woensdag 7 maart 2012

De comeback van de Nederlandse Gulden?


De gulden moet terug!


Zoals het verwacht werd, was de uitkomst van het onderzoek naar de herinvoering van de Nederlandse Gulden een goed nieuws voor de guldenliefhebbers. "De gulden moet terug!"concludeerde de politicus Geert Wilders, die op maandag 5 maart 2012 de voordelen van de terugkeer van de gulden had gepresenteerd. De uitkomst van het onderzoek stelde dat de euro de Nederlanders veel meer heeft gekost dan met de gulden het geval was geweest. De invoering van een europese munt zou het onderzoek de Nederlander 800 euro voordeel per jaar hebben opgeleverd. Maar dat is niet het geval. Door minder economische groei en de eurocrisis heeft de euro Nederland jaarlijks echter 2700 euro per persoon kosten. (1) "De euro is geen geld, maar kost geld,"zei hij bij de presentatie van het Britse onderzoek naar de gevolgen van een terugkeer naar de gulden. "De PVV heeft het laten onderzoeken en is overtuigd: de gulden moet terug. De politiek is niet geschokt en piekert er niet over om het tientje en joetje weer in te voeren,"aldus het commentaar van het RTL nieuws. (2)


Spotprent: Nederlands bankbiljet met het
beeltenis van Geert Wilders
Inderdaad ziet Politiek Den Haag niets in het onderzoek. De PVV staat er trouwens helemaal alleen, want veel politieke partijen zeggen niet verrast of geschokt te zijn door de uitkomsten van het onderzoek dat de PVV heeft laten uitvoeren. Het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research had een rapport uitgebracht, waarop vastgesteld wordt dat de euro meer gekost dan opgeleverd heeft. Volgens het onderzoeksbureau is de economische groei in Nederland lager dan bij niet-eurolanden als Zweden en Zwitserland. Het redden van de euro is ook nog duurder dan we nu denken. (3) Voor Geert Wilders staat vast dat Nederland terug moet naar de gulden.
En de verklaring van Geert Wilders tijdens de persconferentie:
De heer Geert Wilders noemde het rapport van het Britse onderzoeksbureau een antwoord op de politieke angsthazen, die beweren dat een terugkeer van de gulden onhaalbaar is. Laten we horen wat onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager ons te vertellen heeft. Het rapport over de voordelen van de terugkeer van de gulden brengt minister de Jager niet aan het twijfelen. In een reactie liet hij weten dat de kosten van het opbreken van de eurozone "veel hoger" wordt ingeschat. "Vandaar dat het kabinet in zal blijven zetten op stabiliteit in de eurozone,"aldus de Jager. "In de afgelopen 2 jaar zijn daarin grote stappen gemaakt." (4) Hij benadrukte nog eens dat de euro en de interne markt in Europa ons land "veel voordeel" hebben gebracht. "Het is natuurlijk geen verrassing dat de PVV met een rapport komt dat terugkeer naar de gulden bepleit,"zei minister de Jager. "Het is één van de vele rapporten over de euro." (4) De minister stuurde eind vorig jaar nog 12 onderzoeken naar de Tweede Kamer. (4) We weten echter dat de eurozone de laatste tijd zeer instabiel is vandaar de eurocrisis. Problemen met Griekenland spelen de stabiliteit van de euro enorm parten. De politici willen niet graag toegeven dat de euro vreselijk duur is dan de gulden, ook al weten ze maar heel goed. Stel dat de gulden terugkomt, dan zou dat flink wat geld kosten: 51 miljard euro. Voor de echte guldenliefhebbers: 112 miljard gulden. Dat is inderdaad een hele hoop geld. Maar dat is geen ramp, zoals de eurofielen wel zeggen. Politici en pro-europese economen proberen ons wijs te maken dat het uiteenvallen van de eurozone catastrofale gevolgen zou hebben voor ons land en voor heel Europa. In feite willen ze ons angst aanjagen. U hoeft niet echt bang te zijn als de eurozone uiteenvalt. De geschiedenis heeft het bewezen dat de gevolgen van de uittreding uit een valutazone beperkt zijn waarna het economische herstel snel volgt. Als Griekenland uit de eurozone stapt, zullen de gevolgen voor de Grieken niet dramatisch groot zijn. De beste oplossing voor de Grieken is dat ze hun eigen oude munt van hun eigen oude valuta weer koppelen aan hun staatsbankroet en schuldenherstructering. Dan kunnen ze met hun veel goedkopere valuta weer snel beconcurreren. (5) Toen de Sovjet-Unie in 1992 hield op te bestaan, was het socialistische systeem in feite bankroet en de gevolgen waren pijnlijk. Maar de gevolgen zijn slechts tijdelijk. Nu is Rusland weer een economische macht geworden. Ook het uiteenvallen van het Habsburgse Rijk (Oostenrijk-Hongarije) in 1919 was daarvan een voorbeeld geweest dat de gevolgen voor de economie nooit dramatisch zijn. Eerdere bankroetes en devaluties in veel landen zijn daarvan een goed voorbeeld. (5) Als Nederland uit de eurozone zou stappen en de gulden herinvoert, is dat helemaal GEEN ramp! Zeker géén ramp voor het Nederlandse volk. Ook niet voor u! Maar wel een ramp voor eurofielen en de almachtige bureaucratie van Brussel! De gevolgen van de uittreding zullen niet zo catastrofaal zijn. Landen die bankroet zijn gegaan en fors moeten devalueren, krijgen wel te maken met de economische krimp, maar dat is tijdelijk. Daarna volgt er snel een voorspoedig economische herstel. 


Charles Dumas van het Brits onderzoeksbureau Lombard Street Research staat bekend als fervent euro-scepticus en becijfert niet alleen de gevolgen van het opnieuw invoeren van de gulden. Ook kijkt hij naar de introductie van een aparte munt voor Noord-Europa, de Neuro. De NOS heeft vorig jaar een interview met Charles Dumas. Bekijk de onderstaande videoclip:De euro een vloek voor iedereen


Dat de euro een vloek voor iedereen is, staat vast. Het heeft méér nadelen dan voordelen. Toen de euro in Nederland tien jaar geleden werd ingevoerd, zei de toenmalige minister van Financiën, Gerrit Zalm, dat met de euro alles goedkoper zou worden. Later bleek dit niet het geval te zijn. De euro zorgt helemaal niet voor welvaart en economische groei. De Europese president Herman van Rompuy zei op zondag 4 maart in het TV-programma "Buitenhof" dat als de landen van de eurozone terugkeren naar hun eigen munt, zoals de PVV van Geert Wilders wil, dan valt de Europese Unie uit elkaar en wordt "geen recht gedaan aan de bereikte vrede, democratie en stabiliteit." Flauwekul! Het hele gedoe met Griekenland en de zware rellen in Athene bewijzen het tegendeel dat er géén sprake is van stabiliteit. Er is sprake van afbraak en onrust.


Herman Van Rompuy: Invoeren van eigen munt
betekent einde van de Europese Unie
Als het om democratie gaat, had Van Rompuy zijn mond beter moeten houden. Want hij is als Europees president NIET democratisch gekozen!! Zo ja, waar zijn de echte Europese presidentsverkiezingen naar het Amerikaanse voorbeeld gebleven? De zogenaamde Europese president Herman van Rompuy is NIET door het volk gekozen. De burgers hebben helemaal niet op hem gestemd! Van Rompuy is alleen "democratisch" gekozen door de topelite die vanuit Brussel de scepter zwaait over Europa! Er zijn wel Europees Commissie en Europees Parlement. Of ze daadwerkelijk democratisch werken, valt dat te betwijfelen. Onlangs werd er in EU-lidstaten besloten dat ze hun macht aan Brussel moeten afstaan. Al eerder in 1989 had Clara M. van Dijk, de auteur van "1992 en hoe verder", gewaarschuwd voor de gevolgen van het afstaan van macht aan het centrale bestuur van de EU. Ze schreef al in 1989:"Aan deze al zovele jaren onbevredigde situatie, die gevaarlijker wordt naarmate meer macht van de lidstaten wordt overgedragen aan Brussel, lijken de afzonderlijke regeringen, en zelfs het Europese Parlement, momenteel moeilijk iets te kunnen veranderen; en de in 1985 genomen beslissing over 1992 is niet meer terug te draaien, tenzij men als EG-lidstaat besluit om uit de EG (voorloper van de EU) te stappen." (6) We zien het door nationale regeringen overdragen van de macht aan Brussel een werkelijkheid. Het democratische gat wordt nu steeds groter. Door afstaan van de macht aan Brussel verliest Nederland steeds meer eigen bevoegdheden en nationale soevereiniteit. Eén van de grootste pleitbezorgers voor  het Verenigd Europa, wijlen Henri-Paul Spaak, riep in de vorige eeuw:"Weg met de grenzen! Weg met de nationale soevereiniteit!" De geschiedenis bewijst dat democratie NIET werkt in zo'n groot rijk met verschillende volken, talen en culturen, omdat de tegenstellingen nog te groot zijn.


Van Rompuy kon nog niet reageren op de precieze berekeningen, zoals het rapport van het Brits onderzoeksbureau bekendgemaakt werd, maar stelde dat men "de voordelen van de euro niet kan uitrekenen op basis van de eerste periode van 5 of 10 jaar." Hij benadrukte dat "rentetarieven overal spectaculair zijn gedaald." Een onafhankelijke beursanalist of een objectieve en onpartijdige econoom zou er anders over denken. De echte euro-sceptici zullen de uitspraak van de Europese president een lachertje vinden wat de spectaculaire daling van de rentetarieven betreft. "Was de eurozone er niet geweest, dan had de financiële crisis veel harder toegeslagen in Europa,"beweerde Van Rompuy. "Dan waren we teruggevallen in een crisis zoals in de jaren dertig." Het is niet waar wat hij zegt. Nederland heeft de financiële crisis aantal keren gekend en...overleefd! De Beurskrach van 1929 had inderdaad een wereldwijde financiële crisis veroorzaakt. Door de Beurskrach was Amerika in de Grote Depressie terechtgekomen. Nederland werd ook getroffen, maar de klap was minder zwaar. Alleen Duitsland werd zo zwaar getroffen door de beurskrach. De oorzaak was niet de Beurskrach. Want er speelden andere factoren, die hun bijdrage leverden aan de financiële en economische ramp van 1929, zoals de zware herstelbetalingen van Duitsland. Door het verdrag van Versailles in 1919 moest Duitsland de oorlogsschulden aan zijn vroegere vijanden betalen. Het artikel 231 inzake de oorlogsschulden was zeer omstreden. Toen de Beurskrach in 1929 toesloeg, liepen de bedragen van de Duitse herstelbetalingen zo hoog op en vormden ze een bron van voortdurende binnenlandse politieke onrust. Meer dan duidelijk was het verdrag van Versailles de oorzaak van de economische ontwrichting van Duitsland dat het in het nadeel van zowel overwonnen als overwinnaars werkte. De Engelse econoom Keynes had het Verdrag zwaar bekritiseerd en stelde dat Duitsland ver boven zijn capaciteit belast was geworden. De meeste historici waren het over elkaar eens dat het Verdrag van Versailles de kiem was geworden voor de Tweede Wereldoorlog. Ook maakte de economische ontwrichting van Duitsland de weg vrij voor de nazi-dictatuur. Vandaag zien we de geschiedenis herhalen. Wel in een soorgelijke situatie. Bijvoorbeeld Griekenland moet keiharde bezuinigingen die het land zéér zeker ontwrichten, doorvoeren van Brussel. De bezuinigingen lossen het Griekse probleem echter niet op! Ook is Griekenland niet in staat om de torenhoge schulden af te betalen, precies zoals het vooroorlogse Duitsland ook niet in staat was om verplichtingen jegens het Verdrag van Versailles na te komen en oorlogsschulden af te lossen!! Blijkbaar heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel de historische lessen helemaal vergeten! Om de euro te redden moeten er zware offers gebracht worden. Nederland en andere landen moeten zware offers brengen om de euro te redden. Dat gaat ons allemaal zéér véél geld kosten!! Wie draait het meest op voor de zogenaamde redding van de euro? De belastingbetaler! De euro is een vloek voor iedereen!


Het ESM omstreden


Op 1 juli zou het Europees Monetair noodfonds (ESM) in werking. Dat hadden de Europese ministers van Financiens zoals Jan Kees de Jager het Verdrag op 2 februari 2012 ondergetekend. Nederland zal voor veertig miljard dollar garant staan in het permanente ESM, bedoeld om de zeventien eurolanden van de Europese Unie en instellingen als banken te redden bij financiële problemen. Het bedrag van 40 miljard euro zou door Nederland naar de ESM overgemaakt worden. De beheerders van het noodfonds hebben door het verdrag verregaande bevoegdheden van de EU-lidstaten gekregen. Echter roept het verdrag veel vragen op. Ook stuiten de verregaande bevoegdheden van het EMS op veel verzet van de burgers. De Nederlandse burgers zijn niet de enigen die ertegen zijn. Ook in veel EU-lidstaten komen steeds meer burgers in het verzet tegen het ESM. De Algemene Rekenkamer heeft ook grote twijfels geuit over de ESM. In een brandbrief aan de Tweede Kamer stelt de Algemene Rekenkamer dat de controle op de bestedingen van het Europees Monetair noodfonds slecht geregeld is. Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer, zei in interview met EenVandaag:"Wij zijn bezorgd over de verantwoording en controle over de besteding van de 700 miljard euro in het fonds. Die is nu niet goed geregeld." (7) Volgens de Rekenkamer is er echter niet goed te controleren wat het noodfonds met het geld doet, en voldoet het ESM bovendien NIET aan internationale controlestandaarden. Daardoor is er volgens de Rekenkamer een 'belangrijke lacune in het ESM-verdrag', schreef Saskia Stuiveling aan de Tweede Kamer. Ze riep daarom de Kamer op minister De Jager te dwingen aanpassingen in de bijlagen van het ESM voor te stellen. (7) De bezorgdheid van de Algemene Rekenkamer bewijst wel dat Nederland geen inspraak kan hebben in het ESM. De beheerders van het ESM hoeven hun verantwoording aan niemand af te leggen. Dat is juist het grote gevaar dat Nederland binnenkort zijn zeggenschap over het Europese beheer van het noodfonds verliest. Ook de andere lidstaten hebben geen zeggenschap meer over het ESM. Bekijk de onderstaande videoclip maar...
De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. De Rekenkamer maakt zich al langer zorgen over de Europese uitgaven. Over de 100 miljard die de Europese Unie ieder jaar uitgeeft, is de afgelopen 13 jaar GEEN goedkeurende verklaring door de Europese Rekenkamer gegeven!! (7) De accountants van de EU weten niet zeker of het geld goed wordt besteed! "Dat kan natuurlijk niet!?"aldus Kees Vendrik in EenVandaag. Het is van groot belang dat het verdrag aangepast moet worden, zodat Nederland controle en inspraak krijgt over het ESM. Zo niet, dan VERDWIJNT DE 40 MILJARD EURO VOORGOED IN DE BODEMLOZE PUT! Ook moeten we ons afvragen of de beheerders van het noodfonds wel betrouwbaar en integer zijn. Of ze betrouwbaar en integer zijn, is twijfelachtig. Eén ding kunnen we niet begrijpen waarom het kabinet Rutte ons land gaat kapotbezuinigen, terwijl het bedrag van 40 miljard euro (in onze ogen wel veel geld!) uit de schatkist naar het noodfonds overgemaakt zal worden!! Laat het bedrag van 40 miljard euro in plaats van bezuinigingen allereerst in de Nederlandse economie gepompt worden!!


De euro een goede zaak???


Op dinsdag 6 maart 2012 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd met de Nederlandse premier Mark Rutte. Premier Rutte reageerde op het verzoek van een aantal oppositiepartijen om zich uit te spreken over het PVV-rapport. Hij was niet erg enthousiast over het PVV-idee om de gulden weer in te voeren. Hij zei in de Kamer dat het rapport hem niet overtuigd heeft. Hij noemde de euro "een goede zaak". (8) De euro een goede zaak??? Houdt de premier Rutte ons toch niet voor de gek!? "Als we na het begin van de economische crisis in 2008-2009 de gulden nog gehad hadden, zou ons land er nu veel slechter voor staan,"beweert Rutte. Volgens de premier zou de gulden in die jaren kapot zijn gespeculeerd.
Laten we gaan kijken naar Zweden. Zweden is een van de weinige euro-landen die de euro nog niet heeft ingevoerd. In 2008 werden de Scandinavische landen, Zweden en Denemarken, het zwaarst getroffen door de crisis. Zweden is sterk geleund op de export en de bankensector in Denemarken raakte in problemen. Sinds 2008 waren acht Deense banken failliet gegaan, omdat deze banken in tegenstelling tot de Noorse en Zweedse banken aanzienlijke belangen in leningen uit Ierland en Griekenland hadden! (9) Al snel wisten de scandinavische landen zich relatief snel aan de crisis te ontworstelen en men is nu goed voorbereid begonnen aan het economisch herstel. De economen zijn verbaasd door de succesvolle aanpak van de Scandinaviërs en proberen de geheimen te ontrafelen van het Scandinavische succes. Een grap onder economen is dan ook dat de economische groei in deze landen het best gemeten zou kunnen worden aan de hand van het Bruto Nationale Geluk, in plaats van het Bruto Binnenlands Product. (9) Doordat Zweden en Denemarken relatief snel uit de crisis waren gekomen, waren ze bovendien door bezuinigingsmaatregelen nog beter gepositioneerd voor economisch herstel. Eurostat, het Europese onderzoeksbureau van de Europese Commissie voorzag vorig jaar een groei van 3,3 % in Zweden, 2,1 % in Noorwegen, 2,9 % in Finland en 1,9 % in Denemarken. En IJsland heeft zich ook uit de diepe dal opgeklomen en doet het nu beter. Eurostat verwachtte vorig jaar dat IJsland in 2012 een groei van 2,1 % zal doormaken. De afgelopen jaren werd IJsland getroffen door bankencrisis, uitbarstende vulkanen en tegenvallende visopbrengsten. Het leek of deze land weinig bespaard was gebleven. IJsland is dankzij steun van het IMF en hulp van Scandinavische buurlanden met moeite overeind gehouden. Ook liet de staat in plaats van overheidsleningen afsluiten de schuldeisers opdraaien voor de verliezen van de omgevallen banken. (9) Het hielp wel mee bij het economische herstel. Het economische herstel van IJsland kan geremd worden als de schuldeisende Britse en Nederlandse regeringen hun zin krijgen en de schulden toch moeten worden terugbetaald. En nu vragen we ons af wat de groei is in Nederland. Besef dan wel dat Zweden en Denemarken als EU-lidstaten de euro niet hebben ingevoerd, speelt het snelle herstel van deze genoemde landen een grote rol mee. Dat de gulden volgens premier Mark Rutte in de jaren kapot zou worden gespeculeerd, is absoluut nonsens. In Zweden is de Zweedse kroon helemaal niet kapot gespeculeerd! 


De oppositiepartijen, PVDA, D'66 en GroenLinks, willen dat het Centraal Planbureau (CPB) het rapport narekent, maar Rutte is niet van plan het rapport te laten doorrekenen door het CPB. "Maar het CPB kan dat altijd zelf beslissen,"aldus Rutte.


Wat nu? 


Vorig jaar hield Maurice de Hond een peiling onder de Nederlanders. De resultaten van de wekelijkse peiling waren verrassend. Een terugkeer naar de gulden viel bij 32 % van de Nederlanders in goede aarde. (10) 43 % van de Nederlanders vond het een goed idee dat de PVV-leider Geert Wilders een referendum over de terugkeer naar de gulden wilde houden.  (10) Van de PVV-aanhang vond 83 % een volksraadpleging een goede zaak. Een aparte munt uitsluitend voor de economisch sterkere landen in Noord-Europa, de 'neuro', zag 47 % van de Nederlanders wel zitten. Volgens de opiniepeiler Maurice de Hond was dat een jaar geleden nog 38 %. de achterban van de PVV staat er voor 72 % achter. (10) Het bleek dat één Nederlander op drie de gulden terug wil hebben. Of de volksraadpleging gehouden zou worden, voelt politiek Den Haag er niets voor! Maar als de meerderheid van het Nederlandse volk de terugkeer van de gulden wil, dan mag politiek Den Haag de wens van de bevolking niet zomaar negeren. Niet alleen het kabinet maar ook de politieke partijen moeten zich neerleggen bij de wens van de bevolking. Hoe kunnen de parlementariërs die beweren namens het volk te spreken, de wens van de meerderheid zomaar negeren, terwijl men zich 'volksvertegenwoordigers' noemt!? Als het kabinet het referendum afwijst zoals de PVV van Geert Wilders wil, is dat een bijzonder slechte zaak. Helaas zijn zeer veel politici arrogant om te denken dat het volk dom is. Men wil de bevolking inderdaad dom houden. Dat is echt verkeerd.


Een voorbeeld uit de Bijbel laat ons zien dat de wens van het volk niet zomaar genegeerd kan worden. In de Bijbel lezen we dat de stamoudsten van Israël naar de profeet Samuël gingen en tegen hem zeiden dat ze een koning wensten. "U bent oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, zoals bij alle andere volken,"was hun boodschap. Het had Samuël bijzonder mishaagd. Toen de profeet de Here God ging raadplegen, antwoordde God:"Luister naar het volk, in alles wat zij tot u zeggen.." (I Samuël 8:1-22) Een Bijbelse voorbeeld laat ons wel zien dat de regering en het parlement beter naar het volk moeten luisteren, als de meerderheid van de Nederlanders de terugkeer van de gulden wil. De regering Rutte en de Tweede Kamer moeten de volksraadpleging niet zomaar weigeren! Dat veel Nederlanders een referendum over de terugkeer van de gulden willen, hebben veel eurofielen zich bijzonder mishaagd. Ze zijn niet blij met de wens van de bevolking. Door list en bedrog zullen de eurofielen uiterst alles in het werk stellen om het referendum tegen te houden. De kans dat er een volksraadpleging gehouden zou worden, is zeer klein. De tijd zal komen dat de politici de eis van het Nederlandse volk niet langer zullen negeren. Momenteel is de meerderheid van de Nederlandse bevolking géén voorstander van de terugkeer van de gulden, want de meerderheid van 56 % zoet niets in een volksraadpleging over de terugkeer naar de gulden.  Als het referendum gehouden zou worden, zou 61 % van de Nederlanders tegen herinvoering van de gulden  stemmen. (11) Dat blijkt uit een opiniepeiling van Maurice de Hond dat op woensdag 7 maart 2012 werd gehouden. De peiling was verricht onder 1200 kiezers van VVD, PVDA, PVV, CDA, SP, D'66 en GroenLinks. Daaruit blijkt ook dat 56% van de ondervraagden geen vertrouwen heeft in het PVV-rapport over de terugkeer van de gulden. Van de ondervraagden denkt 23 % dat het een kwalitatief goed onderzoek is. (11) Alleen PVV- en SP-stemmers zijn voor het herstel van de vertrouwde Nederlandse munt. De uitslag van de peiling betekent niet dat de ondervraagden blij zijn met de Europese munt. Als gevraagd wordt of de ondervraagden in 1996 in een referendum voor de euro zouden hebben gestemd, zegt 54% tegen de munt te zijn geweest. (11) Laat de meerderheid voorlopig maar denken dat de euro "een goede zaak" is voor iedereen, zoals Mark Rutte beweert. Eens zal de tijd komen dat de meerderheid van de Nederlanders de grote gevolgen echt zal gaan voelen, als blijkt dat de euro toch niets goed heeft voortgebracht. Het ziet er naar uit dat het referendum toch niet gehouden zal worden zoals de PVV wel gehoopt heeft.


Oude Nederlandse bankbiljet van vijf gulden (1973)
 De euro is niet de oplossing voor alle problemen. Helemaal niet. Ook de EU kan zich niet garant staan voor vrede, democratie en stabiliteit. De financiële markten weten allang dat de eurozone in zijn huidige vorm onhoudbaar is geworden. Het wordt dus hoogste tijd dat de burgers in de EU eisen dat hun regeringen en parlementen definitief een streep zetten onder de op voorhand tot mislukken gedoemde euro, voordat deze voor ALLE lidstaten in een verschrikkelijke nachtmerrie vol armoede, sociale onrust, chaos en misschien zelfs wel burgeroorlogen eindigt. (5) De euro-droom van de eurofielen zal spoedig als een zeepbel uiteenspatten. Blijven onze politici de zich almachtig wanende bankenelite en vooral Brussel beschermen en hen ten koste van enorme bezuinigingen met honderden miljarden overeind houden, of komen ze uiteindelijk weer eens op voor de belangen van hun kiezers? (5) De enorme gevaren van de euro worden reëel zichtbaar dat een volgende crisis zou uitbreken en heel Europa zou ontaarden in onbeschrijfelijke chaos. Eén van de ergste scenario's is rellen! Gewelddadige rellen zullen in grote Europese steden als Parijs, Londen, Berlijn, Rome, Amsterdam en Madrid uitbreken en angst houdt de Europese bevolking in wurggreep. Plunderingen, moorden en verkrachtingen zullen aan de orde van de dag zijn.  Eerder waren Londen en Parijs tonelen van rellen geweest. Nog een veel grotere gevaar ligt alvast op de loer, want de Verenigde Staten worden met de onvoorstelbare grote schulden opgezadeld. De Amerikaanse schulden bedragen zeker 15 triljoen dollar!! Het is een zeer grote vraag of Amerika in staat is om de torenhoge schulden af te kunnen lossen. Betrouwbare en onafhankelijke analisten en economen waarschuwen al jaren voor de grote crash in Amerika. De Verenigde Staten staan nu aan de rand van de economische en financiële afgrond vanwege de onvoorstelbare schulden. Stort de dollar in, dan heeft de val zeker grote verwoestende gevolgen voor de wereldeconomie, vooral voor de euro!! De euro zal in de bodemloze maalstroom meegesleurd worden. Beste lezer, ik probeer u niet angst aan te jagen. Maar de scenario's zijn reëel. Tragisch genoeg negeren onze politici de gevaren volkomen. Ze blijven geloven in hun eigen leugens, al slapen ze rustig door. Dat zal hen duur komen te staan! 


De euro: het kaartenhuis staat op het punt in te storten
De Europese president Herman van Rompuy zei dat Europa vrede, stabiliteit en democratie heeft beleefd dankzij de Europese Unie. Maar wat zegt de Bijbel? 


"En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede."
Jeremia 6:14 (Statenvertaling)


Nog een zéér heldere en duidelijke tekst uit de Bijbel:


"Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds, naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking."
Jeremia 8:15 (Statenvertaling)


Vrede, democratie en stabiliteit in Europa zijn tijdelijk. Spoedig zullen ze verdwijnen. Als u denkt dat Europa een beste democratie heeft, moet u echter niets verwachten van Brussel. De stabiliteit van de euro en de hele unie is zéér broos. De beloftes van de eurofielen houden zich geen stand. Alleen God houdt Zijn Woord gestand. De geschiedenis laat ons zien dat verschillende grote rijken opkomen en ten onder gaan. Het beste voorbeeld is het Romeinse Rijk. Na de slag bij Actium in 31 voor Christus behaalde Octavianus, de latere keizer Augustus, de grote overwinning op zijn rivaal Marcus Antonius en de Egyptische koningin Cleopatra, kwam een einde aan een eeuw van burgeroorlog, die onnoemelijk veel ellende in het Romeinse Rijk had veroorzaakt. Moe van oorlog onthaalden de Romeinen de nieuwe keizer Augustus als "Redder van de Republiek" enthousiast. Augustus bracht zowel naar buiten als naar binnen vrede en beschaving in de toenmalige Romeinse wereld, waren de Romeinen van alle klassen en standen bereid hun "goddelijke" leider alle macht te geven. De vrede ging als 'Pax Romana' de geschiedenis in. Al spoedig bleek de Pax Romana zich niet stand te houden. Mensen waren gedesillusioneerd in de staat. Want  de keizer als een menselijke god was een wankel fundament en Rome viel. Omdat Rome geen werkelijke antwoorden kon geven op de fundamentele problemen van de mensheid, raakte het Rijk in verval. Rome was innerlijk verzwakt en de Romeinen gaven zich steeds meer over aan een dorst naar geweld en decadentie. Terwijl de Romeinse economie steeds meer achteruitging, belast door een grote inflatie, een geldverslindend regeringsapparaat, werd de staat steeds meer autoritair en bruter, zoals we vandaag ook zien bij Brussel! Individuele vrijheden gingen verloren, precies zoals het vandaag ook gebeurt! Wegens de algemene apathie, de gevolgen ervan, en wegens onderdrukkende staatscontrole, wijdverbreide corruptie, geldontwaarding, hyperinflatie en aanhoudende invasies barbaren vonden maar weinige Romeinen het de moeite waard te proberen het Romeinse Rijk te redden. Rome viel niet door uiterlijke krachten, zoals de invasies door de barbaren. Want Rome had in werkelijkheid geen sterke basis; de barbaren voltooiden slechts het afbraakproces en Rome ging ten onder! Dezelfde parallellen zien we in de EU!! Nu Nederland en alle EU-lidstaten hun eigen bevoegdheden en soevereiniteit hebben prijsgegeven, hebben wij niets meer te zeggen. De komende jaren zal Brussel steeds meer brutaal en autoritair gaan gedragen. Van een echte democratie is helemaal géén sprake. Want de huidige Europese president van Rompuy is helemaal niet gekozen door de burgers. Alleen de top-elite en het Europees parlement hebben hem wel gekozen. Hoezo democratisch? En de euro is niks waard om onze gezamenlijke munt te blijven. De euro zorgt wel voor verarming, inflatie en onstabiliteit. Vroeger was de Romeinse munt met het beeltenis van de keizer de gezamenlijke munt van de volken die aan het Romeinse keizerrijk waren ondergeworpen. Uiteindelijk raakte de kwaliteit van deze munt achteruit. Een merkwaardige parallel met het Romeinse Rijk is dat Europa de afgelopen decennia's te maken heeft gekregen met een grote stroom immigranten. Vroeger werd het Romeinse Rijk overspoeld door de invasies van horden barbaren. De politici beweren dat de immigratie een verrijking is van de cultuur, bewijst het tegendeel dat veel immigranten zich niet willen integreren in Europa. Het afbraakproces is niet te wijten aan de moslim-immigranten die zich niet willen aanpassen in Nederland en de rest van Europa. De huidige wantoestanden zijn beslist niet de schuld van de moslim-immigranten. De schuld ligt dieper bij politici, eurocraten en de banken!! Zij hebben het afbraakproces bevorderd. De eurofielen zijn immers begonnen met het afbraakproces. Want Europa heeft GÉÉN solide basis. Helemaal niets! De eurofielen hebben God overboord gegooid. Men heeft God die in de hemel woont, niet nodig. De Bijbel, het Woord van God, is niet langer de richtsnoer voor de Europeanen gebleven. Hun nieuwe god is Europa. Welvaart, economische groei, macht, stabiliteit en vooral de euro zijn de nieuwe afgoden van de eurofielen. Maar de Bijbel verzekert ons dat de afgoden Europa niet zullen redden van de ondergang. De onstabiele euro is een teken aan de wand dat Europa innerlijk verzwakt is en in verval raakt. De Europese Unie blijft niet eeuwig. Vroeg of laat zal de EU, zoals de Grieken hem het Vierde Rijk noemen, ten onder gaan!


Aan de Nederlandse politici wordt de keuze gesteld dat men uit de eurozone zal daadwerkelijk stappen en de gulden herinvoert. Gebeurt het niet, dan zullen de politici in de toekomst veel spijt krijgen van hun verkeerde beslissingen. Het uit de eurozone stappen en het herinvoeren van de Nederlandse Gulden zijn de beste oplossing, ook al zijn de gevolgen van de uittreding pijnlijk. Maar ze zijn tijdelijk. Spoedig volgt er daarna een economisch herstel. Maar...terugkeer naar de Bijbelse normen en waarden en het Woord van God is de allerbeste oplossing. In Psalm 119:105 lezen we dat het Woord van God een lamp is voor onze voeten en onze levenspad verlicht. De voorwaarde heeft God ons gesteld dat als wij ons bekeren, worden we zeker gezegend. God belooft echte zegeningen, vrede en rust als we Here Jezus als onze Redder en Zaligmaker aanvaarden en Hem volgen. Want alleen God kan echte vrede en stabiliteit geven en niet Europa! 


"...zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."
Matthéüs 6:33


Het Koninkrijk van God is niet in Brussel, maar ligt in uw hart, als u God ernstig zoekt. Want God is een Beloner wie Hem ernstig zoekt en in Hem gelooft. 


Het is te hopen dat de gulden echt terugkeert, ook al is de kans voorlopig klein. Als een echte guldenliefhebber hoeft u niet echt te wanhopen. Blijf bidden en werken, opdat dingen daadwerkelijk gaan gebeuren. De redding van de euro is alleen maar een uitstel van executie. Vroeg of laat zal de Europese Unie uiteenvallen en het lot van de euro is bezegeld. Politici maken wel eens dure beloftes en falen volkomen. Laat u niet misleid worden door de eurofielen die de voordelen van de euro uiteraard willen propageren! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                          Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties;


  (1) Belga 04-03-2012
  (2) RTL nieuws: Wilders: terug naar de gulden. 05-03-2012
  (3) NOS 05-03-2012
  (4) De Telegraaf: Guldenonderzoek doet De Jager niet twijfelen. 05-03-2012
  (5) Xandernieuws: Geschiedenis leert dat uiteenvallen eurozone verreweg beste oplossing is. 
  (6) 1992 en hoe verder. Door Clara M. van Dijk. Uitgegeven door Stichting Moria 1989
  (7) EenVandaag: Controle Europees noodfonds slecht geregeld. 27-02-2012
  (8) NOS-TT: PVV-rapport overtuigt Rutte niet. 06-03-2012
  (9) Market Minds: Het geheim van het Scandinavische succes 05-05-2011
(10) Belga: Eén Nederlander op drie wil gulden terug. 13-11-2011
(11) Elsevier: De meerderheid ziet niets in een referendum. 07-03-2012Geen opmerkingen: