Steeds meer mensen zijn stellig ervan overtuigd dat de torens zijn ingestort doordat ze gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht door van tevoren aangebrachte explosieven. Ik persoonlijk ben er ook van overtuigd dat de WTC torens gecontroleerd tot ontploffing waren gebracht. Maar of de nieuwe Pancake theorie de gecontroleerde sloop van de WTC gebouwen zou ondersteunen en overeind gehouden wordt, valt dat te bezien. Steven E. Jones en enkele onderzoekers beweren dat de pyroclastische aard de ineenstorting, kenmerkend voor door explosieven veroorzaakte grote hitte, verklaart. De valsnelheid van de torens is volgens hen sneller dan een natuurlijke instorting en alleen mogelijk via explosieven. De onderzoekers hebben op één punt gelijk dat talrijke forse brokstukken, die tijdens het instorten van de toren met grote snelheid omhoog en naar buiten gelanceerd werden, bij een natuurlijke instorting NIET mogelijk waren. Als bewijsvoering van de aanwezigheid van explosieven in de WTC torens waren sporen van nano-thermiet gevonden. Dat vertelde Steven E. Jones. Steven E. Jones aan het woord in de onderstaande en Nederlands ondertitelde videoclip:


Het probleem voor Steven E. Jones en andere onderzoekers is dat nano-thermiet echter NIET geschikt is voor de gecontroleerde sloop. Nano-thermiet kan nooit gebruikt worden door de sloopbedrijven voor de sloop van grote gebouwen als de WTC. Bovendien is nano-thermiet over het algemeen alleen gebruikt en ontwikkeld voor militair gebruik, drijfgassen en explosieven. Door hun sterk verhoogde reactiesnelheid worden nano-thermische materialen onderzocht door het Amerikaanse leger met de ontwikkeling van nieuwe types van bommen, die vele malen krachtiger zijn dan conventionele explosieven, als doel. Thermische wapens worden beschouwd als een veelbelovend toepassing van nano-energtische materialen. Super-thermiet werd ontwikkeld in Los Alamos National Laboratory (LANL). (5) Alleen hebben Steven E. Jones, andere onderzoekers en 9/11 websites als Waarheid 9/11 u over de herkomst van nano-thermiet niet verteld. Daarom had ik de herkomst van nano-thermiet voor u uitgeplozen. Nano-thermiet is als conventioneel wapen zéér gevaarlijk en kan extreem hoge temperaturen veroorzaken. Over het algemeen zijn superthermieten bijzonder gevaarlijk te hanteren vanwege hoge gevoeligheid voor elektrostatische ontlading (ESD), die meestal minder is dan 15 micro Joules. (5) Het is vrijwel onmogelijk om alle nano-thermiet explosieven overal en tegelijk in de WTC torens te plaatsen en te verbergen. Ze kunnen niet op alle plekken geplaatst worden vanwege het gevaar van elektrostatische ontlading. Wel verklaart de aanwezigheid van kleine hoeveelheden nano-thermiet de branden in de WTC torens en enkele explosies. Ook verklaart het extreem hoge temperaturen tijdens branden waardoor 200 mensen die in de WTC torens niet graag levend verbrand worden, met duizelingwekkende vrije valsnelheid naar buiten sprongen. Ze hadden helemaal géén zelfmoord gepleegd. Ze wilden alleen maar ontsnappen aan de hoge temperaturen die ze niet konden verdragen!


Ik vermoed dat de nano-thermische explosieven geplaatst en tot ontploffing gebracht waren om indruk te wekken dat de branden door kerosine veroorzaakt werden. Dan denkt iedereen dat de branden inderdaad veroorzaakt werden door vrijgekomen kerosine van gecrashte vliegtuigen. In werkelijkheid veroorzaakten de ontplofte nano-thermiet branden! De ontploffing van explosieven kan de indruk wekken dat de toren op het punt staat in te storten, zoals de ooggetuigen explosies gehoord hadden. Dan denken de mensen dat de instorting van de WTC inderdaad veroorzaakt wordt door branden! Ik geloof persoonlijk dat het gebruik van nano-thermiet een taktiek van misleiding was. Het overal en tegelijk plaatsen van nano-thermische explosieven op alle plekken van de WTC torens vergt héél véél tijd en vereist vakkundigheid en uiteraard zorgvuldigheid. Een expert weet heel goed dat nano-thermiet zeer gevaarlijk is vanwege enorme gevoeligheid voor elektrostatische ontlading. Voorzichtigheid is geboden. De grote aanwezigheid van nano-thermische explosieven vergroot echter het gevaar van elektrostatische ontlading, mogelijk een grote knal. Dit is beslist geen vuurwerk, waarmee we op oudejaarsavond kunnen afsteken! Technisch gezien is het wel mogelijk om een aantal van de stalen kolommen van het WTC gebouw in bepaalde plekken te breken met behulp van hoeveelheden nano-thermiet die verbonden is aan elke afzonderlijke kolom. Maar zo'n ongeloofelijke oplossing zou echt niet helpen om het gewenste effectresultaat van implosie te bereiken, waardoor de Twin Towers instorten.

Hoe de explosieven in de streng beveiligde torens terecht gekomen waren, getuigde een werknemer dat er in de weken voor 11 september verschillende evacuatieoefeningen gehouden werden, waarbij de torens volledig ontruimd moesten worden. Op 6 september, vijf dagen voor de aanslagen, werden alle explosievenspeurhonden uit de WTC gebouwen geweerd! Er was een uitstekende gelegenheid genoeg de explosieven aan te brengen; in het weekend voor de aanslagen is het WTC 36 uur zonder stroom gezet...voor onderhoud aan de bedrading. Het bedrijf Securacom die verantwoordelijk voor de beveiliging van de WTC was, werd...geleid door Marvin Bush, de jongere broer van president George W. Bush! Samen met zijn neef Wirt D. Walker III had hij daar de leiding. Zijn neef Wirt heeft nog aantal connecties, die u ook zeer verdacht zou kunnen noemen. (6) De Engelstalige Wikipedia bevestigt dat Marvin Bush inderdaad leiding had gehad over de beveiliging van de WTC. (7)

Marvin P. Bush

De FBI had verklaard dat de theorie van de door explosieven gecontroleerde sloop van de Twin Towers een goede analyse is en wel gebaseerd op gedegen onderzoek. De FBI had drie jaar geleden informatie gekregen van de organisatie architecten en ingenieurs voor 9/11 en deze informatie is door een woordvoerder van de FBI gekenmerkt als een "interessante theorie, die door uitstekend onderzoek en analyse is onderbouwd." Er werd "harde bewijs" aangedragen voor het feit dat de Twin Towers en het gebouw WTC 7 waren neergehaald door middel van controlled demolition. Michael J. Heinbach, adjunct-directeur van de afdeling Counter Terrorism van de Nationale Veiligheids Divisie van de FBI, schreef een brief als antwoord op de aangetekende brief van Harold Saive, de oprichter van Gators911Truth.org, die de zaak aankaartte en het verzamelde bewijsmateriaal van Richard Cage aan de FBI had aangeboden, dat de FBI de zaak serieus nam. De wetenschappelijke omschreven hypothese voor een 'controlled demolition' staat op basis van wetenschappelijke analyse boven elke redelijke twijfel, aldus de FBI. (8) In de brief waarschuwde de adjunct-directeur van de afdeling van de FBI dat de mainstream media de serieuze onderzoekers en waarheidsvinders als 'complottheoristen' niet mogen afschilderen. De ongefundeerde verdachtmakingen van de media raken volgens de FBI kant noch wal. (8) Zie de brief van de FBI hieronder:

Brief van de FBI
De FBI beloofde in de brief een strafrechtelijke onderzoek op basis van verzuimde verraad in te stellen naar beëdigde ambtenaren die de feiten verborgen hielden en geen vermelding in hun rapport doen, terwijl er bwijs voorhanden is. Hoewel een FBI-onderzoek nog steeds aan de gang is, is er drie jaar lang nog steeds niets vernomen van de FBI. We moeten er wel rekening meehouden dat het FBI onderzoek gedwarsboomd kan worden door bepaalde lui van hogerhand. Ondertussen blijven de media nog steeds bezig met hun lastercampagnes tegen 9/11 waarheidsvinders en serieuze en wetenschappelijke onderzoekers.

Hoewel Steven E. Jones, David Ray Griffin en andere onderzoekers en waarheidsvinders prestatiewerk in serieuze en wetenschappelijke onderzoekingen verrichten, moeten zij echter rekening meehouden met andere feiten die de controlled demolition theorie, een redelijk goede analyse, kunnen weerleggen. Het bewijst nog niet dat de nano-thermische explosieven de oorzaken waren van de instorting van de WTC torens. Het is ook uitgesloten dat nano-thermiet gebruikt wordt voor de gecontroleerde sloop van de WTC. Bovendien bewijst de vondst van nano-thermiet op Ground Zero de gecontroleerde sloop helemaal niet. Het verklaart ook niet alles dat zeer veel mensen ziek werden. Weliswaar waren sporen van nano-thermiet aangetroffen. Om dit te achterhalen moet er uiteraard eerst beginnen met een sporenonderzoek. Zo eenvoudig ligt het in dit geval niet, omdat de Amerikaanse regering die in strijd met de wet handelde, direct na de aanslagen de puinhopen van de WTC gebouwen liet opruimen en alle bewijzen vernietigd had. Alle overgebleven puin was opgeruimd en afgevoerd. Een deel van het schroot was verscheept naar China en India! (6) Nu we weten dat nano-thermiet niet geschikt is voor de gecontroleerde sloop en ook niet aangebracht kan worden door gewone sloopwerkers, moeten we de theorie van Steven E. Jones naar de prullenmand verwezen. Het betekent niet dat Steven E. Jones een complottheorist is zoals de media dolgraag willen. Waarom nano-thermiet of een soort springstoflading totaal niet geschikt is voor de gecontroleerde sloop van de WTC gebouwen, zullen we in het volgende deel gauw vernemen. 

                                                       Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                        
                                                                      PaulBronnen en referenties:

(1) 11 september, onderzoek naar feiten, Pagina 42. Door David Ray Griffin
(2) 11 september, onderzoek naar feiten, pagina 214. Door David Ray Griffin
(3) Zapruder.Inc
(4) Waarheid 9/11: WTC explosieven en getuigenissen
(5) en.wikipedia.org/wiki/Nano thermite
(6) Waarheid 9/11
(7) en.wikipedia.org/wiki/Marvin P. Bush
(8) WantToKnow, Amethist.puntnl/FBI bevestigt 9/11 waarheidsonderzoek

Geen opmerkingen: