donderdag 26 juli 2012

De openingsceremonie van de Olympische Spelen Londen weinig goeds


1200 Britse militairen extra ingezet


Drie dagen voor de opening van de Olympische Spelen in Londen heeft de Britse regering 1200 militairen extra ingezet om de Spelen te beveiligen. De extra inzet van militairen is nodig, omdat het beveiligingsbedrijf G4S nog steeds niet erin geslaagd is om genoeg beveiligers te werven. Tevens toont de extra inzet van 1200 Britse militairen het falen en onvermogen aan van G4S. Er gaan steeds meer stemmen op in het Lagerhuis, het Engelse parlement, om het bedrijf financieel aansprakelijk te stellen voor de extra inzet van militairen. (1) Dat G4S voor de kosten opgedraaid moet worden, belooft wel een geweldige financiële strop voor het beveiligingsbedrijf. De Britse premier David Cameron verklaarde dat G4S nog niet van hem af is. 


Uw leven is helemaal niet in goede handen van G4S!!!
Vergeet het maar...
Van veel militairen zijn de verloven op het laatste moment ingetrokken. Sommigen die in Londen aan de slag moeten gaan, waren net teruggekeerd uit Afghanistan. (1) Ook dreigde de veiligheid van de Olympische Spelen in het geding te komen door een staking van de grenswachters. De Britse regering had eerder besloten via de rechter de staking van de grenswachters de dag voor de opening van de Olympische Spelen te verbieden. Volgens de regering was de stemming van een vakbond onder de leden niet volgens de regels verlopen. De stakers van UK Border Agency werken ondere meer op de grote vliegvelden en in veerboothavens. Ze vinden dat ze door een ontslaggolf worden overbelast en hun werk niet goed kunnen doen. (2) Het ministerie van Binnenlandse Zaken eiste dat de vakbond 'onverantwoorde staking' moest afblazen. Inmiddels was de geplande staking afgeblazen. De vakbond voor grenswachters en paspoortcontroleurs heeft de oproep om op 26 juli te staken ingetrokken. Volgens de bond heeft de regering een toezegging gedaan dat de werkdruk verminderd zal worden, en dat er duizend banen in de sector bijkomen. Het vakbondsbestuur zei dat dat dreigement niet de reden was geweest om de staking af te blazen. (3)


De schandalige houding van het IOC


Het Internationale Olympische Comite (IOC) werd meermalen verzocht om tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen een minuut stilte ter herdenking van de Israëlische slachtoffers van het bloedbad van München te houden. Tijdens de Olympische Spelen van München in 1972 werden elf Israëlische atleten op 5 en 6 september gegijzeld en vermoord door de Palestijnse terroristen. Tot nu toe zijn vele verzoeken door het IOC afgewezen. De voorzitter van het IOC, Jacques Rogge, zei dat het houden van een minuut stilte tijdens de openingsceremonie niet passend zou zijn. "Wij vinden dat de openingsceremonie een sfeer is die niet geschikt is voor het gedenken van een dergelijk tragisch incident,"aldus voorzitter Rogge. De halstarrige weigering van het IOC om de elf Israëlische sporters te gedenken, die precies 40 jaar geleden waren vermoord tijdens de Spelen in Müchen, leidt tot grote verontwaardiging. Niet iedereen waardeert het besluit van het IOC. Ook in Nederland werden kamervragen gesteld. Het Nederlandse kabinet Rutte heeft intussen geweigerd om invloed uit te oefenen op het IOC, omdat 'men daar niet over gaat.' (4) De houding van de Nederlandse regering is onbegrijpelijk. Maar in Italië hadden 125 parlementsleden een brief ondertekend waarin zij het IOC verzoeken uit humanitair oogpunt de weigering te herzien om de moord op elf Israëlische atleten in 1972 te herdenken. De voorzitter van de Italiaanse commissie van Buitenlandse Zaken en ondersteuner van het initiatief verklaarde:"Veertig jaar vragen de families van de slachtoffers het IOC om een minuut stilte in acht te nemen tijdens een openingsceremonie van de Olympische Spelen, maar nog  NOOIT is dit verzoek ingewilligd." (4) De Italiaanse parlementsleden staan blijkbaar niet alleen in hun verzoek. Ook de parlementsleden uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Tsjechië, Servië, Letland en Colombia hebben de Italiaanse brief medeondertekend. Tevens hebben het Canadese en Australische parlement en de Amerikaanse senaat aangegeven het gepast te vinden om bij deze Olympische Spelen een minuut stilte in acht te nemen. (4) 


Een Engelstalige sportartikel gewijd aan het
bloedbad van München
Desondanks volhardt het IOC in zijn weerzinwekkende en laffe houding. Ankie Spitzer, de weduwe van de vermoorde Israëlische sporter, vertelde aan de Joodse pers dat de voorzitter van het IOC, Jacques Rogge, tegen haar had gezegd dat "zijn handen gebonden zouden zijn" door het verzet van 46 Arabische en islamitische leden van het IOC. Daarop antwoordde ze hem:"De handen van mijn man waren ook gebonden, maar niet de uwe!" (5) Ankie Spitzer noemde de Olmpische Spelen "een corrupte organisatie, die door hebzucht en niet door de Olympische gedachte wordt geleid." En ze voegde er aan toe:"De weigering van het IOC is pure discriminatie, hebzucht en antisemitisme." (5) De opmerking van Ankie Spitzer is zeer terecht. De houding van Jacques Rogge en het hele Olympische comite is ronduit schandalig en lafhartig. De heer Jacques Rogge gedraagt zich wel als een dhimmi die voor de moslims buigt! Het CIDI meldt dat organisaties als minuteformunich.org en de Zionist Federation UK na de officiële weigering van Jacques Rogge een eigen initiatief hebben genomen om degenen die willen herdenken, hiertoe in staat te stellen. Op 27 juli zal om 10.45 in de ochtend een herdenkingsceremonie worden uitgezonden. De organisatie roept een ieder op om om elf uur een minuut stilte in acht te nemen. Op Facebook voert een weduwe actie om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hieraan meedoen. (4) De Amerikaanse minister Hillary Clinton van Buitenlandse Zaken doet een dringend beroep op het IOC om tijdens de openingsceremonie de moorden te herdenken tijdens de Spelen van 1972. In een brief aan IOC-voorzitter Jacques Rogge vraagt Clinton om in Londen een gepaste herdenking te houden. Ze wil dat Rogge terugkomt van zijn besluit om niet stil te staan bij de aanslag in München. (6) 


De openingsceremonie overschaduwd


Vrijdag 27 juli is het zover dat de Olympische Spelen in Londen geopend zullen worden. Vele miljoenen TV-kijkers zullen getuige zijn van een plechtige openingsceremonie in het Olympische Stadion in Londen. De openingsceremonie gaat gepaard met heidense en occulte rituelen. Natuurlijk zullen er spectaculaire shows zijn. Vele beroemdheden zoals de vermaarde ex-bokser Mohammed Ali en de Britse voetballer David Beckham, zullen de ceremonie bijwonen. De openingsceremponie begint met het aantreden van het Britse staatshoofd, koningin Elizabeth die aan de ingang van het Olympische Stadion verwelkomd zal worden door de voorzitter van het IOC, Jacques Rogge, en de voorzitter van het organisatie comite, Sebastian Doe. Vervolgens begint de parade van de vlaggendragers bij de Griekse sportploeg die als eerste traditiegetrouw het Stadion zal betreden, waarna de andere landen volgen op alfabetische volgorde. Groot-Brittannië zal als laatste het Olympische Stadion betreden. 


Luchtfoto van het Olympische stadion
in Londen
Het Olympische Stadion tijdens de openingsceremonie
Wanneer alle teams in het Stadion aanwezig zijn, zullen Jacques Rogge en Sebastian Doe hun toespraak houden. Hierna worden de Olympische Spelen officieel geopend. Na de officiële opening zal het Olympische lied gezongen worden en de Olympische vlag wordt gehesen. Hierna zullen de vlaggendragers van alle deelnemende landen een cirkel rond het podium vormen. De cirkel heeft ook een occulte achtergrond. Een deelnemende atleet, jurylid en coach van het gastland houden een punt van de Olympische vlag met hun linkerhand vast en houden hun rechterhand omhoog en leggen de Olympische eed af. Het onsteken van het Olympische vuur zal het hoogtepunt van de openingsceremonie zijn. Hierna zal de spectaculaire show met "Isles of Wonder", gebaseerd op William Shakespeare's "The Tempest", als titel gemanifesteerd worden. De ceremonie zal aanvangen door het luiden van de grootste harmonisch afgestemde bel in Europa. (7) De bel is twee meter hoog en drie meter breed en weegt zo'n 23 ton. Het luiden ervan zal als startschot dienen voor de opening van de Olympische Spelen.


Toevallig valt de openingsceremonie van de Olympische Spelen samen met de Tisha B'Av. Volgens de Joodse kalender valt het precies op de 9e Av, elfde maand!! De Joden herdenken met deze dag de verwoesting van de eerste en de tweede Tempel. Dat de openingsceremonie overschaduwd wordt door 9e Av, zijn enkele opmerkelijke en historische feiten  genoemd: 


1 In 586 v. Chr. (9e Av 3175) werd de Tempel van Salomo in Jeruzalem verwoest door de Babyloniërs.
2 In het jaar 70 na Chr. (9e Av 3830) werden Jeruzalem en de tweede Tempel met de grond gelijk gemaakt door de Romeinen onder aanvoering van Titus. 
3 Op 15 augustus 1099 (9e Av 4855) werden 10.000 Joden in Frankrijk en het Rijnland in de eerste maand van de eerste Kruistocht afgeslacht. De eerste Kruistocht eindigde rond Tisha B'Av met een bloedbad in Jeruzalem.
4 In 1290 (9e Av 5050) werden Joden uit Engeland verdreven. Dit leidde tot pogroms en inbeslagname van boekrollen en bezittingen.
5 Op 31 juli 1492 (9e Av 5252) werden Joden tijdens de Spaanse Inquisitie verdreven uit het Iberisch Schiereiland hetgeen opnieuw gepaard ging met ongekende pogroms.
6 Op 1 augustus 1914 (9e Av 5674) brak de Eerste Wereldoorlog uit. Tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog vonden meer dan 400 pogroms plaats in Hongarije, Oekraïne, Polen en Rusland. 
7 Op 23 juli 1942 (9e Av 5702) begon na het neerslaan van de Opstand van de getto van Warschau de massadeportatie van Joden naar Treblinka. 


Op vrijdagavond 27 juli begint de 9e Av 5772. Want de dag begint volgens Joodse begrippen bij de zonsondergang. Naar westerse maatstaven begint de dag echter om 12 uur middernacht. Het feit dat het Olympische vuur op vrijdagavond ontsteken zal worden, valt deze avond nauw samen met Tisha B'Av. Het belooft weinig goeds. Misschien onheilspellend. Hoe dan ook zijn de Olympische Spelen puur afgodisch, omdat deze Spelen geheel gewijd zijn aan de Griekse god Zeus. Ook al zijn de rituelen en ceremonies van de Spelen occult. Bovendien is het zeer onverstandig om geen minuut van stilte ter nagedachtenis van de vermoorde Israëlische atleten die tijdens de Spelen van München werden gedood, te houden. Want het bloedbad was 40 jaar geleden aangericht door de Palestijnse terroristen. Het getal 40 is in de Bijbel van grote betekenis. Denk maar aan enkele gevallen uit de Bijbel zoals Jezus die 40 dagen lang in de woestijn rondzwierf, het volk Israël die veertig jaar lang in de woestijn rondzwierf, de hemelvaart van Jezus die 40 dagen later na de opstanding geschiedde, enzovoorts. 


Israël bezorgd over een mogelijk aanslag op de Spelen.


Na de bloedige aanslag op de autobus op de luchthaven Burgas in Bulgarije en de arrestatie van een terrorist in Cyprus is Israël zeer bezorgd over een mogelijk aanslag op de Israëlische atleten die aan de Olympische Spelen in Londen deelnemen. De Israëlische officials vrezen dat de Olympische Spelen misschien het volgende doelwit zijn van door Iran gesteunde terroristen. (8) Op 18 juli blies een zelfmoordenaar zichzelf op bij een bus met Israëlische toeristen op het plaatselijke vliegveld, waarbij vijf Israëliërs en de dader om het leven kwamen. Alles wees erop dat de door Iran gesteunde Hezbollah achter de aanslag zat. De bomaanslag vertoont grote overeenkomsten met eerdere aanslagen in India, Georgië, Thailand, Kenia en Cyprus. Merkwaardig genoeg valt de aanslag in Bulgarije samen met de Olympische Spelen in Londen. Na een reeks geplande aanslagen op Israëliërs in het buitenland wordt gemeld dat de Israëlische Geheime Dienst Mossad vreest dat moslimextremisten zullen trachten om de moord op elf Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van München in 1972 te herhalen in de Spelen in Londen. Eerder werd een Libanees gearresteerd, nadat de Cypriotische politie vernam dat de man een terroristische aanslag had beraamd. De arrestant reisde met een vals Zweeds paspoort en bleek ook in het bezit van foto's en andere informatie over Israëliërs die op het eiland wonen. (8) 


Volgens The Times denkt de leiding van de Israëlische inlichtingendienst dat het Israëlische Olympische team in Londen gewoon een te verleidelijk doel is. Anonieme bronnen, geciteerd door The Times, zeiden dat een dergelijk scenario zich kan herhalen in Londen, als de juiste voorzorgsmaatregelen niet worden genomen. Majoor-generaal Amos Gilad, directeur van beleid en politiek-militaire zaken bij het Israëlische ministerie van Defensie, vertelde voor de legerradio in reactie op dit bericht dat Israël nauw samenwerkt met de Europese inlichtingendiensten om de veiligheid van iedereen bij de Olympische Spelen van 2012 te waarborgen. Hij benadrukte dat er momenteel geen concrete dreiging is van een Olympische aanval. (8) Israëlische minister van Buitenlandse Zaken en vice-premier Avigdor Lieberman ging afgelopen maandag 23 juli naar Brussel om de vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij te wonen. Hij nam ook deel aan een bijeenkomst van de Associatie raad EU-Israël. Lieberman heeft de EU ervan overtuigd dat Hezbollah als een terroristische organisatie officieel geclassificeerd moet worden, vooral omdat er concrete bewijzen zijn dat Hezbollah betrokken was bij de terreuraanslag in Burgas, waarbij de Israëlische toeristen omkwamen. (9) Hij vroeg bovendien om een scherpe bewaking van de Europese luchthavens en het versterken van de veiligheidsmaatregelen in Israëlische en Joodse instellingen in Europa. (9) Deze maatregelen houden ook in verband met de Olympische Spelen in Londen.


De Bulgaarse premier Borisov verklaarde dat de aanslag op een groep Israëlische toeristen gepleegd is door een groep die goed was voorbereid. De groep was een maand voor de aanslag in Bulgarije, is nu vastgesteld. De leden opereerden telkens in een andere samenstelling in verschillende steden. Borisov zei dat er GEEN foto's zijn van meerdere groepsleden tegelijk, en dat ze ervoor zorgden dat ze niet op de beveiligingscamera's kwamen te staan. Hoe de inlichtingendiensten achter het bestaan van de groep zijn gekomen, is niet duidelijk. De Bulgaarse premier Borisov zei ook niets over de nationaliteit van de groepsleden. (10) Het is wel zeker dat Hezbollah achter de aanslagen zit.

Wijst een illuminati-kaart op de aanslag op de Spelen in Londen?


In tal van complottheorieën wordt veel besproken over een illuminati-kaart met de titel 'Combined Disasters' (Gecombineerde rampen). De meesten van jullie kennen de illuminati-kaarten niet. In 1995 kwam een populaire Illuminati-kaartspel van Steve Jackson Games op de markt. Zes jaar later bleek dat een groot aantal Illuminati-kaarten voorspellende gaven heeft. Twee van de illuminati-kaarten gingen over de aanslag op 9/11. Wat de aanslag op de Twin Towers op één van de illuminati-kaarten stond afgebeeld, werd dit jaren later een werkelijkheid. Er wordt nu gesuggereerd dat een andere  Illuminati-kaart een aanslag op de Olympische Spelen voorspelt. Wees gewaarschuwd: alle Illuminati-kaarten zijn occult. We zien op de afbeelding mensen in paniek rennen, terwijl de klokkentoren omvalt. Het valt ons op dat de rennende mensen vijf bekende kleuren die de Olympische ringen moeten voorstellen, op deze kaart dragen. Bekijk de onderstaande afbeelding van de Illuminati-kaart:


Illuminati-kaart: Combined Disasters
De complotdenkers beweren dat de omvallende klokkentoren Big Ben moet voorstellen. Echter lijkt de klokkentoren helemaal niet op de vermaarde Big Ben toren in Londen. Ook zegt de kaart helemaal niets over de aanslag, terwijl het juist over rampen gaat. De kaart zegt wel dat de rampen in scene gezet zullen worden. Uit de bestudering van de Illuminati-kaart blijkt dat de klokkentoren de Wako kloktoren is. De Wako toren ligt in Ginza, een district van Tokio. Ginza staat bekend als een zeer exculsieve en luxeueze gebied van Tokio met tal van warenhuizen, boetieks, restaurants en koffiehuizen. Het meest bekendst is het Wako gebouw met de iconische Hattori Clock Tower. Het gebouw en de klokkentoren werden oorspronkelijk gebouwd door Kintaro Hattori, de oprichter van Seiko. '


Het Wako gebouw in Ginza, Tokio
Hattori Clock Tower
Beste lezer, bekijk de onderstaande afbeelding en vergelijk de Hattori klokkentoren met de Illuminati-kaart..
Op 24 mei 2012 maakte het IOC drie kandidatensteden bekend welke van de drie kandidaten de Olympische Zomerspelen van 2020 mag organiseren: Istanboel (Turkije), Madrid (Spanje) en Tokio (Japan). Na de zeebeving van 11 maart 2011 met een tsunami en Fukushima kernramp als grote gevolgen daarvan besloot Tokio zich voor de kandidaat te stellen om de Olympische Spelen van 2020 te organiseren als een symbool voor het herstel. Eerder had Tokio zich kandidaat gesteld voor de Spelen van 2016, maar Rio de Janeiro (Brazilië) kreeg de eer om de Spelen van 2016 te mogen organiseren. Op 7 september 2013 zal het IOC uiteindelijk beslissen welke gaststad de eer zal krijgen om de Spelen van 2020 te mogen organiseren.


Sommige complotdenkers houden nog steeds vol dat de aanslag op de Spelen in Londen zal plaatsvinden. Volgens Israel Today worden speurders naar samenzweringen en antisemtische tegenstanders geinspireerd door de Iraanse 'onthullingen' over het Olympische logo die het woord 'zion' moet voorstellen, en You Tube wordt ook overspoeld met animaties en video's die beweren dat een door de zionisten gecontroleerde Nieuwe Wereld Orde de Londense Spelen gebruikt als een volgende stap in haar plan voor wereldheerschappij. Maar de complotdenkers, speurders en antisemitische tegenstanders kunnen NIET uitleggen hoe "die sluwe zionisten" zo dwaas zouden zijn om hun hand te overspelen door zich op deze manier bekend te maken!! Geloof de antisemitische complottheorieën en de leugens van het Iraanse regime absoluut niet!! Als u de beweringen van het Iraanse regime wel gelooft, dan vergeet u helemaal dat de mensenrechten in Iran op grote schaal geschonden zijn en de mensen op gruwelijke en onmenselijke wijze gemarteld worden. Bijvoorbeeld het uitsteken van ogen!! Laat u NIET in met complottheorieën en zeker ook NIET met occulte Illuminati-kaarten, ook al zijn ze vervloekt. 


Het besluit


Gezien de hypocriete houding van het IOC zal de openingsceremonie tijdens de Olympische Spelen in Londen niet veel goeds zijn. Eén ding is zeker: de Spelen zullen NIET gezegend worden door de Here God. Christenen die de Spelen in Naam van God willen zegenen, moeten goed beseffen dat de Olympische Spelen louter heidens zijn. De Here God moet totaal niks hebben van occulte rituelen en ceremonies die veel te maken hebben met afgoderij. Bovendien zijn occulte rituelen en ceremonies gruwelen in de ogen van God zoals de Bijbel heel duidelijk maakt!! Ook is de Here God zwaar vertoornd op het IOC vanwege het omstreden besluit om geen minuut van stilte ter nagedachtenis van de elf vermoorde Israëlische atleten tijdens de openingsceremonie van de Spelen te houden. De leden van het IOC stellen zich als tegenstanders van de God van Israël op! Sommigen zullen zich afvragen of God een aanslag op de Olympische Spelen zou toelaten. Een heel eerlijk antwoord zou JA luiden. Zoals Jasmijn in haar website Amethist zei, ligt het aan de Allerhoogste om erover te beslissen. We kunnen de Almachtige God echter niet doorgronden. Er valt te hopen dat er geen aanslag op de Spelen zou komen. Alleen als de mens zich verootmoedigt voor het aangezicht des Heren en een schuld belijdt, zal het onheil zeker afgewend worden. Want God is genadig. Bid wel dat er geen onschuldige slachtoffers zullen vallen door het toedoen van de moordzuchtige en haatdragende terroristen. De kans dat er een aanslag op de Spelen van Londen gepleegd zou worden, is echter niet zo groot. Ik kan wel zeggen: de kans is 50-50. Want de Britse regering en het Britse leger nemen geen onnodig risico's en zijn vastbesloten om de Spelen te beveiligen. De beveiliging van de Spelen is nog steeds de topprioriteit. Bid ook dat het IOC haar besluit zal herroepen en toestaan om tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Londen een gepaste herdenking te houden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.                                                                    Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog en website verboden.
Bronnen en referenties:


 (1) NOS nieuws: Nog meer Britse militairen op Olympische Spelen. 24-07-2012
 (2) NOS-TT: Londen vraagt verbod op staking. 24-07-2012
 (3) NOS-TT: Britse vakbond blaast staking af. 25-07-2012
 (4) CIDI: Italiaans parlement vraagt IOC een minuut stilte in Londen. 24-07-2012
 (5) Ejbron Wordpress: Moslims blokkeren minuut stilte voor de in 1972 vermoorde Israëlische sporters. 19-07-2012
 (6) NOS-TT: Clinton: IOC moet 1972 herdenken. 26-07-2012
 (7) Youropi.com: Openingsceremonie Olympische Spelen.
 (8) Israel Today, Amethist.punt.nl: Israël vreest herhaling van Olympisch bloedbad 1972. 22-07-2012
 (9) Israel Today: minister Lieberman voor besprekingen naar Brussel. 23-07-2012
(10) NOS-TT: Bulgarije: aanslag goed voorbereid. 24-07-2012

Geen opmerkingen: