dinsdag 9 juli 2013

Palestijnse meisjes noemen Joden op Palestijnse TV 'apen en varkens'Twee Palestijnse meisjes lezen een antisemitisch gedicht voor

De Palestijnse Autoriteit zond vorige week op de televisie een ochtendshow uit waarin twee jonge meisjes, niet ouder dan zeven of acht, een gedicht oplazen die antisemitisch bleek; een bron merkte op dat dit zelfs de voormalige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad beschaamd zou doen maken! (1)

Hieronder volgt de volledige dialoog tussen de Palestijnse journalist en de jonge meisjes, vertaald door de mediawaakhond die ophitserij tegengaat, de Palestinian Media Watch. Bekijk eerst de onderstaande video met de Engelstalige ondertiteling, dan leest u de volledige vertaling.


Televisieverslaggever van de Palestijnse Autoriteit:"Laten we deze meisjes ontmoeten die kort een gedicht willen voordragen."

Meisje 1:

"Ik ben niet bang voor het geweer omdat jouw dromen verwaande en onwetende kuddes zijn.

Jeruzalem is mijn land, Jeruzalem is mijn eer

Jeruzalem is mijn leven en mijn wildste droom

O, gij die Allah's vrome profeten hebt vermoord (d.w.z. Joden in de islamitische traditie)
 
O, gij die werd opgevoed om bloed te laten vloeien

Jullie zijn veroordeeld tot vernedering en ontberingen

O, Zonen van Sion, meest kwaadaardig onder de schepselen

O barbaarse apen, ellendige varkens"

Meisje 2:

"Jeruzalem is niet je hol

Jeruzalem is tegen uw dromen

Jeruzalem braakt uw onzuiverheid van binnen uit

Want Jeruzalem, die onzuiver, is vroom, onberispelijk

En Jeruzalem, u die bevuild bent, is schoon en zuiver

Ik ben niet bang voor barbaarsheid.

Zolang mijn hart uitgaat naar mijn Koran en mijn stad

Zolang ik mijn arm en mijn stenen heb

Zolang ik vrij ben en niet mijn doel verzaak

Zal ik uw dromen niet vrezen

Zal ik niet vrezen het geweer"

Dit laatste geval is slechts een van de eindeloos vele voorbeelden van hoe de Palestijnse Autoriteit de media manipuleert door hun eigen kinderen te gebruiken om religieuze haat en antisemitisme jegens het Joodse volk actief aan te moedigen. Het is een trend in de Palestijnse media om Joden als dieren af te schilderen, in dit geval als "barbaarse apen en ellendige varkens". Dit is niks nieuws in de ogen van Israëli's: antisemitisme en anti-Israëlretoriek schoten elke dag door heel de regio, net zoals zij eeuwenlang te horen waren in de landen waar Joden in ballingschap hebben geleden. Als men echter dergelijke scènes meemaakt in een tijd van mogelijke onderhandelingen, doet dit Israëlische leiders begrijpelijkerwijs afvragen of het Palestijnse volk werkelijk oprecht is over het sluiten van vrede. De vraag die de meeste Israëli's zich afvragen, is: Is ware vrede haalbaar? Kan er ooit een ware erkenning van Israëls bestaansrecht zijn - wat Israëls belangrijkste eis is - wanneer blijkt dat er geen echte verandering komt vanuit het Palestijnse kamp zelf in deze? (1)

Zoals de Israëlische minister Gilad Erdan (Thuisfrontcommando, Bescherming Bevolking) opmerkte, lijkt er geen echt einde te zijn aan de anti-Israëlische ophitserij. Dat gezegd hebbende, is het dus niet een kwestie van voorkomen, maar van controleren. Wanneer eenmaal wordt erkend dat het Palestijnse onderwijs van hersenspoeling en haat onmogelijk is om uit te roeien, kan men beginnen te begrijpen waarom de Israëli's hun staatsveiligheidsbeleid en uitgangspunten voor onderhandelingen zo serieus nemen. (1)

Vrede nog ver te zoeken

Zolang Palestijnse kinderen leren de Joden te haten, is echte vrede NIET mogelijk! Zolang het Westen het Palestijnse onderwijs blijven subsidiëren, worden haat en vijandschap tegen Joden en Israël in de Palestijnse schoolboeken gepredikt. Nederland en andere westerse landen maken zich schuldig aan het aanmoedigen van Palestijnse kinderen tot haat en jihad tegen Israël. Het is beschamend om te zien hoe het Westen het Palestijnse onderwijs heeft gefinanciërd. Vaak wordt de schandalige zaak gebagatelliseerd en goedgepraat. Maar...Palestijnse kinderen worden ook tot terroristen en zelfmoordenaars opgeleid door de Palestijnse Autoriteit  en Hamas, iets wat westerse politici en anti-Israël activisten niet graag willen horen. Toch bewijst een onderstaande foto dat Palestijnse kinderen leren oorlog te voeren.


De vraag is of u en andere beschaafde en weldenkende mensen deze foto en de videoclip, waarop twee Palestijnse meisjes hun antisemitische gedicht voorlezen, echt normaal zouden vinden. Nee, het is niet normaal om jonge kinderen te leren andere mensen te haten en te vermoorden. Want haat leidt niet alleen tot vernietiging, maar ook tot zelfvernietiging, zoals duidelijk is gebleken dat Palestijnse zelfmoordterroristen die honderden Joden vermoordden door zichzelf op te blazen, in hun kindertijd opgeleid waren!! Hamas, de Islamitische Jihad en de Palestijnse Autoriteit schenden de rechten van kinderen op grote schaal en hebben totaal géén respect voor het leven. Op 20 november 1989 werd het Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en werd geratificeerd door 20 lidstaten en later andere lidstaten. Deze verdrag wordt meestal het kinderrechten verdrag genoemd en waarborgt de rechten van het kind. Volgens het verdrag hebben kinderen recht op normaal leven, privacy, medische verzorging, onderwijs, vrije tijd, spel en aktiviteiten (sport) en een naam en nationaliteit. ook krijgen pleeg- en adoptiekinderen, verwaarloosde, misbruikte en gehandicapte kinderen bijzondere bescherming. Tegelijk biedt het verdrag bescherming van kinderen tegen discriminatie, geweld, misbruik, uitbuiting, drugs, seksuele exploitatie, seksueel misbruik, ontvoering, kinderhandel, folteringen en doodstraf. Het verdrag bevat ook aanvullende protocols tegen gewapende conflicten en kindermisbruik. Het is zo hypocriet dat de Palestijnse Autoriteit een status van niet-lidstaat waarnemer bij de Verenigde Naties heeft gekregen, terwijl de rechten van Palestijnse kinderen op 'n grove wijze met voeten getreden worden! Verwacht niet dat er eindelijk vrede komt als Israël en de Palestijnen een overeenkomst sluiten, zolang Palestijnse kinderen geindoctrineerd blijven om de Joden te haten en te vermoorden. Westerse media, commentatoren en politici zwijgen in alle talen. Wie zwijgt, stemt er in mee met de haat van Palestijnse kinderen tegen Joden en Israël.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                         
                                                                                                      Paul Parker

Bronnen en referenties:

(1) Israel Today Headlines: Meisjes noemen Joden op Palestijnse TV 'apen en varkens'.
      09-07-2013 

Geen opmerkingen: