donderdag 31 januari 2013

Christelijk antisemitisme vervuilt het internetInleiding

Antisemitisme is niet een verschijnsel dat zich beperkt tot de annalen van de Tweede Wereldoorlog. Eeuwenlang bestaat het antisemitisme al. Ook vandaag de dag komen we antisemieten tegen. Wereldwijd neemt het aantal antisemitische incidenten toe. Vorig jaar werden vier mensen voor een Joodse school in de Franse stad Toulouse doodgeschoten. In Berlijn werd een Jood in elkaar geslagen. Op internet floreert het antisemitisme en wordt ook steeds meer anti-Joods en anti-Israëlisch materiaal geplaatst. Ook zich christenen noemende antisemieten hebben op internet er hun stekkie gevonden.  Nico Visser had in 1997 een artikel 'Christelijk antisemitisme vervuilt steeds vaker het internet' gepubliceerd in tweemaandelijkse blad 'Profetisch perspectief'. Nu de Kerk zich steeds meer tegen Israël keert en zich solidair verklaart met 'het Palestijns volk' (in werkelijkheid met de Palestijnse terreurbewegingen), is het christelijke antisemitisme weer actueel dan ooit geworden. Christelijke antisemieten associëren vandaag nog steeds Joden en het Jodendom met de antichrist. Ook beschuldigen ze de 'zionisten' ervan achter de aanslagen op 9/11 te zitten. Anti-Israël organisaties organiseren in februari een Apartheid Week om onjuiste informatie over Israël te verspreiden. De Kerk helpt een handje mee. Daarom is het artikel van Nico Visser, "Christelijk antisemitisem vervuilt steeds vaker het internet", opnieuw een actualiteit. Het is van groot belang dat het christelijk antisemitisme bestreden moet worden. 

Het antisemitisme is nooit verdwenen. Veel mensen denken nog steeds dat na de verschrikkingen van de Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog het antisemitisme zou verdwijnen. "Niemals wieder"klinkt de roep nog steeds. De roep "Niemals wieder" blijkt helemaal vergeten en volkomen genegeerd te zijn. Vandaag is het antisemitisme nog steeds springlevend. Op het internet is het antisemitisme met al zijn groteske ideeën en waanzin volop aanwezig. In 1997 had een antisemitische website van een zekere Noor Alfred Olsen een gebruikelijke scala aan antisemitische propaganda en desinformatie over Israël en Joden. Volgens de site is er sprake van de "satanische staat Israël die sinds 1948 zes miljoen Palestijnen heeft vermoord." Daarnaast zijn de Joden - die volgens de Noorse website het wereldwijde financiële systeem controleren, jaarlijks verantwoordelijk "voor de hongerdood van 60 miljoen mensen vanwege hun economische experimenten." (1)  Ook bevatte de antisemitische site een aantal foto's van kunstwerken waarop Joden stonden afgebeeld, die christelijke kindertjes offeren. De site deed een schokkende en schaamteloze opmerking over de Joden die christelijke kindertjes zouden vermoord hebben:"Honderdduizenden kinderen verdwijnen ieder jaar in de wereld, misschien zijn sommigen van hen wel slachtoffers van zionistische rituele moorden die ongemerkt blijven." (1)  Maar het schokkende van deze internetpagina's was wel dat de samensteller zichzelf als een Rooms-katholiek christen had geprofileerd. Volgens die christen-antisemiet is het Jodendom de grote Vijand van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zei:"Deze vijand heeft de vervolging, oorlogen, revoluties, onlusten (...) en de algehele decadentie van de menselijke samenleving veroorzaakt." In de ogen van de Noorse christen-antisemiet is het Jodendom "het Farizeïsche Sanhedrin, de zionistische maffia die de toekomstige Koning van Israël afwacht, de eeuwige vijand van het gehele christendom." "Het zijn Christus-moordenaars, zelfs in de moderne tijd. Hoe sneller we van dit antichrist volk afkomen, des te sneller zullen we vrede voor de mensheid in de wereld hebben,"aldus de Noor. (1) Nico Visser schreef terecht:"Dat is de 'liefdevolle' boodschap van christelijke antisemieten waarop we verderop in dit artikel nog nader zullen ingaan."
__________________________________________________________

Israël gedemoniseerd door anti-Israël activisten:


Ooit schreef een voorganger van een Pinkstergemeente in Amsterdam dat internet niet alleen een zegen, maar ook een vloek is. Zijn woorden zijn helaas een bewaardheid. Dat het internet ook een vloek blijkt te zijn, bewijzen antisemitische foto's, cartoons en uitlatingen voldoende. Anti-semieten hebben zo'n ongeloofelijk brutaliteit om leugens en laster over Israël te verspreiden. Het internet bevat veel foto's die ronduit antisemitisch zijn. De gemanipuleerde foto van Adolf Hitler (zie bovenstaande afbeelding links), waarop het hoofd van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is 'geplakt', staat zo op het internet. Op de gemanipuleerde foto zien we dat 'Netanyahu' een Hitler-groet brengt. Onderaan de afbeelding zien we een cartoon dat de voormalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, als Hitler afgebeeld wordt. De schaamteloze vergelijking tussen Adolf Hitler die verantwoordelijk is voor de moord op 6 miljoen Joden, en de Israëlische premier Netanyahu is schokkend en weerzinwekkend. Anti-Israël activisten en christelijke (en ook islamitisch) antisemieten vergelijken het zionisme met het nazisme. Ook zeggen zij dat de Joden achter de aanslagen op de Twin Towers in New York zaten. De anti-Israël organisaties en christelijke websites stellen Israël verantwoordelijk voor de aanslagen op 9/11. De beschuldigingen zijn ronduit antisemitisch.  
__________________________________________________________

Dat het antisemitisme op internet floreert en sterk gevoed wordt door christelijke antisemieten, neo-nazi's, anti-Israël organisaties, boycotactivisten, enz., is zeer zorgelijk. "Het internet is een groeigebied voor de 'publikatie' en verspreiding van antisemitisme; Neonazi's en Holocaust-ontkenners beweren dat internet hen een mogelijkheid biedt om een doorbraak te bewerkstelligen met betrekking tot het beïnvloeden van een breder publiek,"zo stelde een rapport van het Institute of Jewish Affairs en The American Jewish Committee uit 1996. (1) Hoewel het kerkelijke antisemitisme en met name de Rooms-Katholieke variant volgens sommigen wereldwijd afnemen, laat het tegendeel toch heel anders zien. Naar zijn eigen zeggen wijst de Rooms-Katholieke Kerk het antisemitisme duidelijk af. Maar een aantal hooggeplaatste geestelijken in het Vaticaan blijkt wel antisemitische gedachten te koesteren!

___________________________________________________________

Een brutale vergelijking door antisemietenAnti-Israël activisten schilderen Israël als een apartheidsstaat, een bezetter en een  onderdrukker van het Palestijnse volk graag af. Ze halen alles uit de kast om Israël te demoniseren. Een zeer schokkende bovenstaande afbeelding met twee cartoons laat ons zien hoe schaamteloos en brutaal zijn de anti-Israël activisten. We zien de eerste cartoon (links) hoe de Bijbelse figuren Jozef en Maria gefouilleerd worden door Israëlische soldaten. Dat is een zeer ernstig blasfemie en een grove belediging aan het adres van het volk Israël en vooral Jezus Christus. Ook oprechte christenen die Israël met een warm hart toedragen, zijn uiteraard beledigd.  De tweede cartoon (rechts) is zéér schokkend en weerzinwekkend. De anti-Israël activisten die voor boycot van Israëlische producten ijveren, vergelijken de Gazastrook met het getto van Warschau. De cartoon is ontleend aan de wereldberoemde foto uit de Tweede Wereldoorlog. Zie de originele foto hieronder:U ziet dat de antisemieten op 'n schandalige wijze misbruik hebben gemaakt van de foto. 
Voor degenen die de geschiedenis van het getto van Warschau niet kennen, is er een zeer beknopte informatie: Het getto van Warschau was in de Tweede Wereldoorlog bekend geworden door het heldhaftige verzet van de Joden tegen de Duitse bezetters. Het getto van Warschau werd met een ruim 3 meter hoge muur van prikkeldraad compleet afgesloten van de buitenwereld. Duizenden Joden die in het getto waren opgesloten, stierven door uithongering, ziektes en willekeurige executies. Tot 12  april 1942 waren 300.000 Joodse inwoners al gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Op 18 januari 1943 kwamen de Joden in opstand. Drie maanden lang boden ze een heldhaftig verzet tegen de Duitsers. Maar de Duitse overmacht was te groot voor de Joodse verzetsstrijders. Aan de vooravond van Pesach op 19 april 1943 trokken de Duitsers, aangevoerd door versterkingen en zwaar materiaal, het getto binnen, waarna een zwaar vuurgevecht met het Joodse verzet ontstond. Dol van woede staken de Duitsers elk huis in het getto in brand om Joden uit te roken. Toen het getto viel, waren 7000 Joodse verzetsstrijders omgekomen. 40.000 overgebleven Joden die zich overgaven, werden naar Treblinka afgevoerd. Dat de tekenaar van de gewraakte cartoon zo'n lef vandaan haalt om een vergelijking met het getto van Warschau te maken, is inderdaad ongeloofelijk brutaal en misselijkmakend.

___________________________________________________________ 


Definitie

Voordat we verder kunnen met het bestuderen van het fenomeen 'antisemitisme', moet de vraag worden gesteld wat dat nu precies is. Het is belangrijk om daar een duidelijk antwoord op te geven, omdat anders iedere vorm van kritiek op Israël of op het zionisme kan worden herleid tot een antisemitische houding. En dat is onjuist. Iemand die de huidige Israëlische regering van premier Netanyahu bekritiseert, is vanzelfsprekend niet direct een antisemiet; als dat wel het geval zou zijn, zou bijna de helft van de Israëlische bevolking tot die categorie moeten worden gerekend. Antisemitisme verschilt van anti-Israël of anti-zionisme doordat het zich op de Joden als volk. Het richt zich op een etnische groepering; daarom is antisemitisme een vorm van racisme. Toch zit daar meteen al een moeilijkheid; de oprichting van een staat voor Joden is het belangrijkste doel van het politieke zionisme, dat voor een belangrijk deel wordt gevoed door de religieuze verwachtingspatronen van het Jodendom. Het is dan ook erg moeilijk om een precies onderscheid aan te brengen tussen anti-zionisme en antisemitisme. (1)

In de Arabische wereld wordt veelal gesteld dat men onmogelijk antisemitisch kan zijn, omdat men zelf van semitische oorsprong is. Abd al-Azim, een bekende Egyptische commentator, stelde toendertijd in een artikel:"Wij, Arabieren, behoren tot het semitische ras, net zoals de Joden, helaas, en het Joods plan is het hoogtepunt van het antisemitisme." Hij concludeerde dat er eigenlijk sprake is van anti-Joodse semieten; de Joden noemde hij dan anti-Arabische semieten! In dit artikel hanteren we een eenvoudige definitie van antisemitisme: Jodenhaat in welke vorm dan ook en gevoed door iedere willekeurige ideologie en gepaard gaand met allerlei stereotypen. Toch zijn ook daarin talloze nuances aan te brengen. Wanneer een christen bijvoorbeeld denkt dat de antichrist van Joodse afkomst zal zijn, omdat de Bijebl beschrijft dat deze zich in de Tempel zal neerzetten - wat alleen aan Joodse gelovigen is voorbehouden - en omdat de antichrist als tegenhanger van de Joodse Messias daarom wellicht zelf ook van Joodse afkomst zal zijn, doen sommigen dat af met het predikaat antisemitisme. Het is echter nog maar zeer de vraag of dat juist is, zeker wanneer iedere vorm van haat of jaloezie ten opzichte van Joden ontbreekt. (1)

Oorzaken

Waar liggen nu de wortels van het antisemitisme, waardoor ontstaat Jodenhaat nu eigenlijk precies? Daarvoor zijn in de loop der tijd al verschillende verklaringen opgegeven. De journalist Theodor Herzl, de grondlegger van het moderne zionisme, was er van overtuigd dat de oprichting van een exclusief Joodse staat de enige manier was waarop het antisemitisme zou kunnen verdwijnen en waarop Joden, zonder te worden vervolgd, zouden kunnen leven. Hij schreef in 1895 zijn boekje "De Joodse Staat." Een poging tot een moderne oplossing van 'het Joodse vraagstuk.' Daarin stelde hij dat het moderne antisemitisme in tegenstelling tot de Middeleeuwse anti-Joodse gevoelens niet van religieuze aard is, maar het gevolg van de emancipatie van de Joden in de negentiende eeuw. Herzl stelde dat het de Joden onmogelijk is te ontsnappen aan het antisemitisme. Maar blijkens de woorden van Herzl was er ook een religieus gekleurd antisemitisme. (1)


En dat kwam voort uit de alom in het Westen gekoesterde gedachte dat de Joden Christus, de Zoon van God, aan het kruis hadden genageld. En daardoor dienden ze, waar mogelijk, te worden gestraft. De theoloog en voormalige priester in de Anglicaanse Kerk, William Nicholls, schreef in zijn boek 'Een geschiedenis van haat' over het christelijke antisemitisme:"Veel Joodse schrijvers hebben onomwonden gezegd dat de nazi's de Joden kozen als het doel van hun haat, omdat tweeduizend jaar christelijke leer de wereld had aangewend dit te doen. Slechts een paar christelijke historici en theologen hebben in voldoende mate opengestaan voor de pijnlijke waarheid om deze verklaring zonder al te veel discussie te accepteren. Het is echter wel de correcte verklaring." (1)
__________________________________________________________

Adolf Hitler: van katholieke misdienaar tot Jodenhater


Adolf Hitler zag zichzelf als een diep religieus mens met een diepe afkeer van Joden. Hitlers antisemitisme is sterk religieus geladen. Voor Hitler is de Jood "de antichrist, de tegenmens." "De Jood is de schepping van een andere god,"zei hij. In zijn ogen is de Jood "een satanswezen dat staat tegenover de Godmens. Bij Hitler zijn Jodendom, marxisme en satanisme met elkaar identiek. Het is bekend dat Hitler als een klein jongetje een misdienaar in een Rooms-katholieke kerk in zijn geboortedorp was geweest. Zijn ouders waren katholieken. Ook was Hitler katholiek opgevoed. De vroegere plaatsvervanger van Adolf Hitler, Rudolf Hess, heeft al vroeg getuigd dat Hitler godsdienstig is, een goed katholiek. Dat Hitler diepgaand beïnvloed is door het christelijke antisemitisme, staat buiten kijf. Want tijdens zijn straf in de gevangenis in München schreef hij in zijn beruchte boek "Mein Kampf"

"Want de natuur die eeuwig is, wreekt onverbiddelijk iedere inbreuk op haar geboden. Daarom is het mijn overtuiging dat ik werk in de geest van de almachtige Schepper: want door mij te verweren tegen de Jood strijd ik voor het werk des Heren."

Hitlers redevoeringen waren ook religieus geladen. Een Duitse onderzoeker, Friedrich Heer heeft de politieke religiositeit van Adolf Hitler uitvoerig beschreven in zijn boek 'Der Glaube des Adolf Hitler'. Heer vergelijkt Hitlers redevoeringen met preken vanwege hun religieus geladen inhoud, politieke preken zou men kunnen zeggen. Gezien het feit dat Hitlers redevoeringen niet alleen christelijk antisemitisch, maar ook religieus geladen zijn, heeft Rudolf Hess tijdens een rede op 20 juni 1938 verklaard:"Wij geloven dat de Führer een Goddelijke missie vervult met betrekking tot het Duitse lot! Dit geloof staat buiten kijf!" Of Hitler een diep gelovige was en wat zijn houding jegens de kerken betrof, vertelde een van Hitlers particuliere secretaresses een heel ander verhaal over hem:

"Evenmin heb ik ooit begrepen waarom hij iedere redevoering besloot met een beroep op de Almachtige. Ik ben overtuigd dat hij dit alles alleen deed om de sympathie van de christenen in het rijk te winnen. Ook hier speelde hij een afschuwelijke komedie." (2)

Eén ding is zeker: Adolf Hitler was inderdaad katholiek opgevoed. Maar zijn religieuze geladen redevoeringen zijn niet alleen christelijk antisemitisch, maar ook demonisch ingegeven! Zowel katholieken als protestanten in Duitsland hebben Adolf Hitler geestdriftig gevolgd en maken zich ook schuldig aan de moord op zes miljoen Joden! Daarover valt niet te discussiëren.
__________________________________________________________

Ook vandaag de dag zijn er christenen die stellen dat de Kerk geen boodschap heeft aan het Joodse volk: God heeft de Joden verstrooid, omdat ze zich niet aan Zijn geboden hielden. "En wie zijn dan de christenen dan om zich tegen Gods wil te verzetten?"zo luidt dan de redenering. Als tweeduizend jaar christelijke theologie de oorzaak is voor het antisemitisme en de uitingen waarmee dat gepaard ging in de loop van de geschiedenis, zoals Nicholls stelt, dan moeten we eerst eens zeer beknopt kijken naar de manier waarop Joden werden behandeld in de Europese geschiedenis. (1)

"Kwaadaardige sekte"

De Joden die in het grote Romeinse Rijk woonden, waren in een aantal opzichten bevoorrecht boven de andere volkeren die waren onderworpen door de onoverwinnelijke legioenen van Rome. Als enige van de burgers van het Keizerrijk hoefden de Joden geen eer te bewijzen aan de goddelijke keizer, omdat dit in strijd was met hun religieuze overtuiging. Ondanks hun verspreiding over het gehele rijk - teweeggebracht door de verwoesting van de Tempel van Herodes in het jaar zeventig - stonden de Joden relatief geïsoleerd van de overige volkeren in het rijk, omdat ze onderworpen bleven aan de Joodse wetten. De Joden vielen tot het begin van de vijfde eeuw onder het gezag van een erfelijke patriarchaat, het Sanhedrin, in Tiberias (in 429 stierf rabbi Gamaliël, waarmee een einde kwam aan het bestaan van het Sanhedrin). De Patriarch bekleedde een hoge rang in de keizerlijke ambtenarenhiërarchie en was zowel voor het burgerlijke als het handelsrecht verantwoordelijk voor de Joden. De patriarchen beschikten over een staf van apostoli, die overal in het Romeinse Keizerrijk de belastingen inden en onder de geestelijken de discipline handhaafden. Deze bijzondere positie gaf de Joden dan wel een bepaalde vorm van bescherming ten aanzien van hun religieuze identiteit, maar maakte hen niet bijzonder populair bij de andere volkeren in het Romeinse Rijk. Zo vinden we in het jaar 305 dat het Spaanse Concilië van Elvira christenen verbood te eten of samen te leven met Joden. Veel Joden hadden zich tijdens de voorgaande eeuw in dat land gevestigd. Toch was deze maatregel vooralsnog eerder een uitzondering dan een regel. (1)

Johannes Chrysostomus
Met de komst van de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote in 312 zien we dat er voor het eerst meer structurele maatregelen tegen de Joden worden genomen. De keizer was druk bezig met het propageren van het christendom en kondigde in het jaar 315 een serie edicten tegen de Joden af, waaronder het verbod op het maken van mannelijke bekeerlingen. Tweëntwintig jaar later mochten ook vrouwen niet meer toetreden tot het Jodendom en werd een verbod ingesteld op gemengde huwelijken tussen Joden en christenen. Ook mochten Joden geen slaven meer houden en werd het Jodendom aangeduid als een "schadelijke en kwaadaardige sekte." Ook de bekende kerkhistoricus en Constantijn-vereerder Eusebius was geen vriend van de Joden. Hij maakte onderscheid tussen de Hebreeën die in het Oude Testament worden genoemd en rechtschapen mannen waren, en de Joden  uit zijn tijd, die hij als kwaadaardig omschreef. Hij stelde dat de Joden in iedere gemeenschap voor hun jaarlijkse Poerimfeest een christen slachtten ter afwijzing van Christus. Een halve eeuw later maakte de Syrische kerkvader Johannes Chrysostomus een serie virulente anti-Joodse preken, terwijl ook de kerkvader Augustinus van Hippo zich negatief uitliet over de Joden:"Het waarlijke beeld van de Hebreeër is Judas Iskariot, die de Heere voor zilver verkocht. De Jood kan de Schriften nooit begrijpen en zal voor altijd de schuld van de dood van Jezus dragen." (1)

Langzamerhand zien we dat de positie van de Joden in het Romeinse Rijk verslechtert, vooral onder invloed van de christelijke vervangingstheologie. Dat was ook niet zo vreemd: de christelijke theologen betoogden in hun werken steeds opnieuw dat de Kerk het nieuwe Israël was. Een levend Jodendom vormde een theologische bedreiging voor hen: de Joden waren immers Godsmoordenaars en dienden voor hun misdaden gestraft te worden. Zo werd in het jaar 388 in Mesopotamië (het huidige Irak) onder invloed van de opruiende woorden van de plaatselijke bisschop de Synagoge van Callinicum verbrand en geplunderd door een woedende menigte christenen. Toen keizer Theodosius I de bisschop opdroeg de synagoge te herstellen, protesteerde de bisschop van Milaan, Ambrosius, door te stellen dat het beschermen van synagoges en de Joden iemand automatisch tot een tegenstander van Christus maakte. Alhoewel deze scherpe stelling, in de oudheid althans, een uitzondering lijkt te zijn geweest, was hij wel tekenend voor het denken over de Joden in de latere Middeleeuwen. (1)

Slavernij aan de kroon

In de Middeleeuwen begonnen veel stereotypen over de Joden de ronde te doen. Velen waren er - gebaseerd op het Nieuwe Testament - van overtuigd dat de Joden een bijzonder verbond hadden gesloten met de duivel. Jezus had immers gezegd dat de Joden de duivel tot vader hadden (Johannes 8:42-44) en gebruikte de Openbaring aan Johannes niet de uitdrukking "Synagoge des satans" (Openbaring 2:9)? Nadat de relatie tussen Joden en de duivel was gelegd, was het ook niet meer vreemd om de Joden ervan te beschuldigen dat ze zich bezig hielden met zwarte magie. In veel Middeleeuwse verhalen komt het thema van de Jood die zijn ziel verkoopt aan de duivel in ruil voor magische krachten, voor. Zo beschreef Guilbert van Nogent, één van de historici van de Kruistochten, rond het jaar 1115 het verhaal van een afvallige monnik die door bemiddeling van een Jood die de geneeskunst boeoefent, de zwarte kunst leert en zijn ziel aan de duivel verkoopt; zijn afvalligheid van het christendom werd bezegeld met een plengoffer van sperma. (1)

 

Middeleeuws gravure: Joden op de
brandstapel levend verbrand.
Soortgelijke verhalen droegen al snel bij aan het leggen van de relatie tussen Joden, seksuele losbandigheid en rituele kindermoord. Voor hun duistere rituelen zouden de Joden het bloed nodig hebben van christelijke kindertjes. Veelal hoefde er geen bewijs aan te pas komen om dit soort laster te gebruiken om Joden te vervolgen en op te hangen of te verbranden. En ondanks herhaalde uitspraken van enkele pausen dat deze verhalen onjuist waren, werden deze algemeen verbreide overtuigingen nog aangevuld met andere beschuldigingen: Joden schonden geconsecreerde hosties, vergiftigden waterbronnen waardoor epidemieën ontstonden, de Talmoed werd gezien als een ketters geschrift dat de Joden ervan weerhield het Oude Testament op christelijke wijze te lezen en de Joden werden beschouwd als woekeraars. Ondanks de verhalen die de ronde deden over de slechte en doortrapte Jood die er slechts op uit was om het christendom te vernietigen, genoten de Joden wel degelijk de bescherming van de Europese vorsten. De Joden werden vooral vanaf de elfde en twaalfde eeuw beschouwd als de persoonlijke horigen van de vorsten. "De Jood kan niets zelf bezitten, want alles wat hij verwerft, verwerft hij niet voor zichzelf, maar voor de koning; want de Joden leven niet voor zichzelf, maar voor anderen, en dus verwerven zij niet voor zichzelf, maar voor anderen,"zo beschrijft een document de status van de Joden. Slavernij aan de kroon, dat was de feitelijke positie die de Joden innamen. Hun eigendommen behoorden in principe dan ook toe aan de koningen, die naar believen beslag konden laten leggen op de Joodse rijkdommen. De Joden werden gezien als een waardevol bezit! Het is duidelijk dat de protectie die de vorsten boden, gebaseerd was op hun persoonlijk financiële gewin, ondanks de theologische vooroordelen ten aanzien van de Joden. (1)

"Voortreffelijke christenen"


Erasmus
Eén van de belangrijkste kenmerken van de zestiende eeuw was dat het een overgangstijd was tussen de Middeleeuwen en wat we later de nieuwe tijd zijn gaan noemen. Toch konden ook de Reformatoren en de contra-reformatoren zich niet geheel ontworstelen aan de denkbeelden die bij hun tijd hoorden. Iemand als Erasmus van Rotterdam bijvoorbeeld, die bekend is geworden vanwege zijn grote tolerantie ten aanzien van andersdenkenden, moest niet veel hebben van de Joden. Hij beschuldigde de Joden ervan achter de boerenopstand van 1525 te zitten. In het najaar van 1517 schreef hij een brief waarin hij Frankrijk beschrijft als het "zuiverste en bloeiendste deel van de christenheid, omdat alleen Frankrijk niet met ketters, Boheemse scheurmakers, met Joden en half-Joodse maranos geïnfecteerd is." De grote humanist was zelfs bereid het Oude Testament te laten varen als dat de invloed van het Judaïsme zou indammen:"Als de Kerk maar niet zo'n grote betekenis aan het Oude Testament wilde toekennen. Het is een boek der schaduwen dat voor een tijd slechts tot de komst van Christus, gegeven is." En ook de veelgehoorde stelling "Als Jodenhaat het kenmerk van echte christenen is, dan zijn wij allemaal voortreffelijke christenen" is van Erasmus afkomstig. (1)

Luther staat tegenwoordig bij velen bekend om zijn harde antisemitische uitlatingen. Toch moeten we in de gaten houden dat de reformator de Joden niet als een ras beschouwde, maar als "de aanhangers van een wettische godsdienst." Hij zag het Judaïsme, de nadruk op de wet, ook terugkomen in het Rooms-Katholicisme waartegen hij zich verzette. Luther heeft zich vooral in zijn latere geschriften in harde bewoordingen uitgelaten over de Joden, maar hij plaatste hen altijd in het rijtje van Turken en valse christenen die volgens hem de Kerk bedreigden. Toch hebben christenen die Luther volgden, zich vaak schuldig gemaakt aan antisemitisme. Evenals Luther zagen zij de Kerk als "het nieuwe Israël" en de Joden konden daartoe alleen toetreden door zich te laten dopen. (1)

"verwoestend virus"

Het moderne christelijke antisemitisme is vandaag de dag springlevend op het internet. Verschillende organisaties vervuilen het net met hun haatverspreidende informatie, die ze proberen te onderbouwen met behulp van allerlei Bijbelteksten. Een kenmerk van dit soort organisaties is dat ze de Holocaust ontkennen, of op z'n minst stellen dat het getal van zes miljoen vermoordde Joden sterk overdreven is. Maar daarnaast ook dat het  logisch is dat de Joden worden gehaat door de volkeren. De Amerikaanse christelijke (!) racistische groepering Aryan Nations die op internet aanwezig is, geeft het antwoord op de vraag naar het waarom van de Jodenhaat: Het komt gewoon omdat Joden niet kunnen worden vertrouwd; er bestaat een wereldwijde Joodse samenzwering met het doel het vernietigen van het christendom. Het gevolg daarvan? "Wij geloven dat de Kanaänitische Jood de natuurlijke vijand is van ons Arische (blanke) ras. Dit wordt betuigd door de Schrift en de gehele seculiere geschiedenis. De Jood is als een verwoestend virus dat ons raciale lichaam aanvalt om onze Arische cultuur en de zuiverheid van ons ras aan te vallen,"aldus Aryan Nations. De pagina's van de Aryan Nations staan vol met afbeeldingen van swastika's en ook Richard Butler, de oprichter van de beweging, staat er afgebeeld, terwijl hij de Hitlergroet brengt. (1)


Het logo van Aryan Nation: Kerk van Jezus Christus,
Ons ras is onze natie.
Een van de eerste bezwaren die een christen tegenover een christelijke antisemiet zal opwerpen, is dat Jezus ook een Jood was, en dat het Joodse volk door God Zelf is verkozen. Maar, zo wordt op de internetpagina's verkondigd dat onjuist is. "Als de Joden Gods uitverkoren volk zijn, dan kunnen wij christenen al onze kerken wel sluiten en ons bij de synagoges aansluiten. Een ieder die zegt dat de Joden Gods uitverkorenen zijn, ontkent onze Heere Jezus en noemt het christendom een leugen. Zo iemand beledigt God. Volgens de Heilige Bijbel zijn wij christenen Gods uitverkoren volk, niet de Joden." En ook Jezus is geen Jood, zo blijkt uit een artikel van de Aryan Nations:"Ik zeg u dat ik geen Jood volg: Ik volg de vleesgeworden openbaring van de Allerhoogste. Voordat u me de vraag stelt - is Jezus Christus een Jood? -, stel ik u de vraag of Jahwe een Jood is. Wij hebben Jezus' eigen woorden in Matthéüs 23:33 waar Hij zei dat de Joden slangen en adderengebroed zijn (...). Hij zei dat ze Lucifers nageslacht waren. Ik wil benadrukken dat één van de dingen die Jezus deed, het ontkennen van iedere familieband was (...). Jezus stelde: Ik ben uit Mijn Vader en u bent uit uw vader." (1)

"Racistische zionist"

"Christus is geen racistische zionist,"zo ondersteunt een ander artikel de opvattingen van de Aryan Nations. "Door de liegende Joodse propaganda en Joodse infiltratie van de seminaries van praktisch alle belangrijke religieuze denominaties en sektes, geloven veel oprechte mensen de onjuiste en heiligschennende gedachte dat onze Heere Jezus Christus een Jood is. Jezus Christus is de Zoon van God en bestond al voor de schepping vna de wereld en voordat er rassen werden geschapen; daarom kan Hij geen Jood zijn. Sommige valse predikers zeggen dat Jezus Christus een Jood is, dat Abraham Zijn vader is. Abraham was vanzelfsprekend geen Jood, maar de vader van vele volkeren, zoals wordt aangetoond door Genesis 17:5 waar staat: en gij zult niet meer Abran genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb." (1)

Zich christen noemende antisemieten geven net zoals in de Middeleeuwen de Joden de schuld van de kruisdood van Christus. "Het is blasfemie om de Joden Gods uitverkoren volk te noemen, terwijl de Zoon van God de Joden de kinderen van de duivel noemt. De Joden zijn zo kwaadaardig dat ze proberen de Heilige Bijbel te veranderen. Ze willen de vele passages die hen de schuld geven van de kruisiging van onze Heere Jezus Christus  weghalen. De Bijbel zegt duidelijk dat de Joden onze Heere Jezus doodden en dat dit God niet behaagde en dat Zijn oordeel daardoor over hen is gekomen. Open de Heilige Bijbel en lees 1 Thessalonicenzen 2:14-16:'Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt  gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die Gode niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde de maat hunner zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.' Hier hebben we de waarheid! Nu weten we dat het onze christelijke plicht is het christendom te verdedigen tegen de Joden, tegen de internationale, satanische racistische zionistische mafia." (1)

__________________________________________________________

Anti-zionisme geen antisemitisme? Pro-Palestijnse en anti-Israël activisten die tegen het zionisme zijn, beweren dat zij geen antisemieten zijn. Ze maken iedereen wijs dat anti-zionisme geen antisemitisme is. Maar wijlen Afro-Amerikaanse strijder voor de rechten van de zwarten, dominee Martin Luther King, denkt er anders over en zei al in 1967 dat anti-zionisten wel antisemieten zijn. Mensen die tegen de Joodse Staat Israël zijn, discrimineren de Joden wel. Volgens Martin Luther King zijn twee volken, zowel Joden als zwarten, onderworpen aan racistische wetten, slavernij, onderdrukking en genocide. Martin Luther King zei:

"U beweert, mijn vriend, dat u niet de Joden haat, maar alleen 'anti-zionist' bent. Dan zeg ik...als mensen kritiek hebben op het zionisme, bedoelen ze de Joden. Dat is God's eigen waarheid... En wat is anti-zionisme? Het is de ontkenning van een fundamenteel recht van de Joden, iets dat we terecht opeisen voor de bewoners van Afrika en vrijelijk verlenen aan alle andere naties op deze aardbol. Het is dus discriminatie van de Joden, mijn vriend, omdat zij Joden zijn. Kortweg: het is antisemitisme. Laat mijn woorden tot in de diepten van je ziel doordringen." (3)

De Nederlandse pro-Palestijnse en anti-Israël activist Gretta Duisenberg die zeer berucht is om haar uitlatingen en provocaties tegen Israël, laat haar ware gedaante wel zien dat ze een antisemiet is. In september 2006 zei ze tegen een verslaggeefster van het weekblad Nieuwe Revue dat "de Israëliërs altijd liegen en we aan hun koppen kunnen zien." Ze noemde de Israëliës schoften en keurde de ontvoeringen van Israëlische soldaten goed. Toen de verslaggeefster haar vroeg hoeveel handtekeningen ze wilde verzamelen voor een nieuw op te richten politieke partij, dacht Gretta even na en antwoordde:"Zes miljoen." Ze doelde zeer bewust op het aantal zes miljoen Joden die tijdens de Holocaust waren omgekomen. Een keer zei Gretta Duisenberg tegen het dagblad De Pers dat Nederland "geregeerd wordt door de Joodse lobby." In een interview met de website NieuwWij zei Gretta dat de Joden "zogenaamd het uitverkoren volk zijn en hun opvatting vergeleken kan worden met die van de nazi's over de Ariërs." Haar misselijkmakende uitspraken kwetsen de Joodse gemeenschap en de nabestaanden en overlevenden van de Holocaust. Herman Loonstein van Federatief Joods Nederland (FJN) zei dat Gretta Duisenberg zichzelf heeft bewezen een echte Jodenhaatster te zijn. De pro-Palestijnse en anti-Israël activisten, waar overal ter wereld, zetten hun masker op 'n dag wel af en laten hun ware gezicht zien zoals Gretta Duisenberg onlangs heeft gedaan.

__________________________________________________________

Niet alleen de racistische beweging Aryan Nations maakt zich schuldig aan antisemitisme en verdraaiing van de Heilige Schrift, maar ook diverse christelijke groeperingen en kerkgenootschappen doen er mee. Een groep Baptisten hield een demonstratie in de Verenigde Staten waarop hun spandoeken en borden staat te lezen dat de Joden de Christusmoordenaars zijn. Huiveringwekkend is dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. De zich fundamentalistisch noemende christenen ageren niet alleen tegen Joden en Israël, maar ook tegen Amerikaanse president Barack Obama, homofielen en andersdenkenden. In de ogen van de christelijke fundamentalisten is Barack Obama een 'antichrist' en een 'beest' en homo's 'beesten.'  


Amerikaanse Baptisten houden anti-Joodse demonstratie
Een klein Amerikaanse meisje hield twee antisemitische
borden. Een waargeworden gezegde: Jong geleerd, oud
gedaan.
Zichzelf noemende christenen stellen de Joden aan-
sprakelijk voor de moord op Jezus Christus. Op de borden:
"God haat Joden", "God haat Israël", "De Joden vermoord-
den Jezus", "Joden stelen het land". Is het normaal dat
Christenen kinderen aanmoedigen de Joden te haten? Chris-

tenen zijn niet de enigen. Ook moslims moedigen kinderen aan
de Joden te haten.  

__________________________________________________________

Verleden: Anti-Joodse propaganda in nazi-Duitsland


Heden: Anti-Israël propaganda in de hele wereldDe voormalige Zweedse premier Per Ahlmerk merkte op dat het nieuwe en hedendaagse antisemitisme, vermomd als anti-Israël en anti-zionisme, wordt gekenmerkt door aanvallen op de collectieve Joden: de Staat Israël. "Israël is de collectieve Jood onder de naties,"zei hij. De aanvallen op de Staat Israël veroorzaken volgens de Zweed een kettingreactie op individuele Joden en Joodse instellingen.
__________________________________________________________


Gevaar

Steeds meer wordt besefd dat de groei van het antisemitisme op het internet een internationaal probleem aan het worden is. Ook de huidige anti-Israël organisaties en boycotactivisten verspreiden hun antisemitische materiaal op het internet. Eind oktober 1997 publiceerde de Amerikaanse Anti-Defamation League (ADL) een rapport over de groei van het aantal antisemtische haat-pagina's op het wereldwijde web in 1997. Het rapport concludeerde dat het aantal pagina's in vergelijking met het onderzoek over 1996 meer dan verdubbeld is. De organisatie - de grootste in de wereld waar het gaat om de bestrijding van het antisemitisme - is in de Verenigde Staten druk in de weer om in samenwerking met internetproviders afspraken te maken om dit soort propaganda te weren en om te zorgen dat kinderen dit soort materiaal niet zomaar onder ogen kunnen krijgen. Volgens het rapport lopen vooral kinderen het gevaar door de valse propaganda te worden overtuigd, omdat ze minder kritisch zijn dan volwassenen en eerder geneigd zijn om de onjuiste informatie als feiten te accepteren. (1)

William Burrington zei terecht:"We moeten de mensen opvoeden en leren dat, net zoals in het leven, NIET alles wat op internet staat, noodzakelijkerwijs juist is." (1) Maar dat dat zeer moeilijk is, wordt wel duidelijk als we op datzelfde internet een boek aantreffen met de titel "Joods rituele moord", in 1938 geschreven door een Britse dierenarts en nazi-sympathisant Arnold Leese. Dat boek is op internet via PDF makkelijk uit te printen en staat vol met pseudo-wetenschappelijke informatie over de rituele moordpartijen op christelijke kinderen door de Joden in de loop der eeuwen. Het boek citeert uit vele werken en geeft tientallen voorbeelden van moorden die zouden zijn begaan door Joden. Het doet zich allemaal heel wetenschappelijk en betrouwbaar voor, dus hoe moeten jongeren dit en ander materiaal herkennen als onjuist en antisemitisch? Ook op internet is een Amerikaans stripboek, Foreskin Man getiteld , te vinden dat over een rituele moord op een christelijk kind gaat. Het stripboek is zeer schokkend en duidelijk antisemitisch. Het vergiftigt jeugdige lezers. Zulke kinderen die een antisemitisch stripboek lezen, zullen het idee krijgen dat de Joden een echte rituele moord op een kind zouden begaan.

Stripboek Foreskin Man
Het gevaar dat deze informatie op het internet biedt, is bijzonder groot, temeer daar het netwerk momenteel wereldwijd gezien al vele miljoenen gebruikers heeft, een aantal dat snel toeneemt. Tegenwoordig hebben we ook sociale netwerken als Facebook, Twitter, op internet. Doordat het internet een wereldwijde aangelegenheid is geworden, zijn antisemieten nu in staat hun boodschap op veel grotere schaal te verspreiden. Abraham Foxman, de directeur van de Anti-Defamation League (ADL), vindt het belangrijk dat deze informatie wordt tegengegaan:"We moeten doorgaan de antisemieten te ontmaskeren en hun boodschap van haat te blokkeren." (1)

Het antisemitisme in Europa en de Verenigde Staten krijgt door massale moslim-immigratie een nieuwe impuls, gezien het feit dat de aanslag op een Joods school in Toulouse vorig jaar werd gepleegd door een moslim. Het christelijke antisemitisme wordt nu gevoed door islamitische antisemitisme. Ook wordt het christelijke antisemitisme versterkt door anti-Israël activisten. Het wordt van kwaad tot erger. Al kent de islam ook antisemitisme. Maar we moeten niet vergeten dat christenen degenen zijn, die eerst begonnen zijn met het antisemtisme! Want het islamitische antisemitisme komt wel uit de koker van het christelijke antisemitisme! Alle christenen, ongeacht hun lidmaatschap van een kerkgenootschap, moeten zich diep schamen voor hun verkeerde houding jegens het Joodse volk. Het wordt hoog tijd dat alle christenen en alle kerkgenootschappen diep door het stof moeten gaan en hun zonden belijden aan de Heere God. Het antisemitisme is niet alleen een misdaad tegen de menselijkheid, maar ook een grote zonde tegen God. Jodenhaat is eigenlijk haat tegen God! Echter wordt niet verwacht dat de Kerk zich diep door het stof zal gaan. Zoals een priester al zei, is de Kerk hopeloos antisemitisch. 

Christenen die antisemieten en anti-zionisten zijn en ook erg trots zijn op zichzelf, denken dat ze in de hemel zullen komen. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat antisemieten het Koninkrijk Gods NIET zullen beërven!!! 

"Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?" I Johannes 4:20

"En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt."
Genesis 12:3

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                        Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Profetisch Perspectief november/december 1997. nr. 11: Christelijk antisemitisme vervuilt
      steeds vaker het internet. Door Nico Visser.
(2) Christus of ideologie? Door J.A.E. Vermaat
(3) Saturday Review augustus 1967

Geen opmerkingen: