donderdag 12 januari 2012

Wie zit achter de Arabische Lente? Deel IX
Arabische christenen zeer bezorgd


De Arabische christenen zijn zeer bezorgd over hun toekomst. Ze weten dat de Arabische Lente helemaal niet tot echte democratie en vrijheid leidt, zoals westerse media en politici wel beweren. In de Arabische en islamitische wereld bestaat democratie naar westers model helemaal niet! Het feit dat de democratie in de Arabische landen, waar de islam de boventoon voert, niet bestaat, toont aan dat het pluralisme volkomen ontbreekt. De belangrijkste oorzaak is de islam die een democratische ontwikkeling in de weg staat. In de islamitische landen kent men geen scheiding tussen kerk en staat, zoals het in het Westen wel het geval is. In mei 2011 uitte bisschop Michael Nazir-Ali zijn grote bezorgdheid over het lot van de christenen in de Arabische wereld en de islamitische radicalen die het roer in Egypte, Libië en Tunesië nu overgenomen hebben. Hij zei bezorgd te zijn over de toekomstige vorm van het politieke landschap in de Arabische wereld en het Midden-Oosten na dodelijke confrontaties tussen moslims en christenen in Egypte. (1) Vorig jaar gingen duizenden christenen op het Tahrirplein in Caïro, Egypte, de straat op, nadat er door sektarisch geweld twaalf doden waren gevallen. Het sektarische geweld had geleid tot meer angst onder christenen dat de Moslim Broederschap na de verkiezingen een islamitische staat in Egypte zal vestigen en strenge voorwaarden zal stellen aan christenen. Volgens Nazir-Ali toont


Bisschop Michael Nazir-Ali
het geweld in Caïro "nog duidelijk aan dat er sprake is van een zorgwekkend islamitisch-extremistisch element binnen de onrust in de Arabische en islamitische wereld. Dit zal niet alleen van invloed zijn op christenen, maar ook op seculiere, gematigde moslims en de toekomstige vorm van het Midden-Oosten." (1)


De bisschop waarschuwt ernstig dat de islamitische extremisten hun eigen agenda hebben en de toekomst van het Midden-Oosten zullen gaan bepalen. "Sinds de revolutie zien alle geloofwaardige waarnemers dat de aanvallen op christenen aanzienlijk zijn toegenomen. Hun agenda is gebaseerd op een islamitische staat met extreme opvattingen. Het Westen is ook kwetsbaar voor dit soort extremisme,"aldus de bisschop. 
Ook aartsbisschop Rowan Williams, hoofd van de Anglicaanse Kerk, heeft begin mei 2011 gewaarschuwd dat een zeer angstige en duistere periode voor christenen in het Midden-Oosten ogenblik kan aanbreken. Dat verklaarde hij in een interview met de BBC. Volgens hem is de kans reeël groot dat het vacuüm, dat oude regimes hebben achtergelaten, nu wordt opgevuld door extremisten. (2) Met name Egyptische christenen hebben volgens de aartsbisschop veel te vrezen van het nieuwe regime. Christenen worden vermoord en kerken zijn in vlammen opgegaan. In het noorden van Nigeria pleegt de islamitische terreurorganisatie Boko Haram (betekent letterlijk; alle westerse onderwijs moet verboden worden) momenteel bloedige aanslagen op christelijke kerken. Met geweld probeert Boko Haram alle christenen uit het noorden van Nigeria te verdrijven en de Sharia in te voeren. Dat is een van vele voorbeelden van het geweld tegen christenen. In noord-Irak en Syrië hebben de christenen het erg moeilijk. De aartsbisschop Rowan Williams meldde dat het gevaar van etnische zuiveringen in noord-Irak dreigt. In Syrië komt het vreedzaam samenleven tussen moslims en christenen steeds meer onder druk te staan.  Ondertussen gaat het geweld tegen christenen gewoon door. 


Aartsbisschop Rowan Williams
Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, deelt de zorgen van twee bisschoppen en wijst erop dat de zeer zware tijden voor Arabische christenen in het Midden-Oosten aangebroken zijn. De zogenaamde Arabische Lente kan in Syrië uitlopen op een ware exodus voor christenen, waarschuwt Open Doors. In de huidige politiestaat hebben Syrische christenen in vergelijking met andere moslimlanden een relatief grote vrijheid. Als de Syrische president Bashar al-Assad wegvalt, dreigt er grootschalig sektarisch geweld, aldus Open Doors. Het sektarische geweld tegen Syrische christenen kan best vergelijkbaar worden met de huidige situatie in Irak en het noorden van Nigeria. Syrische christenen lieten Open Doors weten dat ze zeker zullen vertrekken als er een machtsvacuüm ontstaat. (3) "Assad is een echte dictator,"zei Stefan de Groot, die voor Open Doors het werk in het Midden-Oosten coördineert. "Hij heeft de touwtjes stevig in handen en geeft weinig om mensenrechten. Maar...zijn regime zorgt wel voor stabiliteit tussen de bevolkingsgroepen. Als hij de controle verliest, zullen de soennieten en andere moslimgroeperingen om de macht strijden. Eén ding staat vast: er zal GEEN bescherming zijn voor de christenen." (3) 


De Kerk in Syrië vreest de uitkomst van de huidige strijd. "Alle christenen zullen emigreren,"zei een lokale kerkleider tegen Open Doors. "Dit land is dan niet meer voor christenen. We doen wat we kunnen om de gelovigen te bemoedigen, maar de realiteit is: er zal in Syrië geen plaats meer zijn voor christenen." Beste lezer, wat de westerse media en het NOS-journaal u echter niet hebben gemeld, vertelt een andere Syrische voorganger van een kerk heel anders over de demonstraties in Syrië. Zoals ik u in mijn vorige artikelen al gewaarschuwd heb dat de Arabische betogers helemaal niet om vrijheid en democratie hebben geroepen maar om Kalifaat, wijst de Syrische voorganger op leuzen die nu al her en der op straten van Syrische steden opduiken. "Er stond:'LATEN WE DE ALAWIETEN ELEMINEREN EN DE CHRISTENEN NAAR BEIROET STUREN.' Ze willen ons weg hebben." (3)  Een vriend van Martin Janssen die een artikel "Het dilemma van de christenen in Syrië" voor het Reformatorisch Dagblad schreef, bevestigde dat de menigte die tegen Bashar al-Assad betoogt, slechts één leuze gescandeerd heeft. De leuze galmde door de nauwe straten van de Syrische steden:"De Alawieten naar het graf, de christenen naar Beiroet!" (4) George, zo heet de vriend van Martin Janssen, trilde van emotie en bloedstollende ervaring. Die ervaring heeft hem niet meer losgelaten en spookt nu dagelijks door zijn hoofd. (4)


Syrische Pasen 4 april 2010:
Een Syrische meisje raapt ei op
Over de gescandeerde leuze van de anti-Assad betogers hebben de westerse media u vast en zeker helemaal niets verteld. Uiteraard wordt de leuze die in het Arabisch gescandeerd is, niet vertaald of ondertiteld in de journaals. U ziet alleen dagelijkse beelden van de Syrische betogers die om 'vrijheid en democratie' roepen, op journaals. Over geweld tegen Syrische christenen hoort en leest u helemaal niets. De christelijke organisatie International Christian Concern bevestigde ook hetzelfde en had reeds enkele malen de noodklok geluid. Deze organisatie waarschuwt ons ernstig voor de realiteit die doodgezwegen wordt door de westerse media, en meldt dat in vele regio's in Syrië de protesten worden geleid door salafisten, die de christenen voor de keuze stellen: meedoen aan de demonstraties en het vertrek eisen van Bashar al-Assad of...het land meteen verlaten. (4) Naar Libanon en dus Beiroet. Op basis van ooggetuigenverklaringen meldt International Christian Concern dat op meerdere plaatsen in Syrië christelijke dorpen aangevallen werden door anti-Assad betogers. 20 gewapende mannen op motoren namen een huis in een christelijk dorp in de buurt van de zuidelijke stad Daraa onder vuur. (4) Van 25 tot 31 maart 2011 verschenen er gemaskerde mannen in Lattakia, de thuisbasis van de Syrische president Bashar al-Assad, waar vooral Alawieten, christenen en soennieten wonen. Ze schoten vanuit auto's en van op daken. Dertien mensen kwamen om het leven, zowel burgers als politieagenten. (5) Het incident was helemaal niet gemeld door het NOS-journaal en de reguliere kranten!! Gelukkig konden de inwoners als de politie de gewapende mannen overmeesteren en de rust keerde weder in de stad. Voor de bewoners van Lattakia staat het inmiddels vast dat extremisten erop uit zijn gegaan om de harmonie tussen de verschillende gemeenschappen, zowel Alawieten, christenen als soennieten, te verstoren en de gemeenschappen tegen elkaar op te zetten. "Gelukkig praatten de mensen na een eerste golf van paniek met elkaar. Je moet weten dat er in Lattakia geen tegenstellingen zijn tussen de gemeenschappen. Iedereen heeft vrienden in de verschillende wijken. Zo werd snel duidelijk dat iemand de gemeenschappen tegen elkaar wilde opzetten. Voor de organisatie van buurtcomites zijn de inwoners van Lattakia er in geslaagd om dit gevaar af te wenden. Toch ben ik er niet erg gerust in en ben ik bang dat er nieuwe provocaties gaan volgen om mensen tegen elkaar uit te spelen,"vertelde Mario Fransen van de solidariteitsbeweging Intal. De Nederlandse ex-minister Hirsch Ballin beweerde dat de salafisten geen bedreiging vormen voor de Nederlandse samenleving. Maar het tegendeel in Syrië bewijst dat het salafisme wel een zeer grote bedreiging vormt voor een seculiere samenleving en een democratisch rechtsstaat!! Precies zoals de bisschop Nazir-Ali ons heeft gewaarschuwd dat het Westen zeer kwetsbaar is voor het islamitische extremisme. De anti-christelijke aanvallen op de Syrische christenen groeien met de dag en escaleren verder. 


De Syrische christenen hebben sinds 1966 in een voor het Midden-Oosten ongekende vrijheid hun geloof kunnen beleven. Christelijke feestdagen worden gevierd met luisterrijke processies en nieuwe kerken kunnen zonder enige belemmering worden gebouwd. Deze unieke situatie is echter verbonden met de aard van het Syrische regime dat sterk wordt geidentificeerd met de Alawitische minderheid in het land. (4) Het door Alawieten gedomineerde regime kwam door een militaire staatsgreep aan de macht in 1966. Sindsdien hebben alle religieuze minderheden in Syrië godsdienstvrijheid beleefd. De Syrische christenen konden in alle vrijheid en rust en zonder angst hun kerken bezoeken onder de krachtige bescherming van het regime. Momenteel staan ze nog steeds achter de in het nauw gedreven president Bashar al-Assad. In iedere Syrische kerk wordt gebeden voor de Syrische president, omdat de christenen weten dat een "nieuw en democratisch" Syrië, zoals het Westen wil, voor hen hetzelfde lot in petto zal hebben als het noodlot en drama dat hun Irakese geloofsgenoten overkwam en decimeerde. (4) Veel Syriërs van alle religieuze minderheden zijn zeer bezorgd om de toekomst van hun eigen land. De Syrische christenen vrezen dat als de extremistische en gewelddadige salafisten met de westerse steun de macht in handen hebben, is het meteen afgelopen met de godsdienstvrijheid. De christenen zijn ook ervan overtuigd dat de salafisten een plan hebben uitgewerkt om het 2000 jaar oude christendom in Syrië, de bakermat van het christendom, met wortel en tak uit te roeien door christenen te verjagen naar Libanon. (4) De gescandeerde leuzen van de betogers liegen er niet om. Om de situatie en achtergronden in Syrië beter te begrijpen moeten we eerst weten wie de Alawieten zijn. Want de westerse media en politici hebben totaal géén inzicht in de situatie wat er zich precies afspeelt in Syrië. 


De Alawieten zijn de Syrische minderheid die twaalf procent van de bevolking uitmaakt, maar alle leidende posities in het land bekleedt. Etnisch gezien zijn de Alawieten, een Sjiitische-islamitische groepering, voornamelijk Arabieren. De naam Alawieten is afgeleid van Ali Ibn Abi Tabib, de neef en schoonzoon van de profeet Mohammed. De Alawieten geven de voorkeur aan de naam Alawiyya voor de referentie naar Ali. In oudere bronnen zijn ze vaak aangeduid als Ansaris. Ansari is als verwijzing gewoon een westers vertaling van Nosairi. De Alawieten vormen een minderheid in Syrië, terwijl de meerderheid uit soennieten bestaat. De macht in Syrië ligt echter bij de Alawitische minderheid, waartoe de Syrische president Bashar al-Assad ook behoort. De religie van de Alawieten is de islam. Maar de Alawitische religie is echter vermengd met mystieke , esoterische en christelijke elementen. De Alawieten geloven dat imam Ali een goddelijk incarnatie is. God zou gereincarneerd zijn in ali en daarna in de imams, die hem opvolgden. Volgens de soefi-meester en mysticus Haci Bektasi Veli kan een mens door een juiste wijze van leven ook de staat van vervolmaking, dat wil zeggen de goddelijke staat, bereiken. Dit is vastgelegd in zijn 'vier deuren en veertig treden' principe. Veel van de leerstellingen zijn geheim en alleen bekend bij een selectief groep Alawieten. (6) Over de oorsprong van de Alawieten en hun leerstellingen bestaan er verschillende meningen en theorieën. De Alawitische moslims zelf vinden hun oorsprong in de volgelingen van de elfde imam, Hassan al-Askari en zijn leerling Ibn Nusayr. De religieuze groepering lijkt te zijn gesticht door een volgeling van Mohammed Ibn Nusayr, bekend als al-Khasbi, die in 969 in Aleppo overleed. (6) Volgens een overlevering zijn de Alawieten directe afstammelingen van Ali, de neef en schoonzoon van de profeet Mohammed. Sommige onderzoekers als Samuel Lyde geloofden dat de Alawieten de nakomelingen van de oude Hetthieten die in de Bijbelse tijden bekend stonden, waren en hun Kanaänitische oorsprong hadden. Alawieten vieren en beleven hun mystieke geloof in het geheim, maar bekend is dat ze vele christelijke gebruiken praktiseren. Ze vieren Kerst en Pasen en gebruiken tijdens hun godsdienstige rituelen brood en wijn. In geen enkel Alawitisch huis ontbreekt een beeltenis van Jezus, Die zij als Messias vereren. (4) Echter beschouwen de soennieten de Alawieten als ketters en koesteren enorme haat jegens hen. Nu streven de salafisten naar de omverwerping van het Alawitische regime. Bashar al-Assad kan alleen rekenen op Alawieten en in mindere mate op andere religieuze minderheden, Druzen en christenen. De Alawieten zorgen wel voor de stabiliteit tussen de verschillende religieuze minderheden en hebben de christenen godsdienstvrijheid verleend. Syrië is momenteel het enige Arabische land in het Midden-Oosten, waar christenen in relatieve rust bleven, omdat de Syrische regering hen beschermd heeft tegen geweld van de moslims. 


Nu moet het Syrische regime het veld ruimen van de Verenigde Staten en de westerse landen! Beseffen de westerse leiders wel wat de destrasteueze gevolgen zijn voor de religieuze minderheden in Syrië, als Bashar al-Assad wegvalt? Maken zij wel een juiste afweging? Hopen de westerse leiders wel dat er een democratisch regering aan de macht zou komen, als Bashar al-Assard van het toneel verdwijnt? Zouden er betere tijden aanbreken voor Syrië? Hun afweging heeft alleen maar een geopolitieke reden. Het heeft wel te maken met de bondgenoot van Syrië: Iran. (7) Als het regime van Bashar al-Assad ten val komt, verliest Iran een belangrijk bondgenoot. Ook zal de val van het regime grote gevolgen hebben voor de unieke uitzonderingspositie van de Syrische christenen. De aanwezigheid van vele tienduizenden christelijke vluchtelingen uit Irak maakt de Syrische christenen bovendien duidelijk dat ze van het onverschillige Westen geen hulp hoeven te verwachten. (4) De tragedie van de Irakese christenen is vooral te danken aan de Amerikanen!! In 2003 maakten de Amerikanen onder G.W. Bush een einde aan het regime van Saddam Hoessein in Irak. De Amerikaanse inval in Irak had echter averechtse effect op de religieuze minderheden in Irak. De Irakese christenen werden sinds 2003 weggepest, vermoord en geintimideerd. Ook waren ze helemaal niet beschermd door de Amerikaanse soldaten!! In feite maken de Verenigde Staten zich schuldig aan het noodlot die de Irakese christenen had getroffen. Nu denken de westerse politici, vooral Barack Obama, dat democratie een effectief tegengif is tegen islamitische  fundamentalisme en de Arabische Lente tot secularisatie in de Arabische landen zou leiden, zoals het in het Westen wel eens gebeurde. Maar zij slaan de plank volledig mis!! Aidan Clay van het International Christian Concern had de Verenigde Staten opgeroepen om uiterst voorzichtig en terughoudend te zijn in haar politiek jegens Syrië. (4) Helaas zullen de westerse politici naar vele waarschuwingen niet luisteren. Ik persoonlijk neem hen zeer kwalijk, omdat hun houding bijzonder arrogant is en hun visie getuigt weinig van inzicht. God wederstaat de hoogmoedige westerse politici, die wel om een bijzondere reden opportunistisch, bemoeizuchtig en corrupt zijn. Na hoogmoed komt de val.


Echter nam een moedige politicus als VVD-er Frits Bolkestein het op voor de vervolgde christenen in islamitische landen in het Midden-Oosten. Samen met politicologe Hala Naoum Nehme schetste hij in schrille bewoordingen het lot van christenen in het Midden-Oosten en in Turkije. "In Turkije, waar 68 procent van de bevolking negatieve ideeën heeft over christenen, is christofobie een dagelijks verschijnsel. Zo worden antichristelijke films op de staatstelevisie uitgezonden en zijn sommige bisschoppen ritueel afgeslacht, omdat ze satans zouden zijn." (8) Als gevolg van de onderdrukking krimpen de aantallen christenen in het Midden-Oosten in rap tempo, aldus de heer Bolkestein en Naoum Nehme. Ze constateren dat in Nederland "een opvallende politieke en publieke stilte" heerst over dat onderwerp. Beiden stellen vervolgens dat christenen het heel zwaar hebben in het Midden-Oosten. Maar christenen hebben volgens Bolkestein en Naoum Nehme het recht daar te blijven. "De afgelopen 2000 jaar hebben ze in het Midden-Oosten gewoond en er de moderniteit geintroduceerd,"aldus Bolkestein. Volgens hem moet Nederland dat gelooft in mensen-en minderheidsrechten en altijd opkwam voor mensen die geen stem hebben, ook opkomen voor de legitieme rechten van christenen in het Midden-Oosten.


Frits Bolkestein 
Ook de volkskrantcolumniste Amanda Kluveld sneed de benarde positie van christenen in de wereld aan en bekritiseerde de westerse leiders die wel moslims helpen die lijden onder het juk van de Taliban of van kolonel Khadaffi in Libië, maar vervolgde en verdrukte christenen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië niet. (8) Ze had het gelijk! Amanda Kluveld schreef verder dat de Amerikaanse president Barack Obama en de Britse premier David Cameron uitgebreid vergaderd hadden over de opwarming van de aarde en over de situatie in Libië en Afghanistan en over de bereiding van hamburgers. "Maar over de wereldwijde vervolging van christenen spraken ze niet. Het feit dat christenen verkracht, gemarteld, gedwongen bekeerd of vermoord worden in Pakistan, Egypte, India, Soedan, China en Noord-Korea, was geen onderwerp op de agenda." Amanda Kluveld, die geen christen is, betreurt het dat het lot van vervolgde christenen door wereldleiders niet belangrijk wordt gevonden, niet als een nijpend probleem wordt ervaren. "Dat is een zwakte van het Westen." (8) Ik zou willen zeggen dat de westerse leiders hun kop in het zand hebben gestoken en doen alsof er helemaal geen vervolging van christenen is. Op de jongste dag zullen de wereldleiders hun verantwoording moeten afleggen aan God, wanneer zij voor de oordeelstroon verschijnen. Het zij gewaarschuwd. Over de westerse leiders en hun lafhartige houding zal God ook oordelen. In Openbaring 21:8 staat dat de lafhartigen in de poel van vuur en zwavel geworpen zullen worden.


In Egypte had een kleine oude Koptische vrouw geen goed woord gesproken over het Westen. "Het Westen doet niets. Jullie laten ons sterven,"schreeuwde ze, terwijl ze slaande bewegingen maakte met een groot gouden kruis. "De salafisten nemen Egypte over. Vorige week werd ik in de metro door twee van hen aangevallen. Ze trokken me aan mijn haar en maakten me uit voor ongelovige." (9) 


                                                         Wordt vervolgd


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                             
                                                                     Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Eindtijdbode
(2) Reformatorisch Dagblad: kerknieuws 15-06-2011
(3) Open Doors: Exodus dreigt voor Syrische christenen
(4) Reformatorisch Dagblad: Het dilemma van de Syrische christenen 14-06-2011
(5) De WereldMorgen
(6) en.wikipedia.org/wiki/Alawieten
(7) Zaplog.nl
(8) Reformatorisch Dagblad 15-7-2011
(9) Logic Free Zone. 15-05-2011Geen opmerkingen: