zondag 2 december 2012

Weeknieuws Israël december 2012. Deel 1


Het weeknieuws Israël verschijnt iedere week. Elke dag zal het nieuws bijgewerkt worden, behalve zaterdag. Op zaterdag, de Sabbat, zal geen nieuwsbericht verschijnen.

Vrijdag 7 december: De wederopbouw van Tiferet Ysirael Synagoge in Jeruzalem

Het stadsbestuur van Jeruzalem is van plan de Tiferet Ysrael Synagoge die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van 1948 werd verwoest, in oude glorie weer op te bouwen. Het project moet nog worden goedgekeurd door het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken. De Tiferet Yisrael Synagoge was een van de belangrijkste synagogen in de Oude Stad van Jeruzalem, voordat de Jordaniërs deze in 1948 vernietigden. Het drie verdiepingen tellende gebouw in de Oude Stad van Jeruzalem, dat ooit was bedekt met een koepel, moet zo veel mogelijk in de originele staat worden herbouwd.


Tiferet Yisrael Synagoge in Jeruzalem. De foto was vóór
1948 genomen, voordat de Jordaniërs de Synagoge ver-
woest hadden.
Hoewel de Chassidim (vrome Joden) zich al in het jaar 1747 in Jeruzalem vestigden, begon hun rabbijn Nissan Beck pas in het jaar 1839 met zijn plannen voor een chassidische synagoge. Tot die tijd baden de gelovigen in kleine privé gebedsplaatsen. In de jaren 1830 vernam rabbi Israel Friedman uit Ruschin dat tsaar Nicolaas I van plan was in de Joodse wijk van de Oude Sta van Jeruzalem een kerk te bouwen. Rabbi Friedman die zeer betrokken was bij steun aan de vestiging van Joden in Israël, gaf rabbi Nissan Beck opdracht om het plan van de tsaar te verijdelen. Het gelukte Beck in 1843 het stuk grond dat de Russen van plan waren te kopen, zelf te verwerven. De drie verdiepingen tellende synagoge was na veel problemen bij de bouw pas in 1871 klaar en werd op 19 augustus 1872 ingewijd. Daarna was de Tiferet Yisrael Synagoge 75 jaar het pronkstuk van Jeruzalem. Ook de Oostenrijkse keizer Franz Jozef was betrokken bij de bouw van de synagoge. Toen de keizer in 1869 de Heilige Stad bezocht en de synagoge in aanbouw zag staan zonder dak, informeerde hij naar de reden daarvoor. Een rabbijn zou hem hebben geantwoord:"Uwe majesteit, de synagoge heeft zijn hoed voor u afgenomen." Vervolgens schonk de keizer de resterende 1000 frank voor de voltooing, waarna de inwoners de koepel naar hem vernoemden. 


Ruïnes van de Tiferet Yisrael Synagoge. De foto was in
1967 genomen. 
Vandaag: De ruïnes van de Tiferet Yisrael Synagoge
De Tiferet Yisrael Synagoge werd in 1948 door Jordaniërs verwoest, evenals zijn 'buurman' de Hurva Synagoge. Terwijl de Hurva Synagoge al twee jaar geleden weer is opgebouwd, staat de Tiferet Ysrael Synagoge er nog steeds als ruïne. Tiferet Yisrael betekent 'Glorie van Israël.' De reconstructie van de Tiferet Yisrael Synagoge zal ongeveer drie jaar duren en minstens tien miljoen euro kosten, die een anonieme donor al heeft geschonken. Evenals bij de Hurva Synagoge worden bij de inwijding van de Tiferet Yisrael Synagoge heftige protesten en rellen van moslims verwacht. Bron: Israel Today Headlines 07-12-2012

Vrijdag 7 december: Uitnodiging Hamas aan PA

Hamas heeft de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas uitgenodigd om de 25ste verjaardag van de islamitische terreurbeweging te vieren. Voor het eerst in 10 jaar vindt zo'n dergelijke uitnodiging plaats, een teken dat beide partijen na een lange periode van rivaliteit en machtsstrijd zich met elkaar gaan verzoenen. Echter mochten de aanhangers van Abbas' Fatah een maand geleden geen bijeenkomsten ter herdenking van de dood van Yasser Arafat in de Gazastrook houden. De Hamasleider Khaled Mashaal komt vandaag in Gaza aan. Ook zijn vrouw en kinderen waren gisteren samen met vijftien andere Hamasfunctionarissen in Gaza al aangekomen. Ook de familie van de geliguideerde leider van de militaire tak van Hamas, Ahmed Jabari, is aanwezig . Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 07-12-2012

Donderdag 6 december: Burgemeester van Jeruzalem wijst Obama's kritiek af

De burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, heeft afgelopen maandag ernstige kritiek geleverd op de Amerikaanse regering van Barack Obama, omdat deze weer Israël onder druk heeft gezet over waar het wel en niet kan bouwen in en rondom Jeruzalem. "Ik ken geen enkele stad op de wereld waarvan de Amerikaanse president de toezichthouder is,"zei burgemeester Barkat tijdens een conferentie in Herzliya over betaalbare huisvesting. Hij reageerde hiermee op Amerikaanse kritiek op Israëls goedkeuring deze week van al jaren bestaande plannen om de Jeruzalemse voorstad Ma'aleh Adumim uit te breiden naar de aangrenzende heuvel die bekend staat als 'E1'. Israël heeft eindelijk ingestemd met de plannen als strafmaatregel wegens de eenzijdige stap van de Palestijnse Autoriteit om officiële erkenning te verkrijgen bij de VN. Maar Barkat zei dat de geplande bouw van cruciaal belang was en blijft om voor betaalbare huisvesting te zorgen in de Joodse hoofdstad, die de dichtsbevolkste stad van Israël is.


E1
Opeenvolgende Amerikaanse regeringen hebben Israëls plannen voor het gebied E1 veroordeeld, ook al is het een kale heuvel die volledig onder Israëlisch bestuur staat, omdat de Palestijnen zeggen dat de Israëlische bouw "negatieve invloed" zal hebben op hun plannen om soevereiniteit te verkrijgen over de oostelijke helft van Jeruzalem. maar net als de meeste Israëlische leiders beschouwt burgemeester Barkat deze gebieden als betwist, NIET als bezet. Daarom moet òf iedereen er mogen bouwen òf niemand mag er bouwen. "Als de wereld spreekt over een bouwstop in Jeruzalem, is mijn vraag: een bouwstop van wat? ...Moeten we de bouw stoppen voor Arabieren, christenen of Joden?"vroeg de burgemeester. "Wil de regering Obama hiermee zeggen dat wanneer een ondernemer mij benadert, ik hem moet vragen welke religie hij aanhangt (wat de hemel verhoede), opdat hij een bouwvergunning kan krijgen in Jeruzalem?"ging Barkat verder:"Dat zou verschrikkelijk zijn en zelfs tegen de Amerikaanse wet." 

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu toonde zich deze week onmurwbaar; zijn regering zou niet terugkomen op zijn besluit betreffende de nieuwbouw. Weonsdag heeft het Israëlische Planningsgraad van het civiele bestuur van Judea en Samaria de bouwplannen  voor E1 goedgekeurd. Nu volgt een wachttijd van 60 dagen, waarin Israëli's bezwaren tegen de plannen kunnen indienen, waarna de Districtsplancommissie de definitieve goedkeuring zal geven. Bron: Israel Today Headlines 06-12-2012

Donderdag 6 december: Meningsverschil van Netanyahu en Merkel inzake bouwplannen Israël

Vandaag is de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek in de Duitse hoofdstad Berlijn geweest. Tijdens het bezoek van Netanyahu aan Duitsland gaf Duitse bondskanselier Angela Merkel tijdens de persconferentie aan dat beiden het eens zijn dat ze een meningsverschil hebben over de bouw van Joodse nederzettingen. Duitsland meent dat de bouw van 3000 nieuwe appartementen in Oost-Jeruzalem een eenzijdige stap is, die een twee-statenoplossing in de weg staat. 


Israëlische premier Benjamin Netanyahu (links) en
Duitse bondskanselier Angela Merkel
De Israëlische premier en de Duitse bondskanselier hebben in Berlijn geprobeerd de verzuurde relatie tussen hun landen te verbeteren en spraken met elkaar 3,5 uur. Premier Netanyahu is ervan overtuigd dat Merkel "een ware vriend van Israël" is en loyaal blijft aan de veiligheid van de Joodse Staat. Wel zei hij dat Merkel gelooft dat de statusverhoging van de Palestijnse Autoriteit bij de VN "vrede dichterbij brengt." Netanyahu zegt dat dit niet klopt. Volgens hem proberen de Palestijnse president Mahmoud Abbas en de terreurbeweging Hamas zich juist nu weer te gaan verzoenen om de gewapende strijd tegen Israël aan te binden. De statusverhoging heeft juist ertoe geleid dat de PA haar standpunten tegenover Israël om te onderhandelen heeft verhard. De Palestijnen willen een Palestijnse staat zonder vrede. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 06-12-2012

Donderdag 6 december: Israël-Gazaoorlog 2012: Meerderheid Israëlische bevolking achter actie

Volgens een peiling, uitgevoerd door Peace Index staat 79% van de Israëlische bevolking achter de operatie Pillar of Defense (in Israël beter bekend als operatie Pillar of Cloud). Het percentage Israëlische Joden ligt op 84% en het percentage Israëlische Arabieren op 47%. Opvallend is wel dat 'slechts' 57% het een juiste beslissing vond om na 8 dagen op te houden met het gevecht, terwijl 41% vond dat er doorgevochten moest worden. Van de Israëlische Joden denkt 53% dat de doelen van de operatie Pillar of Defense bereikt zijn, terwijl 37% van mening is dat de Israëlische afschrikking is toegenomen. 37% denkt dat de situatie ongewijzigd is gebleven. Ruim de helft van de ondervraagden denkt dat het bestand een jaar zal standhouden. Een derde denkt dat over een paar maanden opnieuw een gevecht tussen Israël en Hamas zal uitbreken. Over het optreden van het Israëlische leger is 88% tevreden. De opiniepeiling laat ook zien dat 60% van de Israëlische bevolking vindt dat de regering Netanyahu goed gehandeld heeft. 598 Israëliërs, zowel Joden als Arabieren, zijn tussen 28 november en 2 december ondervraagd door Peace Index. Bron: Jerusalem Post, Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 06-12-2012

Donderdag 6 december: Israël op 39ste plek van wereldwijde corruptie

Uit het jaarlijkse onderzoek van Global Corruption Report 2012 blijkt dat de corruptie in Israël is toegenomen. In 2011 stond Israël nog op de 36ste plek en in 2010 op de 30ste plek. Griekenland en Italië zijn volgens de ngo Transparency International die onderzoek in de publieke sector van 176 landen heeft verricht, de twee meest corrupte landen. Griekenland zou even corrupt zijn als Columbia en Djibouti en dat zou het financieel herstel van het land flink bemoeilijken. Italië zou op hetzelfde niveau als Tunesië "pronken." De minst corrupte landen zijn Denemarken, Finland en Nieuw-Zeeland. Onderaan staan de meest corruptee landen Afghanistan, Noord-Korea en Somalië, maar ook Rusland scoort als groot land erg slecht inzake corruptie. Bron: TT-Canvas, Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 06-12-2012

Woensdag 5 december: Netanyahu: Het conflict gaat niet over grondgebied

De Israëlische premier Netanyahu was op bezoek in Tsjechië en heeft een ontmoeting met de Tsjechische president Vaclav Klaus. Tsjechië was één van de negen landen die tegen statusverhoging van de Palestijnse Autoriteit bij de VN stemde. 


Israëlische premier Benjamin Netanyahu (links) en
Tsjechische president Vaclav Klaus (rechts)
In Praag heeft Netanyahu gezegd dat Israël bij haar standpunt blijft om via onderhandelingen een tweestaten-oplossing te realiseren, ondanks de Europese bezorgdheid over de bouwplannen van Israël waarvan de EU denkt dat dit een tweestaten-oplossing in de weg zou staan. Netanyahu gaf verder aan dat Israël haar vitale belangen niet zal opofferen om applaus van de wereld te verdienen. In een interview met Die Welt bedankte de Israëlische premier Duitsland voor de steun tijdens de operatie Pillar of Defense, maar zei wel teleurgesteld over de onthouding van Duitsland tijdens de stemming over de verhoging van de status niet-lidstaat PA bij de VN. In Duitsland zal hij een ontmoeting hebben met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Europese diplomaten hebben medegedeeld dat de EU geen sancties tegen Israël gaat uitvoeren vanwege de aangekondigde bouwplannen van Israël. Toch zal premier Netanyahu forse kritiek te horen krijgen van de Duitse bondskanselier Merkel. Verwacht wordt dat Netanyahu de kritiek zal weerleggen door erop te wijzen dat Israël in 2005 zich uit de Gazastrook heeft teruggetrokken, en dat het Palestijnse antwoord daarop raketaanvallen op de Joodse Staat is.

"Het conflict draait niet om nederzettingen of grondgebied, maar om het voortbestaan van de Joodse Staat,"maakte Netanyahu dinsdag iedereen duidelijk. "Het wordt tijd dat de wereld eindelijk de waarheid begrijpt, dat eht Israëlisch-Arabische conflict niet gaat over stukjes grondgebied, maar over het recht van een Joodse Staat om te bestaan in het Midden-Oosten,"zei hij verder. "Onze belangrijkste diplomatieke taak is uit te leggen dat de wortel van het conflict niet territoriaal is. Het gaat om ons bestaan, binnen welke grenzen dan ook." Netanyahu zei dat de recente Gaza-oorlog dit weer bewees. "Waar ging het om in de oorlog? Het ging in de oorlog om ons bestaan. We hebben gebieden verlaten die we in de Zesdaagse Oorlog hebben veroverd, zoals de Gazastrook, en ze schieten raketten op ons af,"aldus de Israëlische premier. Hij doelde op het feit dat voor 1976 en Israëls verovering van de momenteel "betwiste gebieden" Israël ook voortdurend werd aangevallen. En het begin van het vredesproces heeft niets gedaan om dit te veranderen. "Dag in, dag uit, uur na uur, prediken ze dat Israël geen bestaansrecht heeft,"vervolgde Netanyahu. "Dus de leugen heeft zeker wortel geschoten en er is geen andere manier om de leugen te bestrijden dan de waarheid."

Sommigen, zelfs binnen Israël, zullen beweren dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas Israël heeft erkend. Maar er bestaat echter groot verschil tussen Abbas' erkenning dat Israël bestaat, en Israëls eis dat hij zijn bestaansrecht erkent. Voor Israëliërs is dit een belangrijk struikelblok, want als toekomstige generaties Palestijnen niet wordt geleerd dat Israël het recht heeft te bestaan, en hen in feite het tegendeel wordt geleerd, dan blijft het toneel klaarstaan voor verdere bloedige conflicten. Zonder openlijke erkenning van Israëls bestaansrecht en een overeenkomstige herziening van het Palestijnse onderwijssysteem zal geen enkele ondertekende overeenkomst een echte duurzame vrede opleveren. Om die reden is het veelzeggend dat de Palestijnse leiders weigeren aan deze voorwaarde te voldoen en ondersteunt dit Netanyahu's uitspraken. De Israëlische premier Netanyahu vind dat de EU meer druk op de Palestijnen moet gaan uitoefenen om geen verdere eenzijdige stappen te ondernemen. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël, Israel Today Headlines 05-12-2012 

Dinsdag 4 december: Hamas wil samen met Fatah strijden tegen Israël

Hamasleider Mahmoud Zahar heeft de rivaliserende Fatah opgeroepen om toe te treden tot zijn organisatie om samen tegen Israël te strijden en gevraagd te stoppen met het verspillen van tijd en moeite aan het vredesproces. Volgens Zahar moeten ze de verschillen opzij zetten en naar "nationale verzoening" streven. De Hamasleider beweerde dat het Westen Hamas niet langer ziet als een terroristische organisatie en dat "de inwoners van Gaza de meest beschaafde mensen ter wereld behoren." Ondertussen klonken er ook verzoenende woorden uit Ramallah. De Palestijnse president Mahmoud Abbas vertelde aan verslaggevers ter plaatse dat voor hem de beëindiging van de rivaliteit met Hamas de topprioriteit heeft. Hij zag geen reden waarom beide partijen niet tot eenwording kunnen komen. Sinds de Palestijnse parlementsverkiezingen in januari 2006, waarbij Hamas de absolute meerderheid verkreeg in het Palestijnse parlement, was er een felle machtsstrijd tussen Fatah en Hamas uitgebroken. Na zware gevechten heeft Hamas in 2007 de macht in de Gazastrook gegrepen. Sindsdien wordt de Palestijnse gebieden in Judea en Samaria geregeerd door Fatah.Hamas heeft als "gebaar van goede wil" twaalf Fatahleden die vijf jaar geleden naar Egypte waren gevlucht, weer welkom geheten. De PA heeft op haar beurt in Judea en Samaria weer een aantal kantoren van Hamas heropend, die eerder waren gesloten vanwege "veiligheidsredenen." Ook zijn een aantal Hamasleden door de PA uit de gevangenis vrijgelaten. Toch zijn tot grote woede van Hamas ook een aantal Hamasleden door de PA weer gevangen genomen. Bron: Jerusalem Post, Israel Today Headlines, Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 04-12-2012

Dinsdag 4 december: VN eist van Israël dat het Non-proliferatieverdrag ondertekend moet worden

Nadat de Algemene Vergadering van de VN met de grote meerderheid voor de opwaardering van de status niet-lidstaat van de PA heeft gestemd, doet de VN nog een volgende stap om Israël verder in het isolement te brengen. Maandag heeft de Algemene Vergadering met de grote meerderheid ingestemd met een resolutie waarin Israël wordt opgeroepen snel het Non-proliferatieverdrag te ondertekenen en meer openheid van zaken te geven over zijn kernprogramma en inspecteurs toe te laten. Ook wordt er bij Jeruzalem op aangedrongen om een topconferentie over het uitbannen van kernwapens in het Midden-Oosten te steunen. De resolutie werd met 174 stemmen voor, zes stemmen tegen en zes onthoudingen aangenomen. In de resolutie staat dat Israël 'zonder verdere vertraging' het Non-profileratieverdrag moet ondertekenen en zijn nucleaire faciliteiten open moet stellen voor inspecteurs van het IAEA (Internationaal Atoomenergie Agentschap). 


Nucleaire symbool
Israël, Canada, de Verenigde Staten, de Marshall-eilanden, Micronesië en Palau hebben tegen de resolutie gestemd. De door de Algemene Vergadering aangenomen resolutie is niet bindend, maar wel duidelijk anti-Israëlisch. Uiteraard wil Israël niet bevestigen noch ontkennen dat het in het bezit is van kernwapens. Aangenomen wordt dat Israël wel over een kernwapenarsenaal beschikt. Net als India, Pakistan en Noord-Korea die ook een eigen kernwapenarsenaal hebben, weigert Israël het Non-proliferatieverdrag te ondertekenen. Duidelijk is dat de resolutie een poging is om Israël onder druk te zetten meer openheid van zaken te geven, met de ware bedoeling dat Israël geheel ontwapend en weerloos wordt. Israël is omringd door de vijandige Arabische landen die streven naar de vernietiging van de Joodse Staat. Iran heeft meermalen gedreigd Israël van de kaart te vegen en streeft ook naar kernwapens. Daarom behoudt Israël het recht om zichzelf te verdedigen tegen de vijanden die uit zijn op de vernietiging van de Joodse Staat. Het is zo hypocriet van de VN dat Iran die de mensenrechten met voeten treedt en werkt aan eigen atoomprogramma, voor de resolutie heeft gestemd, waarin Israël wordt opgeroepen het Non-proliferatieverdrag te ondertekenen! Bron: Diverse media 04-12-2012

Dinsdag 4 december: Valse beschuldigingen Amnesty Internationaal aan het adres van Israël

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International beweert maandagavond dat de Israëlische regering geen respect heeft voor mensenrechten en internationaal recht. De beschuldigingen dat Amnesty International heeft geuit aan het adres van Israël, is een reactie op het besluit van de Israëlische regering om 3000 appartementen voor de Joden in Oost-Jeruzalem te laten bouwen. 

Volgens Amnesty zouden geweld en intimidatie van de kant van "illegale Joodse kolonisten" toegenomen zijn en de slachtoffers zouden Jahalin-Bedoeïenen die wonen op gebied dat Israël huizen zou bouwen, zijn. Amnesty beweert dat kinderen en schaapherders aangevallen zijn en de Bedoeïenendorpen worden lastiggevallen met harde muziek en schijnwerpers. Ook beweert Amnesty dat het Israëlische leger "plannen heeft gemaakt om 20 Palestijnse gemeenschappen van huis en haard te verdrijven." Het zou daarbij gaan om 2300 mensen, voornamelijk Jahalin-Bedoeïenen. Volgens Amnesty maakt Israël zich schuldig aan "discriminatie op basis van nationaliteit, etniciteit en godsdienst." De beschuldigingen zijn ongegrond en uiteraard vals. De echte drijfveer is dat Amnesty International ook zich als anti-Israël heeft opgesteld. Het is opvallend dat Amnesty geen woord heeft gerept over de massale schending van mensenrechten door de PA en Hamas. Tijdens de Israël-Gazaoorlog van 2012 heeft Hamas zes vermeende collaborateurs zonder enig vorm van proces geëxecuteerd. Ook vermoordt de PA eigen mensen die verdacht zijn van "collaboratie met Israël." De internationale gemeenschap heeft NIETS geprotesteerd tegen standrechtelijke executies door de PA en Hamas! Bron: diverse media 04-12-2012

Maandag 3 december: Palestijnse leider Abbas: We nemen ook Jeruzalem

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft zondag tijdens een 'overwinningsceremonie' in Ramallah na zijn geslaagde poging om VN-erkenning te krijgen voor de fictieve 'staat Palestina' zijn aanhangers beloofd dat zij op een dag ook over Oost-Jeruzalem zullen heersen. Duizenden aanhangers kwamen in Ramallah bijeen, enkele dagen nadat de Algemene Vergadering van de VN met 138 tegen 9 het opwaarderen van de Palestijnse Autoriteit tot de status van niet-lidstaat waarnemer, een stap die impliciet 'Palestina' als een soevereine staat erkende. De zegevierende Abbas riep vanaf het podium:"Hef jullie handen omhoog, want jullie zijn Palestijnen! Jullie hebben bewijs dat je sterker bent dan de bezetting!" Maar de VN-erkenning van 'Palestina' is niet het einde van de weg, beloofde Abbas. "Op een dag zal een jonge Palestijn de Palestijnse vlag hijsen boven Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van Palestina,"verklaarde Israëls zogenaamde vredespartner. De term 'eeuwige hoofdstad' had Abbas blijkbaar van de Joden gestolen. 


Mahmoud Abbas omringd met de Palestijnse kinderen.
Palestijnse kinderen worden opgehitst om Joden te haten
Hoewel in het verleden verscheidene Israëlische leiders zoals Yitzak Rabin bereid zijn geweest om Jeruzalem te verdelen, verwerpt de grote meerderheid van de Israëlische bevolking dit idee en houdt er vast aan dat Jeruzalem de eeuwige en ongedeelde hoofdstad van de Joodse Staat moet blijven. Voor Israëliërs en Palestijnen is de kwestie uitgegroeid tot een rode lijn en een belangrijk struikelblok voor de inspanningen van de wereld om het Midden-Oosten conflict op te lossen.

Bijbelgelovigen zullen herkennen dat dit struikelblok duizenden jaren geleden is voorzegd door een Joodse profeet: 

"En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen." Zacharia 12:3 Statenvertaling

Deze Bijbelse voorzegging is een waarschuwing aan het adres van de PA en aanverwante Palestijnse terreurgroepen, de Arabische landen en de internationale gemeenschap dat als zij Jeruzalem willen verdelen, zullen zij zich deerlijk verwonden! De waarschuwing geldt ook voor anti-Israël activisten en Jodenhaters. 

Intussen heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu er duidelijk op gewezen dat Abbas' retoriek sinds de stemming bij de VN steeds vijandiger is geworden. De stunt bij de Algemene Vergadering van de VN heeft in feite het sluiten van vrede minder waarschijnlijk gemaakt, in plaats van een duw te geven in de richting van allesomvattende vredesgesprekken. In een verklaring wees Netanyahu er op dat de koers die Abbas volgt na de stemming bij de VN, nogmaals bewijst, dat het conflict niet gaat over de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël, maar meer over de oprichting van een Palestijnse staat op de as van Israël. "Dit is niet een geschil over land, maar een ontkenning van het bestaan van de Staat Israël,"zei Netanyahu. "Ze voeden de jongere generatie op tot haat. Ze voeden op tot de vernietiging van Israël. Ik zie hier geen toespraak over vrede, dit is geen toespraak die de weg baant tot coexistentie." Bron: Israel Today Headlines 03-12-2012

Maandag 3 december: Netanyahu pareert kritiek. Israëlische ambassadeurs op het matje geroepen

Gisteren heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan zijn Likoed ministers duidelijk gemaakt dat de aankondiging van 3000 nieuwe appartementen in een gebied tussen Jeruzalem en Ma'aleh Adoemiem 'slechts' de planning betreft en nog niet de bouw. De premier reageert hiermee op vele internationale kritiek. Mochten de Palestijnen doorgaan met eenzijdige stappen, dan zal Israël niet aarzelen daadwerkelijke besluiten uit te voeren om in het gebied te gaan bouwen. De Palestijnen vrezen dat met de bouw Jeruzalem afgesneden zal worden van de rest van Samaria. Verder laat de Israëlische premier weten dat de op vrijdag aangekondigde bouw van 3000 nieuwe huizen zal plaatsvinden in grote nederzettingen en buiten in Oost-Jeruzalem en in Judea en Samaria. 


Israëlische 'nederzetting'
De EU en de VN hebben zowel forse kritiek geuit op de bouwplannen van de Israëlische regering. Verschillende ambassadeurs in Israël, waaronder die van Nederland, hebben de Israëlische regering om opheldering gevraagd. Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden hebben de Israëlische ambassadeurs in hun landen op het matje geroepen. In Londen werden Israëlische ambassadeur Daniel Taub en in Parijs Yossi Gal op de ministeries van Buitenlandse Zaken ontboden. De landen uiten tijdens de gesprekken met de Israëlische ambassadeurs hun ongenoegen en maken duidelijk dat ze het niet eens zijn met het besluit van Israël om 3000 huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem en in Judea en Samaria. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen vormt de bouw van de huizen "een bedreiging" voor een tweestatenoplossing. Groot-Brittannië heeft de Israëlische regering opgeroepen het besluit terug te draaien, staat in een verklaring. Ook Duitsland drong er maandag op aan de nieuwe huizen in Oost-Jeruzalem niet te bouwen.

Ook andere Europese landen hebben zorgen geuit over het besluit van Israël. De VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon zei gisteren dat hij bezorgd en teleurgesteld is. Als de Israëlische bouwplannen doorgaan, dan is dat vrijwel zeker de nekslag voor het vredesproces, waarschuwt de VN-baas. Overigens een opmerking dat de kritiek van de Europese landen op de Israëlische bouwplannen niet terecht is. De EU en de internationale gemeenschap hebben niet het recht om te bepalen dat Israël wel en niet mag bouwen. De Europese geschiedenis laat zien dat Joden tijdens hun diaspora wel of niet mochten wonen in een aantal Europese landen. Vaak werden de Joden in hun ghetto's bijeengedreven en opgesloten of met geweld uit Europese landen verdreven. In de Middeleeuwen waren de Joden uit Engeland en Frankrijk met geweld verdreven. De houding van Groot-Brittannië en Frankrijk is zo hypocriet en beschamend. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël, NOS-nieuws 03-12-2012

Zondag 2 december: De PA wil Israël aanklagen

Zoals al is verwacht dat de status van de niet-lidstaat Palestijnse Autoriteit bij de VN verhoogd is, is het voor de PA mogelijk om Israël naar het Internationaal Strafhof te slepen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas zei al vorige week voor zijn vertrek naar de VN in New York dat de PA alleen Israël zal aanklagen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag indien het de Palestijnen aanvalt. 


Logo Internationaal Strafhof
Afgelopen vrijdag heeft de Israëlische regering tot verontwaardiging van de internationale gemeenschap besloten 3000 nieuwe huizen voor de Joden in Oost-Jeruzalem te bouwen. Palestijnse woordvoerder Hanan Asrawi zei gisteren dat de PA mogelijk naar het Internationaal Strafhof in Den Haag zal stappen om het besluit van de Israëlische regering 3000 nieuwe huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria aan te vechten. Ze beweert dat de bouw van nieuwe huizen in de Joodse en Bijbelse gebieden beschouwd moet worden als een "oorlogsmisdaad" en een "handeling van agressie tegen de Palestijnse staat." Asrawi beweert ook dat de bouw van huizen voor Joden ingaat tegen de wil van de internationale gemeenschap, en dat dit in strijd zou zijn met het internationaal recht. De brutale stap van de PA zal echter voor nieuwe spanningen met Israël zorgen. Bron: Jerusalem Post, Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 02-12-2012

Zondag 2 december: Israël verwerpt 'Palestina' en neemt strafmaatregelen tegen de PA

Afgelopen donderdag heeft de Algemene Vergadering met een ruime meerderheid gestemd voor de statusverhoging van de niet-lidstaat van de Palestijnen. Echter heeft de VN-motie vredesonderhandelingen bemoeilijkt en voor grote spanningen gezorgd. Daarom heeft Israël VN-erkenning 'Palestina' meteen verworpen. De Israëlische regering heeft zondag voor een resolutie gestemd, die een verwerping inhield van de stemming vorige week in de Algemene Vergadering, waarbij 'Palestina' werd erkend als 'soevereine staat.' Al betekent de VN-motie niet dat 'Palestina' een onafhankelijk staat wordt. De regering heeft ook enkele strafmaatregelen aangekondigd zoals inhouden van belastinginkomsten en het goedkeuren van meer bouw Joodse huizen in nederzettingen. De resolutie benadrukt dat ondanks wat de meerderheid van de VN-lidstaten zegt, de Joden een wettige en historische claim op Judea en Samaria hebben, en dat deze gebieden betwist gebied blijven. "Het Joodse volk heeft natuurlijke, historische en wettelijke rechten op zijn thuisland met zijn eeuwige hoofdstad Jeruzalem,"luidt de resolutie. "De Staat Israël als de Staat van het Joodse volk heeft rechten en aanspraken op gebieden die betwist zijn in het Land Israël." 

De Israëlische minister van Financiën, Yuval Steinitz, meldde de andere ministers dat hij voor meer dan 100 miljoen dollar (77 miljoen euro) aan belastinginkomsten die door Israël waren ontvangen voor de Palestijnse Autoriteit, zal achterhouden in reactie op de verhoging van de Palestijnse status bij de VN. Daarbij zijn ook de opbrengsten van invoerrechten in beslag genomen. Steinitz wees er op dat de PA een nog groter bedrag schuldig is aan Israël wegens onbetaalde rekeningen. De Palestijnen hebben een schuld van in totaal 180 miljoen euro bij een Israëlische elektriciteitsbedrijf. De Israëlische minister Steinitz wil het in beslag genomen geld gebruiken om de schuld te voldoen.

Voorafgaand aan de ministerraad bevestigde Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat hij de bouw van 3000 nieuwe appartementen in de zogenaamde Joodse nederzettingen heeft goedgekeurd na de diplomatieke inspanning van de Palestijnse leiders om zich eenzijdig meester te maken van de controle over Judea en Samaria.


Premier Benjamin Netanyahu
"Israël zal niet toestaan dat Judea en Samaria een terreurbasis wordt, van waaruit raketten worden afgeschoten op Israëlische steden,"zei premier Netanyahu. Israël heeft zeven jaar geleden zich uit de Gazastrook zich eenzijdig teruggetrokken en de Gazastrook volledig overgedragen aan de Palestijnen, waarna de kustenclave werd veranderd in een toevluchtsoord voor terreuracties en een springplank voor duizenden raketaanvallen op het zuiden van Israël. Netanyahu geeft aan dat hij nog steeds bereid is tot een door onderhandelingen bereikt vredesakkoord, maar alleen nadat aan de Israëlische voorwaarden is voldoen:"Er komt geen Palestijnse staat, totdat Israël wordt erkend als een Joodse Staat, naast een oplossing om het conflict te beëindigen."

De Palestijnse leiders verwerpen al jarenlang Israëlische eisen dat het Israël erkent als de enige Joodse Staat, en dat een overeenkomst wordt ondertekend als officiële afsluiting van het Israëlisch-Arabische conflict. Premier Netanyahu en andere Israëlische regeringsfunctionarissen hebben gewaarschuwd dat de stunt van de Palestijnen vorige week bij de VN het veel moeilijker zou maken om ooit een dergelijk allesomvattend vredesakkoord te bereiken, en daardoor het conflict voor onbepaalde tijd zou verlengen. Velen geloven inderdaad dat de Palestijnen nu helemaal niet meer gemotiveerd zijn om te onderhandelen, en nu zij indirect door de VN zijn erkend als 'soevereine staat onder bezetting', kunnen wachten totdat de internationale gemeenschap het waargenomen onrecht herstelt, zonder enige concessies te doen. Bron: Israel Today Headlines 02-12-2012

Zondag 2 december: Israël pakt mensenhandel hard aan

Mensenhandel is nog steeds een wereldwijd en actueel probleem. De gewetenloze misdadigers bekommeren zich helemaal niet om het welzijn van mensen dan alleen maar om geld. Voor zulke misdadige lui telt alleen winst. In hun ogen is de mensenhandel winstgevend. In 2012 zijn in Israël geen slachtoffers geweest van mensenhandel. Israël komt hiermee bovenaan de lijst te staan van de strijd tegen mensenhandel. Een Amerikaanse ministerie maakte dit bekend in haar rapport en premier Netanyahu openbaarde de cijfers zondag tijdens een ceremonie voor individuen die op 'n moedige wijze strijden tegen de mensenhandel. Israël wist de afgelopen maanden 40 pogingen tot mensenhandel te verrijdelen. 

Wist u dat de Bijbel ook de mensenhandel verbiedt? Israël voldoet zich aan Goddelijke bepaling in de Thora dat mensen niet verhandeld mogen worden. Zo staat in de Thora geschreven:"Wanneer iemand gevonden zal worden, die een ziel steelt uit zijn broederen, uit de kinderen Israëls, en drijft gewin met hem, en verkoopt hem; zo zal deze dief sterven, en gij zult het boze uit het midden van u wegdoen." Dewariem (deuteronomium) 24:7. In de Bijbelse tijden heeft een mensenhandelaar een bijzonder zeer zware straf zoals de doodstraf gekregen. Ook stelt de Bijbel dat de mensenhandel tot het kwaad behoort. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël, de Bijbel 02-12-2012

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                           Paul Parker 

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Geen opmerkingen: