maandag 19 december 2011

Dossier X: Aisha Khadaffi
Wie is Aisha Khadaffi?


Iedereen kent Aisha Khadaffi oftewel Ayesha Gaddafi als de teergeliefde dochter van de wijlen dictator Muammar Khadaffi. Maar niemand kent de ware Aisha Khadaffi. Alleen ingewijden, vrienden en familieleden weten wie Aisha in werkelijkheid is. Toen de rebellen met hulp van de NAVO Tripoli veroverd hadden, sloegen Aisha, haar moeder en enkele familieleden op de vlucht. Aisha moest haar bezittingen alles achterlaten en stak met haar familieleden de Algerijnse grens over. Ze moest haar luxeueze leventje die ze in Tripoli had geleid, inruilen voor een vluchtelingenbestaan. Toen Aisha in Algerije asiel van de Algerijnse regering had gekregen, moest ze ontzettend geschrokken zijn, als ze vernomen had dat haar huis leeggeplunderd werd door de rebellen. Zelfs haar fotoalbums waren gestolen. Deze gestolen familiefoto's zijn op internet vertoond en verspreid over de hele wereld. De foto's onthullen de ware Aisha. 


Maar wie is Aisha Khadaffi toch eigenlijk? Merkwaardig genoeg is er op Nederlandstalige Wikipedia geen biografie van haar geschreven. Daarom heb ik besloten een korte biografie (in de nabije toekomst uigebreid als er meer informatie bekendgemaakt is) samen te stellen. Om meer te leren over het vreemde en glamoureuze leven van Aisha gaan we ook een kijkje nemen op de foto's uit haar prive-collectie, die vrijgegeven werd door de rebellen. Ook zijn er paar video-clips geplaatst op deze artikel. 


Aisha Khadaffi was in Tripoli in 1976 geboren. Haar precieze geboortedag is niet bekend. Hopelijk weet iemand van jullie de geboortedag van Aisha, dan hoor ik graag van u. Aisha is de enige dochter van Muammar Khadaffi en zijn tweede vrouw Safia (Safiya) Farkash. Ze was ook het lievelingskind van de Libische dictator. Dat bleek duidelijk uit de familiefoto's die door de rebellen waren vrijgegeven. Ze zou westers opgeleid zijn en aan de Sorbonne universiteit in Parijs gestudeerd hebben. Zoals het bekend was, had Aisha haar haar blond geverfd. Algauw kreeg ze de bijnaam 'Claudia Schiffer van Noord-Afrika' van de Arabische pers. U ziet de onderstaande afbeelding van drie foto's dat het haar van Aisha inderdaad blond geverfd is.


Aisha als 'Claudia Schiffer van Noord-Afrika'
Bovendien lijkt ze erg op Claudia Schiffer, zoals de Arabische pers haar betiteld had. En de onderstaande foto van de echte Claudia Schiffer. Vergelijk het maar...


Claudia Schiffer
Aisha oefent haar beroep als advocaat uit en een verdediger van de rechten van vrouwen. Aan de andere kant is ze altijd een fervent verdediger van het regime van haar vader, de IRA en diverse terreurgroepen. Ze was ook een militair en had de rang van luitenant-kolonel. Volgens Libische burgers heeft Aisha niet meer zo'n hoge rang. De eer en uitzondering kreeg Aisha wel, enkel en alleen maar omdat ze Khadaffi's dochter is. Dom is Aisha zeker niet. Ze is wel geslepen en intelligent. 


Affaire met Silvio Berlusconi?


In januari 2011 had een Italiaanse krant gespeculeerd dat Aisha Khadaffi een affaire had met de Italiaanse voormalige premier Silvio Berlusconi. Ze zouden een korte en prikkelende relatie hebben gehad. Later bleek dat het niet waar was. 


Aisha als verdediger van Saddam Hoessein


Toen de VN zware sancties aan Irak hadden opgelegd, kwam Aisha met een zware delegatie van 69 juristen in Bagdad aan. Kort voor de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 had ze ontmoeting met Saddam Hoessein gehad. In juli 2004 trad Aisha in dienst van de juridische verdedigingsteam van de voormalige Iraakse dictator Saddam Hoessein. Ook had ze Muntadhar al-Zadi die z'n schoen naar de Amerikaanse president Bush gooide, verdedigd. 


Goodwill-ambassadeur


Eerder had Aisha als bemiddelaar namens de Libische regering met de Europese bedrijven bemiddeld. Op 24 juli 2009 werd Aisha Khadaffi als United Nations Development Program National Goodwill-ambassadeur voor Libië aangesteld door de VN. Als de goodwill-ambassadeur wilde ze aandacht trekken voor de problemen als HIV/AIDS, armoede en de rechten van de vrouwen, die allemaal cultureel zéér gevoelige onderwerpen zijn in Libië. Toen de Arabische storm  door Libië raasde, werd Aisha Khadaffi van haar functie onder politieke druk van het Westen geschorst door de VN. Ze kreeg ook op 26 februari 2011 reisverbod als gevolg van Resolutie 1970 van de VN-Veiligheidsraad.


De NAVO aangeklaagd


In 2006 trouwde Aisha met kolonel Ahmed al-Khadaffi al-Bashi, een neef van Muammar Khadaffi en het stel kreeg drie kinderen. Twee van hun vier kinderen werden tijdens de NAVO-bombardementen gedood. Aisha klaagde de NAVO aan vanwege het bombardement op een gebouw, waarbij haar eigen dochtertje omkwam. Ze zei dat de NAVO-aanval onwettig was. Volgens haar was het gebouw civiel. De NAVO ontkende met klem dat het bombardement slachtoffers onder burgers had gemaakt. Khadaffi's advocaten hadden in juni 2011 verzoekschriften ingediend in Brussel en Parijs. Maar de Belgische officieren van Justitie weigerden het verzoek Aisha te honoreren. Op 26 juli werd de echtgenoot van Aisha gedood door de NAVO-bombardementen. Op 14 december had Aisha via haar advocaten het Internationaal Strafhof gevraagd een onderzoek naar de dood van haar vader in te stellen. Volgens haar hebben de NAVO en de rebellen oorlogsmisdaden gepleegd. In de brief aan het Internationaal Strafhof schreef Aisha's advocaat dat Khadaffi en zijn zoon Mutassim op de meest gruwelijke manier waren vermoord, waarna hun lichamen tentoon waren gesteld en op groteske wijze waren misbruikt. De beelden, waarop Khadaffi vernederd, geslagen en vermoord werd, die over de hele wereld waren uitgezonden, hadden volgens de advocaat emotionele schade berokkend aan Aisha.
Khadaffi en zijn dochtertje 
Aisha


Saif al-Islam en
zijn zusje Aisha


Aisha (links) en Saif al-Islam (rechts)
met hun moeder Saifa (midden)

Vlucht naar Algerije


In de slag om Tripoli verliet Aisha's familie noodgedwongen Tripoli. op 27 augustus wist Aisha samen met haar moeder en broers Mohammed en Hannibal naar Algerije te vluchten. De Algerijnse regering besloot asiel te verlenen aan Aisha, haar moeder en haar broers. De Libische rebellen vonden dat het verlenen van onderdak aan de familieleden van Khadaffi een daad van agressie was, en riepen Algerije op tot hun uitlevering. De Algerijnse regering ging echter niet in op de eis van de Libische Overgangsraad. Op 30 augustus deelden de Algerijnse autoriteiten mede dat Aisha bevallen was van een meisje in de stad Djanet. Ze verblijven nu naar verluidt in een villa in staoueli, een voorstad van Algiers, en worden door de Algerijnse overheid afgeschermd van de buitenwereld. Het schijnt dat Aisha en zijn pasgeboren dochtertje streng bewaakt worden. 


Een kranteknipsel over geboorte Aisha's baby
Villa van Aisha geplunderd


In oorlogstijden wordt er altijd geplunderd door de overwinnaars. Op 22 augustus trokken de Libische rebellen de luxeueze villa van Aisha binnen. De bezittingen van Aisha waren geplunderd. Er werd overhoop gehaald in het hele huis van Aisha, zoals een inbreker ook overhoop heeft gehaald in een ingebroken huis. Beste lezer, misschien hebt u inbraak in uw huis vast en zeker meegemaakt, dan weet u meteen hoe Aisha zich gevoeld heeft toen haar huis overhoop gehaald werd en haar bezittingen waren gestolen. Persoonlijk heb ik ook inbraak in mijn huis meegemaakt. Ik weet hoe Aisha zich heeft gevoeld. Plundering en diefstal zijn volkomen verkeerd in Gods ogen. Het zevende gebod luidt:"Gij zult niet stelen." (Exodus 20:15) Onder de bezittingen van Aisha was een enorme gouden sofa in de vorm van een zeemeermin met het gezicht van Aisha, die geheel ontworpen werd door een Egyptische kunstenaar. Bekijk twee onderstaande foto's van Aisha's gouden zitbank. 

Ook werden grote hoeveelheden flessen alcohol aangetroffen, ondanks het feit dat de vader van Aisha het brouwen en nuttigen van drank in Libië streng verboden had. Onder Khadaffi was het Libische burgers beslist niet toegestaan om alcohol te drinken. Ook was een grote zwembad in de villa van Aisha aangetroffen. De rebellen en vooral de Libische kinderen doken meteen in het zwembad en  zwemmen lekker. Wat een enorme vernedering voor Aisha! 


Het zwembad van Aisha
En bekijk ook video-clip van het zwembad van Aisha, die door de rebellen werd gefilmd.
Enkele foto's van plundering van de villa van Aisha:
Vrijgegeven prive-foto's van Aisha:


En twee video-clips over gestolen foto-albums van Aisha:


Enkele foto's van Aisha Khadaffi:

Aisha en haar vriendinnen
Aisha in galajurk
Aisha's moeder Saifa (links)
Muammar Khadaffi en zijn kleinkinderen
Het is beslist niet leuk om familie-foto's van Aisha Khadaffi op internet te zetten, zodat iedereen hen kan zien. Het gebeurt ZONDER toestemming van Aisha en haar familie! De rebellen hebben geen respect getoond voor de persoonlijke bezittingen van hun vijanden en schenden de Geneefse Conventie die bepaalt dat persoonlijke bezittingen van burgers en krijgsgevangenen onaangeroerd moeten blijven. Een belangrijke maar waardevolle les kunnen we uit de Bijbel leren. In het Bijbelboek Esther lezen we hoe de Joden wraak hadden genomen op de aanhangers van de Jodenhater Haman. De vijanden wilden de Joden uitroeien, maar bereikten het tegendeel doordat ze zelf gedood werden. Toen de Joden hun belagers doodden, staken zij hun handen helemaal niet naar de buit! Ze lieten de bezittingen van hun vijanden onaangeroerd. Alleen het huis van de Jodenhater Haman werd wel op het bevel van de Perzische koning aan Mordechaï gegeven. (Esther 9:1-17) Vlak voordat de Russische Revolutie uitbrak, gaf Lenin het bevel dat de bezittingen van de tsaar niet geplunderd mochten worden. Veel van de bezittingen van de familie van de tsaar zijn nu nog steeds bewaard, tenzij ze met de toestemming van de Russische regering tentoongesteld en bezichtigd mogen worden. 


In het gemeenschappelijke artikel 3 van de Geneefse verdragen inzake het humanitaire oorlogsrecht uit 1949 staan daden opgesomd die altijd verboden zijn, ook als het om een niet-internationale conflict gaat zoals het geval is in Libië. Die daden zijn onder meer: marteling, verminking, lijfstraffen, het nemen van gijzelaars, daden van terrorisme, genocide, deportatie, schendingen van de menselijke waardigheid, waaronder verkrachtingen en gedwongen prositutie, plunderingen en terechtstellingen zonder proces, mits ten tijde van oorlog en bovendien tegen de Conventies van Genève. Plundering in oorlogstijd is ook een oorlogsmisdaad! Zowel Khadaffi-getrouwen, de rebellen als de NAVO begingen wel oorlogsmisdaden! De drie partijen hebben de Geneefse verdragen op grote schaal geschonden!! Bovendien knijpen de westerse politici, de media en de NAVO-leiders hun oog dicht, als het om plunderingen in Libië gaat. Wie zegt dat de islam plunderingen niet toestaat, moet zich echter vergissen. Hoewel de Koran plunderingen en diefstal van islamitische eigendommen niet goedkeurt, mogen eigendommen van de vijanden van de islam wel geplunderd worden!! Dat laat de Koran wel toe! 


"Was er niet een voorgaande vermaning van Allah geweest, dan zouden jullie streng gestraft zijn voor wat jullie buit maakten. Geniet daarom van de goede en wettige zaken die jullie in de oorlog hebben gewonnen, en vrees Allah." 
Soera 8:69


"Allah heeft jullie een rijke buit beloofd en heeft die aan jullie gegeven in alle promptheid. Hij heeft de handen van jullie vijanden tegengehouden, zodat Hij jullie overwinning tot een teken kan maken voor de ware gelovigen en jullie op het rechte pad kan begeleiden."
Soera 48:20


Vergeet niet dat de Libische rebellen geen vrijheidsstrijders zijn, zoals de westerse media beweren. De rebellen zijn in werkelijkheid strijders voor de Sharia en het Kalifaat! Bovendien zijn ze ook moslims. Khadaffi was hun vijand. Daarom mogen ze volgens de Koran hun handen uitsteken naar de buit. Ook mogen ze eigendommen van ongelovigen plunderen. Dat hebben westerse islamapologeten die de gematigde islam willen propageren, u vast en zeker niet verteld!!  Als u hen vraagt of het waar is wat de Koran zegt over plunderingen, dan zouden ze de Koranteksten vast en zeker verdraaien om u wijs te maken met hun leugen dat de islam plunderingen niet toestaat. Maar ik zeg u dat de islam alleen plundering toelaat als het om bezittingen van ongelovigen en vijanden van de islam gaat. Ik weet zeker dat de niet-gematigde moslims het eens zullen zijn met mij. 


Ik had geaarzeld om de foto's van Aisha te publiceren. Uiteindelijk had ik besloten aantal van deze foto's te publiceren, zodat er een beeld van Aisha Khadaffi gevormd kan worden. We moeten Aisha niet als een kreng, verwende nest en wrede vrouw alleen maar zien, zoals de westerse media en de rebellen haar graag afschilderen. De foto's tonen ook de andere kant van Aisha; haar menselijkheid! Ieder mens heeft een donkere kant. Het is belangrijk om een objectieve kijk op het leven van Aisha te nemen. Indien Aisha werkelijke moed heeft opgevat om het regime van haar vader te bekritiseren, dan zou ze zeker geeërd worden! Helaas heeft ze geen eer gekregen vanwege haar banden met het regime van haar vader. Haar loyaliteit aan haar vader is begrijpelijk. Stalins dochter Svetlana had ook loyaliteit jegens haar vader. Maar ze nam afstand van de onmenselijke politiek van haar vader Stalin en had Stalins misdaden nooit goedgepraat. Khadaffi's misdaden worden uiteraard niet goedgepraat. Maar...we mogen de misdaden die de Libische rebellen hebben begaan, ook NIET goedpraten, zoals de westerse media wel doen!! Ik sta niet achter Aisha en haar vader, maar ook niet achter de rebellen en de Libische overgangsregering. Ook sta ik niet achter de NAVO. God staat ook niet achter hen! Want Hij is onpartijdig. (Deuteronomium 10:17, 32:4, II Kronieken 19:7, Job 34:17-19, Handelingen 10:34, Romeinen 2:11, Galaten 2:6, Efeziërs 6:9, Colossenzen 3:25) God is Degene die over alle partijen zal oordelen! 


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                          Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


Wikileaks.news
en.wikipedia.org/wiki/Ayesha Gaddafi
nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsmisdaad 

Geen opmerkingen: