woensdag 14 november 2012

Nieuws wetenschap november 2012


Het nieuws wetenschap verschijnt maandelijks. Soms krijgt deze een vervolg. Alle wetenschappelijke nieuws wordt op dit artikel onderworpen aan de kritische toetsing door de Bijbel. De Bijbel spreekt de wetenschap niet tegen. Wel wijst de Bijbel de evolutietheorie volledig af, omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses, die door echte wetenschappelijke feiten niet ondersteund kunnen worden.

Kolonisatie van Mars zou verwoestende invloed kunnen hebben

Het ambitieuze plan van het Nederlandse bedrijf Mars One om een kolonie op de planeet Mars te vestigen, stuitte op veel kritiek. Wubbo Ockels noemde het een fantasie zonder realistische plannen en bedrijven zouden niet bereid zijn de reis te financiëren. Ook zegt het SETI-instituut (Search for Extraterrestrial Intelligence) dat mensen op Mars een verwoestende invloed op de planeet zouden kunnen hebben. De mens brengt een zwermende massa van 100 biljoen micro-organismen met zich mee. Deze micro-organismen zijn met mensen 'mee-geëvolueerd' en helpen de mensen om te overleven. "Maar als ze meegenomen worden naar een andere planeet, zijn de gevolgen onbekend en wellicht desastreus,"waarschuwde Cynthia Phillips van SETI. (1)


Kolonie op Mars
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is al in staat onbemande missies naar Mars uit te voeren. In theorie is het dus mogelijk om mensen naar de planeet te vliegen. Maar ruimtevaartuigen zoals Marsjeep Curiosity worden altijd eerst grondig gesteriliseerd voordat ze naar Mars mogen. Met mensen is dat onmogelijk. "Ze scheiden iedere seconde duizenden microbes uit. Dit is een groot probleem,"aldus het SETI-instituut. De commissie voor ruimtevaartonderzoek COSPAR heeft al richtlijnen opgsteld voor toekomstige bemande missies naar Mars om de planeet te beschermen, maar ook om de aarde te beschermen voor 'besmettingen' vanuit Mars. In deze richtlijnen staat onder andere dat een mens nergens mag lopen als er niet eerst een robot op uit is gestuurd. (1)

Mocht de Mars One-missies werkelijkheid worden, zouden de belevenissen van de ruimtepioniers moeten uitmonden in 'het grootste mediaspektakel ooit'. Volgens Mars One hebben al duizend avonturiërs zich aangemeld voor een enkele reis naar de planeet. Het gaat om ENKELE REIS, want terugvliegen naar de aarde is (nog) niet mogelijk. Om los te komen van de planeet, zouden de kolonisten een raketbasis moeten bouwen. Hiertoe hebben ze de middelen noch de mankracht. Deelnemers aan Mars One zullen de rest van hun leven op de planeet doorbrengen. (1) Kolonisatie van Mars door mensen is niet verantwoord. Het is de vraag hoe God erover denkt. God heeft de aarde als woonplek voor de mensen bestemd. Nooit heeft de Bijbel gezegd dat de mens op een andere planeet mag gaan wonen. Maar het interessante is dat een profeet uit de Bijbel een kolonisatie van de ruimte door de mens duizenden jaren geleden voorzag! Tegenwoordig wonen en werken de mensen al op een ruimtestation. In de Bijbel wordt er geprofeteerd dat de kolonisten met al hun ruimtestations op de dag van de wederkomst van Jezus Christus naar de aarde neergehaald zullen worden. De Bijbelse profetie luidt: 

"De trotsheid uws harten heeft u bedrogen; hij, die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning; die in zijn hart zegt: Wie zou mij ter aarde nederstorten? Al verhieft gij u gelijk de arend, en al stelt gij UW NEST TUSSEN DE STERREN, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE." Obadja 1:3-4 (Statenvertaling)

Als het bedrijf Mars One echt doorzet, zullen de gevolgen niet meer te overzien zijn. Dit bedrijf heeft 6 miljard dollar (4,6 miljard euro) nodig om  de kolonie op Mars...te financieren. (1) Een advies aan Mars One: lost eerst wereldproblemen op aarde op! Op aarde lopen zoveel dieren en planten groot gevaar om uit te sterven, terwijl miljarden dollars worden verspild aan zo'n dwaze onderneming om Mars te gaan koloniseren!! In de ogen van God is het plan van Mars One een dwaasheid. 

Zwart gat blaast gigantische bel

Een internationaal team van astronomen heeft een opwindende ontdekking gedaan door één van de beste beelden te maken van een enorme bel die uitgespuwd wordt door een zwart gat. De omvang van de bel blijkt groter dan een compleet sterrenstelsel. Dit heeft Astron, de maker van de Internationale LOFAR Telescoop, waarmee het beeld is gemaakt. (2) 

Zwarte gaten zuigen niet alleen materie in, ze kunnen ook een deel van die materie weer uitwerpen. De materiedeeltjes die door het zwarte gat in het centrum van het sterrenstelsel M87 zijn uitgespuwd, creëerden een bel van ruwweg 100.000 lichtjaar groot. (2)


Sterrenstelsel M87
De uitgespuwde materie van een zwart gat zendt nauwelijks zichtbaar licht uit en is daarom zeer lastig waar te nemen. De gloednieuwe radiotelescoop LOFAR is gevoelig voor radiostraling met een golflengte van 1,3 tot 30 meter. Nog niet eerder was er zo'n gevoelig meetinstrument voor dit spectrum. De telescoop bestaat uit duizenden antennes verspreid over vijf Europese landen, waaronder Nederland.  (2)

IJsberen verschuilen zich op ijsbergen

De makers van een BBC-documentaire over ijsbergen hebben tot nu onbekend schuiloord ontdekt voor ijsberen. Ze ontdekten dat een 20-tal ijsberen de zomer doorbrengen op de Peterman-ijsberg, een grote platte ijsberg in de Baffin-baai bij Canada. IJsberen leven het grootste deel van het jaar op het bevroren zeewater waar ze op zeehonden jagen. (3)Men dacht dat ze verplicht waren het land op te zoeken als het zeeijs smelt in de zomer. Nu is echter duidelijk geworden dat niet alle ijsberen het land opzoeken, maar dat een aantal van hen de zomer doorbrengen op grote platte ijsbergen, waar ze veilig zijn voor jagers. (3)

NASA:"Grote gelijkenis tussen Mars en Hawaï"Wat is de gelijkenis tussen de Rode Planeet en het paradijselijke Hawaï? Een kleine hint: NASA's paradepaardje Curiosity draagt geen rokje en slurpt niet aan cocktails. De gelijkenis is eerder geologisch van aard: de bodem op Mars, zo blijkt, lijkt erg op de vulkanische ondergrond van het archipel in de Grote Oceaan. Dat blijkt uit een bodemstaal van Marsjeep Curiosity. Wetenschappers kunnen aan de hand van dit staal nagaan hoe het klimaat er "geëvolueerd" is. NASA hoopt vooral bewijzen terug te vinden dat de planeet ooit geschikt was voor leven. Laat de NASA maar blijven zoeken naar bewijzen voor buitenaardse leven. (4)

Geheim uit Tweede Wereldoorlog bij skelet postduif ontrafeld?
In Groot-Brittannië proberen wetenschappers en liefhebbers een code te ontcijferen uit de Tweede  wereldoorlog. In een schoorsteen in het Britse graafschap Surrey was die code bij het skelet van een postduif uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Bij de stoffelijke resten van het diertje zat ook een rode koker, met daarin een gecodeerde boodschap, meldt The Daily Mail. Een 74-jarige eigenaar van het huis in Surrey wou de schoorsteen schoonmaken en vond het kokertje met de code. In een interview met de Daily Mail zei de 74-jarige David Martin dat tussen een hoop botjes ook een poot met het rode kokertje zat. (5) (6)


Een duivenpoot met het rode kokertje
Gecodeerde boodschap 
David Martin vindt het skelet van de postduif
De sleutel om de code te kraken is niet meer bekend. De duif was volgens de Daily Mail vertrokken uit door nazi's bezet gebied en zou het dier wellicht met de boodschap op weg kunnen zijn naar het hoofdkwartier van generaal Montgomery. Montgomery's hoofdkwartier lag namelijk in de buurt van een hotel in Reigate, Surrey. De duif zou tijdens zijn gevaarlijke vlucht even op de schoorsteen hebben willen rusten, toen het dier waarschijnlijk door de rook bevangen raakte. (6)

Britse deskundigen van het museum Bletchley Park, het vroegere inlichtingencentrum waar de Britten de Duitse enigma-code kraakten, en van de hedendaagse tegenhanger, de Britse inlichtingendienst GCHQ in Cheltenham, proberen nu de gecodeerde boodschap te kraken. 
Geschiedkundigen hopen nu dat de geheime boodschap meer inzicht kan verschaffen in de strijd van de geallieerden tegen de nazi's. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette Groot-Brittannië ongeveer 250.000 postduiven in. Ze brachten berichten van achter de vijandelijke linies naar het hoofdkwartier. Volgens experten is de rode capsule die Martin vond, van het type dat vooral door het Special Operations Executive (SOE) gebruikt werd. De SOE-agenten voerden onder meer sabotagemissies uit in het door Duitsland bezette gebied. (5) (6)

De beroemdste postduif was Cher Ami (Frans voor 'beste vriend'). In de Eerste Wereldoorlog waren 500 geallieerde troepen van de Amerikaanse 77e divisie zonder eten en munitie ingesloten en ook nog eens bestookt door "eigen vuur." Nadat twee postduiven door de Duitsers waren doodgeschoten, was Cher Ami de laatste kans om een bericht over te brengen. Op 3 oktober 1918 verrichte de postduif Cher Ami zijn laatste heldendaad, toen hij het bericht naar de ingesloten troepen overbracht. De duif werd ook neergeschoten door de Duitsers, maar slaagde erin op miracleuze wijze de eigen linies te bereiken, waardoor 194 overlevenden konden worden gered. De postduif was toen aan één oog blind, door de borst geschoten en één poot moest worden geamputeerd, terwijl de legerartsen vochten voor zijn leven. Hij stierf op 13 juni 1919 in Fort Monmouth, New Jersey, aan de gevolgen van zijn verwondingen. Cher Ami werd bekroond met de medaille Croix de Guerre en een palmtak Eiken Cluster voor zijn heldhaftige levering van 12 belangrijke berichten in Verdun. 
_______________________________________________________________________________

Citaten Galileo Galilei, Italiaans natuurkundige, wiskundige, astronoom en filosoof (1564-1642)


Ik heb nog nooit een man ontmoet die zo onwetend was dat ik niets meer van hem kon leren.

Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf. 

Twee waarheden kunnen elkaar niet tegenspreken.

De bedoeling van de Bijbel is om ons te leren hoe men naar de hemel gaat, niet hoe de hemel gaat.

Wiskunde is de sleutel en deur naar de wetenschap.

De Heilige Schrift kan niet dwalen en de woorden daarin zijn absoluut waar en onschendbaar. Maar ik zou in uw plaats willen toevoegen dat, hoewel de Schrift zich niet kan vergissen, de uitleggers en vertalers op vele manieren zijn onderworpen aan dwalingen, en een fout in het bijzonder is het meest ernstige en meest voorkomende dat we altijd tekortschieten met de letterlijke betekenis van de woorden. 

Mijn lieve Kepler, wat zou je zeggen van de geleerden hier, die vol met de hardnekkigheid van de adder hebben standvastig geweigerd om een blik door de telescoop te werpen? 

De mathematica is het alfabet waarin God het universum schreef.

Alle waarheden zijn gemakkelijk te begrijpen, wanneer zij eenmaal ontdekt zijn. Het punt is om te ontdekken. 

En toch draait ze!

________________________________________________________________________________

Thracische goudschat in Bulgarije ontdekt

Bulgaarse archeologen hebben een goudschat gevonden in een Thracisch graf in het noorden van het land. Het gaat onder meer om vier armbanden, waaronder een met slangenkoppen, een tiara met leeuwen en fantasiedieren, een ring en een paardenkopje. (7)Volgens teamleidster Diana Gergova stammen de gouden voorwerpen uit de vierde eeuw voor Christus of het begin van de derde eeuw voor Christus. De goudschat werd gevonden in het grootste van zo'n 150 graven van de Getae, een Thracische stam. (7)

De Thraciërs waren een indo-Europees volk dat leefde in de periode vanaf 4000 voor Christus tot de zevende eeuw na Christus in wat nu Bulgarije en in delen van Roemenië, Griekenland, Macedonië en Turkije. Later werd hun leefgebied in Bulgarije veroverd door de Slaven. (7)

Mogelijke levensvatbare 'super-Aarde' ontdekt? 

Een internationaal team van astronomen heeft aanwijzingen gevonden van het bestaan van een mogelijk levensvatbare 'super-Aarde' in de buurt van ons zonnestelsel. Dat schrijven wetenschappers in het vakblad Astronomy and Astrophysics. Het team rond Mikko Tuomi van de Universiteit van Hertfordshire in Hatfield, Groot-Brittannië, en Guillem Anglada-Escudé van de Universiteit Göttingen herbestudeerden waarnemingen van de rode dwergster HD 40307 in het sterrenbeeld Pictor op 42 lichtjaar van ons. In 2008 waren daar al drie planeten ontdekt, die alle in de klasse van de 'super-Aardes' vallen.  Daarmee doelen astronomen op planeten die meer massa dan onze Aarde hebben, maar minder dan de lichtste gasplaneet in ons zonnestelsel, Uranus. Het hoeft daarbij niet noodzakelijk om gesteenteplaneten zoals de onze gaan. (8)Het team stootte nu op sporen van drie tot nu toe onbekende exoplaneten. Indien verdere waarnemingen bevestigen, dan zou de buitenste de ster in de zogenaamde 'levensvatbare zone' omcirkelen. Daar zouden er gematigde temperaturen zijn en vloeibaar water mogelijk zijn. Of het hemellichaam een atmosfeer heeft, moet nog blijken. De mogelijk levensvatbare planeet weegt zeven keer zoveel als de onze. De afstand tot de ster is ongeveer hetzelfde als die van de Aarde tot de Zon. (8) Alleen...hebben de astronomen tekenen van leven niet gevonden! 

Winterkoninkje bewaakt haar nest met...wachtwoord

Dat er wonderen zijn in de natuur, is bekend. De wonderen van de natuur zijn het werk van de alwetende en liefhebbende Schepper. Veel ouders zijn bezorgd om hun kroost, maar het Australische blauwe winterkoninkje neemt wel heel bijzondere veiligheidsmaatregelen om zijn nest te beschermen. Australische onderzoekers stellen in Current Biology dat zodra de kuikens uit hun ei komen, ze eerst het juiste liedje moeten zingen voordat de moeder...ze accepteert als haar eigen. Dit klinkt hard, maar de winterkoninkjes hebben geen keus. Hun nesten worden namelijk vaak gebruikt door de bronskoekoek, die daar haar eieren dumpt. De eieren zijn haast niet van elkaar te onderscheiden en daarom zal het winterkoninkje ook die eitjes uitbroeden. Het nadeel is dat de koekoekskuikens eerder uitkomen. Zodra zij uitkomen, duwen zij de eitjes van het winterkoninkje uit het nest. Deze slinkse actie lukt niet altijd, ongeveer 40 % van de pogingen mislukt. Sonia Kleindorfer van de Flinders University van Adelaide ontdekte dat de moeder winterkoninkje tijdens het broeden een persoonlijk liedje van elf noten zingt. Als haar jonkies na vijf dagen broeden uitkomen, moeten zij dit precies kunnen imiteren. Koekoekkuikens kunnen dit minder goed, omdat zij kortere tijd in het nest waren. "Tot nu toe wist niemand dat dit gedrag werd aangeleerd,"zegt Kleindorfer tegen New Scientist. "Deze toegangscode geeft aan dat je bij het nest hoort." John Endler van de Deakin University in Geelong voegt hier aan toe:"Dit is een manier om parasitisme te voorkomen waar we nog niet aan gedacht hebben." (9)


Winterkoninkje

De mannetjes van de blauwe winterkoninkjes daarentegen staan er om bekend dat ze de minst trouwe vogel zijn. Ze hebben opvallend blauwe strepen, die tijdens het broedseizoen nog feller worden. In deze periode gaan zij dan ook op zoek naar zo veel mogelijk vrouwtjes om mee te paren. (9)

Astronomen vinden verdwaalde exoplaneet

Met de VLT-telescoop van de ESO en de Canada-France-Hawaii Telescope hebben astronomen een hemellichaam ontdekt dat zeer waarschijnlijk een planeet is die zonder moederster door de ruimte zwerft, zo heeft de Europese Zuidelijke Sterrenwacht gemeld. Het gaat om de 'spannendste' solitaire planeetkandidaat tot nu toe. Met een afstand van ongeveer honderd lichtjaar staat ze betrekkelijk dichtbij. Doordat er in haar omgeving geen heldere ster te bekennen is, heeft het onderzoeksteam haar atmosfeer nauwkeurig kunnen onderzoeken. Solitaire planeten zijn hemellichamen met de massa van een planeet die zonder moederster door de ruimte zwerven. Er zijn al verschillende potentiële voorbeelden van zulke objecten ontdekt. Maar omdat hun leeftijden niet bekend zijn, weten astronomen niet zeker of het daarbij om planeten gaat of om bruine dwergen. Deze laatste zijn 'mislukte sterren', die niet genoeg massa hebben om de reacties op te wekken die hen laten stralen. (10)


Verdwaalde exoplaneet
Maar nu hebben astronomen een object met de welluidende naam CFBDSIR2149 ontdekt. Het lijkt bij een nabije stroom van jonge sterren te horen, die bekendstaat als de bewegende sterrenhoop AB Doradus. De onderzoekers deden de vondst bij het loeren met de Canada-France-Hawaii Telescope en gebruikten de kracht van de VLT om zijn eigenschappen te bestuderen. De bewegende sterrenhoop AB Doradus is de meest nabije in zijn soort. Zijn sterren bewegen gezamenlijk door de ruimte en zijn vermoedelijk gelijktijdig ontstaan. Als het nu ontdekte object inderdaad bij deze groep hoort - en dus jong is - is daaruit veel af te leiden over zijn temperatuur, zijn massa en de samenstelling van zijn atmosfeer. Wel bestaat er een kleine kans dat zijn connectie met de bewegende sterrenhoop op toeval berust, waarschuwt de ESO. De connectie met de bewegende sterrenhoop is de cruciale aanwijzing die astronomen in staat stelt om de leeftijd van het pas ontdekte object te bepalen. Het is voor het eerst dat een object van planetaire massa in een sterrenhoop van dit type is ontdekt, en dat maakt het tot de meest interessante solitaire planeetkandidaat tot nu toe. (10)

Hemellichamen als CFBDSIR2149 kunnen zijn ontstaan als normale planeten, die later uit hun planetenstelsel zijn geschopt, maar ook als kleine sterren of bruine dwergen, denken de astronomen. Maar of het nu planeten zonder moederster zijn of de kleinst mogelijke sterren, het zijn hoe dan ook intrigerende objecten, beklemtoont de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. "Deze objecten zijn belangrijk, want ze kunnen ons ofwel helpen begrijpen hoe planeten uit hun planetenstelsels kunnen worden verstoten, of hoe zeer lichte objecten uit het stervormingsproces kunnen voortkomen,"zegt Philippe Delorme van de Universiteit van Grenoble en hoofdauteur van het onderzoek. "Als dit kleine object een planeet is die door zijn oorspronkelijke stelsel is verstoten, roept dat het frappante beeld op van verweesde werelden die door de lege ruimte zwerven." (10) Het is bijzonder interessant om te vernemen dat er zo'n eenzame planeet is, die door de oneindige ruimte verdwaalt. Hoe dit mogelijk is, hebben de astronomen nu alleen maar theorieën die zijn gebaseerd op veronderstellingen. Indien de astronomen de Bijbel serieus nemen, hebben ze zeker een ander kijk op de vorming van het heelal. De Bijbel zegt ook dat er enorme catastrofes in het universum voorkomen. Er moet ergens een oorzaak zijn hoe het object zonder moederster door de ruimte zwerft. 

Astronomen zetten super-Jupiter op de foto

De astronomen zijn erin geslaagd een enorme super-Jupiter te fotograferen. De exoplaneet werd onlangs ontdekt rondom de zware ster Kappa Andromeda, die zichtbaar is in het sterrenbeeld De Duif. De astronomen, onder wie dr. Christian Thalmann van de Universiteit van Amsterdam, hebben de planeet Kappa Andromeda b op de foto gezet door zijn warmtestraling te detecteren met de Subaru Telescoop op Hawaï. (11)

Op deze foto is de planeet Kappa Andromeda b
zichtbaar aan de linkerkant doordat een groot deel van
het sterlicht  van de centrale ster uit de foto is gefilterd.
De zware ster Kappa Andromeda is 2.5 maal zo zwaar als de zon en tot op heden de zwaarste ster waaromheen een planeet is ontdekt volgens deze methode. De ontdekte super-Jupiter is 12.8 maal zo zwaar als Jupiter en de temperatuur aan het oppervlak is 1430 graden Celsius. De ontdekking van de super-Jupiter is volgens deskundigen van groot belang voor ons begrip van het ontstaan van planeten. (11) Er wordt nu al gesuggereerd dat zich ook planeten kunnen vormen rond sterren die veel zwaarder zijn dan onze zon. Al veronderstellen de wetenschappers dat planeten rond sterren zich kunnen vormen, weerlegt de Bijbel deze evolutionistische gedachte en zegt dat God het heelal met biljoenen melkwegstelsels, clusters, planeten heeft geschapen. 

Uitgestorven schildpad weer tot leven gewekt?? 

Een gigantische schildpaddensoort die leefde op de Galapagoseilanden, kan wellicht weer tot leven gewekt worden. Dat zeggen onderzoekers. Het gaat om verwanten van de dit jaar overleden 'Lonesome George', die de laatste was van zijn soort. Onderzoekers die verbonden zijn aan het nationale park van Galapagos en de Yale Universiteit in de Verenigde Staten, hebben ontdekt dat het genetisch materiaal van de schildpad kan overleven in andere soorten. Daardoor zou het mogelijk moeten zijn dat dit specifieke ras weer tot leven wordt gebracht. Familieleden van 'George' werden in de negentiende eeuw massaal afgeslacht voor hun vlees door piraten en walvisjagers. (12)


Lonesome George
"Uit ons onderzoek blijkt dat 17 schildpadden die we hebben gevonden, genetische sporen van deze reuzensoort bevatten,"liet de directeur van het natuurpark weten. Het is waarschijnlijk dat het kleine groepjes schildpadden dat de afslachting in de 19e eeuw overleefde, paarde met soortgenoten. De directeur zei verder dat het park de soorten schildpadden gaat kruisen, zodat na twee of drie generaties weer volbloed familieleden van 'George' op de eilanden rondlopen. Dit kan wel 100 of 150 jaar duren. De ruim honderd jaar oude Lonesome George overleed in juni van dit jaar aan een hartaanval. (12)

Het is wel de moeite waard om de reuzeschildpad weer tot leven te wekken. Maar tevens toont de geschiedenis aan dat er al zoveel diersoorten op aarde zijn uitgestorven. Bekend zijn in dit jaar meer dan 450 neushoorns  in Zuid-Afrika gedood door gewetenloze stropers. Er lopen zoveel dieren zoals neushoorns, olifanten, tijgers, ijsberen, walvissen, enzovoorts groot gevaar om uitgeroeid te worden. Er moet iets gedaan worden om malafide praktijken als stroperij en ivoorhandel aan banden te leggen. Dit kan alleen wereldwijd gaan gebeuren. Voor alle duidelijkheid: we hebben NIET het recht om dieren en planten uit te roeien, zolang we de taak van de Schepper van alle leven hebben gekregen om als rentmeesters de schepping te beheren en goed voor alle dieren en planten te zorgen. Wij dienen er borg voor te staan dat die schepselen en de voor hun leven noodzakelijke omgeving niet alleen blijven leven, maar dat ze ook gedijen op de door God bedoelde manier!

Bevroren water ontdekt op noordpool van planeet Mercurius

Het is bekend dat water buiten onze Aarde in het heelal voorkomt, zoals in Genesis 1:6-8 staat beschreven. Jammer genoeg hebben de meeste wetenschappers de Bijbel nooit serieus genomen. Op de noordpool van de planeet Mercurius is bevroren water gevonden. Mercurius staat dicht bij de zon, maar het ijs bevindt zich op de noordpool van de planeet, die voortdurend in de schaduw ligt. Geschat wordt dat de ijslaag in ieder geval een halve meter dik is, maar mogelijk gaat het om een twintig meter dikke laag. Dat hebben de Amerikaanse wetenschappers geschreven in de wetenschapspublicatie Science Express. (13)


Bevroren ijs op noordpool van Mercurius
Bevroren ijs op noordpool van Mercurius ontdekt
Kraters Mercurius op de noordpool
De wetenschappers denken dat het water op Mercurius was gekomen met een komeet, die ergens in de afgelopen 50 miljoen jaar was ingeslagen. "Als er waterijs is, is er een manier waarop waterijs op alle planeten komt. Dat vertelt ons iets over de geschiedenis van het zonnestelsel en hoe het water bij de binnenste planeten kwam,"zeggen de wetenschappers. (13) Alleen is hun veronderstelling van de evolutieleer uitgegaan, omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses die wetenschappelijk NIET kunnen worden bewezen. Daarom hebben de wetenschappers het scheppingsverhaal in het Bijbelboek Genesis nooit serieus genomen wat staat geschreven dat God een scheiding tussen de wateren heeft gemaakt, die boven en onder het uitspansel staan. Het uitspansel wordt de hemel genoemd en bestaat uit drie lagen: de blauwe hemel zoals we op aarde kennen, het heelal met planeten, zonnestelsels, melkwegstelsels en clusters en de hemel, Gods woonplaats (2 Korinthiërs 12:2). Water is inderdaad de bron van leven op aarde, maar zoals de Bijbel zegt, komt alle leven van God vandaan! De wetenschappers hopen op een manier erachter te komen hoe het water "miljarden jaren geleden" op onze planeet kwam, dan zouden ze een beter beeld krijgen van het ontstaan van leven. Alleen leiden de veronderstellingen van wetenschappers tot gissingen en onbewezen hypotheses. Indien de wetenschappers de Bijbel serieus bestuderen, dan zouden ze een veel betere inzicht krijgen in het ontstaan van leven!

Wetenschappers denken dat op de zuidpool van Mercurius mogelijk ook water is te vinden, maar er zijn vooralsnog geen gegevens die dat kunnen onderschrijven. Al jaren vermoedden wetenschappers op basis van radarmetingen dat er ijs op Mercurius te vinden moest zijn. Dit vermoeden is nu bevestigd. Het ijs werd ontdekt met de Amerikaanse satelliet Messenger. Die werd in 2004 gelanceerd en draait nu rondjes om Mercurius. Over de kleine planeet die in ons zonnestelsel het dichtst bij de zon staat, is nog niet veel bekend. (13)

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                               Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.
 
Bronnen en referenties:

  (1) AD-nieuws: Menselijke missie naar Mars zou 'verwoestende invloed' kunnen hebben.
        26-10-2012
  (2) Astronieuws.nl, AD-nieuws: Zwart gat blaast gigantische bel. 29-10-2012
  (3) TT-Canvas: IJsberen verschuilen zich op ijsbergen. 31-10-2012
  (5) TT-Canvas: Geheim uit WO II bij skelet postduif? 01-11-2012
  (6) AD-nieuws: Dode postduif met gecodeerd bericht uit WO II gevonden. 02-11-2012
  (7) TT-Canvas: Thracische goudschat in Bulgarije. 08-11-2012
  (8) AD-nieuws: Astronomen ontdekken mogelijke levensvatbare 'super-Aarde'. 08-11-2012
  (9) AD-nieuws: Winterkoninkje bewaakt haar nest met wachtwoord. 09-11-2012
(10) Belga.be: Astronomen vinden verdwaalde exoplaneet. 14-11-2012
(11) AD-nieuws: Astronomen zetten superplaneet op de foto. 19-11-2012
(12) AD-nieuws: Uitgestorven schildpad wordt weer tot leven gewekt. 23-11-2012
(13) AD-nieuws: Bevroren water ontdekt op noordpool van Mercurius. 29-11-2012

Geen opmerkingen: