vrijdag 12 juli 2013

Egypte in het licht van de Bijbelse profetie. Deel 1


Het artikel "Egypte in het licht van de Bijbelse profetie" zal in vier delen verschijnen.

Egypte onrustig na de volksopstand

Nadat de Egyptische president en moslimbroeder Mohammed Morsi op 3 juli 2013 door het leger met de steun van het volk werd afgezet, is de vraag in het Westen of er in Egypte sprake is van een militaire coup als uiting van volkssoevereiniteit.  Het is logisch dat het Egyptische leger zichzelf ziet als de hoeder van stabiliteit en de seculiere staat is, wat democratisch niet mogelijk is. Zoals Aad Kamsteeg in zijn opinie buitenland schreef, juicht het overgrote deel van het Egyptische volk in 2011 het ten val brengen van dictator Mubarak toe en nu van radicale moslim Morsi. Het is zeer de vraag of het leger na de val van Morsi er in zal slagen chaos en bloedig geweld te voorkomen en de orde in het land te herstellen. Nu een democratisch en 'wettig' gekozen president is afgezet, kan dit islamitische radicalen in en buiten Egypte sterken in hun overtuiging sterken dat geweld de enige weg is naar verovering van de macht. De Moslim Broederschap legt zich niet neer bij de militaire 'coup' en eist dat de afgezette president Morsi vrijgelaten moet worden en in zijn ambt hersteld moet worden. Het hoofd van de Moslim Broederschap, Mohammed Badie, erkent de interim-regering die na de val van zijn partijgenoot Morsi werd geinstalleerd, niet en bezwoer dat de Moslim Broederschap "de rechten van het Egyptische volk zal herstellen." "We zullen ons niet af laten schrikken door bedreigingen of arrestaties..of de galg. Allah, zorg dat Morsi overwint.. Breng hem terug naar het paleis. We zijn soldaten en verdedigen hem met ons leven,"riep hij. (1) Duizenden aanhangers van de Moslim Broederschap gaven gehoor aan de oproep van Badie. Op maandag 8 juli kwamen 55 mensen om het leven bij botsingen met de ordediensten van het leger. 485 mensen raakten gewond. De slachtoffers waren bijna allen moslimbroeders. De aanleiding van het geweld was dat de moslimbroeders de kazerne van de Republikeinse Garde wilden bestormen, in poging om ex-president Morsi te bevrijden, van wie aangenomen wordt dat hij in de kazerne vastzit. (1) Het staat vast dat niet het leger, maar de aanhangers van Morsi begonnen zijn met het geweld. Hoewel de Egyptische interim-president Adli Mansour medeleven heeft betuigd met de slachtoffers en het onderzoek naar de toedracht van de schietpartij, waarbij 55 betogers het leven lieten, beval, sluit hij zich echter aan bij de stelling van het leger dat de militairen zich hadden verdedigd tegen een aanval van de moslimbroeders. (1) De Moslim Broederschap beweerde dat de militairen zonder provocatie het vuur op de demonstranten hadden geopend. Ook had Amnesty International kritiek geleverd op het Egyptische leger. Volgens Amnesty heeft het leger 'onnodig veel geweld gebruikt tegen aanhangers van Morsi. "Zelfs als de demonstranten geweld gebruikten, was het antwoord van de militairen buitenproportioneel en leidde het tot de dood en verwonding van vreedzame betogers,"aldus Amnesty. (1) Maar de betogers, allen aanhangers van de Moslim Broederschap,  zijn niet bepaald vreedzaam! Een opgedoken foto op internet laat zien dat sommige aanhangers van de Moslim Broederschap wapens dragen.


Elders in het land zijn er ook gewelddadigheden tussen voor- en tegenstanders van Morsi. In Alexandrië werd een van de vier jongens door aanhangers van de Moslim Broederschap van het dak naar beneden gegooid. De jongen was op slag dood. Eén van de aanvallers droeg een zwarte al-Qaedavlag bij zich. Het blijkt dat al-Qaeda ook in Egypte zich roert. Bekijk de schokkende video hieronder (wees gewaaschuwd: de beelden zijn schokkend):


In de Sinaï is het zeer onrustig. De chaotische en onstabiele situatie in Egypte geeft de islamitische extremisten vrij spel. De islamisten die geprofiteerd hebben van de chaos na de val van Morsi, hervatten terroristische activiteiten en plegen aanslagen. Op 4 juli, vielen de terroristen vrijdagochtend vroeg een politiepost bij de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bij Rafah aan, waarbij een Egyptische soldaat werd gedood en twee politiemannen raakten gewond. Op zondag 7 juli werd een Koptische priester, Abouna Mina, door islamisten vermoord. De islamisten pleegden een aanslag op de gaspijpleiding die naar Jordanië leidt. (1) Op 11 juli werden 32 Hamasstrijders bij vuurgevechten met het Egytische leger gedood, toen zij vanuit de Gazastrook via geheime smokkeltunnels de Sinaï binnendrongen. Bij acties van het leger raakten honderden mensen gewond. Het leger heeft in de Sinaï 200 terroristen gearresteerd. De Palestijnse Hamas is de bondgenoot van de Moslim Broederschap. Na de val van Morsi is Hamas zijn belangrijkste bondgenoot kwijtgeraakt. Nu werken Hamasstrijders nauw samen met de jihadisten om aanslagen op het Egyptische schiereiland te plegen. De radicale elementen van de Moslim Broederschap voegen zich ook bij Hamasstrijders en al-Qaeda. De moslimbroeders kunnen ook rekenen op hun bondgenoten, de Bedoeïenen in de Sinaï. (2) De explosieve situatie in de Sinaï baart Israël veel zorgen. Israël vreest dat de islamisten in het zuiden van Israël infiltreren en aanslagen plegen op Joodse doelen. Het Egyptische leger heeft Israël om toestemming gevraagd voor het uitvoeren van een grote actie met enkele duizenden soldaten om de islamitische terroristen onschadelijk te maken. Vanwege de bepalingen van het vredesverdrag moet Egypte met Israël over deze militaire operatie overleggen omdat het Sinaï-schiereiland volgens het vredesverdrag een gedemilitariseerde zone is. De terreurcellen bedreigen niet alleen de stabiliteit van Egypte maar ook Israël. Egyptische christenen blijken ook in toenemende mate doelwitten van de terroristen te zijn. De Egyptische veiligheidstroepen ontdekten op donderdag 11 juli in de Sinaï het lichaam van een 60 jarige Arabische christelijke zakenman, die zaterdag werd ontvoerd en vermoord.  (2)

De situatie in de Sinaï geeft duidelijk aan hoe onstabiel is Egypte eigenlijk. De Moslim Broederschap heeft zijn aanhangers opgeroepen om in opstand te komen tegen "zij die de Revolutie met tanks proberen stelen." (3) De moslimbroeders doen wel alsof de revolutie van hen is, wat in werkelijkheid zij dat van de Facebook-jongeren had gekaapt. Ook weigert de Moslim Broederschap deel te nemen aan de voorlopige regering die Egypte tijdelijk bestuurt. Tegen Mohammed Badie, het hoofd van de Moslim Broederschap en andere toplui, onder wie vice-partijleider Khairat el-Shatar, is opnieuw een arrestatiebevel uitgevaardigd. Badie en negen andere leiders van de Moslim Broederschap worden beschuldigd van aanzetten tot geweld bij de kazerne van de Republikeinse Garde in Caïro. (1) Badie was kort na de afzetting van Morsi ook al opgepakt maar later op vrije voeten gesteld.

Waarschuwing van het leger aan het adres van de islamisten

Na de afzetting van Morsi werd een voorlopige regering gevormd. De voorzitter van het Constitutioneel Hof, Adli Mansour, werd als interim-president beëdigd. Hij moet ervoor zorgen dat de rust in Egypte zou wederkeren. In een decreet heeft hij de weg naar nieuwe verkiezingen vrijgemaakt. De verkiezingen voor een nieuw parlement lijken in februari 2014 te worden gehouden. De stembusgang is nodig omdat het leger president Morsi had afgezet en de door de Moslim Broederschap opgestelde nieuwe grondwet die Morsi dictatoriale macht geeft, werd ontbonden. Volgens het decreet worden de komende vier maanden benut om de grondwet aan te passen. Over die tekst wordt daarna een referendum gehouden. Als het Egyptische volk 'ja' zegt, dan volgen begin 2014 verkiezingen. (4) Voor de nieuwe parlements- en presidentverkiezingen werd een "stappenplan" opgesteld. Met zijn plan wil interim-president Mansour het land weer op de rails krijgen na de politieke chaos van de afgelopen maanden en het geweld van de afgelopen dagen. De Moslim Broederschap verwierp het stappenplan meteen. Een van de leiders van de islamitische beweging zei dat de plannen van Mansour "een grondwettelijk decreet van een man zijn, die door putchisten is aangesteld." Ook noemde hij het plan "ongeldig en onwettelijk." Een woordvoerder van de Moslim Broederschap kondigt nieuwe protestacties tegen het stappenplan aan. (5)

Adli Mansour
De interim-president Mansour heeft de econoom en oud-minister van Financiën, Hazem el-Beblawi, aangesteld als waarnemend premier. Voor de functie waren eerder politicus, Nobelprijswinnaar en voormalige directeur van het Atoomenergie Agentschap IAEA, Mohammed ElBaradei en twee andere kandidaten in aanmerking. De orthodox-islamitische partij el-Nour die een cruciale rol heeft gespeeld bij de vorming van een overgangsregering, steunde de kandidatuur van ElBaradei niet. Wel heeft Nour het voordragen van el-Beblawi gesteund. Maar omdat de salafistische partij el-Nour dikwijls zich uit de onderhandelingen voor de vorming van een tijdelijke regering heeft teruggetrokken en politieke manoeuvres wil spelen door twee keer bezwaar tegen de aanstelling van een nieuwe interim-premier te maken, heeft de legerchef Abdel Fattah el-Sisi gezegd dat het leger geen "politiek gemanoeuvreer" zal toestan in het land. De opmerking van El-Sisi was duidelijk een nauwelijks verholen waarschuwing aan het adres van de salafistische beweging el-Nour die het afzetten van president Morsi steunde, maar sindsdien meermalen dwarslag bij het aanstellen van een nieuwe premier.

Hazem el-Beblawi de interim-premier van Egypte

Abdel Fattah el-Sisi:"geen politieke manoeuvres!"
 In een verklaring die werd uitgezonden door de Egyptische staatstelevisie zei El-Sisi dat de toekomst van Egypte op het spel staat, en dat dit niet de tijd is voor politieke manoeuvres. "De toekomst van het land is te belangrijk en heilig voor gemanoeuvreer of belemmering, ongeacht de rechtvaardiging ervoor." (6) Het is de vraag of de salafistische partij Nour de waarschuwing van de legerchef Sissi serieus heeft genomen. De nieuwe waarnemende Beblawi is begonnen met het formeren van een kabinet. Hij wil er zoveel mogelijk partijen bij betrekken, in de hoop dat de rust in het land snel terugkeert. Leden van de salafistische partij Nour zijn opgenomen in de overgangsregering. Ook heeft premier Beblawi de hand toegereikt aan de Moslim Broederschap door enkele moslimbroeders in zijn regering te willen opnemen. Dat de Moslim Broederschap het aanbond van Beblawi heeft geaccepteerd, is niet bekend. De moslimbroeders blijven eisen dat Morsi terugkeert als president. Voor de voorlopige regering is het van groot belang dat de Moslim Broederschap bij het landsbestuur blijft betrekken. Het is nog steeds een zeer grote vraag of Egypte een volwaardige democratie krijgt.

Is Egypte democratisch?

Tot dusver was Egypte het toonbeeld van de sprong naar de macht van de islamistische beweging in de chaotische en duistere periode. Duidelijk is dat de zogenaamde Arabische Lente helemaal niet tot democratie, vrijheid en burgerrechten heeft geleid, zoals westerse politici en media ons voorspiegelen. Westerse politici en media bedachten een term voor de Arabische Revolutie en gaven deze de naam 'Arabische Lente', omdat ze denken dat de Arabische bevolking om democratie heeft geroepen. Voor veel Egyptenaren is het inmiddels ook duidelijk dat de Moslim Broederschap de revolutie van de jongeren heeft gekaapt en misbruikt voor eigen doeleinden. Want de revolutie van januari 2011 was nooit het initiatief van islamisten maar in werkelijkheid van jongeren die opkwamen voor sociale rechtvaardigheid, gelijke kansen en fatsoenlijke levensomstandigheden. Geprofiteerd van chaos, onzekerheid en verwarring heeft de Moslim Broederschap de situatie volledig uitgebuit en naar de macht gegrepen. Dat had meer met opportunisme te maken. Alle hoop dat gevestigd was op eerlijke verkiezingen, verbetering van levensomstandigheden en een eerste vrije gekozen president, is de bodem ingeslagen. Onvrede en wantrouwen jegens de Moslim Broederschap groeide met de dag. Nu heeft de Moslim Broederschap zich vervreemd van het Egyptische volk. Toen het volk zag dat Egypte onder de Moslim Broederschap zich verder afglijdt naar de islamitische dictatuur, kwam het volk in opstand tegen de islamisten en hun extreme religieuze opvattingen en totalitaire regels dat in de val van de eerste 'democratisch' gekozen president en moslimbroeder Morsi culmineerde. Eigenlijk wil het volk helemaal geen 'politieke islam'. Het leger die traditioneel de hoeder van de seculiere staat is, moest wel ingrijpen. Deze keer stond het volk achter het ingrijpen van het leger.


Tot nu toe hebben de Verenigde Staten de Moslim Broederschap gesteund. Toen het de VS duidelijk werd dat het Egyptische volk totaal niets moest hebben van de Moslim Broederschap, heeft het Witte Huis voorzichtig geformuleerd dat de machtsovername door het Egyptische leger niet als een coup omschreven moet worden. Het is de vraag of de realiteit tot de Amerikaanse president Barack Obama is doorgedrongen dat de 'Arabische Lente' totaal niets te maken heeft met de roep om democratie, vrijheid en burgerrechten. Een hoge Israëlische regeringsfunctionaris zei dat Obama echt moet ophouden zo naïef te zijn over Egypte en herhaling van een mislukte beleid moet vermijden, zoals Washington voerde tijdens de Egyptische Revolutie. Evenals de meeste Egyptenaren legt Israël een groot deel van de schuld van de machtsgreep van de Moslim Broederschap die de Egyptische Revolutie van 2011 had gestolen, bij de Amerikaanse president Obama. Het was de naviteït van Obama die hem er toe bracht de Moslim Broederschap openlijk te steunen en een relatie aan te gaan met de gevaarlijke islamitische beweging. Het was ook de Amerikaanse betrokkenheid die de Moslim Broederschap de legitimiteit gaf om de macht te grijpen. (7)

Anti-Obama demonstratie
 De huidige situatie in Egypte zal waarschijnlijk nog lang voortduren, omdat niet verwacht wordt dat de Moslim Broederschap de macht snel opgeeft zonder strijd. Als het leger de orde en de rust in het land wil handhaven en een terugval naar islamitische dictatuur wil voorkomen, is de internationale steun daarvoor hard nodig en vooral een voortzetting van de Amerikaanse financiële hulp. Israël heeft in Washington hard gelobbyt voor het handhaven van de steun aan het Egyptische leger, ook al is er een Amerikaanse wet die de bevriezing van de overdracht van financiële middelen mogelijk maakt, indien is vastgesteld dat een militaire staatsgreep heeft plaatsgevonden. (7) Dankzij Israëlische lobby hebben de Verenigde Staten besloten het Egyptische leger voorlopig nog financieel te steunen. "Het is niet in het belang van de VS om het hulpprogramma te schrappen, nu president Morsi is afgezet,"deelde een woordvoerder van het Witte Huis mede. De VS weigert nog steeds de afzetting van Morsi door het leger te betitelen als een staatsgreep. (1) Het Witte Huis beseft wel dat het Egyptische volk ingestemd heeft met de afzetting van Morsi door het leger. Een geplande levering van Amerikaanse F-16 gevechtsvliegtuigen aan Egypte gaat ook door, liet het Witte Huis weten. Volgens het Witte Huis is het niet in het belang van de Verenigde Staten om het hulpprogramma aan te passen. "Er zijn verschillende redenen waarom we hulp leveren,"zei de woordvoerder van het Witte Huis. De F-16 leveranties maken deel uit van een pakket van militaire steun dat in 2010 is afgesproken toen oud-president Mubarak nog aan de macht was. (1) De garantie van het Egyptische leger dat er snel weer een burgerregering komt, speelt mee in de Amerikaanse beslissing. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis weegt de beslissing ook mee of "de democratie in Egypte standhoudt". (1) Egypte krijgt elk jaar 1,5 miljard dollar van de Verenigde Staten, voornamelijk voor het Egyptische leger.

In het Westen denkt men dat Egypte en andere Arabische landen democratieën zijn. Niets is minder waar. Niet alleen de Amerikaanse president Barack Obama maar ook andere westerse regeringsleiders en politici zijn verschrikkelijk naïef en dom. Uiteraard vraagt u als een westerling zich af of we toch geen domme en naïeve volksvertegenwoordigers hebben gekozen. Helaas is het waar dat we onze domme volksvertegenwoordigers hebben gekozen, die zich laten leiden door hun eigen belangen en die van hun partijen. Het partijbelang gaat vaak boven het belang van het volk. Toen de Europese Unie in januari 2013 besloot een financiële hulp ter waarde van vijf miljard euro aan Egypte te geven om het democratiseringsproces te ondersteunen, zei EU-president Herman van Rompuy tegen zijn Egyptische ambtgenoot Morsi:"U kunt er zeker van zijn dat op weg van het verankeren van de democratie de EU aan uw zijde zal staan als een vriend, een buur en partner." De EU had 1 miljard euro aan president Morsi gegeven. Inmiddels is duidelijk gebleken dat het geld niet aan de verbetering van de levensomstandigheden van het Egyptische volk is besteed. Het geld, ons eigen belastinggeld, is gewoon in rook opgegaan. Aangenomen wordt dat het in de zakken van Morsi en zijn partijgenoten verdwijnt. Het blijkt ook dat Morsi corrupt als zijn voorganger Mubarak is. Onder Morsi is er helemaal geen sprake van democratiseringsproces. Egypte radicaliseerde zich onder Morsi snel en stevende af op een totalitaire en op de sharia geschoeide moslimstaat.

Mohammed Morsi en Herman van Rompuy
De heer Franklin Ter Horst schreef kritisch over EU-hulp aan het regime van Morsi:"De gift van 5 miljard is daarom een volkomen belachelijke en idiote beslissing. Discriminatie van niet-moslims groeit met de dag. Koptische christenen worden 'kruisvaarder christenen' genoemd die bestreden moeten worden en zelfs gedood. Sinds de revolutie is er sprake van initmidatie, aanslagen en verkrachtingen door Morsi's aanhangers. Zo werd een oude christelijke vrouw van het balkon van haar woning gegooid en zijn al tientallen huizen en winkels en kerken van Kopten in brand gestoken of geplunderd. De daders hebben praktisch geheel vrijspel want de Eygptische overheid doet er over het algemeen weinig tegen. Honderden christelijke meisjes worden door moslims ontvoerd en gedwongen zich te bekeren tot de islam. Wanneer wanhopige christelijke ouders hun kind proberen terug te krijgen, worden zij hierin tegengehouden door de politie. Morsi's volgelingen eisen dat er een verbod komt op het houden van gebed in de kerken, en een moslimgeestelijke beschuldigt christelijke vrouwen ervan verkrachting uit te lokken omdat ze zonder hoofddoek over straat gaan. De christelijke minderheid in Egypte maakt zich daarom terecht grote zorgen over haar toekomst. Ze voelen zich bedreigd en gediscrimineerd en verlaten uit angst in grote aantallen het land." (8) De EU-president Herman van Rompuy gedraagt zich als een sinterklaas, die ons belastinggeld wegsmijt, terwijl de vervolging van de Christelijke minderheid in Egypte toeneemt. In Egypte waren er onder Morsi inderdaad gewelddadigheden tegen christenen.

Koptische christenvrouwen
Twee maanden geleden had de Moslim Broederschap een nieuwe fatwa uitgevaardigd dat moslims in Egypte christenen geen goede Paasdagen mochten toewensen. De fatwa viel onder verantwoordelijkheid van Abdel Rahman al-Barr, leider van de Moslim Broederschap. Hij betoogde daarin dat moslims niet geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven en opgestaan, zoals christenen dat herdenken tijdens Pasen. Daarom moest het voor moslims verboden zijn om christenen goede Paasdagen toe te wensen. Volgens de Moslim Broederschap is zo'n gelukwens "in strijd zijn met het islamitische geloof." De islamitische fatwa ging in tegen een jarenlange gewoonte. Uit gewoonte bezoeken islamitische en christelijke leiders van het land de grote feesten van elkaars godsdiensten. (9) Volgens de Amerikaanse islamkenner Nelly van Doorn-Harder werden christelijke feestdagen door de Moslim Broederschap vrijwel altijd aangegrepen om fatwa's te publiceren. Veel Egyptische christenen waren diep teleurgesteld in hun toenmalige president Morsi. Ze zagen ook dat Morsi zijn ware gedaante liet zien. Tijdens de installatie van Tawadros II als 118e paus van de Koptische christenen in november 2012 liep Morsi weg en bleef thuis. Ook tijdens de Paasdienst liet hij zich niet zien in de St. Markuskathedraal in Caïro. (9)

Het is onjuist om Egypte een democratisch rechtsstaat te noemen, terwijl er eigenlijk geen sprake is van echte democratie in dat land. Egypte en andere Arabische landen hebben nog nooit echte democratie gekend. In het Westen denkt men dat islam en democratie best gecombineerd kunnen worden. Echter hebben enkele vooraanstaande moslimgeestelijken duidelijk gemaakt dat islam en democratie niet samen kunnen gaan. Ook enkele oprechte westerse deskundigen delen de mening van de moslimgeestelijken. Waarom islam en democratie niet samengaan, zullen we het volgende tweede deel gaan lezen. Of Egypte na de val van Morsi op weg naar de echte en volwaardige democratie gaat, valt ernstig te betwijfelen, gezien het feit dat Egypte in het licht van de Bijbelse profetie staat.

                                                                                                           Wordt vervolgd


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                         
                                                                                                         Paul Parker
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Diverse media
(2) Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël, Israel Today Headlines: Egyptische leger
      doodde tientallen Hamasstrijders. 11-07-2013
(3) TT-Canvas:"Revolte tegen tegenstanders Revolutie." 08-07-2013
(4) NOS-TT: Verkiezingen Egypte in februari. 08-07-2013
(5) TT-Canvas: Moslimbroeders tegen "stappenplan". 09-07-2013
(6) Refdag: Leger Egypte waarschuwt islamisten. 09-07-2013
(7) Israel Today Headlines: Israël tot Obama: Wees niet zo naïef over Egypte. 09-07-2013
(8) Dagelijkse Standaard: Sinterklaas Van Rompuy strooit met miljarden. Door Franklin Ter
     Horst
(9) Refdag: Moslim Broederschap Egypte verbiedt Paasgroeten met fatwa. 05-06-2013   

Geen opmerkingen: