zaterdag 20 augustus 2011

De Palestijnse Staat, lont in het kruitvat. Deel IDe Palestijnse Staat eenzijdig uitroepen?

September zal een spannende maand worden. De hele wereld zal haar adem inhouden, als Mahmoud Abbas, de zogenaamde president van de Palestijnse Autoriteit die het Palestijnse volk "vertegenwoordigt", een verzoek gaat indienen bij de Verenigde Naties om "Palestina als een onafhankelijke staat" te erkennen. Hij geeft aan dat het indienen van het verzoek gewoon doorgaat, ook al als de vredesonderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël niet hervat zullen worden. De stap van Mahmoud Abbas baart Israël echter veel zorgen. Israël verklaart zich tegen het eenzijdig uitroepen van de Palestijnse Staat te zullen verzetten. Ook de Verenigde Staten zijn tegen het besluit van de PA. De Amerikaanse regering was van mening dat de geschillen moeten worden opgelost door middel van onderhandelingen. Maar eerder deed de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 11 mei 2009 een oproep voor de oprichting van een Palestijnse staat. Deze oproep was in lijn met de wens van de regering Barack Obama! Op 12 april 2011 brachten de VN een rapport uit, waarin werd geconcludeerd dat de PA klaar was om zelfstandig te functioneren, waarmee de weg open lag voor erkenning als een 'onafhankelijk land.' (1)  Op 3 juli werd het bekendgemaakt dat de meeste Europese landen de Palestijnse staat in september niet zullen erkennen. Alleen Zweden, Spanje, Noorwegen en paar andere Europese landen zijn wel bereid bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de oprichting van de Palestijnse Staat te zullen stemmen. De andere Europese landen, zoals Frankrijk en Nederland, pleitten voor het herstarten van de vredesonderhandelingen tussen Israël en de PA. (2) Abbas zou volgens zijn eigen zeggen bereid zijn van het eenzijdige uitroepen van de Palestijnse Staat af te zien, als Israël zich zal terugtrekken tot de 'grenzen van 1967' inclusief Oost-Jeruzalem. Ook eist hij dat Joodse nederzettingen in Judea, Samaria en Jeruzalem niet gebouwd mogen worden. Ook moeten 'miljoenen' Palestijnse vluchtelingen terugkeren, aldus Abbas. (3) Op 11 juli kwamen de vertegenwoordigers van Israël, de PA en het kwartet (De VS, de EU en Rusland) bijeen om de zaken te bespreken. Het bleek dat de Palestijnen tijdens de besprekingen van het Midden-Oosten Kwartet hardnekkig weigerden verschillende voorwaarden te accepteren. Ook weigerden de Palestijnen hun aanvraag voor de erkenning van de Palestijnse staat bij de VN in te trekken. (4) De Arabische Liga liet weten de Algemene Vergadering van de VN in september te zullen vragen de staat Palestina te erkennen. Dat hadden de leden van de Liga tijdens een bijeenkomst in Daha, de hoofstad van Qatar, besloten. De steun van de Arabische Liga was een enorme opstekker voor Abbas. De Liga zal de Algemene Vergadering van de VN ook vragen volledig lidmaatschap te geven aan de toekomstige staat Palestina dat moet gaan bestaan uit de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Oost-Jeruzalem zou de hoofdstad van de Palestijnse staat moeten worden, aldus de Liga. (5) Het Israëlische leger houdt er al de hele tijd rekening mee dat bij het uitroepen van een Palestijnse staat in september ongeregeldheden zouden uitbreken. De betogers zouden weer opnieuw naar de grens met Israël in de Golanhoogte gaan om te demonstreren. De IDF verwacht echter dat ditmaal het Syrische leger op de achtergrond zal staan om de betogers te verdedigen. (3) Israël opende een diplomatiek offensief: premier Netanyahu had een ontmoeting gehad met 20 ambassadeurs van over de hele wereld om hen ervan te overtuigen dat het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat niet gesteund kan worden. Dit zou volgens de premier de vredesonderhandelingen bemoeilijken en het vredesproces verder beschadigen. In Washington had premier Netanyahu tegenover de Congresleden nogmaals benadrukt dat alleen onderhandelingen met de Palestijnen tot vrede zullen leiden. Volgens hem is een erkenning van de Palestijnse staat door de VN erg schadelijk voor toekomstige onderhandelingen. (3) Op 10  augustus hadden de Israëlische premier Netanyahu en de Amerikaanse president Barack Obama telefonisch overleg gehad. Ze spraken over de situatie in Syrië en het Palestijnse verzoek bij de VN. Ondertussen had de opperbevelhebber van de IDF een onverwacht bezoek gebracht aan een brigade, die in de omgeving van Jeruzalem en Ramallah gestationeerd is. De brigade bereidt zich voor op mogelijke rellen in september, mochten de Palestijnen een eigen staat gaan uitroepen. Israël verwacht rellen tussen Maccabim en Jeruzalem en de steden rondom Ramallah. Tientallen reservisten namen deel aan de oefening van de brigade. De opperbevelhebber had ook gesprek gevoerd met de soldaten en controleerde munitie. (4) De vrees van Israël voor de mogelijke rellen is wel een bewaardheid, toen de Palestijnse president Mahmoud Abbas in zijn verklaring de Palestijnen had opgeroepen massaal de straat op te gaan om hun steun te betuigen voor de plannen voor het eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat. Het lijkt er dan ook op dat Abbas zich voorbereidt op een harde confrontatie met Israël en de Verenigde Staten. "Iedereen praat over verzet en dat moet elke dag plaatsvinden,"zei Abbas tegenover een groep Palestijnse politici. "We worden geleid door de Arabische Lente, die volgens ons allen vreedzaam moet zijn. Vergis u niet, we zullen bereiken waar we naar verlangen, zonder dat iemand tussenbeide komt." (6) De Israëlische militairen trainen al maanden en zijn volgens de IDF goed voorbereid op alle mogelijke scenario's.

Internationale erkenning van de Palestijnse Staat:
Donkergroen: erkenning. Lichtgroen: onderhouden
diplomatieke betrekkingen. Grijs: geen erkenning

De dubbelhartigheid van Abbas

Ondertussen zijn de Palestijnen niet muisstil. Ze beginnen ook aan tegenoffensief. In juni bracht Mahmoud Abbas een driedaags bezoek aan Nederland. Hij werd als een staatshoofd op 'n hoffelijke wijze ontvangen in het gebouw van de Eerste Kamer en had ontmoeting met koningin Beatrix op Paleis ten Bosch. In zijn toespraak in de Senaat, waarmee leden van de Eerste en Tweede Kamer

Palestijnse president Mahmoud Abbas (links)
en Nederlandse koningin Beatrix (rechts)
met hem in gesprek gingen, benadrukte Abbas nog eens te streven naar de vorming van een Palestijnse staat naast Israël. als het vredesoverleg nog niet gelukt is, wil Abbas in september de VN verzoeken om de Palestijnse staat te erkennen. "We zijn het enige volk dat 63 jaar onder bezetting is geweest. Ik denk dat we niet te veel vragen,"zei hij. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, had eerder al gezegd dat Nederland het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat niet zal steunen. Een kleine honderd mensen betoogden op het plein van de Binnenhof in Den Haag tegen het bezoek van de Palestijnse leider. De betoging werd georganiseerd door het Israël platform, een koepelorganisatie voor 50 pro-Israëlorganisaties. Voor de deur van de Tweede Kamer hadden ze een grote vlag van Israël op de grond gelegd en een verklaring voorgelezen. Ook waren er spandoeken met teksten als "Jeruzalem is de ongedeelde en eeuwige hoofdstad van Israël" en "Laat Gilad Shalit vrij", verwijzend naar een Israëlische militair, die al vijf jaar lang door de Palestijnen wordt vastgehouden. "Wij zijn tegen het bezoek van Abbas. Hij is iemand, die de Holocaust aardig ontkent,"aldus Jack van der Tang van het platform. (7) Toen Mahmoud Abbas in zijn jeugd rechten in Egypte studeerde en aan de voor de buitenlandse studenten Patrice Lumumba-universiteit (in de Sovjet-tijden) in Moskou promoveerde, schreef hij in zijn proefschrift "De geheime relatie tussen Zionisme en Nazisme" dat er geen zes miljoen maar "hooguit" 890.000 Joden tijdens de Holocaust omgebracht zouden zijn. Verder schreef hij dat de zionisten bewust het aantal Joden, dat door de nazi's werd vermoord, schromelijk hadden overdreven om zo sympathie voor de stichting van een Joodse staat te verkrijgen. (8) Met zijn holocaustontkenning kwam Abbas daarmee in opspraak. Hij weigert nog altijd de inhoudelijke laster van zijn proefschrift terug te nemen. Hij zei in een interview met de Israëlische krant Ha'aretz dat hij "de moord op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog niet geheel ontkent en elke moord op onschuldige burgers uitdrukkelijk veroordeelt." (8) Een ander feit dat Mahmoud Abbas een kwalijk rol had gespeeld in het gijzelingsdrama in de Olympische Spelen van 1972, was de financiëring van deze aanslag. Tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München werden 11 atleten van het Israëlische team gegijzeld door een Palestijnse terreurgroepering, De Zwarte September, een afdeling van de Fatah-beweging van Yasser Arafat. Bij het gijzelingsdrama kwamen uiteindelijk 11 atleten, 5 terroristen en een Duitse politieman om het leven. Abu Daoud, die de aanslag had gepland, maar zelf verder niet bij de uitvoering betrokken was geweest, had in zijn autobiografie "Memoires of a Palestinian Terrorist" verklaard dat Mahmoud Abbas verantwoordelijk was geweest voor de financiëring van deze aanslag. (8) Wikipedia beweert dat de aantijging van Abu Daoud nooit officieël bewezen kan worden. Wel is het bewezen dat Abbas elke maand salarissen aan Palestijnse terroristische gevangenen die in Israëlische gevangenissen zitten, liet uitbetalen. Het geld dat aan de salarissen van de terroristen uitbetaald wordt, blijkt afkomstig te zijn van de Verenigde Staten en de EU die de PA financieël ondersteunen! Wie betaalt mee aan de salarissen van de terroristen? Wij! Ons belastinggeld wordt misbruikt voor de financiering van de PA die de salarissen van de in Israëlische cel zittende terroristen gewoon uitbetaalt. Wat zijn de salarissen? Voor gevangenen tot 5 jaar: 1400 a 2000 Shekels per maand, gevangenen van 10-15 jaar: 6000 Shekels per maand, enzovoorts. (2) Het ironische is dat de Verenigde Staten dus terroristen uitbetaalt die o.a. Amerikaanse staatsburgers gedood hebben! Dezelfde terroristen hadden de Italiaanse (pro-Palestijnse!) vredesactivist Vittorio Amerigoni ook gedood, zolang hun salarissen worden uitbetaald door de EU. In Nederland geldt overigens vanaf juli 2009 dat gevangenen uitkeringen meer ontvangen. In december 2005 had The Weekly Standard gepubliceerd dat Abbas 2200 dollar (per familie) aan de nabestaanden van zelfmoordterroristen had uitgekeerd. (9)

We zouden Mahmoud Abbas graag geloven als hij zegt dat als de Palestijnse staat uitgeroepen wordt, dan zouden de Joden en de Palestijnen naast elkaar in vrede en veiligheid leven. Het blijkt echter dat die man gespleten tong als die van de adder heeft. Net zoals hij de Holocaust ontkend had en een "zionistische fantasie" noemde, heeft hij ook de geschiedenis van het Joodse volk en de verbondenheid van de Joden met het land en de stad Jeruzalem glashelder ontkend! In een toespraak op 15 mei 2011 clamide de adviseur van Abbas, Abdalla al-Infranji namens de PA president dat de Palestijnen "een 9000 jaar oude geschiedenis hebben in Israël." Ook ontkende hij opnieuw de Joodse geschiedenis in het land. (9)   Zie You Tube videoclip hieronder:


Deze uitspraak bewijst volkomen dat Abbas helemaal niet naar vrede met Israël streeft! De ontkenning van de geschiedenis van het Joodse volk en de Joodse verbondenheid met het land en Jeruzalem is een onderdeel van de strategie, een cognitieve oorlogvoering tegen Israël. Deze tactiek dat de PA nu volgt, werd op voorspraak van Abbas na de Yom Kippoer oorlog in 1973 ontwikkeld en omhelst het plan dat omvat een combinatie van diplomatieke acties, psychologische oorlogvoering en media-en opiniebeïnvloeding. Het doel van deze strategie is de vernietiging van Israël via een uitputtingsoorlog. De Palestijnse strategie werd voor het eerst beschreven in een intern PLO document uit juli 1968. De strategie en het document worden uitvoerig besproken in het boek "Israël aangeklaagd - De cognitieve oorlog tegen de Joodse staat," dat in september in Nederland zal worden gepubliceerd. (9)

Mahmoud Abbas is totaal niet geinteresseerd in vredesoverleg met Israël. In een reactie op de verkiezingstoespraak van de Israëlische premier Netanyahu in april 2009 dreef hij de spot met het idee van een Joodse staat en zei dat Israël zichzelf zo kan noemen maar dat hij het nooit zou accepteren. Zie videoclip hieronder;


Abbas is hard bezig met de geschiedvervalsing. Toen de VN een resolutie 181 uit 1947, die de deling van het land in een Arabische en een Joodse staat voorzag, voorstelde, verwierpen de Arabieren deze resolutie volledig. Ze weigerden een staat voor het Joodse volk te accepteren. Ook nu nog heeft Abbas ontkend dat Israël de staat voor het Joodse volk is. Zo verklaarde hij recentelijk in Syrië dat resolutie 181 voorziet in een 'Arabische' en een 'Israëlische' staat en dat de totstandkoming van de Israëlische staat conditioneel is aan de totstandkoming van een Palestijnse staat. (10) Die opvatting is zo'n frappant stuk geschiedvervalsing. De naam Israël was in werkelijkheid nog niet bedacht, toen resolutie 181 werd aangenomen. Het ging in die resolutie om het tot stand brengen van een natiestaat voor het Joodse volk. (10) Een ander duidelijk voorbeeld dat de Palestijnen niet alleen bezig houden met de systematische geschiedvervalsing, maar ook het Judenrein maken van het land. Ze willen niet alleen Bijbelse gebieden, Judea en Samaria, maar ook Jeruzalem en het hele land zuiveren van de Joden. Eerder hadden de Palestijnen bezig gehouden met de etnische zuivering van de christenen in de zogenaamde Palestijnse gebieden, die door de Oslo-akkoorden aan de Palestijnen werden overgedragen. Van oudsher was Bethlehem een christelijke stad waar christenen in het gemeentebestuur zaten. Samen met het met het nabijgelegen Beit Jala en Beit Sahur vormde Bethlehem de grootste christelijke enclave op de Westelijke Jordaanoever. Nadat Bethlehem, als onderdeel van de Oslo-akkoorden, was overgedragen aan de PA, kwam de positie van christenen onder druk te staan. Palestijnse christenen werden geweerd uit vertegenwoordige functies en werden geintimideerd. Op veel plekken zijn graffiti beklad met teksten als "Eerst de zaterdagmensen (Joden) en dan de zondagmensen (christenen)." Ook dergelijke leuzen worden vaak gescandeerd tijdens anti-Israëlische demonstraties. In de moskeeën in de Palestijnse gebieden als de West Bank en de Gazastrook, wordt meermalen opgeroepen tot anti-christelijk geweld. Sinds de PA de baas is in de Palestijnse gebieden, is de islam de officiële godsdienst van de PA. Ook Hamas ijvert voor de Sharia in de Palestijnse samenleving. Veel Palestijnse christenen ontvluchten het anti-christelijke geweld in de Palestijnse gebieden en emigreren naar de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika. (11) De tragedie is in de westerse 'politiek correcte' media doodgezwegen. Nog steeds is de etnische zuivering van de Palestijnse christenen doorgegaan. Het Westen zwijgt in alle talen. 

Het plan dat de PA Jeruzalem en het hele land 'judenrein' wil maken, is bewezen doordat de openbare TV zender van de PA op 10 augustus een documentaire uitzond, waarin werd gesteld dat de PA van plan is om een Arabische woonwijk te bouwen op het Westelijke Muurplein in Jeruzalem. De Klaagmuur, een restant van de Tempelberg, is in het Jodendom de heiligste en belangrijkste gebedsplaats. De documentaire van de PA TV verwerpt elke Joodse band met Jeruzalem, verwijzend naar de Joodse geschiedenis als "hun vervalste geschiedenis", terwijl het bidden van de Joden aan de Klaagmuur "zondig en smerig" werd genoemd! (12) Zie de videoclip hieronder:


De vertaling van een kort fragment uit de PA TV documentaire:

"Zij (de Israëliërs) zijn zich zeer bewust dat onze (Palestijnse) wortels veel dieper zijn dan hun valselijke geschiedenis. Wij kijken, vanop het balkon van ons huis, over de (islamitische) heiligheid en op de zondigheid en vuiligheid (van biddende Joden aan de Klaagmuur) in een gebied waar vroeger (Arabische) mensen waren en huizen stonden. Wij ontwerpen nieuwe grondplannen. Wanneer zij uit het beeld zullen verdwenen zijn, zoals een vergeten hoofdstuk in de bladzijden van de geschiedenis van onze stad, zullen wij een nieuw (residentieel) gebied bouwen. Het Mughrabi kwartier zal hier (op het Klaagmuurplein) worden gebouwd." (12)

Mahmoud Abbas verklaart herhaaldelijk dat het toekomstige 'Palestina', inclusief Jeruzalem, geheel vrij moet zijn van Joden. We zien een harde bewijs dat de Palestijnen wel streven naar apartheidsstaat, terwijl Israël vals beschuldigd wordt een apartheidspolitiek te bedrijven.

De Palestijnen bestaan niet!

De bewering van de PA dat de Palestijnen een 9000 jaar lang geschiedenis hebben, klopt helemaal niet en strookt ook niet met echte feiten. U zult wel merken dat de Palestijnen van a tot z hebben gelogen. De blogger Yashiko Sagamori die misverstanden rond Israël aan de kaak stelde, had een heel interessante vragenlijst voor de pro-Palestijnse activisten en voorvechters van Palestina opgesteld. Hij schreef:"Als je er zo zeker van bent dat het land Palestina een rijke geschiedenis heeft, verwacht ik dat je de volgende vragen over dat land wel kan beantwoorden." De vragen die beantwoord moeten worden door de westerse pro-Palestijnse activisten en anti-Israël boycotactivisten, zijn:

* Wanneer werd het gesticht? En door wie?
* Waar liepen de grenzen?
Wat was de hoofdstad?
Welke andere belangrijke steden waren er?
Wat stond er aan de basis van zijn economie?
* Wat voor vorm had de overheid?
* Kun je tenminste een Palestijnse leider vóór Arafat noemen?
* Welke taal werd er gesproken?
Wat was de belangrijkste religie van Palestina?
Welke munteenheid werd er gebruikt?

Aan de activisten en voorvechters van de Palestijnse zaak schreef Sagamori verder:"Je klaagt over de vernedering van de 'trotse natie' Palestina. Zeg me eens: wanneer was die natie zo trots en waar was zij zo trots op? Als die mensen die jij 'Palestijnen' noemt, werkelijk een aparte etnische identiteit hebben van de overige Arabische wereld, waarom hebben ze dan niet vóór de Zesdaagse Oorlog geprobeerd onafhankelijkheid te krijgen? Zomaar wat vragen om de Palestijnse kwestie in perspectief te plaatsen. Denk er maar eens over na." Hij heeft het gelijk.

De heer Franklin ter Horst schreef zeer terecht:"Het idee dat Samaria en Judea, de zogenaamde 'West Bank', bezet Palestijns land zijn, en dat de 'Palestijnen' vechten voor de bevrijding van hun land op de Israëlische bezetter, is een internationaal geaccepteerd feit. Maar de Palestijnse claims op dit land is één van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis. Er bestaat geen enkel boek dat de geschiedenis behandelt van een Palestijns volk of een andere weergave van een bestaande Palestijns cultuur. Noch verslagen van reizigers, of het nu christenen, moslims of Joden waren, vermeldden enige verdienste van blijvende aard met betrekking tot Arabische historische relatie tot 'Palestina.' Voor de Arabieren als geheel is er nooit een begrip als 'Palestina' geweest. 'Palestina' wordt eenmaal in de Koran genoemd als het "Heilige Land" - dat wil zeggen; heilig voor Joden en christenen. De geschiedenis meldt niets over een Palestijnse president of koning voordat de voormalige terreurbaas Yasser Arafat ten tonele verscheen. Na acceptatie van het door de VN samengestelde verdelingsplan spreekt men van een Arabische en niet van een Palestijnse staat! In de periode dat Jordanië en Egypte de gebieden bezetten, die aan de Arabieren waren toegewezen (1948-1967), is er NOOIT een beweging geweest om de Bijbelse gebieden te scheiden van Jordanië en de Gazastrook van Egypte. Er was geen Arabische stroming, die in deze gebieden een eigen land nastreefde, of wilde opbouwen. Wel was er een beweging, die zich ten doel had gesteld om Israël van de kaart van het Midden-Oosten te verwijderen." (13)

De vroegere legendarische Israëlische premier Golda Meïr (1898-1978) verklaarde dapper maar helder en duidelijk:"Zoiets als een Palestijns volk bestaat niet." Deze uitlating is sindsdien een bron van spot en hoon van de Arabische propagandisten geweest. De Arabieren bleven Golda Meïr van 'racisme' beschuldigen. Ze zeiden dat haar uitspraak duidelijk fout zou zijn geweest, een bewuste leugen, een strategisch bedrog. (14) Maar...waar ZE ECHTER NIET OVER WILLEN PRATEN, ZIJN DE ZEER SOORTGELIJKE UITSPRAKEN VAN YASSER ARAFAT EN ZIJN HANDLANGERS, jaren nadat Golda Meïr de waarheid had gezegd dat er geen eigen Palestijnse cultuur en nationale identiteit bestaat.

Palestijnse Leugen Organisatie

Op 31 maart 1977 publiceerde het Nederlands dagblad Trouw een interview met Zahir Muhsein, lid van het uitvoerend comite van de PLO. Hij zei letterlijk:

"Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel ter voortzetting van onze strijd tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er heden geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk, daar de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk 'Palestijns volk' om het Zionisme tegen te gaan. Vanwege tactische redenen kan Jordanië als soevereine staat met vastgestelde grenzen geen aanspraak maken op Haïfa en Jaffa, terwijl ik als Palestijn zonder twijfel aanspraak kan maken op Haïfa, Jaffa, Beersheva en Jeruzalem. Op dit ogenblik echter, waarin wij ons recht op geheel Palestina hebben teruggewonnen, zullen wij geen minuut aarzelen om Palestina en Jordanië te verenigen."  

Joseph Farah, een Amerikaan van Arabische afkomst en Midden-Oostendeskundige, bevestigde de uitlating van Golda Meïr en verklaarde op 25 april 2002 in een interview voor Arutz-7 radio:"Er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk. Er heeft in de hele geschiedenis nooit een Palestijns volk bestaan. Er is een entiteit gecreëerd, die helemaal niet bestond. Er bestaat geen Palestijnse taal, geen Palestijnse cultuur en er is nooit sprake geweest van een land dat bestuurd werd door Palestijnen. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt, is niet anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende landen. Ze spreken net als de 300 miljoen andere Arabieren dezelfde taal en prevelen vijf keer per dag:'Allahu akbar' - Allah is groter dan de God van Israël. Zij noemden zich nooit 'Palestijnen.' Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld Jordanië, Egypte, Irak of een ander Arabisch land." Muhammed al-Hoessein gaf toe dat geen enkel ander volk aanspraak kan maken op dit land, hoe hard ze ook schreeuwen. Eeuwenlang hadden diverse volken om het land gevochten: Assyriërs, Babyloniërs, Grieken, Egyptenaren, Romeinen, Arabieren, Seltsjoeken, Kruisvaarders, Ottomanen, Engelsen. Al deze volken kwamen en verdwenen opnieuw, behalve de Joden. De Joden zijn de enigen die wettige aanspraak hebben op het land. Ook de Koran bevestigt dat het land Eretz Israël door God is gegeven aan het Joodse volk als een eeuwigdurend bezit. (Soera 5:21, 7:136-137 en 17:103) Er bestaat geen enkele aanwijzing dat dit land voor de islam bestemd is!

De Bijbel maakt heel duidelijk dat het land door JHWH, de God van Israël, als een eeuwigdurend bezit aan het Joodse volk gegeven is.

"En de Here zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was; Hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts; want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid."
Genesis 13:14-15 (Statenvertaling)

"Ten dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat.."
Genesis 15:18

"Ik zal u en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschap geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn."
Genesis 17:8 (Statenvertaling)

God herhaalt Zijn belofte aan Abraham, Izaäk en Jakob, toen Hij tegen Mozes zei dat Hij het land aan het volk Israël heeft gegeven:

"...zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de Here; en Ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun hunne dienstbaarheid, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door grote gerichten, en zal ulieden tot Mijn volk aannemen; en Ik zal u tot een God zijn, en gijlieden zult erkennen, dat Ik de Here uw God ben, die u uitleid van onder de lasten der Egyptenaren. En Ik zal ulieden brengen in dat land, waarover Ik mijn hand opgeheven heb, dat Ik het Abraham, Isaäk en Jakob geven zou; en Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik de Here."
Exodus 6:5-7 (Statenvertaling)

Gods belofte aan Abraham, Izaäk en Jakob en hun nageslacht, het volk Israël, bevat clausule. Weet u wat het woord clausule betekent? Volgens het van Dale woordenboek betekent clausule: afzonderlijke zinsnede in een stuk of brief van ambtelijk of verbindend karakter, inzake een afzonderlijke bepaling of beslissing; beding, voorbehoud. De clausule kan niet veranderd worden. Omdat God Zelf niet veranderd is:

"Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij, kinderen van Jakob, zijt niet verteerd."
 Maleachi 3:6

Maar de wereld denkt anders over en wil clausule Gods inzake het erfdeel van Israël veranderen! In de lang vergeten Balfourverklaring werd het toenmalige Palestina, dat bestond uit Judea, Samaria, Galilea en Transjordanië (het huidige koninkrijk Jordanië) als nationaal tehuis aan de Joden toegewezen. De Volkerenbond (de voorloper van de Verenigde Naties) bevestigde de plechtige belofte van de Britten aan de Joden en had in 1922 de declaratie van de Balfourverklaring bekrachtigd. Echter door het lafhartige verraad aan de Joden braken de Engelsen hun beloftes door Transjordanië weg te geven aan de Arabieren. Dit gebied besloeg 75% van het volledige erfdeel dat aan het Joodse volk was beloofd! In 1947 wilden de Verenigde Naties het Palestina in twee afzonderlijke staten, een Arabische en een Joodse, opsplitsen en de stad Jeruzalem onder het internationaal toezicht plaatsen. Dit plan stuitte op verzet van de Arabieren. Toen de staat Israël in 1948 geproclameerd werd, had Jordanië de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem op illegale wijze geannexeerd. Nu willen de VN de Palestijnse staat steunen. We zien dat de volken zich opstellen als tegenstanders van de God van Israël door clausule Gods te willen veranderen of ongedaan te maken. De profetie van koning David is letterlijk in vervulling gegaan, nu de hele wereld zich keert tegen Israël en ook strijdt tegen de God van Israël;

"Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en Zijn Gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!"
Psalm 1:1-3

"Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten.."
Psalm 83:5-6

Precies zoals Yasser Arafat ook zei:"Omdat we Israël niet door oorlog kunnen vernietigen, doen we het in fases. Wij nemen alle en ieder stukje land van Palestina dat we kunnen bemachtigen over en stichten daarop een soevereine eenheid. Deze gebruiken we als springplank om meer te pakken. Als de tijd rijp is, kunnen we de Arabische naties ertoe bewegen om samen met ons de definitieve slag tegen Israël te voeren."

De naam Palestina betekent letterlijk 'het land der Filistijnen.' De Oude Grieken duidden de naam Palestina als kuststreek aan, waar de Filistijnen in de Bijbelse dagen woonden. 

                                                               Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                        
                                                                              PaulBronnen en referenties:

  (1) nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnse Staat
  (2) Israel National News, Infonu.nl/nieuwsoverzicht Israël
  (3) Jerusalem Post, Infonu.nl/nieuwsoverzicht Israël
  (4) Ynetnews, Infonu.nl/nieuwsoverzicht Israël
  (5) NRC Handelsblad
  (6) De Volkskrant
  (7) Trouw
  (8) nl.wikipedia.org/wiki/Mahmoud Abbas
  (9) Missing Peace: De verborgen agenda van Mahmoud Abbas
(10) CIDI: Vragen om erkenning Palestijnse staat is gotspe
(11) Likoed Nederland: Positie christenen in Bethlehem onhoudbaar
(12) Arutz 7, De Vlaamse vrienden van Israël, Xandernieuws
(13) Palestijnse claims op het land zijn vals. Door Franklin ter Horst
(14) Het Vrije Volk: Er bestaat geen Palestijns volkGeen opmerkingen: