vrijdag 16 november 2012

Israël heeft recht op zelfverdediging!Een zeer gevaarlijke mediaoorlog tegen Israël

Momenteel hebben de media een uiterst gevaarlijk oorlog tegen Israël gevoerd, zoals infoteur Etsel in zijn artikel "Operation Pillar of Defense: oorlog Israël-Gaza 2012" schrijft. Nu het geweld in de Gazastrook opgelaaid is, zijn mensen vanuit de hele wereld hard bezig om Israël te demoniseren. Zij doen dit door opzettelijk misleidende informatie de wereld in te slingeren met de bedoeling de publieke opinie te bespelen en zoveel mogelijk mensen tegen Israël op te hitsen. (1) Ook in Nederland zijn beruchte anti-Israël activisten zoals Gretta Duisenberg, Harry van Bommel, Anja Meulenbelt, enz. hier zeer bedreven. Oud-premier en anti-Israël activist Dries van Agt is bijvoorbeeld zo'n iemand die zoveel leugens heeft rondverteld over Israël. Zodra het Israëlische leger genoodzaakt een offensief uitvoert tegen terroristen, zien we de heer van Agt direkt op de Nederlandse televisie verschijnen om met grove leugens Israël aan de schandpaal te nagelen. (1) Het is opvallend dat van Agt in zijn website nog niet heeft gereageerd op "het grote onrecht, gepleegd door Israël." Mogelijk komt hij de komende dagen alsnog met een column op zijn website. De kans is zeer groot dat hij gal spuugt op Israël. De infoteur Etsel merkt op dat Dries van Agt een Israëlisch grondoffensief afwacht in de hoop dat Israël een aantal fouten zou maken waardoor meer burgerslachtoffers zullen gaan vallen. In dat geval wacht van Agt een gunstig moment af dat hij in zijn column opnieuw fel naar Israël uithaalt. (1)

Niet alleen de internationale, maar ook Nederlandse media spelen hierbij een grote rol in het demoniseren van Israël. Zo schrijft bijvoorbeeld de Nederlandse linkse krant Trouw dat Israël "het meest gemilitariseerde land ter wereld" is, alsof de indruk gewekt wordt dat Israël oorlogszuchtig is. De informatie is zo misleidend. Trouw vertelt u alleen niet dat Israël meer in defensie heeft geinvesteerd om zichzelf en zijn burgers, zowel Joods als Arabisch, te verdedigen tegen de omringende en vijandige Arabische landen die naar de vernietiging van de Joodse Staat streven. Een ander bericht van het RTL nieuws suggereert dat de Palestijnen "een raket per ongeluk hadden geschoten." Deze bericht is onjuist. De Palestijnse terroristen hebben helemaal niet per ongeluk een raket op Israël afgevuurd! Ze vuren met opzet raketten af door alleen maar Israël te provoceren! De tegenstanders van Israël zoeken een excuus om Israël meteen aan de schandpaal te nagelen. Tijdens het Israëlische offensief tegen Hamas en andere terreurorganisaties zijn burgerslachtoffers onvermijdelijk gevallen. Aan beide kanten zijn zowel Israëlische als Palestijnse slachtoffers gevallen. Maar we moeten niet vergeten dat het merendeel van de Palestijnse slachtoffers in feite terroristen zijn! Alleen hebben de media u helemaal niet verteld. Ze vertellen u alleen wel dat er uitsluitend Palestijnse burgerslachtoffers zijn gevallen. De media hebben ook foto's van Palestijnse burgerslachtoffers en verwoeste huizen en 'hartverscheurende verhalen' van Palestijnse moeders gepubliceerd. Verder hebben ze géén woord gerept over gedode terroristen. Zeker ook niet over Israëlische burgerslachtoffers. Als u een krantestuk opzoekt en leest wat professor Maurits Berger die als hoogleraar islam verbonden is aan de Rijksuniversiteit van Leiden en tevens betrokken is bij het Instituut Glingendael, zegt over een Israëlische inval in de Gazastrook. "De Israëli's hebben zwaar tabak van bezettingen. Dat heeft ze in zuid-Libanon en eerder in Gaza alleen maar ellende opgeleverd,"aldus de professor. (2) Dit klinkt als een beschuldiging. Zo'n beschuldiging aan het adres van Israël is ongegrond. Niet Israël, maar de Palestijnse terreurorganisaties hebben alleen maar een hele hoop ellende veroorzaakt! En toch leggen media, politici en deskundigen de schuld bij Israël, alsof Israël de boosdoener, agressor en bezetter is. 

Het meeste van wat we in de media over Israël horen en zien, zijn klinkklare leugens. Het is inderdaad een zeer beangstigende gedachte dat de media zoveel invloed hebben, en dat ze ook de sfeer en het denken van mensen kunnen vergiftigen met hun geraffineerde leugens. De media verdraaien gebeurtenissen van Israël, de Gazastrook en het hele Midden-Oosten. In feite zijn zowel de media als anti-Israël activisten lasteraars. 

Oorlog op Twitter, Facebook

Er woedt niet alleen een mediaoorlog tegen Israël. Ook op Twitter en Facebook wordt er momenteel een oorlog tegen Israël gevoerd. Zowel het Israëlische leger als Hamas voeren ook oorlog op Twitter.


Twitteroorlog tussen IDF en Hamas
Facebook was al reeds in opspraak geraakt door een aantal gevallen zoals rellen in Haren, Facebook-moord en zelfmoordaankondigingen. Dat scholieren niet alleen via Facebook gepest worden, wordt Israël ook op Facebook gedemoniseerd! Het is werkelijk onvoorstelbaar dat er een veldslag op internet wordt geleverd. Onlangs heeft een criminele hackersgroep, Anonymous genaamd, verschillende Israëlische overheidswebsites aangevallen. De criminele computerkrakers geven openlijk hun steun aan de Palestijnen in Gaza. Anonymous plaatste een mededeling op Twitter. Daarin staat te lezen:"Aan de inwoners van Gaza en andere bezette gebieden: weet dat Anonymous jullie strijd steunt." (3) De vraag is of Anonymous het Palestijnse volk daadwerkelijk steunt. Aan welke Palestijnen heeft Anonymous steun gegeven? Als we de mededeling van Anonymous verder lezen, blijkt dat de hackers de terroristen steunen. "We zullen er alles aan doen om de Israëlische strijdkrachten tegen te houden. Anonymous zal niet achterover leunen en toekijken hoe deze laffe zionistische staat onschuldige levens vernietigt,"aldus Anonymous. (3) Het is duidelijk dat Anonymous géén woord heeft gerept over raketaanvallen op onschuldige Israëlische burgers. Dat de Palestijnse terroristen niet alleen raketten op Israëlische militaire bases, maar ook op scholen, huizen, synagogen, moskeeën, kerken, overheidsgebouwen hebben afgevuurd, wordt er doodgezwegen. Niet de 'zionisten', zoals Anonymous de Joden noemt, maar de Palestijnse terroristen zijn lafhartig. Bent u soms vergeten dat tijdens de eerste Gaza-oorlog in 2009 werden Palestijnse kinderen door Hamasstrijders als menselijke schild gebruikt, toen de Israëlische troepen in Gaza binnentrokken om terroristische infrastructuur uit te schakelen!? Als het feit u onbekend is, dan wordt de foto hieronder geplaatst. Dan ziet u dat Palestijnse kinderen als menselijke schild inderdaad gebruikt werden door Hamas terroristen. 


Palestijnse kinderen als menselijke schild gebruikt
En de onderstaande videoclip:Twee bovenstaande foto's en een videoclip bewijzen dat Hamas en de andere terroristsche organisaties zich helemaal niet bekommeren om het lot van het Palestijnse volk! Het welzijn van kinderen interesseert hen helemaal niet. Het is allang bekend dat Hamas en de Islamitische Jihad kinderen met haat hebben vergiftigd. Ze hersenspoelen kinderen en voeden hen met haat tegen Israël. Beste lezer, u weet waarschijnlijk helemaal niet dat Palestijnse kinderen in plaats van normale onderwijs een militaire training hebben gekregen en tot kindsoldaten, vooral zelfmoordenaars, worden opgeleid. Zowel Hamas als de PA maken zich schuldig aan kindermisbruik. De onderstaande Spaanstalige videoclip zal u ervan overtuigen. Bekijk deze videofilm maar...Schandalig dat de VN-baas Ban Ki-Moon zich heeft ingelaten met de terroristenleiders. Een waargeworden spreekwoord zegt:"Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet." Schandalig dat Nederland, de EU en de hele wereld de andere kant opkijken, terwijl Hamas en de PA Palestijnse kinderen op 'n spartaanse wijze opvoeden en vergiftigen met Jodenhaat. Zelf anti-Israël activisten Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel en Dries van Agt bagatelliseren de harde feiten en praten de misdaden van Hamas goed. Ze verheerlijken terroristische aanslagen en noemen Palestijnse terroristen vrijheidsstrijders. Terroristen die moorden, kinderen misbruiken, zelfmoordaanslagen plegen en raketten afschieten op weerloze burgerbevolking, zijn beslist GÉÉN vrijheidsstrijders!

Gevreesd wordt dat als het Israëlische leger een grondoffensief tegen de terroristische organisaties in de Gazastrook uitvoert, zullen Hamas en andere terreurgroepen er niet aarzelen kinderen weer als menselijke schild te gaan gebruiken. 

Het is overigens ook interessant om de kopletters van het nieuwsbericht van de krant Trouw te lezen: Anonymous begint online kruistocht tegen Israël. Merkwaardig dat een linkse krant als Trouw de term kruistocht heeft gebruikt. De term Kruistocht is beslist niet geliefd bij Joden en Arabieren. De Kruistochten behoren tot de zwartste bladzijden in de geschiedenis van onderdrukking en vervolging, waar het Joodse volk onder geleden heeft. Ook de moslims hadden eronder geleden. De Kruisvaarders hadden hun voornaamste drijfveer dat ze de heilige plaatsen in Jeruzalem moesten heroveren op de moslims. Met die opdracht kwamen ze opdraven vanuit Europa. Op hun weg naar Jeruzalem hadden de Kruisvaarders duizenden Joden vermoord. Toen ze er later in geslaagd waren Jeruzalem te veroveren, vegoten ze nog meer bloed. De Kruisvaarders hadden niet alleen Joden maar ook moslims in Jeruzalem afgeslacht. Dit deden de Kruisvaarders die zichzelf christenen noemden, allemaal in de Naam van Christus en onder het embleem van het Kruis! Wijlen Bijbelleraar Derek Prince heeft een ernstig waarschuwing voor ons:Dus ga NOOIT naar het Midden-Oosten onder de naam "Kruistocht", "Crusade" of iets wat daarop lijkt, want ik verzeker je, JE BENT NIET WELKOM! Zeer terecht. Nu Anonymous de term Kruistocht heeft gebruikt, zal deze hackersgroepering straks niet in dank afgenomen worden door zowel Joden als moslims!! Anonymous is beslist niet solidair met het Palestijnse volk zoals ze beweert. In werkelijkheid is Anonymous solidair met de terroristen die zoveel onschuldige bloed hebben vergoten. 

Israël doet z'n uiterst best om burgerslachtoffers te voorkomen

Nu de Israëlische grondoffensief tegen de terreurgroepen in Gaza onvermijdelijk is, zullen er ongetwijfeld burgerslachtoffers gevallen zijn. Zo gaat het ook in alle oorlogen waar overal ter wereld is. Een oorlog zonder burgerslachtoffers bestaat zoiets niet! Dat weet Israël zelf ook heel goed. Daarom wil Israël koste wat kost voorkomen dat er slachtoffers onder de burgerbevolking zullen vallen. Terwijl de Israëlische strijdkrachten hun campagne intensiveren om voorgoed een eind te maken aan de terroristische dreiging van raketten uit Gaza, neemt het IDF (Israel Defence Force) wel ongekende maatregelen om burgerslachtoffers te voorkomen, vaak ten koste van het succesvol afronden van hun gevaarlijke missies. (4) Israël vergeet de gijzeling van Palestijnse kinderen door Hamas dus ook niet. 

De IDF vermeldt op zijn blog de verschillende methoden die worden toegepast ter voorkoming van slachtoffers onder de burgerbevolking. In dit geval heeft de IDF duizenden telefoontjes gemaakt naar Palestijnse huizen in de buurt van terroristische doelen om de bewoners vooraf te waarschuwen voor een naderende aanval. Ook heeft de IDF duizenden pamfletten uitgestrooid boven Gaza met de tekst: 

"Voor uw eigen veiligheid, neem verantwoordelijkheid voor uzelf en vermijd in de buurt van activisten en faciliteiten van Hamas en van andere terreurorganisaties die een risico vormen voor uw veiligheid. Hamas sleept de regio weer mee in geweld en bloedvergieten." (4)

Een onderstaande videoclip laat ons zien hoe duizenden pamfletten boven Gaza uitgestrooid zijn. Dat Israël ongekende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om slachtoffers onder de burgerbevolking te voorkomen, hebben de westerse, vooral Nederlandse media dit uiteraard HELEMAAL NIETS GEMELD!! De media hebben de waarheid voor ons verborgen gehouden. Hun kritiek op Israël zal alleen in alle hevigheid losbarsten, als er burgersslachtoffers in Gaza gevallen zijn!! Wat een hypocrisie van de westerse media!! Ook de Nederlandse media zijn hypocriet. 

De media vertellen u de waarheid niet dat Hamas en de ermee verbonden terreurgroepen een cynische minachting voor alle leven, zelfs het leven van Palestijnse vrouwen en kinderen, tonen. Hamas terroristen zoeken juist actief naar burgerslachtoffers, die ze kunnen gebruiken in de public relations om Israël te delegitimeren. (4) Een onderstaande luchtfoto van de IDF toont een raketlanceerbasis van Hamas, gelegen midden in een woonwijk, op zeer korte afstand van een plaatselijke moskee en aangrenzende kleuterschool: 


Nog een andere en scherpe foto:Uiteraard laten onze media deze foto's ons helemaal niet zien! U ziet twee foto's helemaal niet in de meeste kranten! Hoewel Hamas zich ingespannen heeft om een ongelukkig incident uit te lokken, werkt het beleid van het Israëlische leger goed, is de verhouding van burgerdoden tot strijders gedood in Gaza ongekend laag, hoewel elk burgerslachtoffer tragisch is. Zoals kolonel Richard Kemp, voormalig commandant van de Britse strijdkrachten in Afghanistan, vorig jaar een goede opmerking maakte, verklaarde hij:"De VN schat dat er bij dergelijke conflicten over de hele wereld gemiddeld drie burgers worden gedood voor elke strijder. Dat is de geschatte verhouding in Afghanistan: drie-op-één. In Irak en in Kosovo was het nog erger: vermoedelijk was de verhouding daar vier-op-één. Volgens verhalen waren de verhoudingen zeer veel hoger in Tsjetsjenië en Servië. In Gaza was het minder dan een-op-een." (4)

Israël heeft recht op zelfverdediging!

Zowel de Verenigde Staten als Canada hebben erkend dat Hamas immers begonnen is met de raketbeschietingen. Niet Israël, maar Hamas is een bedreiging voor vrede en stabiliteit in de regio en het hele Midden-Oosten. De waarheid moeten we onder eigen ogen zien. Daarom heeft Israël ook recht op zelfverdediging. Wie zijn wij eigenlijk als we Israël het recht op zelfverdediging onthouden!? Mag Israël niet terugslaan, als de raketten onophoudelijk afgevuurd worden op Israëlische steden? Stel als terroristen hun raketten op Nederland afvuren, hoe zou Nederland zich erop reageren? Bent u soms vergeten dat Rotterdam platgebombardeerd werd door de Duitsers!? Als u wist dat het vooroorlogse Nederlandse leger hopeloos verouderd, slecht bewapend en totaal onvoorbereid was, terwijl nazi-Duitsland zich volop had bewapend. De vooroorlogse Nederlandse regering weigerde halstarrig het leger te moderniseren, hoewel koningin Welhelmina die de nazi-dreiging wel zag, er op had aangedrongen. Toen Nederland overrompeld werd door de Duitse invallers, was het reeds te laat. Daarom kan Israël zich niet veroorloven zijn eigen defensie te verwaarlozen, zoals Nederland destijds zijn eigen defensie wel verwaarloosd heeft. Nu maakt Nederland dezelfde fout door fiks op defensie te bezuinigen, terwijl de dreiging van terrorisme in de hele wereld reëel aanwezig is. Ondanks het feit dat Israël meer geld uitgeeft aan eigen defensie, wordt de Joodse Staat door de media afgeschilderd als 'de meest gemilitariseerde staat ter wereld'!! 

Een Italiaanse journalist Giullio Meotti vergelijkt de Palestijns raketten die op Israëlische steden zijn afgevuurd, met de bommen die de nazi-Duitsers in 1940 op Londen afwierpen. Op 7 september 1940 vlogen 348 Duitse bommenwerpers boven de stad Londen en lieten hun bommen los. Londen werd dag en nacht gebombardeerd en vele branden woedden in de zwaar geteisterde stad.  Precies hetzelfde zoals de Israëlische burgers doken vele duizenden Londenaren in de schuilkelders of zochten beschutting, toen het luchtalarm voor de zoveelste keer afging. In het metrostation verscholen zich maar liefst 177.000 Londenaren tijdens de nacht, terwijl de Duitse bommen op Londen werden afgeworpen. (5) De Italiaanse journalist wil ons duidelijk maken dat er echter een groot verschil is tussen Londen 1940 en Tel Aviv 2012. De Verenigde Staten en andere westerse landen gingen destijds eensgezind achter het Britse volk staan en aarzelden niet om al hun militaire kracht te bundelen om het nazisme te bestrijden. Het Duitse volk werd door de geallieerden een collectieve straf opgelegd voor de enorme wreedheden en kreeg uiteindelijk zelf massabombardementen te verduren. (5) Beste lezer, u moet begrijpen dat Israël zoals de geallieerden ook recht heeft op zelfverdediging. Het kan niet langer doorgaan dat Israël lijdzaam en werkeloos blijft toekijken, zolang raketten van de Palestijnse terroristen op Israëlische steden blijven regenen. Engeland die heel wat Duitse bombardementen op Londen en andere Britse steden zwaar te verduren had, sloeg wel terug en gaf Duitsland een koek van eigen deeg door Duitse steden ook plat te bombarderen. Vooral de oude Duitse Barokstad Dresden werd volledig verwoest. De Italiaan Giullio Meotti schreef ook:"Sinds 1948, het jaar van de oprichting van de Joodse Staat zijn meer dan 60.000 raketten afgeschoten op Israël." (5) Toen de terroristen volgens de Italiaanse journalist hun raketten op Israël afvuren, zoeken de Israëlische burgers hun dekking en vragen zich af of het Westen Israël te hulp zal schieten. Zoals de Verenigde Staten achter Groot-Brittannië in de strijd tegen nazi-Duitsland schaarde, heeft het Westen zich nog nooit achter Israël geschaard! De houding van het Westen is hypocriet en laf.

Maar als Israël een grondoffensief tegen Hamas en aanverwante terreurgroepen in de Gaza voert, dan schreeuwt de hele wereld om moord, brand en verkrachting! Wat een hypocrise! De hele wereld is zo huichelachtig als het gaat om veroordeling van Israël. Wist u dat meer dan de helft van alle resoluties die de Veiligheidsraad aanneemt, uit veroordelingen van Israël bestaat? Toen Hamas en de andere terreurgroepen hun raketten op Israël afvuren, horen we nergens van elk woord van afkeuring en veroordeling door de internationale gemeenschap! Hoewel de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, de raketaanvallen van Hamas veroordeelt, zegt hij dat Israël "niet buitenproportioneel" moet reageren. Naar zijn eigen zeggen vreest hij een escalatie van geweld. Kennelijk wil minister Timmermans eigenlijk niet dat Israël voorgoed een eind maakt aan terroristische aanvallen. Ook de EU-buitenlandchef Catherine Ashton veroordeelt Hamas' raketbeschietingen, maar voegt er zelf aan toe dat Israël niet buitenproportioneel mag optreden! Hun woorden getuigen alleen maar van dubbelzinnigheid, zoals de Bijbel zegt dat zij met hun tong bedrog plegen:

"Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid."
Romeinen 3:13-14 (Statenvertaling)

En Hamas, de PA, anti-Israël activisten zoals Dries van Agt, Gretta Duisenberg en anderen, en Jodenhaters plegen ook bedrog. Daarom zegt de Bijbel ook over hen:

"Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen."
Romeinen 3:15-18 (Statenvertaling)

Het is nog te gevaarlijk om Israël onder druk te zetten om aanval op Gaza te staken. De internationale gemeenschap moet niet denken dat als Israël zich eenzijdig terugtrekt, het geweld vanzelf zal ophouden. Zo simpel ligt het niet. Aan het eind van de eerste Gaza-oorlog moest Israël onder internationale druk zich terugtrekken. Dankzij de internationale gemeenschap kon Hamas zich weer volop bewapenen. Het resultaat van Hamas' volledige bewapening is het afschieten van raketten op Israëlische bodem! Hoezo vrede? We moeten ook niet vergeten dat Hamas het wapenstilstand meermalen heeft geschonden. Hoewel Israël de afspraken nakomt, houden Hamas en de terreurbenden NOOIT aan de gemaakte afspraken!! De VN en het Westen die denken dat vrede door middel van land voor vrede, eenzijdige terugtrekking van Israël uit 'de bezette gebieden', enz. tot stand gebracht kan worden, zijn zachte heelmeesters. Ook zegt een spreekwoord:"Zachte heelmeesters maken stinkende wonden." 

Het is onvermijdelijk dat Israël een grondoorlog voert tegen Hamas en de terreurgroepen. Het is betreurenswaardig dat er aan beide zijden slachtoffers, zowel militairen als burgers, zullen vallen. Israël is genoodzaakt om de raketbeschietingen een halt toe te roepen. Want de hele wereld doet niets om de terroristische aanvallen te stoppen. De enige manier voor Israël om Hamas te stoppen is het met geweld beantwoorden. Israël heeft het recht zijn eigen bevolking te beschermen tegen dit soort terroristische aanvallen, zoals Engeland ook het recht had zijn eigen bevolking te beschermen tegen Duitse luchtaanvallen. 

Bid voor Israël en het Joodse volk die in tijden van benauwdheid leven. De Joodse Staat wordt constant bedreigd door vele vijanden zoals Hamas, Hezbollah, media, anti-Israël activisten en landen die een gezamenlijke doel hebben om het bestaansrecht van Israël te delegitimeren en Israël te vernietigen. Bid dat God de Israëlische regering en het leger leidt bij het voeren van een doeltreffende oorlog tegen de vijand in Gaza. Bid ook voor de Palestijnse burgers, vooral kinderen, dat ze niet als menselijke schild gebruikt mogen worden door Hamasstrijders. Hen mag geen pijn en lijden toegebracht worden. Besef dan wel dat Hamas niet alleen de vijand van Israël, maar ook van eigen Palestijnse bevolking en zeker ook onze vijand is!! Bid ook dat de HEERE God de lasteraars die Israël aan de schandpaal willen nagelen, het zwijgen zal opleggen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 

                                                                                               Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël: Operation Pillar of Defense: Israël-Gaza
      oorlog 2012
(2) NU.nl
(3) Trouw: Anonymous begint online kruistocht tegen Israël. 16-11-2012
(4) Israel Today Headlines: Israël spant zich in om burgerslachtoffers te voorkomen. 15-11-2012
(5) Arutz Sheva 7: Opinion: London 1940-Tel Aviv 2012. What's the Difference?

1 opmerking:

Likoed Nederland zei

De oorlogsmisdaden in beeld: http://likud.nl/2012/11/de-oorlogsmisdaden-van-hamas-in-beeld/