zondag 11 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 4
Het 9/11 rapport omstreden en misleid.

The 9/11 Commission Report, officieël genaamd eindverslag van de National Commission On Terrorist Attacks Upon The United States, is het officiële rapport van de gebeurtenissen in de aanloop naar de aanslagen van 11 september 2001. Het werd op verzoek van de president Bush en het Congres opgesteld door de nationale commissie voor terroristische aanvallen op de Verenigde Staten (informeel ook bekend als de "9/11 commissie" of de "Kean/Hamilton Commissie") en is momenteel beschikbaar voor het publiek en ook op internet gratis te downloaden. De commissie werd op 27 november 2002, 442 dagen na de aanslagen, opgericht. Het eindrapport werd op 22 juli 2004 gepubliceerd. (1)

Cover van het 9/11
Commissie Rapport
Meteen na de publicatie van het rapport barstte alle kritiek in hevigheid los. Critici vonden dat er nog zoveel onduidelijkheden in het rapport staan, die niet alle vragen kan beantwoorden. Het rapport is niet alleen interessant om wat er in staat, maar ook om wat er NIET in staat. (2) Benjamin DeMott van Harper's Magazine was zeer kritisch en schreef in zijn artikel "Whitewash as Public Service: How the 9/11 Commission Report defrauds the Nation":"De vlakke, trieste realiteit is dat het Commissie Rapport ondanks de enorme hoeveelheid werk achter de rug een bedrog en een fraude is. Het bevat een hele reeks ontwijkende manouvres die het publiek misleidt, openhartigheid in ongerechtigheid verandert en ware feiten verbergt." (1) Het rapport is de officiële lezing van de Amerikaanse regering. De officiële lezing is zo ongeloofwaardig en onsamenhangend. Er rijzen veel twijfels over deze lezing. Ook veel documentaires zoals National Geographic documentaire zien er "betrouwbaar" en "geloofwaardig" uit, maar de schijn bedriegt. Ze blijken wel aardig in elkaar geknutseld te zijn en misleiden het publiek. De negentiendeeeuwse Amerikaanse schrijver Mark Twain wist wel beter en zei:

"Als u de krant niet leest, bent u niet geinformeerd. Als u de krant wel leest, bent u verkeerd geinformeerd."

De officiële lezing is één grote, doorzichtige samenzweringstheorie, die met veel bluf en groot machtsvertoon aan ons is opgedrongen, op het moment dat we nog allemaal erg vatbaar zijn. (3) De grote en kwalijke rol die de media hierin hebben gespeeld, is ook al niet erg fraai. Precies zoals Mark Twain zei, misleiden de media het publiek ook. Zo helpt de media de Amerikaanse regering de massa met de "officiële verklaring van overheidswege" te manipuleren.


Er zijn zoveel verdachte aspecten in de officiële lezing. De officiële lezing stelt dat de WTC -torens instortten door de intense hitte van de brand, die werd gevoed door vliegtuigbrandstof. Het gevolg zou een fenomeen zijn dat ingenieurs nog niet eerder hebben waargenomen, zodat er een nieuwe term en een "bouwkundige theorie" voor werden verzonnen: de Pancake-Collapse. (3) De lezing gaat niet in op waarom ook de derde toren, het 47 verdiepingen tellende WTC 7, ineens instortte, terwijl het relatief ver weg stond en dichterbij staande gebouwen onbeschadigd bleven. Uiteraard heeft de Amerikaanse regering dikke rapporten en indrukwekkende simulaties met behulp van de "wetenschappelijke onderzoekers" geproduceerd, die moeten verklaren waarom de gebouwen instortten. Zie videoclip van simulatie hoe het vliegtuig in de toren had geboord,  hieronder:Drie afbeeldingen van computersimulatie
De simulaties zien er indrukwekkend en geloofwaardig uit. Maar...een groot probleem met deze rapporten, vooral die van de 9/11 commissie, is echter dat ze de cruciale vragen en gebeurtenissen zorgvuldig onwijken. De structurele modellen en simulaties zijn 'zelfs getuned' om de gewenste uitkomst te bieden, een doodzonde voor elke serieuze wetenschapper. De hele Pancake-Collapse theorie is zo goed als zeker ongeloofwaardig! Ook omdat op WTC 7 helemaal geen vliegtuig was gevlogen en de branden daar slechts klein en lokaal waren.

De officiële uitleg dat de torens instortten door de verzwakking van de stalen constructie door vrijgekomen en brandende kerosine, is meteen ontkrachtigd doordat de echte feiten ons vertellen dat de wolkenkrabbers op exact dezelfde wijze instorten, zo symmetrisch binnen hun eigen vloeroppervlak, terwijl ze alledrie verschillende schade hebben opgelopen. Het komt niet voor dat de wolkenkrabbers door brand instorten. Laat staan, die Pancake-Collapse theorie.

De hele officiële verklaring van de Amerikaanse regering en de media is van A tot Z gelogen. Het 9/11 commissie rapport is niets anders dan een publieke misleiding.


De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer...

Het is van groot belang dat de Illuminati-kaarten opnieuw besproken moeten worden. De meesten van jullie kennen de Illuminati-kaarten wel. Wellicht ook de uitleg. Echter hebben diverse websites die ook Illuminati-kaarten tonen, jullie niet voldoende geinformeerd. Laat staan, deze informatie. Daarom is het genoodzaakt om de Illuminati-kaarten opnieuw te tonen, omdat ze exact overeenkomen met de echte feiten die ons vertellen. De Illuminati-kaarten bevestigen ook de onderbouwende en serieuze bevindingen van professor David Ray Griffin en de voormalige Russische veiligheidsofficier Dimitri Khalezov. Eigenlijk sluit één bijzondere Illuminati-kaart nauw aan bij de bevindingen van Dimitri Khalezov! We zullen zien of de voormalige Russische veiligheidsofficier het gelijk heeft. Waarom ik de naam van de Russische ex-veiligheidsofficier noem, is het omdat ik diep ervan overtuigd ben dat zijn analyse juist is.
In 1990 werd het INWO-kaartspel (INWO: Illuminati New World Order) bedacht door een Amerikaanse gameontwerper, Steve Jackson genaamd.

Steve Jackson
Het kaartspel bleek verbijsterende voorspellende 'gaven' te bevatten. Zo gaan 3 van circa 300 kaarten over de aanslagen op 11 september 2001, die pas na zes jaar na het in 1995 verschijnen van het spel  werkelijk plaatsvonden. De kaarten bleken zo nauwkeurig te zijn, dat zelfs de plek, waarop de eerste Twin Tower werd geraakt, exact overeenkwam met de latere werkelijkheid. Hoe kon Steve Jackson volslagen nauwkeurige details van de aanslagen weten dat hij later onverwacht bezoek kreeg van de Geheime Dienst, die probeerde de publicatie van het kaartspel te verhinderen. De USSS (United States Secret Service) deed inval in het

Logo van de USSS
hoofdkwartier van Steve Jackson Games en nam aantal computerbestanden en documenten die volgens de overheid uiterst gevoelige informatie bevatten, in beslag. Steve Jackson spande een geding aan tegen de staat en won het proces. Tijdens de rechtszaak in 1993 bepaalde een rechter dat Steve Jackson de informatie legaal had gekregen. Hoe Steve Jackson aan uiterst gevoelige informatie was gekomen, is er nog steeds onduidelijk. Een verhaal wilde dat de informatie gestolen was door een groep hackers die in de computers van de overheid en de geheime diensten had ingebroken. Het gestolen document werd aan Steve Jackson verkocht. Het interessantste is dat de documenten inderdaad gevoelige informatie over het zogenaamde E911 systeem bevatten. E911 is een telecommunicatiesysteem. (4) Let wel goed op het getal 911! Dat is de reden waarom de Geheime Dienst USSS de publicatie van het gestolen document heeft tevergeefs geprobeerd te voorkomen. Nu begint u te begrijpen hoe Steve Jackson aan de uiterst gevoelige informatie was gekomen vanwege het getal 911. Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe Steve Jackson informatie zou hebben gekregen van de Illuminati plannen en hoe hij dit allemaal wist te voorspellen. Het gerucht doet de ronde dat Steve Jackson zelf een lid zou zijn van de Illuminati.  Bewijzen van zijn lidmaatschap zijn er natuurlijk niet. Het is ook merkwaardig waarom de echte Illuminati en de Amerikaanse geheime diensten Steve Jackson niet meteen het zwijgen hebben opgelegd.

                                                               Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                     
                                                           PaulBronnen en referenties:

(1) en.wikipedia.org/wiki/9/11 Commission Report
(2) Koninklijke Bibliotheek: dossiers 11 september
(3) Zapruder.Inc
(4) en.wikipedia.org/wiki/INWO game


Geen opmerkingen: