donderdag 9 februari 2012

De Arabische Storm raast voort. Deel 1
Geen Arabische Lente maar wel Arabische Storm!


Afshin Ellian schreef in zijn weblog:"Liefkozend noemde het Westen de opstanden de 'Arabische Lente'. Ik noemde ze de 'Arabische Storm'. Van meet af aan heb ik benadrukt dat deze storm allerlei toestanden kan veroorzaken: burgeroorlog, islamitische regimes en/of gematigde, min of meer op de wil van het volk gebaseerde, regimes." (1) Ik ben het geheel eens met hem. Zijn visie is juist. Afshin Ellian, een opiniemaker, rechtsgeleerde, filosoof en dichter, is een Iraniër van afkomst en heeft de Iraanse Revolutie in 1979 persoonlijk meegemaakt. Hij kent de achtergronden van een totalitaire islamitische staat en de repressie van de plaatselijke interpretatie van de islam. Hij vindt dat men zich in het Westen te weinig bewust is van de unieke waarde van de democratische rechtsstaat en dat men zich te weinig weerbaar opstelt tegen bedreiging ervan door de politieke en ideologische islam. Afshin Ellian schrijft en becommentarieert over de wereld in het algemeen en de Nederlandse samenleving in het bijzonder in zijn weblog op de site van Elsevier.  


Afshin Ellian
Hij omschrijft de politieke en ideologische islam als het islamofascisme. Inderdaad is de westerse bevolking weinig bewust van de gevaren van de islam, in het bijzonder van het fundamentalisme. Westerse politici, media en zogenaamde islamdeskundigen hersenspoelen de bevolking dat de islam een religie is van 'tolerantie, broederlijkheid en menslievendheid', terwijl het in werkelijkheid helemaal niet zo is. In mijn artikelen "Wie zit achter de Arabische Lente?" heb ik al gewaarschuwd dat de zogenaamde 'Arabische Lente' helemaal niet tot echte democratie, burgerrechten en vrijheid leidt. Er is absoluut geen sprake van de Arabische Lente. U kunt deze Arabische Lente niet vergelijken met de Praagse Lente of de Moskouse Lente. Ik  weet niet of de Tsjechen de term 'Praagse Lente' in 1968 hadden gebruikt. Wel weet ik dat de term 'Arabische Lente' een westers uitvinding is, zoals Afshin Ellian zegt dat het Westen de Arabische opstand liefkozend noemt. 


Zoals het al verwacht is, hebben de islamitische partijen de Egyptische verkiezingen van de afgelopen maand gewonnen. De twee grote islamitische partijen hebben bijna tweederde van de parlementszetels veroverd. De politieke vleugel van de Moslim Broederschap, de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid (PLJ), zou 127 van de 448 zetels bemachtigd hebben met 47% van de stemmen. Na de verkiezingszege heeft de PLJ een van haar topfiguren, Saad al-Katatni, als parlementsvoorzitter voorgedragen. De meer Salafistische Nour (vertaald: licht) kreeg 96 zetels. Afshin Ellian schreef:"De Moslimbroeders en de salafistische beweging Nour hebben alle andere krachten een verpletterende nederlaag toegebracht." (1) Inderdaad hadden de liberale partijen, de Waf en het Egyptische Blok (een alliantie van liberale en seculiere partijen) samen 16% van de stemmen gekregen. Een zeer magere verkiezingsresultaat voor de liberalen en seculiere krachten! De westerse media maken iedereen wijs dat de Egyptische revolutie ontketend werd door de jongeren. De waarheid die nu aan het licht wordt gebracht, heeft u en de meeste westerlingen ontnuchterd: De Egyptische jongerenpartij 'Revolutie Duurt Voort' die voorkomt uit de jongeren die volgens de westerse media de revolutie tegen het regime van Hosni Moebarak 'organiseerden', haalt slechts 7 zetels in het nieuwe Egyptische parlement! "En de Egyptische Facebook-generatie inclusief de neomarxisten in UvA-stijl? Die hebben minder dan 1 miljoen stemmen gehad. Ze hebben zeven zetels die werkelijk NIETS voorstellen. En de nonsens van de westerse journalisten die zeggen dat de moderne jongeren in de Arabische wereld de macht in handen hebben gekregen? Dat was natuurlijk flauwekul van Europeanen die de Verenigde Staten en Israël, maar ook zichzelf en Europa haten,"luidt het commentaar van Afshin Ellian in zijn weblog.


Wat de Moslim Broederschap betreft, hebben de westerse media u wellicht wijsgemaakt dat deze broederschap gematigd is. Volgens de media is de salafistische beweging Nour veel extreem. "Die partij is veel extremer dan de PLJ en kiest voor het theocratische model zoals in Saudi-Arabië,"klonk een commentaar in een Belgische krant. (2) Afshin Ellian schreef echter kritisch:"In vergelijking met Nour lijken de Moslimbroeders gematigde fundamentalisten. Het is een keuze tussen malaria en pest!" Dat is heel logisch. De Moslim Broederschap is zeker niet gematigd en streeft net als de Nour ook naar de invoering van de Sharia! Nu nog steeds moet de Moslim Broederschap aan de democratische spelregels houden, zoals Adolf Hitler die zich als een democraat voordeed, ook keurig hield aan de democratische spelregels eer hij de dolkstoot aan de Duitse democratie zou toebrengen. In het Westen denkt men dat er geen sprake is van islamitische despotisme bij de Moslim Broederschap. Maar Afshin Ellian die een ervaringsdeskundige is en de Iraanse Revolutie persoonlijk meemaakte, weet hoe gevaarlijk is het om naïef te denken over de Moslim Broederschap. "Maar ik vertelde u hier lang geleden wat de adviezen van Khamenei aan de Moslimbroeders waren: het destabiliseren van de door Amerikanen gecreëerde veiligheidsstructuur; op den duur een conflict met Israël; voorlopige samenwerking met alle partijen,"schreef Afshin Ellian. Adolf Hitler gebruikte ook dezelfde tactiek en zijn nazipartij, de NSDAP, werkte samen met een politieke partij, het centrum van von Papen. Toen Hitler tot rijkskanselier door president von Hindenburg benoemd werd en de officiële eed aflegde dat hij trouw zou zijn aan de grondwet van de wankelende Weimarrepubliek, was de republiek van Weimar in Duitsland tot de ondergang gedoemd. Hetzelfde taktiek werd gehanteerd door de naoorlogse communistische partijen in Oost-Europa. Ik denk dat de leraren geschiedenis u vast en zeker niet hebben verteld, toen u nog een scholier was. Afshin Ellian weet uit zijn eigen ervaringen dat de Iraanse linkse partijen die Khomeini aan de macht hadden geholpen, na de revolutie uiteindelijk ontbonden werden. Een voor een werden alle linkse partijen in Iran verboden. Westerse linksprogressieven en linkse partijen die propageren dat de islam een religie is van tolerantie, vrede en broederlijkheid, zullen het gelag moeten betalen als de salafisten de macht in heel Europa in handen krijgen en de Sharia voor iedereen invoeren!! Het Iraanse advies aan de Moslimbroeders luidde uiteindelijk dat de macht geleidelijk zal worden veroverd. Omdat Egypte de Amerikaanse economische hulp nu nog steeds hard nodig heeft, zullen de fundamentalisten de Amerikanen voorlopig niet uit Egypte weren, aldus Afshin Ellian. (1) Volgens hem is het een ingewikkeld schaakspel. Ja, bij het ingewikkelde schaakspel hoort ook een vuile spel erbij! 


Vorige maand had president Ali Abdullah Saleh Jemen verlaten. Hij ging naar de Verenigde Staten om de medische behandeling in New York te ondergaan. Hiermee zou hij voldoen aan de voorwaarden van het vredesplan om de macht over te dragen aan zijn vice-president. De vice-president staat nu aan het hoofd van de regering. (3) Het schijnt dat op 21 februari nieuwe presidentsverkiezingen gehouden zullen worden. Saleh ondertekende in november vorig jaar onder zware druk van de Arabische Golfstaten en het Westen een akkoord waaronder hij in ruil voor immuniteit voor vervolging zijn bevoegdheden overdroeg aan zijn vice-president. (3) Vóór zijn vertrek hield Saleh een afscheidingstoespraak voor zijn trouwe aanhangers en hij vroeg het volk om vergeving voor zijn misdaden. Maar duizenden mensen reageerden woedend op het vertrek van president Saleh en gingen de straat op om de berechting van Saleh te eisen voor misdaden die hij de afgelopen 33 jaar gepleegd zou hebben. Saleh had al aangegeven na een medische behandeling in de Verenigde Staten terug te willen keren naar Jemen en in het parlement plaats te willen nemen. De NRC- buitenland redacteur Carolien Roelants omschreef Saleh als een 'sluwe vos'. "Hij heeft er zeer veel belang bij om in Jemen aan de macht te blijven. Je zag ook dat hij de machtsoverdracht eindeloos aan het traineren was. Zijn vice-president krijgt nu de macht en hij heeft ook bedongen dat hij tot de presidentsverkiezingen in februari de titel president behoudt. Niemand gelooft echt dat hij geen macht meer heeft,"aldus het commentaar van Carolien Roelants. (3) 


In Bahrein vinden dagelijks protesten nog steeds plaats. Vorige maand kwam een aantal mensen om het leven. Onder hen waren verschillende kinderen die gedood werden door traangas. (4) De Tunesiërs hebben nu nog steeds GEEN dinar teruggezien van de in het buitenland geplaatste fortuinen van de afgezette dictator Bin Ali. Het gaat om een slordige 17 miljard dollar, dat is ongeveer 40 % van het BNP! (4) Met dank aan de bereidwillige medewerking van de 'beschaafde' maar immorele westerse landen en banken!! 


De opstand in Syrië duurt al elf maanden en krijgt nu steeds meer en meer een internationaal Jihadistische karakter. De reguliere media en vooral het NOS journaal die door velen als 'betrouwbaar' wordt gezien, hebben u helemaal NIET verteld dat al-Qaeda die vanuit Libië naar Syrië zich heeft verplaatst, zich volop in de strijd mengt. Libië heeft volop zo'n 600 gewapende al-Qaeda strijders die tegen het regime van Muammar Khadaffi hadden gevochten, naar Syrië gestuurd om nu te vechten tegen het regime van Bashar al-Assad. (4) De Libische interimraad liet weten dat er coördinatie is tussen de interim-regering in Tripoli en de Syrische oppositie. De al-Qaeda strijd tegen het Syrische regime wordt nu geleid door Abdel-Hakim Belhadj, een terrorist en voormalig kopstuk van al-Qaeda. Die man was volgens de Spaanse autoriteiten het brein achter de bomaanslagen in Madrid in 2004. (4) In Israël kijken ze meer dan bezorgd toe. De vraag is of de Israëlische regering een inschattingsfout heeft gemaakt, toen Jeruzalem besloten had Bashar al-Assad niet langer als een 'stille bondgenoot' te beschouwen. Als Bashar al-Assad valt, heeft deze val niet alleen grote gevolgen voor Syrië maar ook voor Israël en de gehele regio! FSA, het vrije Syrische Leger, blijkt de Syrische opstand niet langer onder controle te houden. Naar aanleiding van de komst van de waarnemers van de Arabische Liga had de leider van de FSA een wapenstilstand afgekondigd, maar dat werd nauwelijks opgevolgd. Tijdens de missie van de waarnemers werden negen soldaten van het regeringsleger bij de aanvallen gedood. Zelfs de oppositiegroepen hebben toegegeven dat het niet langer om een vreedzame opstand gaat. Nu zijn gewapende benden in de Syrische stad Homs actief en ze plegen ook bloedige aanslagen. (4) Dat hebben de westerse media u vast en zeker helemaal niets verteld!


 Criminele bende rebellen in Syrië

Cijfers slachtoffers van de Syrische opstand niet betrouwbaar


De Verenigde Naties beweert dat er sinds de Syrische opstand ruim 5400 mensen omgekomen zijn bij het geweld. U zult geschokt zijn als u verneemt dat de cijfers over de slachtoffers van de Syrische opstand niet betrouwbaar blijken te zijn. De berichten van de westerse media over het dodental zijn niets anders dan alleen gebaseerd op klinkklare leugens. Want de cijfers - ook die van de Verenigde Naties - gaan terug op ÉÉN ENKELE BRON!!! (4) Er zijn geen andere betrouwbare en onafhankelijke bronnen die de cijfers over het dodenaantal kunnen bevestigen. Midden-Oostenexpert dr. Jeremy Salt zei op 4 januari 2012 tegenover Russia Today dat er een tunnelvisie bestaat als het gaat om zich uit te spreken over wie verantwoordelijk is voor de moorden in Syrië. Volgens Salt verschillen de cijfers over aantallen doden - zelfs van officiële bronnen - teveel om betrouwbaar te zijn. "In zijn verslag heeft de Mensenrechtenraad gezegd dat in Syrië tot nu toe 4000 mensen gedood werden, maar er was GEEN informatie beschikbaar over de vraag waar ze die cijfers vandaan haalden,"zei dhr. Jeremy Salt. "Een paar dagen later informeerde Navi Pillay, de VN commissaris voor de mensenrechten, de Veiligheidsraad en zei '5000 doden' en dat cijfer gaat als een echo over de hele wereld,"vertelde hij aan Russia Today. Wat de cijfers over het aantal 5000 doden betreft, vonden Syrische onderzoekers dat 806 mensen op die lijst nog in leven waren! 1237 van de 5000 doden bleken aan een natuurlijke doodsoorzaak gestorven te zijn en vele anderen werden door gewapende criminele bendes vermoord. Jeremy Salt ziet het als een volksverbeelding dat meer dan 5000 mensen zouden gedood zijn door de Syrische veiligheidstroepen en het leger. Terwijl er volgens hem geen twijfel bestaat dat een groot aantal militairen en burgers door gewapende bendes gedood werden, denkt de expert in Midden-Oosten politiek dan ook dat de cijfers uit elkaar gehaald moeten worden. (5) Een nader onderzoek bracht een onthutsende feit aan het licht dat de enige bron over de cijfers dodenaantal, die helemaal niet neutraal bleek te zijn, sterk verbonden is met de Britse veiligheidsdiensten, die de Syrische oppositie in het geheim steunen. (4) Ook binnen de Syrische oppositiekringen is er grote verdeeldheid over deze bron. (4) Westerse journalisten die de leugen over het aantal 5000 doden verspreiden, hebben toch geleerd eerst bronnen na te gaan of de berichtgeving klopt. In plaats van objectiviteit en onpartijdig onderzoek blijven de westerse journalisten liegen! Wat zegt de Bijbel? "Gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen." (Leviticus 19:11) Het verhaal dat de Syrische soldaten op onschuldige en weerloze burgers schieten, klopt gewoon niet. De westerse media verzwijgen de ware feiten voor ons en vertellen ons niet graag dat de criminele bendes zowel onschuldige en weerloze burgers, allen mannen, vrouwen en kinderen, als militairen die de burgers juist beschermen, hebben vermoord. Alleen de Tsjechische journalist Ondrij Kosina kon vertellen dat een moordzuchtige bende van 600 á 1500 criminelen actief is in de Turks-Syrische grens en onder leiding van de Libische terrorist Abdel-Hakim Belhaj staat. (6) Waarom vertellen de westerse media ons wel dat de criminele drugsbendes zoveel Mexicaanse burgers hebben vermoord en niet het Mexicaanse leger!? Waarom vertellen de westerse media ons wel dat het Syrische leger 5000 mensen heeft vermoord en niet de criminele bendes, de echte schuldigen en moordenaars!? We moeten niet vergeten dat de westerse media in dienst staan van de grote mediabazen die connecties hebben met de duistere en criminele machtselite. De machtselite heeft erg veel invloed op de wereldpolitiek uitgeoefend en is verantwoordelijk voor grote gebeurtenissen. Ook dirigeert dezelfde machtselite de Syrische opstand!! Geloof het of niet!  


Syrië-resolutie door Rusland en China getorpedeerd


Op 31 januari kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen om te vergaderen over een resolutie. De aanleiding was dat de Arabische Liga de waarnemersmissie had opgeschort. De waarnemers waren een aantal weken in Syrië geweest om te controleren of het regime van Bashar al-Assad zich hield aan de afspraken uit het akkoord dat de Liga en de Syrische regering in december 2011 sloten. Sinds de aankomst van de waarnemers was het geweld echter opgelaaid. De Liga gaf de schuld van het geweld aan de Syrische regering! In werkelijkheid had niet de Syrische regering maar de Syrische oppositie het bestand gesaboteerd! Er was ook geen internationaal verontwaardiging geweest over de sabotage van de Syrische oppositie! 


                                     NOS-nieuws: Arabische Liga stopt waarnemersmissie


De Arabische Liga, de Verenigde Staten en Europa zijn oneerlijk geworden dat men de Syrische president Bashar al-Assad alleen maar de schuld van sabotage heeft gegeven, terwijl men heel goed weet dat de oppositie de ware schuldige is. Ban Ki-Moon was "ontzet" over het escalerende geweld in Syrië. Hij waarschuwde de regering in Damascus dat "de onenigheid in de Veiligheidsraad over een resolutie geen vrijbrief" is om het geweld op te voeren. "Geen regering kan zulke daden tegen haar eigen bevolking begaan zonder dat haar legimiteit wordt aangetast,"zei hij. Ban Ki-Moon noemde het oplopende dodental en vooral de beschieting van woonwijken in de stad Homs met zware artillerie "volkomen onaanvaardbaar". Hij vond het "jammer" dat de Syrische autoriteiten oproepen om het geweld tegen burgers te staken naast zich neer blijven leggen. Hij deed een beroep op 'alle betrokkenen in Syrië en de internationale gemeenschap' om zich meer in te spannen om te proberen het geweld te doen ophouden, aldus de woordvoerder van Ban Ki-Moon. (7)
Vorige maand had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, de internationale gemeenschap opgeroepen om de sancties tegen Syrië uit te breiden. Volgens haar kunnen vooral China en India de druk opvoeren door hun energieinvesteringen in het land te staken. Clinton zei dat de Verenigde Staten niet zonder de steun van andere landen het vertrek van de Syrische president Bashar al-Assad kunnen eisen. "We moeten doen om de druk op het regime te verhogen, is sancties nemen tegen de gas- en olieindustrie,"vond Clinton. (8) Daarbij haalde ze Europa, China en India aan als landen met energiebelangen in Syrië. De Verenigde Staten willen ook dat Rusland stopt met verkoop van wapens aan het Syrische regime. (8) Hoe hypocriet zijn de Amerikanen wel, als ze tegen de Russen zeggen dat de wapenverkoop aan het Syrische regime gestaakt moet worden. Terwijl de Amerikanen wel in het geheim wapens aan de rebellen hebben geleverd!! Er zijn berichten dat de Amerikaanse regering tonnen traangas naar Egypte heeft geexporteerd. De traangas wordt door de militaire junta ingezet tegen betogers! (8) Het is zo goed als zeker dat dezelde traangas door de Amerikanen aan Bahrein geleverd werd waarna deze traangas ingezet werd om de betogers uiteen  te drijven. Door de inzet van traangas waren aantal kinderen om het leven gekomen. Er kleeft bloed aan de handen van de Amerikaanse regering! In oktober 2011 bevestigde Amnesty International in zijn rapport 'Arms Transfers to the Middle East and North Africa: Lessons for an Effective Arms Trade Treaty' dat de Verenigde Staten de grote leverancier van traangas zijn. (4) Ook noemde Amnesty aantal belangrijkste leveranciers: Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Turkije, Oekraïne, Groot-Brittannië en België. De Verenigde Staten, Rusland, Turkije en de Europese landen hebben de afgelopen zes jaar grote hoeveelheden wapens geleverd aan regimes in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De meeste van deze wapentransfers hadden nooit mogen plaatsvinden, vond Amnesty. Er bestond immers een reëel risico dat deze wapens zouden worden gebruikt bij ernstige mensenrechtenschendingen. Amnesty heeft veel bewijzen verzameld van het gebruik van traangas, geleverd door westerse bedrijven, bij het neerslaan van de volksopstand in Bahrein. Volgens Amnesty is het ergste kwaad ondertussen al geschied. (4)


"Overheden die nu verklaren dat ze solidair zijn met mensen die in het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika in opstand komen tegen autoritaire regimes en voor meer vrijheid, zijn PRECIES DEZELFDE OVERHEDEN, die tot voor kort SCHAAMTELOOS wapens, kogels en uitrustingen voor politiediensten leverden aan die regimes,"aldus de verklaring van Amnesty International. (4)


U vindt de verontrustende berichten misschien ongeloofwaardig. Maar de waarheid is hard. Hoe onaangenaam is de waarheid voor ons, moeten we deze bittere pil helaas wel slikken!


Aan de vooravond van de bijeenkomst van de Veiligheidsraad had Frankrijk de diplomatieke druk op Rusland om het geweld in Syrië te veroordelen stevig opgevoerd. Frankrijk waarschuwde dat landen die de resolutie in de VN-Veiligheidsraad tegen het regime van Bashar al-Assad blokkeren, "medeverantwoordelijk zijn voor de dodelijke onrust in dat land". De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Alain Juppé, zei dat "de internationale gemeenschap het recht van het Syrische volk op vrijheid moet steunen".  Hij voegde daaraan toe:"Zij die de resolutie die daartoe oproept blokkeren, nemen een zware historische verantwoordelijkheid op zich." (9) Maar Rusland  eiste dat de VN-resolutie zodanig moet worden aangepast dat er GEEN SCHIJN MEER BESTAAT VAN PARTIJDIGHEID. (8) Dat is logisch! Inderdaad zijn de westerse landen niet onpartijdig. De Verenigde Staten vonden de door Rusland geëiste aanpassingen onacceptabel.


De VN-Veiligheidsraad
Tijdens de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad riep de Arabische Liga het Westen op om "snel en daadkrachtig op te treden tegen het aanhoudende geweld tegen burgers in Syrië". Nabil Elaraby, de voorzitter van de Arabische Liga, verklaarde tijdens de vergadering dat de Arabische landen  een "militaire interventie willen vermijden" in de Syrische crisis, die al elf maanden duurt. Hij hoopte dat de VN naar aanleiding van het Arabische vredesplan de president Bashar al-Assad zou oproepen om af te treden en de macht vrijwillig over te dragen aan de vice-president, zoals het recentelijk gebeurd was in Jemen. De premier van Qatar, sjeik Hamad bin Jassim al-Thani, drong er aan dat de veiligheidsraad "haar verantwoordelijkheid moet nemen" en in moest grijpen in Syrië om het geweld te beëindigen. De premier van Qatar noemde het regime van Bashar al-Assad een "moordmachine" en zei:"Deze resolutie is mogelijk een politieke en democratische oplossing naar een vredige overdracht in Syrië". Hillary Clinton betuigde haar steun aan de resolutie en onderstreepte het gevaar dat Syrische burgers lopen:"Niemand is veilig op dit 


Hillary Clinton in de Veiligheidsraad
moment in Syrië. De veiligheidsrisico's zijn volledig uit de hand gelopen en verergeren met de dag. De rechten van minderheden zijn onderdrukt door het gewelddadige, falende regime van de huidige dictator." (10) Beweert mevrouw Clinton dat de minderheden in Syrië onderdrukt zijn!? Als u niet weet over Syrië, zal ik u enkele feiten even vertellen: De Alawieten, waartoe de huidige Syrische president Bashar al-Assad behoort, de Syrische christenen, de Druzen en de Koerden (in het noorden van Syrië) zijn in werkelijkheid de minderheden! De soennieten zijn de meerderheid van de Syrische bevolking. Alleen hebben de Alawieten de macht in Syrië. In praktijk wordt de soennitische meerderheid geregeerd door de Alawietische minderheid. Volgens de Jezuïetenpater Frans van der Lugt heeft de Syrische regering haar fouten toegegeven. De Syrische regering streeft wel naar echte hervormingen en had de gematigde oppositie en de seculiere krachten die uit soennieten bestaan, uitgenodigd. Maar de radicale tegenstanders willen niets weten van de door Bashar al-Assad voorgestelde hervormingen! Ze willen alleen maar één ding: Bashar al-Assad moet verdwijnen en de islamitische staat in Syrië zal gevestigd worden met de Sharia als de richtsnoer voor de Syrische bevolking. De Syrische oppositie bekommert zich helemaal niet om de rechten van de minderheden, de Alawieten en de christenen, en wil hen uitroeien! Dat is de waarheid. (Zie ook mijn gerelateerde artikel "Wie zit achter de Arabische Lente? Deel XI") In de vergadering van de Veiligheidsraad wordt er helemaal géén woord gerept over de criminele bendes die moorden hebben gepleegd! Bovendien liegt mevrouw Clinton als het gaat om de Syrische minderheden die "onderdrukt" zouden zijn. De Syrische christenen hebben wel betrekkelijk vrijheid van godsdienst en zijn helemaal niet onderdrukt door het regime van Bashar al-Assad. 


                                                     Veiligheidsraad praat over Syrië...


Zoals het al verwacht was, hadden Rusland en China met hun veto op 4 februari 2012 de Syrië-resolutie in de VN-Veiligheidsraad  getorpedeerd. Tot grote woede van het Westen. De overige dertien leden van de VN-Veiligheidsraad stemden wel voor de resolutie. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, noemde het veto van Rusland en China "een enorme klap voor de Syrische bevolking". Hij vergiste echter in zijn woorden. Het Russisch-Chinese veto is helemaal géén klap voor het Syrische volk, maar wel een enorme opdoffer voor de Syrische opstandelingen en islamisten! De Amerikaanse VN-gezant Susan Rice bestempelde de actie van Moskou en Peking als "schandalig". De Franse president Nicolas Sarkozy omschreef het veto van Rusland als "een schandaal". Dit zei hij tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad van Frankrijk en Duitsland.  "Frankrijk geeft niet op,"reageerde Sarkozy. Hij besloot te overleggen met Arabische en Europese landen over het oprichten van een contactgroep  voor Syrië. Sarkozy benadrukte dat Frankrijk en Duitsland het Syrische volk blijven "steunen". "Frankrijk en Duitsland laten het Syrische volk niet in de steek. Het is een schandaal wat er is gebeurd. We accepteren niet dat de internationale gemeenschap geblokkeerd wordt in een aanpak door het veto van Rusland en China,"aldus de Franse president. Amerika noemde het Russisch-Chinese veto "een schertsvertoning".  (10) De VN-secretarisgeneraal noemde het een "desastreuze fout". "Daardoor is het Syrische regime aangespoord om de oorlog tegen het eigen volk op te voeren,"zei hij.


                                      NOS-nieuws: Kritiek op Rusland en China neemt toe


De Britse premier David Cameron noemde het Russische veto "onverantwoord". De Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Hague, hoopte dat de EU-landen overeen zullen komen om Syrië harde sancties op te leggen in navolging van de Verenigde Staten. "Dit is een gedoemd en moordend regime. De internationale geloofwaardigheid van Assad is met geen mogelijkheid te herstellen,"aldus Hague. Hij liegt als hij het Syrische regime "moordend" noemt. De waarheid is dat de oppositiegroepen, vooral de gewapende criminele bendes, moordend zijn en dood en verderf onder de onschuldige bevolking gezaaid hebben. Turkije was ziedend van woede, toen Rusland met het veto de resolutie geblokkeerd had. De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan noemde het Russisch-Chinese veto "een fiasco voor de beschaafde wereld". Hij wilde zo snel mogelijk een internationale conferentie over Syrië. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoglu, moeten "gelijkgezinde landen binnen de internationale gemeenschap gaan samenwerken om de Syrische burgerbevolking te beschermen." "De tijd is gekomen dat de sterke boodschap naar de Syriërs wordt gezonden dat wij achter hen staan,"zei de Turkse minister. (10)


In reactie op het Russisch-Chinese veto riepen Nederland, Frankrijk, Italië, België, Groot-Brittannië, Spanje en de Verenigde Staten hun ambassadeurs uit Damascus, de hoofdstad van Syrië, terug. Ook werkt de Europese Unie aan nieuwe sancties tegen het Syrische regime. Zo zouden de EU-lidstaten tegoeden van de Centrale Bank van Syrië willen bevriezen en een verbod op de handel in onder meer goud willen afkondigen. op die manier worden geldstromen naar de machthebbers drooggelegd. Ook krijgt de Syrische topfunctionarissen een inreisverbod opgelegd. Dit bevestigen verschillende diplomaten in Brussel dinsdag 7 februari. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, wil zijn Europese collega's voorstellen de energievoorziening in Syrië te treffen. Op deze manier wilde Rosenthal het Syrische regime in het hart raken, zo liet hij via een woordvoerder weten. Het was de bedoeling dat de sancties uiterlijk op 27 februari wordt besloten op een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse zaken. Ook wil minister Rosenthal de oppositie steunen met geld, maar niet met wapens. Hij denkt onder meer aan technische steun, bijvoorbeeld om de internettoegang van bloggers die de Syrische opstand steunen, in stand te houden. (10) Wat een enorme dwaasheid! Als Nederland de Syrische oppositie financieël steunt, maakt ons land zich medeplichtig aan de moord op Syrische burgers! Nederland en de overige westerse landen vergeten één belangrijk ding dat de oppositie zeer verdeeld is, zoals de CIA-directeur tijdens de vergadering van de Veiligheidsraad ook zei. Bovendien zijn de verschillende oppositiegroepen in Syrië nooit eengezind, als het gaat om hun verschillende opvattingen. Welke van de oppositiegroepen kan Nederland echt vertrouwen? Het EU-besluit om zware sancties aan Syrië op te leggen is een vrijbrief aan de oppositie en de moordende bendes criminelen die uit zijn op chaos en de val van Bashar al-Assad. Dat is een zeer verontrustende en gevaarlijke ontwikkeling. 


De Russische minister als held verwelkomd in Syrië


Op dinsdag 7 februari bracht de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, een bezoek aan de Syrische president Bashar al-Assad in Damascus. Hij werd als held verwelkomd door duizenden aanhangers van Assad. Lavrov verwelkomd in Damascus
Volgens het staatspersbureau SANA zei Bashar al-Assad in dat gesprek het volgende:"Vanaf het begin heeft Syrië alle inspanningen ondersteund voor de Syrische oplossing voor de crisis". Ook zou er snel een datum voor een referendum, waarin het Syrische volk zich kan uitspreken over het hervormen van de grondwet. Dat zou Bashar al-Assad hebben beloofd aan Lavrov. 


Sergei Lavrov (links) en Bashar al-Assad (rechts)
Ook zou hij de Rus hebben verzekerd dat hij een einde wil maken aan het bloedvergieten en bereid is te praten met de oppositie. Ook liet hij weten dat de waarnemersmissie van de Arabische Liga welkom is. De Russische minister Lavrov noemde op zijn beurt de reacties van het Westen op het veto onfatsoenlijk en bijna hysterisch. Volgens hem zou de Veiligheidsraad partij hebben gekozen in een burgeroorlog als de resolutie is aangenomen. De resolutie is volgens Lavrov onacceptabel en onevenwichtig, omdat er GEEN maatregelen in stonden tegen het geweld van oppositiegroepen. (10) HIJ HEEFT HET GELIJK! Ja, het is volkomen waar dat er géén woord is gerept over de gewelddadigheden van de gewapende oppositie en vooral die van de criminele bendes die op burgers en militairen willekeurig schieten! 


Aanslagen in Aleppo


De Verenigde Naties en de Arabische Liga overwegen een gezamenlijke waarnemersmissie naar Syrië te sturen om een eind te maken aan het geweld in dat land. Dat had de VN-secretarisgeneraal Ban Ki-Moon op donderdag 9 februari medegedeeld tijdens een toespraak. De VN-baas gaat de komende dagen overleggen met de Arabische Liga en de Veiligheidsraad "voordat de details nader kunnen worden uitgewerkt". (11) Ondertussen was in Syrië een reeks aanslagen gepleegd op militaire instellingen. Volgens de Syrische staatstelevisie waren daarbij zeker 25 burgers en militairen omgekomen. De aanslagen vonden plaats in Aleppo, de grootste stad van Syrië, in het noordwesten van het land. (12)


                                                             Doden bij aanslagen in Aleppo

De aanslagen werden aanvankelijk opgeëist door het FSA, het Vrije Syrische Leger, maar andere oppositieleden spraken dit weer tegen. (12) En ze gaven meteen de schuld aan de Syrische regering. Hoewel het voor de media nog steeds onduidelijk is wie achter de aanslagen zit, staat één ding vast dat de rebellen verantwoordelijk zijn voor de bloedige gewelddaden! De afgelopen dagen rukte het Syrische leger tot dicht bij de grens met Turkije op. In grensdorpen werd er klopjacht gehouden op de rebellen. (12) Het is wel zeker dat het Syrische leger jacht heeft gemaakt op de al-Qaedastrijders van de Libische terrorist Belhaj.


U moet echter niet alles geloven wat de reguliere media zeggen over de situatie in Syrië. Het NOS-journaal die de schijn van betrouwbaarheid heeft, vertelt u niet alle echte feiten. De door de journaals vertoonde beelden van wreedheden die door het Syrische leger begaan zou worden, kunnen ons bedriegen! De echte beelden, waarop de criminelen zowel militairen als burgers doden, worden echter niet vertoond! Denk maar aan Arnold Schwarzenegger's film "Blade Runner"! Als u deze film nog heel goed herinnert, dan weet u meteen dat de TV-beelden van ieder journaal gemanipuleerd zijn. Volgens de NOS zouden de aanhangers van Bashar al-Assad "opgetrommeld" zijn om de Rus Lavrov te verwelkomen. Echter hadden de aanhangers van Assad de Rus vrijwillig verwelkomd. Bovendien staat de meerderheid van het Syrische volk helemaal NIET achter de oppositie! Het is belangrijk voor ons dat we een heel ander verhaal van de Syriërs zullen horen. Het is niet goed dat we alles blindelings moeten geloven wat de westerse reguliere media zeggen. Vaak worden de feiten verdraaid en gemanipuleerd. Wist u dat de zogenaamde videobeelden, waarop de Syrische tegenstanders gefolterd zouden worden, gemanipuleerd bleken te zijn!? Het ging namelijk om oude videobeelden uit Irak waarop de tegenstanders onder de wijlen dictator Saddam Hoessein echt gefolterd werden! De Duitse televisie had de oude folterbeelden getoond, die bleken overeen te komen met de gemanipuleerde videobeelden. (4) We moeten de westerse regeringsleiders en de VN-secretarisgeneraal ook niet alles geloven wat zij zeggen. Hun woorden stroken niet met de waarheid. Volgens mij kennen zij de echte feiten. Al willen de westerse media en de westerse regeringen Bashar al-Assad als een bloeddorstige monster afschilderen. Er is geen twijfel mogelijk dat Bashar al-Assad inderdaad een dictator is. Maar we moeten niet vergeten dat het beeld van Bashar al-Assad en het Syrische leger nogal eenzijdig is. En de media-berichten zijn ook eenzijdig en misleidend. U hoort en leest weinig of nauwelijks over de wreedheden van de oppositiegroepen. Toegegeven wordt dat het Syrische leger fouten heeft gemaakt.  


En nu het echte verhaal van de jonge Syriërs. Uit de videoclip blijkt dat de Syrische jongeren nog steeds achter Bashar al-Assad staan:
En de volgende videoclip over Barbara Waters' interview met de Syrische president Bashar al-Assad:


In het volgende en laatste artikel zult u lezen wat de werkelijke situatie is in Syrië. 


                                                                     Wordt vervolgd


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.
                                                                        PaulBronnen en referenties:


  (1) Weblog Afshin Ellian; Eindspel van de Arabische Storm moet nog komen. 27-01-2012
  (2) De Redactie 21-01-2012
  (3) NRC Handelsblad 22-01-2012
  (4) Wereldmorgen 
  (5) The Daily Star 31-01-2012
  (6) Mediawerkgroep Syrië
  (7) Nederlands Dagblad 06-02-2012
  (8) Zaplog.nl
  (9) NRC-text
(10) Diverse media
(11) Nu.nl
(12) NOSGeen opmerkingen: