vrijdag 23 december 2011

De koning is dood. Lang leve de koning!De Grote Leider in zijn harnas gestorven


Ik herinner me nog heel goed dat ik een roman van Margaret George, getiteld "De autobiografie van Hendrik VIII, becommentarieerd door zijn hofnar", las. Daarin staat een stuk uit het boek dat de vader van Hendrik VIII gestorven was. Toen de dienaren zagen dat de koning in zijn harnas gestorven was, knielden ze meteen voor de jonge Hendrik en ze bewezen hem eer. Een citaat uit het boek:"Ik keek om me heen. Niemand keek naar vader; iedereen keek naar mij. Wolsey had het gezien, terwijl ik blind was geweest. 'De koning is dood,'zei Linacre die langzaam naar mij toe kwam. Ik zag vader stil op de kussen liggen, met gapende mond. 'Lang leve de koning!'riep iemand achter in het vertrek, obsceen luid." De kreet 'De koning is dood. Lang leve de koning!' weergalmde door de gangen van het paleis. Hendrik schreef verder:"Vader was vergeten en hoorde het niet." De kreet 'De koning is dood. Lang leve de koning!' herhaalt zich door de hele geschiedenis als een oude koning komt te overlijden en een nieuwe vorst de troon bestijgt. In mijn schooltijd was geschiedenis altijd mijn favoriete vak. De geschiedenis boeit mij enorm. Ik heb het nu niet over koning Hendrik VIII van Engeland, maar over de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Il.


De 'Grote Leider' Kim Jong-Il was zaterdag 17 december overleden aan hartstilstand tijdens een treinreis. Hij had al langer problemen met zijn gezondheid. In 2008 kreeg hij hersenbloeding. De staatstelevisie maakte het nieuws wereldkundig dat de 'Geliefde Leider' gestorven was. "De Grote Leider is dood. Lang leve de Grote Leider" is de kreet in het Stalinistische Noord-Korea.
Het Noord-Koreaanse regime kondigde een periode van rouw af. De staatstelevisie had de bevolking opgeroepen zich achter de nieuwe leider Kim Jong-Un te scharen. Volgens de staatstelevisie is hij "geboren in de hemel", een term die tot nu toe alleen voor zijn vader Kim Jong-Il en grootvader Kim Il-Sung was weggelegd. Het lichaam van de overleden Kim Jong-Il ligt in de glazen kist opgebaard in een mausoleum in de hoofdstad Pyongyang. In hetzelfde mausoleum ligt ook zijn vader, Kim Il-Sung de stichter van het Communistische Noord-Korea, opgebaard. Het lichaam van Kim Jong -Il was met een rode doek bedekt. De top van de Communistische partij en het leger woonden de plechtigheid bij. De nieuwe leider Kim Jong-Un, de zoon van Kim Jong-Il, bezocht de plek waar zijn vader ligt opgebaard. Hij en de Communistische elite bewezen hun gestorven leider laatste eer. Het lichaam van Kim Jong-Il wordt omringd door honderden rode en witte bloemen. 
Duizenden Noord-Koreanen waren in Pyongyang de straat opgegaan om te rouwen om de dood van hun 'Grote en Geliefde Leider.' Ze betoonden hem de laatste eer op het centrale plein van de Noord-Koreaanse hoofdstad bij het standbeeld van zijn vader Kim Il-Sung. Hysterische taferelen vonden plaats in de straten. Toen de Russische dictator Jozef Stalin in 1953 stief, barstten hysterische taferelen ook los in Moskou. De massale publieke rouw in Noord-Korea zou in scene gezet zijn door de autoriteiten. Maar volgens NOS-correspondent Wouter Zwart kan het verdriet deels gemeend zijn. "De Noord-Koreanen zijn met de grote leider opgegroeid alsof het een god was. Dan ga je daar zelf in geloven,"aldus Wouter Zwart. (1)


Tranen rollen over de wangen van een Noord-
Koreaanse meisje. Zo te zien lijken haar tranen echt.
In het buitenland waren er reacties op de dood van de Noord-Koreaanse tiran. Het Zuid-Koreaanse leger werd in verhoogde staat van paraatheid gebracht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, hoopt op een "vreedzame en stabiele overgang" in Noord-Korea. (2) "Het is onze hoop dat het nieuwe bestuur van Noord-Korea ervoor zal kiezen om het land op weg naar de vrede te leiden door de Noord-Koreaanse verbintenissen te eerbiedigen, de relaties met de buren te verbeteren en de rechten van het volk te respecteren,"zei Hillary Clinton. (2) De Verenigde Staten hopen dat de diplomatieke onderhandelingen over het kernwapenprogramma van Noord-Korea voortgezet kunnen worden. "De inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) moeten zo snel mogelijk terug naar Noord-Korea. Ze moeten er helpen met de 'nuclearisatie', het ontmantelen van gevaarlijke nucleaire projecten,"verklaarde IAEA-chef Yukiya Amano in Tokio volgens het Japanse persbureau Kyodo. 


Kim Jong-il opgebaard in het mausoleum
Westerse deskundigen betwijfelen sterk of de nieuwe leider Kim Jong-Un in staat is om het land te besturen. Hij is jong en erg onervaren. De onervaren Kim Jong-Un wordt nu omringd door een stel getrouwen van zijn vader. Die hebben nu hun voornaamste taak zijn broze gezag te verstevigen en mogelijke rivaliteiten in de top van het leger en de Communistische partij te beteugelen, nu de 'Geliefde Leider' is weggevallen. (3) Kim Jong-Un zal bijgestaan worden door een mentor. Een mentor voor Kim Jong-Un is zijn 65 jarige tante Kim Kyung-hee, die vorig jaar als eerste Koreaanse vrouw tot viersterren generaal werd bevorderd en in het centraal comite van de Communistische partij werd benoemd. Zij is getrouwd met de op een na machtigste man in de Noord-Koreaanse hiërarchie, Jang Song-teak. (3) De machtsstrijd in de toplaag is niet uitgesloten. Na de dood van de stichter van de Sovjet-Unie, Wladimir Lenin, was er ook een felle machtsstrijd tussen Jozef Stalin en zijn rivaal Leon Trotski uitgebroken. 


Wie was Kim Jong-Il in werkelijkheid?


Kim Jong-il
Kim Jong-Il die in 1994 het dictatoriale en totalitaire bewind over het verarmde en geïsoleerde Noord-Korea erfde, hulde zich net als zijn vader Kim Il-Sung in een enigma van raadselen. Hij vertoonde zich zelden in het openbaar en gaf nooit interviews. Over hem is hoe dan ook weinig bekend. Kim Jong-Il is een kleine rare man met de grote bril en een pluizig kapsel dat getoupeerd leek en schoenen met plateuzolen om langer te lijken. Geen wonder dat president Bush hem als 'een dwerg' beschimpt had. In het buitenland werd Kim Jong-Il veracht en bespot, in zijn eigen land leefde hij als een god. Zijn uiterlijke verschijning doet me erg denken aan Brains die we uit de populaire TV-serie The Thunderbirds kennen, vandaar dat ze allebei grote bril dragen. In een saitrisch programma wordt Kim Jong-Il neergezet als een muppet. 


Kim Jong-Il als muppet
In de originele TV-serie The Thunderbirds is Brains een genie. In Noord-Korea werd Kim Jong-Il als "Grote Genie" bejubeld! Er gaan meest bizarre en uiteenlopende verhalen over hem rond, zowel wat betreft zijn geboorte, zijn jeugd, zijn opleiding als zijn levenswandel eenmaal aan de macht. Ja, al deze verhalen zijn welhaast gemythologiseerd. Volgens de officiële staatsbiografie dat zijn geboorte in februari 1942 werd voorspeld door een zwaluw. Op het moment dat hij in een houten blokshut aan de voet van de heilige berg Paektu werd geboren, dook voor de kust van Pyongyang een zeemonster op om vervolgens te gaan zingen. Er zouden op dezelfde dag een heldere ster aan de hemel en een dubbele regenboog zijn verschenen. In de winter zouden bloemen in heel het land zijn gaan bloeien, omdat Kim Jong-Il geboren was. Uit de Sovjet-archieven blijkt dat hij in het dorp Vyatskoye, vlakbij Khaboravsk in Siberië, in 1941 was geboren, waar zijn vader Kim Il-Sung de 1ste bataljon van de Sovjet 88e brigade leidde. (4) De brigade bestond uit Chinese en Koreaanse ballingen die tegen de Japanners vochten. 


De officiële staatsbiografie is een pure geschiedvervalsing die gepaard gaat met afgoderij. Volgens de officiële staatsbiografen was Kim Jong-Il al een "grote genie." Hij kon na 3 weken al lopen en sprak op acht weken oude leeftijd al zijn eerste woordjes. Op basisschool strafte Kim Jong-Il zijn leraren voor hun onjuiste interpretaties van de geschiedenis. Tijdens zijn studententijd op de Kim Il-Sung universiteit van Pyongyang, waar hij afstudeerde in 1964, schreef Kim maar liefst 1500 boeken, alsof hij een zeer briljante schrijver was! Hij schreef zes volledige opera's in twee jaar tijd. Dit zijn ware meesterwerken, die stuk voor stuk beter zijn dan welke opera ook uit de geschiedenis van muziek.   Volgens de officiële staatsbiografie had Kim Jong-Il nooit ontlasting. De 'Grote en Geliefde Leider' hoefde nooit te plassen. De eerste keer zou Kim Jong-Il een golfclub vastgepakt hebben, liep hij in 1994 naar verluidt een ronde van 38 onder par over de enige golfbaan van Noord-Korea, waaronder 5 holes-in-one  een waar wereldrecord! 17 bodyquards zouden ooggetuigen zijn van het wonderbaarlijke wereldrecord. Beter dan Tiger Woods! Uiteraard weten we dat Tiger Woods veel beter is dan Kim Jong-Il. Naar verluidt zou Kim Jong-Il de uitvinder van de hamburger zijn geweest. Volgens de staatsmedia was het beroemde dubbele broodje rundvlees een persoonlijke specialiteit van Kim Jong-Il. Via de staatstelevisie kregen de Noord-Koreanen allerlei bizarre verhalen over de Grote Leider voorgeschoteld. Hij zou de telefoonnummers van alle arbeiders in Noord-Korea uit zijn hoofd kennen. In Noord-Korea wonen ruim 22 miljoen mensen. Kim Jong-Il kon het weer veranderen door eraan te denken, alsof hij een god was! De persoonsverheerlijking in Noord-Korea is zo alles doordringend. Kim Jong-Il en zijn vader Kim Il-Sung werden als goden verheerlijkt en zelfs aangebeden. Toen Kim Jong-Il kwam te overlijden, stroomden mensen naar het standbeeld van Kim Il-Sung om voor hem neer te buigen. Bekijk de foto hieronder:


Noord-Koreanen bogen voor het standbeeld
van Kim Il-Sung
Maar wat zegt de Bijbel? 


"Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die NIET buigen, noch hen dienen, want IK, de HEERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden."
Exodus 20:4-6


De afgoderij past precies in het communisme en het fascisme. Het communisme en het fascisme hebben met heel veel dingen gemeen: beide verfoeilijke ideologieën, vaak schijnbaar elkaar beconcurrende vormen van socialisme, vervolgen politieke vijanden, plegen massamoord en voeren de persoonsverheerlijking in. Stalin, Mao en Hitler werden ook als halfgoden verheerlijkt en aangebeden! In de Noord-Koreaanse Juche-ideologie wordt de leider als een godheid verheerlijkt en de communistische partij is een 'kerk' en een 'tempel.' Op godslasterlijke wijze werd Kim Jong-Il bewierookt als de 'Eeuwige zon', 'de grootste man die ooit heeft geleefd', ' onze Vader'!! Maar Jezus waarschuwt ernstig:


"En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus."
Matthéüs 23:9


Dat hadden Kim Jong-Il en zijn vader Kim Il-Sung beter moeten weten. De grootouders van Kim Jong-Il waren christenen! (5) We kennen de omstandigheden niet waardoor Kim Il-Sung het christelijke geloof de rug toekeerde en een communist en godhater werd.  Kim Il-Sung en zijn zoon  Kim Jong-Il werden mateloos verheerlijkt en aangebeden. In Handelingen 12:21-23 lezen we hoe koning Herodes, gekleed in een koninklijk gewaad en op de troon gezeten, een rede tot het volk hield, werd hij toegejuicht door het volk. "De stem van een god en niet van een mens!"klonk de kreet van de menigte. Herkent u hun kreet? Dezelfde kreet hebt u ook gehoord in Noord-Korea. We lezen in het Bijbelboek Handelingen verder hoe het met Herodes verging. Onmiddelijk sloeg een engel des Heren de koning, omdat Herodes God de eer niet gaf maar voor zichzelf hield. En Herodes werd door wormen opgegeten en stierf ter plekke. Kim Il-Sung, Kim Jong-Il, Mao Tse-Toeng, Adolf Hitler, Jozef Stalin en Nicolai Ceausescu hadden God helemaal geen eer gegeven. In plaats daarvan eisen die brute tirannen van hun geknechte volken dat zij als goden geëerd moesten worden! De toekomstige antichrist zal ook van iedereen eisen dat hij als god aangebeden zal moeten worden. (II Thessalonicenzen 2:3-4, Openbaring 13:3-5) Kim Il-Sung, zijn zoon Kim Jong-Il en koning Herodes hebben nog met een ding gemeen: alle drieën vervolgen op fanatieke wijze christenen! Ook Stalin, Mao, Ceausescu en andere dictators vervolgden christenen. In aantal islamitische landen worden christenen ook zwaar vervolgd. Een ander belangrijk component van de Noord-Koreaanse Juche-ideologie is de gedachte dat de wil van de massa vertegenwoordigd wordt door de leider. Dus de wil van elk individu wordt ondergeworpen aan de wil van de dictator. De leer van de Juche-ideologie is helemaal tegenovergesteld aan de Bijbelse leer dat gelovigen de wil van God doen. Een zin van het Onze Vader gebed luidt:"Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede." (Matthéüs 6:10) Toen Jezus kort voor Zijn gevangenneming in Gethsémane vertoefde en tot God de Vader bad, zei Hij:"Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt." (Marcus 14:36) Jezus deed Gods wil en niet de wil van een mens! Het zou beter voor ons zijn dat wij niet de wil van een wrede dictator doen, maar juist de wil van God, Die onze Vader is. Een dictator als Kim Jong-Il heeft u nooit lief, want hij liet zijn eigen volk verhongeren en hield zich alleen bezig met zijn kernwapenprogramma. Maar God heeft u en alle mensen lief en laat ons nooit verhongeren! Dat is een belangrijk verschil tussen licht en duisternis, goed en kwaad. De dictatuur en de persoonsverheerlijking behoren tot het rijk van het kwaad. Geen wonder dat president G.W. Bush  Noord-Korea, Syrië en Iran in één adem 'As van het Kwaad' noemde. 


Hoewel Kim Jong-Il's jeugd, opleiding en carriére in het ongewisse blijven, zijn er wel paar feiten bekend: zijn jeugd werd getekend door tegenslag en eenzaamheid. Toen Kim Jong-Il vijf jaar was, verdronk zijn broertje, terwijl hij met hem aan het spelen was. Twee jaar later daarna overleed zijn moeder Kim Jong-Suk. Tijdens de Koreaanse oorlog (1950-1953) werd Kim Jong-Il naar het veiligere noordoosten van China gestuurd. Hierna zou hij hebben gestudeerd aan de Kim Il-Sung universiteit in Pyongyang, waar hij in 1964 een diploma behaald had. Welke studie hij precies zou hebben gevolgd, is niet bekend. Zijn eerste grote liefde was een oudere vrouw die op zijn moeder leek. Kim trouwde officieel één keer, maar had verschillende minaressen. Toen Kim Jong-Il opgroeide, bleef hij altijd in de buurt van zijn vader. Hij klom snel tot de hoogste rangen van de Communistische partij. Achter de facade van door de staatsbiografie opgehemelde bovenmenselijke eigenschappen ging een zeer wrede en zelfingenomen despoot schuil. Een adviseur die naar Zuid-Korea vluchtte, beschreef Kim Jong-Il als een 'sluwe en jaloerse man die naar macht hunkerde.' (3) Anderen beschreven hem als 'ijdel, paranoïde en verslaafd aan cognac.' Volgens gevluchte Noord-Koreaanse functionarissen had Kim Jong-Il een extravagante levensstijl: vrouwen, drank en overvloedige diners. Volgens gevluchte leden van zijn hofhouding was Kim Jong-Il een zware drinker, die jaarlijks honderdduizenden euro's uitgaf aan import van Hennesy cognac. Op advies van zijn artsen gaf hij de sterke drank op, toen zijn gezondheid verslechterde, waarna hij overstapte op dure wijnen. Toen hij op een van zijn weinige buitenlandse reizen in 2001 per trein (het is algemeen bekend dat hij vliegangst had) door Rusland trok, liet hij op elk station levende kreeften bezorgen. Kim Jong-Il deed zich in gezelschap van vrouwelijke schoonheden te goed aan champagne, meldde een Russische reisgenoot. (3) De hardcore communist Kim Jong-Il, voor wie Amerika de aartsvijand nummer één  was, bleek helemaal verslingerd te zijn aan Hollywood-films. Naar verluidt had hij een privé-verzameling van 20.000 Hollywood-films, waaronder de volledige collectie van James Bond. Een heel interessante foto wordt hieronder geplaatst waarop staat te zien dat Kim een proefwagentje bestuurde. De proefautootje met twee geweren doet ons erg denken aan de befaamde auto van James Bond waarin ook geweren verborgen zitten. De onderstaande foto was op 2 oktober 1977 genomen.


Kim Jong-Il in een proefwagentje. Let goed op de loops 
van de geweren aan de voorkant van het wagentje.
Kim Jong-Il's liefde voor cinema overschreed wel de menselijke grenzen... Zijn liefde ging zover dat hij in 1978 opdracht gaf tot de ontvoering van een Zuid-Koreaans echtpaar, een actrice en een regisseur. Het echtpaar werd acht jaar lang gedwongen films voor Kim te maken, totdat ze tijdens een buitenlandse reis konden ontsnappen. (3)


De kleine Kim en zijn ouders Kim Il-Sung en Kim Jong-Suk
Kim Jong-Il (links), zijn vader Kim Il-Sung
en zus Kyung Hee (1963)
Kim Jong-Il (1980)
Kim Il-Sung (links) en Kim Jong-Il (rechts)
Kim Jong-Il en Kim Il-Sung bestuderen miniatures
Het ontbrak Kim Jong-Il aan empathisch vermogen, meent een voormalig onderzoeker van de CIA. Gezien het feit dat Kim Jong-Il geen empathisch vermogen heeft, interesseert de hongerdood van honderdduizenden Noord-Koreanen hem totaal niet. "Kim is alleen loyaal aan zichzelf en aan zijn overleving,"schreef Jerrold Post. (3) Volgens hem was Kim Jong-Il een narcist, die zichzelf mateloos belangrijk vond en bijzonder tevreden was met zichzelf. De wijlen Roemeense dictator Nicolaï Ceausescu was ook een narcist en vond zichzelf veel belangrijk dan het welzijn van het Roemeense volk. Hij liet een monumentale en oude gedeelte van Boekarest afbreken en een reusachtige paleis voor zichzelf en zijn vrouw Elena bouwen. Veel dictators zijn erg ijdel. 


In de ogen van de Zuid-Koreanen was Kim Jong-Il een dwaas met een spraakgebrek en een beperkte intellect. Toch was hij niet alleen maar de onberekenbare gek, waarvoor hij zo vaak werd versleten. Een Amerikaanse functionaris die in 2000 samen met voormalige minister Albright op bezoek in Noord-Korea was, beschreef Kim Jong-Il als 'slim, betrokken, goed geinformeerd en zelfbewust.' Hij zag in hem zelfs een 'conceptueel denker.' Ook de Zuid-Koreaanse voormalige president Roh Moo-hyun die in 2007 naar Pyongyang reisde, was verbaasd over het serieuze optreden en de kennis van zijn gastheer. Volgens hem was Kim 'de meest flexibele man in Noord-Korea.' Hij maakte grapjes en sprak honderduit met de Zuid-Koreaanse delegatieleden. (3) En toch achter het masker van charme en zelfbewustheid...was Kim Jong-Il erg meedogenloos, sluw en machtswellustig! Hij was ook een meester in het kat-en-muisspel dat hij met de Amerikanen speelde! Met zijn kernwapenprogramma had hij de relatie met het buurland Zuid-Korea en met de hele regio steeds meer onder druk gezet. Bekend was dat Kim Jong-Il buitenlandse waarnemers het land eruit gegooid had. Sinds 2000 was de spanning tussen Noord-Korea en de hele regio de afgelopen 10 jaar alleen maar groter. Kim Jong-Il bekende kernwapens te bezitten en testte die ook geregeld. Met zijn kernwapens kon hij Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten chanteren. 


Kim Jong Il (rechts), Zuid-Koreaanse president
Roh Moo-hyun en diens vrouw Kwon Yang-Sook
brengen hun toast uit. 2007
Chinese vice-premier Li Kegiang (links) en Kim Jong-Il
24 oktober 2011
Voormalige Amerikaanse president Bill Clinton (links)
en Kim Jong-il. 4 augustus 2008
Kim Jong-il in gesprek met de Russische president
Vladimir Poetin. Moskou 4 augustus 2001
Kim Jong-il en Vladimir Poetin omhelzen elkaar.
Ze konden zo goed met elkaar opschieten.
Toen Kim Jong-il binnen de Communistische partij snel opklom, kreeg hij steeds meer partij-en bestuursfuncties in handen. In de jaren tachtig raakt hij steeds meer betrokken bij militaire zaken en spionage. De Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Kim Jong-il persoonlijk achter het neerhalen van een Zuid-Koreaans passagiersvliegtuig in 1987 zat. (3) Na het overlijden van zijn vader Kim il-Sung werd Kim in 1994 de leider. Hij regeerde het land met de ijzeren vuist maar werd nooit meer "president", aangezien zijn vader door de grondwet als "eeuwig president" was benoemd. Kim Jong-il werd opperbevelhebber van de Noord-Koreaanse strijdkrachten en liet het defensiebudget zo hoog oplopen. Met dat geld begon Noord-Korea aan de ontwikkeling van kernwapens. Onder het schrikbewind van Kim Jong-il raakte Noord-Korea steeds meer geisoleerd van de buitenwereld. Helemaal hermetisch afgesloten. Hoewel Kim il-Sung de Juche-leer geintroduceerd had, werd er binnen deze ideologische leer gestreefd naar autorkie, een gesloten huishouding en zelfvoorzienheid. Juche betekent in het Koreaans zelfvoorzienheid. Belangrijke uitgangspunt van de ideologie van Kim il-Sung was dat een volk zelfredzaam moest zijn. Noord-Korea moest daarom volledig onafhankelijk worden van de buitenwereld. De Juche-ideologie vertoont veel overeenkomsten met het nationaal-socialisme. In het Communistische Noord-Korea is er sprake van nationalisme. Zoals ik al zei dat het communisme en het fascisme met elkaar veel dingen gemeen hebben, bevestigde Adolf Hitler dit door op 5 februari 1941 in een toespraak tot het Duitse volk te zeggen:"In wezen zijn Nationaal-Socialisme en Communisme hetzelfde." (6) Geloof het of niet, deze ideologieën zijn takken van één en dezelfde boom. Het nationalisme in Noord-Korea is erg racistisch: er is geen ras zo schoon en zuiver als het Koreaanse ras. Dat ras mag niet besmet worden, aldus de leer van Kim il-Sung. De Juche-ideologie en zelfredzaamheid werkten verwoestend voor heel Noord-Korea en hebben wel desastreueze gevolgen voor de bevolking. Door de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de opkomst van de kapitalistische markt in Communistische China raakte Noord-Korea ook steeds meer geisoleerd van zijn bondgenoten en belangrijkste handelspartners. De mislukte oogsten en de enorme uitgaven aan defensie en het kernwapenprogramma dragen een steentje bij aan de catastrofe. Er heerst grote hongersnood in Noord-Korea. Hoeveel mensen door de hongersnood omgekomen zijn, is moeilijk te schatten. Betrouwbare cijfers zijn er niet, want de Noord-Koreaanse autoriteiten zijn zo gesloten als oesters. De beelden die Noord-korea uitgesmokkeld waren en wel de buitenwereld bereikten, waren er van uiterste armoede en hongersnood. Een zeldzaam en verborgen reportage die in het land undercover gemaakt werd, toont hoe schrijnend het wel is. Kinderen bedelen op straat om voedsel en zelfs de Noord-Koreaanse soldaten ontsnappen niet aan de hongersnood. "Iedereen is zwak. In mijn troep van honderd kameraden is de helft ondervoed,"zei een soldaat. (7) "Dit is een geschenk van Kin Jong-il voor kameraad Kim Jong-Un,"verklaarde een anonieme Noord-Koreaanse functionaris. Een Japanse journalist Jiro Ishimaru wist te vertellen:"Het leger stond vroeger boven alles en iedereen, maar nu kan Noord-Korea zijn eigen soldaten zelfs niet meer voeden." (7) Bekijk de onderstaande en zeer schokkende foto's van Noord-Koreaanse kinderen die de hongerdood sterven. De foto's waren in het geheim genomen.
Kim Jong-il niet onsterfelijk


Over de kwakkelende gezondheid van 'de Geliefde Leider' zelf, ook wel 'de eeuwige zon' genoemd, gingen de afgelopen jaren de wildste geruchten rond en werd hij enkele malen doodverklaard. Telkens werd de doodverklaring krachtig ontkend door de staatstelevisie. Totdat Kim Jong-il aan hartaanval echt stierf, was ontkennen niet meer mogelijk. De eeuwige zon is voorgoed gedoofd. Op 28 december zal Kim Jong-il bijgezet worden in het mausoleum van zijn vader Kim il-Sung. Het is uiterst dwaas om goddelijke titels als 'eeuwig president' en 'eeuwig zon' aan wrede en verwaande despoten, Kim il-Sung en zijn zoon Kim Jong-il, te verlenen, aangezien ze allebei in hun harnas gestorven waren. Ook zijn ze allebei helemaal géén goden, omdat ze ook sterfelijk zijn. Ze zijn in hun mausoleum met pracht en praal bijgezet, zoals Lenin in zijn mausoleum op het Rode Plein in Moskou opgebaard ligt. Lenin, Stalin, Che Guevara, Mao, Pol Pot, Kim il-Sung en Kim Jong-il zijn gestorven en staan uit de dood niet op. Alleen Here Jezus die aan het kruis stierf voor onze zonden en in het graf van de rijke begraven lag, stond na de derde dag uit de dood op en leeft vandaag nog steeds. Here Jezus heeft Zichzelf bewezen dat Hij de vleesgeworden God in Zijn hoogsteigen persoon is. Alle eer komt alleen aan God toe! Ook zegt de Bijbel dat God de enige persoon is, die onsterfelijkheid bezit. (I Timótheüs 6:16) Indien Kim Jong-il inderdaad een god is, dan moet hij alwetend, almachtig, alziend en alomtegenwoordig zijn en zichzelf redden. Als hij echt een god is, waarom laat hij zijn eigen volk verhongeren? Maar in werkelijkheid is hij helemaal geen god, maar ijdel en sterfelijk net als wij. Niemand op aarde heeft het eeuwige leven. Alleen wie in Here Jezus gelooft, zal het eeuwige leven beërven! 


"Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven." 
Johannes 11:25-26


Kim il-Sung en Kim Jong-il geloofden niet in Here Jezus en verwerpen Hem volledig. Als godhaters hadden ze de Bijbels verboden en uitgebannen. Ze vervolgen christenen in hun eigen land. Nu ze gestorven zijn, zullen ze het eeuwige leven niet beërven! De Bijbel zegt door de Mond van Here Jezus;"Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen. Maar...wie Mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die Mij haten, hebben de dood lief." (Spreuken 8:35-36) Kim Jong-il zal op de jongste dag voor de hemelse Rechter moeten verschijnen om zijn rekenschap af te leggen. Daarna zal hij zeker geoordeeld worden. Dat geldt ook voor iedereen, u en mij. Hou er rekening mee met het vreselijke oordeel in het vooruitzicht. 


Oproep tot gebed voor Noord-Korea


Kim Jong-Un neemt de teugels van zijn overleden vader nu over. Voor de Noord-Koreaanse christenen breekt een zeer zware periode aan. Dat Noord-Korea daadwerkelijk een vrij land zal worden, moeten we niet snel verwachten. Het arme en berooide land zal nog een enig tijd onder de   heerschappij van Kim Jong-Un zuchten. Al is Kim Jong-Un zo jong en onervaren, is de machtsstrijd binnen de communistische elite niet uitgesloten. Het belooft wel een felle en bloedige strijd. Naar stalinistische methoden zal gegrepen worden en zuiveringen zullen aan de orde van de dag zijn. Door grote armoede, hongersnood, buitensporige defensiebudget en ontevredenheid onder alle lagen van de bevolking kunnen er in de nabije toekomst barsten in het Stalinistische regime komen. Al bestaat er nog steeds geen echte georganiseerde oppositie in Noord-Korea. En toch kan het communisme in Noord-Korea niet eeuwig blijven! Geen aardse rijk kan zich standhouden!


Kim Jong-Un
Afgelopen dagen voelde ik dat God in mijn hart sprak. Hij zei in mijn hart dat Kim Jong-Un de laatste communistische leider is. Aan de dynastie Kim zal een einde komen. Ik weet dat Gods woord betrouwbaar en waarachtig is. Alles wat God zegt, komt altijd uit en Zijn Woord keert nooit ledig weder naar Hem. Daarom roep ik u op om voor Noord-Korea te bidden, opdat het land weer vrij zal worden en het communistische juk afgeworpen moet worden. Bid ook voor de Noord-Koreaanse christenen opdat zij de kracht van de Heer zullen ontvangen om in hun geloof te blijven volharden en van Here Jezus te kunnen getuigen. Bid ook voor Kim Jong-Un, opdat zijn hart geopend zal worden voor de Heer. Want Jezus klopt ook aan de deur van het hart van Kim Jong-Un! God heeft Kim Jong-Un, Muammar Khadaffi, Kim Jong-il, Bashar al-Assad en alle zondaren lief. Alleen haat God de zonde! God haat ook dictatuur! Als het regime in Noord-Korea gevallen is, zal de hereniging van twee Korea's niet ver weg zijn. Maar...er loeren wel gevaren, want het kapitalisme is niet de goede oplossing voor Noord-Korea. In het westen heeft het kapitalisme heel wat ellende en rotzooi veroorzaakt, namelijk de krediet - en bankencrisis. Bid dat God een rechtvaardig systeem aan het toekomstige herenigd Korea zal geven. Open Doors, een organisatie die Bijbels naar Communistische en islamitische landen smokkelt en vervolgde christenen in die landen ondersteunt, heeft meer betrouwbare informatie over Noord-Korea. Bezoek de website van Open Doors:


 www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/dossier-noord-korea/achtergrond-noord-korea/ 


En een videoclip van Open Doors over Noord-Korea:
Zeg niet hard over Kim Jong-il: de koning is dood. Lang leve de koning! Want Kim Jong-il en zijn zoon Kim Jong-Un zijn niet waardig om koning te zijn! Roep wel hard; 


              De dwaas is dood. Lang leve de dwaas! 


Een Zuid-Koreaanse in de gedemilitariseerde zone
19 december 2011
 
Noord-Koreaanse boeren werken in een graanveld
Noord-Koreaanse propaganda: Kim il-Sung als god verheerlijkt
Noord-Koreanen rouwen om de dood van hun
'Geliefde Leider' Kim Jong-il
Zuid-Koreanen volgen het extra nieuws over
het overlijden van Kim Jong-il. 19 december 2011
Een Noord-Koreaanse jongeman steekt zijn middelvinger
naar de foto van Kim Jong-il
Kim Jong-il (rechts) keek bezorgd naar zijn
zoon Kim Jong-Un (links). 
Om het verhaal af te sluiten wil ik u nog iets bijzonder laten zien. Met toeval vond ik een leuke videoclip in You Tube website. Het bleek een oud reclamefilm te zijn. De Delta LLoyd verzekering had jaren geleden een hilarische reclame gemaakt. De reclame had de Noord-Koreaanse regering boos gemaakt. Bekijk de onderstaande videoclip maar...


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                 Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) NOS
(2) Canvas TT
(3) De Volkskrant dossier: Kim Jong-il
(4) en.wikipedia.org/wiki/Kim Jong-il
(5) Open Doors
(6) Achtergronden en betekenis van de 1mei viering. Door E. Smit
(7) De Morgen


Foto's: Reuters en andere fotografenGeen opmerkingen: